Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av psykiatribyggnad i Västervik
Avser nybyggnation av specialistpsykiatri, huset planeras med 6 våningar, indragen fläktrumsvåning, samt källare. Byggnaden omfattar totalt ca 24 500 m2 golvyta, Huskroppens form bildar ett slags stadskvarter med en utomhusgård i mitten.
Nybyggnad av häkte i Kalmar
Avser nybyggnad av häktesbyggnad i sju plan. Byggnaden ska innehålla ca 60 bostadsrum (celler för intagna) samt lokaler för aktivitet, friskvård, storkök, kontor, garage m.m. Ca 10000 kvm i LOA
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar, hus nr 38
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Nybyggnad av handelsplats i Emmaboda
Planer finns för utveckling av ett nytt handelsområde i Rasslebygd, Emmaboda. Fastigheten ligger mellan väg 28 och Emmaboda bad- och träningscenter.
Nybyggnad av hälsocentral och folktandvård m.m i Högsby
Nybyggnad av hälsocentral samt tandläkarmottagning. Projektet kommer att miljöcertifieras.
Nybyggnad av förskola och LSS boende i Snurrom, Kalmar
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar (ca 2031 kvm) samt LSS boende med 7 st lägenheter (ca 731 kvm).
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor och lager.
Om- och tillbyggnad av klinisk kemi och transfusionsmedicin vid Västerviks sjukhus
Befintliga lokaler renoveras i sin helhet samt en tillbyggnad utförs på befintligt tak.
Nybyggnad av förskola i Trekanten, Kalmar
6 avdelningar + tillagningskök.
Nybyggnad av idrottshall i Mörbylånga
Nybyggnad av idrottshall vid Glömminge skola
Om- och tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Kalmar
Om- och tillbyggnad av tillagningskök och matsal. Tillbyggnad ca 547 m², ombyggnad ca 400 m² exkl. arbeten på plan 1.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av skola för mellanstadie. Tillbyggnad i 2-plan hus 07 avseende 4 klassrum med tillhörande grupprum.
Nybyggnad av bilhall i Kalmar
Rivning för delar av byggnaden samt nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vimmerby
Nybyggnad av omklädningsrum intill befintlig idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Eriksmåla, Emmaboda
Förskole byggnad med 2 avdelningar och ett mottagningskök. Med plats för 28 barn och 5 pedagoger.
In och utvändig renovering av skola i Kalmar
Renovering av skola ca 600 kvm.
Ombyggnad/anpassning av skollokaler i Kalmar
Del av Plan 3 på Telemarken hus A skall byggas om för att anpassas till särskild undervisning (SUG) och även till anpassad grundskola. Entreprenaden kommer att uppdelas i 2 etapper. Invändiga rivningsarbeten.
Renovering av förskola i Lindås
Entreprenaden består av renovering av befintlig förskola i Lindås, Emmaboda kommun. Förskolan kommer ha 3 mindre avdelningar och ett mottagningskök.
Nybyggnad av förvaltningslokal i Nybro
Nybyggnad av personal och servicebyggnad.
Ombyggnad av kontorshus i Kalmar
Avser ombyggnation av kontor i Kalmar.
Nybyggnad av servicebyggnader i Västervik
Entreprenaden gäller byggnation och 3 st servicestugor till Västervik Resort. Servicestugorna ska levereras så gott som helt klara och endast mindre montagearbete, av fåtal moduler, får göras på plats. Beställaren ombesörjer grundsättning och anslutningsmöjlighet av kallvatten, VVC, el, avlopp och vattenburen värme.
Fasadrenovering på S:t Petri kyrka
Fasadrenovering koret, södersidan.
Ombyggnad kontor och kontrollrum i Kalmar
Ombyggnad av kontor ca 350 kvm samt kontrollrum.
Tillbyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Renovering samt ny ventilation i fritidshem vid skola i Högsby
Avser renovering och ombyggnad av ventilationen i hus H på Fröviskolan gällande fritidshemmet Kristallen.
Byte av plåttak på Rumskulla kyrka
Byte av plåttak på Rumskulla kyrka.
Nybyggnad av lekplats i Mönsterås
Nybyggnad av mur lekplats och parkmiljö.
Nybyggnad av skatepark i Västervik
Blir kombinerad skridskobana/skatepark.
Ommålning och renovering av duschrum på idrottsplats i Oskarshamn
Fasadändring och ändring av planlösning, fotbollsanläggning.
Rivning av förskola i Västervik
Avser rivning av förskola samt skyddsrum.
Installation av bergvärmepumpar på skola i Hultsfred
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig värmeinstallation i skolan och installation av bergvärmepumpar. Från undercentralen i skolan går kulvert till intilliggande gymnastikbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av restaurang.
Rivning och uppbyggnad av ny lanternin på Västerviks Gymnasium
Avser rivning av befintlig lanternin och uppbyggnad av en ny.
Nybyggnad av konstgräsplan i Västervik
Entreprenaden omfattar anläggning av en 11-manna konstgräsplan inkl. dränering, uppvärmning, nätstängsel, asfaltering, belysning, undercentral och carport, granulatfällor mm.
Tillbyggnad av vattenrutschbana med byggnad vid simhall i Västervik
Entreprenaden avser nybyggnad av Vattenrutschbana med tillhörande byggnad på befintlig ny platta på mark. Vattenrutschbanan skall ansluta in i befintlig simhall bredvid undervisningsbassängen på anvisad plats.
Kompaktförvaring, Kalmar läns museum
Kalmar läns museum är i behov av en kompaktförvaring till museets befintliga samt kontinuerligt växande arkeologiska föremålssamling. Uppdraget omfattar emballering, frakt, lossning, intransport, montage, injustering och utbildning av kompaktlagersystem med tillhörande vagnar, räls och inredning (golvfräsning för räls är exkluderat från uppdraget). Kalmar kommun är enbart annonseringsstöd i denna upphandling.
Byte av ventilationsaggregat i byggnad, Oskarshamn
Projektet omfattar en utförandeentreprenad för byte av ventilationsaggregat med tillhörande kanalsystem i hela byggnaden, Åsa hus A Hantverksgatan 66 i Oskarshamn.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Bygglov för ändrad användning från lagerlokaler till kontor, tillbyggnad av balkong samt fasadändring.
Ombyggnad av matsal i Mörbylånga
Utökning av sittplatser.
Nybyggnad av utbildningslokaler i Mörbylånga
Nybyggnad av 1 verksamhetsbyggnader Stora Vickleby 15:2,15:1,Mörbylånga Stora Vickleby 15:1.
Installation av ny värmekälla i Målilla skola
Entreprenaden omfattar rivning av befintligt uppvärmningssystem och kulvertledning, installation av ny värmepumpsanläggning samt kulvertledning. Pris för rivning och iordningställande av flisficka lämnas som option.
Anpassningar i församlingshus i Mörbylånga
Ombyggnad av fjärrvärmen och anpassningar invändigt.
Ombyggnad av församlingshus i Borgholm
Ombyggnad av kök, wc och installation/ändring av hiss i samlingslokaler.
Ombyggnad av omklädningsrum och personalokal i Vimmerby
Ombyggnad av omklädningsrum och personallokal.
Tillbyggnad av affärshus i Västervik
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ommålning av fasad på affärshus i Västervik
Ommålning av fasad på affärshus.
Fasadändring på samlingslokal i Kalmar
Fasadändring av samlingslokal.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vimmerby
Ombyggnad av omklädningsrum
Tillbyggnad av gym i Kalmar
Tillbyggnad av gym.
Ombyggnad av gym i Kalmar
Ändrad användning från lager till gym, fasadändring samt skylt, 4 st.
Nybyggnad av kontor i Oskarshamn
Nybyggnad av kontorsbyggnad, P-hus 18 Polstjärnan.
Fasadarbeten på livsmedelsbutik i Torsås
Bygglov - ändring av byggnadens yttre utseende.
Tillbyggnad av restaurang i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, kaffetorpet ca 4 kvm.
Tillbyggnad för bageriugnar i Borgholm
Tillbyggnad för nya bageriugnar, 14 kvm och 3,6 m högt.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västervik
Utvändig ändring av affärshus (fasadtrappa).
Rivning av kontor i Västervik
Rivningsanmälan för rivning av kontor.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Mindre installation/ändring av ventilation i kontorslokal.
Rödfärgning av ladugårdsbyggnader, utanför Löttorp på norra Öland
Avser rödfärgning av 11 ekonomibyggnader på Horns Kungsgård utanför Löttorp på norra Öland. Den totala ytan som ska rödfärgas uppskattas till ca 2 800 kvm.
Tillbyggnad av personallokal i Emmaboda
Tillbyggnad av annan byggnad-lokal till räddningstjänsten.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Mindre tillbyggnad och ombyggnad av kontorslokaler.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).