Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av lokaler för Platen i Motala
Avser om- och tillbyggnad av befintlig fastighet för Platens nya gemensamma lokaler i Motala. I uppdraget ingår rivningsarbeten, om- och tillbyggnad av befintlig byggnad, samt en ny byggnad inom befintlig fastighet. Platens ambition är att bygga den nya byggnaden i en huvudsakligen träbaserad stomme.
Nybyggnad av förskola i Motala
Planerad förskola i ett plan, omfattar ca 900,5 BTA. Grundläggning kommer utföras som varmluftsventilerad krypgrund och överbyggnaden kommer att uppföras i volymelement. Förskolan är planerad för ca 84st barn.
Nybyggnad av förskola i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Anläggande av konstgräs på fotbollsplan i Motala
Anläggande av konstgräsplan med SBR-granulat på befintlig gräsplan. Storlek som 11-manna.
Renovering av skolbyggnad vid Kvarn, Fortifikationsverket
Avser en totalentreprenad för renovering av en skolbyggnad.
Nybyggnad av fotbollsplan i Motala
Anläggande av 9 manna fotbollsplan samt ljusanordning.
Invändiga anpassningar av folkets hus i Motala
Ytskiktsrenovering och flytt av kök.
Nybyggnad av temalekplats Skogens djur i Borensberg
Entreprenaden omfattar rivning, anläggningsarbeten, montering av lekutrustning, beläggningar av bl.a. gummiasfalt, betongmarksten, asfalt mm. Byggnation av bl.a. inspringningsskydd, planteringar mm. Belägen vid Hällsättersleken, Borensberg
Fasadändring på affärshus i Borensberg
Ändring av affärshus - fasadändring.
Tillskapande av utrymningsväg i affärshus i Motala
Ändring av affärshus - fasad och ny utrymningstrappa.
Fasadarbeten samt tjärning av tak vid Fornåsa kyrka
Fasadrenovering långhus samt tjärning av spåntak på klockbod.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).