Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Planerat projekt efter tidigare kv, projektnr 791275.Södra kajen.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Ombyggnad till kontor, fasadrenovering mm i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad, fasadändring och ändrat ianspråktagande av galleria till kontorslokaler.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Timrå kommun och Sundsvalls kommun genomför upphandling gemensamt. Avser nya brandstationer i Timrå, Sundsvall och Liden.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Nybyggnad av idrottshall i Sundsvall
Placering av idrottshallen oklar i dagsläget.
Nybyggnad av ishall i Selånger, Sundsvall
Planer finns för ny ishall i Selånger.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av pendelstation i Njurunda
Nybyggnad av pendelstation.
Ombyggnad av förskola med produktionskök i Sundsvall
Ombyggnad av förskola med produktionskök.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola. Invändig rivning av skollokaler.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butikslokal till restaurang.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av varuhus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av varuhus/extern lager.
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt skylt.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad, kondensor som ska monteras och installeras.
Rivning av förskola i Sundsvall
Anmälan för rivning av förskola.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Planer finns för ändrat ianspråktagande från industri/affärslokal till gym.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov för affärshus.
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov för resterande lagerhotell samt kontorbyggnad.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov för rivning av garage.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2023-08-01 ändrad användning från tillfälliga lokaler fordons utbildning.
Rivning av restaurang i Sundsvall
Anmälan för rivning av restaurang/café efter brand.
Ombyggnad av pizzeria i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage/förrådslängor.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankhus.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av mobilbasstation med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av barack för provtagning.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med utökad inglasad serveringsyta, takterrass samt tillbyggnad med varuintagsdel.
Hyresgästanpassning av butikslokal i Sundsvall
Hyresgästanpassning av butikslokal.
Restaurering av korfönster mm på Lidens kyrka
Avser renovering av fönster samt nytt tak på sidobyggnad, östra långhusgaveln vid Lidens kyrka.
Ombyggnad av sjukhus i Sundsvall
Mindre åtgärder för ombyggnad av befintliga ventilationshuvar.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Mindre tillbyggnad av restaurang/terass.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.