Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ronneby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av flygfält på Ronneby Airport
Avser reparation av civil platta på Ronneby Airport. Entreprenaden omfattar i huvudsak följande: • Nivåanpassning och nytt slitlager på befintliga asfaltbelagda ytor. • Utökning av plattan med ny asfaltöverbyggnad. • Nya uppställningsplatser i armerad betong. • Nytt VA-system med tillhörande oljeavskiljare och glykolavskiljning. • Rivning av befintlig markförlagd drivmedelsanläggning. • Ny elanläggning samt förberedelser för framtida el-flyg. • Anpassning av flygplatsljusanläggning. • Mark/grundläggning samt försörjning för ny drivmedelsanläggning. • Omhändertagande av förorenade massor.
Ombyggnation av stadshuset i Ronneby
Avser hyresgästanpassning på ca 2000 kvm i två plan, fasadrenovering samt byggnation av nytt fläktrum på befintligt tak. Utbyte av VS, ventilation, elinstallationer samt styr och övervakning i hela den berörda ytan
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Avser en helrenovering bl a byte av fönster, balkongdörrar, balkonger ,fasader, elsystem, ventilation, solceller, värmesystem.
Drift, underhåll och beredskap på Hasslöbron
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare +2 år. Bro över sund mellan Almö udde och Västra Hästholmen.
130kV utomhusapparater till fördelningsstationer i Ronneby
Avser leverans och montage av 130kV utomhusapparater till station P6, P9 och P10.
Utvändigt underhåll av kyrka i Ronneby
Edestads kyrka i Ronneby får nästan 3,7 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning för en omfattande utvändig renovering av tak och fasader.
Utvändig målning av flerbostadshus i Ronneby
Avser utvändig målning på fastigheterna Backaryd 1:9, Eringsboda N 1:185 och Hoby 25:1 belägna i Backaryd, Eringsboda och Bräkne-Hoby.
Tillbyggnad av industrihus i Ronneby
Avser liten tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av lager i Ronneby
Avser rivning för lagerlokal.
Revidering av VA-plan i Ronneby kommun
Uppdraget är att agera som extern processledare för framtagande av Ronneby kommuns reviderade VA-plan utifrån givna inriktningar och avgränsningar. I uppdraget ingår att sammanställa och slutrevidera hela VA-planen så det blir ett sammanfogat dokument.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).