Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell och kontor i Sundsvall
Planerat projekt efter tidigare kv, projektnr 791275.Södra kajen.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Avser nybyggnad av brandstation.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig. Kommer innehålla: 6 tennisbanor, 8 badmintonbanor, 3 padelbanor, 5 squashbanor, lokal för upp till 20 bordtennisbord, baskethall, innebandyhall, nya omklädningsrum samt ny restaurang.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Nybyggnad av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Nybyggnad av förskola, 8 avdelningar.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanaden från Storgatan ner till ån och över bron fram till Skeppargatan samt delar av Sjögatan i Sundsvalls innerstad. Takentreprenaden avser byggnad och montering av 8 st väderskydd och ett ellipsformat tak på Oasen med tillhörande belysning. I området kommer: markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss betong-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler att installeras. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av kongresscenter i Sundsvall
Nybyggnad av kongresscenter i Sundsvall.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Ombyggnad till förskola i Nacksta
Avser ombyggnad av förskola med 3 avdelningar med tillhörande administrationsdel.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Avser tillbvggnad av förskola.
Nybyggnad av ishall i Gärdehov, Sundsvall
Planer finns för ny ishall.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
På fastigheten skall befintlig byggnad byggas om och verksamhetsanpassas till en fullt fungerande 4-avdelningsförskola med produktions-/tillagningskök.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av kontor och lager i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Avser nybyggnad av restaurang/vandrarhem. Återuppbyggnad efter brand.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad från industribyggnad till kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Hyresgästanpassning av kontor/vuxenskola i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning av kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Hyresgästanpassning av kontor.
Hyresgästanpassning av kontor i Sundsvall
Hyresgästanpassning av kontor.
Ombyggnad för gym i Sundsvall
Avser ombyggnad för gym.
Nybyggnad av personallokal i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av personal- och kontorsbyggnad för befintlig verksamhet.
Invändig målning och konservering i Stöde kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Målningsentreprenör ska tillsammans med Mittkonservator ska renovera kyrkan invändigt.
Ombyggnad av dagcenter i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad från bostadsändamål (särskilt boende) till daglig verksamhet inkl. fönsterbyten och nybyggnad av två uteplatser med vindskydd.
Nybyggnad av padelhall i Matfors
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av carport
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorsbyggnad (birsta city).
Nybyggnad av terminal i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kombiterminal med spår och omlastningsytor inkl belysningsmaster.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av affärs- kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av affärshus.
Invändig målning i Sköns kyrka
Avser invändig målning och restaurering. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Avser nybyggnad av carport.
Installation av ventilation i skola i Sundsvall
Anmälan för installation av ventilation.
Mindre tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studio/lokal i anslutning till träningsområde på bef. klubbhusområde.
Nybyggnad av toalett i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad, tillbyggnad med balkong samt två fasadskyltar.
Utvändigt underhåll av garage i Sundsvall
Bygglov för fasadändring och tillbyggnad av garagebyggnad med skärmtak samt anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport.
Hyresgästanpassning av kontor i Sundsvall
Hyresgästanpassning av kontor, ytskiktsrenovering.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Mindre tillbyggnad för kylkonvertering
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Nybyggnad av 2 st carportar.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Nybyggnad av föreningslokal samt rivningsanmälan för bef. byggnad.
Rivning av telestation i Sundsvall
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Rivning av barack i Sundsvall
Rivningslov för rivning av moduler.
Renovering av fönster och dörrar på Lidens kyrka
Avser renovering av kyrkfönster och dörrar på Lidens kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Rivning av skolbyggnad i Sundsvall
Rivningslov för rivning av skolbyggnad.
Tjärning av tak mm på Lidens gamla kyrka
Avser tjärning av klockstapel, stigport och kyrktak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Installation av ventilation i skolkök i Sundsvall
Anmälan för installation av ventilationsaggregat i skolkök.
Nybyggnad av aktivitetsvägg vid Himlabadet i Sundsvall
Den efterfrågade aktivitetsvägg ser vi som en smashpoint i taget blir upplyst slumpvis och samtidigt på varje tävlingsbana. Den som slår på sin upplysta smashpoint först får en poäng. En vägg med tak och golv innehållande: • 2 st likadana tävlingsbanor för 2 spelare. • Det ska vara handledare på båda sidor av väggen • Taket ska vara belyst med ledlampor i olika färger • Golv med vattengenomsläpp och anti-glidfunktion • Väggen ska ha Himlabadets egen valfria bilddesign.
Rivning av restaurang/kiosk i Sundsvall
Rivningslov för rivning av kiosk.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.