Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 150 st.

Nybyggnad av hotell i Ekerum
Omfatttar hotellprojekt med 200 dubbelrum, konferenslokaler med plats för 400 personer, spa, restaurang m m.
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik. Entreprenaden omfattar total ombyggnad för neonatal plan 4 och nytt fläktrum på plan 7, byte av ventilationsaggregaten till hus 07.
Tillbyggnad av simhall i Västervik
Projektet avser tillbyggnad av Västerviks simhall. Etapp 1 består i huvudsak av tillbyggnad av ny 25 meters bassäng, ny entrédel för evenemang, nytt ”Bad & lek” samt tillhörande teknikutrymmen.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av skolbyggnad samt skolkök i Rinkabyholm
Hus 01 (årskurs 4-6) Nybyggnad av en 3-parallellig skola i 4 plan inkl. fläktrum. Träslöjdslokalen förbereds även för framtida högstadiebyggnad. Intilliggande GC-väg och bilväg anläggs för tillgänglighet fram till byggnaden. Inom fastighet Fullträffen 1 anläggs en vändplats och 1 st parkering för personer med funktionsnedsättning. Hus 02 (tillagningskök och matsal) Hus 03 (miljöstation) Tillagningskök för ca 700 portioner. På taket kommer det att installeras solceller. Intill hus 02 byggs även en miljöstation (hus 03). Nuvarande parkeringsplatser intill sporthallen ska vara tillgängliga för besökare till sporthallen under entreprenadtiden.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av Dollarstore butik.
Nybyggnad av verksamheter i Färjestaden
Planer finns för byggnation av centrumverksamheter. Marken kan vara färdig för byggnation 2022-2023.
Nybyggnad av sporthall i Färjestaden
Objektet avser nybyggnad av sporthall med kringutrymmen i anslutning till befintlig sporthall kallad ”Färjehallen”. Byggnaden ska innehålla idrottshall med utrymme för åskådare, hallen ska vara delbar med nedfällbar ridåvägg. Nybyggnaden innehåller även entré, omklädningsrum, toaletter, teknikrum, förråd, kontor, kommunikationsytor, m.m. Total yta ca 1550 BTA för nybyggnad.
Nybyggnad av skola i Löttorp, Borgholm
Entreprenaden omfattar nybyggnad av byggnaderna A, B, C och Komplementbyggnad samt ombyggnad av Byggnad D för Åkerboskolan i Löttorp. Entreprenaden omfattar även rivning av befintlig byggnad för MATSAL OCH STORKÖK, rivning av Hus 02 byggnad för TEKNIK innehållande slöjd och hemkunskap, samt rivning av Hus 04 byggnad för LÅGSTADIE (EKEN).
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Nybyggnad av handel och kontor i Vimmerby kommun
Möjlighet finns till nybyggnad av handel och kontor. 3500 kvm.
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Planer finns för nybyggnad av förskola. Detaljplan finns.
Nybyggnad av hotell och kontor i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 200 rum samt restaurang med plats för cirka 120 sittande gäster inomhus och ytterligare 100 gäster på uteserveringen intill gästhamnen. Vid restaurangen finns en cafédel med cirka 20 sittplatser samt en bar. 200 kvadratmeter stor bar på 11:e våningen med tillhörande terrass. Gym & relax: På våning 10 placeras en 280 kvadratmeter stor gym- och relaxavdelning. I anslutning finns det dessutom två terrasser där den ena har en utomhuspool och den andra ett utegym. Konferensavdelning: Hela plan 2 är dedikerat för möten och event. Hotellet får sju möteslokaler på sammanlagt 525 kvadratmeter. Den största konferenslokalen är på 300 kvadratmeter och rymmer upp till 345 personer i biosittning.
Nybyggnad av räddningsstation i Emmaboda
nybyggnation av räddningsstation i Emmaboda.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Tillbyggnad av McDonalds i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av McDonalds på ca 96 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Kalmar
Nybyggnad av restaurang, 2st samt anpassning av parkeringsytor.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Nybro
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Borgholm
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Ombyggnad av affärshus/galleria, flerbostadshus och samlingslokal
Avser ombyggnad av butiks- och bostadshus med två butikslokaler, föreningslokaler och fjorton lägenheter. Omfattar nya värme/sanitetsinstallationer, ventilationsanläggningar med tillhörande el- och byggarbeten. Fönster kommer att bytas och fläktrum på yttertak får ny ingång.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Nybyggnad av padelhall, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av padelhall med 17 banor samt loungeområde med cafeteria samt en centercourt.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
Förlängning av ridhuset. Nya ridbanor utomhus, domartorn. Renovera byggnad.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i två delar och upphandlingar. Rivning av mindre stall och personalbyggnad. Nybyggnad av 2 ligghallar, foderstationer och foderlada samt nybyggnad av stall för 25 hästplatser och gödselplatta. Renovering utav eftersatt underhåll bland annat öka vattentrycket i byggnaden som installera säkerhetsbelysning i stall och ridhus med mera.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Projektet avser rivning av befintlig byggnad där skoladministration, rektorer samt skolhälsovård inryms. På platsen ska nybyggnation av nytt hus uppföras. Schaktarbeten för ny värmekulvert samt planering av ytor runt nya huset skall utföras.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Utbyggnation av förskola i Vimmerby
Om- och tillbyggnaden som nu planeras syftar till att utöka förskolan med ytterligare 2 avdelningar, så att även 5-åringar kan få plats på förskolan. I tillbyggnaden ska även ett nytt tillagningskök inrymmas. Fläkt- och teknikrum förläggs en våning upp med tillträde via en spiraltrappa från utsidan. Den befintliga byggnaden ska få nya ytskikt och viss ombyggnad där rum slås ihop och/eller får nya funktioner. Avdelningen mot nordost ska få en ny placering av entrén in till avdelningen. Dörrar (dörr + karm) och fönster ska bytas ut till nya i den befintliga delen Ytor: Befintlig byggnad ca 660 m2 (BTA) Tillbyggnad Bottenplan ca 995 m2 (BTA) Tillbyggnad Plan 2 ca 155 m2 (BTA) Utemiljö ca 8000 m2
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
komplett tillagningskök för 1000 portioner per dag. Innehållande kökslokaler och personalutrymmen. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Detaljplanen tillåter byggnation av hotell och flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Vimmerby
Om och tillbyggnad av kontor. Renovering av personalutrymmen.
Ombyggnad av hiss i arena Oskarshamn
Projektet omfattar att på totalentreprenad uppföra ett nytt hisschakt och en ny hiss. Arbetena omfattar mark, bygg och installationsarbeten.
Ombyggnad till familjecentral i Oskarshamn
Ombyggnationen omfattar plan 1 med tillhörande lokaler samt undercentral plan 0, skall byggas om till Familjecentral. Nytt fläkt- och aggregatrum byggs på plan 3. Härtill skall brand- och utrymningstekniska åtgärder utföras i de lokaler som påverkas av denna ombyggnation. Under pågående entreprenad kommer B att utföra fasadarbeten, fönsterbyten m.m. med ställning runt byggnaden med utsedd sidoentreprenad.
Tillbyggnad av padelhall i Oskarshamn
Tillbyggnad med 3 nya inomhusbanor.
Ramavtal avseende driftentreprenad för Kalmar Slott
Driftentreprenad för Kalmar Slott gällande utemiljö, VA, VVS, kyl/processmediesystem, elsystem och sprinkler. Option:2023-02-01 - 2024-01-31 Option:2024-02-01 - 2025-01-31
Ombyggnad av förskola i Emmanboda
byggnaden är inte ändamålsenligt med kommunens kräv därför kan en ombyggnad/eventuellt nybyggnad komma ske. Planerat i kommunens budget för 2020.
Ombyggnad av kontor i Mönsterås
Entreprenaden avser ombyggnad av Arbetsmarknadsenhetens befintlig lokaler (f d industribyggnad) till i huvudsak kontorslokal. I entreprenaden ingår utvändig tilläggsisolering samt ny puts på huvuddel av yttervägg i våning 2.
Ombyggnad av grundskola i Kalmar
Finsnickeri till Tallhagsskolan.
Tillbyggnad av restaurang och kök i Långasjö
Omfattning kan ej anges. Uppskattad kostnad.
Om- och nybyggnad av kontor, butiksyta och lager i Kalmar
Projektet avser ändrad planlösning kontor (ca 180 kvm), nybyggnad av butiksyta (ca 170 kvm) och lageryta (ca 260 kvm).
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Objektet avser ändrad planlösning kontor ca:1000 m², utökning kontor KLT samt ventilationsarbeten inkl. nytt ventilationsaggregat.
Ramavtal avseende elarbeten, Västervik och Vimmerby
Objektet omfattar fastighetsservice, reparationer, underhållsarbete samt ändrings- och ombyggnadsarbeten på fastigheter, Option:: 2022-02-01--2023-07-31
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor-, verkstad- och lagerlokal.
Ombyggnad av skola i Emmaboda
Ombyggnad av skola och skolmiljö. Rumsbildning, renovering av ytskikt samt ventilationsarbeten. Eventuell tillbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Mörbylånga
Utbyggnad av ica med 200 kvm och pantrum.
Ombyggnad av Polishuset i Högsby
Ny byggherre. Planer finns på nybyggnad av 10 lägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad av padelhall i Borgholm
nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Renovering samt kundanpassning av kontor.
Tillbyggnad av spa i Oskarshamn
Tillbyggnad av spa- och relaxbyggnad.
Nyinstallation av säkerhetssystem i gymnasium, Hultsfred
Entreprenaden omfattar nyinstallation av säkerhetssystem på Hultsfreds Gymnasium. Samt demontering av befintligt passer- och inbrottslarmsystem av annat fabrikat.
Byte av ventilation i Hultsfred
Avser byte av ventilationsanläggning i del av fastigheten
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Ombyggnad av skola i Hultsfred
Avser ombyggnad på Vena skola, installation av nytt ventilationssystem samt nytt undertak, belysning, brand- och utrymmningslarm.
Ombyggnad av RockCity i Hultsfred
Om/tillbyggnad teletekniska säkerhetssystem på Rock City. Lokalerna sammanbyggda huskroppar som förbinds via den så kallade ”gatan”. Byggnadens delar är uppförda och renoverade i olika etapper, varför standard och förutsättningar skiljer sig åt.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ombyggnation för att skapa en mer funktionell och attraktiv miljö för de boende.
Tillbyggnad av affärshus i Oskarshamn
Tillbyggnad av pantrum och entré.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av stenfasad.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Tillbyggnad av räddningscentral i Kalmar
Tillbyggnad av sjöräddningsstation i egen regi. ca 124 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor.
Rivning av kontor i Kalmar
Rivning av kontor/verkstad.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Västervik
Tillbyggnad av affärshus.
Ramavtal avseende driftentreprenad för Kalmar Slott
Avser ramavtal för driftentreprenad för Kalmar Slott gällande: -Utemiljö -VA, VVS, Kyl- och processmediesystem-Elsystem -Sprinkler Avtalstid: 2021-02-01 - 2022-01-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Nybyggnad av förskola i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - ändrad användning.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nybro
Bygglov - ändrad användning.
Nybyggnad av idrottshall i Högsby
Ansökan om förhandsbesked för multihall.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
inglasning av en uteservering för att kunna nyttja året runt. Area 5,2m x 29,4m
Tillbyggnad av restaurang i Oskarshamn
Mindre tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av tennishall i Mönsterås
Ny anläggning byggnation av en padelhall.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av affärshus/lager.
Nybyggnad av affärshus i Hultsfred
Nybyggnad av handel/kontor, Nybyggnad av industri, Fasadändring Flundran 18.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av entré samt fasadändring.
Nybyggnad av telestation i Mönsterås
Nybyggnad av mast uppförande av en anläggning för det allmänna mobilnätet i mönsterås.fackverkstorn och tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av två containrar.
Rivning av bensinstation i Kalmar
Rivning av drivmedelsanläggning, pumpar och skärmtak.
Utvändigt underhåll av skola i Borgholm
Putsning och målning av fasad. Underhållsprojekt kommunen kommer sköta via ramavtal.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Påven 1 bygglov för ändrad användning av restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Påven 7 bygglov för ändrad användning av restaurang.
Tillbyggnad av restaurang i Nybro
tillbyggnad av apparatrum för ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad/kvarterslokal.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av toalett i Borgholm
Stora rör 2:1bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Borgholm
Syltehamn 1:1 bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för arbetsbodar och container till och med 2021-07-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.