Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 145 st.

Nybyggnad av hotell i Ekerum
Omfatttar hotellprojekt med 200 dubbelrum, konferenslokaler med plats för 400 personer, spa, restaurang m m.
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik. Entreprenaden omfattar total ombyggnad för neonatal plan 4 och nytt fläktrum på plan 7, byte av ventilationsaggregaten till hus 07.
Nybyggnad av skolbyggnad samt skolkök i Rinkabyholm
Hus 01 (årskurs 4-6) Nybyggnad av en 3-parallellig skola i 4 plan inkl. fläktrum. Träslöjdslokalen förbereds även för framtida högstadiebyggnad. Intilliggande GC-väg och bilväg anläggs för tillgänglighet fram till byggnaden. Inom fastighet Fullträffen 1 anläggs en vändplats och 1 st parkering för personer med funktionsnedsättning. Hus 02 (tillagningskök och matsal) Hus 03 (miljöstation) Tillagningskök för ca 700 portioner. På taket kommer det att installeras solceller. Intill hus 02 byggs även en miljöstation (hus 03). Nuvarande parkeringsplatser intill sporthallen ska vara tillgängliga för besökare till sporthallen under entreprenadtiden.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av Dollarstore butik.
Nybyggnad av skola i Löttorp, Borgholm
Entreprenaden omfattar nybyggnad av byggnaderna A, B, C och Komplementbyggnad samt ombyggnad av Byggnad D för Åkerboskolan i Löttorp. Entreprenaden omfattar även rivning av befintlig byggnad för MATSAL OCH STORKÖK, rivning av Hus 02 byggnad för TEKNIK innehållande slöjd och hemkunskap, samt rivning av Hus 04 byggnad för LÅGSTADIE (EKEN).
Nybyggnad av sporthall i Mörbylånga
Objektet avser nybyggnad av sporthall med kringutrymmen i anslutning till befintlig sporthall kallad ”Färjehallen”. Byggnaden ska innehålla idrottshall med utrymme för åskådare, hallen ska vara delbar med nedfällbar ridåvägg. Nybyggnaden innehåller även entré, omklädningsrum, toaletter, teknikrum, förråd, kontor, kommunikationsytor, m.m. Total yta ca 1550 BTA för nybyggnad.
Nybyggnad av butiker i Kalmar
Avseer nybyggnad av två nya butiker till handelsområdet Toften. Omfattning oklar.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Nybyggnad av handel och kontor i Vimmerby kommun
Möjlighet finns till nybyggnad av handel och kontor. 3500 kvm.
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Planer finns för nybyggnad av förskola. Detaljplan finns.
Nybyggnad av räddningsstation i Emmaboda
nybyggnation av räddningsstation i Emmaboda.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Nybyggnad av handelsområde i Vimmerby
Vimmerby kommun planerar för ett nytt handelsområde i de norra delarna av staden. 7000 m2. Detaljplanen finns.
Tillbyggnad av McDonalds i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av McDonalds på ca 96 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Kalmar
Nybyggnad av restaurang, 2st samt anpassning av parkeringsytor.
Tillbyggnad av skola i Hultsfred
Projektet avser tillbyggnad av Målilla skola i Målilla. Bruttoarea är ca 2.006 m2 samt utemiljö.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Nybro
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Borgholm
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Ombyggnad av affärshus/galleria, flerbostadshus och samlingslokal
Avser ombyggnad av butiks- och bostadshus med två butikslokaler, föreningslokaler och fjorton lägenheter. Omfattar nya värme/sanitetsinstallationer, ventilationsanläggningar med tillhörande el- och byggarbeten. Fönster kommer att bytas och fläktrum på yttertak får ny ingång.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Nybyggnad av padelhall, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av padelhall med 17 banor samt loungeområde med cafeteria samt en centercourt.
Nybyggnad av padelhall i Oskarshamn
Nybyggnad av padelhall med 5 banor.
Nybyggnad av padelhall i Mörbylånga
Nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Projektet avser rivning av befintlig byggnad där skoladministration, rektorer samt skolhälsovård inryms. På platsen ska nybyggnation av nytt hus uppföras. Schaktarbeten för ny värmekulvert samt planering av ytor runt nya huset skall utföras.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
Förlängning av ridhuset. Nya ridbanor utomhus, domartorn. Renovera byggnad.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i två delar och upphandlingar. Rivning av mindre stall och personalbyggnad. Nybyggnad av 2 ligghallar, foderstationer och foderlada samt nybyggnad av stall för 25 hästplatser och gödselplatta. Renovering utav eftersatt underhåll bland annat öka vattentrycket i byggnaden som installera säkerhetsbelysning i stall och ridhus med mera.
Utbyggnation av förskola i Vimmerby
Om- och tillbyggnaden som nu planeras syftar till att utöka förskolan med ytterligare 2 avdelningar, så att även 5-åringar kan få plats på förskolan. I tillbyggnaden ska även ett nytt tillagningskök inrymmas. Fläkt- och teknikrum förläggs en våning upp med tillträde via en spiraltrappa från utsidan. Den befintliga byggnaden ska få nya ytskikt och viss ombyggnad där rum slås ihop och/eller får nya funktioner. Avdelningen mot nordost ska få en ny placering av entrén in till avdelningen. Dörrar (dörr + karm) och fönster ska bytas ut till nya i den befintliga delen Ytor: Befintlig byggnad ca 660 m2 (BTA) Tillbyggnad Bottenplan ca 995 m2 (BTA) Tillbyggnad Plan 2 ca 155 m2 (BTA) Utemiljö ca 8000 m2
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Detaljplanen tillåter byggnation av hotell och flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Vimmerby
Om och tillbyggnad av kontor. Renovering av personalutrymmen.
Ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar
ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar.
Ombyggnad av hiss i arena Oskarshamn
Projektet omfattar att på totalentreprenad uppföra ett nytt hisschakt och en ny hiss. Arbetena omfattar mark, bygg och installationsarbeten.
Ombyggnad till familjecentral i Oskarshamn
Ombyggnationen omfattar plan 1 med tillhörande lokaler samt undercentral plan 0, skall byggas om till Familjecentral. Nytt fläkt- och aggregatrum byggs på plan 3. Härtill skall brand- och utrymningstekniska åtgärder utföras i de lokaler som påverkas av denna ombyggnation. Under pågående entreprenad kommer B att utföra fasadarbeten, fönsterbyten m.m. med ställning runt byggnaden med utsedd sidoentreprenad.
Tillbyggnad av padelhall i Oskarshamn
Tillbyggnad med 3 nya inomhusbanor.
Ramavtal avseende driftentreprenad för Kalmar Slott
Driftentreprenad för Kalmar Slott gällande utemiljö, VA, VVS, kyl/processmediesystem, elsystem och sprinkler. Option:2023-02-01 - 2024-01-31 Option:2024-02-01 - 2025-01-31
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Ombyggnad av kontor i Mönsterås
Entreprenaden avser ombyggnad av Arbetsmarknadsenhetens befintlig lokaler (f d industribyggnad) till i huvudsak kontorslokal. I entreprenaden ingår utvändig tilläggsisolering samt ny puts på huvuddel av yttervägg i våning 2.
Ombyggnad av grundskola i Kalmar
Finsnickeri till Tallhagsskolan.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor-, verkstad- och lagerlokal.
Om- och nybyggnad av kontor, butiksyta och lager i Kalmar
Projektet avser ändrad planlösning kontor (ca 180 kvm), nybyggnad av butiksyta (ca 170 kvm) och lageryta (ca 260 kvm).
Tillbyggnad av restaurang och kök i Långasjö
Omfattning kan ej anges. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende elarbeten, Västervik och Vimmerby
Objektet omfattar fastighetsservice, reparationer, underhållsarbete samt ändrings- och ombyggnadsarbeten på fastigheter, Option:: 2022-02-01--2023-07-31
Tillbyggnad av affärshus i Mörbylånga
Utbyggnad av ica med 200 kvm och pantrum.
Ombyggnad av Polishuset i Högsby
Ny byggherre. Planer finns på nybyggnad av 10 lägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad av padelhall i Borgholm
nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Renovering samt kundanpassning av kontor.
Tillbyggnad av spa i Oskarshamn
Tillbyggnad av spa- och relaxbyggnad.
Upprustning av tak på skola i Borgholm
Entreprenaden omfattar byte av yttertak på Gärdslösa skola Borgholms kommun. Befintligt yttertak med träfiberboard och betongpannor skall rivas. Nytt yttertak med råspont, underlagspapp, läkt och betongpannor skall läggas.
Byte av ventilation i Hultsfred
Avser byte av ventilationsanläggning i del av fastigheten
Nyinstallation av säkerhetssystem i gymnasium, Hultsfred
Entreprenaden omfattar nyinstallation av säkerhetssystem på Hultsfreds Gymnasium. Samt demontering av befintligt passer- och inbrottslarmsystem av annat fabrikat.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Ombyggnad av skola i Hultsfred
Avser ombyggnad på Vena skola, installation av nytt ventilationssystem samt nytt undertak, belysning, brand- och utrymmningslarm.
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av RockCity i Hultsfred
Om/tillbyggnad teletekniska säkerhetssystem på Rock City. Lokalerna sammanbyggda huskroppar som förbinds via den så kallade ”gatan”. Byggnadens delar är uppförda och renoverade i olika etapper, varför standard och förutsättningar skiljer sig åt.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ombyggnation för att skapa en mer funktionell och attraktiv miljö för de boende.
Ny ventilation i gymnastiksal i Mönsterås
ombyggnad av luftbehandlingsanläggning, Ljungnässkolan hus 1, del E, Kättingen 37, Mönsterås kommun.
Ombyggnad av församlingshus i Mörbylånga
Ombyggnad av två församlingshem och lada till lägergård.
Tillbyggnad av affärshus i Oskarshamn
Tillbyggnad av pantrum och entré.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av stenfasad.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Om- tillbyggnad av uteservering och veranda. Byggstart under 2022.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Om- och tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av räddningscentral i Kalmar
Tillbyggnad av sjöräddningsstation i egen regi. ca 124 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontorshus, rivning av befintligt förråd, nybyggnad av garage och förråd samt nybyggnad av plank.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Ramavtal avseende driftentreprenad för Kalmar Slott
Avser ramavtal för driftentreprenad för Kalmar Slott gällande: -Utemiljö -VA, VVS, Kyl- och processmediesystem-Elsystem -Sprinkler Avtalstid: 2021-02-01 - 2022-01-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Nybyggnad av idrottshall i Högsby
Ansökan om förhandsbesked för multihall.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nybro
Bygglov - ändrad användning.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
inglasning av en uteservering för att kunna nyttja året runt. Area 5,2m x 29,4m
Nybyggnad av tennishall i Mönsterås
Ny anläggning byggnation av en padelhall.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av affärshus/lager.
Nybyggnad av affärshus i Hultsfred
Nybyggnad av handel/kontor, Nybyggnad av industri, Fasadändring Flundran 18.
Installation av inbrottslarm i skola, Vimmerby
Avser installation av inbrottslarm.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov till och med 2031-02-01 för obemannad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av kontor i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av kontorshus.
Utvändigt underhåll av byggvaruhus i Västervik
Byte av fasad - utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av brandstation i Nybro
Bygglov - fasadändring byte av port.
Ombyggnad av restaurang i Nybro
Bygglov - ändrad användning från butik till restaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av bilhall i Kalmar
Fasadändring av bilhall.
Utvändigt underhåll av butik i Kalmar
Fasadändring av butik.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Kalmar
Fasadändring av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontor och lager samt nybyggnad av uteplats.
Utvändigt underhåll av restaurang i Kalmar
Fasadändring av restaurang.
Utvändig ändring av kontorsverksamhet, Vimmerby
Fasadändring. Installation av kylaggregat på kontorsverksamhet.
Nybyggnad av telestation i Mönsterås
Nybyggnad av mast uppförande av en anläggning för det allmänna mobilnätet i mönsterås.fackverkstorn och tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Nybyggnad av offentlig toalettbyggnad samt rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.