Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 164 st.

Nybyggnad av kontor, centrumverksamhet mm i Norrköping
Ett område på ca 22 hektar som kan inrymma nybyggnad av verksamheter, kontor, samlingslokaler, skola och centrumverksamhet. 33 olika tomter.
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Norrköping
F-6 skola för ca 400 elever, idrottshall storkök och matsal.
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Nybyggnad av tingsrätt i Norrköping
Lokaler för domstolverksamhet - Norrköpings tingsrätt. Norrköping Skepparen 1-3, Saltängen 1:14-1:15
Om- och tillbyggnad av skola i Mjölby
Avser renovering och tillbyggnad av Lagmansskolan i Mjölby kommun. I entreprenaden ingår även iordningställande av utemiljö. I tillbyggda delen ska bl.a nytt storkök upprättas. Nybyggnad ska utföras som ett PHI-passivhus och certifieras enligt PassiveHouse Classic.
Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping etapp 1
Tilldelningsområde 1 innefattar bostäder samt lokaler för centrumändamål. 10000 bta. 700 kvm lokaler I denna etapp kommer det byggas: 900 lägenheter samt lokaler
Nybyggnad av sjukhus i Norrköping
Nybyggnad av lokaler för: Barn, kvinnohälsa och örn/näsa/hals
Ny och ombyggnad av skola i Linköping
Vreta Kloster skola består av flertalet olika skolbyggnader från olika tidsepoker samt paviljonglösningar. Projektet avser att ta bort behovet av paviljonger samt utöka skolans elevkapacitet för åk 1-6. Projektet innebär nyproduktion av 7 basenheter samt ny matsal och tillagningskök, som kopplas ihop med äldre befintlig skolmiljö. Tillbyggnad uppgår till ca 2700 kvm . Därutöver utförs ombyggnad och underhåll av hus A och B, ca 1400 kvm, till moderna undervisningslokaler. Projektet kommer även tillskapa ny infart och angöring för varuleveranser som avsevärt kommer förbättra trafiksäkerheten. Projektet kommer genomföras i 3 etapper. För nya huset, etapp 1, planeras inflyttning till HT 2023. Ombyggnad och underhåll av hus A och B, etapp 2, påbörjas HT 2023. Etapp 3 omfattar flytt av paviljonger och utemiljö.
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av skola i Ryd, Linköping
Förskolan: Plats för 120 barn samt personal om 30 personer fördelat på tre basenheter i två plan. Björnkärrsskolan: Delar av den rivs och byggs om. Befintlig matsal och kök rivs och byggs om till administrationsdel för skolans personal.
Utbyggnad av skola i Mjölby
Tanken är att det ska bli en 5 parallelig F-3 skola.
Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping etapp 1
Tilldelningsområde 9 innefattar bostäder samt lokaler för centrumändamål. 5000 kvm Bta 1000 kvm lokaler. I denna etapp kommer det byggas: 900 lägenheter samt lokaler
Till och ombyggnad till skola i Motala
Till och ombyggnad av skola
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar men förskjuts något västerut. Planområdet omfattar del av Varamon 1:52. Området avgränsas i väster av del av kv. Toppmurklan, i öster av Varamovägen, i norr av Månvägen och i söder av Stjärnvägen.
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp etapp 1
Ombyggnad och renovering av befintligt affärshus.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
19000 kvm mark för etablering av verksamheter, industri, restaurang, räddningsstation och travverksamhet
Om och tillbyggnad av skola i Vadstena
Renovering, om- och tillbyggnad av St Persskolan. Bedömd berörd yta ca 4000 m2. Gamla installationer rivs och ersätts med nya. Utöver detta ska en ombyggnad av nuvarande skolutemiljö utföras
Nybyggnad av idrottshall mm i centrala Linköping
Ny byggnad innehållande bl.a. idrottshallar, skolmåltidslokal och underjordiskt garage (okänt antal våningar) på fastigheten Akropolis 2 i Linköping kallad Projektet.
Nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nybyggnad av centrumbebyggelse i Norrköping
Nybyggnad av centrumfastigheter och restaurang i Lindö Strand på fastigheterna: Mantåget 1 och Halvslaget.
Om och tillbyggnad av förskola i Motala
Om- och tillbyggnad av förskola med en blivande total yta om 2015 m2 BTA. Projektet utgår från en verksamhetsanpassning där förskolan utökas från sex (6) till åtta (8) avdelningar. Dessutom sker utökning för så kallad dygnet-runt verksamhet i mindre omfattning.
Nybyggnad av förskola i Vallastaden, Linköping
Förskola för 100 barn (2,5 basenheter) i två plan med tillagningskök och matsal plus ett tredje plan för förskole-admin. Objektet kommer att ha en portik och ett växthus/vinterträdgård som är typisk för Vallastaden. I övrigt kommer objektet att ha solceller på taket och en utemiljö innehållande förråd, lek och natur för den bästa läromiljön.
Nybyggnad av förskola och lss boende i Linköping
Nybyggnad av förskola och lss-boende
Nybyggnad av koncept förskola i Kisa
Nybyggnad av koncept förskola
Nybyggnad av förskola i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Ombyggnad i skola mm i Norrköping
Totalrenovering av skolbyggnad uppförd i slutet av 1800-talet In och utvändig renovering med delvis nya planlösningar. Nya utrymningstrapphus tillskapas, hiss skall byggas, takrenovering, fönsterrenovering samt avfärgning fasad Del av fastigheten Östantill 1:2 och fastigheten Svalan 3
Nybyggnad av förskola i Motala
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av kontor och restaurang i Mjölby
Nybyggnad av kontorshus och restaurang.
Nytt turism och besöksändamål i Söderköping
Skapa mark för boende-, turism- och besöksändamål.
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Motala
Ändat användningssätt från industri till butik, tillbyggnad samt fasadändring.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Linköping
Nybyggnad av handelslokaler, komplementbyggnader samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av kök och matsal vid skola i Boxholm
Nybyggnad av kök och matsal vid Åsbo skola
Tillbyggnad av mottagningskök på skola i Norrköping
Tillbyggnad för nytt mottagningskök och serveringsdel samt ombyggnad av bef kök till diskrum, bef matsal samt befintliga omklädningsrum.
Tillbyggnad av idrottshall i Ödeshög
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av lysingskolans sporthall.
Nybyggnad av stugby i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 12 stycken fritidshus.
Grundförstärkning på förskola i Norrköping
Grundförstärkning av byggnad
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av befintliga lokaler till förskola.
Invändiga renoveringar av kommunens fastigheter mm i Valdemarsvik
Köksrenoveringar, åtgärder på Grännäs camping och restaurang, skolmiljöåtgärder efter branden i Lärarbostad i Ringarum, värmeinstallationer inför försäljning av objekt och liknande åtgärder på fastigheter. Allmän toalett i Gusum och en uppgradering av Vammarskolans grusplan. Även en utökning av laddinfrastruktur.
Ny vårdcentral för Familjeläkarna i Mjölby
Objektet avser att på totalentreprenad i Galleria Kvarnen, Mjölby, uppföra en ny vårdcentral med tandläkarmottagning för Familjeläkarna. Rulljalusi – Jari Safe AB
Ombyggnad till hemtjänst i Vikbolandet, Norrköping
Entreprenaden avser ombyggnad för ny verksamhet i befintliga lokaler. Det ingår ytskiktsrenovering invändigt med håltagning och installationsarbeten. Installation av ny bergvärmeanläggning samt ny ventilationsanläggning. Utvändigt arbeten med schakt för ledningar samt arbete med ny cykelparkering. Ombyggnad av totalt 460 kvm BTA.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av Bergets förskola.
Renovering av förskola i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förskola, samt ombyggnation och ändring av vvs.
Ombyggnad av storkök i Söderköping
Anmälan om ventilationsbyte - centralkök och matsal.
Nybyggnad av hamnkontor/gästhamnsservice i Vadstena
Nybyggnad av servicebyggnad nere vid Hamnen. Rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Söderköping
Tillbyggnad och fasadändring - livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Anläggande av konstgräs på fotbollsplan i Motala
Anläggande av konstgräsplan med SBR-granulat på befintlig gräsplan. Storlek som 11-manna. Optionspriser lämnas på annan typ av granulat (TPE-H), belysningsmaster inkl armaturer och bevattningssystem i mark.
Renovering av Ektorps fritidsgård i Norrköping
Objektet avser renovering av Ektorps fritidsgård.
Tillbyggnad av däcklager i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Tillbyggnad av däcklager i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Utbyggnad av konstgräsplan mm i Linköping
Entreprenaden innefattar två objekt, på olika platser: 1. Byte av konstgräs på konstgräsplan ALG (vid Anders Ljungsteds Gymnasium), 11 mot 11 plan, 2. Byte av konstgräs på konstgräsplan Skarpans IP, 9 mot 9 plan.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av ekonomibyggnad till veterinärstation, kontor, bostad, anläggande av parkeringsplatser samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ny butik i galleria Kvarnen i Mjölby
Avser en ny butik för KappAhl i Galleria Kvarnen, Mjölby.
Invändigt underhåll av affärshus i Mjölby
Invändig ändring av affärshus.
Rivning av affärsbyggnad i Skänninge
Rivning av gamla Coop inför nybyggnation av flerbostadshus.
Utökning av camping mm i Valdemarsvik
Utveckling av camping mm
Nybyggnad av förskole paviljong i Norrköping
Förskolepaviljong - Råssla 1:225, Krokek
Ombyggnad av förskola i Motala
Ombyggnad av förskola samt nybyggnad av miljöbod.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Tillbyggnad av skola.
Ny och utbyggnad av camping i Norrköping
Etablering av campingverksamhet vid Sörsjöns friluftsgård och camping. Norrköpings kommun avser att upplåta anläggningsarrende på del av fastigheten Rodga 1:5 och samtidigt genomföra en försäljning av byggnaderna på Sörsjöns Campinganläggning till den blivande arrendatorn.
Inhyrning av skolmoduler i Mjölby
Två enplanspaviljonger med 4 st klassrum och 4 st grupprum per paviljong. Paviljongerna ska vara avsedda för elever i årskurs F-9.
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av paviljong anpassad för förskoleverksamhet.
Rivning av skola i Linköping
Rivningen avser befintliga Kungsbergsskolan inkl flera byggnader i Linköping.
Nybyggnad av lekplats i Linköping
Lekplats Kvinnebyvägen
Ombyggnad av reningsanläggning vid utebassäng på Stångebro, Linköping
Omfattar arbeten inom badvattenrening, el, VVS, styr, brand, bygg och mark/VA. Största delen avser badvattenrening
Utvändiga arbeten på Motala Kyrka
Renovering av fönster, portar, fasad, luckor, plåtarbeten. Dränering.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Projektet omfattar nya kontorsytor, konferensytor, teknikrum för installationer samt reservkraftanläggning för Sos-alarmstation i Norrköpings kommun. BTA uppgår till ca 200 m2.
Takarbeten på kyrka i Regna Kyrkby
Omläggning av skiffertak
Utvändigt underhåll på Sya kyrka
Fasadrenovering, underhåll av fönster och dörrar
Grundförstärkning av kulvert i Funkishuset i Valdemarsvik
Objektet avser grundförstärkning av kulvert för det kommunala bolaget Centrumhuset i Valdemarsvik AB.
Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till utbildningslokaler.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola/skola.
Rivning av kontor i Norrköping
Rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Rivning av förskola i Kolmården
Rivning av förskola
Ny idrotts- och rekreationsanläggning i Åtvidaberg
Grebo Prästgård 1:43 och Melskog 1:1
Tillbyggnad av bageri och frysrum i Norrköping
Nybyggnad av bageri och frysrum i butik
Nybyggnad av lekyta i Söderköping
Nybyggnad av lekplats i Tyketorp.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändring av planlösning, bärande konstrutkion och ventilation.
Invändigt underhåll i förskola i Åtvidabergs kommun
Nygårds förskola, värme och ventilation
Upprustning av badplats och camping i Ydre
Upprustning av badplats och camping, handikappanpassning
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Tillbyggnad av aktivitetscenter i Norrköping
Bygglov för utökning av verksamhet, lekland.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).