Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omvandling av kvarter i Norrköping
Omvandling av Triangeln 10, 11 och 15 inom Sylten
Basunderhåll väg i område Norrköping
Möjlig option 1 eller 2 år.
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Anpassning av station i Norrköping
Anpassning av station för ny 130kV-inmatning.
Nytt 130 kV stv ny kontrollutr i Norrköping
TRIA Triangeln Nytt 130 kV stv ny kontrollutr.
Spårbyte samt ballastrening mellan Fiskeby-Kimstad
Spårbyte inkl ballastrening uppspår km 196+805 - 200+752. Rälsbyte pga äldre räl från 1964.
Påbyggnad av logistik och lagerlokaler i Händelö
Möjliggöra en utökning av tillåten byggnadshöjd från nuvarande sju meter till tolv meter. Det är tänkt att skapa moderna och effektiva logistik- och lagerlokaler som kräver en invändig frihöjd om 11,7 meter inom fastigheten.
Ombyggnad till bostäder i Norrköping
Omvandling av fastighet till bostäder
Ombyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Åby
Möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostad och verksamheter som inte är störande. Därutöver är syftet att också bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café.
Utbyggnad av järnväg i Norrköping
Herstadberg 9:1 (järnvägsmark Ingelsta golfbana – Slottshagen), Kvillinge
Justering av räls på spårväg i Norrköping
Fortsättning av justering av räls på Nygatan
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus där man kommer att byta ut fönster, entrépartier, insättning av port, plåtarbeten, underhåll av uteplatser samt balkonger.
Utbyggnad av godsspår i Norrköping
Utbyggnad av nordvästra godsspåret
Renovering av fasad på flerbostadshus i Norrköping
Fasadrenovering på flerbostadshus
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Ombyggnad av bostäder i Norrköping
Möjliggöra användning som bostad och att skapa en större byggrätt. Idag används fastigheten som hotell.
Pålning av inre hamnens södra delen i Norrköping
Pålning av inre hamnens södra del
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Inredande av ytterligare lokal i industribyggnad.
Installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping
Avser installation av solceller och åtgärder på tak.
Ombyggnad av samlingslokal i Vikbolandet
Ombyggnad av befintlig samlingslokal samt inredning av vind på övre plan
Ut och invändig renovering av flerbostadshus i Norrköping
Byte och renovering av fönster och dörrar.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Norrköping
Byte av fönster i 17 lägenheter
Renovering av staket runt kyrkogård i Norrköping
Järnstaket, kommer att utföras etappvis under 4 års tid.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Larminstallation på flerbostadshus i Norrköping
Säkerhetsåtgärder på flerbostadshus
Spolning av stammar på flerbostadshus i Norrköping
Spolning av stammar på flerbostadshus

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).