Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Nybyggnad av hotell och kontor i Sundsvall
Planerat projekt efter tidigare kv, projektnr 791275.Södra kajen.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser ombyggnad av skola med tillhörande idrottshall samt uppdatering av tekniska system.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig. Kommer innehålla: 6 tennisbanor, 8 badmintonbanor, 3 padelbanor, 5 squashbanor, lokal för upp till 20 bordtennisbord, baskethall, innebandyhall, nya omklädningsrum samt ny restaurang.
Nybyggnad av polishus i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun och fastighetsbolaget Hemfosa har kommit överens om ett markanvisningsavtal på parkeringen mellan Paradiset och Circle K (tidigare Statoil södra).
Renovering av anstalt i Härnösand
Avser renovering och säkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av handelslokaler i Sundsvall
Byggrätt på 45 000 m2.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Nybyggnad av hotell i Härnösand
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Renovering av Regionens hus, Härnösand
Entreprenaden avser ombyggnad av Regionens Hus, Härnösand.
Nybyggnad av hotell på Höga Kusten
Nybyggnad av hotell i Hörnösand.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Upphandlingen avser byggnation av ny simhall. Uppdraget avser i Fas 1; Riktkostnadskalkylarbete, riskkostnadsanalyser, systemhandlingsprojektering, byggkonsultationer, tidplaner och utredningsarbete. Fas 2; ingår bygghandlingsprojektering och entreprenadgenomförande med allt från markarbeten till komplett färdig anläggning inklusive samtliga installationsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Ånge
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Timrå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanaden från Storgatan ner till ån och över bron fram till Skeppargatan samt delar av Sjögatan i Sundsvalls innerstad. Takentreprenaden avser byggnad och montering av 8 st väderskydd och ett ellipsformat tak på Oasen med tillhörande belysning. I området kommer: markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss betong-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler att installeras. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad.
Nybyggnad av vårdboende, Örnsköldsvik
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Sundsvalls kommun genomför upphandling avseende nya brandstationer i Sundsvall och Liden. Entreprenaden utförs i två huvuddelar, heltidsstationen i Sundsvall är huvuddel 1 och deltidstationen i Liden huvuddel 2. Upphandlas med projekt-id 1464004.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Nybyggnad av arkiv i Härnösand
Arkivet ska vara på 3 000-4 000 kvadratmeter och ha plats för 20-30 medarbetare.
Ombyggnad till förskola i Nacksta
Avser ombyggnad av förskola med 3 avdelningar med tillhörande administrationsdel.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Nybyggnad av Lidl-butik i Hågesta, Sollefteå.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
På fastigheten skall befintlig byggnad byggas om och verksamhetsanpassas till en fullt fungerande 4-avdelningsförskola med produktions-/tillagningskök.
Nybyggnad av ishall i Gärdehov, Sundsvall
Planer finns för ny ishall.
Tillbyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Avser modernisering/renovering av badhus.
Om- och tillbyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Tillbyggnad av bilhall i Sollefteå
Tillbyggnad av bilhall.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola, 4-6 avd.
Nybyggnad av kontor och lager i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av snabbmatsrestaurang i Birsta
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang, ChopChop.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med verkstad/lager och kontor.
Renovering av fasad, tak och fönster på domkyrkan i Härnösand
Avser renovering av fasad, tak och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Renovering av fasad, tak och fönster på Själevads kyrka
Avser åtgärder på tak, fasad och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av padelhall och gym.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad från industribyggnad till kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Om/Tillbyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad, fasadändring.
Ombyggnad av kontorhus i Härnösand
AB Härnösandshus ska bygga om en befintlig byggnads lokal med fastighetsbeteckning Vågmannen 13. Ledord i ombyggnaden ska vara hållbarhet och miljötänk rätt igenom hela ombyggnationen.
Uppförande av industrihall för balpressanläggning i Härnösand
Leveransen avser komplett industrihall enligt angivet utförande samt samtliga markarbeten. Industrihallen kommer att husera en ny balpressanläggning med tillhörande materialfickor samt lager för färdiga balar. De materialtyper som främst kommer att förekomma är wellpapp, returkartong samt plast.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Kramfors
Fasadändring, fönster sporthall.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Hyresgästanpassning av kontor.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, sandficka och stängsel, kroksta 6:96.
Renovering av garage vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Renovering av kallgarage samt ventilation i varmgarage.
Tillbyggnad av personallokal i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad, själevads prästbord 1:95.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage och kontorsbyggnad, norrsvedje 20:1.
Tillbyggnad av garage och verkstad i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med garage och verkstad, bredbyn 1:39.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring, anordning för ventilation, planlösning och brandskydd påverkas, installera hiss, loggen 3.
Hyresgästanpassning av kontor i Sundsvall
Hyresgästanpassning av kontor.
Nybyggnad av padelhall i Örnskölsvik
Avser nybyggnad av padelhall.
Tak- och fasadarbeten på Härnösands Rådhus
Arbeten omfattar omläggning plåttak på sadeltak (ej rotunda), förstärkning av takstolar, montering av taksäkerhetsanordningar samt partiella puts- och målningsarbeten mm.
Tillbyggnad av kontor i Timrå
Avser tillbyggnad av kontorsdel.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Ombyggnad av omklädningsrum mm på räddningsstation i Kramfors
Avser ombyggnad av omklädningsrum och konferenslokal.
Nybyggnad av personallokal i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av personal- och kontorsbyggnad för befintlig verksamhet.
Uppförande av tälthall i Örnsköldsvik
Uppförande av tält/idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ändring av kontor, installation av hiss.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av trapphus, strandkajen 7.
Tillbyggnad av butik i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av butik och verkstad med butik och spolhall, bodum 10:17.
Tillbyggnad av butik i Sollefteå
Tillbyggnad av butiksyta.
Tillbyggnad av veterinärstation i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av djursjukhus, örnsköldsvik 5:17.
Nybyggnad av tennishall i Sollefteå
Nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Om och tillbyggnad av affärs-, kontorsbyggnad, svartby 2:303.
Ombyggnad av butik i Örnsköldsvik
Ombyggnad av butik, fasadändring, ändrad planlösning, ny entré, svartby 2:228.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Renovering/underhåll av balkonger.
Rivning av restaurang i Sundsvall
Rivningslov för rivning av restaurang.
Nybyggnad av padelhall i Matfors
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av tennishall i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Invändig målning och konservering i Stöde kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Målningsentreprenör ska tillsammans med Mittkonservator ska renovera kyrkan invändigt.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang/vandrarhem.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorsbyggnad (birsta city).
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Timrå
Böle 1:169 - ansökan om bygglov - tillbyggnad av skollokaler/utbildningslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av dagcenter i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad från bostadsändamål (särskilt boende) till daglig verksamhet inkl. fönsterbyten och nybyggnad av två uteplatser med vindskydd.
Nybyggnad av padelhall i Ånge
Bygglov nybyggnad idrottsanläggning padelhall.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av tandläkarmottagning samt rivning av en del av befintlig mottagning.
Upphandling av konsult för säkerhetsskyddsanalys, Örnsköldsviks kommun
Avser upphandling av konsulttjänst för genomförande av en kommunal säkerhetsanalys och tillhörande säkerhetsskyddsplan med inriktning på de kommunala förvaltningarna.
Utvändigt underhåll av garage i Sundsvall
Bygglov för byte av garageportar.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad, tillbyggnad med balkong samt två fasadskyltar.
Utvändigt underhåll av garage i Sundsvall
Bygglov för fasadändring och tillbyggnad av garagebyggnad med skärmtak samt anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carportar förråd och sopstationer.
Nybyggnad av kiosk i Härnösand
Bygglov- kiosk och minigolfanläggning.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Anmälan attefall komplementbyggnad garage.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.