Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av F-6 och nybyggnad av idrottshall i Västerås
Stomresning planerad till december 2022.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Oxbackens centrum, Västerås
Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga nya byggnader och att bygga till de som redan finns. Vi planerar bland annat nya bostäder, ett nytt torg, nya mötesplatser, butiker, utbyggnad av till exempel vårdcentralens lokaler och ett parkeringshus.
Rivning och nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga skollokaler.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås
Avser nybyggnad av kontor samt ett parkeringshus med plats för ca 600 bilar.
Tillbyggnad av Carlforsska gymnasiet i Västerås
Projektet omfattar tillbyggnad till Carlforsska Gymnasiet. Tillbyggnadens storlek är mellan 3 700 och 4 500 m². En stor del kommer att användas av Lidmanska gymnasiet, som är Västerås enda gymnasiesärskola. Övriga delar kommer att bli en generisk gymnasieskola.
Rivning och nybyggnad av skola i Näs, Hallstahammar
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av en 2-parallellig F-6 skola med plats för ca 350 elever.
Om- och tillbyggnad av friskvårdsanläggning & badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Nybyggnad av företagshotell i Sala
Avser nybyggnad av företagshotell.
Ombyggnad till Oxbackens vårdcentral i Västerås
Avser ombyggnad av lokaler till Oxbackens vårdcentral i Västerås, BTA ca 21 200 kvm. Region Västmanland utför upphandlingen för fastighetsägarens räkning. När upphandling enligt LOU är genomförd sluts kontrakt mellan fastighetsägaren (Corem) och entreprenören.
Nybyggnad av padelhall i Köping
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Fagersta
Avser nybyggnad av Willys-butik.
Nybyggnad av affärshus i Köping etapp 2
Nybyggnad av sällanköpshandel
Nybyggnad av affärshus i Köping etapp 1
Nybyggnad av Stadium Outlet och Rusta
Nya skollokaler i Västerås
Ombyggnad av gymnasieskola och skola i Västerås.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av äldreboende till skolverksamhet.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Avser nybyggnad av restaurang samt skyddsrum.
Ombyggnad av kontor i Västerås, etapp 2
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Västerås
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Köping
Nybyggnad av affärslokaler.
Ombyggnad av skola i Västerås
Önstaskolan har fått tillökning av antal elever och behöver därför mer undervisningsyta. Denna entreprenad avser ombyggnation av främst hus B, E och F.
Nybyggnad av servicebyggnad i Västerås
Bygglov för anordnande av camping med servicebyggnad och 11 campingstugor, lekplats samt 44 elplatser.
Nybyggnad av LSS-boende i Skoftesta, Köping
Nybyggnad av Lss boende med 6 platser
Om och tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Renovering av friidrottsarena i Västerås
Avser renovering av Arosvallen. Omfattar upprustning av löparbanor, belysning och läktare m.m.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av sjukhus i Köping
Planer finns för ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sala
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem till förskola.
Nybyggnad av omklädningsrum i Västerås
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Bäckby IP.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Utvändig ändring av förskola (fönsterbyte).
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Ombyggnad av ventilation och SRÖ i Arboga
K0784.111 Ombyggnad Ventilation och SRÖ, Arboga.
Nybyggnad av omklädningsrum i Arboga
Avser nybyggnad av omklädningshus, 198 m².
Ombyggnad till särskola i Skinnskatteberg
Avser ombyggnation av tidigare bostäder till särskola. Byggnaden består av ett källarplan, ett våningsplan samt kallvind. Ca 120 kvm.
Tillbyggnad av veterinärstation i Arboga
Bygglov för tillbyggnad av djurklinik, 393 m².
Lokalanpassning av skola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från yrkesskola till skola.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser tillbyggnad för förvaring av bilar.
Utbyte av hiss vid vårdcentral i Arboga
Avser utbyte av hiss vid hus 01, Arboga Vårdcentral.
Modernisering av hiss vid Tärna folkhögskola i Sala
Avser modernisering av befintlig hiss vid hus 02, Tärna Folkhögskola.
Invändig renovering av idrottshall i Fagersta
Avser igensättning av fönster, renovering av golv, 2 st nya RWC, ytskiktsrenovering i omklädningsrum/dusch/wc mm.
Modernisering av hiss 39, hus 52 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Modernisering av 1 st linhiss, hiss 39, Västmanlands sjukhus Västerås.
Utbyte av hiss, hus 19 på Västmanlands sjukhus Västerås
Utbyte/installation av 1 st ny linhiss, hiss 7, hus 19, Västmanlands sjukhus Köping.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från industrilokal till gym samt fasadändring.
Fasadarbeten på galleria i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och fasadfärg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av hotell i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal till hotell/tillfälligt boende.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av paviljong samt fasadändring.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Bygglov för ändrad fasad förskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av omklädningshytter och toalett i Västerås
Sökt bygglov för uppställning av nya omklädningshytter och toaletter vid utebad. Uppskattad start och kostnad.
Målningsarbeten på förskola i Västerås
Avser ommålning av invändiga ytskikt på förskolan. Innefattar väggar, socklar, foder samt radiatorer. Även befintliga paneler som finns målas upp i samma färg som väggen.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås etapp 2
Bygglov för uppsättning av solpaneler.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).