Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-, om- och tillbyggnad F-3 i Karlskrona
Omfattar nyproduktion, ombyggnad och tillbyggnad av Jändelskolan på fastigheten Hammarby 14:1 m fl, i Jämjö, Karlskrona Kommun, inkl markarbeten. Total bruttoarea nybyggnad är 1800 m² samt om- och tillbyggnad ca 800 m², fördelat ungefär enligt: Nybyggnad av F-3, Byggnad 8, med BTA 1360+422 m². Nybyggnad garage, Byggnad 9, 50 m². Tillbyggnad Byggnad 2, 180 m², plus överbyggnad ca 27 m ². Tillbyggnad idrottshall, Byggnad 3, 600 m². Utöver detta är det ombyggnader i by 1, 2 och 5, samt en nybyggnad av en entréportal. Markarbeten enligt handlingar med bl a entréstråk till byggnad 8, ny lekplats och
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever.
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Karlskrona
Avser ersätta 8 st befintliga balkonger med inglasade balkonger på fastigheten STORMEN 4 i Karlskrona.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Tillbyggnad av fiberförläggning på Tjurkö i Karlskrona
Avser byggentreprenad för fiberbyggnation på Tjurkö i Karlskrona kommun. Entreprenaden utgör ett bidragsprojekt som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling (SJVFS 2016:19, med ändringsföreskrift SJVFS 2020:4)
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser omfattar installation och ombyggnad av ventilationsanläggning för kontor, omklädningsrum.
Ramavtal avseende konsulter inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för geoteknik och förorenad mark, Styr-regler, Konstruktör bygg, Konstruktör kajer och anläggningskonstruktioner, Fastighetsbesiktning inkl vibrationsmätare samt Riskanalys inför sprängning. Avtalstid 4 år.
Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna kommer att upphandlas som en entreprenad tillsammans med etapp 2, med byggstart för etapp 2 i slutet av 2018 och etapp 3 senare. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.
Ramavtal avseende El-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende Elarbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem. Möjlighet till förläning 1+1
Ramavtal avseende Vs-arbeten inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende VS-arbeten för anläggningar tillhörande Karlskronahem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Karlskrona
Ombyggnad av kommersiell fastighet. Rivning av butiker och tillbyggnad av en ny privattandläkare.
Ramavtal avseende EL-arbeten
Falkenberg, Hallands län; Gävle, Gävleborgs län; Hudiksvall, Gävleborgs län; Härnösand, Västernorrlands län; Karlskrona, Blekinge län; Luleå, Norrbottens län; Lysekil, Västra Götalands län; Malmö, Skåne län; Oskarshamn, Kalmar län; Oxelösund, Södermanlands län; Stockholm, Stockholms län; Strömstad, Västra Götalands län; Södertälje, Stockholms län; Umeå, Västerbottens län; Vaxholm, Stockholms län; Visby, Gotlands län; Vänersborg, Västra Götalands län; Västervik, Kalmar län; Örnsköldsvik, Västernorrlands län Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2024-10-31
Ramavtal avseende vitvaror i Karlskrona
Avser reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende vitvaror för anläggningar tillhörande AB Karlskronahem.
Ombyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Ny 50/10kV-station som ersätter befintlig.
Ombyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av ridskola, för tillbyggnad av läkare, domartorn, samt personalrum, omklädningsrum m.m
Ramavtal avseende hiss och garageportarbeten
Avser ramavtal för hiss och garageportar.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Tillbyggnad av församlingshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Renovering av Betongstomme Lyckeby Medborgarhus
Renovering av Betongstomme Lyckeby Medborgarhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Ändrad användning från kontor till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av verkstad i Karlskrona
Tillbyggnad av verkstad/servicehall, 6x12 m
Direktupphandling Konsult projektering, Karlskrona
Upphandlingen avser konsulttjänst för att man ska genomföra en projektering av en så kallad tröskling förbi Bubbetorpsdammen som ligger i Silletorpsån. Tanken är att behålla den lägsta dammnivån för att underlätta projektets genomförande och ekonomi samt att inte riskera att bottensediment rör sig nedströms i samband med åtgärden. Det är den västra åfåran som berörs. Den östra åfåran med befintlig damm och lucka behålls intakt för att kunna reglera flödet vid behov.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggand av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av maskinrum.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Avser en tillbyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av bibliotek i Karlskrona
Avser ändrad användning från centrumlokal till bibliotek.
Ombyggnad till padelhall i Karlskrona
Avser ändrad användning från lager till padelhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av brygga i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av café och restaurang (brygga).
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av frisersalong i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kommersiell fastighet till frisörsalong.
Ombyggnad av personallokal i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor och lunchrum till vilorum.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskrona
Marklov för schaktning och utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskrona
Marklov för utfyllnad/schaktning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Rivningslov för befintligt garage / förråd samt tillbyggnad av enbostadshus.
Om-och tillbyggnad av Hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Ändrad användning från entré till lägenhet.
Renovering av fönster på gamla kulturbyggnader i Ire naturreservat, Karlskrona
Avser renovering av fönster på gamla kulturbyggnader i Ire naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.