Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Ombyggnad av Skeppsbrokajen i Karlskrona
Avser ombyggnad av Skeppsbrokajen samt anläggande av byggata i Karlskrona.
Ombyggnad av lokaler på Stumholmen i Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler för Kustbevakningen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus, ca 300 fönster. Evt en balkongupprustning.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Karlskrona
Avser ombyggnad av gruppboende (elineberg).
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostad (29 lgh).
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrihall (dc-hall).
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet
Ramavtal avseende konsulttjänster, Karlskrona kommun
Ramavtal avseende konsultuppdrag för maskin- och processteknik för vattenförsörjning (VA-hamnavdelningen) Följande roller/arbetsuppgifter kan komma ifråga; expert, projektledare och handläggare. Avtalstid 2022-05-01 - 2024-04-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Karlskrona kommun
Ramavtal avseende konsultuppdrag för maskin- och processteknik för avloppsreningsverk. Följande roller/arbetsuppgifter kan komma ifråga; expert, projektledare och handläggare. Avtalstid 2022-05-01 - 2024-04-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Till-och ombyggnation av omklädningsrum och föreningsytor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av omklädningsrum på NKT Arena. Arbetet omfattar 3 omklädningsrum i markplan och två större rum för uppvärmning, möten och samling på plan 1.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum på Ramadala idrottsplats i Karlskrona
Avser om och tillbyggnad med 2 st omklädningsrum med duschar ca 100 kvm, och andra diverse rum i byggnad på Ramdala idrottsplats, Karlskrona kommun. Omfattar nya väggar, nya rum, toaletter, avlopp, el, VVs etc.
Fasad-och takunderhåll på äldreboende i Karlskrona
Avser fasadrenovering och takbyte mm med puts- och målningsarbeten samt diverse kringutrustning. Objekten är beläget i Jämjö vid Hammarbyvägen.
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
Ramavtal avseende dykeritjänster, Karlskrona kommun
Ramavtalen avseende dykeritjänster. Avtalstid 2022-05-01 - 2023-04-30 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning
ROT-renovering av Kasern Najaden vid Marinbasen i Karlskrona.
Renovering av förläggningsbyggnad och kontor samt utbildningslokaler. Byggnadens BTA är ca 8650 m2 och ursprungligen uppförd kring 1895. Nya installationer och ytskikt ska utföras samt omläggning av högdelarnas yttertak.
Reparation av brygga vid Fisktorget, Karlskrona
Bryggan vid Fisktorget i Karlskrona är i behov av reparation. Uppdraget är tänkt att ske i två etapper, där etapp ett är att säkra bryggan inför säsong 2022 och etapp två är en mer omfattande reparation.
Slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Karlskrona
Upphandlingen avser skruvpress enligt kravspecifikation till Koholmens ARV med tillhörande elskåp, stativ och kompensatorer. Som optioner: Rörflockulator och IPM InLineMixer.
Slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Karlskrona
Upphandlingen avser skruvpress enligt kravspecifikation till Ramdala ARV med tillhörande elskåp, stativ och kompensatorer. Som optioner: Rörflockulator och IPM InLineMixer.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona
Planer finns för utvändigt underhåll av fasaden på konserthuset. Byte av tak finns på obj.nr : 1568645
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Tillbyggnad av förskola, marklov för schakt, rivningslov för annan byggnad eller anläggning.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten samt div kringutrustning, inklusive tillhörande miljöhus. Objektet är beläget på Marieberg och omfattar följande adresser: Bokvägen 1-15
Fasadrenovering av flerbostadshus i Lyckeby, Karlskrona kommun
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten samt div kringutrustning. Objektet är beläget i Lyckeby och omfattar följande adresser: Södra Bellevuevägen 1 och Kummelvägen 3.
Beläggningsinventering Karlskronas kommuns gatunät
Projektet avser beläggningsinventering Karlskronas kommuns gatunät.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Nyinstallation av boendesprinkler på äldreboende i Karlskrona
Avser nyinstallation av boendesprinkler på Eklidens äldreboende i Karlskrona.
Ombyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av ridskola, för tillbyggnad av läkare, domartorn, samt personalrum, omklädningsrum m.m
Renovering av friidrottsanläggning i Karlskrona
Avser renovering av friidrottsanläggningen Västra Mark.
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Karlskrona
Avser konvertering av brännarutrustning för drift av bioolja, av typen Bio -10.
Ramavtal avseende Konsulter bygg; byggprojekt, projektledning, kontroll
Ramavtal avseende byggprojektering. Avtalstid 2022-04-01 - 2026-03-31.
Ombyggnad av bro över järnväg vid Roseholm i Karlskrona
Utbyte av kantbalk, räcken, skiljebalk, tätskikt samt dräneringssystem.
Ombyggnad av bro över Silletorpsån i Karlskrona
Utbyte av skiljeremsa, räcken och tätskikt.
Ombyggnad av dagcenter i Karlskrona
Projektet avser en yttre ändring av byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av butik i Karlskrona
Avser ändring av byggnad och ändrad användning av butik och handel.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser yttre ändring av byggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus, som innebär putsning av tegelfasad.
Utvändigt underhåll av konserthus i Karlskrona
Avser solcellsanläggning på konserthus.
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser ändrad användning av industri eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg på Trossö i Karlskrona
Kommer ske vägmarkeringar samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av förskola i Karlskrona
Avser ändrad användning från förskola till förskola/skolverksamhet med möjlighet till övernattning.
Utvändigt underhåll av kontor, Karlskrona
Avser fasadändring av byggnad, skyltlov och ändrad planlösning av lokal.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Avser fasadrenovering på Kättilsmålaskolan och omfattar delvis omfogning av fasad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Avser fasadrenovering på Saltöskolan och omfattar renovering av vissa tegelbalkar över fönster samt delvis omfogning av fasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).