Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, centrumverksamhet mm i Norrköping
Ett område på ca 22 hektar som kan inrymma nybyggnad av verksamheter, kontor, samlingslokaler, skola och centrumverksamhet. 33 olika tomter.
Nybyggnad av postterminal på Händelö, Norrköping
Terminal för paket- styckegods- och distributionsverksamhet. Fastigheten Randmärket 1 samt del av Händelö 2:2
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Norrköping
F-6 skola för ca 400 elever, idrottshall storkök och matsal.
Nybyggnad av F-6 och särskola i Norrköping
Nybyggnad av 2 paralellig F-6 och ev en särskola
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Ca 228 Microlägenheter i korsningen Repslagaregatan och Kristinagatan.
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Ombyggnad till kontorslokaler
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Nybyggnad av kontor och garage på Gamla staden, Norrköping
Ca 4000-5000 kvm kontor och garage. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kontorslokaler samt någon typ av publik verksamhet i bottenplan.
Nybyggnad av affärshus i Norrköping
Nybyggnad av handelsbyggnad och förråd.
Nybyggnad av förskola/modulbyggnad i Vikbolandet
Projektet avser uppbringande av modulbyggd förskolebyggnad innehållande tre avdelningar inkl. personalutrymmen, mottagningskök, teknikutrymmen samt tillhörande utemiljö etc. I projektet ingår även att upprätta och installera en bergvärmeanläggning till förskolan.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
6 avdelningar Ny förskola med tillhörande nattis, miljöhus, lekförråd, barnvagnsförråd och utemiljö skall uppföras.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Avser renovering och till viss del ändring av planlösning för ombyggnad till en för- och lågstadieskola. BTA för hela byggnaden är 2005 m2. Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av nytt mottagningskök, ombyggnad av matsal samt diskrum mm kommer ske vid senare tillfälle.
Ombyggnad av padelhall i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad till padelhall.
Renovering av skolmuseum mm i Norrköping etapp 1
Renovering av skolmuseum, nybyggnad av idrottshall mm i Centrala Norrköping Del av fastigheten Östantill 1:2 och fastigheten Svalan 3
Nybyggnad av centrumbebyggelse i Norrköping
Nybyggnad av centrumfastigheter och restaurang i Lindö Strand på fastigheterna: Mantåget 1 och Halvslaget.
Nybyggnad av idrottshall och utemiljö i Norrköping
I denna upphandling ingår ny idrottshall och markarbeten.
Invändiga arbeten på hotell i Norrköping
Renovering av badrum och ventilation
Ombyggnad av utbildningslokal i Norrköping
Ombyggnad av del av industribyggnad till yrkesutbildningar.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Ombyggnad av skola i Krokek, Norrköping
Lokaler i Hus A ska renoveras samt omplaneras då skolan ska utökas till 5 paralleller. Diskutrymmets och matsalens kapacitet och yta ska öka och ett nytt lastintag till skolan ska byggas. Fönsterbyte, byte av ytterdörrar och renovering av mindre tak sker i klimatskalet. Ett passersystem ska monteras.
Tillbyggnad av förskola i Kolmården
Tillbyggnad med 2 avd.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall.
Ombyggnad till skola i Norrköping
Ombyggnad till grundskola
Påbyggnad av kontor i Norrköping
1 påbyggnad av vindsvåning till kontor.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontor/verkstad.
Nybyggnad av förskolelokal i Vikbolandet
Önnemo Förskola inom Kv. Bossgård 4:11 på Bygdevägen 4 i Östra husby. Tillbyggnation och ombyggnation av förskola såsom Samlingsrum, ateljé, vilorum, mötes/personalrum och driftsutrymmen. Tillbyggnad och ombyggnation, ytskiktsrenovering m.m. Elinstallationer, armaturer, Nytt heltäckande brandlarm, ventilationsanläggning, , styr och övervakning, rörinstallationer, dragningar och sanitet m.m. Utvändiga markarbeten.
Ombyggnad till hemtjänst i Norrköping
Ombyggnad av totalt 606 kvm BTA för ny verksamhet i befintliga lokaler. Nya rumsindelningar, nya ytskikt och ny utrymningsväg i trapphus.
Lokalanpassningar på korttidsboende i Norrköping
Lokalanpassningar av korttidsboende
Ombyggnad och renovering av förskola i Kolmården
Ombyggnation och renovering av förskola.
Renovering av förskola i Norrköping
Bygglov för fasadändring av förskola, samt ombyggnation och ändring av vvs.
Renovering av tak och fönster på kontor i Norrköping
Avser renovering av fönster, målning av tak samt komplettering av takskydd. Objektet är beläget vid Slottsgatan / Kungsgatan, Norrköping.
Hyresgästanpassning av kontor i Norrköping
Hyresgästanpassning av gamla skollokaler/kontor. Ev kommer underhållsarbete också att ingå
Utrymningsåtgärder vid Linghallen i Norrköping
Avser Brandskyddsåtgärder i Linghallen. Skapande av passage i källarvåning, komplettering med ny utrymningstrapp från läktare, anordnande av brandcellsgränser mot trapphus mm, förstärkning av vissa bef dörrar avseende brandskydd, komplettering med nya dörrar. Uppgradering av brand och utrymningslarm (utföres som sidoentreprenad).
Upphandling av bränsledepå för Räddningstjänsten i Östra Götaland
Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) inbjuder till en RFI i november 2020 för en planerad upphandling av bränsledepå. Syftet med upphandlingen är upprätthålla tillgången på fordonsbränsle.
Utvändiga arbeten på kontor i Norrköping
Innefattar: fasad och fönster, putslagning, avfärgning av puts, byte av fasadplåtar och stuprör.
Renovering/omläggning av tak på fastighet i Norrköping
Projektet avser omläggning/nyläggning av takpapp samt renovering av befintliga plåtdetaljer.
Rivning av förskola i Åby
Rivning av 3 avd
Rivning av förskola i Kolmården
Rivning av förskola
Nybyggnad av padelhall i Norrköping
Nybyggnad av padelhall med 5 banor
Uppförande av paviljonger för förskola i Norrköping
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet
Invändig renovering av Östra Stenby kyrka
Utredningar av rörelser i stommen
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Anmälan om ändring av planlösning, ventilation samt brandskydd i vårdlokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av hotell i Norrköping
Bygglov för fasadändring av hotell.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring samt ombyggnad av handelsbyggnad/industribyggnad.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Norrköping
Bygglov för fasadändring samt tillbyggnad med balkonger på sjukhus.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av padelhall i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Norrköping
Nybyggnad av padelhall
Nybyggnad av bankomat i Norrköping
Nybyggnad av bankomat
Rivning av omklädningsrum i Norrköping
Rivningslov för rivning av omklädningshus.
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av restaurang inglasning av uteplats.
Utvändigt underhåll av restaurang i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av restaurang inglasning av uteplats.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, installation av solceller.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av skola; utbildningslokal.
Ombyggnad av bibliotek i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av bibliotek.
Ombyggnad av gym i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av handelsbyggnad till gym.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lokal/del av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för ändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning, kontor och lager, samt solceller.
Nybyggnad av kiosk i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av glasskiosk.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbod samt cementsilo.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Anmälan om ändring planlösning i handelsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Norrköping
Säsongslov för tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av restaurang i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong.
Utvändig renovering av Östra Stenby kyrka
Reparation av takfotslist. Målning av portar. Lagning av valvputs
Leverans och montering av vertikalmarkiser till skolor i Norrköping
Avser vertikalmarkiser/vertikalscreen till Vrinneviskolan Hus C, samt kök & Tamburinen skola i Norrköping.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.