Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola F-6 i Kneippen
Nybyggnad av F-6 skola för ca 670 elever
Nybyggnad av F-6 och särskola i Norrköping
Nybyggnad av 2 paralellig F-6 och ev en särskola
Nybyggnad av sjukhus i Norrköping
Nybyggnad av lokaler för: Barn, kvinnohälsa och örn/näsa/hals
Nybyggnad av kontorshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 2
Projektet Damen med det banbrytande "Kvarteret Svanen 5" omfattar kontor på totalt 7750 m² och ett parkeringshus med 515 st parkeringsplatser. Kontorshuset är utformat med välbefinnande i fokus med möjlighet att arbeta utomhus på enskilda arbetsplatser på djupa balkonger, ett auditorium och konferensytor högst upp med högt tak. Kvarteret har byggnader med fyra respektive sju våningar som har utformats för bästa möjliga dagsljusinsläpp. Damen är utformat som ett slutet kvarter med öppna bottenvåningar där det uppstår liv och rörelse med en känsla av trygghet. Här finns rum för verksamheter såsom restaurang och café, som sommartid kan flytta ut på torget. En del av bottenvåningen utgörs av en mobilitetshubb som förmedlar tjänster inom biltvätt, bilpool, utläming av cykel och elsparkcykel och hämtning och lämning av kemtvätt och e-handel.
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Ombyggnad till kontorslokaler Gamla Andreas Kvarn
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Påbyggnad av centrumbyggnad mm i Norrköping
Påbyggnad av centrumbyggnad, Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende. cirka 200 nya bostäder och cirka 3500 kvadratmeter lokalyta.
Nybyggnad av idrottshall i Norrköping
Nybyggnad av idrottshall
Ombyggnad i skola mm i Norrköping
Totalrenovering av skolbyggnad uppförd i slutet av 1800-talet In och utvändig renovering med delvis nya planlösningar. Nya utrymningstrapphus tillskapas, hiss skall byggas, takrenovering, fönsterrenovering samt avfärgning fasad Del av fastigheten Östantill 1:2 och fastigheten Svalan 3
Nybyggnad av kajbyggnad i Norrköping
Norrköpings kommun inbjuder till markanvisningstävling för att bygga ett helt unikt landmärke och en ny målpunkt i Norrköping. Byggnaden ligger mitt i Inre hamnens hjärta där stråken som löper längs kajen, mot Johannisborg och mot stadens södra stadsdelar korsas. Byggnaden ska innehålla restaurang och vara ett besöksmål och en orienteringspunkt.
Ny förskola och nya bostäder i Norrköping
Nybyggnad av förskola samt bostäder.
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Ombyggnad/anpassning av kontorslokaler i Norrköping
Sjöfartsverkets personal har växt och myndigheten har ett behov av att se över Sjöfartsverkets lokaler på huvudkontoret i Norrköping, så att dess yta nyttjas optimalt. Lokalerna består av ca 9 500 kvm fördelat på fyra (4) våningsplan med en personalstyrka på ca 470 st.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Möjliggöra förskoleverksamhet Detaljplan för fastigheterna Jursla 5:219, Jursla 5:19 samt del av Jursla 1:26
Ombyggnad av skola i Norrköping
Förhandsbesked för ändrad användning av förskola/skola.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Projektet omfattar nya kontorsytor, konferensytor, teknikrum för installationer samt reservkraftanläggning för Sos-alarmstation i Norrköpings kommun. BTA uppgår till ca 200 m2.
Tillbyggnad av mottagningskök på skola i Norrköping
Tillbyggnad för nytt mottagningskök och serveringsdel samt ombyggnad av bef kök till diskrum, bef matsal samt befintliga omklädningsrum.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad och fasadändring av handelsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av befintliga lokaler till förskola.
Ombyggnad till hemtjänst i Vikbolandet, Norrköping
Entreprenaden avser ombyggnad för ny verksamhet i befintliga lokaler. Det ingår ytskiktsrenovering invändigt med håltagning och installationsarbeten. Installation av ny bergvärmeanläggning samt ny ventilationsanläggning. Utvändigt arbeten med schakt för ledningar samt arbete med ny cykelparkering. Ombyggnad av totalt 460 kvm BTA.
Tillbyggnad av förskola i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av förskola/skola.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ombyggnad av Bergets förskola till grundskola
Tillbyggnad av däcklager i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Renovering av Ektorps fritidsgård i Norrköping
Objektet avser renovering av Ektorps fritidsgård.
Ombyggnad av kyrka i Skärblacka, Norrköping
Verksamhetsanpassning för att församlingshemmet skall in i kyrkan.
Tillbyggnad av bageri och frysrum i Norrköping
Nybyggnad av bageri och frysrum i butik
Rivning av förskola i Kolmården
Rivning av förskola
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola.
Utvändigt underhåll av skola i Norrköping
Fasadändring av förskola/skola.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av restaurang.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).