Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (5)
Bräcke (6)
Krokom (7)
Ragunda (7)
Åre (7)
Östersund (53)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Lit
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1097 km varav grusväg ca 416 km.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Ombyggnad av transformatorstation i Östersund
Ombyggnad av transformatorstation 400 kv
Stationsförnyelse vid kraftverk i Rätan
Transformatorstation 400 kv
Renovering av skola i Hede
Lokalerna i huvudbyggnaden har ett stort behov av renovering och brister i ventilationen. Renoveringen gör att skolans verksamheter kan nyttjas bättre. Simhall, sporthall, skolkök och matsal är inte föremål för renovering. I samband med renoveringen flyttar folkbiblioteket från skolan. Ett skolbibliotek blir kvar i skolan.
Ledningsflytt till Rätan
Luftledning 200 kV.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Östersund
Avser leverans, montage och driftsättning av ny krosslinje. Omfattar all maskinutrustning samt erforderlig övervakningsutrustning inklusive elinstallation. Jämtkraft AB ombesörjer mark och betongarbeten.
Ombyggnad av kopplingsstation i Bräcke
Bräcke KT12, PFK. Kopplingsstation 220 kV
Ramavtal avseende elarbeten, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende värme- och sanitetsarbeten och omfattar planerat- och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder, inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter. Avtalstid: 2022-09-04 - 2026-08-30
Ombyggnation av befintlig ledning HL44, Östersunds kommun Etapp 1
Avser ombyggnation av befintliga ledningen mellan Krokom och Lit. HL44 Etapp 1 ingår i denna entreprenad och är mellan Krokom och frånskiljare HL44-F9 i Granbo. Total ny ledningslängd Ca: 12,6km
Ramavtal avseende vs-arbeten, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende värme- och sanitetsarbeten och omfattar planerat- och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder, inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter. Avtalstid: 2022-09-04 - 2026-08-30
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning från handel till gymverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hede
Om,- tillbyggnad av flerbostadshus. Trygghetsanpassning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom, etapp 1
Tre entreprenörer kommer att kontrakteras att utföra ett arbete med att täta schakt 3 lägenheter, ett per våningsplan. De tre husen är lika byggd. När de tre lägenheterna är klara kommer arbetet att utvärderas av beställaren och byggledare. En ”vinnare” kommer att utses som får göra samtliga kvarvarande lägenheter, 50 stycken.
Ombyggnad av kök på skola i Östersund
Avser ombyggnad av kök på Palmcrantz till Internationella Engelska Skolan (IES). När IES flyttade in i Palmcrantzskolans f.d lokaler tecknades avtal om att de skulle få köpa portioner från kommunen. Från och med hösten 2022 upphör avtalet och därför är IES i behov av eget kök för tillagning av mat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom, etapp 2
Tre entreprenörer kommer att kontrakteras att utföra ett arbete med att täta schakt 3 lägenheter, ett per våningsplan. De tre husen är lika byggd. När de tre lägenheterna är klara kommer arbetet att utvärderas av beställaren och byggledare. En ”vinnare” kommer att utses som får göra samtliga kvarvarande lägenheter, 50 stycken.
Nybyggnad av reningsverk i Ragunda
Rivning av befintligt pumphus ner till betongplatta på mark. Del av betongplatta rivs. Nytt pumphus på befintlig platta.
Ombyggnad av äldreboende i Hede
Avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Ombyggnad av turistbyrå till vänthall i Östersund
Avser ombyggnad av Turistbyrån på Rådhusgatan 44 till vänthall för bussresenärer i samband med den nya Östersundslänken. Huset är K-märkt, så det blir inga förändringar exteriört. Hela nedre våningsplanet byggs om till en fräsch och tillgänglig vänthall med bland annat info-disk, biljettförsäljning och wc. Ett café planeras också i de nya lokalerna.
Ombyggnad markarbete i Enafors
Avser ombyggnation av Enafors FS. Från denna ska en högspänningskabel (240mm2, 20kV) förläggas i mark till Storlien. Kabeln ska förläggas i 160mm rör.
Ramavtal avseende beläggningsarbeten, Östersunds kommun
Upphandlingen avser ramavtal för beläggningsarbete asfalt åt Östersunds kommun. Avtalstid:2023-02-01 - 2025-01-31 Option:2025-02-01 - 2026-01-31 Option:2026-02-01 - 2027-01-31
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Avser ombyggnad på Östersunds sjukhus i hus 8 plan 12 till perioperativ enhet där patienter förbereds för operation som genomförs på plan 4.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende ventilationsarbeten och omfattar planerat- och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder, inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter. Avtalstid 2022-09-05 - 2024-09-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Utbyggnad av avloppsreningsverket i Lofsdalen
Avser utbyggnation av avloppsreningsverk men ligger år framåt i tiden.
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Ramavtal avseende Kyla, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende kylanläggningar och omfattar löpande underhåll, ombyggnadsarbeten och felavhjälpande samt installationsarbeten och injustering. Avtalstid 2022-09-05 - 2024-08-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av personallokal i Åre
Tillbyggnad av verkstad med personalutrymme och kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, ändrad användning samt ändring i planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av markarbete i Östersund
Jämtkraft ämnar att under 2023 att markförlägga nuvarande luftledning från Stora stensjöns kraftverk till Juovevaerie samebys sommarviste vid Stora Stensjön.
Tillbyggnad av hotell i Krokom
Tillbyggnad av hotell med garage och konferens.
Ombyggnad av skola i Östersund
Ändring planlösning, vatten och avlopp, ventilation, brandskydd och bärande konstruktion i skola.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser om- och tillbyggnad av industrihus. Rivning av lagerhall, och tillbyggnad av tvätthall samt utbyggnad av lagerhall.
Ombyggnad och sanering av storkök i Östersund
Avser ombyggnad, renovering och sanering av lokaler till nytt storkök för Internationella Engelska skolan i Östersund.
Ombyggnad av hotell i Strömsund
Ombyggnation av spa-anläggning och hotellrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring, ändra användning samt ändring i planlösning på flerbostadshus.
Renovering av flerbostadshus i Gällö, Bräcke kommun
Avser renovering av fastighet belägen på Revsundsvägen 28, renoveringen omfattar stambyte, nya kök, nya badrum, samt en eventuell restaurang i källarplan.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Fasadändring samt ändrad användning av förskola till LSS- boende.
Installation av solceller i Östersund
På totalentreprenad leverera solcellsanläggning.
Åtgärder av el-ledningar i Östersund
Avser åtgärder på ledningarna, ett stort antal stolpar är rötskadade och utdömda. IL9S3 matas från Odensvik och IL9S2 matas från Midskog. Ledningarna byggs för konstruktionsspänning på 170 kV.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Ombyggnad av yttertak på pensionärsbostadshus i Hammarstrand
Avser ombyggnad av yttertak på 3 stycken enplanshus i Hammarstrand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterrenovering och takomläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Trygghetslarm för särskilt boende i Östersunds kommun
Trygghetslarm till 3 st boenden i Östersunds kommun.
Tillbyggnad av kontor i Sveg
Tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av lager i Rätan
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Östersund
Bygglov för ändrad användning i hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring och ändring i planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Fasadändring samt ändring i planlösning av industribyggnad .
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning, ändring vatten och avlopp samt ändring i planlösning i kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Renovering av omklädningsrum och duschar på skola i Gällö
Avser renovering av omklädningsrum och duschar på Gällö skola. Arbetet omfatta bl.a rivningsarbeten, byggnadsarbeten, målning, plattsättning samt el- och rörarbeten.
Åtgärder av fasad och fönster på Häggenås kyrka
Avser åtgärder på fasad och fönster på Häggenås kyrka.
Ombyggnad av skola i Lillhärdal
Planer finns för ombyggnation av Furulundsskolan i Lillhärdal så att förskolan kan flytta in i den närliggande skolbyggnaden.
Utbyte av hiss på Östersunds sjukhus
Avser demontering av befintlig hiss samt projektering och installation av ny hiss på Östersunds sjukhus.
Ombyggnad av entré till familjecentralen i Krokom
Avser nytt skärmtak och ny entré till familjecentralen i Krokom.
Tillbyggnad av industrihus i Bräcke
Tillbyggnad industribyggnad.
Renovering av yttertak på fastighet i Hammarstrand
Avser ombyggnad av del av yttertak på fastigheten Blå Huset i Hammarstrand.
Rivning av flerbostadshus i Sveg
Rivning av flerfamiljshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mörsil
Ombyggnad från förskola till flerbostadshus.
Byte av ventilation i Anders-Olof skolan i Hammarstrand
Avser flytt och byte av ventilation i Anders-Olof skolan i Hammarstrand
Rivning av industrihus i Krokom
Rivning av industribyggnad.
Renovering av simhall i Ragunda
Avser renovering av badhus, man planerar att se över ytskikt och byta ventiler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser målning av fasad samt ventilationsarbete.
Renovering av brandstation i Gällö, Bräcke kommun
Avser renovering av omklädningsrum, duschutrymme samt installation av ventilationsaggregat på Gällö Brandstation.
Ombyggnad av skola i Östersund
Avser underhåll/ändring av särskilt bevarandevärd byggnad skola.
Rivning av industrihus i Krokom
Rivningsanmälan för industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Ragunda
Avser ventilations åtgärder på skola.
Tillbyggnad av radhus i Rätan
Anmälan tillbyggnad rad/kedjehus.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring av kontorshus och skylt.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Rätan
Bygglov ändrad användning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Ändring planlösning i samlingslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Östersund
Bygglov för fasadändring av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Ändrad användning samt ändring i brandsskydd i förskola.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Fasadändring samt ändring i ventilation av samlingslokal.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad samt fasadändring av skola mm.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Östersund
Bygglov för fasadändring av rad/kedjehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åre
Renovering av balkonger på flerbostadshus totten 1:166, alprosen, åre.
Vädersäkring genom kabelförläggning i Pilgrimstad, Etapp 1
Avser vädersäkra nätet i Pilgrimstad. Projektet är uppdelat i två etapper Värviken och Anviken, Anviken ligger som option och finns på projekt ID 2177206.
Tillbyggnad av kontor i Strömsund
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).