Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
ROT-renovering av befintliga byggnader samt nybyggnation av förläggningsbyggnad i Östersund
Avser ROT-renovering av befintliga byggnader samt nybyggnation av en förläggningsbyggnad. I entreprenaden ingår: -Markarbeten för utförande av nya kör- och parkeringsytor, samt underarbeten för grundläggning av nybyggnad, schakt för el- och vvs arbeten. Markarbeten omfattar Va-arbeten, kanalisation. -Nollställning/återställning av ursprungliga byggnader och funktioner med hänsyn till dagens krav för luftbehandling, sö, rör-och elinstallationer. - Uttag för motorvärmare och fordonsladdning. Ny högspänningstransformator som ersättning för nuvarande transformatorstation. - Bergvärmeinstallation som ersättning för den befintliga flis-och oljepanna. Återställning av By 54 till sanitetshus, installation av nytt luftbehandlingssystem samt installation av bergvärmeinstallation som ersättning till dagens eluppvärmning. -Husbyggnadsarbeten omfattar ny förläggningsbyggnad by 80. - Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad till förskola i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Östersund
Avser leverans, montage och driftsättning av ny krosslinje. Omfattar all maskinutrustning samt erforderlig övervakningsutrustning inklusive elinstallation. Jämtkraft AB ombesörjer mark och betongarbeten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Östersund, etapp 1
Avser renovering av 69 st badrum i flerbostadshus på fastigheten Kv Ardennern 2. Option finns på projekt ID 2223778.
Ombyggnation av befintlig ledning HL44, Östersunds kommun Etapp 1
Avser ombyggnation av befintliga ledningen mellan Krokom och Lit. HL44 Etapp 1 ingår i denna entreprenad och är mellan Krokom och frånskiljare HL44-F9 i Granbo. Total ny ledningslängd Ca: 12,6km
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, fasadändring samt ändrad användning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Tillbyggnad av kontor, tapphus. Fasadändring.
Slopning av plankorsning i Östersund
Slopning av plankorsning samt ny GC-port. ALEX vägskyddsanläggning. Bandel 221.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, fasadändring samt ändrad använding i flerbostadshus.
Ombyggnad av turistbyrå till vänthall i Östersund, etapp 6
Avser ombyggnad av Turistbyrån på Rådhusgatan 44 till vänthall för bussresenärer i samband med den nya Östersundslänken. Huset är K-märkt, så det blir inga förändringar exteriört. Hela nedre våningsplanet byggs om till en fräsch och tillgänglig vänthall med bland annat info-disk, biljettförsäljning och wc. Ett café planeras också i de nya lokalerna.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ramavtal avseende beläggningsarbeten, Östersunds kommun
Upphandlingen avser ramavtal för beläggningsarbete asfalt åt Östersunds kommun. Avtalstid:2023-02-01 - 2025-01-31 Option:2025-02-01 - 2026-01-31 Option:2026-02-01 - 2027-01-31
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring, ändring i brandskydd av kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Åtgärder av el-ledningar i Östersund
Avser åtgärder på ledningarna, ett stort antal stolpar är rötskadade och utdömda. IL9S3 matas från Odensvik och IL9S2 matas från Midskog. Ledningarna byggs för konstruktionsspänning på 170 kV.
Ombyggnad av markarbete i Östersund
Jämtkraft ämnar att under 2023 att markförlägga nuvarande luftledning från Stora stensjöns kraftverk till Juovevaerie samebys sommarviste vid Stora Stensjön.
Ombyggnad av idrottshall i Östersund
Anmälan av ändring planlösning och brandskydd i sporthall.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Fastighetsåtgärder på omformarstation i Östersund
Lagning av fogar och sprickor på fasaden, målning, klottersanering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av balkonger, uterum och takterass.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Fasadändring samt ändring i planlösning av industribyggnad .
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll på bostadshus i Östersund
Avser taktvätt på adress Skogsbruksvägen 19-75, samt taktvätt på entrétak på adresser Skogsbruksvägen 1-17 och Stöttingvägen 2-26.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning samt ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterbyte till 68 st lägenheter samt gemensamma utrymmen.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Hissinstallation/ändring i industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterrenovering och takomläggning.
Åtgärder av fasad och fönster på Häggenås kyrka
Avser åtgärder på fasad och fönster på Häggenås kyrka.
Utbyte av hiss på Östersunds sjukhus
Avser demontering av befintlig hiss samt projektering och installation av ny hiss på Östersunds sjukhus.
Konvertering från olja till värmepump på äldreboende i Östersund
Konvertering från olja till värmepump på Hemgården i Fåker. Oljepannor samt befintlig värmepumpsanläggning tas bort och ersätts med en ny värmepumpsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring samt ändring i brandskydd av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Ändrad användning samt ändring i brandsskydd i förskola.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Fasadändring samt ändring i ventilation av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad samt fasadändring av skola mm.
Utvändigt underhåll av radhus i Östersund
Bygglov för fasadändring av rad/kedjehus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, fasadändring m.m i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av Residenset i Östersund etapp 1
Avser fasadrenovering av Länsresidenset i Östersund. Arbetet omfattar putsarbeten av fasader med omgränsande plåtarbeten och underhållsmålning av fönster.
Besiktning av ventilation, Österund
Avser obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets allmänna råd i två av Rikshems fastigheter i Östersund.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).