Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (4)
Bräcke (6)
Krokom (10)
Ragunda (7)
Strömsund (10)
Åre (8)
Östersund (48)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Ombyggnad av kraftverk i Hammarforsen, Ragunda
Avser dammsäkerhetshöjande åtgärder på Hammarforsens kraftverk. I uppdraget ingår att bygga om ett utskov för att öka avbördningskapaciteten. Avser bla arbete med fångdammen, genomföra rivningsarbeten, byta ut befintlig segmentsutskovslucka och ersätta med två mindre dammluckor. I uppdraget ingår gjutnings- och betongarbeten för kraftverket samt instrumentering och en höjning av tätslitsen vid Hammarnäset.
ROT-renovering av befintliga byggnader samt nybyggnation av förläggningsbyggnad i Östersund
Avser ROT-renovering av befintliga byggnader samt nybyggnation av en förläggningsbyggnad. I entreprenaden ingår: -Markarbeten för utförande av nya kör- och parkeringsytor, samt underarbeten för grundläggning av nybyggnad, schakt för el- och vvs arbeten. Markarbeten omfattar Va-arbeten, kanalisation. -Nollställning/återställning av ursprungliga byggnader och funktioner med hänsyn till dagens krav för luftbehandling, sö, rör-och elinstallationer. - Uttag för motorvärmare och fordonsladdning. Ny högspänningstransformator som ersättning för nuvarande transformatorstation. - Bergvärmeinstallation som ersättning för den befintliga flis-och oljepanna. Återställning av By 54 till sanitetshus, installation av nytt luftbehandlingssystem samt installation av bergvärmeinstallation som ersättning till dagens eluppvärmning. -Husbyggnadsarbeten omfattar ny förläggningsbyggnad by 80. - Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av transformatorstation i Östersund
Ombyggnad av transformatorstation 400 kv
Stationsförnyelse vid kraftverk i Rätan
Transformatorstation 400 kv
Renovering av skola i Hede
Lokalerna i huvudbyggnaden har ett stort behov av renovering och brister i ventilationen. Renoveringen gör att skolans verksamheter kan nyttjas bättre. Simhall, sporthall, skolkök och matsal är inte föremål för renovering. I samband med renoveringen flyttar folkbiblioteket från skolan. Ett skolbibliotek blir kvar i skolan.
Ledningsflytt till Rätan
Luftledning 200 kV.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Östersund
Avser leverans, montage och driftsättning av ny krosslinje. Omfattar all maskinutrustning samt erforderlig övervakningsutrustning inklusive elinstallation. Jämtkraft AB ombesörjer mark och betongarbeten.
Ombyggnad av kopplingsstation i Bräcke
Bräcke KT12, PFK. Kopplingsstation 220 kV
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Östersund, etapp 1
Avser renovering av 69 st badrum i flerbostadshus på fastigheten Kv Ardennern 2. Option finns på projekt ID 2223778.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare 7 studentlägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Östersund
Ombyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Tillbyggnad av kontor, tapphus. Fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom, etapp 2
Tre entreprenörer kommer att kontrakteras att utföra ett arbete med att täta schakt 3 lägenheter, ett per våningsplan. De tre husen är lika byggd. När de tre lägenheterna är klara kommer arbetet att utvärderas av beställaren och byggledare. En ”vinnare” kommer att utses som får göra samtliga kvarvarande lägenheter, 44 stycken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom, etapp 1
Tre entreprenörer kommer att kontrakteras att utföra ett arbete med att täta schakt 3 lägenheter, ett per våningsplan. De tre husen är lika byggd. När de tre lägenheterna är klara kommer arbetet att utvärderas av beställaren och byggledare. En ”vinnare” kommer att utses som får göra samtliga kvarvarande lägenheter, 44 stycken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hede
Om,- tillbyggnad av flerbostadshus. Trygghetsanpassning.
Riktade miljöåtgärder i Jämtlands län
Byte av vägtrummor vid Stentjärnarna/Siksjön väg E45, Lillvallbäcken väg 828 och Kvarnbäcken väg 819.
Tillbyggnad av produktionslokal i Krokom
Tillbyggnad av verksamhetsändamål.
Ombyggnad av turistbyrå till vänthall i Östersund, etapp 6
Avser ombyggnad av Turistbyrån på Rådhusgatan 44 till vänthall för bussresenärer i samband med den nya Östersundslänken. Huset är K-märkt, så det blir inga förändringar exteriört. Hela nedre våningsplanet byggs om till en fräsch och tillgänglig vänthall med bland annat info-disk, biljettförsäljning och wc. Ett café planeras också i de nya lokalerna.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mörsil
Ombyggnad från förskola till flerbostadshus.
Slopning av plankorsning i Östersund
Slopning av plankorsning samt ny GC-port. ALEX vägskyddsanläggning. Bandel 221.
Ombyggnad av äldreboende i Hede
Avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Tillbyggnad av affärshus i Krokom
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av transformatorstation i Storhogna
Avser ombyggnad av transformatorstation 40/20 kV ST? Storhogna. Bergs Tingslags Elektriska AB ska bygga om och förnya transformatorstationen på grund av att ställverk och kontrollutrustningen i stationen har uppnått sin tekniska livslängd samt att nya 40 kV ledningar ska anslutas till stationen.
Ramavtal avseende beläggningsarbeten, Östersunds kommun
Upphandlingen avser ramavtal för beläggningsarbete asfalt åt Östersunds kommun. Avtalstid:2023-02-01 - 2025-01-31 Option:2025-02-01 - 2026-01-31 Option:2026-02-01 - 2027-01-31
Tillbyggnad av restaurang i Sveg
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad markarbete i Enafors
Avser ombyggnation av Enafors FS. Från denna ska en högspänningskabel (240mm2, 20kV) förläggas i mark till Storlien. Kabeln ska förläggas i 160mm rör.
Tillbyggnad av ridhus i Krokom
Tillbyggnad av ridhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, fasadändring samt ändrad använding i flerbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Åre
Ändrad användning från butikslokal till tandläkarmottagning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund, etapp 1
Fasadändring av flerbostadshus. Hus 1. (Byte av fönster).
Ombyggnad av vårdhem i Bräcke
Ändrad användning hvb-hem.
Anläggande av fibernät i Krokom Jämtland
Avser utförande av fiberentreprenadsarbeten inom Krokom Skärvången Åkersjön.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning samt invändig ändring i kontorshus.
Utbyggnad av avloppsreningsverket i Lofsdalen
Avser utbyggnation av avloppsreningsverk men ligger år framåt i tiden.
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Utbyte av rörbro över Kvarnån vid Högnäset
Bro över Kvarnån 2 km SO Högnäset.
Tillbyggnad av lager i Strömsund
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Rätan
Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av maskinhall i Strömsund
Tillbyggnad av befintlig maskinhall samt installation av ny travers och traversbana.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring, ändring i brandskydd av kontorshus.
Rivning av skola i Krokom
Rivning av skola.
Rivning av servicebyggnad i Åre
Rivning av servicehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åre
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Bräcke
Ombyggnad friskvårdsanläggning.
Åtgärder av el-ledningar i Östersund
Avser åtgärder på ledningarna, ett stort antal stolpar är rötskadade och utdömda. IL9S3 matas från Odensvik och IL9S2 matas från Midskog. Ledningarna byggs för konstruktionsspänning på 170 kV.
Ombyggnad av hotell i Strömsund
Ombyggnation av spa-anläggning och hotellrum.
Ombyggnad av markarbete i Östersund
Jämtkraft ämnar att under 2023 att markförlägga nuvarande luftledning från Stora stensjöns kraftverk till Juovevaerie samebys sommarviste vid Stora Stensjön.
Ombyggnad av idrottshall i Östersund
Anmälan av ändring planlösning och brandskydd i sporthall.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Strömsund
Utbyggnad av teknikutrymme med skärmtak samt byte av ventilationsaggregat.
Fastighetsåtgärder på omformarstation i Östersund
Lagning av fogar och sprickor på fasaden, målning, klottersanering.
Byte av brand- och utrymningslarm i fastigheter i Strömsund
Avser installation av nytt brand/ inbrottslarm samt demontering av befintligt brand/ inbrottslarm i 5 fastigheter: • Anläggning 1 Fyrås skola Fyrås, Solberg 2:13 • Anläggning 2 Åshagens förskola Hammerdal, Hammerdal 4:7 • Anläggning 3 Folkets Hus Strömsund, Ejdern 16 • Anläggning 4 Skyttehallen Strömsund, Grelsgård 3:47 • Anläggning 5 Västringens förskola Strömsund, Grelsgård 3:47
Åtgärdande av vandringshinder i Ragunda kommun
Trumma 6372 vid Sågbäcken på väg 773, trumma 6373 vid Drolbäcken på väg 344 samt trumma 5394 vid Bäckedalsbäcken på väg 344. Ecostreams Fisk, riktade miljöåtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av balkonger, uterum och takterass.
Rivning av byggnader i Östersund
Avser rivning av byggnader på Önevägen 21-23 i Östersund.
Renovering av fasad på Hede kyrka
Avser exteriör renovering vägg, puts, på Hede kyrka.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bräcke
Fasadändring av industribyggnad.
Renovering av omklädningsrum och duschar på skola i Gällö
Avser renovering av omklädningsrum och duschar på Gällö skola. Arbetet omfatta bl.a rivningsarbeten, byggnadsarbeten, målning, plattsättning samt el- och rörarbeten.
Utvändigt underhåll på bostadshus i Östersund
Avser taktvätt på adress Skogsbruksvägen 19-75, samt taktvätt på entrétak på adresser Skogsbruksvägen 1-17 och Stöttingvägen 2-26.
Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Oklart när upphandling kommer att ske.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterrenovering och takomläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterbyte till 68 st lägenheter samt gemensamma utrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning samt ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Hissinstallation/ändring i industribyggnad.
Rivning av bostad i Krokom
Rivning av villa.
Rivning av industrihus i Krokom
Rivning av industribyggnad.
Rivning av flerbostadshus i Strömsund
Ansökan om rivningslov för rivning av ett flerbostadshus.
Rivning av byggnad i Åre
Avser rivning av mindre byggnad.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Fasadändring samt ändring i planlösning av kontorshus - by 61.
Åtgärder av fasad och fönster på Häggenås kyrka
Avser åtgärder på fasad och fönster på Häggenås kyrka.
Ombyggnad av entré till familjecentralen i Krokom
Avser nytt skärmtak och ny entré till familjecentralen i Krokom.
Reparation av Ragundatunneln
Bergrensning, bultning, nya dräner och betongsprutning.
Rivning av verkstad i Sveg
Rivning av verkstad, personalbyggnad, förråd och carport.
Utbyte av hiss på Östersunds sjukhus
Avser demontering av befintlig hiss samt projektering och installation av ny hiss på Östersunds sjukhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Konvertering från olja till värmepump på äldreboende i Östersund
Konvertering från olja till värmepump på Hemgården i Fåker. Oljepannor samt befintlig värmepumpsanläggning tas bort och ersätts med en ny värmepumpsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Bräcke
Tillbyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring samt ändring i brandskydd av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, fasadändring m.m i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, fasadändring m.m i flerbostadshus.
Renovering av kommunhus i Ragunda
Återställning efter omfattande vattenskada (har sanerats) i Ragunda kommunhus.
Utvändigt underhåll av Residenset i Östersund etapp 1
Avser fasadrenovering av Länsresidenset i Östersund. Arbetet omfattar putsarbeten av fasader med omgränsande plåtarbeten och underhållsmålning av fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll på äldreboende i Hammarstrand
Avser åtgärder på ett atriums tak med solskydd och samt 2 st vädringsluckor på glasvägg. -Solfilm ska fästas utvändigt över hela glastaket, (cirka 670 kvm). -Ytterligare två stycken motorstyrda vädringsluckor ska installeras på glasväggen med likvärdig styrning och funktion som befintliga vädringsluckor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).