Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Nybyggnad av psykiatribyggnad i Västervik
Avser nybyggnation av specialistpsykiatri, huset planeras med 6 våningar, indragen fläktrumsvåning, samt källare. Byggnaden omfattar totalt ca 24 500 m2 golvyta, Huskroppens form bildar ett slags stadskvarter med en utomhusgård i mitten.
Nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning på 15 000 kvm. Kommer att inrymma en 50-metersbassäng, lekbad, vattenrutschbana, spa, café och gym samt en mängd andra funktioner.
Nybyggnad av hotell i Ekerum
Omfatttar hotellprojekt med 200 dubbelrum, konferenslokaler med plats för 400 personer, spa, restaurang m m.
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Nybyggnad av högstadieskola i Vimmerby
Planer finns för nybyggnation av högstadieskola på Lundgatan i Vimmerby.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Detaljplanearbetet omfattar p-servicehus och eventuellt bostäder. Området ligger vid Stagnelisskolans matsal.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Nybyggnad av parkeringshus. 600 parkeringsplatser.
Nybyggnad av hälsocentral och folktandvård m.m i Högsby
Nybyggnad av hälsocentral samt tandläkarmottagning.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av Dollarstore butik.
Nybyggnad av verksamheter i Färjestaden
Planer finns för byggnation av centrumverksamheter. Marken kan vara färdig för byggnation 2022-2023.
Nybyggnad av brandstation i Mörbylånga
Planer finns för nybyggnation av en brandstation i Mörbylånga.
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Planer finns för nybyggnad av förskola. Detaljplan finns.
Nybyggnad av blåljushus i Emmaboda
Nybyggnation av räddningsstation i Emmaboda.
Nybyggnad av handelsområde i Vimmerby
Vimmerby kommun planerar för ett nytt handelsområde i de norra delarna av staden. 7000 m2. Detaljplanen finns.
Ny-/ombyggnad av butik i Vimmerby
Avser etablering av en Willys-butik i Vimmerby där Erikshjälpen håller till idag. Det är för dagen oklart om den befintliga byggnaden ska byggas om eller om man river den för att ge plats för en ny byggnad. Butiksytan blir ca 3000 kcm.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av särskilt boende i Västervik
Objektet avser nybyggnad av särskilt boende med 52 lägenheter med tillhörande verksamhetsytor, dagverksamhet, personalutrymme samt skyddsrum för 120 platser.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Ombyggnad av familjecentral-, förskola-, barnhälsovård i Vimmerby
Objektet avser ombyggnad inom hus 01 och hus 02, Svanen 3, Vimmerby. Ombyggnation avser lokaler för kommande familjecentral där verksamheter som mödra- och barnhälsovård samt öppen förskola (Vimmerby kommun) ingår. Ombyggnaden avser även delar av hälsocentralen.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av förskola i Oskarshamn
Nybyggnad av 6 avdelningar för 120 barn.
Tillbyggnad av logistikfastighet i Kalmar
Avser tillbyggnad av logistikfastighet med ca 1800 kvm.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Avser ombyggnad av kök, matsal, hemkunskap, syslöjd och entré renoveras vid Vasaskolan, Kalmar.
Ombyggnad av affärshus/galleria, flerbostadshus och samlingslokal
Avser ombyggnad av butiks- och bostadshus med två butikslokaler, föreningslokaler och fjorton lägenheter. Omfattar nya värme/sanitetsinstallationer, ventilationsanläggningar med tillhörande el- och byggarbeten. Fönster kommer att bytas och fläktrum på yttertak får ny ingång.
Nybyggnad av kontor i Algutsrum, Mörbylånga
Avsre etablering av ny lokal för Växa på Algutsrums industriområde.
Ombyggnad av skola i Mörbylånga
upptaget i 2019-2021 års budget. Omfattning oklar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Långasjö
Avser nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av idrottshall i Emmaboda
Vissefjärda 1:200, multiarena.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende för möjlig nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Ombyggnad av brandstation i Borgholm
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattar ombyggnad av omklädningsrum, hygienutrymmen och tvätt på plan 1. Ombyggnad av lektionssal, kök, gym och pausrum på plan 2. Ny utrymningstrappa och utrymningsdörr plan 2. Mindre markarbeten samt mindre rivningsarbeten utvändigt.
Byta av panna på Länssjukhuset i Kalmar
Avser utbyte av reservpanna samt montage av fjärrvärmeväxlare på Länssjukhuset i Kalmar.
Ombyggnad av kommunhuset i Nybro
Avser ombyggnation av ventilation, värme, kyl, styrsystem samt El/teleanläggning i fastigheten Kv. Balder 14.
Tillbyggnad av förskola i Kalmar
Tillbyggnad av 4 avdelningar förskola (hus 06)
Tillbyggnad av fd. bank i Västervik
Ombyggnad av fd. bank och postbyggnad. Del av byggnaden ska byggas om till räddningstjänstens lokaler samt tillbyggnad av en vagnhall.
Om och tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av värmeverket.
Ombyggnad av förskola i Emmanboda
byggnaden är inte ändamålsenligt med kommunens kräv därför kan en ombyggnad/eventuellt nybyggnad komma ske. Planerat i kommunens budget för 2020.
Rivning och nybyggnad av danspaviljong i Kalmar
Entreprenaden omfattar rivning av Danspaviljongen i Folket Park, Kalmar. Byggnaden består av källare, entréplan och ett mindre vindsutrymme med bland annat fläktaggregat. Projektet avser rivning av huset i sin helhet. Ingående delar som rivs är bland annat stomme, installationer, beklädnader, fönster, dörrar, tak, väggar, husgrund.
Nybyggnad av servicebyggnad i Borgholm
Nybyggnad av servicehus med campinglägenheter, Solberga 17:2 rivningslov för rivning av servicehus Solberga 17:2.
Om- och tillbyggnad av förskola i Borgholms kommun
Avser om- och tillbyggnad av ny entré på skolbyggnaden samt byte av fasadbeklädnad och läggning av ny pappbeläggning på yttertak på gymnastikbyggnad.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Fagerhult
Avser om- och tillbyggnad av brandstationen i Fagerhult. Omfattar även markarbeten. Ombyggnadsarea ca 96 kvm Tillbyggnadsarea ca 146 kvm Behandlad markyta ca 450 Kvm
Ombyggnad av skolkök i Vimmerby
Byggnaden är en enplansbyggnad som består av ett tillagningskök med matsal, samt övriga utrymmen för dessa funktioner. Vissa delar av byggnaden (personalutrymmen) är idag avstängda pga fuktproblem. I princip är det bara betongplattan som kommer att bevaras i befintliga delar; som omfattar entreprenaden. I de delar som behålls ska ombyggnad utföras för nya funktioner och ytskikt. Rivning omfattar såväl byggnadsdelar – trä/stål som betongkonstruktioner i form av lastkaj. Undantaget rivning är maskiner/inredning/ kylar/frysar/fläktkåpa/utrustning i storkök samt vitvaror som finns i andra utrymmen utanför storköket. Dessa delar är BS ägodel och hanteras av denne.
Ombyggnad av skola i Emmaboda
Ombyggnad av skola och skolmiljö. Rumsbildning, renovering av ytskikt samt ventilationsarbeten. Eventuell tillbyggnad.
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall. 48,9 x 32,0 (1565 kvm) Byggnadshöjd 8m.
Nybyggnad av garage i Oskarshamn
Avser rivning samt nybyggnad av 20 st garage samt markarbeten.
Ombyggnad av västra Ed kyrka
Ombyggnad av korsarm i kyrka. Man skall byta till glas och glasdörrar. Tillbyggnad av kök och handikapptoalett samt församlingsdel för 35-40 personal.
Takbyte på livsmedelsbutik i Oskarshamn
Byte av material och färg på tak på 2 fastigheter.
Ombyggnad av kommunhuset i Nybro
Avser utbyte av två av de fyra befintliga hissarna som finns i kommunhuset i Nybro.
Ombyggnad av kommunhuset i Nybro
Avser utbyte av två av de fyra befintliga hissarna som finns i kommunhuset i Nybro. Option på ytterligare två hissar finns på projekt ID 2135805.
Ombyggnad av veterinärstation i Västervik
Ombyggnad av produktionskök till veterinärsstation.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Nytt golv i sporthall i Hultsfred
Avser ombyggnad av sporthallsgolv och ridåvägg i Hagadal sporthall.
Ombyggnad av ventilation på skolan i Torsås kommun
Avser ombyggnad av ventilation och omfattar utbyte av VAV spjäll och ombyggnad för CAV-spjäl på Torskolan Hus 3.
Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av restaurangdel.
Rivning av förskola i Mörbylånga
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från handel till kontor samt fasadändring.
Tillbyggnad av carport i Västervik
Tillbyggnad av maskinhall för ismaskin & carport.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad med cirka 70 kvm. Ideell förening som efter beviljat bygglov kommer att söka investeringsbidrag för genomförande av projektet.
Tillbyggnad av förskola i Kalmar
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av konstorhus.
Tillbyggnad av skola i Borgholm
Södra runsten 9:1 bygglov för tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av brandstation i Västervik
13 nya garageportar till Räddningstjänstens brandstation i Västervik. 6 st. av portarna utförs innan årsskiftet 2021/2022 och resterande därefter.
Tillbyggnad av hamburgerbar i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av restaurang med entré samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av handelshus.
Ombyggnad av kontor i Emmaboda
Bygglovsansökan för ombyggnad av lägenheter till kontor.
Rivning av kontor i Borgholm
Idag är det en byggnad som använts till förskola. Den planeras att rivas i början av nästa år.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor/lager.
Nybyggnad av kontor i Hultsfred
Nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av förrådslokaler samt ett kontor.
Nybyggnad av affärshus i Mönsterås
Nybyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av gatukök i Västervik
Nybyggnad av gatukök.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av telestation i Borgholm
Borgholm 11:1 bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av kontorshus med entré.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av byggnads yttre utseende.
Utvändigt underhåll av restaurang i Kalmar
Fasadändring av en restaurang.
Utvändigt underhåll av brandstation i Borgholm
Hammaren 7 bygglov för fasadändring av brandstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av handelslokal.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Borgholm
Böda kronopark 2:171 bygglov för tillbyggnad av servicehus.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Bygglov för nybyggnad av hangar/kontor.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av affärshus till restaurang.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Västervik
Bygglov för ändrad användning av kontor till tandläkarpraktik.
Utvändigt underhåll av butik i Borgholm
Bygglov för ändring av yttre utseende.
Nybyggnad av omklädningsrum i Emmaboda
Bygglovansökan för nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av telestation i Emmaboda
Bygglovansökan för teknikbyggnad för bevattning.
Utvändigt underhåll av kontor i Emmaboda
Bygglovansökan för utvändig ändring.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.