Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omvandling av kvarter i Norrköping
Omvandling av Triangeln 10, 11 och 15 inom Sylten
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Anpassning av station i Norrköping
Anpassning av station för ny 130kV-inmatning.
Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.
Ombyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Åby
Möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostad och verksamheter som inte är störande. Därutöver är syftet att också bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café.
In och utvändiga arbeten på kontor och galleria i Norrköping
Möjliggöra ombyggnader av befintliga byggnader för att utöka verksamheter och medge redan befintliga avvikelser från gällande stadsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 4
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Utbyggnad av godsspår i Norrköping
Utbyggnad av nordvästra godsspåret
Ombyggnad av biologisk kväverening vid Slottshagens ARV i Norrköping
I framtiden vid 250 000 pe, beräknas det att kvävereningen och efterpolering behöver kunna ta emot 6 000 m³/h, klara en större belastning samtidigt som utsläppskraven skärps. Därför behöver kvävereningen och efterpolering på Slottshagens reningsverk designas och byggas om.
Justering av räls på spårväg i Norrköping
Fortsättning av justering av räls på Nygatan
Utbyggnad av järnväg i Norrköping
Herstadberg 9:1 (järnvägsmark Ingelsta golfbana – Slottshagen), Kvillinge
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad och renovering av förskola i Kolmården
Ombyggnation och renovering av förskola.
Utbyggnad av gata mm i Norrköping
Förlängning av Lenningsgatan ut till Linköpingsvägen.
Ombyggnad av park i Norrköping
Parken mellan Vägträffen och Fotbollsgatan ska rustas upp. Bredare cykelväg, varierande växter, sittplatser och en damm
Ombyggnad av samlingslokal i Vikbolandet
Ombyggnad av befintlig samlingslokal samt inredning av vind på övre plan (2025)
Ut och invändig renovering av flerbostadshus i Norrköping
Byte och renovering av fönster och dörrar.
Byte av fasad mm på flerbostadshus i Norrköping
Byte av fasad och ny bergvärmepump
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Norrköping
Byte av fönster i 17 lägenheter

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).