Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnation inför dragning av Ostkustbanan i Hudiksvall
Med ett dubbelspår längs Ostkustbanan genom centrala Hudiksvall, måste flera gator stängas och nya planskilda korsningar byggas. Det skulle inte bli några fler bomfällningar. Gator måste stängas och dras om. Mellan Hamngatan och Kålhagsgatan byggs spåren in i en betongtunnel, vilket gör att Storgatan måste höjas cirka 60 centimeter och där kan det bli ett gångfartsområde förbi Stadshotellet.
Rivning av hus 2, 3 och 4, Hudiksvalls sjukhus, Etapp 3
Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader).
Rivning av hus 9 på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 5
Rivning av hus 9, barn och kvinnosjukvård.
Tillbyggnad och renovering av folkhögskola i Forsa
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Forsa folkhögskola.
Tillbyggnad av skola, Hus T, Iggesund etapp 2
Avser tillbyggnad av skola (åk 6-9), Hus T.
Viltåtgärder längs väg 84 sträckan Forsa-Trafikplats Hudiksvall Södra
6 km lång sträcka. Komplettering viltstängsel ca 5900 meter, befintlig vägbro över järnvägen sydost om Hedsta görs om till faunaport.
Viltåtgärder längs väg 84 sträckan Fredriksfors-Tunnelberget
19 km lång sträcka. Nytt viltstängsel 7400 meter, faunapassage i Djupdal, förbättring av passage i Fredriksfors.
Ändrad användning av äldreboende i Hudiksvall
Möjliggöra bostäder, trygghetsboende
Renovering av skola i Hudiksvall
Avser renovering av Östra skolan, fasad & fönster.
Ombyggnad av skola, Hus C och G, Iggesund etapp 3
Avser invändiga ombyggnationer på Iggesundsskola.
Tillbyggnad av skola i Näsviken
Tillbyggnad av skola
Ny- & tillbyggnad av slakteri i Delsbo
Tillbyggnad av kylrum mm.
Renovering av förskola i Hudiksvall
Renovering av förskola
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av gata.
Renovering av skola i Hudiksvall
Renovering/ombyggnation av skola.
Ombyggnad av fd tingshus i Hudiksvall
Tingshusbyggnaden uppe på Tingshusbacken inte länge är aktuell, därför håller en ny detaljplan på att tas fram på hur området skulle kunna bevaras, utvecklas och användas.
Byte av konstgräs på Sparbanken Arena i Hudiksvall
Inför upphandling av totalentreprenad avseende byte av konstgräs - Sparbanken Arena, Glysivallen Hudiksvall genomförs extern remiss.
Ombyggnad av växthus i Hudiksvall
Växthuset markplanering.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte till PVC-fönster på Tullen 8, adress Lastagegatan 7 och 11, Brunnsgatan 8 och 10 i Hudiksvall.
Fasadmålning på radhus i Delsbo
Avser ommålning av radhus i Delsbo.
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvall
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvalls kommun.
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvall
Underhåll av parker & lekplatser i Hudiksvalls kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).