Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av Duveds centrum, Åre kommun
Syftet med planprogrammet är att förstärka Duveds bykänsla med en levande centrumgata, offentliga platser och stråk, bättre utformade trafikmiljöer för fotgängare, cyklister och bilister samt möjliggöra för bostäder och verksamheter.
Upprustning av damm i Burvattnet, Åre
Avser upprustning och renovering av damm med bla renovering och upprustning av bottenskov, fyllningsdamm, luckor och en befintligt fiskväg.
Ombyggnation av befintlig ledning, Strand – Järpen, Åre kommun
Avser ombyggnation av befintliga ledningen IL9S6 luftledningssträckan Strand – Järpen bef stolpnr 220 till 241, en sträcka på ca 4,6 km, Åre kommun.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av personallokal i Åre
Tillbyggnad av verkstad med personalutrymme och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Åre
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Tillbyggnad av affärshus.
Rivning av flerbostadshus i Åre
Rivning av flerbostadshus och garage på Totten 2:44 och Totten 2:45.
Ombyggnad av parkeringsplats i Åre
Ombyggnad av parkering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åre
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av parhus i Åre
Tillbyggnad av tvåbostadshus och nybyggnad av garage med gästrum.
Tillbyggnad av garage i Åre
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av butik i Åre
Ändrad användning från kontor till butik.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Åre
Ny bomanläggning för GCM-väg samt stängsling.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.