Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kontrollrum i Lugnvik
Om- och tillbyggnad av kontrollrum inne på Jämtkrafts kraftvärmeanläggning i Lugnvik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av flerbostadshus. Rotrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund, etapp 1
Ombyggnad av flerbostadshus. Rotrenovering.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Östersund, etapp 1
Avser renovering av 69 st badrum i flerbostadshus på fastigheten Kv Ardennern 2. Option finns på projekt ID 2223778.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund, etapp 2
Tillbyggnad av industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av fritids i Valla på Frösön, Östersunds kommun.
Avser ombyggnad av K-märkt timmerbyggnad i i två plan samt tillbyggnad i ett plan. Den befintliga byggnaden ska flyttas bort för att utföra ny grundläggning enligt samma princip som tillbyggnaden. Befintligt bjälklag plan 1 ersätts av uppreglat golv och nytt bjälklag plan 2. BTA befintlig byggnad: ca 365 kvm BTA tillbyggnad: ca 163 kvm Behandlad tomtarea exkl byggnader ca 1 200 kvm
Ombyggnad och sanering av storkök i Östersund
Avser ombyggnad, renovering och sanering av lokaler till nytt storkök för Internationella Engelska skolan i Östersund.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser byte av 11 balkonger fördelat på två huskroppar. Husen är belägna på Frösön, Östersund med fastighetsbeteckning Fritzhem 17.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund, etapp 3
Ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 8 hus och 192 lägenheter uppdelat i 8 etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund, etapp 4
Ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 8 hus och 192 lägenheter uppdelat i 8 etapper.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund, etapp 5
Ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 8 hus och 192 lägenheter uppdelat i 8 etapper.
Ombyggnad av lägenhet i Östersund, etapp 6
Ombyggnad av flerbostadshus. Totalt 8 hus och 192 lägenheter uppdelat i 8 etapper.
Ombyggnad vid Östersunds sjukhus
Avser att bygga en ny yttervägg och lastkaj med tak vid hus 6 plan 2, Östersunds sjukhus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ombyggnad av vatten och avlopp samt ändrad planlösning i affärshus.
Byte av belysning på fastighet i Östersund
Avser byte av belysning, kontroll av anslutningspunkter, styrning av belysningen, montering och installation samt service på en fasigheten med restaurang och skybar belägen på toppvåningen på en ackumulatortank. Fastigheten är belägen nordost om Östersund stadskärna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare lokal samt fasadändring i flerbostadshus.
Invändigt underhåll av affärshus i Östersund
Fasadändring samt invändiga ändringar i affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterbyte på fyra huskroppar belägna på Köpmangatan i Östersund samt byte av eternitskivor på fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring av kontorshus. Byte av skyltfönster.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Fasadändring av affärshus. Byte av skyltfönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).