Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och tillbyggnad av skola i Ronneby
Ingår i projektet Framtidens skola. Delar av skolan kommer att rivas, för att ge plats till en ny 4 - 9 skola. Avser även ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök. Ombyggnad av idrottshall till en stor delbar gymnastiksal med multihall på nedre plan. Yta 5000 - 6000 m2. Avser även omfattande markarbeten. Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver .
Om- och tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser om- och tillbyggnaden av befintlig byggnad och omfattar i stora drag: − Nybyggnad av matsal och kontorsplatser − Ombyggnad av kontor, omklädnad, lager och verkstäder Tillbyggnadsarea BTA 2250 kvm. Ombyggnadsarea BTA 1100 kvm.
Ombyggnad av Skeppsbrokajen i Karlskrona
Avser ombyggnad av Skeppsbrokajen samt anläggande av byggata i Karlskrona .
Reparation av taxibanor i Ronneby
Avser mark- och beläggningsarbeten inom airside. Taxibanorna A, B, C, D, E samt Y ska justeras och förses med nya asfaltslitlager. Uppställningsplatser inom Helge-Norr, Helge Syd och utmed taxibana Y ska utökas. Utöver detta repareras asfalterade delar på platta 1, platta 2 och platta framför motorprovhus.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a stamrenovering, elsystem, värmesystem, ventilation, asbestsanering, tak, fönster, ytskikt, lägenhetsförråd, nya entrépartier, solceller.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a stamrenovering, elsystem, värmesystem, ventilation, asbestsanering, tak, fönster, ytskikt, lägenhetsförråd, nya entrépartier, solceller .
Utbyggnad av skola i Karlskrona
Det finns ett stort behov av fler skolplatser i centrala Karlskrona. Därför ska byggrätten på Wämöskolan ses över, så att ytterligare lokaler kan planeras.
Ombyggnation av flerbostadshus, Sölvesborg
Omfattar stambyte och badrumsrenovering i 2 flerbostadshus med totalt 60 lägenheter. Avser även åtgärder i våtenheter i källarplan
Renovering av kontorslokaler i Olofström
Avser ombyggnad av befintliga lokaler för Socialmyndigheten i Olofström .
Om- och tillbyggnad av förskola i Svängsta, Karlshamns kommun
Avser om och tillbyggnad av Svängsta förskola samt rivning av del av byggnad .
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad i två våningsplan och innehåller två nya avdelningar, torg/matsal och serveringskök samt lek och allrum. Plats för utesov och förråd byggs till och för den befintliga byggnaden görs en mindre ombyggnation och renovering samt att solceller installeras. Den totala byggytan uppgår till ca 600 kvm (BTA) .
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Ronneby
helrenovering bl a stamrenovering, elsystem, värmesystem, ventilation, asbestsanering, tak, fönster, ytskikt, lägenhetsförråd, nya entrépartier, solceller
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a byte av fönster, målning balkongskärmar, värmesystem, ventilation, solceller, elsystem
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell .
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus, ca 300 fönster. Evt en balkongupprustning.
Tillbyggnad av byggnad på Ramdala idrottsplats, Karlskrona (omgång 3)
Projektet avser tillbyggnad med 2 st omklädningsrum med duschar på ca 90 m2, och ombyggnad av andra diverse rum i befintlig byggnad avseende nya väggar, nya rum, toaletter, el, VVs ytskikt etc
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnation av flerbostadshus i Ronneby
Ombyggnad till två lägenheter hela fastigheten fasad, fönster, tak, värmesystem, ventilation, elsystem, kök, ytskikt, badrum, markarbeten.
Ombyggnad av lokaler på Stumholmen i Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler för Kustbevakningen .
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a byte av tak, värmesystem, ventilation, solceller, fönster, balkonger, elsystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a byte av fönster, balkongdörrar, balkonger ,fasader, elsystem, ventilation, solceller, värmesystem
Utvändig ändring av flerbostadshus i Ronneby
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster, balkongdörrar, balkonger del av fastighet värmesystem, solceller, elsystem.
Utvändig ändring av flerbostadshus i Ronneby
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster, balkongdörrar, balkonger del av fastighet värmesystem, solceller, elsystem.
Utvändig ändring av flerbostadshus i Ronneby
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster och balkonger.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Ronneby
Avser anläggning av överföringsledning. Omfattar ca 5500 m ny vattenledning mellan Vieryd och Kullåkra och på ca 1800 m av sträckan ska även en tryckspillvattenledning förläggas parallellt med vattenledningen.
Ombyggnad av gruppbostad i Karlskrona
Avser ombyggnad av gruppboende (elineberg).
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Ombyggnad av ställverk mm i Karlshamn
TUM- Trensum. Nytt ställverk, kontrollutrustning (A-ställverk), byte av 10 kV ställverk med tio fack och kontrollutrustning i ny byggnad. Även byte av en trelindad krafttransformator.
Om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av befintlig förskola med 3 avdelningar, ca 300 kvm. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Planarbete - maj 19 Projektering våren 2019 Byggnation hösten 2020
Ombyggnad av småbåtshamn, Sölvesborg
Planer för att en ny detaljplan som pågående markanvändning för dessa verksamheter säkerställs. Men också möjliggöra viss utveckling av området som småbåtshamn.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser tillbyggnad av kontor och lägenheter, flerbostadshus.
Till-och ombyggnation av omklädningsrum och föreningsytor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av omklädningsrum på NKT Arena. Arbetet omfattar 3 omklädningsrum i markplan och två större rum för uppvärmning, möten och samling på plan 1.
Återuppbyggnad i flerbostadshus i Ronneby
Avser återuppbyggnad av 3 st lägenheter där det innan var 5 st på befintligt betongbjälklag. Arbetet omfattar bl.a byte av tak på befintlig byggnadsdel samt renovering av källare .
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Ronneby
Avser ombyggnad av gammal butik i Brf Lindblomman, Ronneby, till 4 lägenheter i markplan.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum på Ramadala idrottsplats i Karlskrona
Avser om och tillbyggnad med 2 st omklädningsrum med duschar ca 100 kvm, och andra diverse rum i byggnad på Ramdala idrottsplats, Karlskrona kommun. Omfattar nya väggar, nya rum, toaletter, avlopp, el, VVs etc.
Tillbyggnad av kontor i Ronneby
Avser tillbyggnad av kontor för Kockums Maskin i Ronneby .
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Ombyggnad av befintliga bostäder till nya lägenhetstyper och planlösningar. Nya installationer, kök, toaletter och ytskikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning av flerbostadshus från vind till bostäder (5 lgh) samt nybyggnad av takkupor och takfönster.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av handelslokal.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Tillbyggnad av förskola, marklov för schakt, rivningslov för annan byggnad eller anläggning .
Byte av fasad och fönster på byggnad vid F17, Blekinge Flygflottilj i Kallinge
Avser byte av fasad och fönster med tillhörande kompletteringar för byggnad 47 på F17 Ronneby.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser helrenovering av fastigheten. Ny isolering, omläggning av tak samt byte av fönster och evt större balkonger.
Leverans och montage av kontrollskåp samt elmontage till Station P10 i Ronneby
Avser leverans och montage av kontrollskåp samt elmontage till Station P10 i Ronneby.
Byte av konstgräs vid idrottsplats i Sölvesborg
Avser utbyte av befintligt konstgrässystem på fotbollsplan. Samt installation av ett nytt bevattningssystem och 71 m bollfångstnät.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Karlskrona
Avser fasadändring av omvårdnadsboende (takbyte).
Ramavtal avseende elmätarbyten i Ronneby
Ramavtal avseende installatör för planerade elmätarbyten inom Ronneby kommun. Avtalstid:2022-04-01 - 2023-03-31
Teknisk konsult avseende underhållsplaner för Sölvesborgshem AB
Avser att upprätta 30-åriga underhållsplaner för byggnader inom fastighetsbeståndet (flerbostadshus, äldreboenden m.m) som förvaltas av Sölvesborgshem AB.
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Karlskrona
Avser konvertering av brännarutrustning för drift av bioolja, av typen Bio -10 .
Renovering av friidrottsanläggning i Karlskrona
Avser renovering av friidrottsanläggningen Västra Mark.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal .
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Olofström
Ändrad användning från butik till livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola/förskola. 2 projekt i ett. Ett kommunalt samt en privatskola som slår ihop samman i ett projekt.
Ramavtal konsulttjänst fukt/mögelutredningar, Karlskrona
Avser konsulttjänster för fukt- och mögelutredningar i Karlskrona. Möjlighet till förlängning 1+1
Ombyggnad av bro över järnväg vid Roseholm i Karlskrona
Utbyte av kantbalk, räcken, skiljebalk, tätskikt samt dräneringssystem.
Ombyggnad av bro över Silletorpsån i Karlskrona
Utbyte av skiljeremsa, räcken och tätskikt.
Rivning av panncentral i Karlskrona
Rivningslov för panncentralsbyggnader.
Ombyggnad av kyrka i Ronneby
Ombyggnad av kyrka.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Karlshamn
Avser fasadändring av vårdbyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Karlskrona
Avser ändrad användning från lokal till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser tillbyggnad av altaner, flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Tillbyggnad av altaner, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av butik i Karlskrona
Avser ändring av byggnad och ändrad användning av butik och handel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser yttre ändring av byggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ronneby
Utvändig ändring av industribyggnad/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser yttre ändring av byggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Karlshamn
Avser ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser ändrad användning av industri eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser utvändigrenovering av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser fasadändring av balkongfronter.
Ombyggnad av vandrarhem i Ronneby
Avser ombyggnad av ventilation i vandrarhem.
Ombyggnad av hunddagis i Karlskrona
Avser inredande av ytterligare handelslokal.
Landskapsarkitekt för gestaltningsuppdrag av naturreservat i Länet, Karlskrona
Avser en landskapsarkitekt för framtagande av illustrationsplan för några reservats entreplatser, tillgänglighetsled och översyn av leder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).