Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett parkeringsdäck med ca 50 platser.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 3
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 4
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Placering, Oxbackens Centrum med ca 290 parkeringsplatser. Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Nybyggnad av skola i Sala
Planer finns på nybyggnad av Åkraskolan.
Nybyggnad av test- och teknologicenter, Västerås
Bombardier förlägger globalt innovationscenter för järnväg och e-mobilitet i Västerås
Om- och tillbyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Rivning och nybyggnad av skola i Näs, Hallstahammar
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av en 2-parallellig F-6 skola med plats för ca 350 elever.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Avser nybyggnad av kontor och garage.
Förberedande arbeten för nytt akutsjukhus i Västerås
Avser arbeten som skall genomföras för att förbereda inför nybyggnationen av den nya vårdbyggnaden vid Västmanland sjukhus Västerås. Det ingår bland annat att riva byggnad 121, upprätta nya gator, förlägga kanalisation för framtida elkablar, bygga en ny kulvert, upprätta en ny dagvattenledning mm, som en del av Program Nytt Akutsjukhus Västerås (NAV) etapp 1.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av restaurang i Fagersta
Planer finns på nybyggnad av två restaurangbyggnader.
Nybyggnad av företagshotell i Sala
Avser nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av idrottshall i Sala
Avser nybyggnad av gym och padelanläggning.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Avser nybyggnad av restaurang samt skyddsrum.
Nybyggnad av förskola i Kungsör
Avser utökning av skoländamål med förskolor. En förskola med sex/åtta avdelningar är planerad i den norra delen av planområdet.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av förskola i Arboga, etapp 2
Planer finns att bygga om äldreboende till 120 st nya förskoleplatser.
Ombyggnad till förskola i Hallstahammar
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola.
Ombyggnad till butik i Västerås
Avser ombyggnad till butik.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Om- och nybyggnad av el- och kraftförsörjning vid Västmanlands sjukhus, Västerås
Avser nybyggnad av reservkraftsanläggning med tillhörande byggnad med tekniska system samt demontering, leverans och montage av ny kraftförsörjningsutrustning till hus 20, Västmanlands sjukhus Västerås.
Ombyggnad av ventilation och SRÖ i Arboga
K0784.111 Ombyggnad Ventilation och SRÖ, Arboga.
Nybyggnation och renovering av utomhusbad mm, Västerås
Avser nybyggnad samt renovering av Fredriksbergsbadet. Nybyggnationen omfattar en byggnad innehållande publika utrymmen, personalutrymmen samt teknikutrymmen. Befintliga pooler ska renoveras. Omfattar även stora markarbeten då man ska göra om hela utomhusbadet.
Taklyft på sjukhus i Fagersta
Avser taklyft på Fagersta sjukhus.
Rivning av fastigheter i Hallstahammar
Avser totalrivning av två byggnader. En av byggnaderna utgörs av ett före detta konvalescenthem. Den andra byggnaden utgörs av en fristående bastu.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västerås
Bygglov för fasadändring (fönsterbyte och ventilationsgaller).
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anpassning av kontorslokaler.
Nybyggnad av golfshop i Västerås
Avser nybyggnad av en golfshop.
Rivning av hus 41 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Entreprenaden avser totalrivning av byggnad 41 vid Västmanlands sjukhus Västerås. I byggnaden huserar i dag främst förskoleverksamhet. Totalyta (BTA) ca: 1100 m2.
Grundförstärkningsåtgärder på Stenköket vid Strömsholms slott, Hallstahammar
Entreprenaden gäller grundförstärkningsåtgärder med ok och pålar för objektet Stenköket, under matsalsdelens grundsula, vid Strömsholms slott. Marken kring matsalsbyggnaden måste grävas upp för att nå grundsulan. Ok/balkar, förslagsvis av stål, ska placeras under betongsulan med pålar innanför och utanför källarväggen. Stålpålar drivs ner i leran till fast grund.
Byte av ventilation mm på skola i Skinnskatteberg
Ett nytt ventilationsaggregat för skolans kök och matsal ska installeras i nybyggt utrymme på vinden i hus K. Gamla installationer ska rivas. För huskropparna K, M och F ska taket i sin helhet läggas om.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av bärande konstruktion, ventilation, brandskydd och planlösning.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Nybyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av affär samt marklov.
Nybyggnad av affärshus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad (handel) inom fastigheten norrbyplan 3, fagersta kommun.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av tennishall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av padelhall samt marklov.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av produktionsanläggning, lager och kontor.
Nybyggnad av idrottshall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av sporthall.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Nybyggnad av förskola i Arboga
Nybyggnad av förskola, miljöbod och parkeringsplats.
Nybyggnad av affärshus i Fagersta
Marklov gällande fyllning av mark i anslutning till nybyggnad av handelslokaler inom fastigheten meling 11:1, fagersta kommun.
Rivning av kontor i Fagersta
Rivningslov för rivning av affärsbyggnad samt kontorsbyggnad inom fastigheterna norrbyplan 2 och 3, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av skola i Köping
Utvändig ändring av skola.
Rivning av telestation i Fagersta
Rivningslov för rivning av teknikbod (id: ao14555 site 4012 jättåsen) inom fastigheten semla 11:1, fagersta kommun.
Ombyggnad av hotell i Skinnskatteberg
Tidsbegränsat bygglov för hotellversamhet, Tidsbegränsat bygglov för gymverksamhet och kontor Vätterskoga 4:472.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Utvändig ändring av affärslokaler - Solceller på taket.
Nybyggnad av carport i Sala
Nybyggnad av carport för ambulanser.
Nybyggnad av carport i Arboga
Nybyggnad av carport och skärmtak.
Rivning av garage i Sala
Rivning av garage.
Rivning av carport i Arboga
Rivning del av carport, 200 m2.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av automatstation i Västerås
Bygglov för uppförande av dieseltank och adbluetank samt installation av oljeavskiljare och spillplattor.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för uppsättning av solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för uppsättning av solpaneler på tak.
Ombyggnad av vårdbostad i Norberg
Bygglov för ändrad användning av idrottslokal till stödboende inom fastigheten östanmossa 1:62, norbergs kommun.
Ombyggnad av tennishall i Fagersta
Bygglov för ändrad användning/planändring av industribyggnad till besöksnäring/padelhall samt utvändig ändring inom fastigheten gärdet 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändrad fasad, planlösning, användningssätt från kontor till skola samt rivning av del.
Ombyggnad av behandlingshem i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till behandlingsverksamhet samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till massage- och träningsverksamhet samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av vårdhem i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lägenhet till pedagogisk omsorg.
Nybyggnad av telestation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (id: ao14555 site 4012 jättåsen) inom fastigheten semla 11:1, fagersta kommun.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av teknikkiosk vid järnväg (ef116881, dagarn km200) inom fastigheten västanfors 10:1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entré samt nya glaspartier.
Tillbyggnad av förskola i Surahammar
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage och transformatorstation samt flytt av lifthus och utökning av parkeringsyta.
Nybyggnad av förråd i Norberg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten kronotäkten 1:3, norbergs kommun.
Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, uppsättning av skylt, ändring av brandskydd samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till restaurang.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (byte av tak).
Nybyggnad av garage i Skinnskatteberg
Bygglov, nybyggnad, garage och förråd.
Utvändigt underhåll av byggvaruhus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för fasadändring och uppsättning av skylt samt ändring av parkering och ventilation och va.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för fasadändring samt ändrat användningssätt (del av affärslokal ändras till restaurang).
Utvändigt underhåll av servering i Surahammar
Bygglov för inglasning/panel av befintlig uteservering.
Nybyggnad av garage i Surahammar
Bygglov för komplementbyggnad, garage.
Ombyggnad av carport i Fagersta
Avser byte av 12 carportar.
Ombyggnad av automatstation i Fagersta
Anmälan för installation av oljeavskiljare inom fastigheten norrbyplan 1, fagersta kommun.
Ny ishockeysarg med bås till ishall i Sala
Avser ny ishockeysarg med bås och plexiglas till Lärkans ishall.
Ombyggnad av butik i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till kontor och butik.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i brandskydd samt ändring av planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.