Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (3)
Bräcke (3)
Krokom (12)
Ragunda (4)
Strömsund (15)
Åre (16)
Östersund (67)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Svenstavik
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sveg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utveckling av centrum i Berg
Planens syfte är möjliggöra etablerandet av ett trygghetsboende och bibliotek i centrala Svenstavik. Byggnaden planeras vara i tre våningar med indragen takvåning och inrymma lokal för offentlig verksamhet på entréplan, lägenheter inom plan två och tre samt en takvåning innehållande bland annat terrass.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Utbyte av kablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal. Byte av 15 st kablar på Strömsundsbron, E45, med 4 st delkablar per kabel totalt 60 st kablar. Bytes på grund av uppkommen korrosion och skador på befintliga kablar.
Upprustning av damm i Burvattnet, Åre
Avser upprustning och renovering av damm med bla renovering och upprustning av bottenskov, fyllningsdamm, luckor och en befintligt fiskväg.
Stationsförnyelse vid kraftverk i Rätan
Transformatorstation 400 kv
Utveckling av centrum i Östersund
Detaljplanen gör det möjligt att bebygga Gustav III:s torg samt del av fastigheten Magistern 5 med bostäder, kontor och centrumfunktioner som exempelvis hotell, restauranger och andra kommersiella lokaler
Om-och tillbyggnad av reningsverk i Östersund
Om- och tillbyggnad av befintlig reningsverk för utökad kapacitet.
Ombyggnad av väg 614 mellan Häste-Ytterån
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsågärder.
Upprustning av teknikhus längs bandel 211 i Bräcke kommun
Omfattar teknikhusen i Roback, Övsjö, Gastsjön, Karlsberg, Grötingen och Bodsjön på sträckan Bräcke– Långsele, bandel 211. Byte av befintliga kraftmatningar, allmän elinstallation rivs ut och byts, nya kiosker av typ 1 anordnas i anslutning till befintliga teknikhus. Huvuddel 1 (Roback, Övsjö och Gastsjön) ska slutbesiktas senast 2022-09-30, huvuddel 2 (Karlsberg, Grötingen och Bodsjön) senast 2023-09-30.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Upprustning av inlandsbanan, Mora - Gällivare
Avser en totalupprustning av järnvägssträckan mellan Mora och Gällivare. Objektets läge Område 1 Jokkmokk-Gällivare, Bdl 161 Storuman-Arvidsjaur, Bdl 164 Område 2 Hoting-Storuman, bdl 165 Mora-Sveg bdl 265 Driftplats Vilhelmina Område 3 Östersund-Hoting bdl 261 Driftplats Jämtlands Sikås
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar i Östersund
Omfattar utbyte av 4 vägskyddsanläggningar varav en gc-väg; Tjalmargatan (Plk 44739), Källsprångsvägen (Plk 44757), Postgränd (Plk 44743) och Samuel Permansgatan (Plk 44744). Utbyte till modell ALEX.
Ombyggnation av befintlig ledning, Strand – Järpen, Åre kommun
Avser ombyggnation av befintliga ledningen IL9S6 luftledningssträckan Strand – Järpen bef stolpnr 220 till 241, en sträcka på ca 4,6 km, Åre kommun.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Ombyggnad av lokaler till byggvaruhus i Sveg
Avser ombyggnad av lokaler till byggvarhus på Parkgatan 15.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet. Bandel 223, km 537+800 - 539+700. Ombyggnad ställverk till ett Ställverk 59 ESIK samt byte kraftförsörjningssystem till ett modernare med 3-fas.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Ombyggnad av luftledning, Östersund
Avser ombyggnation av HL 46 Etapp 3 Sundsbacken FS – Bynom, 40 kV luftledning. Totalt ca 9km.
Ombyggnad för reservmatning i Strömsund
Nya 40 kV-apparater till ledningsfack samt två nya 40/20 kV-transformatorer.
Ombyggnad av KBR Korselbränna
Nytt 40 kV ledningsfack för ledning mot Norråker, nytt 40 kV ställverk, 40 kV nollpunktsutrustning, en ny systemtransformator 220/130/40 kV med ny oljegrop, upprustning av befintligt 130 kV-fack, reläskyddskompletteringar.
Fiberförläggning och kundinstallation i Östersund
Projektet avser fiberförläggning och kundinstallation.
Ombyggnad till LSS boende
Ombyggnad till LSS-boende med 5 lägenheter, en gemensam yta samt ny miljöstation och 5 st lägenhetsförråd . Anpassning av yttermiljö till framtida verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Avser ombyggnad i del av Frostviksskolan och omfattar byte av ventilationssystem, ytskiktsrenovering, byte av fasadpartier med fönster samt byte av värmesystem.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring, ändra användning samt ändring i planlösning på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring, ändring av ventilation samt ändring i planlösning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Anmälan om tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Åre
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av personallokal i Åre
Tillbyggnad av verkstad med personalutrymme och kontor.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Tillbyggnad samt fasadändring, ändring av va, ventilation, brandskydd och planlösning av kontorshus samt nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring planlösning, ventilation och vatten och avlopp i flerbostadshus samt rivning installationer.
Ombyggnad av skola i Östersund
Ändring planlösning, ventilation, brandskydd och bärande konstruktion i skola.
Ombyggnad av hotell i Östersund
Ombyggnad av hotell Zäta i Östersund. Fönsterbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring planlösning samt bärande konstruktion i flerbostadshus.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Totalombyggnad av 40/20 kV-station i Dorotea
Totalombygnad av 40/20 kV-station.
Viltåtgärder längs E45 Inlandsstråket mellan Svenstavik-Fåker
Viltstängsel, nya viltpassager över vägen, upprustning av passager under E45, viltvarningssystem.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnation till trygghetsboende i Föllinge, Krokoms kommun
Ombyggnation till trygghetsboende och avser främst anpassning av badrum i 8 lägenheter samt installation av hiss i Föllinge.
Ombyggnad av affärshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för ändrad användning från industri till handel.
Ombyggnad av byggbutik i Vemdalen
Avser ombyggnad av byggbutik.
Vattenvårdande åtgärder, Svenstavik, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder längs med sträckorna på båda sidorna av Sölvbacka strömmar samt Ljunghålet. En sammanlagd sträcka av cirka 9 kilometer vattendragssträcka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Byte av fönster och balkongdörrar i 16 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring och ändring i planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Fasadändring på förskola samt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Fasadändring samt ändring i brandskydd av förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Krokom
Tillbyggnad av affärshus.
Omläggning av vattenledning i Ulriksfors
Tidpunkt för utförande kan ej anges. Asbetsledning, arbetsmiljömässig åtgärd.
Ombyggnad av skola i Lillhärdal
Planer finns för ombyggnation av Furulundsskolan i Lillhärdal så att förskolan kan flytta in i den närliggande skolbyggnaden.
Ombyggnation till trygghetsboende i Alsen, Krokoms kommun
Ombyggnation till trygghetsboende och avser främst anpassning av badrum i 7 lägenheter i Alsen.
Rivning av skola i Krokom, etapp 2
Rivning av skola. Etapp 1- 2078293.
Ombyggnad av skola i Östersund
Underhåll/ändring av särskild bevarandeväd byggnad skola.
Ombyggnad av äldreboende i Östersund
Ändrad planlösning samt fasadändring på servicehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser ombyggnad av yttertak, garage och trappor.
Ombyggnation av befintliga lokaler i Krokom
Avser ombyggnad av personalutrymmen och förrådslokal för den egna personalen vid Krokomsbostäders Hk i Krokom. Ombyggnadsyta: c:a 190 kvm
Underhåll av bro över Indalsälven vid Kattstrupeforsen
Förstärkningsarbeten, betongreparation.
Rivning av Älvgläntan och Torpet i Krokoms kommun
Avser rivning av 2 st hus i Krokom. Objektets läge: Älvgläntan- Aspåsvägen 12 Torpet- Krokomsporten 6
Underhåll av bro över Faxån vid Smedsåsen
Betongreparationer, fyll under bron.
Nybyggnad av gärdesgård i Härjedalen
Omfattningen är cirka 550 meter på fäbodvallen Nyvallen, Hede samt cirka 467 meter i Hammarvallen och cirka 290 m i Bodrösta inom Hamrafjällets naturreservat.
Rivning av flerbostadshus i Åre
Rivning av flerbostadshus och garage på Totten 2:44 och Totten 2:45.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ombyggnation av utomhusmiljö, relining, VVS-arbeten samt byte av ytterdörrar.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av en industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser asfaltering av parkering samt nya laddstolpar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Avser byte av ventilation i 33 lgh och en tvättstuga.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser fasadändring på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterrenovering och asfaltering av av parkering.
Tillbyggnad av förråd i Ragunda
Ansökan om bygglov tillbyggnad av komplementsbyggnad.
Tillbyggnad av transformatorstation i Strömsund
Ansökan om förhandsbesked för utökning av befintlig transformatorstation.
Tillbyggnad av barack i Strömsund
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av en barack.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Anmälan ändring av brandskydd i affärshus.
Ombyggnad av va-ledning i Östersund
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring i brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom
Marklov för schaktning.
Tillbyggnad av kallförråd i Åre
Fasadändring och tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av övrigt samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Krokom
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Åre
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av parhus i Åre
Tillbyggnad av tvåbostadshus och nybyggnad av garage med gästrum.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.