Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Tannefors etapp 1
Högstadieskola med plats för 900 elever i årskurs sju till nio. Dessutom byggs en grundsärskola med plats för 75 elever i samma årskurser. Det finns också plats för ett par idrottshallar, varav en fullstor med läktare för 300 personer.
Ny och ombyggnad av skola i Linköping
Vreta Kloster skola består av flertalet olika skolbyggnader från olika tidsepoker samt paviljonglösningar. Projektet avser att ta bort behovet av paviljonger samt utöka skolans elevkapacitet för åk 1-6. Projektet innebär nyproduktion av 7 basenheter samt ny matsal och tillagningskök, som kopplas ihop med äldre befintlig skolmiljö. Tillbyggnad uppgår till ca 2700 kvm . Därutöver utförs ombyggnad och underhåll av hus A och B, ca 1400 kvm, till moderna undervisningslokaler. Projektet kommer även tillskapa ny infart och angöring för varuleveranser som avsevärt kommer förbättra trafiksäkerheten. Projektet kommer genomföras i 3 etapper. För nya huset, etapp 1, planeras inflyttning till HT 2023. Ombyggnad och underhåll av hus A och B, etapp 2, påbörjas HT 2023. Etapp 3 omfattar flytt av paviljonger och utemiljö.
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av skola i Ryd, Linköping
Förskolan: Plats för 120 barn samt personal om 30 personer fördelat på tre basenheter i två plan. Björnkärrsskolan: Delar av den rivs och byggs om. Befintlig matsal och kök rivs och byggs om till administrationsdel för skolans personal.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt parkeringsplatser.
Utbyggnad av skola i Tannefors etapp 2
Utbyggnad med plats för ytterligare utbildningslokaler/kontor på 5 000 till 7 000 kvadratmeter
Ny- och ombyggnad av skola i Linköping
Nybyggnad av ett hus i två plan på ca 2750m2, kallad hus B. Rivning av paviljong A och B, markarbeten samt ombyggnation av matsal och slöjdsalar i huvudbyggnad A. Paviljong A rivs för att den nya byggnaden ska få plats medan paviljong B behöver användas av verksamheten under tiden som den nya byggnaden färdigställs. När den nya byggnaden är klar kan paviljong B rivas och kvarvarande markarbeten färdigställas. Idag är slöjdsalar i huvudbyggnaden, dessa flyttas över till den nya byggnaden sommaren 2024. Gamla slöjdsalar görs i samband med detta om till matsal samt musiksal. När projektet är färdigställt ska det vara en fullt fungerande byggnad/anläggning. Entreprenaden delas i huvuddelar enligt följande: 1. Rivning av paviljong A och B samt nybyggnation av hus B 2. Ombyggnation i hus A
Nybyggnad av idrottshall mm i centrala Linköping
Ny byggnad innehållande bl.a. idrottshallar, skolmåltidslokal och underjordiskt garage (okänt antal våningar) på fastigheten Akropolis 2 i Linköping kallad Projektet.
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Nybyggnad av skol och förskolelokaler i Nykil
Ny byggnad på ca 1 100 kvm som innehåller klassrum, tillagningskök och matsal. Befintliga byggnader ska anpassas och moderniseras (delvis nya ytskikt och nya rum inom befintlig byggnad) Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola och lss boende i Linköping
Nybyggnad av förskola och lss-boende
Nybyggnad av förskola i Vallastaden, Linköping
Förskola för 100 barn (2,5 basenheter) i två plan med tillagningskök och matsal plus ett tredje plan för förskole-admin. Objektet kommer att ha en portik och ett växthus/vinterträdgård som är typisk för Vallastaden. I övrigt kommer objektet att ha solceller på taket och en utemiljö innehållande förråd, lek och natur för den bästa läromiljön.
Nybyggnad av lager, kontor och kylrum i Linköping
Nybyggnad av lagerlokaler samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager, kontor eller butik i Linköping
Nybyggnad av idrottshall (padel), kontor samt anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av cafeteria i Linköping
Nybyggnad av parkcafé mm
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av mindre kontorsbyggnad vid Linköpings garnison
Nybyggnad av mindre kontorsbyggnad vid Linköpings garnison.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av däcklager i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Rivning av skola i Linköping
Rivningen avser befintliga Kungsbergsskolan inkl flera byggnader i Linköping.
Utbyggnad av konstgräsplan mm i Linköping
Entreprenaden innefattar två objekt, på olika platser: 1. Byte av konstgräs på konstgräsplan ALG (vid Anders Ljungsteds Gymnasium), 11 mot 11 plan, 2. Byte av konstgräs på konstgräsplan Skarpans IP, 9 mot 9 plan.
Ombyggnad av reningsanläggning vid utebassäng på Stångebro, Linköping
Omfattar arbeten inom badvattenrening, el, VVS, styr, brand, bygg och mark/VA. Största delen avser badvattenrening
Nybyggnad av veterinärstation i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av hunddagis för ca 100 hundar
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Tillbyggnad av förråd samt fasadändring av kontor.
Nybyggnad av personallokal i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall med personalutrymmen.
Ombyggnad av lekplats i Linköping
Ombyggnad av lekplats
Ombyggnad av samlingslokal i Linköping
Ombyggnad av samlingslokal samt komplementbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).