Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Ev Nybyggnad av hockeyarena i Oskarshamn
Planer finns för nybyggnation av en ny hockeyarena för IK Oskarshamn. Publikkapaciteten skulle uppgå till ca 4500 åskådare i den nya hallen.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Oskarshamn
Avser om- och tillbyggnad av Oskarshamns sjukhus. I första hand handlar det om en fördubbling av kapaciteten av MR-kameror vid sjukhuset. Kamerorna kommer att placeras i en tillbyggnad till hus 1 vid sjukhuset. Samtidigt byggs hus 1 om så att det blir nya lokaler för aortascreeningen och mammografiscreening i det utrymme där den nuvarande MR-kameran finns. I samband med bygget kommer restaurangen och kafeterian också att få nya lokaler i anslutning till huvudentrén.
Nybyggnad av särskilt boende i Västervik
Objektet avser nybyggnad av särskilt boende med 52 lägenheter med tillhörande verksamhetsytor, dagverksamhet, personalutrymme samt skyddsrum för 120 platser.
Nybyggnad av hälsocentral och folktandvård m.m i Högsby
Nybyggnad av hälsocentral samt tandläkarmottagning. Projektet kommer att miljöcertifieras.
Nybyggnad av kriminalvårdsanstalt i Halltorp, Kalmar
Planer finns för nybyggnation av kriminalvårdsanstalt. Anstalten kommer ha en kapacitet om ca 350 platser-
Ombyggnad av Västerviks sjukhus
Avser ombyggnad av 3 vårdavdelningar, plan 4,5 och 6. inom medicinkliniken i hus 20 på Västerviks sjukhus. Byte av stammar, brandlarm och kallelsesignalsystem på samtliga plan i hus 20 och delar av hus 21. Installation av2 nya ställverk samt 2st nya brandlarmcentraler i hus 03 och hus 21. Totalt ombyggnation på plan 4, 5 och 6 ca 3900 kvm.
Ramavtalsupphandling avseende lås- och entrésystem, Emmaboda
Lås- och entrésystem - Installation av elektroniska låssystem, säkerhetsskåp, bokningstavlor och postboxar samt kameror och larm. Option:2023-12-19 - 2025-06-18 Option:2025-06-19 - 2026-12-18
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Ombyggnad av anstalt i Västervik
Entreprenaden utgörs av två byggnader om totalt ca 13 000 kvm som ska ROT-renoveras och försesmed mindre utbyggnader. Byggnaderna är en del av kriminalvårdsanstalten Västervik Norra och ska efter renovering inrymma lokaler för att husera ca 120 intagna inklusive daglig verksamhet, sjukvård och övervakning. Det ingår även att uppföra en garagebyggnad i anslutning till byggnaderna.
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av förskola i Eriksmåla, Emmaboda
Förskole byggnad med 2 avdelningar och ett mottagningskök.Med plats för 28 barn och 5 pedagoger.
Nybyggnad av inomhushall i Kalmar
Planer finns för byggande av inomhushall och utökande av fotbollsplaner. IFK Kalmar och Kalmar Fotbollsförening har fått markreservation för del av Gasten 1. Markreservationen gäller till och med den 31 maj 2022.
Nybyggnad av butikslokaler på Berga industriområde, Kalmar
Avser nybyggnad av nya lokaler om 2400 kvm för Axfoods restauranggrossist Snabbgross. Den nya butiken etableras i Berga industriområde.
Ny-/ombyggnad av butik i Vimmerby
Avser etablering av en Willys-butik i Vimmerby där Erikshjälpen håller till idag. Det är för dagen oklart om den befintliga byggnaden ska byggas om eller om man river den för att ge plats för en ny byggnad. Butiksytan blir ca 3000 kcm.
Nybyggnad av personallokal i Mönsterås
Nybyggnad av personalbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Algutsrum, Mörbylånga
Avsre etablering av ny lokal för Växa på Algutsrums industriområde.
Nybyggnad av lokaler för folktandvård och hälsocentral på Norrliden, Kalmar
Avser nybyggnad av lokaler för hälsocentral och folktandvård i Norrliden. Hälsocentralen placeras på entréplan och omfattar ca 2000 kvm och folktandvården på plan 1 tr och omfattar 1000 kvm.
Renovering av simhall i Västervik, etapp 2
Avser ombyggnad/renovering av Västerviks simhalls bassänglokaler, befintlig undervisningsbassäng. Entreprenaden omfattar rivning av befintligt ytskikt, ny membranduk, nytt klinkerytskikt, utbyte av befintliga ingjutningssakvaror mm.
Rivning av byggnader vid Länssjukhuset i Kalmar
Avser rivning av hus 08, 40 och 41 inom fastigheten Kungsljuset 3 (Länssjukhuset i Kalmar län). Byggnaderna är äldre, uttjänta och rivs för att lämna plats till nybyggnationer. Hus 08 ligger längs med Stensbergsvägen. De andra byggnaderna är Gudmundsgården och den så kallade vaktmästarboden – hus 40 och 41.
Nybyggnad av skola i Mönsterås
Nybyggnad av en skolbyggnad i två etapper. Etapp ett byggs en paviljong på 180 kvadratmeter och etapp två byggs det till med 180 kvadratmeter.
Nybyggnad av bilhall i Kalmar
Rivning för delar av byggnaden samt nybyggnad av bilhall.
Ombyggnad och anpassning till kontorslokaler på Länssjukhuset Kalmar
Avser ombyggnation av Vallmon 1, gamla barnpsykiatrin byggs om och anpassas till kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av befintlig matsal i gavel mot söder och även en utyggnad av teknikrummet samt byte av ventilationsaggregat, total tillbyggnadsyta på ca 200 m². Det skall även installeras nya serveringslinjer i befintligt utrymme och därmed behövs en vägg rivas. Vi byter ytskikt i befintlig matsal, korridorer och vid serveringslinjer.
Tillbyggnad av förskola i Ljungbyholm
Tillbyggnad av 2 avdelningar vid förskolan Fruskogen. Tillbyggnad 369 m² BTA omb 23 m² BRA.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Emmaboda
Avser ombyggnad av lägenheter till kontor.
Om och tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av värmeverket.
Nybyggnad av skola i Västervik
Nybyggnad av idrottshall med 2 padelbanor samt 3 tillhörande lektionssalar för skolverksamhet.
Nybyggnad av stugby i Nybro
Nybyggnad av stugor i stugby.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Del av befintlig byggnad skall rivas samt ombyggnad/nybyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av stugor i Mörbylånga
Nybyggnad av 6 stugor.
Nybyggnad av klubbhus på Södra utmarken i Kalmar
Avser nybyggnation av klubbhus på Södra utmarken. Omfattar: - Klubbhus, BTA ca 900 kvm. - Parkering, ca 50 platser. - GC-väg
Takbyte på Rumskulla kyrka
Takbyte. Nytt plåttak.
Tillbyggnad av verkstad på Kriminalvårdsanstalten i Västervik
Avser utbyggnad, samt en mindre ombyggnad av Hus 08 på Anstalten Västerviks Norra. Tillbyggnaden ska innehålla bl.a. sjukvård, tandvård och förvaring. Befintliga utrymmen och konstruktion kommer behöva förstärkas samt en mindre planlösningsförändring.
Ombyggnad av skolkök i Vimmerby
Byggnaden är en enplansbyggnad som består av ett tillagningskök med matsal, samt övriga utrymmen för dessa funktioner. Vissa delar av byggnaden (personalutrymmen) är idag avstängda pga fuktproblem. I princip är det bara betongplattan som kommer att bevaras i befintliga delar; som omfattar entreprenaden. I de delar som behålls ska ombyggnad utföras för nya funktioner och ytskikt. Rivning omfattar såväl byggnadsdelar – trä/stål som betongkonstruktioner i form av lastkaj. Undantaget rivning är maskiner/inredning/ kylar/frysar/fläktkåpa/utrustning i storkök samt vitvaror som finns i andra utrymmen utanför storköket. Dessa delar är BS ägodel och hanteras av denne.
Ombyggnad av skola i Emmaboda
Ombyggnad av skola och skolmiljö. Rumsbildning, renovering av ytskikt samt ventilationsarbeten. Eventuell tillbyggnad.
Nybyggnad av personallokal i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad (personalbostad för säsongspersonal).
Tillbyggnad av kontor i Nybro
Rivning och tillbyggnad av ny entré samt invändig renovering av kontor.
Ombyggnad av kommunhuset i Nybro
Avser utbyte av två av de fyra befintliga hissarna som finns i kommunhuset i Nybro. Detta är en option på id: 2135798
Utvändigt underhåll av kontor i Borgholm
Reparation och byte av takbeklädnad.
Ombyggnad yttertak konserthall i Hultsfred
Avser ombyggnad av yttertak konserthallen Rock City i Hultsfred.
Renovering av simhall i Västervik, etapp 1
Avser ombyggnad/renovering av Västerviks simhalls bassänglokaler, en kombinerad 25m och hoppbassäng. Entreprenaden omfattar rivning av befintligt ytskikt, ny membranduk, nytt klinkerytskikt, utbyte av befintliga ingjutningssakvaror mm.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Ankarsrum
Rivning av befintligt omklädningsrum samt byggnation av nytt omklädningsrum vid Bruksvallen i Ankarsrum.
Nybyggnad av omklädningsrum i Gamleby
Objektet avser nybyggnad av omklädningsrum för fotbollsspelare och domare, innehållandes duschrum, WC/dusch, åtta WC, HWC/dusch samt städ, två förråd, teknikutrymme för ventilation, värme och el samt utvändig miljö (BYA ca 243 m2). Samt oisolerat garage med takskjutport (BYA 50 m2).
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt rivning. Man vill utöka restaurangen med 50 platser.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Invändig renovering och ombyggnad av församlingshemmet för att tillfredställa verksamheten, brandkrav och tillgänglighet. Nytt ventilationsaggregat samt fasadändring.
Upprustning av säkerhetssystem i museum, Kalmar kommun
Avser rivning av befintliga installationer sam installation av nytt säkerhetssystem inom Kalmar läns museum. • Passerkontrollanläggning • Inbrottslarm
Nybyggnad av skola i Nybro
Nybyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Vimmerby
Ändrad användning. Spaanläggning i källaren.
Rivning av befintliga toaletter samt leverans av förtillverkade nya toalettbyggnader, Länsstyrelsen Kalmar län
Avser rivning av befintliga toaletter samt leverans av förtillverkade 8 st nya toalettbyggnader. Upphandlingen är delbar, anbud kan lämnas för: • Område Allgunnen (5 toaletter) • Område Öland (3 toaletter), inkluderar rivning av befintliga toaletter.
Utvändigt underhåll av Sporthall i Oskarshamn
Renovering av balkong samt ny position för utrymningstrappa.
Tillbyggnad av kontor i Vimmerby
Tillbyggnad av handel/kontor.
Ombyggnad av klinik i Kalmar
Ändrad användning från bostad till medicinsk klinik.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändrad användning från industri/verkstad till kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Borgholm
Utvändig ändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av butik i Kalmar
Fasadändring av butikslokal. Byte av entréparti.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring. Byta källarfönster till plåtlucka.
Tillbyggnad av vandrarhem i Västervik
Tillbyggnad av vandrarhem, brandtrappa.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).