Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, centrumverksamhet mm i Norrköping
Ett område på ca 22 hektar som kan inrymma nybyggnad av verksamheter, kontor, samlingslokaler, skola och centrumverksamhet. 33 olika tomter.
Ombyggnad av kontor och galleria i Norrköping
Om och tillbyggnad av gallerian Spiralen. Tulpanen 18 & Liljan 6
Nybyggnad av F-6 och särskola i Norrköping
Nybyggnad av 2 paralellig F-6 och ev en särskola
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Nybyggnad av tingsrätt i Norrköping
Lokaler för domstolverksamhet - Norrköpings tingsrätt. Norrköping Skepparen 1-3, Saltängen 1:14-1:15
Nybyggnad av sjukhus i Norrköping
Nybyggnad av lokaler för: Barn, kvinnohälsa och örn/näsa/hals
Nybyggnad av affärshus i Norrköping
Nybyggnad av handelsbyggnad och förråd.
Ombyggnad i skola mm i Norrköping
Totalrenovering av skolbyggnad uppförd i slutet av 1800-talet In och utvändig renovering med delvis nya planlösningar. Nya utrymningstrapphus tillskapas, hiss skall byggas, takrenovering, fönsterrenovering samt avfärgning fasad Del av fastigheten Östantill 1:2 och fastigheten Svalan 3
Nybyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av padelhall mm i Ingelsta, Norrköping
Padelhall med tre stycken padelbanor och omklädningsrum
Ombyggnad till skola i Norrköping
Ombyggnad till grundskola
Tillbyggnad av mottagningskök på skola i Norrköping
Tillbyggnad för nytt mottagningskök och serveringsdel samt ombyggnad av bef kök till diskrum, bef matsal samt befintliga omklädningsrum.
Grundförstärkning på förskola i Norrköping
Grundförstärkning av byggnad
Invändiga renoveringar av kommunens fastigheter mm i Valdemarsvik
Köksrenoveringar, åtgärder på Grännäs camping och restaurang, skolmiljöåtgärder efter branden i Lärarbostad i Ringarum, värmeinstallationer inför försäljning av objekt och liknande åtgärder på fastigheter. Allmän toalett i Gusum och en uppgradering av Vammarskolans grusplan. Även en utökning av laddinfrastruktur.
Ombyggnad till hemtjänst i Vikbolandet, Norrköping
Entreprenaden avser ombyggnad för ny verksamhet i befintliga lokaler. Det ingår ytskiktsrenovering invändigt med håltagning och installationsarbeten. Installation av ny bergvärmeanläggning samt ny ventilationsanläggning. Utvändigt arbeten med schakt för ledningar samt arbete med ny cykelparkering. Ombyggnad av totalt 460 kvm BTA.
Renovering av förskola i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förskola, samt ombyggnation och ändring av vvs.
Renovering av Ektorps fritidsgård i Norrköping
Objektet avser renovering av Ektorps fritidsgård.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad, fasadändring och invändig ombyggnation av handelsbyggnad.
Ny och utbyggnad av camping i Norrköping
Etablering av campingverksamhet vid Sörsjöns friluftsgård och camping. Norrköpings kommun avser att upplåta anläggningsarrende på del av fastigheten Rodga 1:5 och samtidigt genomföra en försäljning av byggnaderna på Sörsjöns Campinganläggning till den blivande arrendatorn.
Nybyggnad av förskole paviljong i Norrköping
Förskolepaviljong - Råssla 1:225, Krokek
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av paviljong anpassad för förskoleverksamhet.
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Anmälan om ändring av ventilation i vårdlokal, ombyggnad
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Projektet omfattar nya kontorsytor, konferensytor, teknikrum för installationer samt reservkraftanläggning för Sos-alarmstation i Norrköpings kommun. BTA uppgår till ca 200 m2.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola/skola.
Tillbyggnad av däcklager i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om ändring i kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av bageri och frysrum i Norrköping
Nybyggnad av bageri och frysrum i butik
Nyanläggning av lekmiljö i Hageby, Norrköping
Projektet omfattar nybyggnation av en lekmiljö i Kvarteret Dörren.
Rivning av förskola i Kolmården
Rivning av förskola
Tillbyggnad av skatepark i Himmelstalund
Tillbyggnad av Kickbike delen på Skateparken
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om installation av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av aktivitetscenter i Norrköping
Bygglov för utökning av verksamhet, lekland.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
2 st glaskupor på taket
Utvändigt underhåll av förskola i Norrköping
Fasadändring av förskola/skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av handelsbyggnad.
Lokalanpassning av kontor i Norrköping
Lokalanpassning av kontorsbyggnad.
Rivning av förskola i Smedby
Rivning av förskolebyggnaden ca 1000 m2 BTA. inkl. pålad betongplatta samt förrådsbyggnad och lekutrustning m.m. som finns på tomten
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för fasadändring av samlingslokal.
Rivning av kontor i Norrköping
Anmälan om rivning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av bar i Norrköping
Nybyggnad av altan och bar.
Upphandling av reservkraftsaggregat i container, SMHI Norrköping
Upphandling av reservkraftsaggregat, som komplett containerlösning, med inbyggd tank, för försörjning av prioriterad utrustning (primärt en datorhall, men även en dedikerad extra elcentral) med reservkraft. Placering vid SMHIs lokaler i Norrköping.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).