Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll av Länsbanorna i Östergötland
Vintertjänster, besiktning, spårriktning, slipersbyten, rälsbyte, förutbestämt underhåll, felavhjälpning, skadehantering, nedbindning/demontering av strömavtagare. Banorna i Östergötland och östra Småland. Ca 555 000 spårmeter järnväg totalt. Option på ytterligare 2 år.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vreta Kloster, Linköping
Den gamla Lantbruksskolan i Vreta Kloster
Påbyggnad för kontor och bostäder i Linköping
Tillbyggnad av två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten.
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Lasarettsgatan
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Utbyggnad av gata i Linköping
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen)
Ombyggnad av gator i Linköping
Ågatan,(Platensgatan-Gråbrödragatan), Platensgatan (Kungsgatan-Ågatan)
Utvändiga arbeten på flerbostadshus, Linköping
Fasad, fönster och takarbeten
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Om- eller nybyggnad av lokaler för Fenomenmagasinet i Linköping
Fenomenmagasinet i Linköping är ett regionalt Science Center och tar idag emot ca 40 000 besökare varje år. Verksamheten erbjuder bland annat sina besökare omfattande utställningsytor med experiment med koppling till naturvetenskap och teknik samt undervisningslokaler.
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Rot renovering av flerbostadshus
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Rot renovering av flerbostadshus
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 3
Rot renovering av flerbostadshus
Ombyggnad av E4 vid rastplats Herrbeta
Flytt av E4 mm, Ostlänken.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stångådalsbanan Öst
Omfattar 6 stycken ALEX-anläggningar. Bestorp norra, Bonäsvägen, Bestorp, Karlstorpsvägen, Ydregatan och Karlsberg.
Ny skrubberanläggning till panna 3 vid Kraftvärmeverket (KV1) i Linköping
Tekniska verken har för avsikt att under hösten 2023 byta ut inredningen i skrubberanläggningen tillhörande Panna 3 (85 ton/h, ca. 3500 h/år) på Kraftvärmeverket i Linköping (KV1). Entreprenaden kommer att omfatta demontering samt nyinstallation av skrubberanläggning.
Renovering av kaj i Linköping etapp 5
Stångån renovering kaj Tullbron-Stångebrobron (M)
Ombyggnad till cykelväg vid Gröngatan i Linköping
Avser utredning för att göra området mer anpassat för cykeltrafik.
Renovering av kaj i Linköping etapp 6
Stångån, Renovering kaj Tullbron (L)
Byte av konstgräs på befintliga planer i Linköping
Byte av gräs på befintliga konstgräsplaner
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Spolning av stammar och dagvattenledning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Renovering av fasad, tak, balkonger och fönster.
Utvändiga arbeten vid flerbostadshus i Linköping
Solceller, låssystem, laddstolpar
Ombyggnad av vårdhem i Linköping
Ändrad användning av lägenheter till HVB boende.
Utredning gällande kollektivtrafikåtgärder i Linköping
Konsulten ska utreda och konsekvensbeskriva tre olika scenarier för ett framtida kollektivtrafiksystem i Linköpings stad för två olika tidshorisonter, år 2040 och år 2060.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Linköping
Varmspolning av stammar i 1 hus.
Filmning av va-ledning i flerbostadshus i Linköping
Filmning av stammar från källaren och ut mot gatan.
Byte av belysning mm vid flerbostadshus i Linköping
Utomhusbelysning och staket/grind

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).