Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll av Länsbanorna i Östergötland
Vintertjänster, besiktning, spårriktning, slipersbyten, rälsbyte, förutbestämt underhåll, felavhjälpning, skadehantering, nedbindning/demontering av strömavtagare.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vreta Kloster, Linköping
Den gamla Lantbruksskolan i Vreta Kloster
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping
Upprustning, trygghetsskapande åtgärder, ny lekmiljö, nya träd.
Påbyggnad för kontor och bostäder i Linköping
Tillbyggnad av två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten.
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Lasarettsgatan
Till alt nybyggnad av förskola i Linköping
Syftet med detaljplanen är att pröva utbyggnad av skola och förskola i två plan, vilket kräver andra byggnadshöjder än vad gällande detaljplaner medger.
Ombyggnad av gator i Linköping
Ågatan,(Platensgatan-Gråbrödragatan), Platensgatan (Kungsgatan-Ågatan)
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Utbyggnad av gata i Linköping
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen)
Utvändiga arbeten på flerbostadshus, Linköping
Fasad, fönster och takarbeten
Utökning av återvinningscentral samt förbättring av trafikföringen i Ullstämma
Nässeldjuret 1 och 2, Nässelsnåret 1 och 2, Nässlan 1 och 2 samt Ullstämma 5:1 Expansion av återvinningscentralen i Ullstämma samt att förbättra trafikföringen inom området.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Linköping
Smart front system, tak och ftx anläggning
ROT renovering av flerbostadshus i Linköping
Rot renovering av 24 lägenheter
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Rot renovering av flerbostadshus
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 3
Rot renovering av flerbostadshus
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Rot renovering av flerbostadshus
Ombyggnad av E4 vid rastplats Herrbeta
Flytt av E4 mm, Ostlänken.
Renovering av kaj i Linköping etapp 5
Stångån renovering kaj Tullbron-Stångebrobron (M)
Ny skrubberanläggning till panna 3 vid Kraftvärmeverket (KV1) i Linköping
Tekniska verken har för avsikt att under hösten 2023 byta ut inredningen i skrubberanläggningen tillhörande Panna 3 (85 ton/h, ca. 3500 h/år) på Kraftvärmeverket i Linköping (KV1). Entreprenaden kommer att omfatta demontering samt nyinstallation av skrubberanläggning.
Ombyggnad av lokaler och lägenheter i flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av befintliga bostäder, ombyggnad av lokaler till lägenheter samt markarbeten på Adamstorpsvägen 10 och 12.
Byte av konstgräs på befintliga planer i Linköping
Byte av gräs på befintliga konstgräsplaner
Utbyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
En fortsättning på cykelvägen – förbi Björkö friskola – fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.
Ombyggnad av gata i Berga, Linköping
Lantvärnsmannen 1 Berga
Renovering av kaj i Linköping etapp 6
Stångån, Renovering kaj Tullbron (L)
Finplanering på gata i Linköping
Vallastaden finplanering Hugo Theorells
Byte av konstgräs på befintliga planer i Linköping
Byte av gräs på befintliga konstgräsplaner
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Spolning av stammar och dagvattenledning.
Utbyte av ventilation i flerbostadshus i Linköping
Utbyte av köksventilationen i 49 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Renovering av fasad, tak, balkonger och fönster.
Utvändiga arbeten vid flerbostadshus i Linköping
Solceller, låssystem, laddstolpar
Utredning gällande kollektivtrafikåtgärder i Linköping
Konsulten ska utreda och konsekvensbeskriva tre olika scenarier för ett framtida kollektivtrafiksystem i Linköpings stad för två olika tidshorisonter, år 2040 och år 2060.
Ombyggnad av vårdhem i Linköping
Ändrad användning av lägenheter till HVB boende.
Filmning av va-ledning i flerbostadshus i Linköping
Filmning av stammar från källaren och ut mot gatan.
Ombyggnad av lekplats i Linköping
Ombyggnad av lekplats
Spolning av stammar i flerbostadshus i Linköping
Varmspolning av stammar i 1 hus.
Byte av belysning mm vid flerbostadshus i Linköping
Utomhusbelysning och staket/grind

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).