Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.
Nybyggnad av förskola, vårdboende, äldreboende och bostäder i Norrköping
Förskola, vårdboende, äldreboende och bostäder
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall, industrihall och skärmtak.
Nybyggnad av förskola i Vilbergen, Norrköping
8 avdelningar varav 2 avd är anpassade avdelningar
Nybyggnad av förskola i Åby
Objektet avser nybyggnad av förskola, total bruttoarea ca 1832 m2.
Nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Ombyggnad av trafikcentral i Norrköping
Utbyte av befintliga försörjningssystem, ny geoanläggning, nya teknikutrymmen, ny rumsindelning, nytt perimeterskydd.
Nybyggnad av kajbyggnad i Norrköping
Entreprenaden omfattar nybyggnation av kontorsbyggnad i Inre hamnen, Norrköping. Byggnaden uppförs i två plan med tillhörande entresolplan. Byggnaden ska i ett första läge användas som kontor och innefattas av bland annat kontorslandskap/showroom, lounge, lobby, mötesrum, allmänna ytor, teknikrum, personalutrymmen samt ett antal biutrymmen. Byggnaden ska förberedas för att i framtiden kunna uppdateras till restaurang.
Tillbyggnad av kontor och omklädningsrum i Norrköping
Tillbyggnad av 13 nya kontorsplatser och omklädningsrum för ca 70 personer.
Om- och tillbyggnad av skola i Åby, Norrköping
Två mindre tillbyggnader samt renoveringsarbeten i bef. skolbyggnad och matsalsbyggnad.
Ombyggnad av lekplatser vid förskolor i Norrköping
Utemiljö skola och förskola 1.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Tomter från 0,5 till ca 2 hektar Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Fasadrenovering på skola i Norrköping
Arbetsutförandet är, byte av ytterväggsstommen ( fasadskiva nedmonteras och återmonteras, yttre väggkonstruktion byts ut). Entreprenadområdet är indelat i 8 mindre etapper med 4 delar i varje etapp på grund av att verksamheten måste flytta undan vid störande arbete. Ställningen monteras upp och ner för varje etapp.
Ombyggnad av kontor vid Spårvagnshallen i Norrköping
Projektet avser ombyggnad/renovering av kontorslokaler i Norrköpings Spårvägars vagnhall samt tillbyggnad av bef. trapphus i syfte att förbättra tillgängligheten. Viss iordningställning av förråds- och verkstadslokaler, parkeringsplatser etc ingår också i entreprenaden.
Invändig renovering av simhalli Norrköping
Ut och invändiga arbeten på Centralbadet.
Renovering av konserthus i Norrköping
Löpande renovering av Kvarnholmen 7
Nybyggnad av vårdhem i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av vårdlokaler.
Om och tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Avser om och tillbyggnad av idrottshall i Norrköping. Hallen ska fungera som träning för volt/hoppträning med fyra hoppbanor.
Hyresgästanpassning av butik i Norrköping
Hyresgästanpassning åt Coop.
Takbyte samt installation av solcellsanläggning på Himmelstalundshallen i Norrköping
Avser byte/renovering av tak samt installation av solcellsanläggning på Himmelstalundshallen i Norrköping.
Nybyggnad av slöjdsalar vid skola i Norrköping
Avser uppförande av nya slöjdsalar. Grund & golvbjälklag ska väljas och utföras på ett sådant sätt att beställaren undviker framtida fukt- och eller kondensproblem i byggnaden. Eventuell krypgrund ska utföras som varmgrund utan mekaniska lösningar och förses med erforderliga inspektionsluckor.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för om- tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Bygglov för fasadändring av handelsbyggnad, ny skylt samt ändring av befintlig butik till ytterligare butik.
Ventilationsåtgärder i kök i Norrköpings kommun
Ventilationsåtgärder i kommunala kök.
Tak och fasadarbeten på skola i Norrköping
Tak och fasadarbeten på skola.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad samt inre ombyggnation.
Uppförande av tillfällig paviljongbyggnad vid skola i Svärtinge
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för skolverksamhet. Bruttoarea om ca 793 m.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Norrköping
Denna entreprenad omfattar om och tillbyggnad av ventilationsinstallationer inklusive styr och övervakning för att skolan ska kunna bedriva undervisning för större grupper. I denna entreprenad skall även ventilationsinstallationer till köket bytas ut.
Rivning av grundskola i Vilbergen
Rivning av skola för ca 300 elever
Utvändiga arbeten på teater i Norrköpings kommun
Nya entrépartier och utvändiga arbeten på Östgötateatern.
Utvändiga arbeten på teater i Norrköpings kommun
Nya entrépartier och utvändiga arbeten på Östgötateatern.
Uppförande av paviljong för tillfällig förskola i Norrköping
Avser uppförande av 2 st tillfälliga paviljongbyggnad för förskoleverksamhet.
Förhyrning av paviljonger i Norrköpings kommun
Inköp av paviljonger, placering oklar.
Rivning av verksamhetslokaler i Norrköping
Rivning av verksamhetslokaler. Rivningen kommer att ske i 3 etapper.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Anmälan om ändring i bärande konstruktion i handelsbyggnad.
Invändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad, fasadändringar samt parkeringsplatser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).