Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (7)
Bräcke (6)
Krokom (8)
Ragunda (2)
Strömsund (12)
Åre (11)
Östersund (57)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Ombyggnad till fabrik- och innovationscenter i Östersund
Avser fabrik- och innovationscenter, som även kommer inrymma ett utbildningscenter inom ögonhälsa.
Hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan mellan Östersund-Storlien
Ombyggnad av 67 vägskydd av typ A-anläggning.
Utveckling av centrum i Berg
Planens syfte är möjliggöra etablerandet av ett trygghetsboende och bibliotek i centrala Svenstavik. Byggnaden planeras vara i tre våningar med indragen takvåning och inrymma lokal för offentlig verksamhet på entréplan, lägenheter inom plan två och tre samt en takvåning innehållande bland annat terrass.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Detaljplanen har blivit upphävd och kommunen kommer att behöva göra en ny innan detta kan komma igång.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Om- och tillbyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 760. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gymnastiksalen kommer att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden. Tillbyggnadsyta skola och sporthall ca 10100 kvm. Ombyggnadsyta: 6500 kvm.
Utveckling av centrum i Berg
Syftet är att möjliggöra vidare utveckling av den västra delen av Åsarna by och centrum genom att tillåta markanvändning i form av centrumverksamhet, kontor och bostäder för stora delar av bebyggelsen väster om E45:an.
Utbyte av kablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal. Byte av 15 st kablar på Strömsundsbron, E45, med 4 st delkablar per kabel totalt 60 st kablar. Bytes på grund av uppkommen korrosion och skador på befintliga kablar.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Havsnäs
Ca 13,63 km lång sträcka. Förstärkning, beläggning och breddning.
Vägmarkering underhåll inom Jämtlands län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Ledningsflytt till Rätan
Luftledning 200 kV.
Värmebeläggning i region Mitt/Jämtlands län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp Jämtlands län: Z1.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Ramavtal avseende elmontör, Härjeåns Nät AB
Ramavtalet avseende arbeten som montör utför i enighet med elnätsbranschens riktlinjer EBR på spännings nivån 04-52kV. Avtalstid 2021-03-31 - 2024-12-30 med möjlighet till 2 års förlängning.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Åtgärder vid järnvägen i Gällö
Ombyggnad av signalsystemet. Bandel 223, km 537+800 - 539+700.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser tillbyggnad av hotell. Omfattning oklar.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E14 vid Åsbacken
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsåtgärder och stigningsfält.
Ombyggnad av flerbostadshus i Krokom
Ombyggnad av flerbostadshus.
Byggledare underhåll el, kraft och vägbelysning i Jämtlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Ombyggnad av inledningsspann i Östersund
Ombyggnation av bägge inledningsspannen från avgreningen och in till Lugnvik FS. Avgreningarna är 2 km vardera och går parallellt med varandra. IL9S3 matas från Odensvik FS och IL9S8 matas från Kattstrupen KS. Ledningarna byggs för konstruktionsspänning 170 kV.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser omläggning av taket på flerbostadshuset.
Anläggande av fibernät för bredband i Krokom
Avser projektering och utförande av fiberarbete, installation, markarbete, återställning, projektering samt andra arbeten nödvändiga för komplett upprättande av fiberoptiskt bredbandsnät inom Krokom Valne.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Avser tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad på Ymer 3 och Ymer 4.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Reparation av Ragundatunneln
Bergrensning, bultning, nya dräner och betongsprutning.
Ombyggnad av bro över Kvarnån vid Högnäset
Bro över Kvarnån 2 km SO Högnäset.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Strömsunds kommun
Avser att bygga ut ett befintligt bredbandsnät med ett nytt passivt fiberoptiskt bredbandsnät etapp 4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av balkonger, uterum och takterass.
Ramavtal avseende elarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för elarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende glasarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för glasarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende golvslipning, Östersundshem AB
Avser ramavtal för golvslipning. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende plattsättning, Östersundshem AB
Avser ramavtal för plattsättning. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtal för ventilationsarbeten. Avtalstid:2021-03-01 - 2022-02-28 Option:2022-03-01 - 2023-02-28 Option:2023-03-01 - 2024-02-29 Option:2024-03-01 - 2025-02-28
Ramavtal avseende målningsarbeten, Östersundshem AB
Avser ramavtalsarbeten för målningsarbeten såväl utvändigt som invändigt. Avtalstid:4 år Option:1 år Option:1 år Option:1 år
Ramavtal avseende sanering/avfuktning, Östersundshem AB
Avser ramavtalsarbeten för sanering/avfuktning. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 + 1 år.
Ramavtal avseende ledningsspolning av VA-nät, Bräcke kommun
Avser spolning, slamsugning, upptining, filmning och rotskärning av kommunala va-nät, reningsverk, kommunala anläggningar och fastigheter, oljeavskiljare samt rensning av dagvattenbrunnar. Avtalstid:2021-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Besiktning av ventilation, Österund
avser obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets allmänna råd i Rikshems fastigheter i Östersund med planerad start i första kvartalet under 2021.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterbyte till 68 st lägenheter samt gemensamma utrymmen.
Ramavtal avseende intelligent låssystem, Åre kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av butik i Sveg
Bygglov nybyggnad butik, garage och lager.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sveg
Ändrad användning/ombyggnation från äldreboende till lokaler för spf och återbrukspoolen.
Tillbyggnad av restaurang i Östersund
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad av skola med 1 våningsplan på delar av befintlig byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning av kontor till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Sveg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för fasadändring, ändrad användning, ändring av bärande konstruktion, ändring i brandskydd samt ändring i planlösning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadrenovering samt byte av fönster.
Ombyggnad av vandrarhem i Bräcke
Bygglov ändrad användning vandrarhem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov ändrad användning.
Ramavtal avseende byggtjänster, Region Jämtland Härjedalen
Byggtjänster för löpande driftarbeten, underhålls- och mindre ombyggnadstjänster för lokalanpassningar inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring av ventilation i flerbostadshus, Anmälan väsentlig ändring av brandskydd i affärshus Gästgivaren 2.
Rivning av kabinbana i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Tillbyggnad av affärshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av en affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser asfaltering av parkering samt nya laddstolpar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser målning av fasad samt ventilationsarbete.
Ombyggnad av gym i Östersund
Bygglov ändrad användning av affärshus från handel till gymlokal samt fasadändring.
Ombyggnad av kyrka i Strömsund
Ombyggnad av kyrka.
Renovering av simhall i Ragunda
Avser renovering av badhus, man planerar att se över ytskikt och byta ventiler.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning, ändrad ventilation, ändring i brandskydd, ändring i planlösning i affärshus.
Tillbyggnad av Ica i Svenstavik
Avser tillbyggnad och fortsatt utveckling av ICA butiken. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ombyggnation av utomhusmiljö, relining, VVS-arbeten samt byte av ytterdörrar.
Rivning av skola i Krokom
Rivning av skola.
Ombyggnad av kontor i Krokom
Ändrad användning av kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurangbyggnad på 8 kvm på fastigheten hårbörsta 2:41, fröå 220, åre.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad planlösning i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring planlösning, brandskydd och ventilation i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring planlösning, VA, brandskydd och ventilation i affärshus.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av cafeteria i Åre
Ändrad användning från lokal till café/bibliotek samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av skola i Bräcke
Ändrad användning skola.
Ombyggnad av gruppbostad i Krokom
Ändrad användning till LSS dagilig verksamhet, fritidsgård och föreningsverksamhet. Byte av ett fönster och dörr.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov fasadändring på flerbostadshus och ändring av planlösning.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Bygglov inredande av ytterligare lokal flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Sveg
Bygglov tillbyggnad affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Bräcke
Bygglov tillbyggnad enbostadhus (samlingslokal).
Ombyggnad av kontor i Rätan
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Östersund
Fasadändring av förråd samt ändrad användning och ändring av ventilation och planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.