Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av kablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal. Byte av 15 st kablar på Strömsundsbron, E45, med 4 st delkablar per kabel totalt 60 st kablar. Bytes på grund av uppkommen korrosion och skador på befintliga kablar.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Havsnäs
Ca 13,63 km lång sträcka. Förstärkning, beläggning och breddning.
Ombyggnad av E45 genom Hallviken
Trafiksäkerhetsåtgärder, gc-väg.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Avser ombyggnad i del av Frostviksskolan och omfattar byte av ventilationssystem, ytskiktsrenovering, byte av fasadpartier med fönster samt byte av värmesystem.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Strömsunds kommun
Avser att bygga ut ett befintligt bredbandsnät med ett nytt passivt fiberoptiskt bredbandsnät etapp 4.
Renovering av avloppsledningar i Strömsund
Avser schaktfri renovering av avloppsledningar, totalt ca 1 670 m och 23 brunnar som ska renoveras. Objektets läge: Strömsund, Hammerdal, Kyrktåsjö, Gäddede och Hoting i Strömsunds kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kyrka i Strömsund
Ombyggnad av kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Avser byte av ventilation i 33 lgh och en tvättstuga.
Rivning av telestation i Strömsund
Anmälan om rivning av en teknikbod.
Rivning av fritidshus i Strömsund
Anmälan om rivning av ett fritidshus och ett förråd.
Rivning av telestation i Strömsund
Anmälan om rivning av teknikbod och telemast.
Ombyggnad av förråd i Strömsund
Anmälan om underhåll av byggnadsverk.
Rivning av garage i Strömsund
Ansökan om marklov för nya parkeringsplatser samt anmälan om rivning av ett garage.
Besiktning och geoteknisk undersökning i naturreservat, Jämtlands län
Avser besiktning och geoteknisk undersökning av nuvarande utkiksplats då den idag visar tendenser till sprickbildning och erosion. Besiktning av bergets hållfasthet för eventuellt ett "utkiksdäck". Geoteknisk undersökning av resterande kanjon mellan utkiksplatsen och fram till existerande bro.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.