Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av vårdlokaler i Nacksta
Om- och tillbyggnaden av fastigheten i Nacksta kommer att behöva utföras i flera etapper för att minimera störning för verksamheten. Tillbyggnadsarea ca 9000 m2 (bruttoarea) samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea). Stomval för tillbyggnad är huvudsakligen i platsgjutet utförande. Markarbeten utöver markförberedande för byggnader är bl.a. rastgårdar, parkeringsplatser, yttre perimeterskydd, serviceväg och ytskikt.
Nybyggnad av riksarkiv i Härnösand
Objektet är beläget i Västra Saltvik, Härnösand.
Nybyggnad av hotell, kontor och torg i Sundsvall
Tidigare kv projektnr 791275. Södra kajen. Byggs enligt NollCO2, (påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED GOLD, NOLLCO2 och Svanen för att uppnå netto noll klimatpåverkan.) Hotelldelen 7.300 kvadratmeter, kontorsdelen runt 4.000 kvadratmeter och i bottenplan kommer det finnas 1.000 kvadratmeter lokalyta.
Nybyggnad av hotell i Härnösand
128 rum, flera barer, restaurang samt konferensanläggning med sju lokaler och kapacitet upp till 225 personer
Ombyggnad av operationscentrum vid sjukhus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad för Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus. Tillbyggnadsarea ca 1300 m2 samt ombyggnadsarea ca 3000 m2 (bruttoarea)
Nybyggnad av ishall i Gärdehov, Sundsvall
Planer finns för ny ishall.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Upphandlingen avser byggnation av ny simhall. Uppdraget avser i Fas 1; Riktkostnadskalkylarbete, riskkostnadsanalyser, systemhandlingsprojektering, byggkonsultationer, tidplaner och utredningsarbete. Fas 2; ingår bygghandlingsprojektering och entreprenadgenomförande med allt från markarbeten till komplett färdig anläggning inklusive samtliga installationsarbeten.
Exploateringsarbeten vid Norra Kajen, Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten för en etapp av en ny stadsdel i Sundsvalls kommun. Arbeten som ska utföras är rivning av befintliga byggnader, marksanering, projektering och byggande av lokalgator och parker, anslutningar av vatten och avlopp, markarbeten för el- och fiberkablar.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. 112x64 meter på tomten vid Hästmarksvägen.
Om- och tillbyggnad av anstalt i Ånge
Om- och tillbyggnad av Viskaanstalten i Ånge.
Nybyggnad av sporthall i Härnösand
Avser nybyggnad av sporthall på Ängevallen, Härnösand.
Nybyggnad av hälsocentral i Själevad, Örnsköldsvik
Entreprenaden avser nybyggnad av Själevads ”nya” hälsocentral samt rivning av de byggnader som i dagsläget används som hälsocentral.
Nybyggnad av idrottshall, omklädningsrum och gym i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall. BTA totalt ca 2900 kvm, BTA entréplan ca 2200 kvm, BTA övre plan ca 700 kvm.
Ombyggnad fd skola till kontorslokaler i Härnösand
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassningar. Beställare=Fastighetsägare
Modernisering av utomhusbad i Sundsbruk
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Modernisering av badhus i Nacksta
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Om/Tillbyggnad av kontor i Härnösand
Avser hyresgästanpassning tillbyggnad och fasadändring.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Ombyggnad av kulturhus i Sundsvall
Bygglov för renovering av k-märkt byggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av församlingslokal, med samlingsrum, kök och hwc, högland 40:1.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Nybyggnad av restaurang i Bydalen, Sundsvall
Avser nybygg av Mcdonalds restaurang.
Ombyggnad till förskola i Nacksta
Avser ombyggnad av förskola med 3 avdelningar med tillhörande administrationsdel.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang.
Nybyggnad av motorbana i Byggdsiljum
Nybyggnad av motorbana.
Nybyggnad av lift i skidbacke i Härnösand
Objektet avser rivning & demontering av befintlig Skidlift (Alimak-liften) och etablering av ny driftklar Skidlift.
Tillbyggnad av apotek i Örnsköldsvik
Total ytan som ska byggas åt Apoteket är ca 245 kvm varav ca 165 kvm tas via nybyggnation.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad avser padelhall. Bygget i Hörnett ska rymma sju inomhusbanor, både för singel- och dubbelspel, omklädningsrum, loungeytor, gym och butik.
Tillbyggnad av restaurang i Härnösand
Avser tillbyggnad av en terrass samt inglasning av uteservering.
Tillbyggnad av turistinformation och reception i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av motell med entré, toalett och turistinformation, bjästa 57:6.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Sundsvall
Avser fasadrenovering av kontorshus.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Nybyggnad av padelhall i Kramfors
Kommunstyrelsen har beviljat ett förhandsbesked för en nybyggnad av en padelhall för sex till åtta banor vid fotbollsplanen bredvid Flogstabadet, strax utanför centrala Kramfors.
Invändig målning i Sköns kyrka
Avser invändig målning och restaurering. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage och kontorsbyggnad, norrsvedje 20:1.
Rivning av idrottshall i Sundsvall
Rivning eller invändig renovering av idrottshall.
Tillbyggnad till padelhall i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av lokal, takhöjning för att rymma padelhall, gene 2:114.
Ombyggnad av kontor i Härnösand
Ändrad användning, del av byggnad.
Tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av skolbyggnad med takat vilplan, albertsro 1:147.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor och omklädningsrum, överön 6:17.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av gym i Sollefteå
Ändrad användning från butikslokal till gym.
Ombyggnad av affärshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - fasadändring/ändrad användning.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Timrå kommun
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Timrå
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Timrå kommun
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats.
Nybyggnad av pumptrack i Sundsvall
Avser nybyggnad av pumptrackbana i Granloholm. Med en bana på ca 60-100 lång.
Byte av uppvärmningssystem vid Naturum Höga kusten, Docksta
Avser konvertering av befintligt uppvärmningssystem för naturum Höga kusten från pelletspannor till bergvärme.
Ombyggnad av affärshus i Härnösand
Anmälan - installation av hiss.
Tjärning av tak på Lidens gamla kyrka och klockstapel
Avser tjärning av klockstapel, stigport och kyrktak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Utvändigt underhåll av butik i Örnsköldsvik
Fasadändring av butik, ny fasadkulör, översjäla 14:4.
Tillbyggnad av hotell i Kramfors
Avser tillbyggnad av en balkong som kommer vara 10m lång och 3m djup.
Utvändigt underhåll på gravkapell i Sundsvall
Avser tjärstrykning på gravkapell.
Utvändigt underhåll av museum i Härnösand
Startbesked för fasadändring, byggnaden Vulkan i friluftsmuseet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).