Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering, nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga lokaler
Nytt rättscentrum i Västerås
Avser 100 nya häktesplatser.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Placering, Oxbackens Centrum med ca 290 parkeringsplatser. Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Nybyggnad av skola i Västerås
Planen är att skolan ska ersätta Norra Vallby- och Vallbyskolan.
Nybyggnad av test- och teknologicenter, Västerås
Bombardier förlägger globalt innovationscenter för järnväg och e-mobilitet i Västerås
Nybyggnad av kontor i Västerås
Avser nybyggnad av kontor och garage.
Nybyggnad av kontor & verkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av stålverkstad med tillhörande kontor samt marklov.
Om- och tillbyggnad av skola i Västerås
Avser om- och tillbyggnad av Ekbergaskolan.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Västerås
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Nybyggnad av servicebyggnad i Västerås
Bygglov för anordnande av camping med servicebyggnad och 11 campingstugor, lekplats samt 44 elplatser.
Konsultuppdrag gällande utredning av framtida lokalanvändning av Västerås Stadshus
Efterfrågade kompetenser ska utreda effektivisering och framtida lokalanvändning med hänsyn till Stadshusets arkitektoriska och byggnadsantikvariska förutsättningar.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Installation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler på Västmanlands sjukhus Västerås
Avser nyinstallation av UPS samt utbyte av fördelningscentraler hus 06, 13 och 15, Västmanlands sjukhus Västerås.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i planlösning, ändring av vatten, avlopp och ventilation samt rivning.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Avser ombyggnad till restaurang.
Om- och nybyggnad av el- och kraftförsörjning vid Västmanlands sjukhus, Västerås
Entreprenaden omfattar demontering, leverans och montage av ny kraftförsörjningsutrustning i hus 20, Västmanlands sjukhus Västerås.
Rivning av hus 41 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Entreprenaden avser totalrivning av byggnad 41 vid Västmanlands sjukhus Västerås. I byggnaden huserar i dag främst förskoleverksamhet. Totalyta (BTA) ca: 1100 m2.
Nybyggnad av golfshop i Västerås
Avser nybyggnad av en golfshop.
Nybyggnation och renovering av utomhusbad mm, Västerås
Avser nybyggnad samt renovering av Fredriksbergsbadet. Nybyggnationen omfattar en byggnad innehållande publika utrymmen, personalutrymmen samt teknikutrymmen. Befintliga pooler ska renoveras. Omfattar även stora markarbeten då man ska göra om hela utomhusbadet.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Avser byte av ca 20 entréer.
Nedsättning av cistern i Västerås
Nedsättning av ny cistern
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av skylt och fasad.
Tillbyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av bilhall samt ändring av fasad.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt anordnande av gym och kontor.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av bärande konstruktion, ventilation, brandskydd och planlösning.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär med lager och frysrum samt skärmtak.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av tennishall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av padelhall samt marklov.
Tillbyggnad av vårdcentral i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal och ändring av verksamhet till vårdcentral.
Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av matvarubutik.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av takkupa för nytt ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av garage i Västerås
Bygglov för ändrad fasad garage samt rivning av skjul.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola.
Ombyggnad av hotell i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tillfälligt boende till hotellverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för fasadändring samt ändrat användningssätt (del av affärslokal ändras till restaurang).
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av affärs- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage- och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd samt tillbyggnad av inglasad uteplats.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Avser flytt av en vägg.
Ombyggnad av skola i Västerås
Avser ändring av fasad samt lokalanpassning av skola.
Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, uppsättning av skylt, ändring av brandskydd samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av kanslihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kanslibyggnad (hamre ip, hus 2).
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till verkstad och restaurang.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (ny entré).
Ombyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och verksamhet.
Ombyggnad av garage i Västerås
Bygglov för ändring av källare till garage och soprum.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av lägenhet till kontor samt tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av butik i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till kontor och butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.