Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-9 skola i Arboga
Detta är en samverkansentreprenad med fas 1 och fas 2 upphandlingar.
Nybyggnad av högstadieskola samt lokaler för gymnasieskola i Västerås
Avser nybyggnad av skola. Den nya skolan kommer att ge plats för cirka 860 elever. Skolbyggnaden omfattar 7 600 kvadratmeter.
Rivning och nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga skollokaler. Den totala ytan är ca 6000 kvm.
Nybyggnad av skola i Sala
Avser nybyggnad av F-6 skola samt nybyggnad av 3 avdelningar till förskolan som ligger intill den nybyggda skolan.
Nybyggnad av skola och förskola i Västerås
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Tillbyggnad av Carlforsska gymnasiet i Västerås
Projektet omfattar tillbyggnad till Carlforsska Gymnasiet. Tillbyggnadens storlek är mellan 3 700 och 4 500 m². En stor del kommer att användas av Lidmanska gymnasiet, som är Västerås enda gymnasiesärskola. Övriga delar kommer att bli en generisk gymnasieskola.
Rivning och nybyggnad av skola i Näs, Hallstahammar
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av en 2-parallellig F-6 skola med plats för ca 350 elever.
Återuppbyggnad av varuhus, Västerås
Återuppbyggnad av Jula efter brand.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Surahammar
Avser nybyggnad av ny matvarubutik i Surahammar.
Renovering av skyddsrum i Västerås
Total renovering av skyddsrum. Projektet är säkerhetsklassat så ytterligare information kommer ej att ges.
Till- och ombyggnad av kongresscenter i Västerås
Påbyggnad med två våningar på sydöstra delen av Forum huset som gradvis trappas upp till tio våningar mot hörnet Munkgatan/Kopparbergsvägen
Renovering av kommunhus i Norberg
Omfattar ombyggnation av befintligt kommunhus. Kommunhuset är särskilt värdefull ur kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt och får inte förvanskas. Renoveringen ska göras varsamt och kommunhuset göras tillgänglig för alla. Ombyggnationen ska göras i samarbete med Länsstyrelsen samt i samråd med antikvarisk sakkunnig. Brandskydd och utvändig miljö ska ingå i ombyggnationen.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.
Renovering av storkök i Källbogården och Österängen, Surahammar
Omfattar ombyggnation av två storkök. Källbogården med fastighetsbeteckning Surahammar 14:199 som idag är ett mottagningskök ska byggas om till ett tillagningskök samt Österängen med fastighetsbeteckning Surahammar 9:1 som idag är ett tillagningskök och ska byggas om till ett mottagningskök.
Taklyft på sjukhus i Fagersta
Avser taklyft på Fagersta sjukhus.
Nybyggnad av hamnkontor i Köping
Avser nybyggnad av kontor i Köpings hamn. Det nya kontoret ska rymma en ny gate funktion för in- och utpasserande gods och vara lokaliserat direkt utanför befintligt hamnområde. Utöver gate ska byggnaden innehålla kontorsplatser, konferensrum, omklädningsrum, personalmatsal samt erforderliga teknikutrymmet.
Ny ventilation/tillbyggnad av sjukhus i Fagersta
Entreprenaden avser i huvudsak rivning samt höjning av taket på hus 1,2 och 3. Ett nytt fläktrum byggs för ett nytt luftbehandlingsaggregat som placeras i hus 2, samt ventilationsinstallationer för luftförsörjning av större delen av huskropparna 1, 2, 3 och 5. Totalyta (BTA) ca: 1 400 m2
Renovering av rådhus i Köping
Avser renovering av rådhuset i Köping.
Ombyggnad av vårdavdelning vid sjukhus i Fagersta
Avser ombyggnad av vårdavdelning på Västmanlands sjukhus, Fagersta.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av affär, ändrad planlösning samt ändring av skylt.
Nybyggnad av industriområde i Kungsör
Ett av Kungsörs industriområden ligger nära E20 och byggs ut med 8 nya tomter, östra delen av Kungsörs tätort, Företagspark Sliparen på Fabriksgatan.
Renovering av Hammarby paviljongen i Västerås
Objektet avser renovering av befintlig paviljongbyggnad. I byggnaden finns verksamheter som trä och textilslöjd samt en fritidsavdelning. Hammarbyskolan är belägen på Dünavägen 9, 721 87, Västerås.
Nybyggnad av företagshotell i Sala
Nybyggnad av företagshotell med 8 st verksamhetslokaler.
Nybyggnad av bilhall i Västerås
Avser nybyggnad av bilhall samt rivning av biltvätt.
Ombyggnad av kontor vid Kraftvärmeverket i Sala
Avser renovering och utbyggnad av det lokala platskontoret på kraftvärmeverket kallat Silververket. Kontoret sitter ihop med den stora produktionsbyggnaden (Pannhuset) och utgör en mindre del av fastigheten. Ombyggnaden innebär en modifierad planlösning samt utbyggnad av plan 2 med ytterligare 515 kvm för att få mer kontorsyta. På plan 1 finns entréingång och trapphus tillsammans med övriga utrymmen såsom ställverk, verkstad och garage.
Hyregästanpassning av kontor i Västerås
Corem har tecknat ett 6-årigt avtal med Lantmäteriet avseende uthyrning om 448 kvm i Mälarhuset i Gustavsvik. Inflyttning är planerad till första kvartalet 2024.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sala
Beställaren avser att genomföra en totalrenovering av byggnad B och anpassa den till kommunal förskola om ca 1200 kvadratmeter. Förskolan ska planeras och byggas för ca 110 elever fördelade på sex avdelningar. Efter avslutad upphandling och kontraktstecknande kommer uppdraget i sin helhet att överlåtas till Hemsö Bråstaborg 1 i Sala AB med org.nr: 559351-4416.
ROT-renovering av Viksängskyrkan i Västerås
Avser ROT-renovering av kyrka. Byte av avlopp, värmesystem samt tillgänglighetsanpassning.
Invändig renovering av idrottshall i Fagersta
Avser igensättning av fönster, renovering av golv, 2 st nya RWC, ytskiktsrenovering i omklädningsrum/dusch/wc, prel. ny ventilation mm.
Ombyggnad av skola och förskola i Västerås
Bygglov för ändrad användning av kontor till skola samt ändring av brandskydd, planlösning, vatten och avlopp.
Tillbyggnad av hamburgerbar i Västerås
Avser tillbyggnad av restaurang samt fasadändring och uppsättning av skylt.
Ombyggnad till idrottslokaler i Västerås
Ombyggnad av fd industrilokal/kontor till idrottslokaler.
Ombyggnad av ispist i Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintlig bandypist. Bandypisten ska byggas om och förses med delvis nytt köldbärarsystem.
Utbyte av belysning i hus 1-3, Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser Belysningsbyte i hus 1-3 vid Västmanlands sjukhus i Västerås.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Avser utvändig ändring och ändring av planlösning av förskola.
Ombyggnad av lekplats i Sala
Avser utökning av befintlig lekplats samt ombyggnad.
Upphandling av projektledare i Västerås
Upphandling av huvudprojektledare, uppdraget omfattar i första hand huvudprojektledarskapet, men även option på ytterligare projektledning av delprojekt.
Utbyte av belysning i hus 37, Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser Belysningsbyte i hus 37 vid Västmanlands sjukhus i Västerås.
Byte av golv i gymnastiksal i Västerås
Befintligt golv i gymnastiksalen är i dåligt skick och behöver därför bytas. Befintligt golv ligger på ett uppreglat trägolv. Rivning av trägolv och matta ingår i uppdraget.
Ombyggnad av centralkök i Skinnskatteberg
Objektet avser ombyggnation av befintligt kök så att möjlighet för utlastning kan ske på ett bättre sätt utifrån arbetsmiljö och säkerhet, samt att skapa ett bättre flöde i hanteringen. Ombyggnationen ska ske under sommaren 2023.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrad användning av affär till café, ändrad planlösning samt ändring av fasad.
Renovering av torn på kyrka i Arboga
Avser byte av tegelpartier i tornet på kyrkan.
Nybyggnad av affärshus i Västerås
Avser nybyggnad av affär.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal från gym till tandklinik.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås
Bygglov för takbyte på Romersk-Katolska Kyrkan i Västerås.
Nybyggnad av lekplats i Västerås
Bygglov för anordnande av lekplats.
Ombyggnad av saluhall i Västerås
Anmälan om installation/ändring ventilation och brandskydd i saluhall/foodcourt.
Tjärstrykning av tak på Möklinta Kyrka
Avser tjärstrykning samt byte av takspån på Möklinta kyrka.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Anmälan om ändring av planlösning i lokal.
Renovering av fönster på Domkyrkan i Västerås
Avser renovering av fönster, dörrar, luckor och murverk.
Installation av oljebrännare i Västerås
Anmälan om ändring av pannanläggning i verksamhetslokal.
Installation av oljebrännare i Västerås
Anmälan om ändring av pannanläggning i skola.
Installation av oljebrännare i skola i Västerås
Anmälan om ändring av pannanläggning i skola.
Installation av oljebrännare i Västerås
Anmälan om ändring av pannanläggning i skola.
Renovering av fuktskada på valvpelare i kyrka i Arboga
En av valvpelarna har fått en fuktskada vid golvet, detta ska nu åtgärdas.
Installation av oljebrännare i samlingslokal i Västerås
Anmälan om ändring av pannanläggning i verksamhetslokal.
Ny personalbod i Arboga
Avser ny personalbod samt bortforsling av en befintlig bod.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).