Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Blekinge
Väglängd ca 1 851 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Totalrenovering av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser fortsatt totalrenovering av 121 lägenheter i 6 huskroppar, med bla byte av tak, fasader, balkonger, fönster, stambyte, elsanering, kök- och badrumsrenovering, yttre markarbeten mm.
Ombyggnad av Skeppsbrokajen i Karlskrona
Avser ombyggnad av Skeppsbrokajen samt anläggande av byggata i Karlskrona.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever. Nybyggnationen: 1651836
Om- och nybyggnad av bostäder i Ronneby
Planens syfte är att skapa möjlighet till ombyggnad av befintlig historisk byggnad till bostäder och planläggning för nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten.
Ramavtal avseende El-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende Elarbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem. Möjlighet till förläning 1+1
Byte av apparatbyte och upprustning till anslutning krafttransformator i Karlshamn
Avser konstruktion, leverans, montage och utbyte av apparater, anslutning av ny krafttransformator samt upprustningsåtgärder i ställverksområdet för station Karlshamn Västra.
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell.
Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby
Projektet omfattar om och tillbyggnad av särskola i Mjällby.
Ombyggnad av lokaler inom Blekingesjukhuset i Karlskrona
Avser ombyggnad av kemlab och blocentralens lokaler i byggnad 02-41 inom BLS Karlskrona. Berörda vångingsplan är plan 2 till plan 6. Arbetena kommer att pågå etappvis som längst t.o.m 15 februari 2023.
Om- och tillbyggnad av förskola i Svängsta, Karlshamns kommun
Avser om och tillbyggnad av Svängsta förskola samt rivning av del av byggnad.
Tillbyggnad av låg-och mellanstadieskola SÖlvesborg
Planer finns för tillbyggnad. Byggstart och kostnad oviss.
Tillbyggnad av skola i Olofström
Tillbyggnad av kapprum på varje våning i hus C, högavångskolan. BTA ca 600 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Projektet av ser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Ronneby
Strandskyddsdispens för va utbyggnad ledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för renovering av badrum i lägenheter. Oklart med antal badrum.
Ombyggnad av gruppbostad i Karlskrona
Avser ombyggnad av gruppboende (elineberg).
Ombyggnation av folktandvård, Olofström
Ombyggnation av folktandvård i Olofström.
Renovering av lägenheter Minervavägen, Karlskrona
Avser renovering av 40 studentlägenheter. Tidplanen kommer pågå under 3 år., dessa 40 lägenheter kommer delas in i etapper ca 12-16 lägenheter per år och sedan i deletapper om 2-4 lägenheter per gång..
Ombyggnad av ställverk mm i Karlshamn
TUM- Trensum. Nytt ställverk, kontrollutrustning (A-ställverk), byte av 10 kV ställverk med tio fack och kontrollutrustning i ny byggnad. Även byte av en trelindad krafttransformator.
Renovering av badhus i Olofström
Planer finns på att renovera Holjebadet. Omfattning oklar.
Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna kommer att upphandlas som en entreprenad tillsammans med etapp 2, med byggstart för etapp 2 i slutet av 2018 och etapp 3 senare. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.
Byte av ventilationsaggregat mm vid sjukhus i Karlshamn
Avser utbyte av ventilationsaggregat för byggnad 25-20 på med tillhörande byggnadsarbeten som omfattar rivningsarbeten, håltagningar i yttertak för ny takpåbyggnad och nya huvar, golvbeläggning och invändig ommålning mm. vid Blekingesjukhuset.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Tillbyggnad modulbyggnader som kommer innehålla kontor.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Renovering och ombyggnad av storkök Nordenbergsskolan, Olofström
Omfattar renovering och ombyggnad av tillagningskök på Nordenbergsskolan i Olofström.
Om- och tillbyggnad av storkök Saxemaraskolan, Ronneby
Avser om- och tillbyggnad av storkök Saxemaraskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet avser ombyggnation av fem tidigare affärslokaler till bostäder i projektet ingår även rivning såsom nybyggnation.
Återuppbyggnad i flerbostadshus i Ronneby
Avser återuppbyggnad av 3 st lägenheter där det innan var 5 st på befintligt betongbjälklag. Arbetet omfattar bl.a byte av tak på befintlig byggnadsdel samt renovering av källare.
Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Avser ombyggnad av reningsverk på Söremåla.
Ombyggnad till marklägenheter i Asarum, Karlshamn
Avser ombyggnad av fd vårdmottagning till 3 st marklägenheter.
Underhåll av väg i centrala Olofström
Avser stabiliseringsåtgärder av Dannefeldtsvägen i Olofströms centrum och omfattar: -Trafikavstängning och trafikomledning. -Rörspontning av slänt ner mot Vilshultsån samt utläggning av byggtimmer och erosionsskyddsmaterial. -Förlängning av befintlig VA-ledning
Ombyggnad av mottagningsstationer i Karlskrona
Avser byggnation av shuntreaktorer som ska installeras i mottagningsstationerna Intaget och Trossö 2. Objektets läge: Intaget är beläget i Backabo, strax utanför centrala Karlskrona och Trossö 2 finns mitt i centrala Karlskrona.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser en tillbyggnad av industrilokal.
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten i Ronneby
Avser ventilationsservice, planerade och löpande underhållsåtgärder, reparationer, mindre om- och tillbyggnader samt anpassningar. Avtalstid: 2021-07-01 - 2024-06-30 Option: 2024-07-01 - 2025-06-30
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av balkonger av flerbostadshus. Omfattning är oklar.
Ramavtal avseende målningsarbeten i Ronneby
Avser målningsarbeten och omfattar planerade och löpande underhållsåtgärder, reparationer, mindre om- och tillbyggnader samt anpassningar. Avtalstid: 2021-07-01 - 2024-06-30 Option: 2024-07-01 - 2025-06-30
Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström
Ändrad användning och ombyggnad från kontor/verksamhet till 6 st. lägenheter.
Ombyggnad av Kallinge simhall
Upprustning av i huvudsak ytskikt.
Ramavtal avseende El-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för El-arbeten; distributionselektriker/elmontör. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Renovering av Bokelundsskolans aula i Sölvesborg
Avser renovering på Bokelundsskolan.
Ombyggnad av gym i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från befintlig entresol till gym.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnation av restaurang
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Ändring av befintlig byggnad, ombyggnation i kontor.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Tillbyggnad av restaurang i Karlshamn
Avser tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Olofström
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor och utbildningssal.
Rivning av hotell i Karlshamn
Avser rivning av hotell- och restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av nya hissar, ombyggnad i tvättstuga.
Restaurering av sandmark inom Häljarums naturreservat i Karlskrona kommun
Avser restaurering av sandmark inom Häljarums naturreservat i Karlskrona kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Anmälan om installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av butik, Blekinge
Bygglov för nybyggnad av pool.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Olofström
Mindre ändring av planlösning för befintlig affärslokal.
Tillbyggnad av kontor i Olofström
Ombyggnad från postkontor till kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Ändrad användning från församlingsverksamhet till kontor.
Nytillverkning och reparation av trägärdsgårdar i Karlskrona
Uppdraget innebär bland annat att riva gammalt staket och stängsel, att tillverka grindar och ett trästaket.
Tillbyggnad av servering i Olofström
Tillbyggnad av restaurangverksamhet med uteservering/trädäck.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av pumpstation i Ronneby
Rivningslov för pumpstation.
Rivning av skärmtak i Karlshamn
Rivningslov för rivning av väderskydd.
Rivning av telestation i Karlshamn
Anmälan om rivning av mast- och teknikbod.
Rivning av förråd i Karlshamn
Anmälan om rivning av övrigt.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Ronneby
Anmälan om ändring i brandskydd i äldreboende.
Ombyggnad av enbostadshus i Ronneby
Anmälan inredande av ytterligare bostad (9.4) enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Karlshamn
Marklov för schaktning och utfyllnad.
Ombyggnad av frisersalong i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor till skönhetssalong samt fasadändring.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Olofström
Bygglovsansökan för uppförande av skalskydd runt parkeringsyta.
Ombyggnad av idrottsplats i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av idrottsanläggning.
Tillbyggnad av kulturhus i Karlskrona
Bygglov för stuga och utställning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inglasning av uteplats.
Tillbyggnad av fritidshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av gäststuga.
Tillbyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Ronneby
Bygglov för tillbyggnad av rastbod.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av butik i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor till hudvårdsverksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser ditsättning av ett skärmtak på ca 100 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av övre fabriken med lastrampsdockning.
Ny UPS och ombyggnad av ställverk, Affärsverken Karlskrona AB
Avser komplettering av en befintlig utrustning och ombyggnad av ett ställverk.
Ombyggnad av affärshus i Olofström
Byte av ventilationsaggregat.
Ny kylmaskin till fjärrkyla, Ronneby Miljö och Teknik AB
Avser 1 ny kylmaskin som skall ersätta 2 befintliga maskiner och köldmediekylare.
Julbelysning för Karlskrona centrum
Avser Jul/vinterbelysning i form av spännbelysning till centrala Karlskrona.
Restaurering av sandmark i Tving
Avser restaurering av sandmark på fastigheterna Berg 1:4, 1:5 och 2:26 i Karlskrona kommun.
Nytt brandlarm i kontorshus i Sölvesborg
Avser installation av nytt brandlarm och omfattar framdragning av el, utrustning/komponenter, dokumentering, programmering, intrimning, rivning av tidigare brandlarm.
Återställande av Bräkneån
Avser detaljprojektering och åtgärdsutredning för att återställa en naturligare hydromorfologi och hydrologisk regim över en ca 2,5 km lång sträcka av Bräkneån inom Hultalycke naturreservat. Den flottledsrensade åsträckan ska återställas för att gynna bland annat flodpärlmussla och öring. Hultalycke naturreservat är beläget i norra Blekinges skogsbygd, fyra kilometer sydväst om Hallabro och i direkt anslutning till naturreservatet Hålabäcks-maderna.
Röjning i Kullans Naturreservat i Karlskrona
Projektet avser röjning av ungskog och igenväxtningsvegetation av framförallt björnbär i naturreservat.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.