Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Söderköping
Möjlig option om 1 eller 2 år.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Söderköping
Avser stam- och badrumsrenovering av 87 lägenheter (108 våtrum), med optioner på hustyp C med 24 respektive 21 lägenheter och våtrum inom området Kullborg i Söderköping. Objektets läge: Hustyp B: Ringvägen 34 C-O, Hustyp C: Ringvägen 32AB, 34AB.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av vind mm i Söderköping
Pröva möjligheten att ändra regleringen i gällande detaljplan mark för uthus och dylikt till mark för bostadsändamål i syfte om att inreda bostäder i befintliga byggnader.
Kulturminnesåtgärder i basområde Kisa och Söderköping
Restaurering av ett flertal väganknutna kulturmiljöobjekt, flera med kulturminnesstatus, längs statliga vägar i Östergötland. Kulturmiljöobjekten består av stenmurar, milstolpar av sten, gjutjärn och trä, väghållningsstenar, minnesstenar samt gränsmärken av såväl sten som gjutjärn.
Fasadarbeten på kyrka i Söderköping
Putslagning och avfärgning på främst tornet

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).