Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 132 st.

Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.
Nybyggnad av butiker och restauranger i Ingelsta, Norrköping
Ca 25 st nya butiker och restauranger, möjliggöra centrumverksamhet och hotellverksamhet, samt att utöka byggrätten för handel och kontor. Silvret 1 och Silvret 9
Nybyggnad av förskola, vårdboende, äldreboende och bostäder i Norrköping
Förskola, vårdboende, äldreboende och bostäder
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt parkeringsplatser. BREEAM Excellent
Om- och tillbyggnad av skola i Mjölby
Avser renovering och tillbyggnad av Lagmansskolan i Mjölby kommun. I entreprenaden ingår även iordningställande/upprustning av 7000 kvadratmeter utemiljö. I tillbyggda delen ska bl.a nytt storkök upprättas. Nybyggnad ska utföras som ett PHI-passivhus och certifieras enligt PassiveHouse Classic.
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Kisa
Rivning, ny, till och ombyggnad för 483 elever. Kommer att bli 21 klassrum med tillhörande utrymmen.
Ombyggnad av kommunhuset i Linköping
Avser ombyggnation av Kommunhuset Drottninggatan/Djurgårdsgatan och omfattar bl a invändig lokalanpassning, nytt fläktrum och ventilationssystem, takomläggning, fönsterrenovering och fönsterbyten, fasadrenovering, markarbeten och finplanering av innergård. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser, fas 1 - projektering och kalkyl, fas 2 - projektering och produktion.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall, industrihall och skärmtak.
Om- & tillbyggnad av skola, skolkök och sporthall i Vadstena
Ytor Hus A totala BTA ca 1650 m2 Hus B totala BTA ca 2850 m2 Hus C totala BTA ca 370 m2 Hus D totala BTA ca 340 m2 Hus E totala BTA ca 685 m2 Bearbetad markyta ca 15 300 m2..
Om- och tillbyggnad av lokaler för Platen i Motala
Avser om- och tillbyggnad av befintlig fastighet för Platens nya gemensamma lokaler i Motala. I uppdraget ingår rivningsarbeten, om- och tillbyggnad av befintlig byggnad, samt en ny byggnad inom befintlig fastighet. Platens ambition är att bygga den nya byggnaden i en huvudsakligen träbaserad stomme.
Nybyggnad av förskola i Vilbergen, Norrköping
8 avdelningar varav 2 avd är anpassade avdelningar
Nybyggnad av kontor och garage på Gamla staden, Norrköping
Ca 4000-5000 kvm kontor och garage. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kontorslokaler samt någon typ av publik verksamhet i bottenplan.
Nybyggnad av vårdbostad i Harvestad, Linköping
Ny vårdbostad med ca 80 platser i Harvestad Linköpings kommun. BRA ca 7700 kvm. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser, fas 1 - projektering och kalkyl, fas 2 - projektering och produktion.
Nybyggnad av lokaler för Fenomenmagasinet i Linköping
Fenomenmagasinet i Linköping är ett regionalt Science Center och tar idag emot ca 40 000 besökare varje år. Verksamheten erbjuder bland annat sina besökare omfattande utställningsytor med experiment med koppling till naturvetenskap och teknik samt undervisningslokaler.
Nybyggnad av förskola i Motala
Planerad förskola i ett plan, omfattar ca 900,5 BTA. Grundläggning kommer utföras som varmluftsventilerad krypgrund och överbyggnaden kommer att uppföras i volymelement. Förskolan är planerad för ca 84st barn.
Ny- och ombyggnad av Rosendalsskolan i Linköping
Projektet omfattar modernisering av Rosendalsskolan och påverkar hus A, B och C. I hus A byts fasad och fönster. I mittdelen rivs det till stomrent och ventilation, rör och rumsindelning byts ut. I den norra delen blir det endast nya ytskikt. I södra delen blir det delvis ny rumsindelning samt nya ytskikt. I hus C blir det totalrenovering med ny rumsindelning och nya ytskikt, förutom i skyddsrumsdelar där inget görs. Hus B blir nybyggnad. Angivna areror berör i tur och ordning hus A, B och C. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Linköping
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler, lunchrestaurang samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av centralkök i Vadstena
Detta kök skall bereda och tillaga mat som serveras till elever från Petrus Magni skolan och Katarinaskolan. Köket bereder och tillagar även varm lunch och kvällsmat till kommunens äldreomsorg. Köket dimensioneras för ca 1100 portioner.
Nybyggnad av förskola i Mjölby
Nybyggnad av förskola avsedd för 120 barn. Förskolan består av fyra avdelningar á två hemvister med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen, tillagningskök samt utemiljö.
Ombyggnad av trafikcentral i Norrköping
Utbyte av befintliga försörjningssystem, ny geoanläggning, nya teknikutrymmen, ny rumsindelning, nytt perimeterskydd.
Till och ombyggnad av personallokal mm i Finspång
Till- och ombyggnad av personalbyggnad samt nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av kajbyggnad i Norrköping
Entreprenaden omfattar nybyggnation av kontorsbyggnad i Inre hamnen, Norrköping. Byggnaden uppförs i två plan med tillhörande entresolplan. Byggnaden ska i ett första läge användas som kontor och innefattas av bland annat kontorslandskap/showroom, lounge, lobby, mötesrum, allmänna ytor, teknikrum, personalutrymmen samt ett antal biutrymmen. Byggnaden ska förberedas för att i framtiden kunna uppdateras till restaurang.
Tillbyggnad av kontor och omklädningsrum i Norrköping
Tillbyggnad av 13 nya kontorsplatser och omklädningsrum för ca 70 personer.
Om- och tillbyggnad av skola i Åby, Norrköping
Två mindre tillbyggnader samt renoveringsarbeten i bef. skolbyggnad och matsalsbyggnad.
Ombyggnad av lekplatser vid förskolor i Norrköping
Utemiljö skola och förskola 1.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Tomter från 0,5 till ca 2 hektar Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Om- och tillbyggnad av förskola i Söderköping
Skönberga förskola kommer att byggas till ca 600 m2 och ca 200 m2 kommer att totalrenoveras. Nybyggda delar består av 2 st. förskoleavdelningar och personalutrymmen. Befintliga delar som renoveras består idag av mottagningskök, installationsutrymmen & personalutrymmen. De kommer efter renovering främst innehålla tillagningskök samt installationsutrymmen. Utemiljön kommer att uppdateras med lekmiljö, sociala ytor, förrådsbyggnader och delvis nytt VA. Objektet värms med fjärrvärme. Solcellsanläggning på tillbyggnad skola som option.
Nybyggnad av förskola i Åby
Objektet avser nybyggnad av förskola, total bruttoarea ca 1832 m2.
Nybyggnad av förskola i Kolmården
Avser nybyggnad innehållande förskoleverksamhet på fyra avdelningar inkl. personalutrymmen, serveringskök, teknikutrymmen samt tillhörande utemiljö etc.
Nybyggnad av kontor i Boxholm
Bygglov nybyggnation kontorshus & industri-/lagerbyggnad.
Hyresgästanpassning av kontor i Linköping
Hyrsegästanpassning på ca 900 kvm, byte av ventilation. kyla och renovering av fönster.
Nybyggnad av vårdhem i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av vårdlokaler.
Ombyggnad av kontorslokaler i Linköping
Avser ombyggnation/hyresgästanpassning av kontorslokaler som hyrs av AB Stångåstaden inom fastigheten Glasblåsaren 13. Efter ombyggnationen kommer Stångåstaden att hyra plan 12-19, entréplan samt källare/ garage.
Ombyggnad av hamburgerrestaurang i Ödeshög
Ombyggnad av hamburgerrestaurang.
Om och tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Avser om och tillbyggnad av idrottshall i Norrköping. Hallen ska fungera som träning för volt/hoppträning med fyra hoppbanor.
Hyresgästanpassning av butik i Norrköping
Hyresgästanpassning åt Coop.
Till- och ombyggnad av församlingsgård i Åtvidaberg
Avser renovering och tillbyggnad samt installation av bergvärme i församlingsgård, Åtvidaberg.
Anläggande av konstgräs på fotbollsplan i Motala
Anläggande av konstgräsplan med SBR-granulat på befintlig gräsplan. Storlek som 11-manna.
Renovering av skola i Mjölby
Avser ut- och invändig renovering av Väderstad skola, Hus A. Ändring skola, fasadändring, ändring ventilation, brandskydd och planlösning.
Takbyte samt installation av solcellsanläggning på Himmelstalundshallen i Norrköping
Avser byte/renovering av tak samt installation av solcellsanläggning på Himmelstalundshallen i Norrköping.
Nybyggnad av slöjdsalar vid skola i Norrköping
Avser uppförande av nya slöjdsalar. Grund & golvbjälklag ska väljas och utföras på ett sådant sätt att beställaren undviker framtida fukt- och eller kondensproblem i byggnaden. Eventuell krypgrund ska utföras som varmgrund utan mekaniska lösningar och förses med erforderliga inspektionsluckor.
Omputsning och målning av kapell i Vikingstads kyrka
Omputsning och målning av kapell.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för om- tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Bygglov för fasadändring av handelsbyggnad, ny skylt samt ändring av befintlig butik till ytterligare butik.
Nybyggnad av fotbollsplan i Ödeshög
Ansökan om bygglov för anläggande av konstgräsplan (106x60m) vid vättervallen.
Ombyggnad av förskola i Finspång
Ändrad användning av förskola till daglig verksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av butik till restaurang , fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Nybyggnad av kontor i Mjölby
Nybyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad samt inre ombyggnation.
Ny konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av konstgräsplan.
Utvidgning av befintlig camping, småbåtshamn och badplatser i Ydre
Utvidgning av befintlig camping, småbåtshamn och badplatser vid sjön Östra Lägern.
Nybyggnad av fotbollsplan i Motala
Anläggande av 9 manna fotbollsplan samt ljusanordning.
Ombyggnad av kontor vid Spårvagnshallen i Norrköping
Projektet avser ombyggnad/renovering av kontorslokaler i Norrköpings Spårvägars vagnhall samt tillbyggnad av bef. trapphus i syfte att förbättra tillgängligheten. Viss iordningställning av förråds- och verkstadslokaler, parkeringsplatser etc ingår också i entreprenaden.
Uppförande av tillfällig paviljongbyggnad vid skola i Svärtinge
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för skolverksamhet. Bruttoarea om ca 793 m.
Rivning av grundskola i Vilbergen
Rivning av skola för ca 300 elever
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Norrköping
Denna entreprenad omfattar om och tillbyggnad av ventilationsinstallationer inklusive styr och övervakning för att skolan ska kunna bedriva undervisning för större grupper. I denna entreprenad skall även ventilationsinstallationer till köket bytas ut.
Reparation och målning av plåttak på Yxnerums kyrka
Reparation av underbrädning och omläggning av plåttak på torn samt målning av plåttak på långhus.
Specialsnickeri, möbler och inredning till kontorslokaler i Linköping
Skolinspektionens medarbetare i Linköping ska under våren 2024 flytta till ny kontorslokal. Lokalen ska anpassas för att stödja myndighetens arbetssätt och till det behöver Skolinspektionen anskaffa möbler och inredning. Upphandlingen omfattar fyra (4) anbudsområden: Anbudsområde. Paus Anbudsområde. Möte Anbudsområde. Specialsnickeri Anbudsområde. Textil inredning för fönstermiljö
Uppförande av paviljong för tillfällig förskola i Norrköping
Avser uppförande av tillfällig paviljongbyggnad för förskoleverksamhet.
Renovering av spåntak på kulturbyggnader i Valla, Linköping
Avser rivning, ny läggning, reparation samt målning med trätjära av tak på byggnaderna Adelshuset Von Lingens gård och Bagarstugan. Byggnaderna är av kulturantikvariskt intresse.
Byte av löparbanor på Vifolkavallen i Mjölby
Omfattar byte av syntetbeläggning på befintliga löparbanor, längdhoppsbana samt halvcirkel på Vifolkavallens idrottsplats.
Invändiga anpassningar av folkets hus i Motala
Ytskiktsrenovering och flytt av kök.
Invändiga arbeten på ishall i Motala
Byte av sarg, belysning och målning.
Ombyggnad av konferenscentrum i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från hvb hem till rumsuthyrning, konferens och bostad.
Nybyggnad av temalekplats Skogens djur i Borensberg
Entreprenaden omfattar rivning, anläggningsarbeten, montering av lekutrustning, beläggningar av bl.a. gummiasfalt, betongmarksten, asfalt mm. Byggnation av bl.a. inspringningsskydd, planteringar mm. Belägen vid Hällsättersleken, Borensberg
Omläggning och tjärning av spåntak på Värna kyrka
Omläggning och tjärning av spåntak på långhus nordsida. Rödfärgning av klockbod.
Yttertaksarbete på kyrka i Ödeshög
Renovering och utbyte av befintligt koppartak
Utvändiga arbeten på Trehörna kyrka
Fasad, fönster och takarbeten
Rivning av verksamhetslokaler i Norrköping
Rivning av verksamhetslokaler. Rivningen kommer att ske i 3 etapper.
Tillbyggnad av affärshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Finspång
Ändrad användning av butikslokal till restaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Linköping
2023-12-14 Bygglov för fasadändring av handelslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av bilverkstad/kontor - fasadändring samt uppsättning av skylt Stenbocken 9,10.
Hyresgästanpassning i affärshus i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler.
Ombyggnad av skola i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning, ventilation och brandskydd i skola.
Rivning av nattklubb i Motala
Rivning av nattklubbslokaler .
Installation av gaskylare till livsmedelsbutik i Ödeshög
Ansökan om bygglov för utvändig installation av gaskylare (ica).
Utvändigt underhåll av restaurang i Linköping
Bygglov för fasadändring av restauranglokal samt anläggande av stödmurar.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Anmälan om ändring i bärande konstruktion i handelsbyggnad.
Flytt av befintligt kontor i Söderköping
Flytt av kontorsbyggnad för industriverksamhet samt belysning. Markarbeten är klara sedan tidigare.
Invändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad, fasadändringar samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av bostad till kontor.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Linköping
Bygglov för ändrad användning av lägenheter till tandklinik.
Ombyggnad installationer i kontor i Linköping
Uppgradering av installationer i kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).