Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Lit
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1097 km varav grusväg ca 416 km.
Ombyggnad av rådhuset i Östersund
Ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader inom kvarteret Lagboken
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Östersund
Avser leverans, montage och driftsättning av ny krosslinje. Omfattar all maskinutrustning samt erforderlig övervakningsutrustning inklusive elinstallation. Jämtkraft AB ombesörjer mark och betongarbeten.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Planer finns på om och tillbyggnad av sjukhus.
Ramavtal avseende elarbeten, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende värme- och sanitetsarbeten och omfattar planerat- och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder, inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter. Avtalstid: 2022-09-04 - 2026-08-30
Renovering av skolkök på Frösön, Östersund
Avser renovering av Vallaskolans kök till följd av mögelskador på golv, tätskikt, i krypgrund och på köksutrustning. Verksamheten i köket är omfattande, varför en evakuering av köksverksamheten behöver ske på plats genom tillförande av tillfälliga lokaler.
Ombyggnation av befintlig ledning HL44, Östersunds kommun Etapp 1
Avser ombyggnation av befintliga ledningen mellan Krokom och Lit. HL44 Etapp 1 ingår i denna entreprenad och är mellan Krokom och frånskiljare HL44-F9 i Granbo. Total ny ledningslängd Ca: 12,6km
Ramavtal avseende vs-arbeten, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende värme- och sanitetsarbeten och omfattar planerat- och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder, inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter. Avtalstid: 2022-09-04 - 2026-08-30
Ombyggnad av kontor i Östersund
Fasadändring, ändrad användning av kontorshus.
Ombyggnad av kök på skola i Östersund
Avser ombyggnad av kök på Palmcrantz till Internationella Engelska Skolan (IES). När IES flyttade in i Palmcrantzskolans f.d lokaler tecknades avtal om att de skulle få köpa portioner från kommunen. Från och med hösten 2022 upphör avtalet och därför är IES i behov av eget kök för tillagning av mat.
Ombyggnad till LSS boende
Ombyggnad till LSS-boende med 5 lägenheter, en gemensam yta samt ny miljöstation och 5 st lägenhetsförråd . Anpassning av yttermiljö till framtida verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Avser ombyggnad på Östersunds sjukhus i hus 8 plan 12 till perioperativ enhet där patienter förbereds för operation som genomförs på plan 4.
Ombyggnad av turistbyrå till vänthall i Östersund
Avser ombyggnad av Turistbyrån på Rådhusgatan 44 till vänthall för bussresenärer i samband med den nya Östersundslänken. Huset är K-märkt, så det blir inga förändringar exteriört. Hela nedre våningsplanet byggs om till en fräsch och tillgänglig vänthall med bland annat info-disk, biljettförsäljning och wc. Ett café planeras också i de nya lokalerna.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende ventilationsarbeten och omfattar planerat- och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder, inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter. Avtalstid 2022-09-05 - 2024-09-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Ramavtal avseende Kyla, Region Jämtland Härjedalen
Ramavtal avseende kylanläggningar och omfattar löpande underhåll, ombyggnadsarbeten och felavhjälpande samt installationsarbeten och injustering. Avtalstid 2022-09-05 - 2024-08-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av markarbete i Östersund
Jämtkraft ämnar att under 2023 att markförlägga nuvarande luftledning från Stora stensjöns kraftverk till Juovevaerie samebys sommarviste vid Stora Stensjön.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Fasadändring samt ändrad användning av förskola.
Åtgärder av el-ledningar i Östersund
Avser åtgärder på ledningarna, ett stort antal stolpar är rötskadade och utdömda. IL9S3 matas från Odensvik och IL9S2 matas från Midskog. Ledningarna byggs för konstruktionsspänning på 170 kV.
Installation av solceller i Östersund
På totalentreprenad leverera solcellsanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring, ändring av ventilation samt ändring i planlösning av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Östersund
Ändring planlösning, vatten och avlopp, ventilation, brandskydd och bärande konstruktion i skola.
Rivning av kasern i Östersund
Anmälan rivning av tolv byggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare bostad, ändrad användning samt ändring i planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad och sanering av storkök i Östersund
Avser ombyggnad, renovering och sanering av lokaler till nytt storkök för Internationella Engelska skolan i Östersund.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser om- och tillbyggnad av industrihus. Rivning av lagerhall, och tillbyggnad av tvätthall samt utbyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Avser tillbyggnad av kontor/personallokal.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning, ändring vatten och avlopp samt ändring i planlösning i kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östersund
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterrenovering och takomläggning.
Ombyggnad av hotell i Östersund
Bygglov för ändrad användning i hotell.
Tillbyggnad av restaurang i Östersund
Tillbyggnad av restaurang.
Trygghetslarm för särskilt boende i Östersunds kommun
Trygghetslarm till 3 st boenden i Östersunds kommun.
Åtgärder av fasad och fönster på Häggenås kyrka
Avser åtgärder på fasad och fönster på Häggenås kyrka.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Östersund
Avser underhåll/ändring av särskilt bevarandevärd byggnad skola.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Ändring planlösning i samlingslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Östersund
Bygglov för fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring av kontorshus och skylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Östersund
Fasadändring av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).