Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillfälligt resecentrum i Västerås
Ett tillfälligt resecentrum ska byggas innan man bygger det nya (1223312).
Nybyggnad av polisstation i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett polishus.
Renovering, nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga lokaler.
Nybyggnad av skola i Västerås
Planer finns för nybyggnad av en skola.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Västerås
Förskola, lägenheter och trygghetsboende.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett parkeringsdäck med ca 50 platser.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Placering, Oxbackens Centrum med ca 290 parkeringsplatser. Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Utbyggnad av distributionscentral i Hacksta, Västerås
Avser utbyggnad av distributionscentral med kontor och lagerlokaler.
Utbyggnad av Biltema varuhus i Västerås
Utbyggnad av varuhus i Västerås med 500 kvm.
Nybyggnad av skola i Västerås
Planen är att skolan ska ersätta Norra Vallby- och Vallbyskolan.
Nybyggnad av test- och teknologicenter, Västerås
Bombardier förlägger globalt innovationscenter för järnväg och e-mobilitet i Västerås
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokaler och kontor.
Förberedande arbeten för nytt akutsjukhus i Västerås
Avser arbeten som skall genomföras för att förbereda inför nybyggnationen av den nya vårdbyggnaden vid Västmanland sjukhus Västerås. Det ingår bland annat att riva byggnad 121, upprätta nya gator, förlägga kanalisation för framtida elkablar, bygga en ny kulvert, upprätta en ny dagvattenledning mm, som en del av Program Nytt Akutsjukhus Västerås (NAV) etapp 1.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Avser nybyggnad av verkstad samt kontor.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Planer finns på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av högstadieskola i Västerås
Planer finns på nybyggnad av högstadieskola.
Nybyggnad av padelhall i Västerås
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Avser nybyggnad av restaurang samt skyddsrum.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av butik och kontor samt rivning och ombyggnad i befintliga byggnader.
Nybyggnad av skola i Västerås
Detaljplaneärende för att se om det är lämpligt område för nybyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Västerås, etapp 1
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Västerås, etapp 2
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka samt en samlingslokal.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Tillbyggnad av vårdcentral i Västerås
Avser tillbyggnad av lokal och ändring av verksamhet till vårdcentral.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av el och värmeanläggning mm i Dingtuna kyrka
Sökt kyrkoantikvarisk ersättning för ombyggnad av el och värmeanläggning (byte elpanna), ombyggnad av åskskydd samt ombyggnad av styranläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning.
Rivning av tak vid passager/genomgångar från parkeringar, Västerås
Avser rivning av tak/passager från parkeringar till innergårdar.
Nybyggnad av padelhall i Västerås
Nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vårdlokaler till skola.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Tillbyggnad av handel/industrilokal.
Omläggning av golv i gymnastiksal i Bäckby, Västerås
Avser omläggning av sportgolv. Avjämning av befintlig betongplatta och spackling och slipning som underlag för ny matta ingår i uppdraget. Golvet är ca 985 kvm.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och ombyggnad av befintlig industribyggnad samt rivningslov.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad med lager och frysrum samt skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Tillbyggnad av sjukhus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av byggnad för palliativ vård hus 47.
Ombyggnad av vandrarhem i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt gruppbostad till bed and breakfast.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt restaurang till tandläkarklinik.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och användningssätt till dagverksamhet och bilhall.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av garage i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör på garage.
Nybyggnad av barack i Västerås
Tidbegränsat bygglov för uppsättning av baracker (projektet r & d 2.0) samt flytt av infartväg.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av förskola.
Ombyggnad av gymnasieskola i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt till gymnasieskola samt bygglov för tillbyggnad av entré och ombyggnad av entré.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring i brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för uppförande av uteservering samt ändrad användning från restaurang och butik till restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Västerås
Bygglov för uppsättning av solceller.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt av industrilokaler till kontor samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från bostadshus till förskola.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av idrottshall i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från industrilokal till idrottsanläggning.
Ombyggnad av grillbar i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till kolgrill samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av kiosk i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kiosk.
Utvändigt underhåll av garage i Västerås
Bygglov för byte av garageportar.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för inredning av ytterligare lokal i affär.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.