Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av operationscentrum vid sjukhus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad för Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus. Tillbyggnadsarea ca 1300 m2 samt ombyggnadsarea ca 3000 m2 (bruttoarea)
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Upphandlingen avser byggnation av ny simhall. Uppdraget avser i Fas 1; Riktkostnadskalkylarbete, riskkostnadsanalyser, systemhandlingsprojektering, byggkonsultationer, tidplaner och utredningsarbete. Fas 2; ingår bygghandlingsprojektering och entreprenadgenomförande med allt från markarbeten till komplett färdig anläggning inklusive samtliga installationsarbeten.
Nybyggnad av hälsocentral i Själevad, Örnsköldsvik
Entreprenaden avser nybyggnad av Själevads ”nya” hälsocentral samt rivning av de byggnader som i dagsläget används som hälsocentral.
Nybyggnad av padelhall i Örnskölsvik
Avser nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av veterinärstation i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av veterinärstation.
Nybyggnad av motorbana i Byggdsiljum
Nybyggnad av motorbana.
Lokalanpassningar på skola i Örnsköldsvik
Avser lokalanpassningar på Skärpeskolan. Upphandling av konsulter sker troligen via ramavtal.
Renovering av tak, fasad och fönster på Själevads kyrka
Avser renovering av tak, fasad och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Tillbyggnad av apotek i Örnsköldsvik
Total ytan som ska byggas åt Apoteket är ca 245 kvm varav ca 165 kvm tas via nybyggnation.
Nybyggnad av padelhall i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad avser padelhallen ska innefatta åtta padelbanor, omklädningsrum, loungeytor, en padelbutik och ett gym.
Ändring av ventilation i badhus i Örnsköldsvik
Ändring av anordning för ventilation.
Tillbyggnad av turistinformation och reception i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av motell med entré, toalett och turistinformation, bjästa 57:6.
Fasadrenovering på Sidensjö kyrka
Avser fasadrenovering och tjärning av tak. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av restaurangverksamhet, fridsborg 2:2.
Tillbyggnad till padelhall i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av lokal, takhöjning för att rymma padelhall, gene 2:114.
Utvändigt underhåll av kontor i Örnsköldsvik
Fasadändring och sätta upp skyltar, bern 9.
Uppförande av tälthall i Örnsköldsvik
Uppförande av tält/idrottshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Örnsköldsvik
Fasadändring, nytt skärmtak, uppföra skyltar och pylon, plogen 11.
Rivning av kontor i Örnsköldsvik
Rivning av byggnad, skademark 9:3.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor och omklädningsrum, överön 6:17.
Utvändigt underhåll av butik i Örnsköldsvik
Fasadändring av butik, ny fasadkulör, byte av skyltar, bjästa 30:1.
Utvändigt underhåll av gym i Örnsköldsvik
Fasadändring på butikslokal, ändrad användning från butik till gym, skyltar och ny entré, kompassen 1.
Ombyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Ändring av bärande konstruktion och brandskydd, strandkajen 7.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).