Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanaden från Storgatan ner till ån och över bron fram till Skeppargatan samt delar av Sjögatan i Sundsvalls innerstad. Takentreprenaden avser byggnad och montering av 8 st väderskydd och ett ellipsformat tak på Oasen med tillhörande belysning. I området kommer: markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss betong-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler att installeras. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Sundsvalls kommun genomför upphandling avseende nya brandstationer i Sundsvall och Liden. Entreprenaden utförs i två huvuddelar, heltidsstationen i Sundsvall är huvuddel 1 och deltidstationen i Liden huvuddel 2. Upphandlas med projekt-id 1464004.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Ombyggnad till förskola i Nacksta
Avser nybyggnad av förskola med 3 avdelningar med tillhörande administrationsdel.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
På fastigheten skall befintlig byggnad byggas om och verksamhetsanpassas till en fullt fungerande 4-avdelningsförskola med produktions-/tillagningskök.
Nybyggnad av resecentrum i Njurunda
Stationsområdet ska innefatta parkeringar, ledstråk, bussangöring, cykelparkeringar, ny belysning mm. Objektet omfattar även stödmurar och ramper för anslutning mot perrongen.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.
Nybyggnad av kontor och lager i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av snabbmatsrestaurang i Birsta
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang, ChopChop.
Ytskiktsrenovering av Bosvedjeskolan i Sundsvall
Avser ytskiktsrenovering i skola.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärs/kontorshus/industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av snabbmatsrestaurang.
Ombyggnad av skolkök i Sundsvall
Anmälan för installation av ventilationsaggregat i skolkök.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av tandläkarmottagning samt rivning av en del av befintlig mottagning.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av skola.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang/vandrarhem.
Ombyggnad av servicebyggnad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad samt ombyggnad av wc och duschrum.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av mast och tillhörande teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för montage av solceller på affärshus.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Anmälan attefall komplementbyggnad garage.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carportar förråd och sopstationer.
Utvändigt underhåll av garage i Sundsvall
Bygglov för byte av garageportar.
Hyresgästanpassning av kontor i Sundsvall
Hyresgästanpassning av kontorslokaler.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lägenhet till affärslokal.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering (för kontorsverksamhet) till och med 2022-03-31.
Utvändigt underhåll av servering i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för inglasning av uteservering.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Invändig ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.