Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten vid Norra Kajen, Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten för en etapp av en ny stadsdel i Sundsvalls kommun. Arbeten som ska utföras är rivning av befintliga byggnader, marksanering, projektering och byggande av lokalgator och parker, anslutningar av vatten och avlopp, markarbeten för el- och fiberkablar.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Sundsvall
Avser nybyggnad av aktivitetscenter med JumpYard, klätterklubb, BMX och skateklubb i Sundsvall.
Nybyggnad av idrottshall, omklädningsrum och gym i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall. BTA totalt ca 2900 kvm, BTA entréplan ca 2200 kvm, BTA övre plan ca 700 kvm.
Ombyggnad till kontor i Sundvsall
Avser ombyggnad till kontor på plan 2 i byggnaden.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Planer finns att etablera en ny hamburgerrestaurang på området. Beställare=markägare.
Modernisering av badhus i Nacksta
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Nybyggnad av idrottshall.
Hyresgästanpassning av skollokaler i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning för gymnasieskola.
Om och tillbyggnad till förskola i Nacksta
Avser tillbyggnad av förskola med 3 avdelningar med tillhörande administrationsdel.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och ändrat ianspråktagande från verkstadsbyggnad till gym.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Nybyggnad av padelhall i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sundsvall
Fasadändring och ombyggnad från affärslokal till restaurang.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Fasadändring av kontorsbyggnad (fönsterbyte).
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av ventilation förskola.
Utvändigt underhåll på gravkapell i Sundsvall
Avser tjärstrykning på gravkapell.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).