Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 75000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Tillfälligt resecentrum i Västerås
Ett tillfälligt resecentrum ska byggas innan man bygger det nya (1223312).
Nybyggnad av polisstation i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett polishus.
Renovering, nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga lokaler.
Nybyggnad av skola i Västerås
Planer finns för nybyggnad av en skola.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett parkeringsdäck med ca 50 platser.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av företagshotell i Sala
Avser nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av F-9 skola i Arboga
Ny F-9 skola för ca 800 st elever. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1421485, 1424427, 1447532 & 1447528.
Utbyggnad av Biltema varuhus i Västerås
Utbyggnad av varuhus i Västerås med 500 kvm.
Utbyggnad av distributionscentral i Hacksta, Västerås
Avser utbyggnad av distributionscentral med kontor och lagerlokaler.
Nybyggnad av test- och teknologicenter, Västerås
Bombardier förlägger globalt innovationscenter för järnväg och e-mobilitet i Västerås
Nybyggnad av skola i Västerås
Planen är att skolan ska ersätta Norra Vallby- och Vallbyskolan.
Om- och tillbyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokaler och kontor.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av verksamhetslokaler.
Rivning och nybyggnad av skola i Näs, Hallstahammar
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av en 2-parallellig F-6 skola med plats för ca 350 elever.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Avser nybyggnad av verkstad samt kontor.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Fagersta
Avser nybyggnad av Willys-butik.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Förberedande arbeten för nytt akutsjukhus i Västerås
Avser arbeten som skall genomföras för att förbereda inför nybyggnationen av den nya vårdbyggnaden vid Västmanland sjukhus Västerås. Det ingår bland annat att riva byggnad 121, upprätta nya gator, förlägga kanalisation för framtida elkablar, bygga en ny kulvert, upprätta en ny dagvattenledning mm, som en del av Program Nytt Akutsjukhus Västerås (NAV) etapp 1.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Planer finns på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av högstadieskola i Västerås
Planer finns på nybyggnad av högstadieskola.
Utveckling av mindre verksamheter, kontor, sällanköpshandel samt bostäder i Hallstahammar
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för utveckling av mindre verksamheter, kontor, sällanköpshandel samt bostäder.
Nybyggnad av restaurang i Fagersta
Planer finns på nybyggnad av två restaurangbyggnader.
Nybyggnad av resecentrum i Hallstahammar
Planer för 4 busshållplatser med väderskydd, Vänthall för cirka 40 personer inklusive toalett, Cirka 200 cykelparkeringar, Pendlarparkering med 99 platser inklusive ett par laddstolpar, Cykelväg, gångstråk och torgyta, Träd och buskar, Belysning, bänkar, papperskorgar.
Nybyggnad av idrottshall i Sala
Avser nybyggnad av gym och padelanläggning.
Nybyggnad av kontor i Köping
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av padelhall i Västerås
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Avser nybyggnad av restaurang samt skyddsrum.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av butik och kontor samt rivning och ombyggnad i befintliga byggnader.
Nybyggnad av skola i Västerås
Detaljplaneärende för att se om det är lämpligt område för nybyggnad av skola.
Ombyggnad av förskola i Arboga, etapp 2
Planer finns att bygga om äldreboende till 120 st nya förskoleplatser.
Ombyggnad av kontor i Västerås, etapp 1
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Västerås, etapp 2
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka samt en samlingslokal.
Nybyggnad av industriområde i Kungsör
Ett av Kungsörs industriområden ligger nära E20 och byggs ut med 8 nya tomter, östra delen av Kungsörs tätort, Företagspark Sliparen på Fabriksgatan.
Nybyggnad av padelhall i Surahammar
Avser nybyggnad av en stålhall med paddelbanor.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Tillbyggnad av vårdcentral i Västerås
Avser tillbyggnad av lokal och ändring av verksamhet till vårdcentral.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av restaurang eller biltvätt i Fagersta
Nybyggnad av restaurang eller biltvätt i Fagersta.
Ombyggnad av el och värmeanläggning mm i Dingtuna kyrka
Sökt kyrkoantikvarisk ersättning för ombyggnad av el och värmeanläggning (byte elpanna), ombyggnad av åskskydd samt ombyggnad av styranläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär samt fasadändring.
Ombyggnad av sjukhus i Köping
Planer finns för ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Nybyggnad av padelhall i Arboga
Avser nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola (bergsvillan) inom fastigheten västanfors 11:59, fagersta kommun.
Rivning av tak vid passager/genomgångar från parkeringar, Västerås
Avser rivning av tak/passager från parkeringar till innergårdar.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 1
Planer finns på renovering av fasad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Västerås, etapp 2
Planer finns på renovering av fasad.
Upprustning av lägergård i Fagersta
Huvudbyggnaden där samlingssalen ligger kommer göras om: kortsidan som vetter mot vattnet ska tas bort och ersättas av en inglasad altan, det byggs en handikappanpassad toalett med dusch och badplatsen får en ramp.
Ombyggnad av ventilation och SRÖ i Arboga
K0784.111 Ombyggnad Ventilation och SRÖ, Arboga.
Nybyggnad av padelhall i Västerås
Nybyggnad av padelhall.
Renovering av lanterniner på församlingshus i Västerås
Planer finns på renovering av lanterniner på församlingshus.
Ombyggnad av vårdavdelning vid sjukhus i Fagersta
Avser ombyggnad av vårdavdelning på Västmanlands sjukhus, Fagersta.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vårdlokaler till skola.
Grundförstärkningsåtgärder på Stenköket vid Strömsholms slott, Hallstahammar
Entreprenaden gäller grundförstärkningsåtgärder med ok och pålar för objektet Stenköket, under matsalsdelens grundsula, vid Strömsholms slott. Marken kring matsalsbyggnaden måste grävas upp för att nå grundsulan. Ok/balkar, förslagsvis av stål, ska placeras under betongsulan med pålar innanför och utanför källarväggen. Stålpålar drivs ner i leran till fast grund.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Tillbyggnad av handel/industrilokal.
Inv renovering av idrottshall i Fagersta
Avser igensättning av fönster, renovering av golv, 2 st nya RWC, ytskiktsrenovering i omklädningsrum/dusch/wc mm.
Omläggning av golv i gymnastiksal i Bäckby, Västerås
Avser omläggning av sportgolv. Avjämning av befintlig betongplatta och spackling och slipning som underlag för ny matta ingår i uppdraget. Golvet är ca 985 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad med lager och frysrum samt skärmtak.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och ombyggnad av befintlig industribyggnad samt rivningslov.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Arboga
Utvändig ändring av vårdhem, nytt entréplan samt fönsterparti byts.
Ombyggnad av restaurang i Köping
Ändrad användning av butikslokal till restaurang.
Nybyggnad av maskinhall i Arboga
Nybyggnad av maskinhall, 623 m2.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Hallstahammar
Installation av solkraftsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Surahammar
Ombyggnad av övervåning i industribyggnad till kontor och konferensutrymmen.
Nybyggnad av barack i Västerås
Tidbegränsat bygglov för uppsättning av baracker (projektet r & d 2.0) samt flytt av infartväg.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av förskola.
Nybyggnad av kontor i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmoduler inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.
Ombyggnad av vårdbostad i Norberg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av boende till vårdboende inom fastigheten norbergsby 58:2, norbergs kommun.
Ombyggnad av vårdbostad i Norberg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av boende till vårdboende inom fastigheten stutbo 1:92, norbergs kommun.
Ombyggnad av gymnasieskola i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt till gymnasieskola samt bygglov för tillbyggnad av entré och ombyggnad av entré.
Tillbyggnad av veterinärstation i Hallstahammar
Tillbyggnad av djursjukhuset i Strömsholm.
Ombyggnad av tennishall i Arboga
Ändrad användning av industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av industrilokaler till kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Utvändig ändring av affärslokal - Byte av fasadfärg samt uppsättande av skyltar.
Rivning av garage i Skinnskatteberg
Rivningslov för garage/förråd.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kiosk i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kiosk.
Utvändigt underhåll av garage i Västerås
Bygglov för byte av garageportar.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för inredning av ytterligare lokal i affär.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.