Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Blekinge
Väglängd ca 1 851 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Tillbyggnad av hotell i Karlskrona
Avser tillbyggnad av hotell med fyra nya byggnader och ca 74 nya hotellrum.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever. Nybyggnationen: 1651836
Ramavtal avseende El-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende Elarbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem. Möjlighet till förläning 1+1
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell.
Ombyggnad av lokaler inom Blekingesjukhuset i Karlskrona
Avser ombyggnad av kemlab och blocentralens lokaler i byggnad 02-41 inom BLS Karlskrona. Berörda vångingsplan är plan 2 till plan 6. Arbetena kommer att pågå etappvis som längst t.o.m 15 februari 2023.
Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna kommer att upphandlas som en entreprenad tillsammans med etapp 2, med byggstart för etapp 2 i slutet av 2018 och etapp 3 senare. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Tillbyggnad av fiberförläggning på Tjurkö i Karlskrona
Avser byggentreprenad för fiberbyggnation på Tjurkö i Karlskrona kommun. Entreprenaden utgör ett bidragsprojekt som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling (SJVFS 2016:19, med ändringsföreskrift SJVFS 2020:4)
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av affärslokal.
ROT-renovering av Kasern Najaden vid Marinbasen i Karlskrona.
Renovering av förläggningsbyggnad och kontor samt utbildningslokaler. Byggnadens BTA är ca 8650 m2 och ursprungligen uppförd kring 1895. Nya installationer och ytskikt ska utföras samt omläggning av högdelarnas yttertak.
Ombyggnad av mottagningsstationer i Karlskrona
Avser byggnation av shuntreaktorer som ska installeras i mottagningsstationerna Intaget och Trossö 2. Objektets läge: Intaget är beläget i Backabo, strax utanför centrala Karlskrona och Trossö 2 finns mitt i centrala Karlskrona.
Ramavtal avseende Vs-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende VS-arbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem.
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
Ombyggnad av affärshus i Karlskrona
Ombyggnad av kommersiell fastighet. Rivning av butiker och tillbyggnad av en ny privattandläkare.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från industrihall till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende vitvaror i Karlskrona
Avser reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende vitvaror för anläggningar tillhörande AB Karlskronahem.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal, med uppsättning av väggar.
Rivning av ambulansstation i Karlskrona
Avser rivning av den gamla ambulansstationen i Karlskrona. På platsen kommer en nybyggnation av parkeringshus ske efter rivningen. Nybyggnad finns på projektid: 2082364.
Utbyggnad av församlingshus i Karlskrona
Avser Utbyggnad av församlingshem på ca 120 kvm.
Ramavtal avseende hiss och garageportarbeten
Avser ramavtal för hiss och garageportar.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Restaurering av sandmark inom Häljarums naturreservat i Karlskrona kommun
Avser restaurering av sandmark inom Häljarums naturreservat i Karlskrona kommun.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från magasin, lager och kontor till visning av föremål för allmänheten.
Tillbyggnad av brandstation i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av brandstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från lokaler till bostäder/lägenheter (5 lgh).
Ombyggnad av bibliotek i Karlskrona
Avser ändrad användning från centrumlokal till bibliotek.
Ombyggnad till padelhall i Karlskrona
Avser ändrad användning från lager till padelhall.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Avser en tillbyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus (3 st lgh).
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Ändrad användning från församlingsverksamhet till kontor.
Ombyggnad av hotell i Karlskrona
Ändrad användning från lokal till 6 st hotellrum.
Tillbyggnad av verkstad i Karlskrona
Tillbyggnad av verkstad/servicehall, 6x12 m
Nytillverkning och reparation av trägärdsgårdar i Karlskrona
Uppdraget innebär bland annat att riva gammalt staket och stängsel, att tillverka grindar och ett trästaket.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Rivningslov för befintligt garage / förråd samt tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av barnavårdscentral i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lägenhet till bvc-mottagning.
Ombyggnad av va-ledning i Karlskrona
Anmälan om va-installation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Karlskrona
Bygglov för om- och tillbyggnad fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från datorbutik till lägenhet (2 st).
Ombyggnad av markanläggning i Karlskrona
Marklov för utfyllnad/schaktning.
Ombyggnad av reglercentral, Karlskrona
Bygglov för ditsättning av reglercentral.
Restaurering av sandmark i Tving
Avser restaurering av sandmark på fastigheterna Berg 1:4, 1:5 och 2:26 i Karlskrona kommun.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av kontorslokal dvs en hiss vid entré.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad ramp för avfallshantering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Ändrad användning från entré till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.