Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Nybyggnad av hotell, kontor och torg i Sundsvall
Planerat projekt efter tidigare kv, projektnr 791275. Södra kajen. Byggs enligt NollCO2, (påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED GOLD, NOLLCO2 och Svanen för att uppnå netto noll klimatpåverkan.) Hotelldelen 7.300 kvadratmeter, kontorsdelen runt 4.000 kvadratmeter och i bottenplan kommer det finnas 1.000 kvadratmeter lokalyta.
Nybyggnad av arkiv i Härnösand
Planer finns för nybyggnad av arkiv.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av hotell i Härnösand
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av polishus i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun och fastighetsbolaget Hemfosa har kommit överens om ett markanvisningsavtal på parkeringen mellan Paradiset och Circle K (tidigare Statoil södra).
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Renovering av Regionens hus, Härnösand
Entreprenaden avser ombyggnad av Regionens Hus, Härnösand.
Nybyggnad av brandstation i Timrå
Avser nybyggnad av brandstation i Timrå. Byggs med med betongstomme (prefab) och takstolar i stål (fackverk) samt tak av lättmasonit (prefab). Ett signalsystem kommer att installeras.
Nybyggnad av sporthall i Härnösand
Avser nybyggnad av sporthall på Ängevallen, Härnösand.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. 112x64 meter på tomten vid Hästmarksvägen.
Nybyggnad av förskola i Ånge
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Ombyggnad till förskola i Nacksta
Avser ombyggnad av förskola med 3 avdelningar med tillhörande administrationsdel.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Avser tillbvggnad av förskola.
Nybyggnad av ishall i Gärdehov, Sundsvall
Planer finns för ny ishall.
Renovering av fasad, tak och fönster på domkyrkan i Härnösand
Avser renovering av fasad, tak och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Renovering & stambyte på kontor i Sundsvall
Fasadändring, stambyte & renovering av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Om- och tillbyggnad av matsal vid skola i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av om- och tillbyggnad av matsal.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med verkstad/lager och kontor.
Tillbyggnad av veterinärstation i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av veterinärstation.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang.
Tillbyggnad av garage och kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av garage och kontor.
Lokalanpassningar på skola i Örnsköldsvik
Avser lokalanpassningar på Skärpeskolan.
Nybyggnad av padelhall i Sundsvall
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad avser padelhallen ska innefatta åtta padelbanor, omklädningsrum, loungeytor, en padelbutik och ett gym.
Nybyggnad av padelhall i Ånge
Bygglov nybyggnad idrottsanläggning padelhall, tälthall.
Restaurering av kyrktorn på Nora kyrka
Entreprenaden omfattar arbeten på kyrktornet på Nora kyrka. Arbetena omfattar exteriöra plåtarbeten, lagning av rötskadade träkonstruktioner samt puts- och målningsarbeten.
Tillbyggnad av bilhall i Örnsköldsvik
Tillbyggnad och fasadändring av bilhall.
Om/Tillbyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad, fasadändring.
Nybyggnad av padelhall i Sollefteå
Avser nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av gym i Sundsvall
Avser tillbyggnad av gym.
Hyresgästanpassning av kontor i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning av kontor.
Hyresgästanpassning av kontor/vuxenskola i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning av kontorslokaler.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Nybyggnad av servicebyggnad vid vindkraftspark i Sollefteå kommun
Nybyggnation av servicebyggnad med kontor, omklädning, lager och garage för Hocksjön Vind AB till vindkraftpark Hocksjön som ligger vid gränsen mellan Jämtlands län och Västernorrlands län.
Ombyggnad av butik i Örnsköldsvik
Ombyggnad av butik, fasadändring, ändrad planlösning, ny entré.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Hyresgästanpassning av kontor.
Nybyggnad av padelhall i Kramfors
Kommunstyrelsen har beviljat ett förhandsbesked för en nybyggnad av en padelhall för sex till åtta banor vid fotbollsplanen bredvid Flogstabadet, strax utanför centrala Kramfors.
Fasadrenovering på Sidensjö kyrka
Avser fasadrenovering och tjärning av tak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Ombyggnad för gym i Sundsvall
Avser ombyggnad för gym.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Nybyggnad av padelhall i Örnskölsvik
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Tillbyggnad av personallokal i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad, själevads prästbord 1:95.
Tillbyggnad av restaurang i Härnösand
Startbesked - tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av omklädningsrum mm på räddningsstation i Kramfors
Avser ombyggnad av omklädningsrum och konferenslokal.
Omläggning av yttertak på fastighet i Ånge
Avser byte av papptak på fastigheten Ånge postterminal, Järnvägsgatan 11, Ånge. Även delvis reparation av undertak.
Uppförande av tälthall i Örnsköldsvik
Uppförande av tält/idrottshall.
Invändig målning och konservering i Stöde kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Målningsentreprenör ska tillsammans med Mittkonservator ska renovera kyrkan invändigt.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av restaurangverksamhet, fridsborg 2:2.
Installation av solcellsanläggning på skola i Timrå
Objektet avser installation av solceller på Arenaskolans tak.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av carport
Rivning av idrottshall i Sundsvall
Rivning av idrottshall.
Ombyggnad av vårdbostad i Kramfors
Ändrad användning från småhus till hvb verksamhet.
Ombyggnad av gym i Örnsköldsvik
Ändrad användning från tryckeriverksamhet till gym, bern 9.
Nybyggnad av danslokal i Härnösand
Startbesked - etapp 1 (danshus).
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restauranglokal med varuintag och soprum, bjästa 57:6.
Tillbyggnad av trapphus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av trapphus, strandkajen 7.
Tillbyggnad av varuhus i Sundsvall
Tillbyggnad av varuhus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av affärs- kontorshus.
Installation av hiss i kontor i Kramfors
Avser installation av hiss.
Nybyggnad av padelhall i Matfors
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av servicestation.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad samt komplettering med 1 st nytt ventilationsaggregat.
Upphandling av konsult för säkerhetsskyddsanalys, Örnsköldsviks kommun
Avser upphandling av konsulttjänst för genomförande av en kommunal säkerhetsanalys och tillhörande säkerhetsskyddsplan med inriktning på de kommunala förvaltningarna.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport för 14 p-platser och cykelförråd.
Ombyggnad av samlingslokal i Härnösand
Bygglov - ändrad användning bostad till lokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Härnösand
Bygglov - montering av solceller.
Nybyggnad av garage i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studio/lokal i anslutning till träningsområde på bef. klubbhusområde.
Nybyggnad av telestation i Härnösand
Bygglov och startbesked för teknikbod.
Ombyggnad av servering i Kramfors
Flytt av befintliga byggnader, toaletter, kaffeservering och gamla scenen.
Utvändigt underhåll av garage i Härnösand
Bygglov med startbesked garageport.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Avser nybyggnad av carport.
Ombyggnad av kulturhus i Sollefteå
Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd ombyggnad av entre.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Kramfors
Tillbyggnad av servicehus.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivningslov för rivning av moduler.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av förråd med carport och garage, brösta 1:101.
Tillbyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av förskola med bullerplank, sidensjö prästbord 1:6.
Ombyggnad av cafeteria i Örnsköldsvik
Ändrad användning, till café, paris 3.
Ombyggnad av turistcenter i Örnsköldsvik
Ändrad användning från fiskodling till turism, nybyggnad av latrin, näske 4:11 och 4:33.
Rivning av klubbhus i Sundsvall
Rivningslov för del av klubblokal efter brand.
Nybyggnad av garage i Sollefteå
Nybyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Mindre tillbyggnad för kylkonvertering
Montering av portar på hallbyggnad vid skola i Örnsköldsvik
Montering av portar och kulörtändring av hall vid skola.
Ombyggnad av kök i Kramfors
Montering av skärmvägg av glas samt inredning av kök.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Nybyggnad av 2 st carportar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.