Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 20000-30000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Nytt resecentrum i Västerås Etapp 1
Västerås växer och nu genomför Västerås stad en av de djärvaste satsningarna någonsin inom stadsutveckling. I projekt Mälarporten skapar Västerås stad en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation präglar varenda kubikmeter. Resecentrum blir ett helt nytt landmärke mitt i en öppen och kreativ stadsmiljö, full av liv och möten mellan boende, besökare, resenärer och de som jobbar här.
Tillfälligt resecentrum i Västerås
Ett tillfälligt resecentrum ska byggas innan man bygger det nya (1223312).
Nybyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett parkeringsdäck med ca 50 platser.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Placering, Oxbackens Centrum med ca 290 parkeringsplatser. Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Påbyggnad av läkarstation i Västerås
Planer finns för påbyggnad av läkarstation med två våningar.
Nybyggnad av grundskola i Västerås
Planer finns för nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av test- och teknologicenter, Västerås
Bombardier förlägger globalt innovationscenter för järnväg och e-mobilitet i Västerås
Nybyggnad av kontor i Västerås
Avser nybyggnad av kontor och garage.
Nybyggnad av kontor & verkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av stålverkstad med tillhörande kontor samt marklov.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Västerås
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Konsultuppdrag gällande utredning av framtida lokalanvändning av Västerås Stadshus
Efterfrågade kompetenser ska utreda effektivisering och framtida lokalanvändning med hänsyn till Stadshusets arkitektoriska och byggnadsantikvariska förutsättningar.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Avser ombyggnad till restaurang.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Om- och nybyggnad av el- och kraftförsörjning vid Västmanlands sjukhus, Västerås
Avser nybyggnad av reservkraftsanläggning med tillhörande byggnad med tekniska system samt demontering, leverans och montage av ny kraftförsörjningsutrustning till hus 20, Västmanlands sjukhus Västerås.
Nybyggnation och renovering av utomhusbad mm, Västerås
Avser nybyggnad samt renovering av Fredriksbergsbadet. Nybyggnationen omfattar en byggnad innehållande publika utrymmen, personalutrymmen samt teknikutrymmen. Befintliga pooler ska renoveras. Omfattar även stora markarbeten då man ska göra om hela utomhusbadet.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västerås
Bygglov för fasadändring (fönsterbyte och ventilationsgaller).
Nybyggnad av golfshop i Västerås
Avser nybyggnad av en golfshop.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Avser byte av ca 20 entréer.
Rivning av hus 41 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Entreprenaden avser totalrivning av byggnad 41 vid Västmanlands sjukhus Västerås. I byggnaden huserar i dag främst förskoleverksamhet. Totalyta (BTA) ca: 1100 m2.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av bärande konstruktion, ventilation, brandskydd och planlösning.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av tennishall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av padelhall samt marklov.
Tillbyggnad av vårdcentral i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal och ändring av verksamhet till vårdcentral.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till verkstad och restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och verksamhet.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med pumpstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entré samt nya glaspartier.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av takkupa för nytt ventilationsaggregat.
Nybyggnad av automatstation i Västerås
Bygglov för uppförande av dieseltank och adbluetank samt installation av oljeavskiljare och spillplattor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västerås
Bygglov för uppsättning av solpaneler på tak.
Ombyggnad av behandlingshem i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till behandlingsverksamhet samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola.
Ombyggnad av vårdhem i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lägenhet till pedagogisk omsorg.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för fasadändring och uppsättning av skylt samt ändring av parkering och ventilation och va.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för fasadändring samt ändrat användningssätt (del av affärslokal ändras till restaurang).
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage och transformatorstation samt flytt av lifthus och utökning av parkeringsyta.
Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, uppsättning av skylt, ändring av brandskydd samt ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av byggvaruhus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av lägenhet till kontor samt tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av butik i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till kontor och butik.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i brandskydd samt ändring av planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.