Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till fabrik- och innovationscenter i Östersund
Avser fabrik- och innovationscenter, som även kommer inrymma ett utbildningscenter inom ögonhälsa.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Utveckling av centrum i Östersund
Detaljplanen gör det möjligt att bebygga Gustav III:s torg samt del av fastigheten Magistern 5 med bostäder, kontor och centrumfunktioner som exempelvis hotell, restauranger och andra kommersiella lokaler
Byte av stationskontroll- och ventilationsutrustning i Östersund och Duved
Huvuddel 1: Duved omformarstation, byte av stationskontroll- och ventilationsutrustningar, bullerdämpande åtgärder. Färdigställt 22-12-01. Huvuddel 2: Östersund omformarstation, byte av stationskontroll- och ventilationsutrustningar. Färdigställt 2023-10-01.
Åtgärdande av vandringshinder i Jämtlands län
Byte av trummor på följande platser; Kungsbäcken väg E14, Stugutjärnsbäcken väg 726, Kvarnbäcken väg 546, Vildsjöbäcken mot Bensjöån väg 709, Stormyrdalsbäcken väg 709, Lakatjärnsbäcken väg 716, Harbäcken väg 320, Markusbäcken väg 549 samt Grindbäcken alt. Grindtjärnsbäcken väg 320.
Anläggande av fibernät för bredband på Frösön i Jämtland
Avser utförande av fiberentreprenadsarbeten inom Frösön landsbygd.
Renovering av skolkök på Frösön, Östersund
Avser renovering av Vallaskolans kök till följd av mögelskador på golv, tätskikt, i krypgrund och på köksutrustning. Verksamheten i köket är omfattande, varför en evakuering av köksverksamheten behöver ske på plats genom tillförande av tillfälliga lokaler.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar i Östersund
Omfattar utbyte av 4 vägskyddsanläggningar varav en gc-väg; Tjalmargatan (Plk 44739), Källsprångsvägen (Plk 44757), Postgränd (Plk 44743) och Samuel Permansgatan (Plk 44744). Utbyte till modell ALEX.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning, ändring bärande konstruktion, vatten och avlopp, ventilation samt planlösning i affärshus.
Relining av stammar i flerbostadshus på Frösön, Östersunds kommun
Avser relining av stammar i flerbostadshus på Frösön, Östersunds kommun.
Ombyggnad av turistbyrå till vänthall i Östersund
Avser ombyggnad av Turistbyrån på Rådhusgatan 44 till vänthall för bussresenärer i samband med den nya Östersundslänken. Huset är K-märkt, så det blir inga förändringar exteriört. Hela nedre våningsplanet byggs om till en fräsch och tillgänglig vänthall med bland annat info-disk, biljettförsäljning och wc. Ett café planeras också i de nya lokalerna.
Rivning av ett TV- torn i Jämtlands län
Avser rivning av ett 70m högt betongtorn(gammalt TV torn), med en 20m hög stålmast på toppen Tornet är ca 7m i diameter Rasering av utrustning inne i tornet, såsom el/teleutrustning, hiss, transformator, stolar, bord m.m. Sanering och borttransport av farligt avfall, såsom asbest, PCB och PAH i plattor, väggfärg golvmattor m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, ändrad användning samt ändring i planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Anmälan av hissinstallation/ändring i affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad och sanering av storkök i Östersund
Avser ombyggnad, renovering och sanering av lokaler till nytt storkök för Internationella Engelska skolan i Östersund.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser utvändigt underhåll på 3st flerfamiljshus och omfattar takrenovering, ventilations åtgärder samt målnings arbeten. Takyta ca 1600 kvm (ej beräknad). Objektet är beläget i på Frösön Adress: Södra Strandvägen 1 och Frösövägen 1.
Rivning av skola i Östersund
Rivning av skola.
Vattenvårdande åtgärder, Svenstavik, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder längs med sträckorna på båda sidorna av Sölvbacka strömmar samt Ljunghålet. En sammanlagd sträcka av cirka 9 kilometer vattendragssträcka.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Fasadändring på förskola samt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Byte av fönster och balkongdörrar i 16 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad, ändring av vatten och avlopp, ventilation, brandskydd, planlösning samt fasadändring och ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ombyggnad av affärshus. Hyresgästanpassning och ny entré.
Besiktning av ventilation, Österund
Avser obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets allmänna råd i Rikshems fastigheter i Östersund.
Åtgärder av fasad och fönster på Häggenås kyrka
Avser åtgärder på fasad och fönster på Häggenås kyrka.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Östersund
Avser ommålning av 12 huskroppar och utbyte av skadad panel, främst på gavlarna.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Fasadändring samt ändring i brandskydd av förskola.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Ändring av vatten och avlopp i industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Anmälan av hissinstallation/ändring i affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Östersund
Fasadändring av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av radhus i Östersund
Fasadändring av rad/kedjehus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring av ventilation i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring planlösning i kontorshus - by 52.
Rivning av brygga och plank i Östersund
Rivning av olovligt byggd brygga och plank på fastigheten Näs-Viken 1:12 i Östersunds kommun, belägen vid sjön Näkten.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Fasadändring av affärshus. Byte av dörr och skyltfönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).