Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Ombyggnad av Lugnviksskolan och Sjöängens förskola i Östersund
Lugnviksskolan byggs om till skola för F-9 och 500 elever. Bruttoarea för ombyggnad av plan 2 (markplan) är ca 6600 kvm. Bruttoarea för nybyggnad plan 3 och tillhörande kanalvindar är ca 2800 kvm. Inom byggnaden finns skola, fritidsgård och sporthall. Projektet omfattar även ombyggnad av utemiljö. Sjöängsskolan byggs om till förskola med fyra hemvisten. Bruttoarea för ombyggnad i plan 1 är ca 2000 kvm. Gårdsmiljön byggs om och utrustas med anpassad utrustning.
Utveckling av centrum i Östersund
Detaljplanen gör det möjligt att bebygga Gustav III:s torg samt del av fastigheten Magistern 5 med bostäder, kontor och centrumfunktioner som exempelvis hotell, restauranger och andra kommersiella lokaler
Om-och tillbyggnad av reningsverk i Östersund
Om- och tillbyggnad av befintlig reningsverk för utökad kapacitet.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Upprustning av inlandsbanan, Mora - Gällivare
Avser en totalupprustning av järnvägssträckan mellan Mora och Gällivare. Objektets läge Område 1 Jokkmokk-Gällivare, Bdl 161 Storuman-Arvidsjaur, Bdl 164 Område 2 Hoting-Storuman, bdl 165 Mora-Sveg bdl 265 Driftplats Vilhelmina Område 3 Östersund-Hoting bdl 261 Driftplats Jämtlands Sikås
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Ombyggnad av luftledning, Östersund
Avser ombyggnation av HL 46 Etapp 3 Sundsbacken FS – Bynom, 40 kV luftledning. Totalt ca 9km.
Fiberförläggning och kundinstallation i Östersund
Projektet avser fiberförläggning och kundinstallation.
Reparation av bro i Östersund
Avser byte av övergångskonstruktion nr1 i huvudbrodelen i sin helhet och återställning med korrekt slitlager. Orientering om objektet: Frösöbrons anslutning mot Bergsgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Ombyggnad till LSS boende
Ombyggnad till LSS-boende med 5 lägenheter, en gemensam yta samt ny miljöstation och 5 st lägenhetsförråd . Anpassning av yttermiljö till framtida verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Tillbyggnad samt fasadändring, ändring av va, ventilation, brandskydd och planlösning av kontorshus samt nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av skola i Östersund
Ändring planlösning, ventilation, brandskydd och bärande konstruktion i skola.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring, ändring av ventilation samt ändring i planlösning av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Östersund
Om- och tillbyggnad av affärshus mm.
Ombyggnad av hotell i Östersund
Ombyggnad av hotell Zäta i Östersund. Fönsterbyte.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Vattenvårdande åtgärder, Svenstavik, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder längs med sträckorna på båda sidorna av Sölvbacka strömmar samt Ljunghålet. En sammanlagd sträcka av cirka 9 kilometer vattendragssträcka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Byte av fönster och balkongdörrar i 16 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring och ändring i planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser ombyggnad av yttertak, garage och trappor.
Ombyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov ändrad användning av industribyggnad samt fasadändring.
Ombyggnad av äldreboende i Östersund
Ändrad planlösning samt fasadändring på servicehus.
Ombyggnad av klinik i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ombyggnation av utomhusmiljö, relining, VVS-arbeten samt byte av ytterdörrar.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser asfaltering av parkering samt nya laddstolpar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för fasadändring, ändra användning samt ändring i planlösning på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring planlösning samt bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Anmälan ändring av brandskydd i affärshus.
Ombyggnad av va-ledning i Östersund
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Anmälan av ändring i brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser fasadändring på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterrenovering och asfaltering av av parkering.
Tillbyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning i kontorshus.
Installation av nytt passerkontrollsystem, Östersunds kommun
Avser installation av passagesystem på Ängegården i Brunflo.
Ombyggnad av utemiljö i Östersund
Avser bla åtgärder på utemiljö samt nya garageportar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.