Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tingsrätt i Norrköping
fyra våningar med förhandlingssalar på plan 1 och 2, samt administration på plan 3 och 4. I källaren ska bland annat arkiv inrymmas. Teknikrum blir fördelade på flera plan. Norrköping Skepparen 1-3, Saltängen 1:14-1:15
Ombyggnad av rådhus, Norrköping
Projektet avser in- och utvändig renovering med delvis nya planlösningar, ytskikt, installationer, åskskydd, Cafékök, fönsterrenovering, målning av trapphallar, utemiljö ink dränering och yttre VA arbete mm. Takbyte inkl. plåtdetaljer samt byte av ränndalar lämnas som optioner (avser byggentreprenad)
Påbyggnad av centrumbyggnad mm i Norrköping
Påbyggnad av centrumbyggnad, Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende. cirka 200 nya bostäder och cirka 3500 kvadratmeter lokalyta.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Tomter från 0,5 till ca 2 hektar Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Invändig renovering av skola i Norrköping
Invändig renovering av skolan
Nybyggnad av förskola i Kolmården
Avser nybyggnad innehållande förskoleverksamhet på fyra avdelningar inkl. personalutrymmen, serveringskök, teknikutrymmen samt tillhörande utemiljö etc.
Renovering av idrottshall i Norrköping
Objektet avser Renovering av Idrottshall tillhörande De-Geergymnasiet. Byggnaden är byggnadsminne.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av läkarcentral i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad till vaccinationscentral, samt tillbyggnad och skylt.
Uppförande av moduler vid skola i Norrköping
Uppförande av paviljong för tillfälliga omklädningsrum vid Djäkneparkskolan
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av bilhall i Norrköping
Ny entré, byte av glaspartier mm
Byte av fasad på affärshus i Norrköping
Byte av fasad från klinker till putsfasad
Uppförande av tillfällig idrottshall/tält i Ektorp, Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig idrottshall anpassad för skolverksamhet. Hyresperioden är 36 månader med rätt till förlängning. Byggnadsarea om ca 450 m2.
Om- och tillbyggnad av lekmiljö i park i Norrköping
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av lekmiljö i Klingsbergsparken samt belysning.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola/förskola.
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig paviljong för förskola med två avdelningar.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Ändrad användning av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av sjukhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av idrottsplats i Norrköping
Anmälan om underhåll av idrottsanläggning.
Invändigt underhåll i kontor i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av butik till körskola.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Norrköping
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i kontorsbyggnad.
Mindre ombyggnad av frisörlokal i Norrköping
Anmälan om ändring planlösning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Norrköping
Fasadändring av förskola/skola.
Uppsättning av markiser på förskolor/skolor i Norrköping
- Smultronets förskola, Sandbyhovsgatan 1, 602 11 Norrköping - Hasselgårdens förskola, Prästgårdsvägen 1, 617 34 Skärblacka - Lindgårdens förskola, Sågvägen 12, 617 34 Skärblacka - Eneby Kyrkskola, Grenadjärvägen 56, 602 10 Norrköping
Byte av konstgräs på mindre konstgräsplaner i Norrköping
Avser byte av konstgräs på tre mindre konstgräsplaner i Norrköping: Flaggan, Plysaren samt Atrium.
Upprustning av parker och lekparker i Norrköping
Upprustning av lekparker och stadsparker i Norrköpings kommun.
Rivning av slöjdsal i Norrköping
Rivning av slöjdbyggnad hus D på Vrinneviskolan

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).