Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Planerat projekt efter tidigare kv, projektnr 791275.Södra kajen.
Nybyggnad av kontorshus i Sundsvall
Nybyggnad av kontorshus.
Ombyggnad till kontor, fasadrenovering mm i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad, fasadändring och ändrat ianspråktagande av galleria till kontorslokaler.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Upphandlingen avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanaden från Storgatan ner till ån och över bron fram till Skeppargatan samt delar av Sjögatan i Sundsvalls innerstad. I området kommer: markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss betong-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler att installeras. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
På fastigheten skall befintlig byggnad byggas om och verksamhetsanpassas till en fullt fungerande 4-avdelningsförskola med produktions-/tillagningskök.
Nybyggnad av resecentrum i Njurunda
Stationsområdet ska innefatta parkeringar, ledstråk, bussangöring, cykelparkeringar, ny belysning mm. Objektet omfattar även stödmurar och ramper för anslutning mot perrongen.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.
Nybyggnad av kontor och lager i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av snabbmatsrestaurang i Birsta
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang, ChopChop.
Ytskiktsrenovering av Bosvedjeskolan i Sundsvall
Avser ytskiktsrenovering i skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av bef. skolbyggnad.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Ombyggnad av butik till retaurang.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till restaurang.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärs/kontorshus/industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Anmälan för ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Anmälan för ändrat ianspråktagande från butik till restaurang, Bygglov för fasadändring byte av entréparti Hälsan 6.
Invändig målning och konservering i Stöde kyrka
Avser invändig målning och konservering. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Invändig målning i Sköns kyrka
Avser invändig målning och restaurering. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Ombyggnad av grundskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av grundskola.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt skylt.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring på bilhall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för montage av solceller på affärshus.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport samt rivning av befintliga.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning för gas.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av mobilbasstation med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av utrymmningstrappa på hedbergska skolans fasad mot norr.
Ombyggnad till padelhall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från byggvaruhus till padelhall.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Hyresgästanpassning, ändrat ianspråktagande från butik till restaurang. Ny entré samt fasadändring (fönsterbyte).
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av servering i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för inglasning av uteservering.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov för rivning av garage.
Ombyggnad av sjukhus i Sundsvall
Mindre åtgärder för ombyggnad av befintliga ventilationshuvar.
Tjärning av tak mm på Lidens gamla kyrka
Avser tjärning av klockstapel, stigport och kyrktak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Mindre tillbyggnad av restaurang/terass.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.