Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 75000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Tillbyggnad av F-6 och nybyggnad av idrottshall i Västerås
Stomresning planerad till december 2022.
Nybyggnad av högstadieskola samt lokaler för gymnasieskola i Västerås
Avser nybyggnad av skola. Den nya skolan kommer att ge plats för cirka 860 elever. Skolbyggnaden omfattar 7 600 kvadratmeter.
Tillbyggnad av Carlforsska gymnasiet i Västerås
Projektet omfattar tillbyggnad till Carlforsska Gymnasiet. Tillbyggnadens storlek är mellan 3 700 och 4 500 m². En stor del kommer att användas av Lidmanska gymnasiet, som är Västerås enda gymnasiesärskola. Övriga delar kommer att bli en generisk gymnasieskola.
Nybyggnad av 0-6 skola och äldreboende i Västerås
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till att uppföra en ny F-6 skola (cirka 350 elever) och ett nytt äldreboende (cirka 90-120 lägenheter) med samlokalisering av service (tillagningskök, avfallsanordning, godsmottagning etc.).
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av idrottshall i Västerås
Avser nybyggnad av idrottshall. Inflyttning planeras till 2025.
Ombyggnad av läkarstation i Västerås
Avser ombyggnation av en lokal till läkarstation. Trädkronan 1-2, Lövträdet mfl
Nybyggnad av grundskola i Västerås
Planer finns för nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av spannmålskvarn och kontor i Västerås
Avser nybyggnad av produktionsanläggning för spannmål, lager och kontor.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Objektet avser utförande av en ny förskola i två plan innefattandes åtta avdelningar, ett förråd och ett miljöhus samt förskolegård.
Återuppbyggnad av varuhus, Västerås
Återuppbyggnad av Jula efter brand.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ombyggnad av äldreboende till skolverksamhet. Byggnaden består av ett våningsplan på ca. 2600 kvm samt vindsplan. Byggnaden är uppdelad i 8 huskroppar. Husdel 1-6 är villor som är sammanbyggda med garage och har nyttjats som förskola mellan åren 1975-1997. Husdel 7 och 8 byggdes år 1997 som en tillbyggnad. Sedan dess har byggnaden nyttjats som äldreboende fram till hösten 2021.
Ombyggnad till Oxbackens vårdcentral i Västerås
Avser ombyggnad av lokaler till Oxbackens vårdcentral i Västerås, BTA ca 21 200 kvm. Region Västmanland utför upphandlingen för fastighetsägarens räkning. När upphandling enligt LOU är genomförd sluts kontrakt mellan fastighetsägaren (Corem) och entreprenören.
Nybyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal för bilförsäljning och verkstad samt skyltar.
Ombyggnad till gymnasieskola i Västerås
Avser ändrad användning från kontor till gymnasieskola, ändrad planlösning samt ändring i brandskydd.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Lidl-butik.
Om och tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Invändigt underhåll av kontor i Västerås
Avser ombyggnad av lokaler för Region Västmanland. Entreprenaden omfattar en lokal i två plan belägen vid Signalistgatan i Västerås. Totalyta (BTA) ca: 1400 m2.
Underhåll av skola i Västerås
Avser ut- och invändigt underhåll av skola. Underhållet avser 2 nya vindfång, byte av dörr, skärmtak, ny entré samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av rådhuset i Västerås
Ombyggnad av rådhuset i Västerås.
Byte av banbeläggning på friidrottsarena i Västerås
Avser byte av banbeläggning på Arosvallen. Övrig upprustning av belysning, läktare, ytskikt och tak kommer att utföras av ram-avtals entreprenörer.
Ombyggnad till restaurang i Västerås
Avser ändrad användning av kontor till restaurang.
Ombyggnad av skola och förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola och skola.
Invändigt underhåll av förskola i Västerås
Avser invändig renovering av ytskikt, byte av fönster, byte av belysning till LED och ombyggnad av storkök.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Fönsterbyte på kontor i Västerås
Avser byte av fönster på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av kontor och anordnande av parkeringsplats samt skylt.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för utvändig ändring, inredning av ytterligare lokal samt ändrad användning av kontor.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och ombyggnad av befintlig industribyggnad samt rivningslov.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av affär.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av kontor (fasadkulör).
Ombyggnad av bibliotek i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av fasad samt ändring av planlösning och va.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av affär.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås etapp 2
Bygglov för uppsättning av solpaneler.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).