Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll av Länsbanorna i Östergötland
Vintertjänster, besiktning, spårriktning, slipersbyten, rälsbyte, förutbestämt underhåll, felavhjälpning, skadehantering, nedbindning/demontering av strömavtagare. Banorna i Östergötland och östra Småland. Ca 555 000 spårmeter järnväg totalt. Option på ytterligare 2 år.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.
Ombyggnad av kommunhuset i Linköping
Avser ombyggnation av Kommunhuset Drottninggatan/Djurgårdsgatan och avser cirka 8600 kvm. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser, fas 1 - projektering och kalkyl, fas 2 - projektering och produktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vreta Kloster, Linköping
Den gamla Lantbruksskolan i Vreta Kloster
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping
Upprustning, trygghetsskapande åtgärder, ny lekmiljö, nya träd.
Påbyggnad för kontor och bostäder i Linköping
Tillbyggnad av två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten.
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Utbyggnad av biogasanläggning i Linköping
Utbyggnad av befintlig biogasanläggning.
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Lasarettsgatan
Utbyggnad av gata i Linköping
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen)
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Ombyggnad av gator i Linköping
Ågatan,(Platensgatan-Gråbrödragatan), Platensgatan (Kungsgatan-Ågatan)
Fasadarbeten mm på flerbostadshus, Linköping
Fasad, fönster och takarbeten
Om- eller nybyggnad av lokaler för Fenomenmagasinet i Linköping
Fenomenmagasinet i Linköping är ett regionalt Science Center och tar idag emot ca 40 000 besökare varje år. Verksamheten erbjuder bland annat sina besökare omfattande utställningsytor med experiment med koppling till naturvetenskap och teknik samt undervisningslokaler.
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Rot renovering av flerbostadshus
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Rot renovering av flerbostadshus
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 3
Rot renovering av flerbostadshus
Tillbyggnad av skola i Linköping
Tillbyggnad av skola.
Upprustning av park i Skäggetorp
Parken upptar en yta på 8 hektar och innefattar många olika aktivitetsytor såsom fotbollsplaner, basketplan, utegym och lekplatser
Ny skrubberanläggning till panna 3 vid Kraftvärmeverket (KV1) i Linköping
Tekniska verken har för avsikt att under hösten 2023 byta ut inredningen i skrubberanläggningen tillhörande Panna 3 (85 ton/h, ca. 3500 h/år) på Kraftvärmeverket i Linköping (KV1). Entreprenaden kommer att omfatta demontering samt nyinstallation av skrubberanläggning.
Byggledare basunderhåll väg i Östergötlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad till cykelväg vid Gröngatan i Linköping
Avser utredning för att göra området mer anpassat för cykeltrafik.
Om- och nybyggnad av cistern vid hetvattencentral i Ullstämma, Linköping
Avser tillverkning och installation av dubbelmantlad/invallad cistern inklusive rördragning från tank till anslutande rörledningar och pannhus. Den omfattar även modifiering/rivning av befintlig 1 000 m³ oljecistern.
Ombyggnad av gata i Berga, Linköping
Lantvärnsmannen 1 Berga
Lokalanpassning av mindre byggnad vid Linköpings garnison
Avser lokalanpassning av mindre byggnad vid Linköpings garnison. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Fasadarbeten på Vikingstads kyrka
Putslagning och avfärgning
Byte av konstgräs på befintliga planer i Linköping
Byte av gräs på befintliga konstgräsplaner
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Renovering av fasad, tak, balkonger och fönster.
Utbyte av ventilation i flerbostadshus i Linköping
Utbyte av köksventilationen i 49 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Spolning av stammar och dagvattenledning.
Utredning gällande kollektivtrafikåtgärder i Linköping
Konsulten ska utreda och konsekvensbeskriva tre olika scenarier för ett framtida kollektivtrafiksystem i Linköpings stad för två olika tidshorisonter, år 2040 och år 2060.
Tillbyggnad av idrottsplats i Linköping
Tillbyggnad av träningsanläggning.
Ombyggnad av vårdhem i Linköping
Ändrad användning av lägenheter till HVB boende.
Besiktning av yttertaket på flerbostadshus i Linköping
Beroende på vad besiktningen visar så kan de ev bli utbyte av visst tak
Filmning av va-ledning i flerbostadshus i Linköping
Filmning av stammar från källaren och ut mot gatan.
Byte av belysning mm vid flerbostadshus i Linköping
Utomhusbelysning och staket/grind
Sanering i Rappestad kyrka
Sanering av hussvamp

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).