Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till och ombyggnad till skola i Motala
Till och ombyggnad av skola
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Planområdet omfattar fastigheterna Badgästen 1, Badgästen 2, Badgästen3 samt del av Varamon 1:13.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar men förskjuts något västerut. Planområdet omfattar del av Varamon 1:52. Området avgränsas i väster av del av kv. Toppmurklan, i öster av Varamovägen, i norr av Månvägen och i söder av Stjärnvägen.
Om och tillbyggnad av förskola i Motala
Om- och tillbyggnad av förskola med en blivande total yta om 2015 m2 BTA. Projektet utgår från en verksamhetsanpassning där förskolan utökas från sex (6) till åtta (8) avdelningar. Dessutom sker utökning för så kallad dygnet-runt verksamhet i mindre omfattning.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Motala
Ändat användningssätt från industri till butik, tillbyggnad samt fasadändring.
Utvändiga arbeten av folkets hus i Motala
Underhåll av byggnadsverk - åtgärder efter brand och fuktskador, fasadändring - ommålning.
Ombyggnad av förskola i Motala
Ombyggnad av förskola samt nybyggnad av miljöbod.
Utvändiga arbeten på Motala Kyrka
Renovering av fönster, portar, fasad, luckor, plåtarbeten. Dränering.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändring av planlösning, bärande konstrutkion och ventilation.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Motala
Ändrat användningssätt av butik till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av cafeteria i Motala
Ändrat användningssätt - från kontor till café.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Motala
Ändring av sjukhus - fasadändring samt skärmtak och uppsättning av pollare.
Ombyggnad av vårdbostad i Motala
Installation av ventilationsanläggning.
Anläggning av lekplats i Motala
Avser rivning av befintlig lekplats, anläggningsarbete och montering mm av ny lekutrustning på Hyvingevägens lekplats (Ibland även kallad Dysätter lekplats).
Utvändiga arbeten på kyrka i Borensberg
Tjärning av tak, plåtarbeten och ommålning av fönster
Utvändigt underhåll av Vinnerstads Kyrka
Renovering av fasad och fönster

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).