Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av riksarkiv i Härnösand
Objektet är beläget i Västra Saltvik, Härnösand.
Renovering av anstalt i Härnösand
Avser renovering och säkerhetsåtgärder.
Renovering av Regionens hus, Härnösand
Entreprenaden avser ombyggnad av Regionens Hus, Härnösand.
Ombyggnad fd skola till kontorslokaler i Härnösand
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassningar. Beställare=Fastighetsägare
Om/Tillbyggnad av kontor i Härnösand
Avser hyresgästanpassning tillbyggnad och fasadändring.
Nybyggnad av restaurang, hotell mm i Härnösand
Planer finns för nybyggnad av hotell, rastplats, restaurang, och ställplatser för husbilar strax söder om Höga kusten bron.
Om- och tillbyggnad av matsal vid skola i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av om- och tillbyggnad av matsal.
Nybyggnad av lift i skidbacke i Härnösand
Objektet avser rivning & demontering av befintlig Skidlift (Alimak-liften) och etablering av ny driftklar Skidlift.
Utvändigt underhåll av affärshus i Härnösand
Bygglov- fasadändring och skylt.
Ombyggnad av kontor i Härnösand
Ändrad användning, del av byggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Härnösand
Bygglov- fasadändring och skylt.
Ombyggnad av affärshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - fasadändring/ändrad användning.
Utvändigt underhåll av museum i Härnösand
Startbesked för fasadändring, byggnaden Vulkan i friluftsmuseet.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).