Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (2)
Bräcke (9)
Krokom (12)
Ragunda (6)
Åre (20)
Östersund (48)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Ombyggnad till fabrik- och innovationscenter i Östersund
Avser fabrik- och innovationscenter, som även kommer inrymma ett utbildningscenter inom ögonhälsa.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Lit
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1097 km varav grusväg ca 416 km.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Havsnäs
Ca 13,63 km lång sträcka. Förstärkning, beläggning och breddning.
Renovering av skola i Hede
Lokalerna i huvudbyggnaden har ett stort behov av renovering och brister i ventilationen. Renoveringen gör att skolans verksamheter kan nyttjas bättre. Simhall, sporthall, skolkök och matsal är inte föremål för renovering. I samband med renoveringen flyttar folkbiblioteket från skolan. Ett skolbibliotek blir kvar i skolan.
Ombyggnad av väg 314 mellan Ytterhogdal-Kölsillre
Ca 4 mil lång sträcka. Förstärkning, byte av trummor, dikesåtgärder, ny asfalt.
Byte av stationskontroll- och ventilationsutrustning i Östersund och Duved
Huvuddel 1: Duved omformarstation, byte av stationskontroll- och ventilationsutrustningar, bullerdämpande åtgärder. Färdigställt 22-12-01. Huvuddel 2: Östersund omformarstation, byte av stationskontroll- och ventilationsutrustningar. Färdigställt 2023-10-01.
Åtgärdande av vandringshinder i Jämtlands län
Byte av trummor på följande platser; Kungsbäcken väg E14, Stugutjärnsbäcken väg 726, Kvarnbäcken väg 546, Vildsjöbäcken mot Bensjöån väg 709, Stormyrdalsbäcken väg 709, Lakatjärnsbäcken väg 716, Harbäcken väg 320, Markusbäcken väg 549 samt Grindbäcken alt. Grindtjärnsbäcken väg 320.
Anläggande av fibernät för bredband på Frösön i Jämtland
Avser utförande av fiberentreprenadsarbeten inom Frösön landsbygd.
Renovering av skolkök på Frösön, Östersund
Avser renovering av Vallaskolans kök till följd av mögelskador på golv, tätskikt, i krypgrund och på köksutrustning. Verksamheten i köket är omfattande, varför en evakuering av köksverksamheten behöver ske på plats genom tillförande av tillfälliga lokaler.
Tillbyggnad av förskola i Ås, Krokoms kommun
Avser tillbyggnad av förskola med en avdelning och personalutrymmen, samt teknikrum. Omfattar även markarbeten för parkeringar m.m.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar i Östersund
Omfattar utbyte av 4 vägskyddsanläggningar varav en gc-väg; Tjalmargatan (Plk 44739), Källsprångsvägen (Plk 44757), Postgränd (Plk 44743) och Samuel Permansgatan (Plk 44744). Utbyte till modell ALEX.
Ombyggnad av kök på skola i Östersund
Avser ombyggnad av kök på Palmcrantz till Internationella Engelska Skolan (IES). När IES flyttade in i Palmcrantzskolans f.d lokaler tecknades avtal om att de skulle få köpa portioner från kommunen. Från och med hösten 2022 upphör avtalet och därför är IES i behov av eget kök för tillagning av mat.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Nybyggnad av reningsverk i Ragunda
Rivning av befintligt pumphus ner till betongplatta på mark. Del av betongplatta rivs. Nytt pumphus på befintlig platta.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åre
Fasadändring av hyreshusenhet samt fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av kontor i Åre
Produkthuset i Åre ska uppdateras med ny träfasad och nya fönster. Planer finns även för solpaneler på taket och en växtvägg i trapphuset.
Relining av stammar i flerbostadshus på Frösön, Östersunds kommun
Avser relining av stammar i flerbostadshus på Frösön, Östersunds kommun.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning, ändring bärande konstruktion, vatten och avlopp, ventilation samt planlösning i affärshus.
Ombyggnad av turistbyrå till vänthall i Östersund
Avser ombyggnad av Turistbyrån på Rådhusgatan 44 till vänthall för bussresenärer i samband med den nya Östersundslänken. Huset är K-märkt, så det blir inga förändringar exteriört. Hela nedre våningsplanet byggs om till en fräsch och tillgänglig vänthall med bland annat info-disk, biljettförsäljning och wc. Ett café planeras också i de nya lokalerna.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åre
Fasadändring på flerbostadshus (takbyte 22 byggnader).
Rivning av ett TV- torn i Jämtlands län
Avser rivning av ett 70m högt betongtorn(gammalt TV torn), med en 20m hög stålmast på toppen Tornet är ca 7m i diameter Rasering av utrustning inne i tornet, såsom el/teleutrustning, hiss, transformator, stolar, bord m.m. Sanering och borttransport av farligt avfall, såsom asbest, PCB och PAH i plattor, väggfärg golvmattor m.m.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Tillbyggnad av affärshus med förråd samt rivning av befintligt förråd.
Ombyggnad av butik i Åre
Ändrad användning från bostad till butikslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad. Kallförråd.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Anmälan av hissinstallation/ändring i affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad och sanering av storkök i Östersund
Avser ombyggnad, renovering och sanering av lokaler till nytt storkök för Internationella Engelska skolan i Östersund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, ändrad användning samt ändring i planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Åre
Ändrad användning från kontor till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av skola i Krokom
Tillbyggnad av skola.
Renovering av flerbostadshus i Gällö, Bräcke kommun
Avser renovering av fastighet belägen på Revsundsvägen 28, renoveringen omfattar stambyte, nya kök, nya badrum, samt en eventuell restaurang i källarplan.
Rivning av kasern i Östersund
Anmälan rivning av tolv byggnader.
Tillbyggnad av museum i Åre
Tillbyggnad av museum och nybyggnad av förråd på Arvesund 1:34 och 1:77.
Ombyggnad av vägar m.m i Duved, Åre kommun
Avser ombyggnad/förstärka Sågvägen och Tegelbruksvägen, samt en pendlarparkering och ny busshållplats vid Duveds järnvägsstation.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Åre
Tillbyggnad av verkstad med personalutrymme och kontor.
Ombyggnad av motorstadion i Ragunda
Ändring till anläggning motorbana, jgy körplan.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av skola i Åre
Tillbyggnad av skola.
Nytt tak samt målning av fasad på omformarstation i Duved
Nytt tak, målning av fasad, sanering av klotter.
Renovering av gång- och cykelbro i Strömsunds kommun
Avser renovering av gång och cykelbro i Backe, Strömsunds kommun
Rivning av skola i Östersund
Rivning av skola.
Ombyggnation till trygghetsboende i Föllinge, Krokoms kommun
Ombyggnation till trygghetsboende och avser främst anpassning av badrum i 8 lägenheter samt installation av hiss i Föllinge.
Renovering av fasad på Hede kyrka
Avser exteriör renovering vägg, puts, på Hede kyrka.
Utvändigt underhåll av kyrka i Klövsjö
Avser renovering av fönster och ommålning av tak på Klövsjö kyrka.
Renovering av omklädningsrum och duschar på skola i Gällö
Avser renovering av omklädningsrum och duschar på Gällö skola. Arbetet omfatta bl.a rivningsarbeten, byggnadsarbeten, målning, plattsättning samt el- och rörarbeten.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Bräcke
Avser byte av ventilationsaggregat med tillhörande arbeten på förskola i Bräcke.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ombyggnad av affärshus. Hyresgästanpassning och ny entré.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Fasadändring på förskola samt ändring av brandskydd.
Rivning av byggnad i Åre
Avser rivning av mindre byggnad.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av bärande konstruktion i kontorshus.
Vädersäkring genom kabelförläggning i Pilgrimstad, Etapp 1
Avser vädersäkra nätet i Pilgrimstad. Projektet är uppdelat i två etapper Värviken och Anviken, där Anviken ligger som option och finns på projekt ID .2177206
Besiktning av ventilation, Österund
Avser obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets allmänna råd i Rikshems fastigheter i Östersund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad, ändring av vatten och avlopp, ventilation, brandskydd, planlösning samt fasadändring och ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Byte av fönster och balkongdörrar i 16 st lägenheter.
Ombyggnad av panncentral i Hammarstrand
Avser byta ut befintlig fastbränslepanna 400 kW i anläggningen Björkhammar med ny panna med effekt om max. 499 kW. Pannan skall ersätt tidigare fastbränslepanna på samma plats i den befintliga panncentralen.
Vattenvårdande åtgärder, Svenstavik, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder längs med sträckorna på båda sidorna av Sölvbacka strömmar samt Ljunghålet. En sammanlagd sträcka av cirka 9 kilometer vattendragssträcka.
Ombyggnad av omklädningsrum och duschrum på Hissmoskolan i Krokom
Avser ombyggnad av två stycken omklädningsrum med varsitt tillhörande duschrum och toalett på Hissmoskolan.
Rivning av skola i Krokom, etapp 2
Rivning av skola. Etapp 1- 2078293.
Ombyggnation till trygghetsboende i Alsen, Krokoms kommun
Ombyggnation till trygghetsboende och avser främst anpassning av badrum i 7 lägenheter i Alsen.
Ny solcellsanläggning på en fastighet i Krokoms kommun
Avser projektering, leverans, installation och driftsättning av komplett solcellsanläggning. Takomläggning finns på projekt ID 2165176.
Rivning av fd ålderdomshemmet Ljungås i Bergs kommun
Avser rivning av före detta ålderdomshemmet Ljungås inklusive borttransport av rivningsmaterial samt återställande av mark.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Östersund
Avser ommålning av 12 huskroppar och utbyte av skadad panel, främst på gavlarna.
Tillbyggnad av industrihus i Bräcke
Tillbyggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontorsbyggnad i Föllinge, Krokoms kommun
Avser omläggning av tak på 2 st fastigheter i Föllinge. Objekten ligger 300 m från varandra. Objekt 1: Servicekontoret, byte av ca 880 kvm yttertak på kontorshus. Storgatan 2-4. Objekt 2: Solbacka, byte av ca 2100 kvm tak på vårdlokaler. Solbackavägen 7 Installation av solceller på Solbacka finns på projekt ID 2169874.
Ombyggnation av befintliga lokaler i Krokom
Avser ombyggnad av personalutrymmen och förrådslokal för den egna personalen vid Krokomsbostäders Hk i Krokom. Ombyggnadsyta: c:a 190 kvm
Målning av träfasad på kyrka i Krokom
Avser målning av träfasad, fönster och dörrar på Föllinge kyrka.
Utvändigt underhåll av kontor i Bräcke
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Rivning av industrihus i Krokom
Rivning av industribyggnad.
Renovering av brandstation i Gällö, Bräcke kommun
Avser renovering av omklädningsrum, duschutrymme samt installation av ventilationsaggregat på Gällö Brandstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Krokom
Utvändigt underhåll av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser målning av fasad samt ventilationsarbete.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Ombyggnad från förskola till flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Ragunda
Ändring av byggnads yttre utseende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åre
Fasadändring av flerbostadshus, lgh 19 och lgh 2-8.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring planlösning i kontorshus - by 52.
Utvändigt underhåll av radhus i Östersund
Fasadändring av rad/kedjehus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring av ventilation i affärshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Åre
Fasadändring av hotell.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Östersund
Fasadändring av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ragunda
Ändring av byggnads utseende.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Anmälan av hissinstallation/ändring i affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Ändring av vatten och avlopp i industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Tillbyggnad av affärshus. Skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Bräcke
Tillbyggnad affärslokal. Kylcontainer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring av särskilt bevarandevärt flerbostadshus. Ny grind.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Fasadändring samt ändring i brandskydd av förskola.
Rivning av brygga och plank i Östersund
Rivning av olovligt byggd brygga och plank på fastigheten Näs-Viken 1:12 i Östersunds kommun, belägen vid sjön Näkten.
Rivning av flerbostadshus i Sveg
Avser rivning av ett flerfamiljshus i två våningar med hel källare i Sveg.
Utbyte av rampsystem vid Döda fallet i Ragunda
Avser rivning av befintlig spång- och rampanläggning samt uppförande av ny motsvarande anläggning vid Döda fallet. Objektets läge: ca 10 km sydost om Hammarstrand.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).