Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik. Entreprenaden omfattar total ombyggnad för neonatal plan 4 och nytt fläktrum på plan 7, byte av ventilationsaggregaten till hus 07.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av skolbyggnad samt skolkök i Rinkabyholm
Hus 01 (årskurs 4-6) Nybyggnad av en 3-parallellig skola i 4 plan inkl. fläktrum. Träslöjdslokalen förbereds även för framtida högstadiebyggnad. Intilliggande GC-väg och bilväg anläggs för tillgänglighet fram till byggnaden. Inom fastighet Fullträffen 1 anläggs en vändplats och 1 st parkering för personer med funktionsnedsättning. Hus 02 (tillagningskök och matsal) Hus 03 (miljöstation) Tillagningskök för ca 700 portioner. På taket kommer det att installeras solceller. Intill hus 02 byggs även en miljöstation (hus 03). Nuvarande parkeringsplatser intill sporthallen ska vara tillgängliga för besökare till sporthallen under entreprenadtiden.
Nybyggnad av hälsocentral och folktandvård m.m i Högsby
Nybyggnad av hälsocentral samt tandläkarmottagning.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Nybyggnad av parkeringshus. 116 parkeringsplatser.
Nybyggnad av skola i Löttorp, Borgholm
Entreprenaden omfattar nybyggnad av byggnaderna A, B, C och Komplementbyggnad samt ombyggnad av Byggnad D för Åkerboskolan i Löttorp. Entreprenaden omfattar även rivning av befintlig byggnad för MATSAL OCH STORKÖK, rivning av Hus 02 byggnad för TEKNIK innehållande slöjd och hemkunskap, samt rivning av Hus 04 byggnad för LÅGSTADIE (EKEN).
Nybyggnad av handelsplats i Hultsfred
Nybyggnad av handelsplats. Hyresgäster här är Willys, Dollarstore, Byggmax och Nordig Wellness med plats för fler.
Nybyggnad av räddningsstation i Nybro
Avser nybyggnad av räddningsstation i Nybro.
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Ombyggnad av Kalmarsundskolan i Kalmar
Avser invändig ombyggnation av Kalmarsundsskolan och avser bla byte av undertak, golv, nya väggar samt stomkompliteringar, nya ytskikt samt installationsarbeten. Utvändig fasadrenovering och ombyggnad av skolgård och parkering.
Nybyggnad av räddningsstation i Emmaboda
Nybyggnation av räddningsstation i Emmaboda.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Tillbyggnad av McDonalds i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av McDonalds på ca 96 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Kalmar
Nybyggnad av restaurang, 2st samt anpassning av parkeringsytor.
Nybyggnad av förskola i Nybro
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Nybyggnad av padelhall, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av padelhall med 17 banor samt loungeområde med cafeteria samt en centercourt.
Nybyggnad av padelhall i Mörbylånga
Nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende för möjlig nybyggnad av hotell.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Invändig helrenovering. Ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier. Ny värmekälla till Överums kyrka.
Renovering samt om- och nybyggnation ridanläggning Nybro kommun
Nu 2021 har vi renodlat och bantat projektet samt prioriterat om och förenklat entreprenaden i en rad delar för att klara den investeringsbudget som finns. De största förändringarna är: 1. Endast en totalentreprenad för utförande med ABT 06 som grund för hela projektet. 2. Mangårdshuset (HUS14) och Undantagshuset (HUS12) renoveras nu endast utvändigt. 3. Renovering och ombyggnad av HUS 13 Stora stallet har tillkommit i entreprenaden. 4. Skötselstallet HUS 41 har blivit enklare och mindre till yta. 5. Utbyggnad av HUS 10, Ny administrationsdel har förenklats. 6. Solcellsanläggning HUS 41 har utgått. 7. Enklare ventilationslösningar i HUS 41 och styrning av dessa. 8. Förenkling av utemiljön generellt. 9. Enklare domartorn, HUS 42 10. Förenklingar av sarglösning i Lilla Ridhuset HUS 09.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Projektet avser rivning av befintlig byggnad där skoladministration, rektorer samt skolhälsovård inryms. På platsen ska nybyggnation av nytt hus uppföras. Schaktarbeten för ny värmekulvert samt planering av ytor runt nya huset skall utföras.
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
komplett tillagningskök för 1000 portioner per dag. Innehållande kökslokaler och personalutrymmen. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Ombyggnad av hiss i arena Oskarshamn
Projektet omfattar att på totalentreprenad uppföra ett nytt hisschakt och en ny hiss. Arbetena omfattar mark, bygg och installationsarbeten.
Ombyggnad till familjecentral i Oskarshamn
Ombyggnationen omfattar plan 1 med tillhörande lokaler samt undercentral plan 0, skall byggas om till Familjecentral. Nytt fläkt- och aggregatrum byggs på plan 3. Härtill skall brand- och utrymningstekniska åtgärder utföras i de lokaler som påverkas av denna ombyggnation. Under pågående entreprenad kommer B att utföra fasadarbeten, fönsterbyten m.m. med ställning runt byggnaden med utsedd sidoentreprenad.
Tillbyggnad av affärshus i Vimmerby
Om och tillbyggnad av kontor. Renovering av personalutrymmen.
Om-, till- och nybyggnation av skola och idrottshall i Nybro
Om-, till- och nybyggnation av skola och idrottshall med strategisk partnering som arbetsform för byggande av ny skola i Västeräng i Nybro.
Tillbyggnad av fd. bank i Västervik
Ombyggnad av fd. bank och postbyggnad. Del av byggnaden ska byggas om till räddningstjänstens lokaler samt tillbyggnad av en vagnhall.
Tillbyggnad av kontor i Hultsfred
Utbyggnad av receptionsdel och servering för strandcamping. Alla entreprenörer anlitades via ramavtal.
Tillbyggnad av padelhall i Oskarshamn
Tillbyggnad med 3 nya inomhusbanor.
Nybyggnad av storkök i fängelse, Västervik
Till-/om-/nybyggnad av storkök, tvätteri, miljöhus.
Ramavtal avseende driftentreprenad för Kalmar Slott
Driftentreprenad för Kalmar Slott gällande utemiljö, VA, VVS, kyl/processmediesystem, elsystem och sprinkler. Option:2023-02-01 - 2024-01-31 Option:2024-02-01 - 2025-01-31
Ombyggnad av förskola i Emmanboda
byggnaden är inte ändamålsenligt med kommunens kräv därför kan en ombyggnad/eventuellt nybyggnad komma ske. Planerat i kommunens budget för 2020.
Rivning och nybyggnad av danspaviljong i Kalmar
Avser rivning och nybyggnad av danspaviljong i folkets park. I den nya byggnaden ska seniorföreningarna få husera för att bland annat dansa och spela bridge. I samband med detta finns också planer på att rusta upp den gamla vaktmästarbostaden och låta den bli expeditionslokaler för dessa föreningar.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Objektet avser byte av 2st befintligt glastak på Regionhuset i Kalmar som finns i tillbyggnadsdelen från 1990. Ett glastak är över restaurangdel, ca 190 m² och det andra glastaket är över huvudentrén, ca 200m², där även byte av angränsande glasfasad mot Kanalgatan och strömgatan ingår.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Objektet avser ändrad planlösning kontor ca:1000 m², utökning kontor KLT samt ventilationsarbeten inkl. nytt ventilationsaggregat.
Ramavtal avseende elarbeten, Västervik och Vimmerby
Objektet omfattar fastighetsservice, reparationer, underhållsarbete samt ändrings- och ombyggnadsarbeten på fastigheter, Option:: 2022-02-01--2023-07-31
Ombyggnad av skola i Emmaboda
Ombyggnad av skola och skolmiljö. Rumsbildning, renovering av ytskikt samt ventilationsarbeten. Eventuell tillbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Borgholm
Borgholms kommun avser hyrköp av en förskola med 2 avd, ca 300 kvm (LOA) i 1 plan.
Byte av tak på kontorshus i Oskarshamns kommun
Avser takbyte på Åsacentrum.
Ramavtal avseende konsulttjänster i Hultsfred
Avser ramavtal avseende konsult för genomförande av rivningsentreprenader. Avtalstid 2021-06-01 - 2022-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Takbyte på industribyggnad i Hultsfred
Entreprenaden avser att lägga nytt papptak på hela byggnaden, både välvda takdelar såväl som takdelar som är ”platta”. I entreprenaden ingår att isolera de platta takdelarna, så att bättre vattenavrinning uppnås. I entreprenaden ingår alla nödvändiga kringarbeten såsom plåtning mm. Observera att runt och i byggnaden, kommer befintlig verksamhet att pågå samtidigt som denna entreprenad pågår. Detta kräver planering och information i god tid till verksamheten, om arbeten som påverkar verksamheten.
Ombyggnad av västra Ed kyrka
Ombyggnad av korsarm i kyrka. Man skall byta till glas och glasdörrar. Tillbyggnad av kök och handikapptoalett samt församlingsdel för 35-40 personal.
Renovering av bassäng i Oskarshamns sjukhus
renovering av vattenreningen till bassängen vid Oskarshamns sjukhus
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Renovering samt kundanpassning av kontor.
Ombyggnad av skola i Hultsfred
Avser ombyggnad på Vena skola, installation av nytt ventilationssystem samt nytt undertak, belysning, brand- och utrymmningslarm.
Om- och tillbyggnad av dagverksamhet i Mönsterås
Avser ombyggnad, renovering av befintlig byggnad samt tillbyggnad i samtliga våningsplan.
Luftbehandlingsåtgärder vid Oscarsgymnasiet
Avser installation 1 st luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanalsystem på Oscarsgymnasiet Länga 1 i Oskarshamn.
Tillbyggnad av affärshus i Oskarshamn
Tillbyggnad av pantrum och entré.
Tillbyggnad av kontor i Hultsfred
Tillbyggnad av handel/kontor.
Tillbyggnad av kontor i Vimmerby
Tillbyggnad av handel/kontor.
Tillbyggnad av sjukhus i Kalmar
Tillbyggnad och ändring av planlösning av sjukhus, hus 27 och 28. Tillbyggnad av kulvert och förbindelsebana.
Ombyggnad av tennishall i Oskarshamn
Ändrad användning av industri- och lagerbyggnad till padelhall samt utomhusbanor.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändring av lagerdel till kontor.
Rivning av fritidshem i Oskarshamn
Rivning av fritidshem.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Västervik
Tillbyggnad av affärshus.
Rivning av affärshus i Borgholm
Oden 10 rivningslov för rivning av affärshus.
Ramavtal avseende driftentreprenad för Kalmar Slott
Avser ramavtal för driftentreprenad för Kalmar Slott gällande: -Utemiljö -VA, VVS, Kyl- och processmediesystem-Elsystem -Sprinkler Avtalstid: 2021-02-01 - 2022-01-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Nybyggnad av bensinstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av bränslestation.
Tillbyggnad av vårdhem i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Emmaboda
Byte av takmaterial. Från skiffer till plåt.
Nybyggnad av företagslokal i Oskarshamn
Nybyggnad av företagslokal.
Tillbyggnad av restaurang i Oskarshamn
Mindre tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av padelhall i Mönsterås
Ny anläggning byggnation av en padelhall med 4 banor.
Nybyggnad av affärshus i Torsås
Handel samt aktivitetshall.
Nybyggnad av affärshus i Hultsfred
Nybyggnad av handel/kontor, Nybyggnad av industri, Fasadändring Flundran 18.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor och lager.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av entré samt fasadändring.
Nybyggnad av telestation i Hultsfred
Radiomast, telemast, torn.
Tillbyggnad av restaurang i Nybro
tillbyggnad av apparatrum för ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontorshus, rivning av befintligt förråd, nybyggnad av garage och förråd samt nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av kök i Västervik
Tillbyggnad av kök.
Tillbyggnad av kyrka i Kalmar
Tillbyggnad av lanterin på krematorium.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för arbetsbodar och container till och med 2021-07-30.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för bod, container, upplag och vepor.
Rivning av kontor i Kalmar
Rivning av kontor/verkstad.
Rivning av bensinstation i Kalmar
Rivning av drivmedelsanläggning, pumpar och skärmtak.
Ombyggnad av församlingshus i Hultsfred
Ändring av ventilation, Installation av ventilation Klockaren 2,Råsebäck 1.
Ombyggnad av församlingshus i Hultsfred
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av skola i Hultsfred
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av samlingslokal i Mörbylånga
Ändring av verksamhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Borgholm
Ändring av yttre utseende på restaurang.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändrad användning från bostad till kontor/lager.
Ombyggnad av cafeteria i Hultsfred
Ändrad användning.
Ombyggnad av butik i Mörbylånga
Ändring av annan anläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Utvändig ändring kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Högsby
tillbyggnad av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av butik i Västervik
Tillbyggnad av växthus samt ändrad användning av lada till butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.