Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hotell i Karlskrona
Avser tillbyggnad av hotell med fyra nya byggnader och ca 74 nya hotellrum.
Utbyggnad av skola i Karlskrona
Det finns ett stort behov av fler skolplatser i centrala Karlskrona. Därför ska byggrätten på Wämöskolan ses över, så att ytterligare lokaler kan planeras.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad i två våningsplan och innehåller två nya avdelningar, torg/matsal och serveringskök samt lek och allrum. Plats för utesov och förråd byggs till och för den befintliga byggnaden görs en mindre ombyggnation och renovering samt att solceller installeras. Den totala byggytan uppgår till ca 600 kvm (BTA) .
Ombyggnad av familjecentral i Karlskrona
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till bibliotek och familjecentral. Mindre ombyggnad även i befintlig förskola då denna ska integreras med Familjecentralen. I entreprenaden ingår även fasadrenoveringen på fasadytor kring bibliotek, familjecentral och befintlig öppen förskola. En ny atriumgård ska tillskapas i familjecentralen.
Ombyggnad av lokaler på Stumholmen i Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler för Kustbevakningen .
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industribyggnad (ställverksrum) samt yttre ändring av industribyggnad.
Till-och ombyggnation av omklädningsrum och föreningsytor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av omklädningsrum på NKT Arena. Arbetet omfattar 3 omklädningsrum i markplan och två större rum för uppvärmning, möten och samling på plan 1.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum på Ramadala idrottsplats i Karlskrona
Avser om och tillbyggnad med 2 st omklädningsrum med duschar ca 100 kvm, och andra diverse rum i byggnad på Ramdala idrottsplats, Karlskrona kommun. Omfattar nya väggar, nya rum, toaletter, avlopp, el, VVs etc.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning av flerbostadshus från vind till bostäder (5 lgh) samt nybyggnad av takkupor och takfönster.
Ombyggnad av mark, Karlskrona
Utbyggnad av den nya stadsdelen Pottholmen är uppdelad och utförs i olika etapper. Denna etapp avser utbyggnad av Strandpromenaden längs kv. Hemgården samt anläggande av en torgyta och en brygga vid
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Tillbyggnad av förskola, marklov för schakt, rivningslov för annan byggnad eller anläggning .
Ramavtal avseende konsulttjänster; fukt- och mögelutredningar, omg 2
Ramavtal avseende konsulttjänster; fukt- och mögelutredningar, omg 2
Tillbyggnad av radhus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (takbyte).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av cafeteria i Karlskrona
Avser tillbyggnad av café och restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning av pizzeria till lägenhet. Fönster som skall bytas ut. Invändig ändring/renovering.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Tillbyggnad av industri eller lagerbyggnad.
Ramavtal konsulttjänst fukt/mögelutredningar, Karlskrona
Avser konsulttjänster för fukt- och mögelutredningar i Karlskrona. Möjlighet till förlängning 1+1
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring samt uppsättande av solceller.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av skolbyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av förråd på 20 kvm samt byte av 4 fönster på fasad.
Renovering av stadsmur, Kristianopel. Karlskrona
Avser reparation och säkring av Kristianopels stadsmur där ca 50 meter lång och 2 meter hög sträcka av muren är skadad.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad samt skärmtak.
Landskapsarkitekt för gestaltningsuppdrag av naturreservat i Länet, Karlskrona
Avser en landskapsarkitekt för framtagande av illustrationsplan för några reservats entreplatser, tillgänglighetsled och översyn av leder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).