Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av F-6 och nybyggnad av idrottshall i Västerås
Stomresning planerad till december 2022.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Oxbackens centrum, Västerås
Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga nya byggnader och att bygga till de som redan finns. Vi planerar bland annat nya bostäder, ett nytt torg, nya mötesplatser, butiker, utbyggnad av till exempel vårdcentralens lokaler och ett parkeringshus.
Rivning och nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga skollokaler.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås
Avser nybyggnad av kontor samt ett parkeringshus med plats för ca 600 bilar.
Tillbyggnad av Carlforsska gymnasiet i Västerås
Projektet omfattar tillbyggnad till Carlforsska Gymnasiet. Tillbyggnadens storlek är mellan 3 700 och 4 500 m². En stor del kommer att användas av Lidmanska gymnasiet, som är Västerås enda gymnasiesärskola. Övriga delar kommer att bli en generisk gymnasieskola.
Ombyggnad till Oxbackens vårdcentral i Västerås
Avser ombyggnad av lokaler till Oxbackens vårdcentral i Västerås, BTA ca 21 200 kvm. Region Västmanland utför upphandlingen för fastighetsägarens räkning. När upphandling enligt LOU är genomförd sluts kontrakt mellan fastighetsägaren (Corem) och entreprenören.
Om- och tillbyggnad av friskvårdsanläggning & badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Planer för bostäder i småhus, femton tomter samt en radhusdel med åtta fastigheter. Två av tomterna för småhus kan alternativt bli förskola.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nya skollokaler i Västerås
Ombyggnad av gymnasieskola och skola i Västerås.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Avser nybyggnad av restaurang samt skyddsrum.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av äldreboende till skolverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Västerås, etapp 2
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Västerås
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av servicebyggnad i Västerås
Bygglov för anordnande av camping med servicebyggnad och 11 campingstugor, lekplats samt 44 elplatser.
Ombyggnad av skola i Västerås
Önstaskolan har fått tillökning av antal elever och behöver därför mer undervisningsyta. Denna entreprenad avser ombyggnation av främst hus B, E och F.
Renovering av friidrottsarena i Västerås
Avser renovering av Arosvallen. Omfattar upprustning av löparbanor, belysning och läktare m.m.
Om och tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Nybyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Utvändig ändring av förskola (fönsterbyte).
Nybyggnad av omklädningsrum i Västerås
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Bäckby IP.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser tillbyggnad för förvaring av bilar.
Lokalanpassning av skola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från yrkesskola till skola.
Modernisering av hiss 39, hus 52 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Modernisering av 1 st linhiss, hiss 39, Västmanlands sjukhus Västerås.
Ombyggnad av hotell i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal till hotell/tillfälligt boende.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från industrilokal till gym samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Fasadarbeten på galleria i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och fasadfärg.
Tillbyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av paviljong samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Bygglov för ändrad fasad förskola.
Målningsarbeten på förskola i Västerås
Avser ommålning av invändiga ytskikt på förskolan. Innefattar väggar, socklar, foder samt radiatorer. Även befintliga paneler som finns målas upp i samma färg som väggen.
Nybyggnad av omklädningshytter och toalett i Västerås
Sökt bygglov för uppställning av nya omklädningshytter och toaletter vid utebad. Uppskattad start och kostnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås etapp 2
Bygglov för uppsättning av solpaneler.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).