Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 75000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Tillbyggnad av F-6 och nybyggnad av idrottshall i Västerås
Stomresning planerad till december 2022.
Nybyggnad av högstadieskola samt lokaler för gymnasieskola i Västerås
Avser nybyggnad av skola. Den nya skolan kommer att ge plats för cirka 860 elever. Skolbyggnaden omfattar 7 600 kvadratmeter.
Tillbyggnad av Carlforsska gymnasiet i Västerås
Projektet omfattar tillbyggnad till Carlforsska Gymnasiet. Tillbyggnadens storlek är mellan 3 700 och 4 500 m². En stor del kommer att användas av Lidmanska gymnasiet, som är Västerås enda gymnasiesärskola. Övriga delar kommer att bli en generisk gymnasieskola.
Nybyggnad av skola i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av skola (proj nr: 11213) inom fastigheten sundbo 7:63, fagersta kommun.
Ombyggnad av läkarstation i Västerås
Avser ombyggnation av en lokal till läkarstation. Trädkronan 1-2, Lövträdet mfl
Nybyggnad av spannmålskvarn och kontor i Västerås
Avser nybyggnad av produktionsanläggning för spannmål, lager och kontor.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Objektet avser utförande av en ny förskola i två plan innefattandes åtta avdelningar, ett förråd och ett miljöhus samt förskolegård.
Renovering av kommunhus i Norberg
Omfattar ombyggnation av befintligt kommunhus. Kommunhuset är särskilt värdefull ur kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt och får inte förvanskas. Renoveringen ska göras varsamt och kommunhuset göras tillgänglig för alla. Ombyggnationen ska göras i samarbete med Länsstyrelsen samt i samråd med antikvarisk sakkunnig. Brandskydd och utvändig miljö ska ingå i ombyggnationen.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av äldreboende till skolverksamhet. Byggnaden består av ett våningsplan på ca. 2600 kvm samt vindsplan. Byggnaden är uppdelad i 8 huskroppar. Husdel 1-6 är villor som är sammanbyggda med garage och har nyttjats som förskola mellan åren 1975-1997. Husdel 7 och 8 byggdes år 1997 som en tillbyggnad. Sedan dess har byggnaden nyttjats som äldreboende fram till hösten 2021.
Nybyggnad av padelhall i Köping
Avser nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av maskinanläggning m.m. i Köping
Ispist på Kristinelunds Sportfält, tillbyggnad av maskinanläggning samt garage för ismaskin.
Ombyggnad till Oxbackens vårdcentral i Västerås
Avser ombyggnad av lokaler till Oxbackens vårdcentral i Västerås, BTA ca 21 200 kvm. Region Västmanland utför upphandlingen för fastighetsägarens räkning. När upphandling enligt LOU är genomförd sluts kontrakt mellan fastighetsägaren (Corem) och entreprenören.
Nybyggnad av ridbana i Strömsholm
Avser anläggande av en utomhusridbana som kommer vara 100x60 m.
Nybyggnad av affärshus i Köping etapp 2
Nybyggnad av sällanköpshandel som kommer ligga bredvid Stadium och Rusta. Plats för 2 hyresgäster.
Nybyggnad av affärshus i Köping etapp 1
Nybyggnad av Stadium Outlet och Rusta
Ombyggnad till gym i Västerås
Avser ändring av fasad, planlösning, ventilation och användningssätt till gym samt rivning.
Ombyggnad av skollokaler i Västerås
Ombyggnad av gymnasieskola och skola i Västerås.
Renovering av storkök i Källbogården och Österängen, Surahammar
Omfattar ombyggnation av två storkök. Källbogården med fastighetsbeteckning Surahammar 14:199 som idag är ett mottagningskök ska byggas om till ett tillagningskök samt Österängen med fastighetsbeteckning Surahammar 9:1 som idag är ett tillagningskök och ska byggas om till ett mottagningskök.
Ombyggnad till gymnasieskola i Västerås
Avser ändrad användning från kontor till gymnasieskola, ändrad planlösning samt ändring i brandskydd.
Nybyggnad av industriområde i Kungsör
Ett av Kungsörs industriområden ligger nära E20 och byggs ut med 8 nya tomter, östra delen av Kungsörs tätort, Företagspark Sliparen på Fabriksgatan.
Nybyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal för bilförsäljning och verkstad samt skyltar.
Nybyggnad av LSS-boende i Skoftesta, Köping
Nybyggnad av ett LSS-boende med 6st lägenheter med gemensamma utrymmen samt personalytor i form av omklädningsrum, kontor mm. Fristående miljöhus och förråd byggs även på fastigheten.
Om och tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av vattenrutschkana vid Fagerstahallen
Omfattar utförande av vattenrutschkana i anslutning till befintlig simhall. Reningsfunktioner samt andra tekniska lösningar tillhörande anläggningen.
Tillbyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Invändigt underhåll av kontor i Västerås
Avser ombyggnad av lokaler för Region Västmanland. Entreprenaden omfattar en lokal i två plan belägen vid Signalistgatan i Västerås. Totalyta (BTA) ca: 1400 m2.
Underhåll av skola i Västerås
Avser ut- och invändigt underhåll av skola. Underhållet avser 2 nya vindfång, byte av dörr, skärmtak, ny entré samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av förskola i Skinnskatteberg
Avser handikappanpassning av skola samt installation av hiss.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändrad användning av affärslokaler.
Invändig renovering av idrottshall i Fagersta
Avser igensättning av fönster, renovering av golv, 2 st nya RWC, ytskiktsrenovering i omklädningsrum/dusch/wc, prel. ny ventilation mm.
Byte av banbeläggning på friidrottsarena i Västerås
Avser byte av banbeläggning på Arosvallen. Övrig upprustning av belysning, läktare, ytskikt och tak kommer att utföras av ram-avtals entreprenörer.
Ombyggnad av vårdcentral i Köping
Avser ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Ombyggnad till restaurang i Västerås
Avser ändrad användning av kontor till restaurang.
Ombyggnad av skola och förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola och skola.
Invändigt underhåll av förskola i Västerås
Avser invändig renovering av ytskikt, byte av fönster, byte av belysning till LED och ombyggnad av storkök.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Fönsterbyte på kontor i Västerås
Avser byte av fönster på kontorsbyggnad.
Nybyggnad av omklädningsrum i Arboga
Avser nybyggnad av omklädningshus, 198 m².
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av kontor och anordnande av parkeringsplats samt skylt.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av kontor (fasadkulör).
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrad användning av kontor.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och ombyggnad av befintlig industribyggnad samt rivningslov.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av affär.
Ombyggnad av samlingslokal i Sala
Förhandsbesked för ombyggnad av restaurang till samlingslokal.
Ombyggnad av bibliotek i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av fasad samt ändring av planlösning och va.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av fasad.
Rivning av vårdhem i Fagersta
Rivningslov för rivning av vårdlokaler, hus 13-14, inom fastigheten läkaren 10, Fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av affär.
Ombyggnad av affärshus i Surahammar
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås etapp 2
Bygglov för uppsättning av solpaneler.
Omläggning av papptak på fastighet i Skinnskatteberg
Avser omläggning av papptak för Skinnskattebergs kommun. Objektet är beläget på Villavägen 2, Skinnskatteberg.
Utvändigt underhåll av fritidsgård i Sala
Man ska göra en nödutgång på andra våningen på församlingens vandrarhem.
Rivning av förskola (moduler) i Köping
Rivning av förskola (moduler).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).