Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och ombyggnad av befintlig industribyggnad samt rivningslov.
Nybyggnad av högstadieskola samt lokaler för gymnasieskola i Västerås
Avser nybyggnad av skola. Den nya skolan kommer att ge plats för cirka 860 elever. Skolbyggnaden omfattar 7 600 kvadratmeter.
Rivning och nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga skollokaler. Den totala ytan är ca 6000 kvm.
Nybyggnad av skola i Sala
Avser nybyggnad av F-6 skola samt nybyggnad av 3 avdelningar till förskolan som ligger intill den nybyggda skolan.
Återuppbyggnad av varuhus, Västerås
Återuppbyggnad av Jula efter brand.
Nybyggnad av skola Ullvi, Köping
För exploateringen se: 1167749
Renovering av skyddsrum i Västerås
Total renovering av skyddsrum. Projektet är säkerhetsklassat så ytterligare information kommer ej att ges.
Till- och ombyggnad av kongresscenter i Västerås
Påbyggnad med två våningar på sydöstra delen av Forum huset som gradvis trappas upp till tio våningar mot hörnet Munkgatan/Kopparbergsvägen
Nybyggnad av förskola i Västerås
Objektet avser utförande av en ny förskola i två plan innefattandes åtta avdelningar, ett förråd och ett miljöhus samt förskolegård.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Renovering av storkök i Källbogården och Österängen, Surahammar
Omfattar ombyggnation av två storkök. Källbogården med fastighetsbeteckning Surahammar 14:199 som idag är ett mottagningskök ska byggas om till ett tillagningskök samt Österängen med fastighetsbeteckning Surahammar 9:1 som idag är ett tillagningskök och ska byggas om till ett mottagningskök.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Västerås
Denna markanvisning omfattar en förskola i den västra delen av planområdet. Det är en förskoletomt omfattande en byggrätt för maximalt 1000 kvadratmeter BTA. Förskolan tillåts uppföras i ett våningsplan med en nockhöjd på 8,0 m.
Nybyggnad av kontor i Köping
Avser nybyggnad av kontor.
Taklyft på sjukhus i Fagersta
Avser taklyft på Fagersta sjukhus.
Renovering av rådhus i Köping
Avser renovering av rådhuset i Köping.
Ombyggnad av vårdavdelning vid sjukhus i Fagersta
Avser ombyggnad av vårdavdelning på Västmanlands sjukhus, Fagersta.
Nybyggnad av idrottshall i Köping
Nybyggnad av sporthall.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Avser ombyggnation av lokal som ska bli en vårdcentral.
Nybyggnad av LSS-boende i Skoftesta, Köping
Nybyggnad av ett LSS-boende med 6st lägenheter med gemensamma utrymmen samt personalytor i form av omklädningsrum, kontor mm. Fristående miljöhus och förråd byggs även på fastigheten.
Invändigt underhåll av kontor i Västerås
Avser ombyggnad av lokaler för Region Västmanland. Entreprenaden omfattar en lokal i två plan belägen vid Signalistgatan i Västerås. Totalyta (BTA) ca: 1400 m2.
Tillbyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av vattenrutschkana vid Fagerstahallen
Omfattar utförande av vattenrutschkana i anslutning till befintlig simhall. Reningsfunktioner samt andra tekniska lösningar tillhörande anläggningen.
Nybyggnad av restaurang eller biltvätt i Fagersta
Nybyggnad av restaurang eller biltvätt i Fagersta.
Ombyggnad av simhall till gymnastiksal, Köping
Avser ombyggnad av Karlbergsbadet "Kabbebadet" till gymnastiksal.
ROT-renovering av Viksängskyrkan i Västerås
Avser ROT-renovering av kyrka. Byte av avlopp, värmesystem samt tillgänglighetsanpassning.
Byte av banbeläggning mm på friidrottsarena i Västerås
Avser byte av banbeläggning på Arosvallen. Ny linjering, nya dränerade stavhoppslådor, förlängning av längdhoppsgropar både i bredd och i längd mm.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola (bergsvillan) inom fastigheten västanfors 11:59, fagersta kommun.
Tillbyggnad av hamburgerbar i Västerås
Avser tillbyggnad av restaurang samt fasadändring och uppsättning av skylt.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal. Från kontot till fritidsanläggning.
Modernisering av hiss 32 & 34, Västmanlands sjukhus i Västerås
Modernisering av befintlig hiss 32 & 34 vid hus 07 & 08 Västmanlands sjukhus, Västerås.
Modernisering av hiss 39, 9 & 55, Västmanlands sjukhus i Västerås
Modernisering av Hiss 39, 9 och 55, Västmanlands sjukhus Västerås.
Nya hörselmätrum till hörselenheten på Västerås sjukhus
Hörselenheten i Västerås ska upphandla 4 stycken fristående hörselmätrum inklusive montering och installation under våren 2023. Cirkamått för 3 stycken: 2835*2400*2500 mm, cirkamått för 1 styck: 3500*2500*2500 mm).
Utbyggnad av Craboverket i Fagersta
Projektet avser tillbyggnad av kontrollrum, vilorum och kontorsdel samt ny ventilation och belysning vid Craboverket i Fagersta.
Utbyte av hiss, hus 19 på Västmanlands sjukhus i Köping
Utbyte/installation av 1 st ny linhiss, hiss 7, hus 19, Västmanlands sjukhus Köping.
Utbyte av belysning i hus 9 och 10, Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser Belysningsbyte i hus 9 & 10 Västmanlands sjukhus Västerås.
Byte av golv i gymnastiksal i Västerås
Befintligt golv i gymnastiksalen är i dåligt skick och behöver därför bytas. Befintligt golv ligger på ett uppreglat trägolv. Rivning av trägolv och matta ingår i uppdraget.
Nybyggnad av affärshus i Västerås
Avser nybyggnad av affär.
Ombyggnad av gym i Sala
Ändrad användning från industri till gym.
Invändig ombyggnad av kontor i Västerås
Ändrad användningssätt från kallvind till kontor.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Avser ändrad användning till kontor.
Renovering av fönster på Domkyrkan i Västerås
Avser renovering av fönster, dörrar, luckor och murverk.
Utvändigt underhåll av bilhall i Västerås
Avser ändring av fasad - ny glasad entredörr till billhall.
Renovering av fuktskada på valvpelare i kyrka i Arboga
En av valvpelarna har fått en fuktskada vid golvet, detta ska nu åtgärdas.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).