Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 och särskola i Norrköping
Nybyggnad av 2 paralellig F-6 och ev en särskola
Nybyggnad av tingsrätt i Norrköping
fyra våningar med förhandlingssalar på plan 1 och 2, samt administration på plan 3 och 4. I källaren ska bland annat arkiv inrymmas. Teknikrum blir fördelade på flera plan. Norrköping Skepparen 1-3, Saltängen 1:14-1:15
Ombyggnad av kontor och galleria i Norrköping
Om och tillbyggnad av gallerian Spiralen. Tulpanen 18
Ombyggnad av kontor och galleria i Norrköping
Om och tillbyggnad av gallerian Spiralen. Liljan 6
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnad av 4-6 avd förskola.
Nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nybyggnad av centrumbebyggelse i Norrköping
Nybyggnad av centrumfastigheter och restaurang i Lindö Strand på fastigheterna: Mantåget 1 och Halvslaget 1
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Nybyggnad av parker och lekparker i Norrköping
Nybyggnad av lekparker och stadsparker i Norrköpings kommun.
Tillbyggnad av mottagningskök på skola i Norrköping
Tillbyggnad för nytt mottagningskök och serveringsdel samt ombyggnad av bef kök till diskrum, bef matsal samt befintliga omklädningsrum.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av befintliga lokaler till förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad och fasadändring av handelsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ombyggnad av Bergets förskola till grundskola
Ombyggnad av bilhall i Norrköping
Ny entré, byte av glaspartier mm
Uppförande av paviljongbyggnad (skolverksamhet) i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för skolverksamhet. Bruttoarea om ca 2800 m2.
Uppförande av paviljonger för särskola och korttids, Ebersteinska Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för särskola med dess korttidstillsyn. Placering av paviljongerna på parkeringsytan framför Ebersteinska Hus H.
Uppförande av tillfällig idrottshall/tält i Ektorp, Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig idrottshall anpassad för skolverksamhet. Hyresperioden är 36 månader med rätt till förlängning. Byggnadsarea om ca 450 m2.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Fasadändring av handelsbyggnad.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola.
Nya solceller på skola i Norrköping
Utvändig ändring av förskola/skola.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola/förskola.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av kontorsdel samt ombyggnation av hotell.
Utbyte av bassängtäckningar på Centralbadet i Norrköping
Entreprenaden avser utbyte av befintliga bassängtäckningar på 3 st bassänger (stora 50:an, runda hopp, samt undervisningsbassängen).
Utvändigt underhåll av vårdhem i Norrköping
Bygglov för fasadändring av vårdlokaler.
Rivning av anstalt i Norrköping
Anmälan om rivning av anläggning.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förskola/skola.
Rivning av förskola i Kolmården
Rivning av förskola
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Anmälan om underhåll av samlingslokal.
Nybyggnad av idrottsplats i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av anläggning samt strandskyddsdispens.
Installation av solceller på kontor i Norrköping
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ändrad användning av handelslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Fasadändring av kontorsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).