Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikfastighet i Norrköping
Norr om Östra Bravikenvägen, ett område på ca 170 000 kvm. Nybyggnad av 70 000 kvadratmeter + ett kallager på 20 000 kvadratmeter
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Norrköping
F-6 skola för ca 400 elever, idrottshall storkök och matsal.
Nybyggnad av F-6 och särskola i Norrköping
Nybyggnad av 2 paralellig F-6 och ev en särskola
Nybyggnad av tingsrätt i Norrköping
Lokaler för domstolverksamhet - Norrköpings tingsrätt.
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Nybyggnad av kontorshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 2
Projektet Damen med det banbrytande "Kvarteret Svanen 5" omfattar kontor på totalt 7750 m² och ett parkeringshus med 515 st parkeringsplatser. Kontorshuset är utformat med välbefinnande i fokus med möjlighet att arbeta utomhus på enskilda arbetsplatser på djupa balkonger, ett auditorium och konferensytor högst upp med högt tak. Kvarteret har byggnader med fyra respektive sju våningar som har utformats för bästa möjliga dagsljusinsläpp. Damen är utformat som ett slutet kvarter med öppna bottenvåningar där det uppstår liv och rörelse med en känsla av trygghet. Här finns rum för verksamheter såsom restaurang och café, som sommartid kan flytta ut på torget. En del av bottenvåningen utgörs av en mobilitetshubb som förmedlar tjänster inom biltvätt, bilpool, utläming av cykel och elsparkcykel och hämtning och lämning av kemtvätt och e-handel.
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Ombyggnad till kontorslokaler
Till och ombyggnad av krematorium i Norrköping
Till och ombyggnad av krematoriet
Nybyggnad av affärshus i Norrköping
Nybyggnad av handelsbyggnad och förråd.
Nybyggnad av förskola/modulbyggnad i Vikbolandet
Projektet avser uppbringande av modulbyggd förskolebyggnad innehållande tre avdelningar inkl. personalutrymmen, mottagningskök, teknikutrymmen samt tillhörande utemiljö etc. I projektet ingår även att upprätta och installera en bergvärmeanläggning till förskolan.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Anpassning/tillbyggnad av skola
Nybyggnad av förskola i Norrköping
6 avdelningar Ny förskola med tillhörande nattis, miljöhus, lekförråd, barnvagnsförråd och utemiljö skall uppföras.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Avser renovering och till viss del ändring av planlösning för ombyggnad till en för- och lågstadieskola. BTA för hela byggnaden är 2005 m2. Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av nytt mottagningskök, ombyggnad av matsal samt diskrum mm kommer ske vid senare tillfälle.
Renovering av grundskola i Norrköping
Renovering av grundskola
Nybyggnad av parkeringshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 1
Parkeringshus med 515 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av centrumbebyggelse i Norrköping
Nybyggnad av centrumfastigheter och restaurang i Lindö Strand på fastigheterna: Mantåget 1 och Halvslaget.
Nybyggnad av idrottshall och utemiljö i Norrköping
I denna upphandling ingår ny idrottshall och markarbeten.
Nybyggnad av förskola i Smedby
Nybyggnad av 4 avdelningar
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan i Norrköping
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan samt garage i källare.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Ombyggnad av skola i Krokek, Norrköping
Lokaler i Hus A ska renoveras samt omplaneras då skolan ska utökas till 5 paralleller. Diskutrymmets och matsalens kapacitet och yta ska öka och ett nytt lastintag till skolan ska byggas. Fönsterbyte, byte av ytterdörrar och renovering av mindre tak sker i klimatskalet. Ett passersystem ska monteras.
Tillbyggnad av förskola i Kolmården
Tillbyggnad med 2 avd.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Planer för ändrad användning av del av handelsbyggnad till restaurang.
Ombyggnad till skola i Norrköping
Ombyggnad till grundskola
Nybyggnad av kajbyggnad i Norrköping
Norrköpings kommun inbjuder till markanvisningstävling för att bygga ett helt unikt landmärke och en ny målpunkt i Norrköping. Byggnaden ligger mitt i Inre hamnens hjärta där stråken som löper längs kajen, mot Johannisborg och mot stadens södra stadsdelar korsas. Byggnaden ska innehålla restaurang och vara ett besöksmål och en orienteringspunkt.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Fasadändring samt ny ventilation.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall.
Nybyggnad av förskolelokal i Vikbolandet
Önnemo Förskola inom Kv. Bossgård 4:11 på Bygdevägen 4 i Östra husby. Tillbyggnation och ombyggnation av förskola såsom Samlingsrum, ateljé, vilorum, mötes/personalrum och driftsutrymmen. Tillbyggnad och ombyggnation, ytskiktsrenovering m.m. Elinstallationer, armaturer, Nytt heltäckande brandlarm, ventilationsanläggning, , styr och övervakning, rörinstallationer, dragningar och sanitet m.m. Utvändiga markarbeten.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Kontor för hemtjänst och hemsjukvård.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av befintliga lokaler till förskola.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Ombyggnad och renovering av förskola i Kolmården
Ombyggnation och renovering av förskola.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Marken är 100 hektar. Uppförande av kontor, samlingslokal m.m.
Hyresgästanpassning av kontor i Norrköping
Hyresgästanpassning av gamla skollokaler/kontor. Ev kommer underhållsarbete också att ingå
Inhyrning av paviljonger för grundskola i Norrköping
Evakuerings paviljonger för grundskola
Rivning av byggnader för Ebersteinska Yrkesgymnasiet, Norrköping
Entreprenaden avser rivning av Ebersteinska Yrkesgymnasiets inom fastighet Kneippen 1:17. Huvudbyggnaderna A, C, D, E och en hallbyggnad samt mindre komplementbyggnader omfattas av rivningen. Totalt uppgår BTA inkl. Hus B till ca 16 692 kvm, Hus B skall ej rivas. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för en ny grundskola.
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av paviljong anpassad för förskoleverksamhet.
Ombyggnad av kyrka i Skärblacka, Norrköping
Verksamhetsanpassning för att församlingshemmet skall in i kyrkan.
Upphandling av bränsledepå för Räddningstjänsten i Östra Götaland
Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) inbjuder till en RFI i november 2020 för en planerad upphandling av bränsledepå. Syftet med upphandlingen är upprätthålla tillgången på fordonsbränsle.
Nybyggnad av samlingslokal i Vikbolandet
Samlingslokal för 30-tal cafégäster, personalutrymme för vaktmästare, dubbelgarage.
Rivning av förskola i Åby
Rivning av 3 avd
Rivning av förskola i Kolmården
Rivning av förskola
Invändig renovering av Östra Stenby kyrka
Utredningar av rörelser i stommen
Uppförande av paviljonger för förskola i Norrköping
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Utökade lokaler för restaurang.
Uppställning av kontorsmoduler i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Grundförstärkning på förskola i Norrköping
Grundförstärkning av byggnad
Renovering/omläggning av tak på fastighet i Norrköping
Projektet avser omläggning/nyläggning av takpapp samt renovering av befintliga plåtdetaljer.
Ombyggnad av omklädningsrum vid skola i Norrköping
Entreprenaden avser ombyggnation av omklädningsrum, wc:n och entré. Rivningsarbeten av befintliga väggar och ytskikt, håltagningar för nya installationer såsom el, & vvs. Nytt ventilationsaggregat placering i källare. Rivning och nyinstallationer utav VVS och EL arbeten för den nya planlösningen, passersystem på dörrar.
Renovering av tak och fönster på kontor i Norrköping
Avser renovering av fönster, målning av tak samt komplettering av takskydd. Objektet är beläget vid Slottsgatan / Kungsgatan, Norrköping.
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för fasadändring av restaurang Stjärnan 16.
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Anmälan om ändring av planlösning, ventilation samt brandskydd i vårdlokaler.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Anmälan om invändig ändring i skola.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av utställningshall i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till utställningslokal.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för inredande av lokal till restaurang samt ändring i ventilation.
Nybyggnad av tennishall i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av skola.
Rivning av kontor i Norrköping
Rivning av handelsbyggnad, lagerlokal och kontor.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivningslov för rivning av förskola/skola.
Rivning av restaurang i Norrköping
Rivningslov för rivning av restaurang.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskolepaviljong.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Norrköping
Utvändig ändring av samlingslokal.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrköping
Nybyggnad av servicehus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning, kontor och lager, samt solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt strandskyddsdispens samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av servering i Norrköping
Bygglov för pergola till uteservering.
Rivning av telestation i Norrköping
Anmälan om rivning av teknikbod.
Utvändigt underhåll av restaurang i Norrköping
Bygglov för fasadändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av garage i Norrköping
Bygglov för fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av handelsbyggnad; solceller på tak.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall (plåthall).
Utvändig renovering av Östra Stenby kyrka
Reparation av takfotslist. Målning av portar. Lagning av valvputs
Leverans och montering av vertikalmarkiser till skolor i Norrköping
Avser vertikalmarkiser/vertikalscreen till Vrinneviskolan Hus C, samt kök & Tamburinen skola i Norrköping.
Nytt golv i mässhallen i Norrköping
Mässhallen skyddsgolv

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.