Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av polishus i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun och fastighetsbolaget Hemfosa har kommit överens om ett markanvisningsavtal på parkeringen mellan Paradiset och Circle K (tidigare Statoil södra).
Ombyggnad av operationscentrum vid sjukhus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad för Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus. Tillbyggnadsarea ca 1300 m2 samt ombyggnadsarea ca 3000 m2 (bruttoarea)
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Upphandlingen avser byggnation av ny simhall. Uppdraget avser i Fas 1; Riktkostnadskalkylarbete, riskkostnadsanalyser, systemhandlingsprojektering, byggkonsultationer, tidplaner och utredningsarbete. Fas 2; ingår bygghandlingsprojektering och entreprenadgenomförande med allt från markarbeten till komplett färdig anläggning inklusive samtliga installationsarbeten.
Nybyggnad av multisportarena i Örnsköldsvik
Nybyggnad av multisportarena.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av veterinärstation i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av veterinärstation.
Tillbyggnad av garage och kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av garage och kontor.
Tillbyggnad av bilhall i Örnsköldsvik
Tillbyggnad och fasadändring av bilhall.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av padelhall och gym.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, sandficka och stängsel, kroksta 6:96.
Ombyggnad av butik i Örnsköldsvik
Ombyggnad av butik, fasadändring, ändrad planlösning, ny entré.
Renovering av garage vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Renovering av kallgarage samt ventilation i varmgarage.
Ändring av ventilation i badhus i Örnsköldsvik
Ändring av anordning för ventilation.
Lokalanpassningar på skola i Örnsköldsvik
Avser lokalanpassningar på Skärpeskolan.
Lokalanpassningar på skola i Örnsköldsvik
Avser lokalanpassningar på Ängetskolan i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av padelhall i Örnskölsvik
Avser nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring, anordning för ventilation, planlösning och brandskydd påverkas, installera hiss, loggen 3.
Fasadrenovering på Sidensjö kyrka
Avser fasadrenovering. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Uppförande av tälthall i Örnsköldsvik
Uppförande av tält/idrottshall.
Tillbyggnad av trapphus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av trapphus, strandkajen 7.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Om och tillbyggnad av affärs-, kontorsbyggnad, svartby 2:303.
Ombyggnad av gym i Örnsköldsvik
Ändrad användning från tryckeriverksamhet till gym, bern 9.
Upphandling av konsult för säkerhetsskyddsanalys, Örnsköldsviks kommun
Avser upphandling av konsulttjänst för genomförande av en kommunal säkerhetsanalys och tillhörande säkerhetsskyddsplan med inriktning på de kommunala förvaltningarna.
Montering av portar på hallbyggnad vid skola i Örnsköldsvik
Montering av portar och kulörtändring av hall vid skola.
Nybyggnad av bastu i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bastu, sörvåge 5:19.
Nybyggnad av automatstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, björna-hemling 1:19.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av takad pergola, ny utrymningsdörr, järvsta 4.
Ombyggnad av cafeteria i Örnsköldsvik
Ändrad användning, till café, paris 3.
Byte av takspån Grundsunda kyrka
Avser byte av takspån. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Tjärning av tak på Anundsjö kyrka
Avser tjärning av klockstapel och kyrktak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Tjärning av tak på Sidensjö kyrka
Avser tjärstrykning och omläggning av spån. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.