Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Nybyggnad av polishus i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun och fastighetsbolaget Hemfosa har kommit överens om ett markanvisningsavtal på 5 500 kvadratmeter markyta på parkeringen mellan Paradiset och Circle K (tidigare Statoil södra).
Nybyggnad av kontorshus i Sundsvall
Nybyggnad av kontorshus i Inre Hamnen på Stella.
Renovering av Regionens hus, Härnösand
Avser renovering Regionens hus i Härnösand
Nybyggnad av hotell i Härnösand
Avser nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av multisportarena i Örnsköldsvik
Nybyggnad av multisportarena.
Nybyggnad av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage med 200-300 platser.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanaden från Storgatan ner till ån och över bron fram till Skeppargatan samt delar av Sjögatan i Sundsvalls innerstad. Takentreprenaden avser byggnad och montering av 8 st väderskydd och ett ellipsformat tak på Oasen med tillhörande belysning. I området kommer: markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss betong-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler att installeras. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Planer från investeringsbudget.
Nybyggnad av arkiv i Härnösand
Arkivet ska vara på 3 000-4 000 kvadratmeter och ha plats för 20-30 medarbetare.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Nybyggnad av Lidl-butik i Hågesta, Sollefteå.
Nybyggnad av logistik och terminalbyggnad i Timrå
Nybyggnad av logistikbyggnad med last- och lossningsfaciliteter samt kontor och personalutrymmen.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
På fastigheten skall befintlig byggnad byggas om och verksamhetsanpassas till en fullt fungerande 4-avdelningsförskola med produktions-/tillagningskök.
Nybyggnad av resecentrum i Njurunda
Stationsområdet ska innefatta parkeringar, ledstråk, bussangöring, cykelparkeringar, ny belysning mm. Objektet omfattar även stödmurar och ramper för anslutning mot perrongen.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.
Nybyggnad av kontor och lager i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av snabbmatsrestaurang i Birsta
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang, ChopChop.
Renovering av fasad, tak och fönster på Själevads kyrka
Avser åtgärder på tak, fasad och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Om/tillbyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Avser tillbyggnad av folkhögskola med ett stenhus/blackbox för kultur och scen mm.
Renovering och tillbyggnad av entré på skola i Timrå
Renovering och tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Ytskiktsrenovering av Bosvedjeskolan i Sundsvall
Avser ytskiktsrenovering i skola.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av padelhall och gym.
Renovering av anstalt i Härnösand
Avser renovering och säkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av kontor i Sollefteå
Ändrad användning vårdcentral till kontor.
Lagning av putsskador och stomme i kyrktorn på Nora kyrka
Avser lagning av putsskador och stomme i kyrktornet på Nora kyrka.
Nybyggnad för begravningsverksamhet i Arnäsvall
Avser nybyggnad för kistkyla, expedition och förråd. Projektet omfattar: - Ca 300 m2 nybyggnad - Markarbeten intill nybyggnaden - El, vent, vvs samt styr & reglerarbeten - Dagvattenhantering - Borrning bergvärme
Om- och tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av bef. skolbyggnad.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Ombyggnad av butik till restaurang.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, sandficka och stängsel, kroksta 6:96.
Uppförande av industrihall för balpressanläggning i Härnösand
Leveransen avser komplett industrihall enligt angivet utförande samt samtliga markarbeten. Industrihallen kommer att husera en ny balpressanläggning med tillhörande materialfickor samt lager för färdiga balar. De materialtyper som främst kommer att förekomma är wellpapp, returkartong samt plast.
Tillgänglighetsanpassning av teater i Härnösand, etapp 2
Objektet avser projektering och utförande av tillgänglighetsåtgärder och upprustning av loger m.fl. lokaler inom Härnösands teater.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage och kontorsbyggnad, norrsvedje 20:1.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, nordanås 2:25.
Tillbyggnad av garage och verkstad i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med garage och verkstad, bredbyn 1:39.
Konvertering till bergvärme vid ridanläggning i Timrå
Upphandlingen avser konvertering till bergvärme vid Timrå ridstadion.
Nya solskydd till kommunhuset i Timrå
Avser en totalentreprenad gällande nya solskydd (typ Zip Screen) till kommunhuset i Timrå.
Nybyggnad av padelhall i Örnskölsvik
Avser nybyggnad av padelhall.
Tak- och fasadarbeten på Härnösands Rådhus
Arbeten omfattar omläggning plåttak på sadeltak (ej rotunda), förstärkning av takstolar, montering av taksäkerhetsanordningar samt partiella puts- och målningsarbeten mm.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm vid skola i Domsjö
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Kramfors
Fasadändring, fönster sporthall.
Nybyggnad av tennishall i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av snabbmatsrestaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kramfors
Fasadändring - omfärgning och utbyte av skyltar.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av idrottshall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärs/kontorshus/industribyggnad.
Ombyggnad av grundskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av grundskola.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt skylt.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang/vandrarhem.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av tandläkarmottagning samt rivning av en del av befintlig mottagning.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Anmälan för ändrad användning från butik till restaurang.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av servicehall och kontor, stavro 1:5.
Tillbyggnad av skola i Timrå
Böle 1:169 - ansökan om bygglov - tillbyggnad av skollokaler/utbildningslokaler.
Ombyggnad till hotellrum i Sollefteå
Ombyggnad från konferensrum till 2 hotellrum.
Utvändigt underhåll av byggvaruhus i Timrå
Sörberge 2:354 - ansökan om bygglov - fasadändring av byggshop samt nybyggnad av lagerhallar.
Tillbyggnad av butik och café i Sollefteå
Tillbyggnad av butik och café.
Tillbyggnad av butik i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av butik och verkstad med butik och spolhall, bodum 10:17.
Utvändigt underhåll av servering i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för inglasning av uteservering.
Rivning av telestation i Örnsköldsvik
Riva teknikhus, aspeå 1:1.
Ombyggnad av fritidsgård i Härnösand
Starbesked, tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, kontor till fritidsgård.
Ombyggnad av kontor i Härnösand
Startbesked - ändrad användning för del av byggnad.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage/förråd, må 1:4.
Nybyggnad av kallgarage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallgarage, förråd, sörvåge 5:38.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage och förråd, bromsen 5.
Utvändigt underhåll av restaurang i Örnsköldsvik
Nybyggnad av staket, riva befintligt, fasadändring med ny dörr på restaurang, körsvennen 3.
Nybyggnad av scen i Kramfors
Nybyggnad av utescen och anslutningsvägar.
Ombyggnad till padelhall i Kramfors
Ändrad användning av del av industrilokal till 2st padelbanor.
Ombyggnad av servering i Kramfors
Ändrad användning av växthus med plantförsäljning till växthus med plantförsäljning och grillcafé med servering.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Kramfors
Tillbyggnad av livsmedelsaffär.
Nybyggnad av barack i Kramfors
Byggbaracker, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av kiosk i Härnösand
Bygglov- kiosk och minigolfanläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring på bilhall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för montage av solceller på affärshus.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport samt rivning av befintliga.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carportar förråd och sopstationer.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning för gas.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av mobilbasstation med tillhörande teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.