Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning på 15 000 kvm. Kommer att inrymma en 50-metersbassäng, lekbad, vattenrutschbana, spa, café och gym samt en mängd andra funktioner.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av skolbyggnad samt skolkök i Rinkabyholm
Hus 01 (årskurs 4-6) Nybyggnad av en 3-parallellig skola i 4 plan inkl. fläktrum. Träslöjdslokalen förbereds även för framtida högstadiebyggnad. Intilliggande GC-väg och bilväg anläggs för tillgänglighet fram till byggnaden. Inom fastighet Fullträffen 1 anläggs en vändplats och 1 st parkering för personer med funktionsnedsättning. Hus 02 (tillagningskök och matsal) Hus 03 (miljöstation) Tillagningskök för ca 700 portioner. På taket kommer det att installeras solceller. Intill hus 02 byggs även en miljöstation (hus 03). Nuvarande parkeringsplatser intill sporthallen ska vara tillgängliga för besökare till sporthallen under entreprenadtiden.
Ombyggnad av Kalmarsundskolan i Kalmar
Avser invändig ombyggnation av Kalmarsundsskolan och avser bla byte av undertak, golv, nya väggar samt stomkompliteringar, nya ytskikt samt installationsarbeten. Utvändig fasadrenovering och ombyggnad av skolgård och parkering.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Nybyggnad av parkeringshus. 116 parkeringsplatser.
Nybyggnad av logistik- och företagspark i Oskarshamn
Detaljplanen syftar till att kunna möjliggöra en ny logistik och företagspark samt ny industrimark. Planområdet är lokaliserat väster om den södra infarten till Oskarshamns stad. Planområdet avgränsas i norr av järnvägen, i öster av nuvarande industri- och verksamhetsområde vid Kvastmossen. Detaljplaneområdet är cirka 178 hektar.
Nybyggnad av skola i Löttorp, Borgholm
Entreprenaden omfattar nybyggnad av byggnaderna A, B, C och Komplementbyggnad samt ombyggnad av Byggnad D för Åkerboskolan i Löttorp. Entreprenaden omfattar även rivning av befintlig byggnad för MATSAL OCH STORKÖK, rivning av Hus 02 byggnad för TEKNIK innehållande slöjd och hemkunskap, samt rivning av Hus 04 byggnad för LÅGSTADIE (EKEN).
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av hotell och kontor i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 200 rum samt restaurang med plats för cirka 120 sittande gäster inomhus och ytterligare 100 gäster på uteserveringen intill gästhamnen. Vid restaurangen finns en cafédel med cirka 20 sittplatser samt en bar. 200 kvadratmeter stor bar på 11:e våningen med tillhörande terrass. Gym & relax: På våning 10 placeras en 280 kvadratmeter stor gym- och relaxavdelning. I anslutning finns det dessutom två terrasser där den ena har en utomhuspool och den andra ett utegym. Konferensavdelning: Hela plan 2 är dedikerat för möten och event. Hotellet får sju möteslokaler på sammanlagt 525 kvadratmeter. Den största konferenslokalen är på 300 kvadratmeter och rymmer upp till 345 personer i biosittning.
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Planer finns för nybyggnad av förskola. Detaljplan finns.
Nybyggnad av blåljushus i Emmaboda
Nybyggnation av räddningsstation i Emmaboda.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av förskola i Torsås
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i Torsås.
Nybyggnad av särskilt boende i Västervik
Nybyggnad av särskilt boende 52 lgh samt verksamhetsytor, dagverksamhet, kontor, skyddsrum m.m.
Ombyggnad av familjecentral-, förskola-, barnhälsovård i Vimmerby
Avser ombyggnad av befintliga lokaler för att skapa en familjecentral med mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst i anslutning till hälsocentralen.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Nybro
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Borgholm
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Till- och ombyggnad av hotell i Kalmar
Tillbyggnad av en våning med 24 nya rum, spa, gym och ny entré. Utöver 24 nya hotellrum så renoveras också hotellets fasad, lobbyområdet byggs om så att receptionen får ny placering och restaurangen får mer yta.
Nybyggnad av förskola i Torsås
Nybyggnad förskola med 7 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Nybro
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av padelhall i Mörbylånga
Nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av skola i Mörbylånga
upptaget i 2019-2021 års budget. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Renovering samt om- och nybyggnation ridanläggning Nybro kommun
Nu 2021 har vi renodlat och bantat projektet samt prioriterat om och förenklat entreprenaden i en rad delar för att klara den investeringsbudget som finns. De största förändringarna är: 1. Endast en totalentreprenad för utförande med ABT 06 som grund för hela projektet. 2. Mangårdshuset (HUS14) och Undantagshuset (HUS12) renoveras nu endast utvändigt. 3. Renovering och ombyggnad av HUS 13 Stora stallet har tillkommit i entreprenaden. 4. Skötselstallet HUS 41 har blivit enklare och mindre till yta. 5. Utbyggnad av HUS 10, Ny administrationsdel har förenklats. 6. Solcellsanläggning HUS 41 har utgått. 7. Enklare ventilationslösningar i HUS 41 och styrning av dessa. 8. Förenkling av utemiljön generellt. 9. Enklare domartorn, HUS 42 10. Förenklingar av sarglösning i Lilla Ridhuset HUS 09.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende för möjlig nybyggnad av hotell.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Utbyggnation av förskola i Vimmerby
Om- och tillbyggnaden som nu planeras syftar till att utöka förskolan med ytterligare 2 avdelningar, så att även 5-åringar kan få plats på förskolan. I tillbyggnaden ska även ett nytt tillagningskök inrymmas. Fläkt- och teknikrum förläggs en våning upp med tillträde via en spiraltrappa från utsidan. Den befintliga byggnaden ska få nya ytskikt och viss ombyggnad där rum slås ihop och/eller får nya funktioner. Avdelningen mot nordost ska få en ny placering av entrén in till avdelningen. Dörrar (dörr + karm) och fönster ska bytas ut till nya i den befintliga delen Ytor: Befintlig byggnad ca 660 m2 (BTA) Tillbyggnad Bottenplan ca 995 m2 (BTA) Tillbyggnad Plan 2 ca 155 m2 (BTA) Utemiljö ca 8000 m2
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
komplett tillagningskök för 1000 portioner per dag. Innehållande kökslokaler och personalutrymmen. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Ombyggnad av kommunhuset i Nybro
Avser ombyggnation av ventilation, värme, kyl, styrsystem samt El/teleanläggning i fastigheten Kv. Balder 14.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Ett modernt hus ska byggas i Bottorps hamn. Det gamla lotshuset i Bottorps hamn ska ersättas med ett nytt, i glas och puts.
Byta av panna på Länssjukhuset i Kalmar
Avser utbyte av reservpanna samt montage av fjärrvärmeväxlare på Länssjukhuset i Kalmar.
Om-, till- och nybyggnation av skola och idrottshall i Nybro
Om-, till- och nybyggnation av skola och idrottshall med strategisk partnering som arbetsform för byggande av ny skola i Västeräng i Nybro.
Tillbyggnad av fd. bank i Västervik
Ombyggnad av fd. bank och postbyggnad. Del av byggnaden ska byggas om till räddningstjänstens lokaler samt tillbyggnad av en vagnhall.
Nybyggnad av storkök i fängelse, Västervik
Till-/om-/nybyggnad av storkök, tvätteri, miljöhus.
Rivning och nybyggnad av danspaviljong i Kalmar
Avser rivning och nybyggnad av danspaviljong i folkets park. I den nya byggnaden ska seniorföreningarna få husera för att bland annat dansa och spela bridge. I samband med detta finns också planer på att rusta upp den gamla vaktmästarbostaden och låta den bli expeditionslokaler för dessa föreningar.
Ombyggnad för distriktsveterinär i Mörbylånga kommun
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler till Distriktsveterinärerna samt utvändig asfaltbeläggning.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor-, verkstad- och lagerlokal.
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall. 48,9 x 32,0 (1565 kvm) Byggnadshöjd 8m.
Takbyte på industribyggnad i Hultsfred
Entreprenaden avser att lägga nytt papptak på hela byggnaden, både välvda takdelar såväl som takdelar som är ”platta”. I entreprenaden ingår att isolera de platta takdelarna, så att bättre vattenavrinning uppnås. I entreprenaden ingår alla nödvändiga kringarbeten såsom plåtning mm. Observera att runt och i byggnaden, kommer befintlig verksamhet att pågå samtidigt som denna entreprenad pågår. Detta kräver planering och information i god tid till verksamheten, om arbeten som påverkar verksamheten.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Hultsfred
Avser ramavtal avseende konsult för genomförande av rivningsentreprenader. Avtalstid 2021-06-01 - 2022-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Byte av tak på kontorshus i Oskarshamns kommun
Avser takbyte på Åsacentrum.
Ombyggnad av västra Ed kyrka
Ombyggnad av korsarm i kyrka. Man skall byta till glas och glasdörrar. Tillbyggnad av kök och handikapptoalett samt församlingsdel för 35-40 personal.
Renovering av bassäng i Oskarshamns sjukhus
Renovering av vattenreningen till bassängen vid Oskarshamns sjukhus
Om- och tillbyggnad på Oskarshamns sjukhus
Uppdraget avser projektering för nya tekniska system till byggnad 02 på Oskarshamns sjukhus, som är en byggnad på 7 plan, byggt i början av 1960-talet.
Ombyggnad av skola i Hultsfred
Avser ombyggnad på Vena skola, installation av nytt ventilationssystem samt nytt undertak, belysning, brand- och utrymmningslarm.
Takbyte och solceller på Hultsfreds Gymnasium
Avser demontering av befintligt taktegel och lägga nytt papptak på hela husdelen samt installera solceller. I entreprenaden ingår alla nödvändiga kringarbeten såsom plåtning mm.
Ombyggnad av utemiljö för skola och förskola, Målilla
Målilla förskola och skola, ombyggnad av utemiljö
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Luftbehandlingsåtgärder vid Oscarsgymnasiet
Avser installation 1 st luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanalsystem på Oscarsgymnasiet Länga 1 i Oskarshamn.
Nytt golv i sporthall i Hultsfred
Avser ombyggnad av sporthallsgolv och ridåvägg i Hagadal sporthall.
Ombyggnad av ventilation på skolan i Torsås kommun
Avser ombyggnad av ventilation och omfattar utbyte av VAV spjäll och ombyggnad för CAV-spjäl på Torskolan Hus 3.
Tillbyggnad av friskola i Mörbylånga
Tillbyggnad av matsal, musiksal och hemkunskap.
Tillbyggnad av skola i Västervik
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från butik till kontor och fasadändring.
Rivning av fritidshem i Oskarshamn
Rivning av fritidshem.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Rivning av kontor i Borgholm
Rivningsanmälan för rivning av kontorslokaler.
Tillbyggnad av butik i Hultsfred
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad med cirka 70 kvm. Ideell förening som efter beviljat bygglov kommer att söka investeringsbidrag för genomförande av projektet.
Tillbyggnad av kontor i Hultsfred
Tillbyggnad av handel/kontor.
Tillbyggnad av kontor i Vimmerby
Tillbyggnad av handel/kontor.
Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell- och konferensanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av carport i Västervik
Tillbyggnad av maskinhall för ismaskin & carport.
Tillbyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Oskarshamn
Mindre tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av bensinstation i Borgholm
nybyggnad av bränslestation.
Nybyggnad av restaurang i Västervik
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av skärmbassäng i Kalmar
Förhandsbesked för nybyggnad av skärmbassäng och flytbrygga.
Nybyggnad av kontor i Hultsfred
Nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av skyddsrum i Kalmar
Nybyggnad av kombinerat miljö- och skyddsrum. Markplanet fungerar som miljörum och planet under mark som cykelförråd.
Nybyggnad av kontor i Vimmerby
Nybyggnad av handel/kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av entré samt fasadändring.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Borgholm
Persnäs-sandvik 1:1 bygglov för tillbyggnad av servicehus.
Rivning av telestation i Borgholm
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av kontor i Hultsfred
Tillbyggnad av konferenslokal. 4x9 meter.
Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av telestation i Torsås
Teknikbod för bredband Binnaretorp 1:41,Bergkvara 2:1.
Nybyggnad av barack i Borgholm
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av byggbodar.
Tillbyggnad av carport i Västervik
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från industri till kontor/lager.
Ombyggnad av butik i Kalmar
Ändrad användning från industri/kontor till butik.
Ombyggnad av samlingslokal i Västervik
Ändrad användning från pizzeria till föreningslokal.
Ombyggnad av skola i Torsås
Ändrad användning.
Ombyggnad av klinik i Mörbylånga
Ändring av annan anläggning.
Ombyggnad av pizzeria i Vimmerby
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Mörbylånga
Ändring av verksamhetsbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.