Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av vårdlokaler i Nacksta
Om- och tillbyggnaden av fastigheten i Nacksta kommer att behöva utföras i flera etapper för att minimera störning för verksamheten. Tillbyggnadsarea ca 9000 m2 (bruttoarea) samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea). Stomval för tillbyggnad är huvudsakligen i platsgjutet utförande. Markarbeten utöver markförberedande för byggnader är bl.a. rastgårdar, parkeringsplatser, yttre perimeterskydd, serviceväg och ytskikt.
Nybyggnad av hotell, kontor och torg i Sundsvall
Tidigare kv projektnr 791275. Södra kajen. Byggs enligt NollCO2, (påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED GOLD, NOLLCO2 och Svanen för att uppnå netto noll klimatpåverkan.) Hotelldelen 7.300 kvadratmeter, kontorsdelen runt 4.000 kvadratmeter och i bottenplan kommer det finnas 1.000 kvadratmeter lokalyta.
Exploateringsarbeten vid Norra Kajen, Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten för en etapp av en ny stadsdel i Sundsvalls kommun. Arbeten som ska utföras är rivning av befintliga byggnader, marksanering, projektering och byggande av lokalgator och parker, anslutningar av vatten och avlopp, markarbeten för el- och fiberkablar.
Nybyggnad av fabrik och lager i Sundsvall
Avser nybyggnad av råvarustation, kontor samt lagerhall.
Modernisering av utomhusbad i Sundsbruk
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Modernisering av badhus i Nacksta
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Nybyggnad av verkstad för undervisning, gymnasieskola och skolkök i Sundsvall
Avser nybyggnad utbildningslokaler för fordonsutbildning minimum 70 elever. Innefattande teorisalar, verkstad, garage/carport, skolkök, matsal samt stimulatorrum.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Nybyggnad av restaurang i Bydalen, Sundsvall
Avser nybygg av Mcdonalds restaurang.
Renovering & stambyte på kontor i Sundsvall
Avser renovering av kontorshus innefattande fönsterbyte, byta av plåtfasad, invändiga ytskikt samt stambyte och utbyte av teknisk utrustning.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurang.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Sundsvall
Avser fasadrenovering av kontorshus.
Invändig målning i Sköns kyrka
Avser invändig målning och restaurering. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Rivning eller renovering av idrottshall i Sundsvall
Rivning eller invändig renovering av idrottshall.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Avser ombyggnad av affärslokaler till kontorslokaler.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning affärshus.
Renovering av fönster och dörrar på Lidens kyrka
Avser renovering av kyrkfönster och dörrar på Lidens kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Nybyggnad av pumptrack i Sundsvall
Avser nybyggnad av pumptrackbana i Granloholm. Med en bana på ca 60-100 lång.
Nya bevakningskameror till NP3 Arena i Sundsvall
Avser nya bevakningskameror till Np3 Arena i Sundsvall.
Skyddsrumskontroll för Drakfastigheter, Sundsvalls kommun
Drakfastigheter ser just nu över statusen på sina skyddsrum i kommunen. I det arbetet behövs stöd i form av teknisk kompetens för bedömningar, åtgärder (åtgärdsplaner eventuella projekteringar) samt framtagande av handlingar och dokument.
Tjärning av tak på Lidens gamla kyrka och klockstapel
Avser tjärning av klockstapel, stigport och kyrktak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd affärshus/kontorshus.
Utvändigt underhåll på gravkapell i Sundsvall
Avser tjärstrykning på gravkapell.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).