Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (2)
Bräcke (4)
Krokom (6)
Ragunda (3)
Åre (17)
Östersund (37)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Viltåtgärder längs E45 Inlandsstråket mellan Svenstavik-Fåker
Viltstängsel, nya viltpassager över vägen, upprustning av passager under E45, viltvarningssystem.
Geodetisk mätning inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs
Uppdatera/upprätta stomnät samt övrig inmätning inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs.
Ombyggnad och renovering av äldreboende i Krokom
Avser renovering av äldreboende som på första våningen blir ett anpassat demensboende och på andra våningen byggs det ett modernt korttidsboende. Lokalerna ska totalrenoveras. Innerväggar rivs och det görs en helt ny rumsfördelning. Varje boende utrustas med egen toalett, eget kök och dörrar som kan låsas. Entreprenaden utförs i etapper och delar av boendet ska vara i drift under hela byggtiden.
Beläggning av väg 344 och 345 i Strömsunds kommun
Väg 344 Edefors-Vsk Borgvattnet, väg 344 Sikås-Vsk E45 och väg 345 Stamsele-länsgräns. Infräsning, justering, slitlager, beläggning halvvarmt.
Integrerat brounderhåll i Jämtlands län
Förutbestämt underhåll + MUH-/Akuta åtgärder.
Ombyggnad av station i Olingan och Gräsmark
Olingan och Gräsmark SC-stationer CL26.
Ombyggnad och sanering av storkök i Östersund
Avser ombyggnad, renovering och sanering av lokaler till nytt storkök för Internationella Engelska skolan i Östersund.
Ombyggnad till hälsocentral i Östersund
Torvalla HC ska återstartas och i samband med det ska lokalerna renoveras. I samma lokaler finns det Barnavård- och Mödravårdscentral och en kommunal öppen förskola.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Avser renovering av 61 st badrum i flerbostadshus på fastigheten Kv Ardennern 2.
Miljö/geoundersökning inför kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs
Miljö/geoprovtagning, fältinventering och analys inför kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs.
Beläggning av väg E14 mellan Tångböle-Tullstation
Fräsning + slitlager, beläggning värme.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning från kontor till djurklinik.
Kablifiering av luftledningar mellan LJD - Kesubron, Ljungdalen
Härjeåns Nät AB har för avsikt att kablifiera gammal 24 kV luftledning och 0,4 kV luftledning i och omkring Ljungdalens by och samtidigt skapa redundans för Ljungdalen. Man kommer också att åtgärda de problem med spänningsfall som man har haft på 0,4 kV nätet.
Om- och tillbyggnad av kontrollrum i Lugnvik
Om- och tillbyggnad av kontrollrum inne på Jämtkrafts kraftvärmeanläggning i Lugnvik.
Relining i flerbostadshus på Frösön i Östersund
Avser relining av ledningar på 9 st hus inom fastigheten Lillberget 1, Frösön. Adress: Skogsvägen 12, 14, 16, 18 och 20 samt Mällbyvägen 37, 39, 41 och 43.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom, etapp 2
Avser att täta schakt, 44 lägenheter i 3 huskroppar
Ombyggnad av gruppboende Orion i Krokom
Entreprenaden avser ombyggnad och ytrenovering av ett gruppboende, Orion i Krokom. Även utvändiga arbeten förekommer. Entreprenaden delas in i fyra etapper enligt nedan: Etapp 1 - Plan 5, Trapphus (plan 1-5) och samtliga bilningsarbeten i fastigheten. Etapp 2 - Plan 4 Etapp 3 - Plan 3 Etapp 4 - Plan 2 (Entréplan) Balkonger och entré från parkering.
Tankbeläggning i Jämtlands- och Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y20 (väg 642 Sättna-Lövsätt, väg 742 Nyadal-Skullersta, väg 832 Vsk 825-Gallsätter, väg 1063 Fäbodsvedjan-Mattjäl, väg 1067 Ravesta-Täfteå, väg 90 Bollstabruk-Hällsjö och väg 1067 Täfteå-Vsk 1075) och beläggningsgrupp Z20 (väg 744 Vsk 755-Vsk 745, väg 745 Vsk 744-Aspånäset och E14 Järpen-Bro Staa).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus med 3 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Fasadändring av flerbostadshus. Hus 2 och 3. (Byte av fönster).
Tillbyggnad av industrihus i Östersund, etapp 3
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus med 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund, etapp 1
Avser stambyte och renovering av fyra lägenheter samt uppförande av sju nya lägenheter i souterrängplan.
Leverans och installation av ny oljepanna vid värmevärk i Åre
Avser leverans av 1st oljepanna på 12 MW med tillhörande utrustning. Entreprenaden omfattar rivning av byggnadsdel och panna, om/tillbyggnad av byggnadsdel samt leverans, montage och driftsättning av all maskinutrustning samt erforderlig övervakningsutrustning inklusive elinstallation. I samband med byggnation av oljepanna ska rörsystemet byggas om.
Ombyggnad av turistbyrå till vänthall i Östersund, etapp 6
Avser ombyggnad av Turistbyrån på Rådhusgatan 44 till vänthall för bussresenärer i samband med den nya Östersundslänken. Huset är K-märkt, så det blir inga förändringar exteriört. Hela nedre våningsplanet byggs om till en fräsch och tillgänglig vänthall med bland annat info-disk, biljettförsäljning och wc. Ett café planeras också i de nya lokalerna.
Tillbyggnad av vandrarhem i Åre
Tillbyggnad av hållfjällsgården och nybyggnad av bastu på fastigheten ottsjö 1:67.
Ombyggnad av skola i Dvärsätt, Krokom
Avser ytskiktsrenovering av undervisningslokaler i del av skolan, samt rivning/demontering av fuktskadat material och återuppbyggnad av stomväggar och tak.
Ombyggnad av ventilationsanläggning mm vid skjutfält i Östersund
Entreprenaden avser en projektering och om- och tillbyggnad av två byggnader i Fortifikationsverkets bestånd. Tillbyggnaden avser att tillskapa ett nytt driftutrymme till respektive byggnad inklusive att installera ett nytt ventilationsaggregat med tillhörande kanalsystem på Dagsådalens skjutfält inom Östersund kommun.
Ombyggnad av restaurang i Åre
Ombyggnad av restaurang.
Hyresgästanpassning av kontor i södra Östersund
Hyresgästanpassning ca 1500 kvm.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Åre
Tillbyggnad av handel på fastigheten mörsils-eggen 16:1.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus, anläggande av mur samt fasadändring.
Tillbyggnad av stall i Strömsund
Tillbyggnad av befintligt djurstall.
Markberedning av fastighet i Torvalla, Östersund
Arbetet avser: Avverkning och slyröjning (ca 150 000 m2), Vegetationsavtagning och stubbrytning (ca 35 000 m3), Utskiftning av torv till extern deponi (ca 50 000 m3), Jordschakt till extern deponi (ca 80 000 m3), Fyllning med krossmaterial (ca 150 000 m3), Permanenta infartsvägar samt Inhägnad och grindar.
Rivning av kraftstation i Offerdal
Tidigare planer på renovering av Långfors kraftverk i Långan blir ej av. Planer finns nu för att riva kraftverket.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund, etapp 9
Ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 8 hus och 192 lägenheter uppdelat i 8 etapper.
Flytt av modul i Krokom
Avser flytt av modulförskola. Förskolan ska flyttas och monteras upp vid den nya förskolan i Krokom.
Ramavtal avseende hiss och portservice, Östersunds kommun m fl
Avser beställarnas behov av Hiss- och portservice, samt vikväggar/portar. Förebyggande underhåll såsom enklare funktionsuppehållande åtgärder. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund, etapp 8
Ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 8 hus och 192 lägenheter uppdelat i 8 etapper.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund, etapp 7
Ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 8 hus och 192 lägenheter uppdelat i 8 etapper.
Byte av brand- och inbrottslarm i skolor i Strömsunds kommun
Avser installation av nytt brand/ inbrottslarm samt demontering av befintligt brand/ Inbrottslarm. Objekten är belägna i Strömsunds kommun enligt följande: Anläggning 1 Vattudalskolan Strömsund, Ugglan 2, Anläggning 2 Hedenvindskolan Strömsund, Sparven 12 samt Anläggning 3 Grevåkerskolan Hammerdal, Hammerdal 4:13.
Konvertering från olja till värmepump vid brandstation i Lit
Konvertering från olja till värmepump vid Väggarage Lit.
Tillbyggnad av personallokal i Åre, etapp 2
Tillbyggnad av verkstad med personalutrymme och kontor.
Fasadrenovering och fönsterbyte i flerbostadshus, Ragunda
Projektet avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Klövsjö
Avser renovering av fönster och ommålning av tak på Klövsjö kyrka .
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Sveg
Avser rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Tillbyggnad av kontorshus. Baracker.
-Ombyggnad av kontor i Östersund
Invändig rivning i kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning samt ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Ragunda kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster uppdelad i två områden; byggkonstruktion/projektering samt besiktning/kontrollansvar. Avtalstid: 2024-01-01 - 2025-12-31 Option: 2026-01-01 - 2026-12-31
Rivning av byggnad i Bräcke
Avser rivning av 1 vånings betong och tegelhus med delvis källare i området Furugränd. Huset längst in.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Utvändigt underhåll av industri. Fönsterbyte.
Markberedning och nybyggnation av omlastningsstation vid återvinningscentral i Hammarstrand
Avser markberedning inklusive platta på mark och nybyggnad av omlastningsstation vid Hammarstrands återvinningscentral. El- eller vattenanslutning omfattas inte av denna entreprenad. Ej heller målning.
Rivning av hotell i Åre
Rivning del av hotellbyggnad (blåhammarens fjällstation) på fastigheten täveldalen 1:1, blåhammarens fjällstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Byte av hiss på fastigheten totten 15:42, åre.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Underhåll/ändring av särskilt bevarandevärd byggnad kontorshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strömsund
Avser fasadändring. Insättning av ett fönster.
Ombyggnad av hotell i Åre
Installation av hiss på fastigheten storlien 1:353.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Man skall byta balkongräcken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Ändring av hiss på fastigheten totten 15:44, åre, Anmälan enligt pbf för ändring av ventilation på fastigheten hamre 1:258, duved Totten 15:44,Hamre 1:258.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus. Byte av 9 st entréportar.
Utvändigt underhåll av Residenset i Östersund etapp 1
Avser fasadrenovering av Länsresidenset i Östersund. Arbetet omfattar putsarbeten av fasader med omgränsande plåtarbeten och underhållsmålning av fönster.
Relining av avloppssystem i flerbostadshus i Sveg
Avser relining av hela det befintliga spillvattensystem (inomhus samt utomhus fram till tomtgräns) inom Kv. Läraren 5, på Härjedalsgatan 7, Herrögatan 9 i Sveg.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Tillbyggnad av hotell.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åre
Fasadändring av flerbostadshus på fastigheten mörviken 2:83, åre. Byte av fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Bräcke
Avser mindre ändring av lokal från äldreboende till förskola.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Mindre ändring i kontorslokal, vs och ventilationsarbete.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).