Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Nybyggnad av simhall i Timrå
Timrå kommun upphandlar uppförandet av en ny simanläggning för att kunna erbjuda sina kommuninvånare och föreningslivet goda förutsättningar för sport, lek och rekreation. Detta ska ske genom samverkansformen partnering.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Ombyggnad till kontor, fasadrenovering mm i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad, fasadändring och ändrat ianspråktagande av galleria till kontorslokaler.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Upphandlingen avser byggnation av ny simhall. Uppdraget avser i Fas 1; Riktkostnadskalkylarbete, riskkostnadsanalyser, systemhandlingsprojektering, byggkonsultationer, tidplaner och utredningsarbete. Fas 2; ingår bygghandlingsprojektering och entreprenadgenomförande med allt från markarbeten till komplett färdig anläggning inklusive samtliga installationsarbeten.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Placering av idrottshallen oklar i dagsläget.
Nybyggnad av förskola i Kramfors
Avser förskola med fyra till sex avdelningar.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Nybyggnad av Lidl-butik i Hågesta, Sollefteå.
Nybyggnad av ishall i Selånger, Sundsvall
Planer finns för ny ishall i Selånger.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
På fastigheten skall befintlig byggnad byggas om och verksamhetsanpassas till en fullt fungerande 4-avdelningsförskola med produktions-/tillagningskök.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av flygplanshangar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hangar för flygplansskola sörvåge 3:38.
Nybyggnad av pendelstation i Njurunda
Nybyggnad av pendelstation.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Ombyggnad till butik mm i Örnsköldsvik
Ändrad användning lager till handel, fasadändring, tillbyggnad ny entré, norrlungånger 2:144.
Om/tillbyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Avser tillbyggnad av folkhögskola med ett stenhus/blackbox för kultur och scen mm.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Renovering av anstalt i Härnösand
Uppfräschning och säkerhetsåtgärder.
Lagning av putsskador och stomme i kyrktorn på Nora kyrka
Avser lagning av putsskador och stomme i kyrktornet på Nora kyrka.
Nybyggnad för begravningsverksamhet i Arnäsvall
Avser nybyggnad för kistkyla, expedition och förråd. Projektet omfattar: - Ca 300 m2 nybyggnad - Markarbeten intill nybyggnaden - El, vent, vvs samt styr & reglerarbeten - Dagvattenhantering - Borrning bergvärme
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Invändig restaurering av kyrka i Ånge
Avser invändiga konserveringsarbeten.
Nya solskydd till kommunhuset i Timrå
Avser en totalentreprenad gällande nya solskydd (typ Zip Screen) till kommunhuset i Timrå.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Tillgänglighetsanpassning av teater i Härnösand, etapp 2
Objektet avser projektering och utförande av tillgänglighetsåtgärder och upprustning av loger m.fl. lokaler inom Härnösands teater.
Konvertering till bergvärme vid ridanläggning i Timrå
Upphandlingen avser konvertering till bergvärme vid Timrå ridstadion.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm vid skola i Domsjö
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm.
Rivning av förskola i Sundsvall
Anmälan för rivning av förskola.
Renovering av fasad på hotell i Kramfors
Avser renovering av fasad och balkonger.
Upphandling av konsult för säkerhetsskyddsanalys, Örnsköldsviks kommun
Avser upphandling av konsulttjänst för genomförande av en kommunal säkerhetsanalys och tillhörande säkerhetsskyddsplan med inriktning på de kommunala förvaltningarna.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad, kondensor som ska monteras och installeras.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butikslokal till restaurang.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av servicehall och kontor, stavro 1:5.
Ombyggnad av affärshus i Ånge
Bygglov ytterligare lokal affärslokaler.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt skylt.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av varuhus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av varuhus/extern lager.
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.
Ombyggnad av apotek i Örnsköldsvik
Ändra planlösning, väsentlig ändring av anordning för ventilation och va, örnsköldsvik 5:19.
Ombyggnad av behandlingshem i Kramfors
Om-/tillbyggnad av måvikens behandlingshem.
Byte av tak på logistikbyggnad i Ånge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2025.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Planer finns för ändrat ianspråktagande från industri/affärslokal till gym.
Tillbyggnad av butik i Sollefteå
Tillbyggnad av butik.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov för affärshus.
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov för resterande lagerhotell samt kontorbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Härnösand
Startbesked - ändrad användning för del av byggnad.
Ombyggnad av affärshus i Härnösand
Startbesked-anmälan vent,brand, va.
Utvändigt underhåll av byggvaruhus i Timrå
Sörberge 2:354 - ansökan om bygglov - fasadändring av byggshop samt nybyggnad av lagerhallar.
Ombyggnad av gym i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - ändrad användning av del av byggnad från industrilokal till gym.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2023-08-01 ändrad användning från tillfälliga lokaler fordons utbildning.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov för rivning av garage.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av cykelgarage, sjukhuset 1.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av församlingslokal, ramp, själevads prästbord 1:95.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tak över entré och skärmvägg, sjukhuset 1.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av materialfickor och carport, dombäck 1:477.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lägenhet till kontor, tillbyggnad av farstukvist, fasadändring, sätta upp skylt, gropen 1.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av barack för provtagning.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankhus.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av mobilbasstation med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av barack i Kramfors
Container förråd.
Nybyggnad av telestation i Timrå
Edsta 1:8 - ansökan om bygglov - nybyggnad av teknikbod samt fackverkstorn för telia (coob243 högåsen).
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Fackverkstorn med teknikbod.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med utökad inglasad serveringsyta, takterrass samt tillbyggnad med varuintagsdel.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av telemast och teknikbod, grundtjärn 3:1.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av telemast och teknikbod, skorpeds-holm 3:1.
Nybyggnad av barack i Örnsköldsvik
Nybyggnad av container, vocsidizer, må 1:7.
Nybyggnad av kallgarage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallgarage, förråd, sörvåge 5:38.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.