Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av riksarkiv i Härnösand
Objektet är beläget i Västra Saltvik, Härnösand.
Om- och tillbyggnad av anstalt i Ånge
Om- och tillbyggnad av Viskaanstalten i Ånge.
Nybyggnad av hotell i Härnösand
128 rum, flera barer, restaurang samt konferensanläggning med sju lokaler och kapacitet upp till 225 personer
Nybyggnad av kontorshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontor och produktionshall för Permobil.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. 112x64 meter på tomten vid Hästmarksvägen.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Sundsvall
Avser nybyggnad av aktivitetscenter med JumpYard, klätterklubb, BMX och skateklubb i Sundsvall.
Nybyggnad av idrottshall, omklädningsrum och gym i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall. BTA totalt ca 2900 kvm, BTA entréplan ca 2200 kvm, BTA övre plan ca 700 kvm.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av förskola. 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kramfors
Avser förskola med fyra till sex avdelningar med plats för ca 110 barn. Konceptförskola.
Tillbyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av förskola, 2-3 avd. Projektörer upphandlas troligen via ramavtal.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Planer finns att etablera en ny hamburgerrestaurang på området. Beställare=markägare.
Modernisering av badhus i Nacksta
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Om/Tillbyggnad av kontor i Härnösand
Avser hyresgästanpassning tillbyggnad och fasadändring.
Nybyggnad av verkstad för undervisning, gymnasieskola och skolkök i Sundsvall
Avser nybyggnad utbildningslokaler för fordonsutbildning minimum 70 elever. Innefattande teorisalar, verkstad, garage/carport, skolkök, matsal samt stimulatorrum.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av restaurang, hotell mm i Härnösand
Planer finns för nybyggnad av hotell, rastplats, restaurang, och ställplatser för husbilar strax söder om Höga kusten bron.
Om och tillbyggnad till förskola i Nacksta
Avser tillbyggnad av förskola med 3 avdelningar med tillhörande administrationsdel.
Ombyggnad till gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontorsverksamhet till gymnasium.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och ändrat ianspråktagande från verkstadsbyggnad till gym.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Avser väsentlig ändring av brandskydd och bärande konstruktion i församlingsgård.
Hyresgästanpassning av skollokaler i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning för gymnasieskola.
Nybyggnad av läktare i Härnösand
Avser nybyggnad av omklädning och serveringsbyggnad samt nybyggnad av läktare och konstgräsplan.
Renovering av fasad, tak och fönster på domkyrkan i Härnösand
Avser renovering av fasad, tak och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med verkstad/lager och kontor.
Nybyggnad av padelhall i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av nya kapprum på Skärpeskolan. Kroksta 23:1, Kroksta 10:364
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tillbyggnad av lager till affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Sollefteå
Tillbyggnad av affärslokal för personalutrymme, online utlämning samt uppförande av plank.
Hyresgästanpassning i varuhus i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning av lokal.
Byte av tak på sporthall i Fränsta
Avser byte av yttertak (papp) samt demontering av solfångare, ca 800m2 på sporthall.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sundsvall
Fasadändring och ombyggnad från affärslokal till restaurang.
Om- och tillbyggnad av skjutbana med tillhörande skärmtak vid Sollefteå Garnison
I stora drag omfattar entreprenaden tillbyggnad av skärmtak ovan befintlig kulfångstvall, utökning av skjutvallar samt utbyggnad av befintlig skyttepaviljong.
Fasadrenovering på Eds Kyrka
Avser fasadrenovering på Eds Kyrka.
Tak- och fasadarbeten på fastighet i Härnösand
Arbeten omfattar plåtarbeten, rengöring och målningsbehandling av tak, montering av taksäkerhetsannordningar på tak, puts och avfärgningsarbeten, rengörings och målningsarbeten av plåtavtäckningar, fönsterbleck, dörr och fönsterpartier samt byte av 4 fönsterpartier på vindsvåning mm.
Byte av kylmaskinanläggning i Bjästahallen i Örnsköldsvik
Avser byte av kylmaskinsanläggning för den befintliga ishallen, samt utföra sk värmeåtervinningsfunktioner som exempelvis montage av vattenburna radiatorer och fläktluftvärmare i intilliggande entré- och omklädningsbyggnad.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Ombyggnad av hotell i Sollefteå
Ombyggnad av hotell med 9 nya hotellrum.
Målning av yttertak på Ånge Kyrka
Avser målning av plåttak på Ånge kyrka.
Utvändigt underhåll av hotell i Kramfors
Väsentlig ändring av fasad.
Ombyggnad av hotell i Sundsvall
Avser mindre ombyggnad av hotelldel.
Ombyggnad av kontor i Ånge
Ombyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av klockstapel i Alby
Avser underhåll av klockstapel vid Alby Kyrka.
Ombyggnad av boende i Kramfors
Verksamhet - uthyrningshus med hotellrum.
Fasadarbeten på kontor i Härnösand
Bygglov - fasadändring samt skylt.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Avser byta av ventilation i församlingshus.
Ombyggnad av cafeteria i Sollefteå
Ändrad användning från butik till café. Anpassningar för ventilation samt vatten och avlopp.
Ny toalettbyggnad vid havsbad i Örsköldsvik
Nybyggnad av toalettbyggnad, riva befintligt, gene 3:1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).