Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hotell i Karlskrona
Avser ny hotellsektion/flygel, en påbyggnad av en våning på den befintliga byggnaden samt utbyggnad och renovering av den existerande restaurangen, storköket och receptionsdelen. Tillbyggnad med 76 nya rum, inklusive två sviter, samt en restaurangdel, storkök och en wellness-avdelning med utomhuspool och gym. Tillbyggnadens BTA ca 3700 kvm. Projektet håller hög hållbarhetsprofil och kommer att byggas enligt certifieringarna "Svanen" och "Bream in use".
Om- och tillbyggnad av flygfält på Ronneby Airport
Avser reparation av civil platta på Ronneby Airport. Entreprenaden omfattar i huvudsak följande: • Nivåanpassning och nytt slitlager på befintliga asfaltbelagda ytor. • Utökning av plattan med ny asfaltöverbyggnad. • Nya uppställningsplatser i armerad betong. • Nytt VA-system med tillhörande oljeavskiljare och glykolavskiljning. • Rivning av befintlig markförlagd drivmedelsanläggning. • Ny elanläggning samt förberedelser för framtida el-flyg. • Anpassning av flygplatsljusanläggning. • Mark/grundläggning samt försörjning för ny drivmedelsanläggning. • Omhändertagande av förorenade massor.
Tillbyggnad av galleria i Karlshamn
Det kommer utföras ett förstärkningsarbete av gallerian samt tillbyggnad av 1 lokal.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Ronneby
Avser helrenovering bl a stamrenovering, elsystem, värmesystem, ventilation, asbestsanering, kök, tak, fönster, ytskikt, lägenhetsförråd, entrépartier, solceller.
Ombyggnation av stadshuset i Ronneby
Avser hyresgästanpassning på ca 2000 kvm i två plan, fasadrenovering samt byggnation av nytt fläktrum på befintligt tak. Utbyte av VS, ventilation, elinstallationer samt styr och övervakning i hela den berörda ytan
Renovering av anläggning för civila försvaret i Karlskrona kommun
Avser ombyggnad och renovering av en anläggning på ca 900 kvm i 2 plan inne i ett berg som är avsedd för det civila försvaret. Entreprenaden omfattar b.la: rivningsarbeten, markarbeten, håltagningar, sanering asbest, nya väggar, golv, tak. Ny elinstallation och ventilation/värme/kyla, nya ytskikt, utbyte av reservkraftverk och nytt VA mm.
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser ombyggnad av industri eller lagerbyggnad.
Renovering av lägenheter på Minervavägen, Karlskrona, etapp 2
Avser renovering av totalt 70 studentlägenheter.
Renovering samt om- och tillbyggnad av företagshotell i Karlskrona
Avser renovering samt om- och tillbyggnad av företagshotell i Karlskrona. Utvändigt fasadarbete samt invändigt vs och ventilationsarbete. Renoveringen avser en byggnad på 2440kvm
Renovering av lss-boende i Karlshamn
Renovering av Lss-boende. Ventilationsaggregat ska placeras i ett konferensrum.
Utbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av klassrum på 290kvm totalt.
Underhållsbeläggning tank i Blekinge och Kronobergs län
Beläggningsgrupp GK 2404. Väg 513 Bösalt-Tunaberg, väg 622 Lagan-Hörda, väg 642 Ryd-Amundshylte, väg 656 Backaryd-Möljeryd, väg 670 Steglehylte-Lillanäs, väg 674 Fridlevstad, väg 705 Stenslanda-Ingelstad, väg 733 Allsjömåla-länsgräns, väg 750 Gräbbegården-Gisslevik, väg 850 jvg-Åryd, väg 955 Hermanstorp-Nyadal, väg 960 Bohult, väg 962 Marhult och väg 966 Bredhälla. Väg 120 Älmhult-Häradsbäck ingår som option. Tankbeläggning med inslag av infräsning och varmmassa.
Utvändig ändring av flerbostadshus i Ronneby
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster, balkongdörrar, balkonger del av fastighet värmesystem, solceller, elsystem .
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a byte av fönster, balkongdörrar, balkonger ,fasader, elsystem, ventilation, solceller, värmesystem.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av affärshus i Karlshamn
Rivning av gammal möbelaffär och nybyggnad av affär.
Drift, underhåll och beredskap på Hasslöbron
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare +2 år. Bro över sund mellan Almö udde och Västra Hästholmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström
Man skall bygga om fd hemtjänstlokaler till lägenheter.
Driftoptimering vid Sölvesborgs avloppsreningsverk
Avser driftoptimering vid Sölvesborgs avloppsreningsverk. Projektet omfattar bl.a. - platsgjuten kanal - manuella samt maskinstyrda slussluckor - rännor och pumpgropar för flytslam - pumpinstallationer - rördragningar i mark och på brygga - anpassning av befintlig konstruktion till flytslamlager - elinstallationer - ventilation - markarbeten
Renovering av förskola i Karlskrona
Avser renovering av invändigt ytskikt på förskola.
Ombyggnad av Rådhuset i Karlshamn
Ombyggnad av kontorsbyggnad.
Renovering av kontorshus i Sölvesborg
Avser in- och utvändiga renoveringar av Kontorshuset (fd badhuset) i Sölvesborg. Omfattar bl.a nytt ventilations aggregat med ny styr och övervakning samt VS arbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av byggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Tillbyggnad av förskola.
Utbyte av armaturer i skola i Karlshamn
Avser byte av befintliga lysrörsarmaturer/kompaktlysrör till ny LED-belysning i fyra byggnader på Väggaskolan i Karlshamn.
Ombyggnad av gruppbostad i Olofström
Ombyggnad för att inrymma sex bostäder i form av ett gruppboende för lss.
130kV utomhusapparater till fördelningsstationer i Ronneby
Avser leverans och montage av 130kV utomhusapparater till station P6, P9 och P10.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg
Avser utbyggnad av va-ledning vid Östra Torsö.
Utvändig renovering av Kös på Marinbasen Karlskrona
Avser utvändig renovering av bland annat: -plåttak ink. taksäkerhet. -Takfönster rivs och 3 st takluckor monteras. -Takavvattning -Fasad, tvätt, målning och putslagningar. -Renovering fönster norra sidan ink. fönsterbleck, källarfönster i sockel. Renovering av pardörrar på den norra sidan ink. mittendörr södra sidan. Lagningar av stentrappor ink. förlängning av trappa. Byggnaden ligger inom militärt skyddsobjekt.
Ombyggnad av brännarstyrning och brännare Affärsverken Karlskrona A
Avser uppgradering av oljebrännerna (2 st) och omfattar ny brännarstyrning och ett utbyte av respektive oljekoppling. Även delar i nuvarande brännare skall bytas ut eller uppgraderas för Bioolja. Avtalstid: 2023-12-05 - 2024-12-31
Rivning av byggnader i Blekinge
Rivning av byggnader på 4 fastigheter, slyröjning, avverkning ca 100 träd.
Byte av styrsystem i fastigheter i Karlshamn
Avser styrsystem som kopplas till Siemens Desigo CC. Objektets läge: Badhuset 1, Söderport 1, Frisholmen 1, Karlshamn kommun. Desigo CC servern finns på Emigranten 1 som skall interageras.
Ny ventilation i vandrarhem i Ronneby
Avser installation av ventilations aggregat och mindre byggarbeten i två hus. Etapp 1 består av Rydénska, vilket genomförs mellan feb 2024 - maj 2024. Etapp 2 består av Lindahlska, vilket genomförs mellan okt 2024 - mars 2025.
Takbyte på flerbostadshus i Sölvesborg
Avser takrenovering samt erforderliga plåtarbeten på del av fastigheten Kv Mjällby 8:40-8:41, Fiskarevägen 17-25, Snickaregränd 1-15.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Solenergianläggning på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av byggnad av flerbostadshus och flerbostadshus med lokaler i bottenplan.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar .
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskrona
Avser yttre ändring av byggnad av industri eller lagerbyggnad.
Om- och tillbyggnad av vaktmästeri i Karlskrona
Tillbyggnad av vaktmästeri med personallokaler och garage. Fasadarbeten samt asfaltering framför byggnaden.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Ändrad användning av lss boende till kontor. Invändiga målningsarbeten.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Utvändig ändring av kontorsbyggnad. Byte av tak.
Rivning av lager i Karlskrona
Rivningslov för lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Tillbyggnad av industri eller lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Sölvesborg
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola/förskola. 2 projekt i ett. Ett kommunalt samt en privatskola som slår ihop samman i ett projekt.
Utvändig målning av flerbostadshus i Ronneby
Avser utvändig målning på fastigheterna Backaryd 1:9, Eringsboda N 1:185 och Hoby 25:1 belägna i Backaryd, Eringsboda och Bräkne-Hoby.
Rivning av vårdcentral i Karlshamn
Rivning av vårdbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlshamn
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Karlskrona
Ändrad användning av förskola.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Installation/ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Sölvesborg
Fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola i Karlskrona
Fönsterbyte i fasad. 10-talet fönster.
Rivning av kontor i Karlskrona
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av fryshus i Karlskrona
Anmälan om rivning av huvudbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Ändrad användning av kontorsbyggnad. Ombyggnad från förråd till kök.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser mindre tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby
Avser liten tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av lager i Ronneby
Avser rivning för lagerlokal.
Utbyte och utökning av brandlarm på äldreboende i Bräkne-Hoby
Objektet avser utbyte och komplettering av brandlarm, Lindebo äldreboende, Bräkne-Hoby.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Installation av fjärrvärme.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad. En dörr och ett fönster som ska höjas.
Revidering av VA-plan i Ronneby kommun
Uppdraget är att agera som extern processledare för framtagande av Ronneby kommuns reviderade VA-plan utifrån givna inriktningar och avgränsningar. I uppdraget ingår att sammanställa och slutrevidera hela VA-planen så det blir ett sammanfogat dokument.
Ombyggnad av skola i Karlskrona
Anmälan om väsentlig ändring av brandskyddet i skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).