Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad för skolverksamhet i Linköping
Ny skolbyggnad för 80 elever, samt att bygga om och till den befintliga byggnaden för att inrymma en gymnastiksal/samlingssal.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Linköping
Totalt sju parkeringsplan med drygt 600 parkeringsplatser. En livsmedelsbutik kommer att finnas på bottenplan. Mobilitetshubben kommer initialt att ha 22 elbilsplatser samt platser avsedda för bilpool. I anslutning till hubben kommer det även att finnas cykelparkering.
Nybyggnad av bilhallar i Linköping
Nybyggnad av bilhallar samt komplementbyggnader, anläggande av parkeringsplatser samt 12 skyltar.
Ny och ombyggnad av skola i Linköping
Vreta Kloster skola består av flertalet olika skolbyggnader från olika tidsepoker samt paviljonglösningar. Projektet avser att ta bort behovet av paviljonger samt utöka skolans elevkapacitet för åk 1-6. Projektet innebär nyproduktion av 7 basenheter samt ny matsal och tillagningskök, som kopplas ihop med äldre befintlig skolmiljö. Tillbyggnad uppgår till ca 2700 kvm . Därutöver utförs ombyggnad och underhåll av hus A och B, ca 1400 kvm, till moderna undervisningslokaler. Projektet kommer även tillskapa ny infart och angöring för varuleveranser som avsevärt kommer förbättra trafiksäkerheten. Projektet kommer genomföras i 3 etapper. För nya huset, etapp 1, planeras inflyttning till HT 2023. Ombyggnad och underhåll av hus A och B, etapp 2, påbörjas HT 2023. Etapp 3 omfattar flytt av paviljonger och utemiljö.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt parkeringsplatser.
Till och ombyggnad av F-6 skola i Linköping
Om och tillbyggnad av skola för ca 350-400 elever. Förskoleklass till år 6. Ytan uppgår idag till ca 4 000 kvm BTA och består av 7 huskroppar (AB, C, D samt 4 tillfälliga paviljonger (G+H samt F+E). I entreprenaden ingår rivning av Hus G, H, E, F och C samt nybyggnad av hus K och tillbyggnad samt ombyggnad av hus D och A. Eventuella åtgärder med hus B ligger som optioner i två alternativa utföranden och kan komma att avropas under entreprenadtiden. Skolgården ska anpassas efter nya byggnader samt kompletteras efter rivna byggnader. Då verksamheten kommer vara i drift under entreprenadtiden krävs att entreprenaden utförs i huvvuddelar (etapper) samt att det under entreprenadtiden anordnas ett provisoriskt mottagningskök och matsal i hus C.
Nybyggnad av förskola i Linköping
Avser ny förskola i tre plan varav plan 1 och 2 är förskola för 120 barn, 3 basenheter. Fläktrum på plan 3. Huset har också en administrationsavdelning samt tillagningskök.
Ny flexibel förskola/skola i Ljungsbro
Flexibel förskola/skola för ca 350 elever
Nybyggnad av skol och förskolelokaler i Nykil
Ny byggnad på ca 1 100 kvm som innehåller klassrum, tillagningskök och matsal. Befintliga byggnader ska anpassas och moderniseras (delvis nya ytskikt och nya rum inom befintlig byggnad) Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola och lss boende i Linköping
Nybyggnad av förskola och lss-boende
Nybyggnad av förskola i Sturefors, Linköping
Avser ny förskola för 72 barn inklusive kök, lekytor och parkering.
Nybyggnad av förskola i Ryd, Linköping
På gamla Victoria Parks kontors tomt
Nybyggnad av butik och lager i Linköping
Nybyggnad åt Axfood Snabbgross.
Nybyggnad av cykelhotell i Linköping
Ett så kallat cykelhotell för 200 cyklar under torget som planeras vid nya simhallen. Projekteringen kommer bestå av markprojektering där hela torgytan kommer vara stenbelagd och ha markvärme. Det kommer finnas platsbyggda detaljer och det ska byggas ett underjordiskt cykelgarage. Det kommer behövas anpassning mot både blivande simhall som gaturummet runt omkring.
Nybyggnad av butik i Linköping
Nybyggnad av Eko stormarknad
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem etapp 2
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Ombyggnad av matsal och tillagningskök i Linghem etapp 4
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Ändrad användning av församlingshem i Slaka
Ändrad användning till bostäder och kontor.
Ombyggnad av gymnasieskola i Linköping
Ändrad användning av hotell till gymnasieskola. Hissinstallation/ändring, ändring av bärande konstruktion Ändring av ventilation Ändring i brandskydd Ändring i planlösning
Nybyggnad av restaurang i Linköping
Projektet avser nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad och invändig renovering av skola i Ljungsbro
Ombyggnad och renovering av Ljungsbro skola
Uppförande av kylcentral vid Universitetssjukhuset i Linköping
Den befintliga produktionen ska nu kompletteras med ny absorptionskylmaskin som ska anslutas till befintligt fjärrkylnät. Den nya kylmaskinen ska inrymmas i en befintlig byggnad inom KC54 US i Linköping. I kylcentralen ska det installeras absorptionskylmaskin och kyltorn samt nödvändig utrustning för produktion och leverans av kyla. Maskinen bör producera ca 5 MW kyla, alternativt mer om det är möjligt.
Nybyggnad av kontor mm i Linköping
Nybyggnad av kontor, kallförråd, verkstad samt upplag.
Nybyggnad av padelhall i Tornby
Nybyggnad av padelhall
Nybyggnad av padelbanor i Linköping
Nybyggnad av padelhall, butik och kontor samt anläggande av parkeringsplatser.
Installation av överordnat säkerhetssystem, Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping AB har som målsättning att installera ett överordnat säkerhetssystem där man från en gemensam plattform handhar passersystem, inbrottslarm, CCTV, brandlarm, nyckelhantering samt besökshantering.
Leverans och installation av vätskekylaggregat till kontor i Linköping
Upphandlingen syftar till att ersätta en kylmaskin på 600 kW som i dagsläget är ur funktion.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av restaurang till 2 kontorslokaler samt fasadändring.
Ombyggnad av vandrarhem i Linköping
Ändrad användning av kontor till vandrarhem.
Nybyggnad av tennishall i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av ridhus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt anläggande av parkeringplatser.
Utvändigt underhåll av affärshus i Linköping
Fasadändring av handelslokaler.
Utvändigt underhåll av hotell i Linköping
Fasadändring av hotell samt ändrad användning från restauranglokal till nya konferenslokaler för hotellet.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av handelslokaler till kontor samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av lagerlokaler till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av samlingslokal till skola.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad av handelslokaler.
Rivning av garage i Linköping
Rivning av 3 st garage.
Rivning av restaurang i Linköping
Rivning av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning från förskola till kontor/expedition.
Uppförande av toaletter till skyddade områden i Östergötlands län
Avser toaletter anpassade för funktionshindrade vid två naturreservat: Svartåmynningens naturreservat, Linköpings kommun samt Fjällmossens naturreservat, Norrköpings kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.