Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av psykiatribyggnad i Västervik
Avser nybyggnation av specialistpsykiatri, huset planeras med 6 våningar, indragen fläktrumsvåning, samt källare. Byggnaden omfattar totalt ca 24 500 m2 golvyta, Huskroppens form bildar ett slags stadskvarter med en utomhusgård i mitten.
Nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning på 15 000 kvm. Kommer att inrymma en 50-metersbassäng, lekbad, vattenrutschbana, spa, café och gym samt en mängd andra funktioner.
Ombyggnad av anstalt i Västervik
Entreprenaden utgörs av två byggnader om totalt ca 13 000 kvm som ska ROT-renoveras och försesmed mindre utbyggnader. Byggnaderna är en del av kriminalvårdsanstalten Västervik Norra och ska efter renovering inrymma lokaler för att husera ca 120 intagna inklusive daglig verksamhet, sjukvård och övervakning. Det ingår även att uppföra en garagebyggnad i anslutning till byggnaderna.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Oskarshamn
Avser om- och tillbyggnad av Oskarshamns sjukhus. I första hand handlar det om en fördubbling av kapaciteten av MR-kameror vid sjukhuset. Kamerorna kommer att placeras i en tillbyggnad till hus 1 vid sjukhuset. Samtidigt byggs hus 1 om så att det blir nya lokaler för aortascreeningen och mammografiscreening i det utrymme där den nuvarande MR-kameran finns. I samband med bygget kommer restaurangen och kafeterian också att få nya lokaler i anslutning till huvudentrén. Tillbyggd ca 1000 Kvm Ombyggnad ca 1900 Kvm
Rivning av matsal och nybyggnad av konferans i Vimmerby
Rivning av matsal och nybyggnad av matsal med konferens uppe på.
Nybyggnad av särskilt boende i Västervik
Objektet avser nybyggnad av särskilt boende med 52 lägenheter med tillhörande verksamhetsytor, dagverksamhet, personalutrymme samt skyddsrum för 120 platser.
Nybyggnad av hälsocentral och folktandvård m.m i Högsby
Nybyggnad av hälsocentral samt tandläkarmottagning. Projektet kommer att miljöcertifieras.
Nybyggnad av livsmedelsbutik och bostäder i Snurrom, Kalmar
Avser byggrätt för flerbostadshus med livsmedelsbutik och eventuell annan verksamhet i bottenplan och eventuellt kontor eller annat ovanpå. Området som markanvisningen kommer att rymmas inom är på del av fastigheten Kläckeberga 10:1, med ett läge söder om den kommande bad- och friskvårdsanläggningen samt på del av fastigheten Krafslösa 5:1 intill Norra vägen och entrén in till Snurrom.
Ombyggnad av Västerviks sjukhus
Avser ombyggnad av 3 vårdavdelningar, plan 4, 5 och 6 inom medicinkliniken i hus 20. Byte av stammar, brandlarm och kallelsesignalsystem på samtliga plan i hus 20 och delar av hus 21. Installation av 2 nya ställverk samt 2 st nya brandlarmcentraler i hus 03 och hus 21. Totalt ombyggnation på plan 4, 5 och 6 ca 3900 kvm.
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Planer finns för nybyggnad av förskola för 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Snurrom, Kalmar
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av skola för mellanstadie. Tillbyggnad i 2-plan hus 07 avseende 4 klassrum med tillhörande grupprum.
Nybyggnad av serverhall och regionarkiv vid sjukhus i Kalmar
Avser byggnation av en ny serverhall med redundant geoseparation och hög säkerhet om ca. 4 700 m² inkl. att byggnaden också planeras för framtida komplettering med länsgemensamt regionarkiv. Objektet är beläget vid Länssjukhuset i Kalmar, Hus 47.
Nybyggnad av kontor i Algutsrum, Mörbylånga
Nybyggnation av kontorslokaler och fältverksamhet åt företaget Växa. Med dessa nybyggda lokaler ska Kalmars och Ölands driftplats bli en större enhet. 720+32,6 (fläktrum) byggnadsarea.
Nybyggnad av bilhall i Kalmar
Nybyggnad av försäljningslokal för bilar med tvätt och mindre verkstad.
Tillbyggnad av kontor i Vimmerby
Tillbyggnad för mer personalyta och försäljning.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontors- och verkstadslokal.
Rivning av byggnader vid Länssjukhuset i Kalmar
Avser rivning av hus 08, 40 och 41 inom fastigheten Kungsljuset 3 (Länssjukhuset i Kalmar län). Byggnaderna är äldre, uttjänta och rivs för att lämna plats till nybyggnationer. Hus 08 ligger längs med Stensbergsvägen. De andra byggnaderna är Gudmundsgården och den så kallade vaktmästarboden – hus 40 och 41.
Ombyggnad av skola i Mörbylånga
Avser ombyggnad samt renovering av Hus 3A och omfattar storkök och matsalsbyggnader med tillhörande entré. Ombyggnad sker till nytt skolkök, matsal samt utrymme för undervisning samt elevhälsa och utvändig miljö, m.m.
Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med 6 klassrum. Tillbyggnaden omfattar ca 920 m2. I entreprenaden ingår även arbeten med skolgården. Projektet omfattar rivnings, mark, bygg och installationsarbeten.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Befintlig kontorsbyggnad rivs och ersätts med ny.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Tillbyggnad av kontor i Nybro
Nybyggnation av kontor, förrådsbyggnad och carport.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad och anpassning till kontorslokaler på Länssjukhuset Kalmar
Avser ombyggnation av Vallmon 1, gamla barnpsykiatrin byggs om och anpassas till kontorslokaler.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av restaurang i Borgholm
Tillbyggnad av restaurang med kök, lagerutrymme och uteservering.
Nybyggnad av kontor och omklädningsrum i Torsås
Nybyggnad av kontor och omklädningsrum för personal vid Torsås kommun.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Del av befintlig byggnad skall rivas samt ombyggnad/nybyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt rivning. Man vill utöka restaurangen med 50 platser.
Tillbyggnad av omklädningsrum för Habo Rostfria i Mönsterås
Avser tillbyggnad av omklädningsrum för Habo Rostfria i Blomstermåla, Mönsterås kommun.
Nybyggnad av miniarenor/pumptrackbanor i Gunnebo och Överum
Objektet avser anläggning av två pumptrackbanor av modultyp med erforderliga markarbeten. Den ena är belägen i Överum vid Parkvägen, den andra i Gunnebo vid Ödängsvägen i Västerviks Kommun.
Tillbyggnad av kontor i Vimmerby
Tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och fläktrum i brandstation.
Nybyggnad av två stycken toalettbyggnader i Oskarshamn
Avser nybyggnation av två stycken toalettbyggnader på två olika badplatser inom Oskarshamns kommun. Objektets läge: Dragskär – Dragskär 1:10. Skumthamn Vånevik – Vånevik 7:17. Flatmejselvägen
Luftbehandlingsåtgärder vid Oscarsgymnasiet
Avser installation 1 st luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanalsystem på Oscarsgymnasiet Länga 2 i Oskarshamn.
Ombyggnation av värmcentral i sporthall, Hultsfreds kommun
Avser ombyggnad av det befintliga uppvärmningssystemet genom att demontera befintlig oljepanna och installera bergvärmepump, ventilationsaggregat med kringutrustning i teknikrummet samt installera vattenburen värme.
Installation av solcellsanläggning i Nybro
Avser projektering och installation av solcellsanläggning på Hanemålaskolan i Nybro.
Installation av solcellsanläggning i Nybro
Avser projektering och installation av solcellsanläggning på Paradisskolan i Nybro.
Rivning av församlingshus i Mörbylånga
Rivningsanmälan för mögelangripet förråd.
Nybyggnad av restaurang i Västervik
Byggnaden består av 2 huskroppar som är samanbygda med gemensamt tak. Den mindre ska användas som hamnkontor/information. Den större byggnaden som bistro/café. Trädäck skall byggas med trappavsatser ner till bryggan.
Tillbyggnad av affärshus i Vimmerby
Tillbyggnad av handel/kontor.
Ombyggnad av kontor, Hultsfred
Avser ombyggnad av kontor
Byte av fasad på idrottshall i Kalmar
Fasadändring av idrottshall.
Rivning av fritidshus i Mönsterås
Rivning av fritidshus.
Ventilationsarbeten i församlingshus i Kalmar
Projektet avser byte av luftbehandlingsaggregat (ftx) och fläktar för S:ta Birgitta kyrka som en totalentreprenad.
Byte av dörrar på skolan i Västervik
Byte av dörrar på skola
Utvändigt underhåll av förskola i Kalmar
Fasadändring av förskola. Byte av kulör.
Tillbyggnad av byggvaruhus i Mörbylånga
Uppförande av 3st grenställ avsedda för förvaring/upplag av byggmaterial.
Anläggning av miniarenor i Västerviks kommun
Avser anläggning av två pumptrackbanor av modultyp med erforderliga markarbeten. Den ena är belägen i Överum, 13:1 , vid Parkvägen, den andra i Gunnebo, 13:9, vid Ödängsvägen i Västerviks Kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).