Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på Blekinge kustbana och Kust till kustbanan i Blekinge
Cirka 470 000 spårmeter järnväg. Förebyggande och avhjälpande underhåll på ban-, el- och signalanläggningar.
Tillbyggnad av hotell i Karlskrona
Avser tillbyggnad av hotell med fyra nya byggnader och ca 74 nya hotellrum.
Renovering av kontorslokaler i Olofström
Avser ombyggnad av befintliga lokaler för Socialmyndigheten i Olofström .
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad i två våningsplan och innehåller två nya avdelningar, torg/matsal och serveringskök samt lek och allrum. Plats för utesov och förråd byggs till och för den befintliga byggnaden görs en mindre ombyggnation och renovering samt att solceller installeras. Den totala byggytan uppgår till ca 600 kvm (BTA) .
Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby
Projektet omfattar om och tillbyggnad av särskola i Mjällby.
Ombyggnad av familjecentral i Karlskrona
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till bibliotek och familjecentral. Mindre ombyggnad även i befintlig förskola då denna ska integreras med Familjecentralen. I entreprenaden ingår även fasadrenoveringen på fasadytor kring bibliotek, familjecentral och befintlig öppen förskola. En ny atriumgård ska tillskapas i familjecentralen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus, ca 300 fönster. Evt en balkongupprustning.
Om- och tillbyggnad av förskola i Svängsta, Karlshamns kommun
Avser om och tillbyggnad av Svängsta förskola samt rivning av del av byggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser yttre ändring av byggnad och ändrad användning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändig renovering av stadshuset, Ronneby
Avser byte av 600 fönster . Etapp 1: 1610505.
Ombyggnad av gata, Sölvesborg
Avser gatuutbyggnad i Ljungviken. Taget ur investeringsbudget.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser tillbyggnad av kontor i öppenyta och lägenheter 11-12 stycken.
Leverans av nollpunktsutrustning i Ronneby
Avser att installera ny 10kV nollpunktsutrustning i station P7 och P10. Denna upphandlingen avser tillverkning, FAT‐prov och leverans till Ronneby Miljö & Tekniks centralförråd i Ronneby.
Tillbyggnad av storkök i skola, Ronneby
Tillbyggnad av storkök i skola.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Ronneby
Avser ombyggnad av gammal butik i Brf Lindblomman, Ronneby, till 4 lägenheter i markplan.
Byte av stängsel och grindar runt fördelningsstationer i Ronneby
Avser leverans och montage av nytt skalskydd avseende stängsel och grindar med tillhörande övervakning, samt dokumentation, provning, idrifttagning och slutbesiktning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser relining av stammar i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Ronneby
Edestads kyrka i Ronneby får nästan 3,7 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning för en omfattande utvändig renovering av tak och fasader.
Ombyggnad av mark, Karlskrona
Utbyggnad av den nya stadsdelen Pottholmen är uppdelad och utförs i olika etapper. Denna etapp avser utbyggnad av Strandpromenaden längs kv. Hemgården samt anläggande av en torgyta och en brygga vid
Tillbyggnad av kontor i Sölvesborg
Bygglov för tillbyggnad av kontor/lager.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Tillbyggnad av förskola, marklov för schakt, rivningslov för annan byggnad eller anläggning .
Ramavtal avseende konsulttjänster; fukt- och mögelutredningar, omg 2
Ramavtal avseende konsulttjänster; fukt- och mögelutredningar, omg 2
Tillbyggnad av radhus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av radhus.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från råvind till bostad samt fasadändring av flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshusus i Sölvesborg
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal .
Tillbyggnad av cafeteria i Karlskrona
Avser tillbyggnad av café och restaurang.
Ombyggnad av skola, Sölvesborg
Avser fasad och takrenovering på Norje skola i Sölvesborg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Teknisk konsult avseende underhållsplaner för Sölvesborgshem AB
Avser att upprätta 30-åriga underhållsplaner för byggnader inom fastighetsbeståndet (flerbostadshus, äldreboenden m.m) som förvaltas av Sölvesborgshem AB.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning av pizzeria till lägenhet. Fönster som skall bytas ut. Invändig ändring/renovering.
Tillbyggnad av storkök i Karlskrona
Avser tillbyggnad av storkök.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Tillbyggnad av industri eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändring/installation hiss i flerfamiljshus.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Olofström
Ändrad användning från butik till livsmedelsbutik.
Ramavtal konsulttjänst fukt/mögelutredningar, Karlskrona
Avser konsulttjänster för fukt- och mögelutredningar i Karlskrona. Möjlighet till förlängning 1+1
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av parkeringsplats Stilleryd 2:82.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring samt uppsättande av solceller.
Tillbyggnad av affärshus i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av affärslokaler samt installation av eldstad.
Ombyggnad av museum i Karlskrona
Ändring av ventilation på museum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Bygglov för utvändig ändring flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ronneby
Avser fasadändring av affär.
Ombyggnad av industrihus i Karlshamn
Avser ändrad användning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Bygglov för utvändig ändring.
Renovering av stadsmur, Kristianopel. Karlskrona
Avser reparation och säkring av Kristianopels stadsmur där ca 50 meter lång och 2 meter hög sträcka av muren är skadad.
Tillbyggnad av gym i Sölvesborg
Tillbyggnad av gymlokal med entré samt ändrad användning från teknikrum till kontor samt fasadändring.
Tillbyggnad av affärshus i Ronneby
Tillbyggnad av affär (Ica).
Ombyggnad av affärshus i Karlshamn
Avser ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av församlingshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av va-installation.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad samt skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlshamn
Avser fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Karlshamn
Avser ändring av planlösning i idrottshall.
Ombyggnad av gym i Karlskrona
Avser ombyggnad av garage till gym samt fasadändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för yttre ändring av byggnad samt inre ombyggnationer.
Ombyggnad av församlingshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av va-installation.
Landskapsarkitekt för gestaltningsuppdrag av naturreservat i Länet, Karlskrona
Avser en landskapsarkitekt för framtagande av illustrationsplan för några reservats entreplatser, tillgänglighetsled och översyn av leder.
Tillbyggnad av lager i Karlshamn
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Renovering av fönster på skola i Karlshamn
Utvändigt underhåll av skola, måla spröjs.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).