Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning på 15 000 kvm. Kommer att inrymma en 50-metersbassäng, lekbad, vattenrutschbana, spa, café och gym samt en mängd andra funktioner.
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Nybyggnad av hälsocentral och folktandvård m.m i Högsby
Nybyggnad av hälsocentral samt tandläkarmottagning.
Nybyggnad av arena i Västervik
Planer finns för nybyggnation av arena för issporter intill den gamla ishallen i Västervik. Den nya arenan kommer ha plats för 3000 åskådare och byggs ihop med den gamla ishallen genom en gång mellan dem.
Nybyggnad av hotell och kontor i Kalmar
Detaljplanen skall möjliggöra för kontor och hotell.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av hälsocentral i Gamleby, Västervik
Avser nybyggnad av hälsocentral som ska ersätta den befintliga i Gamleby. Omfattar en 1350 kvm stor hälsocentral.
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Planer finns för nybyggnad av förskola för 120 barn.
Nybyggnad av hotell och kontor i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 200 rum samt restaurang med plats för cirka 120 sittande gäster inomhus och ytterligare 100 gäster på uteserveringen intill gästhamnen. Vid restaurangen finns en cafédel med cirka 20 sittplatser samt en bar. 200 kvadratmeter stor bar på 11:e våningen med tillhörande terrass. Gym & relax: På våning 10 placeras en 280 kvadratmeter stor gym- och relaxavdelning. I anslutning finns det dessutom två terrasser där den ena har en utomhuspool och den andra ett utegym. Konferensavdelning: Hela plan 2 är dedikerat för möten och event. Hotellet får sju möteslokaler på sammanlagt 525 kvadratmeter. Den största konferenslokalen är på 300 kvadratmeter och rymmer upp till 345 personer i biosittning.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
komplett tillagningskök för 1000 portioner per dag. Innehållande kökslokaler och personalutrymmen. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av butikslokaler på Berga industriområde, Kalmar
Avser nybyggnad av nya lokaler om 2400 kvm för Axfoods restauranggrossist Snabbgross. Den nya butiken etableras i Berga industriområde.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av särskilt boende i Västervik
Objektet avser nybyggnad av särskilt boende med 52 lägenheter med tillhörande verksamhetsytor, dagverksamhet, personalutrymme samt skyddsrum för 120 platser.
Ombyggnad av skola i Mörbylånga
Byggnaderna omfattar klassrums- och matsalsbyggnader, storkök, markarbeten, utvändig renovering, tillbyggnader, utvändig skolmiljö, bussangöring samt installationsarbeten m.m. enligt handlingar. Större arbeten berör byggnaderna 1, 2A-D samt 3A samt utvändig mark, mindre arbeten utförs i byggnaderna 5 och 8 (tillfälliga arbetsområden). Upptaget i 2019-2021 års budget.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontorsbyggnad i Hultsfred
Avser tillbyggnad av nya kontorslokaler med tillhörande personalvård samt en förbindelsegång som sammanlänkar tillbyggnaden med befintlig byggnad. Kontorslokalerna med tillhörande konferensrum, pentry, WC och fikarum är belägna i markplan och teknikutrymme och förråd är belägna på vindsplan. Omfattar även utvändiga lednings- och markarbeten samt angöring av parkeringsplatser, plantering av växtlighet, staket/parkeringsräcke samt uppförande av laddstolpar för elbil. Tillbyggnaden BYA ca 387 kvm.
Tillbyggnad av fd. bank i Västervik
Ombyggnad av fd. bank och postbyggnad. Del av byggnaden ska byggas om till räddningstjänstens lokaler samt tillbyggnad av en vagnhall.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Ett modernt hus ska byggas i Bottorps hamn. Det gamla lotshuset i Bottorps hamn ska ersättas med ett nytt, i glas och puts.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontorsbyggnader.
Nybyggnad av skola i Västervik
Nybyggnad av idrottshall med 2 padelbanor samt 3 tillhörande lektionssalar för skolverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av förskola i Emmanboda
byggnaden är inte ändamålsenligt med kommunens kräv därför kan en ombyggnad/eventuellt nybyggnad komma ske. Planerat i kommunens budget för 2020.
Ombyggnad av dagverksamhet i fd industrilokal i Mönsterås
Avser ombyggnad av f d industrilokal till tre nyttjare. Samt tilläggsisolering och fasadarbete. Ombyggnasarea ca 830 kvm.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av befintlig matsal i gavel mot söder och även en utyggnad av teknikrummet samt byte av ventilationsaggregat, total tillbyggnadsyta på ca 200 m². Det skall även installeras nya serveringslinjer i befintligt utrymme och därmed behövs en vägg rivas. Vi byter ytskikt i befintlig matsal, korridorer och vid serveringslinjer.
Ombyggnad av kontor i Emmaboda
Avser ombyggnad av lägenheter till kontor.
Ombyggnad av studenlägenheter i Kalmar
Ombyggnad av studentlägenheter till vanliga lägenheter, nya miljöhus samt cykelförråd.rivning av befintliga miljöhus, skärmtak och gårdshus.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av verksamhetslokaler till LSS-lägenheter. På varje gavel skall man bygga till badrum och sovrum.
Ombyggnad av skolkök i Vimmerby
Byggnaden är en enplansbyggnad som består av ett tillagningskök med matsal, samt övriga utrymmen för dessa funktioner. Vissa delar av byggnaden (personalutrymmen) är idag avstängda pga fuktproblem. I princip är det bara betongplattan som kommer att bevaras i befintliga delar; som omfattar entreprenaden. I de delar som behålls ska ombyggnad utföras för nya funktioner och ytskikt. Rivning omfattar såväl byggnadsdelar – trä/stål som betongkonstruktioner i form av lastkaj. Undantaget rivning är maskiner/inredning/ kylar/frysar/fläktkåpa/utrustning i storkök samt vitvaror som finns i andra utrymmen utanför storköket. Dessa delar är BS ägodel och hanteras av denne.
Ombyggnad av skola i Emmaboda
Ombyggnad av skola och skolmiljö. Rumsbildning, renovering av ytskikt samt ventilationsarbeten. Eventuell tillbyggnad.
Rivning av hus 14 på Länsjukhuset i Kalmar
Hus 14 på länssjukhuset i Kalmar, kv Kungsljuset 3, ska rivas. Huset är byggt 1984 och har en total BTA på drygt 2000 kvm. I detta rivningsprojekt ska återbruk och återvinning ställas högt och målet är att så mycket som möjligt ska demonteras för ett cirkulärt hanterande. Bland annat är det tänkt att fasadteglet ska återanvändas till den nya byggnaden.
Ny konstgräsplan i Kalmar
En befintlig grusplan ska göras om till konstgräs. Pad och infill (sand ochgranulat) återanvänds från en befintlig konstgräsplan och nytt konstgräs köps in. En ny dagvattenledning på ca 200 m anläggs från planen till Åbyån.
Nybyggnad av campingstuga i Borgholm
Nybyggnad av campingstugor.
Takbyte och solceller på Hultsfreds Gymnasium
Avser demontering av befintligt taktegel och lägga nytt papptak på hela husdelen samt installera solceller. I entreprenaden ingår alla nödvändiga kringarbeten såsom plåtning mm.
Uppförande av permanenta skolmoduler i Figeholm
Uppförande av permanenta skolmoduler, inkl. installationsarbeten i Figeholm.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Ombyggnad av tälthall till kontor och lager.
Ombyggnad av kommunhuset i Nybro
Avser utbyte av två av de fyra befintliga hissarna som finns i kommunhuset i Nybro. Option på ytterligare två hissar finns på projekt ID 2135805.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad och rivning samt ändrad användning från bibliotek till kulturskola.
Byte av belysningsanläggning vid fotbollsanläggning i Oskarshamn
Avser byte av belysningsanläggning på Ernemar IP´s konstgräsplan.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt rivning. Man vill utöka restaurangen med 50 platser.
Upprustning av säkerhetssystem i museum, Kalmar kommun
Avser rivning av befintliga installationer sam installation av nytt säkerhetssystem inom Kalmar läns museum. • Passerkontrollanläggning • Inbrottslarm
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Om- tillbyggnad av uteservering och veranda.
Rivning av kontor i Borgholm
Idag är det en byggnad som använts till förskola. Den planeras att rivas i början av nästa år.
Rivning av fritidshem i Oskarshamn
Rivning av fritidshem.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
Tillbyggnad av kök på en restaurang.
Utvändigt underhåll av ishall i Kalmar
Planer finns på att sätta in en inlastningsdörr vid entrén.
Invändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Invändigt arbete av 2 st handelslokaler.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändrad användning från lägenheter till kontor samt mindre ytskiktsrenovering.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).