Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett parkeringsdäck med ca 50 platser.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Placering, Oxbackens Centrum med ca 290 parkeringsplatser. Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Nybyggnad av skola i Sala
Planer finns på nybyggnad av Åkraskolan.
Nybyggnad av handel och lokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av handel och lokaler.
Nybyggnad av test- och teknologicenter, Västerås
Bombardier förlägger globalt innovationscenter för järnväg och e-mobilitet i Västerås
Rivning och nybyggnad av skola i Näs, Hallstahammar
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av en 2-parallellig F-6 skola med plats för ca 350 elever.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Avser nybyggnad av kontor och garage.
Nybyggnad av kontor & verkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av stålverkstad med tillhörande kontor samt marklov.
Nybyggnad av företagshotell i Sala
Avser nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av idrottshall i Sala
Avser nybyggnad av gym och padelanläggning.
Om- och tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Ekbergaskolan.
Nybyggnad av förskola i Kungsör
Avser utökning av skoländamål med förskolor. En förskola med sex/åtta avdelningar är planerad i den norra delen av planområdet.
Nybyggnad av restaurang i Fagersta
Planer finns på nybyggnad av två restaurangbyggnader.
Utbyggnad av Biltema varuhus i Västerås
Utbyggnad av varuhus i Västerås med 500 kvm.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Västerås
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Ombyggnad av förskola i Arboga, etapp 2
Planer finns att bygga om äldreboende till 120 st nya förskoleplatser.
Konsultuppdrag gällande utredning av framtida lokalanvändning av Västerås Stadshus
Efterfrågade kompetenser ska utreda effektivisering och framtida lokalanvändning med hänsyn till Stadshusets arkitektoriska och byggnadsantikvariska förutsättningar.
Ombyggnad till förskola i Hallstahammar
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola.
Ombyggnad av skolkök och matsal på Alftaskolan i Fagersta
Anpassning av Alfaköket till mottagningskök, större matsal.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i planlösning, ändring av vatten, avlopp och ventilation samt rivning.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Avser ombyggnad till restaurang.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Utbyggnad av pizzeria i Västerås
Avser utbyggnad av pizzeria.
Om- och nybyggnad av el- och kraftförsörjning vid Västmanlands sjukhus, Västerås
Avser nybyggnad av reservkraftsanläggning med tillhörande byggnad med tekniska system samt demontering, leverans och montage av ny kraftförsörjningsutrustning till hus 20, Västmanlands sjukhus Västerås.
Ombyggnad av ventilation och SRÖ i Arboga
K0784.111 Ombyggnad Ventilation och SRÖ, Arboga.
Rivning av hus 41 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Entreprenaden avser totalrivning av byggnad 41 vid Västmanlands sjukhus Västerås. I byggnaden huserar i dag främst förskoleverksamhet. Totalyta (BTA) ca: 1100 m2.
Nybyggnation och renovering av utomhusbad mm, Västerås
Avser nybyggnad samt renovering av Fredriksbergsbadet. Nybyggnationen omfattar en byggnad innehållande publika utrymmen, personalutrymmen samt teknikutrymmen. Befintliga pooler ska renoveras. Omfattar även stora markarbeten då man ska göra om hela utomhusbadet.
Rivning av fastigheter i Hallstahammar
Avser totalrivning av två byggnader. En av byggnaderna utgörs av ett före detta konvalescenthem. Den andra byggnaden utgörs av en fristående bastu.
Nybyggnad av golfshop i Västerås
Avser nybyggnad av en golfshop.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västerås
Bygglov för fasadändring (fönsterbyte och ventilationsgaller).
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anpassning av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Avser byte av ca 20 entréer.
Nybyggnad av affärshus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad (handel) inom fastigheten norrbyplan 3, fagersta kommun.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i brandskydd samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av gym i Hallstahammar
Ombyggnad av lokal till träningsverksamhet samt tillbyggnad omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av byggvaruhus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt anordnande av gym och kontor.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av bärande konstruktion, ventilation, brandskydd och planlösning.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av tennishall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av padelhall samt marklov.
Tillbyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av bilhall samt ändring av fasad.
Tillbyggnad av vårdcentral i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal och ändring av verksamhet till vårdcentral.
Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av skola i Köping
Utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändring av planlösning i affärslokaler och kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Utvändig ändring av affärslokaler - Solceller på taket.
Rivning av garage i Sala
Rivning av garage.
Nybyggnad av carport i Fagersta
Strandskyddsdispens för nybyggnad av carport inom fastigheten semla 11:12, fagersta kommun.
Ombyggnad av hotell i Skinnskatteberg
Tidsbegränsat bygglov för hotellversamhet, Tidsbegränsat bygglov för gymverksamhet och kontor Vätterskoga 4:472.
Nybyggnad av personallokal i Surahammar
Tidsbegränsat bygglov för personalbod.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av takkupa för nytt ventilationsaggregat.
Nybyggnad av automatstation i Västerås
Bygglov för uppförande av dieseltank och adbluetank samt installation av oljeavskiljare och spillplattor.
Nybyggnad av telestation i Surahammar
Bygglov för utbyte av teknikbod samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av vårdbostad i Norberg
Bygglov för ändrad användning av idrottslokal till stödboende inom fastigheten östanmossa 1:62, norbergs kommun.
Ombyggnad av cafeteria i Surahammar
Bygglov för ändrad användning från industrikontor till café/galleri och korttidsboende.
Ombyggnad av tennishall i Fagersta
Bygglov för ändrad användning/planändring av industribyggnad till besöksnäring/padelhall samt utvändig ändring inom fastigheten gärdet 1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av garage i Västerås
Bygglov för ändrad fasad garage samt rivning av skjul.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola.
Tillbyggnad av förskola i Surahammar
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av kanslihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kanslibyggnad (hamre ip, hus 2).
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till verkstad och restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och verksamhet.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med pumpstation.
Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, uppsättning av skylt, ändring av brandskydd samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av lägenhet till kontor samt tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av carport i Sala
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd samt tillbyggnad av inglasad uteplats.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för fasadändring samt ändrat användningssätt (del av affärslokal ändras till restaurang).
Ombyggnad av automatstation i Fagersta
Anmälan för installation av oljeavskiljare inom fastigheten norrbyplan 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Avser flytt av en vägg.
Ny ishockeysarg med bås till ishall i Sala
Avser ny ishockeysarg med bås och plexiglas till Lärkans ishall.
Ombyggnad av butik i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till kontor och butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.