Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hotell i Karlskrona
Avser ny hotellsektion/flygel, en påbyggnad av en våning på den befintliga byggnaden samt utbyggnad och renovering av den existerande restaurangen, storköket och receptionsdelen. Tillbyggnad med 76 nya rum, inklusive två sviter, samt en restaurangdel, storkök och en wellness-avdelning med utomhuspool och gym. Tillbyggnadens BTA ca 3700 kvm. Projektet håller hög hållbarhetsprofil och kommer att byggas enligt certifieringarna "Svanen" och "Bream in use".
Utökade körfält på österleden i Karlskrona
Avser utökande körfält på österleden
Renovering av anläggning för civila försvaret i Karlskrona kommun
Avser ombyggnad och renovering av en anläggning på ca 900 kvm i 2 plan inne i ett berg som är avsedd för det civila försvaret. Entreprenaden omfattar b.la: rivningsarbeten, markarbeten, håltagningar, sanering asbest, nya väggar, golv, tak. Ny elinstallation och ventilation/värme/kyla, nya ytskikt, utbyte av reservkraftverk och nytt VA mm.
Renovering samt om- och tillbyggnad av företagshotell i Karlskrona
Avser renovering samt om- och tillbyggnad av företagshotell i Karlskrona. Utvändigt fasadarbete samt invändigt vs och ventilationsarbete. Renoveringen avser en byggnad på 2440kvm
Utbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av klassrum på 290kvm totalt.
Underhållsbeläggning tank i Blekinge och Kronobergs län
Beläggningsgrupp GK 2404. Väg 513 Bösalt-Tunaberg, väg 622 Lagan-Hörda, väg 642 Ryd-Amundshylte, väg 656 Backaryd-Möljeryd, väg 670 Steglehylte-Lillanäs, väg 674 Fridlevstad, väg 705 Stenslanda-Ingelstad, väg 733 Allsjömåla-länsgräns, väg 750 Gräbbegården-Gisslevik, väg 850 jvg-Åryd, väg 955 Hermanstorp-Nyadal, väg 960 Bohult, väg 962 Marhult och väg 966 Bredhälla. Väg 120 Älmhult-Häradsbäck ingår som option. Tankbeläggning med inslag av infräsning och varmmassa.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av kontorsfastighet upp till 70 kontorsplatser.
Ombyggnad av kasern i Karlskrona
Avser ombyggnad av plan 3 för FMV:s verksamhet ca 1000 kvm. Verksamhet kommer att bedrivas i plan 2 samt på plan 4 och 5.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industri eller lagerbyggnad.
Till-och ombyggnation av omklädningsrum och föreningsytor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av omklädningsrum på NKT Arena. Arbetet omfattar 3 omklädningsrum i markplan och två större rum för uppvärmning, möten och samling på plan 1.
Renovering/ombyggnation av kontor i Karlskrona
Avser renovering/ombyggnation av Socialförvaltningen vid Karlskrona kommuns kontor på fastigheten Viborg 34 i Karlskrona.
Nybyggnad av förskola i Karlskrona
Avser renovering av invändigt ytskikt på förskola.
Nybyggnad av va-ledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av va-anläggning.
Utvändig renovering av Kös på Marinbasen Karlskrona
Avser utvändig renovering av bland annat: -plåttak ink. taksäkerhet. -Takfönster rivs och 3 st takluckor monteras. -Takavvattning -Fasad, tvätt, målning och putslagningar. -Renovering fönster norra sidan ink. fönsterbleck, källarfönster i sockel. Renovering av pardörrar på den norra sidan ink. mittendörr södra sidan. Lagningar av stentrappor ink. förlängning av trappa. Byggnaden ligger inom militärt skyddsobjekt.
Ombyggnad av brännarstyrning och brännare Affärsverken Karlskrona A
Avser uppgradering av oljebrännerna (2 st) och omfattar ny brännarstyrning och ett utbyte av respektive oljekoppling. Även delar i nuvarande brännare skall bytas ut eller uppgraderas för Bioolja. Avtalstid: 2023-12-05 - 2024-12-31
Rivning av byggnader i Blekinge
Rivning av byggnader på 4 fastigheter, slyröjning, avverkning ca 100 träd.
In- och utvändigt underhåll av Läkarvillan i Karlskrona
Avser in- och utvändigt underhålla av Läkarvillan som är ett statligt byggnadsminne skall entreprenaden utföras med varsamhet. I entreprenaden ingår följande huvudsakliga delar: • Omläggning av plåttak inklusive tillhörande plåtarbeten • Renovering/målning av fönster • Invändig ytskikts renovering • VS arbeten • Ventilationsarbeten • El arbeten • Kalkning/ lagning av fasad
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskrona
Avser yttre ändring av byggnad av industri eller lagerbyggnad.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar .
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av byggnad av flerbostadshus och flerbostadshus med lokaler i bottenplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för byte av fönster.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Projektet avser en yttre ändring av byggnad.
Om- och tillbyggnad av vaktmästeri i Karlskrona
Tillbyggnad av vaktmästeri med personallokaler och garage. Fasadarbeten samt asfaltering framför byggnaden.
Rivning av kontor i Karlskrona
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av lager i Karlskrona
Rivningslov för lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus, i Karlskrona
Avser renovering/ombyggnad av nya hissar, ombyggnad i tvättstuga, samt ventilation.
Rivning av skola i Lyckeby, Karlskrona
Avser rivning av skolbyggnad.
Byte av tak på kontor i Karlskrona
Byte av tak på byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Rivning av fryshus i Karlskrona
Anmälan om rivning av huvudbyggnad.
Invändig ändring av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).