Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende för asfalteringsarbeten i Karlskrona
Ramavtal avseende beläggningsarbeten för både underhålls- och nybyggnadsbeläggningar inom Karlskrona kommuns väghållningsområde. Avtalstid: 2023-05-01 - 2027-04-30
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planen föreslår att nockhöjden ändras till att medge 4 våningar med indragen takvåning för Skeppsbron 4 respektive 4 våningar för Skeppsbron 5. Detta till skillnad från gällande plan som medger 1-3 våningar (2 våningar med indragen takvåning).
Ombyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Ny 50/10kV-station som ersätter befintlig.
Utbyggnad av skola i Karlskrona
Det finns ett stort behov av fler skolplatser i centrala Karlskrona. Därför ska byggrätten på Wämöskolan ses över, så att ytterligare lokaler kan planeras.
Utbyggnad av Verkö färjeterminal i Karlskrona
Avser utbyggnad av Verkö färjeterminal och omfattar iordningställande av markytor och anläggande av dagvattenanläggning samt förläggning av VA, tomrör för el och fiber, fundament, belysning och stängsel mm. Dessutom ingår rivning av befintlig och uppförande av en ny toalettbyggnad.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad i två våningsplan och innehåller två nya avdelningar, torg/matsal och serveringskök samt lek och allrum. Plats för utesov och förråd byggs till och för den befintliga byggnaden görs en mindre ombyggnation och renovering samt att solceller installeras. Den totala byggytan uppgår till ca 600 kvm (BTA) .
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus, ca 300 fönster. Evt en balkongupprustning.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser yttre ändring av byggnad och ändrad användning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av kasern i Karlskrona
Avser ombyggnad av plan 3 för FMV:s verksamhet ca 1000 kvm. Verksamhet kommer att bedrivas i plan 2 samt på plan 4 och 5.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostad (29 lgh).
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av kontorsfastighet upp till 70 kontorsplatser.
Rivning av spåranläggning på Verkö i Karlskrona
Rivning av spåranläggning och kontaktledningar, stolpar samt flytt av järnvägsmaterial inom hamnområdet, för att frigöra ytor inom Verkö Kombiterminal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum på Ramadala idrottsplats i Karlskrona
Avser om och tillbyggnad med 2 st omklädningsrum med duschar ca 100 kvm, och andra diverse rum i byggnad på Ramdala idrottsplats, Karlskrona kommun. Omfattar nya väggar, nya rum, toaletter, avlopp, el, VVs etc.
Utvändig renovering av Kös på Marinbasen Karlskrona
Avser utvändig renovering av bland annat: -plåttak ink. taksäkerhet. -Takfönster rivs och 3 st takluckor monteras. -Takavvattning -Fasad, tvätt, målning och putslagningar. -Renovering fönster norra sidan ink. fönsterbleck, källarfönster i sockel. Renovering av pardörrar på den norra sidan ink. mittendörr södra sidan. Lagningar av stentrappor ink. förlängning av trappa. Byggnaden ligger inom militärt skyddsobjekt.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal .
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning från förskola till 3 st lägenheter samt rivning av 2 st. förråd.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från råvind till bostad samt fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Karlskrona
Avser fasadändring av omvårdnadsboende (takbyte).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Utbyggnad av Verkö Kombiterminal i Karlskrona
Utbyggnad av Verkö Kombiterminal i Karlskrona.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser yttre ändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av butik i Karlskrona
Utvändig ändring av butikslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser yttre ändring av byggnad av flerbostadshus, fasadarbeten.
Ombyggnad av cafeteria i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från lokal till café.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser yttre ändring av byggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Avser fasadändring av kontorslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Yttre ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Karlskrona
Avser tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser en yttre ändring av byggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Avser fasadbelysning på särskilt värdefull byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Ombyggnad av flerbostadshus, en ny installation av hiss.
Ombyggnad av va-ledning i Karlskrona
Avser va-installation.
Ombyggnad av församlingshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av va-installation.
Utbyte av befintlig belysningsarmatur, Affärsverken Karlskrona AB
Avser utbyte av befintlig belysningsarmatur på Karlskrona KVV och återvinningen på Mältan.
Gestaltning av kustskydd i världsarvet Örlogsstaden, Karlskrona
Avser genomförande av gestaltning av kustskydd i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och avser framtagande av ett underlag med internationella exempel som visar hur levande kulturmiljöer kan anpassas över tid till havsnivåhöjningen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).