Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av riksarkiv i Härnösand
Objektet är beläget i Västra Saltvik, Härnösand.
Nybyggnad av multisportarena i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad, ombyggnad för multisportarena vid ishallen Kempehallen i Hörne som planeras att rivas.
Nybyggnad av sporthall i Härnösand
Avser nybyggnad av sporthall på Ängevallen samt rivning av 4 befintliga byggnader.
Nybyggnad av förskola i Ånge
Avser nybyggnation av förskola i Fränsta med 8 avdelningar samt produktionskök, personalutrymmen och teknikutrymme.
Nybyggnad av industrilokal, kontor mm. i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad (verkstad, lager, kontor och butik).
Nybyggnad av bilhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av bilhall, verkstad samt däckförvaring.
Rivning och nybyggnad av brädgård i Örnsköldsvik
Rivning och nybyggnad av butik, brädgård samt drive-in.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Avser ombyggnad och ändrat ianspråktagande från verkstadsbyggnad till gym.
Tillbyggnad av bostäder i Härnösand
Tillbyggnad av affärs- eller kontorshus samt ändrad användning av byggnad för kontor till korttidsboende.
Ombyggnad till skola i Örnsköldsvik
Ombyggnad av förskolelokaler till F-3 skola.
Ombyggnad av församlingshus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av församlingshem, med mötesrum, kontor, korridor och kök, fasadändring, byta fönster mot dörr, gene 8:1.
Nybyggnad av vandrarhem i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sportboende.
Tillbyggnad av affärshus i Härnösand
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Rivning av skola i Sundsvall
Objektet omfattar rivningsentreprenad för följande objekt: 1 st fastighet Öde skola (ca 1300 kvm) som ligger vid Färjevägen 21. Rivningen skall ske till 0,3 m under befintlig betongplatta, gäller även under lägre liggande ursparningar.
Renovering av fasad på museum i Örnsköldsvik
Byggnaden har idag ett utvändigt renoveringsbehov; reparera putsfasaden, färga om hela putsfasaden, åtgärda putsanslutningar mot plåtbeslag/-bleck och anslutningsdetaljer, åtgärda hål i takplåt och åtgärda takavvattning/gesimsrännor och otäta beslag, åtgärda och byta värmekabel och dess styrning, renovera fönster utvändigt, demontera taksäkerhet.
Invändiga arbeten i livsmedelsbutik i Sollefteå
Ändring av ventilation och kyla.
Renovering av skola i Stöde
Avser renovering av skola samt installation av bergvärme.
Installation av hissar i fastigheter i Sundsvall
Avser installation av Hiss på Kulturskolan, NP3 Arena samt Skönbergs lokalkontor i Sundsvall.
Nybyggnad av konferenslokal i Timrå
Bredsjön 1:5 - ansökan om bygglov, nybyggnad av anläggning konferens mötesplats och kontor.
Utbyte av konstgräs på Högslättens IP i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av konstgräsplan Högslättens idrottsplats.
Ombyggnad av verksamhetslokal i Fränsta
Anpassningar av verksamhetslokal för barn i alla åldersgrupper.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Omläggning av plåttak på fastighet i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av utbyte av dubbelfalsad plåt med fotrännor på yttertaktak, samt taksäkerhet.
Ombyggnad till café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Tillbyggnad av matsal i Örnsköldsvik
Bygglov för tillbyggnad av kontorslokal med konferensrum och personalmatsal.
Yttertaksarbeten på badhus i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av nytt tätskikt på yttertaktak, samt taksäkerhet.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Byte av hiss i skola i Sundsvall
Anmälan för byte av hiss i skola.
Ombyggnad av kontor i Sollefteå
Ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Ånge
Ansökan om bygglov för ändrad användning till aktivitetshus.
Ny ishockeysarg till SCA Arena i Timrå
Objektet avser utbyte av ishockeysarg i SCA Arena. Option att flytta gamla sargen till Lillstrimma-hallen (närliggande B-hall) samt tillverkning av sargportar.
Ventilationsarbeten i allaktivitesthus i Härnösand
Anmälan - väsentlig ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).