Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Upphandlingen avser byggnation av ny simhall. Uppdraget avser i Fas 1; Riktkostnadskalkylarbete, riskkostnadsanalyser, systemhandlingsprojektering, byggkonsultationer, tidplaner och utredningsarbete. Fas 2; ingår bygghandlingsprojektering och entreprenadgenomförande med allt från markarbeten till komplett färdig anläggning inklusive samtliga installationsarbeten.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Om/tillbyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av padelhall och gym.
Nybyggnad för begravningsverksamhet i Arnäsvall
Avser nybyggnad för kistkyla, expedition och förråd. Projektet omfattar: - Ca 300 m2 nybyggnad - Markarbeten intill nybyggnaden - El, vent, vvs samt styr & reglerarbeten - Dagvattenhantering - Borrning bergvärme
Nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm vid skola i Domsjö
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av servicehall och kontor, stavro 1:5.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av fackverksmast och teknikbod, nätra-näs 3:7.
Nybyggnad av kallgarage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallgarage, förråd, sörvåge 5:38.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, björna-långviken 1:76.
Ombyggnad av församlingshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i församlingslokal, husum 1:137.
Nybyggnad av barack i Örnsköldsvik
Nybyggnad av container, vocsidizer, må 1:7.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av församlingslokal, ramp, själevads prästbord 1:95.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lägenhet till kontor, tillbyggnad av farstukvist, fasadändring, sätta upp skylt, gropen 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.