Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Stångåstaden ska genomföra ROT av området Ryd i Linköping och kommer påbörja arbetet i området som benämns Område 26 med fastigheterna Ostformen 1, 2, 3 och 4. Projektet omfattar totalt 240 lägenheter inklusive markarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vreta Kloster, Linköping
Den gamla Lantbruksskolan i Vreta Kloster
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Ombyggnad till kontor och bostäder i Linköping
Prova möjlighet till bostadsändamål samt kontorsändamål. Stolplyckekapellet byggdes med en större och en mindre samlingssal på bottenvåningen och en mindre bostad på övervåningen. Samlingssalarna användes för verksamheter såsom predikningar, föredrag, söndagsskola och syföreningar. Planlösningen är i stort oförändrad, men bostaden har inte använts som bostad på många år.
Ny rötkammare vid biogasanläggning i Linköping
The Purchaser plans to increase its biogas production and, as part of this expansion, construct two new digestion chambers (digesters) at its biogas plant in Linköping. One of the digesters will operate as a normal digester (primary) and the other one will operate as a secondary digester which substrate for the primary digesters. Scope: Two(2) digesters 6000 m3 according to specification. Detta delprojekt, 203 – Rötkammare, är uppdelat i nedanstående delentreprenader: - E1 – Rötkammare - E2 – Mark & bygg - E3 – Elinstallationer
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Fasadarbeten mm på flerbostadshus, Linköping
Fasad, fönster och takarbeten
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Rot renovering av flerbostadshus
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Rot renovering av flerbostadshus
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping etapp 2
Objektet består av upprustning av Järnvägsparken. Järnvägsparken är en central och kulturhistoriskt viktig park i Linköping. Parken delas av Järnvägsaveny. I den södra delen av parken ska lekytor med olika innehåll skapas, vilket kommer att göra parken till en välkomnande plats även för barn. Även i den södra delen ska gångnätet förbättras och utökas så att fotgängare rör sig i fler delar av parken. Förhoppningen är dessutom att parken på sikt även ska kunna innehålla någon form av publik verksamhet, som till exempel ett café.
Upprustning av gator i Linköping
Objektet består av ombyggnad av Ekholmsvägen mellan Järdalavägen och infarten till Ekholmsskolan. Hela normalsektionen disponeras om för att bli en mer modern stadsgata. Ny belysning på aktuell sträcka.
Utbyggnad av va-ledningar i Linköping etapp 2
Utbyggnad av verksamhetsområdet
Tillbyggnad av affärshus mm i Linköping
Upprustning del av fasad, nytt dörrparti för burk och flaskåtervinningsrum och renovering och utbyggnad av lastkaj med tillhörande skärmtak
Byte av taktuber på Panna 2 och 3 KV50, Gärstadsverket i Linköping
Syftet med upphandlingen är att handla upp en (1) Leverantör för att genomföra byte av taktuber på Panna 2 och 3 KV50, Gärstadverket.
Utbyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
En fortsättning på cykelvägen – förbi Björkö friskola – fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.
Om- och nybyggnad av cistern vid hetvattencentral i Ullstämma, Linköping
Avser tillverkning och installation av dubbelmantlad/invallad cistern inklusive rördragning från tank till anslutande rörledningar och pannhus. Den omfattar även modifiering/rivning av befintlig 1 000 m³ oljecistern.
Ombyggnad till cykelväg vid Gröngatan i Linköping
Avser utredning för att göra området mer anpassat för cykeltrafik.
Byte av EKO-paket (panneko) vid panna 3, Kraftvärmeverket (KV1) i Linköping
Omfattar byte av EKO paket (PANNEKO) inkl. ångsotblåsare, panna 3 (effekt panna 3 är ca 60 MW fastbränslepanna) KV1, Linköping såsom totalentreprenad. Med totalentreprenad menas såsom bland annat, rivning av befintlig utrustning, konstruktion, tillverkning och montering av ny utrustning.
Byte av konstgräs på befintliga planer i Linköping
Byte av gräs på befintliga konstgräsplaner
Utbyte av ventilation i flerbostadshus i Linköping
Utbyte av köksventilationen i 49 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Renovering av fasad, tak, balkonger och fönster.
Utredning gällande kollektivtrafikåtgärder i Linköping
Konsulten ska utreda och konsekvensbeskriva tre olika scenarier för ett framtida kollektivtrafiksystem i Linköpings stad för två olika tidshorisonter, år 2040 och år 2060.
Tillbyggnad av idrottsplats i Linköping
Tillbyggnad av träningsanläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).