Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig. Kommer innehålla: 6 tennisbanor, 8 badmintonbanor, 3 padelbanor, 5 squashbanor, lokal för upp till 20 bordtennisbord, baskethall, innebandyhall, nya omklädningsrum samt ny restaurang.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Nybyggnad av brandstation i Liden
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Placering av idrottshallen oklar i dagsläget.
Tillbyggnad av förskola i Kramfors
Avser förskola med fyra till sex avdelningar.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Sundsvall
Avser ombyggnation av fastigheten med tillskapande av kontors, mötesrum, teknikutrymme, underhållsåtgärder i befintliga rum, omläggning av yttertag mm. Total omfattning ca 6500 m².
Ombyggnad av förskola med produktionskök i Sundsvall
Ombyggnad av förskola med produktionskök.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av padelhall i Härnösand
Avser nybyggnad av padelhall med 4 banor. När hallen är klar är det Total Padelcenter, som ska bedriva padelverksamheten.
Hyresgästanpassning av lokaler i Örnsköldsvik
Ca 600 kvm lokalanpassning för vårdföretag.
Ombyggnad till butik mm i Örnsköldsvik
Ändrad användning lager till handel, fasadändring, tillbyggnad ny entré, norrlungånger 2:144.
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Avser tillbyggnad av folkhögskola med ett stenhus/blackbox för kultur och scen mm.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Renovering av anstalt i Härnösand
Uppfräschning och säkerhetsåtgärder.
Lagning av putsskador och stomme i kyrktorn på Nora kyrka
Avser lagning av putsskador och stomme i kyrktornet på Nora kyrka.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Nybyggnad för begravningsverksamhet i Arnäsvall
Avser nybyggnad för kistkyla, expedition och förråd. Projektet omfattar: - Ca 300 m2 nybyggnad - Markarbeten intill nybyggnaden - El, vent, vvs samt styr & reglerarbeten - Dagvattenhantering - Borrning bergvärme
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Invändig restaurering av kyrka i Ånge
Avser invändiga konserveringsarbeten.
Upphandling av hyresmoduler till skola i Timrå
Avser uppförande av hyresmoduler avsedda att användas som matsal. Byggnaden ska inrymma köksdel, tre matsalar, wc och omklädningsrum(personal).
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av förskola samt ny ventilation.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Ombyggnad av butik i Kramfors
Väsentlig ändring av butik.
Nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm vid skola i Domsjö
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Renovering av fasad på hotell i Kramfors
Avser renovering av fasad och balkonger.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad, kondensor som ska monteras och installeras.
Ombyggnad av gym i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av del av byggnad (kontor till gym/hälsohus).
Ombyggnad av bensinstation i Ånge
Bygglov ombyggnad drivmedelstation.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butikslokal till restaurang.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till aktivitetscentrum samt tillbyggnad med tre entréer.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Ombyggnad av sjukhus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintliga ventilationshuvar.
Tillbyggnad av varuhus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av varuhus/extern lager.
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av servicehall och kontor, stavro 1:5.
Ombyggnad av apotek i Örnsköldsvik
Ändra planlösning, väsentlig ändring av anordning för ventilation och va, örnsköldsvik 5:19.
Tillbyggnad av butik i Sollefteå
Tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Planer finns för ändrat ianspråktagande från industri/affärslokal till gym.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Rivningslov för invändig rivning av skollokaler.
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov för resterande lagerhotell samt kontorbyggnad.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov för rivning av garage.
Nybyggnad av telestation i Timrå
Storroten 1:1 - ansökan om bygglov - nybyggnad av teknikbod och mobilmast.
Ombyggnad till kontor i Sundsvall
Ombyggnad av vind till kontor.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av cykelgarage, sjukhuset 1.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tak över entré och skärmvägg, sjukhuset 1.
Ombyggnad av gym i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - ändrad användning av del av byggnad från industrilokal till gym.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2023-08-01 ändrad användning från tillfälliga lokaler fordons utbildning.
Ombyggnad av affärshus i Kramfors
Väsentlig ändring av affärslokal - vägg till nytt rum.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av telemast och teknikbod, grundtjärn 3:1.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av telemast och teknikbod, skorpeds-holm 3:1.
Nybyggnad av kallgarage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallgarage, förråd, sörvåge 5:38.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av materialfickor och carport, dombäck 1:477.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mobilmast med teknikbod, kubbe 12:4.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mobilmast med teknikbod, myckelgensjö 11:1.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av fackverksmast och teknikbod, nätra-näs 3:7.
Nybyggnad av telestation i Sollefteå
Nybyggnad av fackverkstorn och bod.
Nybyggnad av bastu i Sollefteå
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av barack i Örnsköldsvik
Nybyggnad av container, vocsidizer, må 1:7.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för uppförande av solceller på taket.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av barack för provtagning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med utökad lastkaj samt fasadändring för insättning av dörr.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med utökad inglasad serveringsyta, takterrass samt tillbyggnad med varuintagsdel.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankhus.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Fackverkstorn med teknikbod.
Nybyggnad av barack i Kramfors
Container förråd.
Nybyggnad av telestation i Timrå
Edsta 1:8 - ansökan om bygglov - nybyggnad av teknikbod samt fackverkstorn för telia (coob243 högåsen).
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage/förrådslängor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.