Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och tillbyggnad av skola i Ronneby
Ingår i projektet Framtidens skola. Delar av skolan kommer att rivas, för att ge plats till en ny 4 - 9 skola. Avser även ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök. Ombyggnad av idrottshall till en stor delbar gymnastiksal med multihall på nedre plan. Yta 5000 - 6000 m2. Avser även omfattande markarbeten. Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Reparation av taxibanor i Ronneby
Avser mark- och beläggningsarbeten inom airside. Taxibanorna A, B, C, D, E samt Y ska justeras och förses med nya asfaltslitlager. Uppställningsplatser inom Helge-Norr, Helge Syd och utmed taxibana Y ska utökas. Utöver detta repareras asfalterade delar på platta 1, platta 2 och platta framför motorprovhus.
Ombyggnad av Skeppsbrokajen i Karlskrona
Avser ombyggnad av Skeppsbrokajen samt anläggande av byggata i Karlskrona.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a stamrenovering, elsystem, värmesystem, ventilation, asbestsanering, tak, fönster, ytskikt, lägenhetsförråd, nya entrépartier, solceller.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a stamrenovering, elsystem, värmesystem, ventilation, asbestsanering, tak, fönster, ytskikt, lägenhetsförråd, nya entrépartier, solceller.
Ombyggnation av flerbostadshus, Sölvesborg
Omfattar stambyte och badrumsrenovering i 2 flerbostadshus med totalt 60 lägenheter. Avser även åtgärder i våtenheter i källarplan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a byte av fönster, målning balkongskärmar, värmesystem, ventilation, solceller, elsystem.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Ronneby
helrenovering bl a stamrenovering, elsystem, värmesystem, ventilation, asbestsanering, tak, fönster, ytskikt, lägenhetsförråd, nya entrépartier, solceller
Ombyggnad av lokaler på Stumholmen i Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler för Kustbevakningen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus, ca 300 fönster. Evt en balkongupprustning.
Utvändig renovering av stadshuset, Ronneby
Avser byte av 200 fönster i den (första etappen), samt byte av ventilation och ombyggnad av kontorsytor. Etapp 2: 2073367
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a byte av tak, värmesystem, ventilation, solceller, fönster, balkonger, elsystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a byte av fönster, balkongdörrar, balkonger ,fasader, elsystem, ventilation, solceller, värmesystem.
Ombyggnation av flerbostadshus i Ronneby
Ombyggnad till två lägenheter hela fastigheten fasad, fönster, tak, värmesystem, ventilation, elsystem, kök, ytskikt, badrum, markarbeten.
Utvändig ändring av flerbostadshus i Ronneby
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster, balkongdörrar, balkonger del av fastighet värmesystem, solceller, elsystem.
Utvändig ändring av flerbostadshus i Ronneby
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster, balkongdörrar, balkonger del av fastighet värmesystem, solceller, elsystem.
Utvändig ändring av flerbostadshus i Ronneby
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster och balkonger.
Om- och tillbyggnad av förskola i Svängsta, Karlshamns kommun
Avser om och tillbyggnad av Svängsta förskola samt rivning av del av byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostad (29 lgh).
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Karlskrona
Avser ombyggnad av gruppboende (elineberg).
Ombyggnation av folktandvård, Olofström
Ombyggnation av folktandvård i Olofström.
Ombyggnad av va-ledning i Ronneby
Strandskyddsdispens för va utbyggnad ledningar.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Ombyggnad av ställverk mm i Karlshamn
TUM- Trensum. Nytt ställverk, kontrollutrustning (A-ställverk), byte av 10 kV ställverk med tio fack och kontrollutrustning i ny byggnad. Även byte av en trelindad krafttransformator.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Karlskrona kommun
Ramavtal avseende konsultuppdrag för maskin- och processteknik för vattenförsörjning (VA-hamnavdelningen) Följande roller/arbetsuppgifter kan komma ifråga; expert, projektledare och handläggare. Avtalstid 2022-05-01 - 2024-04-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Karlskrona kommun
Ramavtal avseende konsultuppdrag för maskin- och processteknik för avloppsreningsverk. Följande roller/arbetsuppgifter kan komma ifråga; expert, projektledare och handläggare. Avtalstid 2022-05-01 - 2024-04-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av affärshus i Ronneby
Avser ombyggnad av affär.
Ombyggnad av kommunhuset i Olofström
Avser renovering av kontor i kommunhuset i Olofström.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Renovering och ombyggnad av storkök Nordenbergsskolan, Olofström
Omfattar renovering och ombyggnad av tillagningskök på Nordenbergsskolan i Olofström.
Fasad-och takunderhåll på äldreboende i Karlskrona
Avser fasadrenovering och takbyte mm med puts- och målningsarbeten samt diverse kringutrustning. Objekten är beläget i Jämjö vid Hammarbyvägen.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum på Ramadala idrottsplats i Karlskrona
Avser om och tillbyggnad med 2 st omklädningsrum med duschar ca 100 kvm, och andra diverse rum i byggnad på Ramdala idrottsplats, Karlskrona kommun. Omfattar nya väggar, nya rum, toaletter, avlopp, el, VVs etc.
Byte av kontrollutrustning i P10 i Ronneby
Avser leverans och montage av kontrollskåp samt elmontage till Station P10 i Ronneby.
Ramavtal avseende dykeritjänster, Karlskrona kommun
Ramavtalen avseende dykeritjänster. Avtalstid 2022-05-01 - 2023-04-30 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning
Tillbyggnad av kontor i Ronneby
Avser tillbyggnad av kontor för Kockums Maskin i Ronneby.
ROT-renovering av Kasern Najaden vid Marinbasen i Karlskrona.
Renovering av förläggningsbyggnad och kontor samt utbildningslokaler. Byggnadens BTA är ca 8650 m2 och ursprungligen uppförd kring 1895. Nya installationer och ytskikt ska utföras samt omläggning av högdelarnas yttertak.
Slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Karlskrona
Upphandlingen avser skruvpress enligt kravspecifikation till Ramdala ARV med tillhörande elskåp, stativ och kompensatorer. Som optioner: Rörflockulator och IPM InLineMixer.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona
Planer finns för utvändigt underhåll av fasaden på konserthuset. Byte av tak finns på obj.nr : 1568645
Slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Karlskrona
Upphandlingen avser skruvpress enligt kravspecifikation till Koholmens ARV med tillhörande elskåp, stativ och kompensatorer. Som optioner: Rörflockulator och IPM InLineMixer.
Reparation av brygga vid Fisktorget, Karlskrona
Bryggan vid Fisktorget i Karlskrona är i behov av reparation. Uppdraget är tänkt att ske i två etapper, där etapp ett är att säkra bryggan inför säsong 2022 och etapp två är en mer omfattande reparation.
Byte av fasad och fönster på byggnad vid F17, Blekinge Flygflottilj i Kallinge
Avser byte av fasad och fönster med tillhörande kompletteringar för byggnad 47 på F17 Ronneby.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Tillbyggnad av förskola, marklov för schakt, rivningslov för annan byggnad eller anläggning.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Ändring av befintlig byggnad, ombyggnation i kontor.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Sölvesborg
Avser takomläggning samt erforderliga plåtarbeten på del av fastigheten Kv Staren 7, Västra Storgatan 22 i Sölvesborg.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende elmätarbyten i Ronneby
Ramavtal avseende installatör för planerade elmätarbyten inom Ronneby kommun. Avtalstid:2022-04-01 - 2023-03-31
Takrenovering på flerbostadshus i Sölvesborg
Projektet avser takrenovering samt erforderliga plåtarbeten på tak på del av fastigheten Kv Mjällby 8:40, Fiskarevägen 1-15, Målaregränd 1-23 och Målaregränd 2-24 i Sölvesborg.
Ombyggnad av ventilation inom Stadshuset i Sölvesborg
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning inom Sölvesborgs Stadshus samt installation av ny fjärrvärmeanläggning.
Beläggningsinventering Karlskronas kommuns gatunät
Projektet avser beläggningsinventering Karlskronas kommuns gatunät.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Lyckeby, Karlskrona kommun
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten samt div kringutrustning. Objektet är beläget i Lyckeby och omfattar följande adresser: Södra Bellevuevägen 1 och Kummelvägen 3.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten samt div kringutrustning, inklusive tillhörande miljöhus. Objektet är beläget på Marieberg och omfattar följande adresser: Bokvägen 1-15
Byte av konstgräs vid idrottsplats i Sölvesborg
Avser utbyte av befintligt konstgrässystem på fotbollsplan. Samt installation av ett nytt bevattningssystem och 71 m bollfångstnät.
Ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas i Rödeby
Avser en komplett anläggning för komprimering och avfackling av deponigas inklusive högtemperaturfackla till Mältans avfallsanläggning i Rödeby.
Tillbyggnad av lager i Ronneby
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nyinstallation av boendesprinkler på äldreboende i Karlskrona
Avser nyinstallation av boendesprinkler på Eklidens äldreboende i Karlskrona.
Ombyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av ridskola, för tillbyggnad av läkare, domartorn, samt personalrum, omklädningsrum m.m
Utbyggnad av luftning biosteg i avloppsreningsverk i Ronneby
Avser utbyggnad av biosteg på Bräkne-Hoby ARV, omfattar installation av utrustning och anpassning till befintlig anläggning.
Utvändigt underhåll av radhus i Sölvesborg
Avser utvändigt målningsunderhåll på området Stiby 28:70 i Sölvesborg.
Ramavtal avseende Konsulter bygg; byggprojekt, projektledning, kontroll
Ramavtal avseende byggprojektering. Avtalstid 2022-04-01 - 2026-03-31.
Rivning av industrihus i Karlshamn
Avser rivning av industribyggnad.
Uppgradering av vägskydd längs Verköbanan, Karlskrona
Avser uppgradera befintligt skydd på tre plankorsningar på Verköbanan till A-anläggningar. Objekten är belägna i Lyckeby, på Ringö och på Verkö i Karlskrona kommun.
Ombyggnad av bro över järnväg vid Roseholm i Karlskrona
Utbyte av kantbalk, räcken, skiljebalk, tätskikt samt dräneringssystem.
Ombyggnad av bro över Silletorpsån i Karlskrona
Utbyte av skiljeremsa, räcken och tätskikt.
Ombyggnad av bro över Mörrumsån i Svängsta
Bro över gc-väg samt Mörrumsån. Byte av kantbalk och räcke på södra sidan.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Karlshamn
Avser fasadändring av samlingslokal.
Ombyggnad av affärshus i Karlshamn
Anmälan installation vatten och avlopp samt ventilation, affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Ronneby
Avser utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av dagcenter i Karlskrona
Projektet avser en yttre ändring av byggnad.
Tillbyggnad av lager i Karlshamn
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Ronneby
Avser ändrad planlösning kontorshus.
Ombyggnad av gym i Karlshamn
Ändrad användning av affär till gym.
Utvändigt underhåll av butik i Karlskrona
Avser ändring av byggnad och ändrad användning av butik och handel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus, som innebär putsning av tegelfasad.
Ombyggnad av gym i Ronneby
Avser ändrad användning/ombyggnad av affär till gym.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Avser fasadrenovering på Kättilsmålaskolan och omfattar delvis omfogning av fasad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Avser fasadrenovering på Saltöskolan och omfattar renovering av vissa tegelbalkar över fönster samt delvis omfogning av fasad.
Reparation av bro över E22 mellan Ronneby och Kalling.
Avser reparation av bro och omfattar byte av tätskikt, grundavlopp, ytavlopp, höjning av räcke, riktning av navföljare, reparation av kantbalk samt borttagning av kantskoning. Objektet ligger inom fastigheten Ronneby 25:2.
Ombyggnad av förskola i Karlskrona
Avser ändrad användning från förskola till förskola/skolverksamhet med möjlighet till övernattning.
Tillbyggnad av restaurang i Ronneby
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Olofström
Ombyggnad av vårdcentral till besöksanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor, Karlskrona
Avser fasadändring av byggnad, skyltlov och ändrad planlösning av lokal.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Avser fasadändring av skola.
Nybyggnad av gång- och cykelväg på Trossö i Karlskrona
Kommer ske vägmarkeringar samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för ombyggnation av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändig tvätt av fasader, tak mm på fastigheter i Ronneby
Avser utvändig tvätt av fasader, tak mm i i Ronneby, Kallinge samt i Johannishus.
Konsultuppdrag avseende underhållsplaner för Sölvesborgshem AB
Avser att upprätta 30-åriga underhållsplaner för byggnader inom fastighetsbeståndet (flerbostadshus, äldreboenden m.m) som förvaltas av Sölvesborgshem AB.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser invändig ombyggnad av flerbostadshus, dvs byte av dörrar ect.
Återställande av Bräkneån i Ronneby
Avser återställande av en naturligare hydromorfologi och hydrologisk regim över en ca 2,5 km lång sträcka av Bräkneån inom Hultalycke naturreservat. Den flottledsrensade åsträckan ska återställas för att gynna bland annat flodpärlmussla och öring. Hultalycke naturreservat är beläget i norra Blekinges skogsbygd, fyra kilometer sydväst om Hallabro och i direkt anslutning till naturreservatet Hålabäcks-maderna.
Hydrologisk utredning i Storemosse naturreservat
Avser en hydrologisk utredning, åtgärdsutredning, förslag på åtgärder och en uppföljningsplan för Naturreservatet Storemosse i Ronneby kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).