Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av riksarkiv i Härnösand
Objektet är beläget i Västra Saltvik, Härnösand.
Ny- och ombyggnad av Ångermanlands Tingsrätt, Härnösand
På den fastighet där den nya tingsrättsbyggnaden ska uppföras finns en befintlig byggnad, som har använts för skolverksamhet. Kontraktsarbetena omfattar dels att renovera och anpassa den befintliga byggnaden för den domstolsverksamhet som DV ska bedriva, dels nybyggnation av en kompletterande byggnad. Den färdiga tingsrättsbyggnaden kommer alltså att bestå av dels en renoverad befintlig byggnad, dels en ny byggnad.
Nybyggnad av sporthall i Härnösand
Avser nybyggnad av sporthall på Ängevallen samt rivning av 4 befintliga byggnader.
Ombyggnad av kontorshus i Härnösand
Anmälan - byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
Yttertaksarbeten på badhus i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av nytt tätskikt på yttertaktak, samt taksäkerhet.
Utbyte av konstgräs på Högslättens IP i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av konstgräsplan Högslättens idrottsplats.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Omläggning av plåttak på fastighet i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av utbyte av dubbelfalsad plåt med fotrännor på yttertaktak, samt taksäkerhet.
Rivning av restaurang i Härnösand
Rivningslov av restaurangbyggnad.
Ombyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Avser ombyggnad av del av SPSM:s kontorsplan plan 3 till kammarkollegiet. Anpassning av 6 stycken kontorsplatser, uppbyggnad av väggar.
Ventilationsarbeten i allaktivitesthus i Härnösand
Anmälan - väsentlig ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).