Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Totalrenovering av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser fortsatt totalrenovering av 121 lägenheter i 6 huskroppar, med bla byte av tak, fasader, balkonger, fönster, stambyte, elsanering, kök- och badrumsrenovering, yttre markarbeten mm.
Om och tillbyggnad av LSS-boende inom Karlshams Kommun
Fastigheterna Mörrum 67:74 och Marieberg 1:245 används idag till LSS-boende och rymmer vardera 4st lägenheter, personalutrymmen, förråd och miljöhus. Fastigheterna kräver vardera en om- och tillbyggnad i form av 2st nya lägenheter, personalutrymmen, förråd/miljöhus samt en omfattande upprustning av befintlig byggnad. Göken 2 är en fastighet i centrala Karlshamn på 4 plan som använts till äldreboende och 2 plan är ombyggt till HVB-hem. Göken ska en ombyggnad av samtliga plan för omsorgsförvaltningens verksamhetsbehov.
Byte av apparatbyte och upprustning till anslutning krafttransformator i Karlshamn
Avser konstruktion, leverans, montage och utbyte av apparater, anslutning av ny krafttransformator samt upprustningsåtgärder i ställverksområdet för station Karlshamn Västra.
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Avser upprustning av skolkök i Karlshamn på Österlättsskolan.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivningslov rivning av kontor och affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för renovering av badrum i lägenheter. Oklart med antal badrum.
Ombyggnad för Kliniskt Träningscenter , Karlshamn
Avser ombyggnad av kliniskt träningscenter hos Region Blekinge.
Anläggning för komprimering och avfackling av deponigas, Mörrum
Ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas vid VMAB:s deponi i Mörum
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer att byta fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Karlshamn
Bygglov för utvändig och invändig ändring.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlshamn
Anmälan ändring/installation av ventilation i båtsmansstugan.
Tillbyggnad av lager i Karlshamn
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Karlshamn
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlshamn
Bygglov för inredande av ytterligare lägenhet i flerfamiljshus.
Ombyggnad av restaurang i Karlshamn
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal i hotell- och restaurang.
Rivning av enbostadshus i Karlshamn
Anmälan om rivning av enbostadhus.
Ombyggnad av markanläggning i Karlshamn
Marklov etapp 2 sanering östra väggaviken.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Karlshamn
Rivningslov för rivning av enbostadhus.
Rivning av lager i Karlshamn
Rivningslov för rivning av tält.
Tillbyggnad av laddstolpar i Karlshamn
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar.
Ombyggnad och reparation av avloppspumpstation i Karlshamn
Såpebruket är en avloppspumpstation med s.k. delad sump, med två stycken torrt uppställda pumpar. En av pumparna ska bytas ut mot en Pumpex KL156T. Arbetet omfattar byte av sug- och tryckledning, avstängningsventiler och montering av pump samt rivning och bortforsling av gammal pump och ledning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.