Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Miljöbyggnad Silver. Tinnerbäckshuset är den tredje och sista etappen i beslutad fastighetsutvecklingsplan Framtidens US och omfattar ca 24 000 m2 nyproduktion med lokaler för Vuxenpsykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri, Habilitering samt Linköpings Universitet. Tinnerbäckshuset byggs i två etapper. Etapp ett uppförs under 2017-2020 och kommer inhysa framförallt Vuxenpsykiatri som idag huserar i hus 013. När verksamheten flyttat in i etapp ett, rivs hus 013 för att ge plats åt etapp två som uppförs under 2021-2024.
Om och tillbyggnad för skolverksamhet i Linköping
Ny skolbyggnad för 80 elever, samt att bygga om och till den befintliga byggnaden för att inrymma en gymnastiksal/samlingssal.
Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping etapp 1
Tilldelningsområde 1 innefattar bostäder samt lokaler för centrumändamål. 10000 bta. 700 kvm lokaler I denna etapp kommer det byggas: 900 lägenheter samt lokaler
Ny och ombyggnad av skola i Linköping
Vreta Kloster skola består av flertalet olika skolbyggnader från olika tidsepoker samt paviljonglösningar. Projektet avser att ta bort behovet av paviljonger samt utöka skolans elevkapacitet för åk 1-6. Projektet innebär nyproduktion av 7 basenheter samt ny matsal och tillagningskök, som kopplas ihop med äldre befintlig skolmiljö. Tillbyggnad uppgår till ca 2700 kvm . Därutöver utförs ombyggnad och underhåll av hus A och B, ca 1400 kvm, till moderna undervisningslokaler. Projektet kommer även tillskapa ny infart och angöring för varuleveranser som avsevärt kommer förbättra trafiksäkerheten. Projektet kommer genomföras i 3 etapper. För nya huset, etapp 1, planeras inflyttning till HT 2023. Ombyggnad och underhåll av hus A och B, etapp 2, påbörjas HT 2023. Etapp 3 omfattar flytt av paviljonger och utemiljö.
Nybyggnad av förskola och ombyggnad av skola i Ryd, Linköping
Förskolan: Plats för 120 barn samt personal om 30 personer fördelat på tre basenheter i två plan. Björnkärrsskolan: Delar av den rivs och byggs om. Befintlig matsal och kök rivs och byggs om till administrationsdel för skolans personal.
Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping etapp 1
Tilldelningsområde 9 innefattar bostäder samt lokaler för centrumändamål. 5000 kvm Bta 1000 kvm lokaler. I denna etapp kommer det byggas: 900 lägenheter samt lokaler
Nybyggnad av idrottshall mm i centrala Linköping
Ny byggnad innehållande bl.a. idrottshallar, skolmåltidslokal och underjordiskt garage (okänt antal våningar) på fastigheten Akropolis 2 i Linköping kallad Projektet.
Nybyggnad av förskola och lss boende i Linköping
Nybyggnad av förskola och lss-boende
Nybyggnad av affärshus i Linköping
Nybyggnad av handelslokaler, komplementbyggnader samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av cafeteria i Linköping
Nybyggnad av parkcafé mm
Ombyggnad av kontor i Linköping
Hyrsegästanpassning
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av ekonomibyggnad till veterinärstation, kontor, bostad, anläggande av parkeringsplatser samt anmälningspliktiga åtgärder.
Rivning av skola i Linköping
Rivningen avser befintliga Kungsbergsskolan inkl flera byggnader i Linköping.
Restaurering av domkyrka i Linköping
Takvalv, Setterquist-orgeln
Nybyggnad av lekplats i Linköping
Lekplats Kvinnebyvägen
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till utbildningslokaler.
Tillbyggnad av däcklager i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Bygglov för ändrad användning av kontor till restaurang samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av samlingslokal i Linköping
Ändrad användning av läkarmottagning till samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av lokal till kontor.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av skola i Linköping
Anmälan för ändrad planlösning skola.
Nybyggnad av lekplats i Brokind
Objektet består av nybyggnation av lekplats.
Fasadrenovering på Kunskapsgallerian i Linköping
Objektet avser renovering av putsfasad på hus F, Kunskapsgallerian.
Omläggning av spåntak på kyrka, Linköping
Omläggning av spåntak, norra takfallet på långhuset
Takarbeten på Kaga kyrka, Linköping
Renovering ståndrännor och byte av takstege
Invändiga renoveringar i Tannefors kyrka
Renovering av kyrkbänkar
Reparation av tak, Kaga kyrka, Linköping
Tionedebod, reparation av spåntak
Utvändiga arbeten på kyrka, Linköping
Putslagning och målning. Tjärning av torntak.
Putslagning mm på kyrka, Linköping
Putslagning och tjära synlig takstol.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt marklov.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).