Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Basunderhåll av Länsbanorna i Östergötland
Vintertjänster, besiktning, spårriktning, slipersbyten, rälsbyte, förutbestämt underhåll, felavhjälpning, skadehantering, nedbindning/demontering av strömavtagare. Banorna i Östergötland och östra Småland. Ca 555 000 spårmeter järnväg totalt. Option på ytterligare 2 år.
Omvandling av kvarter i Norrköping
Omvandling av Triangeln 10, 11 och 15 inom Sylten
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.
Nybyggnad av centrumverksamheter, gata och pendeltågsplattform i Mjölby
Angöring till järnvägen, ombyggnad av Norra Magasingatan mm
Ombyggnad av flerbostadshus i Vreta Kloster, Linköping
Den gamla Lantbruksskolan i Vreta Kloster
Påbyggnad för kontor och bostäder i Linköping
Tillbyggnad av två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten.
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Ombyggnad av driftsplats i Kimstad
Järnväg, nytt stängsel samt kameraövervakning.
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Ombyggnad av vård och omsorgsboende i Ydre
Solängens äldreboende som byggs om till Framtidens äldreboende
Ombyggnad till trygghetsboende i Finspång
Ombyggnad av de 2 översta våningarna till trygghetsboende.
Invändig renovering i flerbostadshus i Kisa etapp 2 mfl
Invändig renovering av sammanlagt ca 200 lägenheter.
Renovering av simhall i Gusum
Invändig renovering av simhallen och omklädningsrummen
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Lasarettsgatan
Tillbyggnad av skola i Åby, Norrköping
Två mindre tillbyggnader samt renoveringsarbeten i bef. skolbyggnad och matsalsbyggnad.
In och utvändiga arbeten på kontor och galleria i Norrköping
Möjliggöra ombyggnader av befintliga byggnader för att utöka verksamheter och medge redan befintliga avvikelser från gällande stadsplan.
Ombyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Åby
Möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostad och verksamheter som inte är störande. Därutöver är syftet att också bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café.
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Utöka verksamheter i Ödeshög
6-7 tomter på det gamla stationsområdet.
Utbyggnad av gata i Linköping
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen)
Ombyggnad av gator i Linköping
Ågatan,(Platensgatan-Gråbrödragatan), Platensgatan (Kungsgatan-Ågatan)
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus, Linköping
Fasad, fönster och takarbeten
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Utbyggnad av järnväg i Norrköping
Herstadberg 9:1 (järnvägsmark Ingelsta golfbana – Slottshagen), Kvillinge
Ombyggnad av biologisk kväverening vid Slottshagens ARV i Norrköping
I framtiden vid 250 000 pe, beräknas det att kvävereningen och efterpolering behöver kunna ta emot 6 000 m³/h, klara en större belastning samtidigt som utsläppskraven skärps. Därför behöver kvävereningen och efterpolering på Slottshagens reningsverk designas och byggas om.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Anmälan om ändring av ventilation samt invändig rivning i handelsbyggnad. Ändrad användning och fasadändring av handelsbyggnad
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av godsspår i Norrköping
Utbyggnad av nordvästra godsspåret
Justering av räls på spårväg i Norrköping
Fortsättning av justering av räls på Nygatan
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Rot renovering av flerbostadshus
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Om- eller nybyggnad av lokaler för Fenomenmagasinet i Linköping
Fenomenmagasinet i Linköping är ett regionalt Science Center och tar idag emot ca 40 000 besökare varje år. Verksamheten erbjuder bland annat sina besökare omfattande utställningsytor med experiment med koppling till naturvetenskap och teknik samt undervisningslokaler.
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 3
Rot renovering av flerbostadshus
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Rot renovering av flerbostadshus
Renovering av kaj i Linköping etapp 5
Stångån renovering kaj Tullbron-Stångebrobron (M)
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stångådalsbanan Öst
Omfattar 6 stycken ALEX-anläggningar. Bestorp norra, Bonäsvägen, Bestorp, Karlstorpsvägen, Ydregatan och Karlsberg.
Stambyte i flerbostadshus i Åtvidaberg
Projektet avser stambyte för 114 lägenheter.
Ombyggnad och renovering av förskola i Kolmården
Ombyggnation och renovering av förskola.
Ombyggnad av E4 vid rastplats Herrbeta
Flytt av E4 mm, Ostlänken.
Ny skrubberanläggning till panna 3 vid Kraftvärmeverket (KV1) i Linköping
Tekniska verken har för avsikt att under hösten 2023 byta ut inredningen i skrubberanläggningen tillhörande Panna 3 (85 ton/h, ca. 3500 h/år) på Kraftvärmeverket i Linköping (KV1). Entreprenaden kommer att omfatta demontering samt nyinstallation av skrubberanläggning.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 6
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Upprustning av sponter i Valdemarsvik
Åtgärder på sponterna
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 11
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 12
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 8
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 9
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 7
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 10
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Utbyggnad av gata mm i Norrköping
Förlängning av Lenningsgatan ut till Linköpingsvägen.
Ombyggnad till cykelväg vid Gröngatan i Linköping
Avser utredning för att göra området mer anpassat för cykeltrafik.
Renovering av kaj i Linköping etapp 6
Stångån, Renovering kaj Tullbron (L)
Utveckling av friluftsområde i Motala
Råssnäs och Charlottenborg i Motala och sedan spåret i Borensberg. På Råssnäsudden blir det led-lampor som sätts in. I övrigt blir det arbeten med elljusspåren i Karlsby och Älvan. I Karlsby har spåret varit avstängt efter stormar och träd som fallit.
Byte av konstgräs på befintliga planer i Linköping
Byte av gräs på befintliga konstgräsplaner

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).