Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och butiker, Linköping
Cirka 5000 m2 BTA (bruttoarea) bostäder, 16500 m2 BTA kontor, 2500 m2 BTA centrum samt 4000 m2 BTA parkering (under mark). 4-8 våningar.
Om och tillbyggnad för skolverksamhet i Linköping
Ny skolbyggnad för 80 elever, samt att bygga om och till den befintliga byggnaden för att inrymma en gymnastiksal/samlingssal.
Nybyggnad av bilhallar i Linköping
Nybyggnad av bilhallar samt komplementbyggnader, anläggande av parkeringsplatser samt 12 skyltar.
Ny och ombyggnad av skola i Linköping
Vreta Kloster skola består av flertalet olika skolbyggnader från olika tidsepoker samt paviljonglösningar. Projektet avser att ta bort behovet av paviljonger samt utöka skolans elevkapacitet för åk 1-6. Projektet innebär nyproduktion av 7 basenheter samt ny matsal och tillagningskök, som kopplas ihop med äldre befintlig skolmiljö. Tillbyggnad uppgår till ca 2700 kvm . Därutöver utförs ombyggnad och underhåll av hus A och B, ca 1400 kvm, till moderna undervisningslokaler. Projektet kommer även tillskapa ny infart och angöring för varuleveranser som avsevärt kommer förbättra trafiksäkerheten. Projektet kommer genomföras i 3 etapper. För nya huset, etapp 1, planeras inflyttning till HT 2023. Ombyggnad och underhåll av hus A och B, etapp 2, påbörjas HT 2023. Etapp 3 omfattar flytt av paviljonger och utemiljö.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt parkeringsplatser.
Utbyggnad av universitetssjukhuset mm i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Utbyggnad av skola i Tannefors etapp 2
Utbyggnad med plats för ytterligare utbildningslokaler på 5 000 till 7 000 kvadratmeter
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Nybyggnad av kontor mm i Linköping
Kontorshus i 2 våningar, nybyggnad av cykelskjul samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av p-hus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus, komplexet byggs i fyra halvplan samt ett takplan med totalt 159 platser varav tolv är laddplatser.
Nybyggnad av skol och förskolelokaler i Nykil
Ny byggnad på ca 1 100 kvm som innehåller klassrum, tillagningskök och matsal. Befintliga byggnader ska anpassas och moderniseras (delvis nya ytskikt och nya rum inom befintlig byggnad) Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola och lss boende i Linköping
Nybyggnad av förskola och lss-boende
Nybyggnad av skola i Linköping
En ny skola, i första hand en grundskola, men det kan även bli aktuellt med förskoleplatser och/eller gymnasium.
Nybyggnad av förskola i Sturefors, Linköping
Avser ny förskola för 72 barn inklusive kök, lekytor och parkering.
Nybyggnad av brandstation i Ljungsbro
Nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av butik i Linköping
Nybyggnad av Eko stormarknad
Nybyggnad av butik i Linköping
Projektet avser nybyggnad av butik.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem etapp 3
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Ombyggnad av matsal och tillagningskök i Linghem etapp 4
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Uppförande av kylcentral vid Universitetssjukhuset i Linköping
Den befintliga produktionen ska nu kompletteras med ny absorptionskylmaskin som ska anslutas till befintligt fjärrkylnät. Den nya kylmaskinen ska inrymmas i en befintlig byggnad inom KC54 US i Linköping. I kylcentralen ska det installeras absorptionskylmaskin och kyltorn samt nödvändig utrustning för produktion och leverans av kyla. Maskinen bör producera ca 5 MW kyla, alternativt mer om det är möjligt.
Nybyggnad av cafeteria i Linköping
Nybyggnad av parkcafé.
Nybyggnad av ridhus i Linköping
Nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av depå i Linköping
Nybyggnad av depå i Linköping.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Nya ventilationsanläggningar till Linköpings slott
Entreprenaden omfattar installation av tre nya ventilationsanläggningar med därtill hörande arbeten samt iordningsställande av gamla sessionssalen till konferensrum.
Ombyggnad av Rappestad kyrka
Borttagande av bänkar och flytt av väggar mm.
Nybyggnad av solceller på livsmedelsbutik i Linköping
Anläggande av solceller på tak på Citygross i Linköping.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av skola samt anmälningspliktiga åtgärder.
Utvändigt underhåll av skola i Linköping
Fasadändring av skola samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av läkarcentral i Linköping
Ändrad användning av kontor till läkarmottagning.
Rivning av garage i Linköping
Rivning av garagelängor (5 st) och miljöhus (2 st).
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Linköping
Fasadändring av bensinstation.
Nybyggnad av garage i Linköping
Nybyggnad av garage samt rivning.
Byte av garageportar i Linköping
Byte av 57 st garageportar
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Mindre anpassning med fönster mm
Utvändigt underhåll av garage i Linköping
Målning av garage och tvättstuga.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.