Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av riksarkiv i Härnösand
Objektet är beläget i Västra Saltvik, Härnösand.
Nybyggnad av hotell i Härnösand
128 rum, flera barer, restaurang samt konferensanläggning med sju lokaler och kapacitet upp till 225 personer
Ny- och ombyggnad av Ångermanlands Tingsrätt, Härnösand
På den fastighet där den nya tingsrättsbyggnaden ska uppföras finns en befintlig byggnad, som har använts för skolverksamhet. Kontraktsarbetena omfattar dels att renovera och anpassa den befintliga byggnaden för den domstolsverksamhet som DV ska bedriva, dels nybyggnation av en kompletterande byggnad. Den färdiga tingsrättsbyggnaden kommer alltså att bestå av dels en renoverad befintlig byggnad, dels en ny byggnad.
Nybyggnad av sporthall i Härnösand
Avser nybyggnad av sporthall på Ängevallen samt rivning av 4 befintliga byggnader.
Nybyggnad av förskola i Söråker
Nybyggnad av förskola med 15 hemvister avsedd för 225 barn. Placeringen är i närheten av Söråkers grundskola.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. 112x64 meter på tomten vid Hästmarksvägen.
Nybyggnad av handelscentrum i Sollefteå
Ett nytt handelsområde planeras på Hågestaområdet i Sollefteå för sällanköps handel med plats för 4-5 hyresgäster. Ca 11000 kvm mark
Nybyggnad av idrottshall, omklädningsrum och gym i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall. BTA totalt ca 2900 kvm, BTA entréplan ca 2200 kvm, BTA övre plan ca 700 kvm.
Nybyggnad av industrilokal, kontor mm. i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad (verkstad, lager, kontor och butik).
Nybyggnad av bilhall i Örnsköldsvik
Bygglov för nybyggnad av bilhall, verkstad samt däckförvaring.
Modernisering av utomhusbad i Sundsbruk
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Ombyggnad av arkiv i Sollefteå
Ombyggnad och tillbyggnad av kontor/arkiv.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola. Invändig rivning av skollokaler.
Ombyggnad av kontorshus i Härnösand
Anmälan - byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
Ombyggnad av församlingshus i Kramfors
Avser renovering av församlingshem samt installation av handikapphiss.
Byte av sarger i tre ishallar i Örnsköldsviks kommun
Örnsköldsviks kommun ska köpa in och byta ut ishockeysargerna i tre (3) ishallar i kommunen. I upphandlingen ingår även nedmontering av de gamla sargerna. De ishallar som är aktuella är: Bjästa ishall, Modohallen samt Skyttis ishall.
Ombyggnad av vårdcentral i Kramfors
Avser väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av galleria i Sundsvall
Ombyggnad och anpassning av galleria.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Nybyggnad av kontorsbyggnad, modulhus.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning av kontorslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av byggnad komplettering av skyddsburar runt befintliga utrymmningstrappor, omfärgning.
Om- och tillbyggnad av skjutbana med tillhörande skärmtak vid Sollefteå Garnison
I stora drag omfattar entreprenaden tillbyggnad av skärmtak ovan befintlig kulfångstvall, utökning av skjutvallar samt utbyggnad av befintlig skyttepaviljong.
Ombyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Avser ombyggnad av del av SPSM:s kontorsplan plan 3 till kammarkollegiet. Anpassning av 6 stycken kontorsplatser, uppbyggnad av väggar.
Renovering av fasad på museum i Örnsköldsvik
Byggnaden har idag ett utvändigt renoveringsbehov; reparera putsfasaden, färga om hela putsfasaden, åtgärda putsanslutningar mot plåtbeslag/-bleck och anslutningsdetaljer, åtgärda hål i takplåt och åtgärda takavvattning/gesimsrännor och otäta beslag, åtgärda och byta värmekabel och dess styrning, renovera fönster utvändigt, demontera taksäkerhet.
Utbyte av belysning i elljusspår i Sundsvall
Denna entreprenad omfattar el-anläggningar i en totalentreprenad för utbyte av komplett belysningsanläggning. Avser Bosvedjan, Sidsjön mm.
Ombyggnad av verksamhetslokal i Fränsta
Anpassningar av verksamhetslokal för barn i alla åldersgrupper.
Renovering av puts på Nora kyrka
Avser renovering av putsfasad och fönster på Nora Kyrka.
Nybyggnad av stugby i Kramfors
Nybyggnad av 8 stugor, 1 servicehus samt ställplatser.
Ombyggnation av entréer på biograf och bibliotek i Kramfors
Göra en varsin entré till bibliotek och biograf.
Ny sarg till ishall i Sundsvall
Upphandlingen avser ny sarg till A-hallen i Gärdehov inkl. avbytarbås och utvisningsbås.
Omläggning av plåttak på fastighet i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av utbyte av dubbelfalsad plåt med fotrännor på yttertaktak, samt taksäkerhet.
Invändiga anpassningar av kontor i Örnsköldsvik
Invändiga arbeten på affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av entréer på kontorshus i Sundsvall
Avser ombyggnad av 2-3 entréer samt handikappanpassning i kontorshus.
Tillbyggnad av matsal i Örnsköldsvik
Bygglov för tillbyggnad av kontorslokal med konferensrum och personalmatsal.
Invändigt underhåll av kyrka i Sundsvall
Avser ommålning av ytskikt samt slipning av golv i kyrka.
Rivning av byggnader på skolområdet i Bräcke
Avser rivning av byggnader på skolområdet i Bräcke. Gamla högstadiet som är en 2-vånings träbyggnad med källare samt bad/sporthall som har tegelfasader.
Utvändigt underhåll av klockstapel i Alby
Avser underhåll av klockstapel vid Alby Kyrka.
Ny ishockeysarg till SCA Arena i Timrå
Objektet avser utbyte av ishockeysarg i SCA Arena. Option att flytta gamla sargen till Lillstrimma-hallen (närliggande B-hall) samt tillverkning av sargportar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).