Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Blekinge
Väglängd ca 1 851 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Ramavtal avseende El-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende Elarbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem. Möjlighet till förläning 1+1
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell.
Ombyggnad av gruppbostad i Karlskrona
Avser ombyggnad av gruppboende (elineberg).
Renovering av lägenheter Minervavägen, Karlskrona
Avser renovering av 40 studentlägenheter. Tidplanen kommer pågå under 3 år., dessa 40 lägenheter kommer delas in i etapper ca 12-16 lägenheter per år och sedan i deletapper om 2-4 lägenheter per gång..
Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna kommer att upphandlas som en entreprenad tillsammans med etapp 2, med byggstart för etapp 2 i slutet av 2018 och etapp 3 senare. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av affärslokal.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet avser ombyggnation av fem tidigare affärslokaler till bostäder i projektet ingår även rivning såsom nybyggnation.
ROT-renovering av Kasern Najaden vid Marinbasen i Karlskrona.
Renovering av förläggningsbyggnad och kontor samt utbildningslokaler. Byggnadens BTA är ca 8650 m2 och ursprungligen uppförd kring 1895. Nya installationer och ytskikt ska utföras samt omläggning av högdelarnas yttertak.
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
Ombyggnad av mottagningsstationer i Karlskrona
Avser byggnation av shuntreaktorer som ska installeras i mottagningsstationerna Intaget och Trossö 2. Objektets läge: Intaget är beläget i Backabo, strax utanför centrala Karlskrona och Trossö 2 finns mitt i centrala Karlskrona.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser en tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av balkonger av flerbostadshus. Omfattning är oklar.
Ramavtal avseende El-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för El-arbeten; distributionselektriker/elmontör. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av gym i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från befintlig entresol till gym.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnation av restaurang
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av nya hissar, ombyggnad i tvättstuga.
Restaurering av sandmark inom Häljarums naturreservat i Karlskrona kommun
Avser restaurering av sandmark inom Häljarums naturreservat i Karlskrona kommun.
Rivning av lantbruksfastighet, Karlskrona
Avser en rivning av lantbruksfastighet.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för inredning av lägenheter på vind.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning, restaurang och nattklubb.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad och annan åtgärd, ombyggnad av entré samt tillbyggnad av terass, av kontorsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Karlskrona
Anmälan om rivning av enbostadshus samt garage/förråd.
Rivning av toalett i Karlskrona
Anmälan om rivning av utedass Verkö 3:15,3:112.
Tillbyggnad av kulturhus i Karlskrona
Bygglov för stuga och utställning.
Tillbyggnad av fritidshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av gäststuga.
Tillbyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av frisersalong i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor till skönhetssalong samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från förråd till bostäder (2 lgh).
Nytillverkning och reparation av trägärdsgårdar i Karlskrona
Uppdraget innebär bland annat att riva gammalt staket och stängsel, att tillverka grindar och ett trästaket.
Ombyggnad av butik i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor till hudvårdsverksamhet.
Ombyggnad av hotell i Karlskrona
Bygglov för installation av ventilationsaggregat på hotell.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för inredande av lägenheter på vind.
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser ditsättning av ett skärmtak på ca 100 kvm.
Ny UPS och ombyggnad av ställverk, Affärsverken Karlskrona AB
Avser komplettering av en befintlig utrustning och ombyggnad av ett ställverk.
Julbelysning för Karlskrona centrum
Avser Jul/vinterbelysning i form av spännbelysning till centrala Karlskrona.
Restaurering av sandmark i Tving
Avser restaurering av sandmark på fastigheterna Berg 1:4, 1:5 och 2:26 i Karlskrona kommun.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.