Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kommunhuset i Linköping
Avser ombyggnation av Kommunhuset Drottninggatan/Djurgårdsgatan och omfattar bl a invändig lokalanpassning, nytt fläktrum och ventilationssystem, takomläggning, fönsterrenovering och fönsterbyten, fasadrenovering, markarbeten och finplanering av innergård. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser, fas 1 - projektering och kalkyl, fas 2 - projektering och produktion.
Nybyggnad av vårdbostad i Harvestad, Linköping
Ny vårdbostad med ca 80 platser i Harvestad Linköpings kommun. BRA ca 7700 kvm. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser, fas 1 - projektering och kalkyl, fas 2 - projektering och produktion.
Nybyggnad av lokaler för Fenomenmagasinet i Linköping
Fenomenmagasinet i Linköping är ett regionalt Science Center och tar idag emot ca 40 000 besökare varje år. Verksamheten erbjuder bland annat sina besökare omfattande utställningsytor med experiment med koppling till naturvetenskap och teknik samt undervisningslokaler.
Ny- och ombyggnad av Rosendalsskolan i Linköping
Projektet omfattar modernisering av Rosendalsskolan och påverkar hus A, B och C. I hus A byts fasad och fönster. I mittdelen rivs det till stomrent och ventilation, rör och rumsindelning byts ut. I den norra delen blir det endast nya ytskikt. I södra delen blir det delvis ny rumsindelning samt nya ytskikt. I hus C blir det totalrenovering med ny rumsindelning och nya ytskikt, förutom i skyddsrumsdelar där inget görs. Hus B blir nybyggnad. Angivna areror berör i tur och ordning hus A, B och C. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Linköping
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler, lunchrestaurang samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor, verkstad, garage och tvätthall i Linköping
150 kvm kontor samt 250 kvm verkstad, garage och tvätthall.
Nybyggnad av golfhall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av golfhall samt rivning.
Omputsning och målning av kapell i Vikingstads kyrka
Omputsning och målning av kapell.
Tillbyggnad av affärshus mm i Linköping
Upprustning del av fasad, nytt dörrparti för burk och flaskåtervinningsrum och renovering och utbyggnad av lastkaj med tillhörande skärmtak
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av butik till restaurang , fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Upprustning av lekplats i Linköping
Avser ombyggnad av befintlig lekplats i Fridhemsparken, ca 2600 kvm.
Ny konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av konstgräsplan.
Inglasning av veranda på klubbhus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus samt installation av eldstad.
Takarbeten på kontor i Linköping
Bygglov för fasadändring av kontor (taklucka) samt anmälningspliktiga åtgärder.
Renovering av spåntak på kulturbyggnader i Valla, Linköping
Avser rivning, ny läggning, reparation samt målning med trätjära av tak på byggnaderna Adelshuset Von Lingens gård och Bagarstugan. Byggnaderna är av kulturantikvariskt intresse.
Utvändigt underhåll av restaurang i Linköping
Bygglov för fasadändring av restauranglokal samt anläggande av stödmurar.
Ombyggnad av skola i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning, ventilation och brandskydd i skola.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Anmälan avseende underhåll av särskild bevarandevärd byggnad förskola.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av bostad till kontor.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Linköping
Bygglov för ändrad användning av lägenheter till tandklinik.
Fasadändring av restaurang i Linköping
Bygglov för fasadändring av restaurang.
Ombyggnad installationer i kontor i Linköping
Uppgradering av installationer i kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Bygglov för fasadändring av kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).