Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad för reservmatning i Strömsund
Nya 40 kV-apparater till ledningsfack samt två nya 40/20 kV-transformatorer.
Ombyggnad av KBR Korselbränna
Nytt 40 kV ledningsfack för ledning mot Norråker, nytt 40 kV ställverk, 40 kV nollpunktsutrustning, en ny systemtransformator 220/130/40 kV med ny oljegrop, upprustning av befintligt 130 kV-fack, reläskyddskompletteringar.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Avser ombyggnad i del av Frostviksskolan och omfattar byte av ventilationssystem, ytskiktsrenovering, byte av fasadpartier med fönster samt byte av värmesystem.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Anmälan om tillbyggnad av industrilokal.
Utbyte av rörbro över Kvarnån vid Högnäset
Bro över Kvarnån 2 km SO Högnäset.
Totalombyggnad av 40/20 kV-station i Dorotea
Totalombygnad av 40/20 kV-station.
Ombyggnad av affärshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för ändrad användning från industri till handel.
Omläggning av vattenledning i Ulriksfors
Tidpunkt för utförande kan ej anges. Asbetsledning, arbetsmiljömässig åtgärd.
Tillbyggnad av industrihus i Strömsund
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av en industribyggnad.
Tillbyggnad av transformatorstation i Strömsund
Ansökan om förhandsbesked för utökning av befintlig transformatorstation.
Tillbyggnad av barack i Strömsund
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av en barack.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömsund
Avser byte av ventilation i 33 lgh och en tvättstuga.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.