Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder mm i Bollnäs
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i Bollnäs centrum genom påbyggnad av befintliga byggnader inom kvarteret Kringlan 5. Det möjliggörs nybyggnation av ca 80 st bostäder fördelat på lägenheter i flerbostadshus och stadsradhus. Syftet är att tillskapa bostäder med närhet till god kollektivtrafik och sociala platser i staden samt ge nytt liv och befolka stadskärnan. Utöver det kommer faciliteter som kontor, butiker och service vid Brotorget och stråk runt kvarteret förstärkas. Vretåker 2 Åhlen´s huset.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Bollnäs
Plan finns för att de två husen Kvarnvägen 2 och 4 ska byggas ihop till en ny gigantisk byggnad som ska innehålla 89 nya lägenheter för särskilt boende.
Ombyggnad av väg 83 genom Lottefors
Detta är etapp 2 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Renovering av simhall i Kilafors
Renovering av simhall i Kilafors.
Ny-, om- & tillbyggnad av Herrgård
Planer för bostäder & kontor m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Alfta
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Renovering av kök på skola i Arbrå
Avser renovering av skolkök.
Påbyggnad av bostäder i Bollnäs
Planer på att att höja Frimis-huset med ytterligare två våningar för bostäder.
Tillbyggnad av kylrum vid krematorium i Bollnäs
Planer finns att bygga ut ett kylrum till krematoriet.
Renovering av kök på skola i Kilafors
Avser renovering av skolkök.
Underhåll av bro över bäck vid Västansjö
bro över bäck 1 km S Västansjö.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Bollnäs
Ny bomanläggning för GCM-väg.
Upprustning av parker i Bollnäs
Upprustning av parker.
Upprustning av parker i Bollnäs
Upprustning av parker.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).