Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Totalrenovering av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser fortsatt totalrenovering av 121 lägenheter i 6 huskroppar, med bla byte av tak, fasader, balkonger, fönster, stambyte, elsanering, kök- och badrumsrenovering, yttre markarbeten mm.
Byte av apparatbyte och upprustning till anslutning krafttransformator i Karlshamn
Avser konstruktion, leverans, montage och utbyte av apparater, anslutning av ny krafttransformator samt upprustningsåtgärder i ställverksområdet för station Karlshamn Västra.
Om- och tillbyggnad av förskola i Svängsta, Karlshamns kommun
Avser om och tillbyggnad av Svängsta förskola samt rivning av del av byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för renovering av badrum i lägenheter. Oklart med antal badrum.
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Projektet av ser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av ställverk mm i Karlshamn
TUM- Trensum. Nytt ställverk, kontrollutrustning (A-ställverk), byte av 10 kV ställverk med tio fack och kontrollutrustning i ny byggnad. Även byte av en trelindad krafttransformator.
Byte av ventilationsaggregat mm vid sjukhus i Karlshamn
Avser utbyte av ventilationsaggregat för byggnad 25-20 på med tillhörande byggnadsarbeten som omfattar rivningsarbeten, håltagningar i yttertak för ny takpåbyggnad och nya huvar, golvbeläggning och invändig ommålning mm. vid Blekingesjukhuset.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Tillbyggnad modulbyggnader som kommer innehålla kontor.
Ombyggnad till marklägenheter i Asarum, Karlshamn
Avser ombyggnad av fd vårdmottagning till 3 st marklägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Ändring av befintlig byggnad, ombyggnation i kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Karlshamn
Avser tillbyggnad av restaurang.
Rivning av hotell i Karlshamn
Avser rivning av hotell- och restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av butik, Blekinge
Bygglov för nybyggnad av övrigt.
Ombyggnad av markanläggning i Karlshamn
Marklov för schaktning och utfyllnad.
Rivning av telestation i Karlshamn
Anmälan om rivning av mast- och teknikbod.
Rivning av förråd i Karlshamn
Anmälan om rivning av övrigt.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av skärmtak i Karlshamn
Rivningslov för rivning av väderskydd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inglasning av uteplats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.