Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ronneby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av bostäder i Ronneby
Planens syfte är att skapa möjlighet till ombyggnad av befintlig historisk byggnad till bostäder och planläggning för nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten.
Ombyggnad av va-ledning i Ronneby
Strandskyddsdispens för va utbyggnad ledningar.
Om- och tillbyggnad av storkök Saxemaraskolan, Ronneby
Avser om- och tillbyggnad av storkök Saxemaraskolan.
Återuppbyggnad i flerbostadshus i Ronneby
Avser återuppbyggnad av 3 st lägenheter där det innan var 5 st på befintligt betongbjälklag. Arbetet omfattar bl.a byte av tak på befintlig byggnadsdel samt renovering av källare.
Ramavtal avseende målningsarbeten i Ronneby
Avser målningsarbeten och omfattar planerade och löpande underhållsåtgärder, reparationer, mindre om- och tillbyggnader samt anpassningar. Avtalstid: 2021-07-01 - 2024-06-30 Option: 2024-07-01 - 2025-06-30
Ramavtal avseende ventilationsarbeten i Ronneby
Avser ventilationsservice, planerade och löpande underhållsåtgärder, reparationer, mindre om- och tillbyggnader samt anpassningar. Avtalstid: 2021-07-01 - 2024-06-30 Option: 2024-07-01 - 2025-06-30
Ombyggnad av Kallinge simhall
Upprustning av i huvudsak ytskikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Anmälan om installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Ronneby
Anmälan om ändring i brandskydd i äldreboende.
Tillbyggnad av förråd i Ronneby
Bygglov för tillbyggnad av rastbod.
Rivning av pumpstation i Ronneby
Rivningslov för pumpstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Ronneby
Anmälan inredande av ytterligare bostad (9.4) enbostadshus.
Ny kylmaskin till fjärrkyla, Ronneby Miljö och Teknik AB
Avser 1 ny kylmaskin som skall ersätta 2 befintliga maskiner och köldmediekylare.
Återställande av Bräkneån
Avser detaljprojektering och åtgärdsutredning för att återställa en naturligare hydromorfologi och hydrologisk regim över en ca 2,5 km lång sträcka av Bräkneån inom Hultalycke naturreservat. Den flottledsrensade åsträckan ska återställas för att gynna bland annat flodpärlmussla och öring. Hultalycke naturreservat är beläget i norra Blekinges skogsbygd, fyra kilometer sydväst om Hallabro och i direkt anslutning till naturreservatet Hålabäcks-maderna.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.