Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, centrumverksamhet mm i Norrköping
Ett område på ca 22 hektar som kan inrymma nybyggnad av verksamheter, kontor, samlingslokaler, skola och centrumverksamhet. 33 olika tomter.
Nybyggnad av postterminal på Händelö, Norrköping
Terminal för paket- styckegods- och distributionsverksamhet. Fastigheten Randmärket 1 samt del av Händelö 2:2
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Norrköping
F-6 skola för ca 400 elever, idrottshall storkök och matsal.
Nybyggnad av F-6 och särskola i Norrköping
Nybyggnad av 2 paralellig F-6 och ev en särskola
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ca 228 Microlägenheter i korsningen Repslagaregatan och Kristinagatan.
Nybyggnad av kontorshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 2
Projektet Damen med det banbrytande "Kvarteret Svanen 5" omfattar kontor på totalt 7750 m² och ett parkeringshus med 515 st parkeringsplatser. Kontorshuset är utformat med välbefinnande i fokus med möjlighet att arbeta utomhus på enskilda arbetsplatser på djupa balkonger, ett auditorium och konferensytor högst upp med högt tak. Kvarteret har byggnader med fyra respektive sju våningar som har utformats för bästa möjliga dagsljusinsläpp. Damen är utformat som ett slutet kvarter med öppna bottenvåningar där det uppstår liv och rörelse med en känsla av trygghet. Här finns rum för verksamheter såsom restaurang och café, som sommartid kan flytta ut på torget. En del av bottenvåningen utgörs av en mobilitetshubb som förmedlar tjänster inom biltvätt, bilpool, utläming av cykel och elsparkcykel och hämtning och lämning av kemtvätt och e-handel.
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Ombyggnad till kontorslokaler
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Påbyggnad av centrumbyggnad mm i Norrköping
Påbyggnad av centrumbyggnad, Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
6 avdelningar Ny förskola med tillhörande nattis, miljöhus, lekförråd, barnvagnsförråd och utemiljö skall uppföras.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Anpassning/tillbyggnad av skola
Nybyggnad av parkeringshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 1
Parkeringshus med 515 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av centrumbebyggelse i Norrköping
Nybyggnad av centrumfastigheter och restaurang i Lindö Strand på fastigheterna: Mantåget 1 och Halvslaget.
Utökning av handelsytor i Ingelsta, Norrköping
Utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan i Norrköping
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan samt garage i källare.
Tillbyggnad av skola i Åby, Norrköping
Två mindre tillbyggnader samt renoveringsarbeten i bef. skolbyggnad och matsalsbyggnad.
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Anpassning av gymnasieskola i Norrköping
Himmelstalund fd floristgymnasiet, anpassning lokaler
Nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i Ingelstad
Utöka befintlig verksamhetsmark genom att skapa nya kontors- och verksamhetslokaler.
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Möjliggöra förskoleverksamhet Detaljplan för fastigheterna Jursla 5:219, Jursla 5:19 samt del av Jursla 1:26
Nybyggnad av kontor och verkstad i Norrköping
Avser nybyggnad av kontor/verkstad.
Ombyggnad till skola i Norrköping
Ombyggnad till grundskola
Tillbyggnad av mottagningskök på skola i Norrköping
Tillbyggnad för nytt mottagningskök och serveringsdel samt ombyggnad av bef kök till diskrum, bef matsal samt befintliga omklädningsrum.
Ombyggnad till hemtjänst i Norrköping
Ombyggnad av totalt 606 kvm BTA för ny verksamhet i befintliga lokaler. Nya rumsindelningar, nya ytskikt och ny utrymningsväg i trapphus.
Upprustning av brandstationen i Åby
Intill Konsumvägens södra sida står Åbys före detta brandstation. Byggnaden rustas upp och får ett nytt innehåll, till exempel aktivitetslokaler, café, restaurang eller museum
Uppställning av paviljonger för skolsalar i Norrköping
Ca 20 st klassrum och personallokaler
Ombyggnad av skola i Norrköping
Anmälan om ändring av planlösning, vvs-installationer samt brandskydd plan 2.
Ny och ombyggnad av butik och restaurang i Ingelsta
Möjliggöra användningen livsmedelshandel i befintlig byggnad samt möjliggöra en ny byggnad för snabbmatsrestaurang.
Ombyggnad av lokaler i Norrköping
Entreprenaden omfattar anpassning inom förhyrd lokal. Översiktligt ska befintliga rumsfunktioner inom kontorslokalen rivas och följande nya rumsfunktioner etableras: Besöksmottagning inklusive pentry och WC (39 kvm), Två konferensrum för 12-14 personer med särskilda ljuddämpningskrav (36 kvm), Teknikutrymme (ca 40 kvm) samt Arbetszon inklusive tre kontor/miljöer (ca 60 kvm). Fastighetsägare är Fastighets AB LE Lundberg.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
Ombyggnad av kontorshus i Norrköping
Ombyggnad för Trafikverket
Rivning av byggnader i Norrköping
Rivning av 20 000 kvm för nybyggnation av flerbostadshus
Ombyggnad/anpassning av kontorslokaler i Norrköping
Sjöfartsverkets personal har växt och myndigheten har ett behov av att se över Sjöfartsverkets lokaler på huvudkontoret i Norrköping, så att dess yta nyttjas optimalt. Lokalerna består av ca 9 500 kvm fördelat på fyra (4) våningsplan med en personalstyrka på ca 470 st.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Projektet avser ändrad användning av kontorsbyggnad samt ombyggnation och ändring i va och ventilation mm.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för handelsbyggnad.
Utrymningsåtgärder vid Linghallen i Norrköping
Avser Brandskyddsåtgärder i Linghallen. Skapande av passage i källarvåning, komplettering med ny utrymningstrapp från läktare, anordnande av brandcellsgränser mot trapphus mm, förstärkning av vissa bef dörrar avseende brandskydd, komplettering med nya dörrar. Uppgradering av brand och utrymningslarm (utföres som sidoentreprenad).
Ombyggnad av kyrka i Skärblacka, Norrköping
Verksamhetsanpassning för att församlingshemmet skall in i kyrkan.
Uppställning av paviljong vid skola i Norrköping
Avser uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för skolverksamhet vid Åbymoskolan.
Rivning av förskola i Åby
Rivning av 3 avdelningar.
Rivning av förskola i Smedby
Rivning av 4 avdelningar
Ombyggnad av samlingslokal i Vikbolandet
Ombyggnad av befintlig lokal
Utvändigt underhåll av restaurang i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av klubbhus och restaurang.
Ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av handelsbyggnad till hundsporthall.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till skollokaler.
Ombyggnad av veterinärstation i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till veterinärmottagning samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av bilhall i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lager till del av bilhall samt utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontor samt flytt av befintligt tält.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Anmälan om ändring planlösning i restaurang.
Utvändigt underhåll av förskola i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förskola/skola.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om installation av ventilationsaggregat samt dragning av ventilation i kontorsbyggnad.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola/skola.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av lokal till kontor i flerbostadshus på Kopparkypen 37 samt ändrad användning av lokal till butik i flerbostadshus på Backen 9.
Tillbyggnad av padelbanor och omklädningsrum i Norrköping
Tillbyggnad av padelbanor och 2 omklädningsrum
Rivning av telestation i Norrköping
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola/skola.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskolepaviljong samt förråd.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av balkong på hotell i Norrköping
Tillbyggnad av balkong på hotell.
Rivning av telestation i Norrköping
Anmälan om rivning av teknikbod.
Utvändigt underhåll av garage i Norrköping
Bygglov för fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Norrköping
Bygglov för fasadändring av vårdlokaler.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av sanitetsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Norrköping
Bygglov för fasadändring av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för inredande av lokal samt va-anslutning.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av teknisk anläggning samt rivning.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus till butik och tvättstuga.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.