Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad för nytt fängelse på Frösön, Östersund
Ombyggnad av vårdlokaler till fängelselokaler med ca 80 platser.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning från kontor till djurklinik.
Ombyggnad till hälsocentral i Östersund
Torvalla HC ska återstartas och i samband med det ska lokalerna renoveras. I samma lokaler finns det Barnavård- och Mödravårdscentral och en kommunal öppen förskola.
Tankbeläggning i Jämtlands- och Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y20 (väg 642 Sättna-Lövsätt, väg 742 Nyadal-Skullersta, väg 832 Vsk 825-Gallsätter, väg 1063 Fäbodsvedjan-Mattjäl, väg 1067 Ravesta-Täfteå, väg 90 Bollstabruk-Hällsjö och väg 1067 Täfteå-Vsk 1075) och beläggningsgrupp Z20 (väg 744 Vsk 755-Vsk 745, väg 745 Vsk 744-Aspånäset och E14 Järpen-Bro Staa).
Markberedning av fastighet i Torvalla, Östersund
Arbetet avser: Avverkning och slyröjning (ca 150 000 m2), Vegetationsavtagning och stubbrytning (ca 35 000 m3), Utskiftning av torv till extern deponi (ca 50 000 m3), Jordschakt till extern deponi (ca 80 000 m3), Fyllning med krossmaterial (ca 150 000 m3), Permanenta infartsvägar samt Inhägnad och grindar.
Rasering och nedgrävning av luftledning i Lit, Östersund
Entreprenören ska bygga om LL14 och LL16 som är, dessa ligger vid Lit (ca 3 mil utanför Östersund). Luftledningen ska grävas ner och sedan raseras. Jämtkraft Elnät kommer bygga en ny fördelningsstation i Lit och befintlig 40 kV friledning byggs om. I samband med detta har beslut tagits att även bygga bort dagens befintliga blanktrådsnät (10kV) och ersätta detta med markförlagd kabel & markstationer.
Utvändigt underhåll av herrgård i Östersund
Avser fasadändring på residenset, ny puts. Tre etapper i option, första etappen pågår och väntas avslutas i höst. Nästa etapp påbörjas när klimatet tillåter. Projektperiod ca 3 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Fasadändring av flerbostadshus. Hus 2 och 3. (Byte av fönster).
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Östersund
Avser balkongrenovering, ny platta och nya räcken.
Ombyggnad av ventilationsanläggning mm vid skjutfält i Östersund
Entreprenaden avser en projektering och om- och tillbyggnad av två byggnader i Fortifikationsverkets bestånd. Tillbyggnaden avser att tillskapa ett nytt driftutrymme till respektive byggnad inklusive att installera ett nytt ventilationsaggregat med tillhörande kanalsystem på Dagsådalens skjutfält inom Östersund kommun.
Rivning av förskola i Östersund
Rivningslov för rivning av förskola.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Östersund
Objektet avser byte av ventilation samt inkoppling av frånluftsvärmepump i två stycken flerbostadshus. Total bruttoarea ca 2900 m².
Montering av fallskydd i Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar i Region Mitt
Projektering och montering av fallskydd i Trafikverkets Kraftförsörjningsanläggningar i närområdet av Östersund, Duved, Mora.
-Ombyggnad av kontor i Östersund
Invändig rivning i kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Tillbyggnad av kontorshus. Baracker.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Konvertering från olja till värmepump vid brandstation i Lit
Konvertering från olja till värmepump vid Väggarage Lit.
Rivning av industrihus i Östersund
Anmälan rivning av industribyggnad.
Kulturmiljöspecialist till region Norra
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktstiden med upp till 1 år. Delområde 1 Jämtland och Västernorrland. Delområde 2 Västerbotten och Norrbotten.
Tillbyggnad av golfbana i Östersund
Strandskyddsdispens för utökning av golfbana.
Rivning av affärshus i Östersund
Rivningslov för rivning av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i affärshus.
Byte av belysning i äldreboende i Östersund
Avser byte av belysningsarmaturer till LED i Hemgården i Fåker.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Underhåll/ändring av särskilt bevarandevärd byggnad kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus. Flytta en vägg och eventuellt sätta in ett nytt fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus. Byte av 9 st entréportar.
Rivning av samlingslokal i Östersund
Avser rivning av samlingslokal (inför nybyggnation i framtiden).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser byggnation av en altan på ca 15 kvm och öppna upp för en dörr i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Avser förbättring av brandskydd samt byte av två fönster i kontorshus.
Invändig målning av kontor i Östersund
Avser mindre invändiga målningsarbeten i del av befintlig kontorsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).