Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (6)
Bräcke (6)
Krokom (16)
Ragunda (2)
Strömsund (15)
Åre (8)
Östersund (59)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Svenstavik
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sveg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utveckling av centrum i Berg
Planens syfte är möjliggöra etablerandet av ett trygghetsboende och bibliotek i centrala Svenstavik. Byggnaden planeras vara i tre våningar med indragen takvåning och inrymma lokal för offentlig verksamhet på entréplan, lägenheter inom plan två och tre samt en takvåning innehållande bland annat terrass.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Tillbyggnad av hotell i Åre
Detaljplanen har blivit upphävd och kommunen kommer att behöva göra en ny innan detta kan komma igång.
Ombyggnad av Lugnviksskolan och Sjöängens förskola i Östersund
Lugnviksskolan byggs om till skola för F-9 och 500 elever. Bruttoarea för ombyggnad av plan 2 (markplan) är ca 6600 kvm. Bruttoarea för nybyggnad plan 3 och tillhörande kanalvindar är ca 2800 kvm. Inom byggnaden finns skola, fritidsgård och sporthall. Projektet omfattar även ombyggnad av utemiljö. Sjöängsskolan byggs om till förskola med fyra hemvisten. Bruttoarea för ombyggnad i plan 1 är ca 2000 kvm. Gårdsmiljön byggs om och utrustas med anpassad utrustning.
Om- och tillbyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 760. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gymnastiksalen kommer att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden. Tillbyggnadsyta skola och sporthall ca 10100 kvm. Ombyggnadsyta: 6500 kvm.
Utveckling av centrum i Berg
Syftet är att möjliggöra vidare utveckling av den västra delen av Åsarna by och centrum genom att tillåta markanvändning i form av centrumverksamhet, kontor och bostäder för stora delar av bebyggelsen väster om E45:an.
Upprustning av damm i Burvattnet, Åre
Avser upprustning och renovering av damm med bla renovering och upprustning av bottenskov, fyllningsdamm, luckor och en befintligt fiskväg.
Utveckling av centrum i Östersund
Detaljplanen gör det möjligt att bebygga Gustav III:s torg samt del av fastigheten Magistern 5 med bostäder, kontor och centrumfunktioner som exempelvis hotell, restauranger och andra kommersiella lokaler
Ombyggnad av väg 314 mellan Ytterhogdal-Kölsillre
Ca 4 mil lång sträcka. Förstärkning, byte av trummor, dikesåtgärder, ny asfalt.
Om-och tillbyggnad av reningsverk i Östersund
Om- och tillbyggnad av befintlig reningsverk för utökad kapacitet.
Upprustning av teknikhus längs bandel 211 i Bräcke kommun
Omfattar teknikhusen i Roback, Övsjö, Gastsjön, Karlsberg, Grötingen och Bodsjön på sträckan Bräcke– Långsele, bandel 211. Byte av befintliga kraftmatningar, allmän elinstallation rivs ut och byts, nya kiosker av typ 1 anordnas i anslutning till befintliga teknikhus. Huvuddel 1 (Roback, Övsjö och Gastsjön) ska slutbesiktas senast 2022-09-30, huvuddel 2 (Karlsberg, Grötingen och Bodsjön) senast 2023-09-30.
Halvvarm massabeläggning i Jämtlands län
Beläggningsgrupp Z10. 2-årigt kontrakt.
Värmebeläggning i region Mitt/Jämtlands län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp Jämtlands län: Z1.
Rivning av affärshus samt nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler, finns även planer på att bygga fyrvåningshus. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Tillbyggnad av hotell.
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet. Bandel 223, km 537+800 - 539+700. Ombyggnad ställverk till ett Ställverk 59 ESIK samt byte kraftförsörjningssystem till ett modernare med 3-fas.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Ombyggnad av luftledning, Östersund
Avser ombyggnation av HL 46 Etapp 3 Sundsbacken FS – Bynom, 40 kV luftledning. Totalt ca 9km.
Reparation av bro i Östersund
Avser byte av övergångskonstruktion nr1 i huvudbrodelen i sin helhet och återställning med korrekt slitlager. Orientering om objektet: Frösöbrons anslutning mot Bergsgatan.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Avser ombyggnad i del av Frostviksskolan och omfattar byte av ventilationssystem, ytskiktsrenovering, byte av fasadpartier med fönster samt byte av värmesystem.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 2
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring, ändring av ventilation samt ändring i planlösning av flerbostadshus.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Östersund
Avser leverans av och montage av brandskydd i betong till turbintransformator vid Lugnviks kraftvärmeverk.
Reservkraft till dricksvattenanläggningar, Östersunds kommun
Avser reservkraftanläggningar i containeröverbyggnader för försörjning av två olika dricksvattenanläggningar i Östersunds kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Östersund
Om- och tillbyggnad av affärshus mm.
Ombyggnad av hotell i Östersund
Ombyggnad av hotell Zäta i Östersund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser omläggning av taket på flerbostadshuset.
Anläggande av fibernät för bredband i Krokom
Avser fiberutbyggnad i Skärvången, Åkersjön i Krokoms kommun.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Strömsunds kommun
Avser att bygga ut ett befintligt bredbandsnät med ett nytt passivt fiberoptiskt bredbandsnät etapp 4.
Renovering av avloppsledningar i Strömsund
Avser schaktfri renovering av avloppsledningar, totalt ca 1 670 m och 23 brunnar som ska renoveras. Objektets läge: Strömsund, Hammerdal, Kyrktåsjö, Gäddede och Hoting i Strömsunds kommun.
Vattenvårdande åtgärder, Svenstavik, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder längs med sträckorna på båda sidorna av Sölvbacka strömmar samt Ljunghålet. En sammanlagd sträcka av cirka 9 kilometer vattendragssträcka.
Ombyggnad av butik i Sveg
Bygglov nybyggnad butik, garage och lager.
Flytt av återvinningsstation i Ragunda
Avser flytt av åvs i bispgården.
Besiktning av ventilation, Österund
avser obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets allmänna råd i Rikshems fastigheter i Östersund med planerad start i första kvartalet under 2021.
Hyresgästanpassning av lokal i Åre
Avser hyresgästanpassning av före detta Espresso House lokaler till Naturkompaniet.
Tillbyggnad av restaurang i Östersund
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sveg
Ändrad användning/ombyggnation från äldreboende till lokaler för spf och återbrukspoolen.
Ombyggnad av äldreboende i Östersund
Ändrad planlösning samt fasadändring på servicehus.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sveg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bräcke
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Krokom
Tillbyggnad samt ändrad planlösning av flerbostadshus.
Ombyggnad av kulturhus i Östersund
Underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser ombyggnad av yttertak, garage och trappor.
Ombyggnad av affärshus i Bräcke
Bygglov ändrad användning affärslokaler.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov ändrad användning av industribyggnad samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadrenovering samt byte av fönster.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för fasadändring, ändrad användning, ändring av bärande konstruktion, ändring i brandskydd samt ändring i planlösning av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Avser tillbyggnad av skola.
Underhåll av bro på E45 i höjd med Åsarna
Betongreparationer och asfaltering.
Underhåll av bro över Faxån vid Smedsåsen
Betongreparationer, fyll under bron.
Rivning av Älvgläntan och Torpet i Krokoms kommun
Avser rivning av 2 st hus i Krokom. Objektets läge: Älvgläntan- Aspåsvägen 12 Torpet- Krokomsporten 6
Ombyggnation av befintliga lokaler i Krokom
Avser ombyggnad av personalutrymmen och förrådslokal för den egna personalen vid Krokomsbostäders Hk i Krokom. Ombyggnadsyta: c:a 190 kvm
Underhåll av bro över Ljusnan vid Mosätt
Förstärkning av brostöd med ny betong.
Underhåll av bro över Indalsälven vid Kattstrupeforsen
Förstärkningsarbeten, betongreparation.
Underhåll av bro över Billstaån
Förstärkningsarbeten.
Nybyggnad av gärdesgård i Härjedalen
Omfattningen är cirka 550 meter på fäbodvallen Nyvallen, Hede samt cirka 467 meter i Hammarvallen och cirka 290 m i Bodrösta inom Hamrafjällets naturreservat.
Rivning av skola i Krokom, etapp 2
Rivning av skola. Etapp 1- 2078293.
Rivning av industrihus i Krokom
Rivningsanmälan för industribyggnad.
Ombyggnad av kyrka i Strömsund
Ombyggnad av kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ombyggnation av utomhusmiljö, relining, VVS-arbeten samt byte av ytterdörrar.
Ombyggnad av kontor i Krokom
Ändrad användning av kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurangbyggnad på 8 kvm på fastigheten hårbörsta 2:41, fröå 220, åre.
Tillbyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industri.
Rivning av flerbostadshus i Östersund
Avser rivning av en huskropp efter brand.
Renovering av simhall i Ragunda
Avser renovering av badhus, man planerar att se över ytskikt och byta ventiler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser asfaltering av parkering samt nya laddstolpar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov ändrad användning, fasadändring av affärshus samt hissinstallation.
Rivning av skola i Krokom, etapp 1
Förberedande för rivning av skola. Etapp 2- 1657613.
Tillbyggnad av Ica i Svenstavik
Avser tillbyggnad och fortsatt utveckling av ICA butiken. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Avser tillbyggnad av skärmtak på skola.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus Väghyveln 5,6.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd - ändrad användning i förskola.
Tillbyggnad av brygga i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av brygga.
Ombyggnad av industrihus i Sveg
Byte av skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom
Avser balkongrenovering till 12 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring i brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av badhus i Östersund
Anmälan av ändring i brandskydd i simhall.
Rivning av telestation i Strömsund
Anmälan om rivning av en teknikbod.
Rivning av fritidshus i Strömsund
Anmälan om rivning av ett fritidshus och ett förråd.
Rivning av telestation i Strömsund
Anmälan om rivning av teknikbod och telemast.
Ombyggnad av förråd i Strömsund
Anmälan om underhåll av byggnadsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.