Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av anstalt i Västervik
Entreprenaden utgörs av två byggnader om totalt ca 13 000 kvm som ska ROT-renoveras och försesmed mindre utbyggnader. Byggnaderna är en del av kriminalvårdsanstalten Västervik Norra och ska efter renovering inrymma lokaler för att husera ca 120 intagna inklusive daglig verksamhet, sjukvård och övervakning. Det ingår även att uppföra en garagebyggnad i anslutning till byggnaderna.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av Västerviks sjukhus
Avser ombyggnad av 3 vårdavdelningar, plan 4, 5 och 6 inom medicinkliniken i hus 20. Byte av stammar, brandlarm och kallelsesignalsystem på samtliga plan i hus 20 och delar av hus 21. Installation av 2 nya ställverk samt 2 st nya brandlarmcentraler i hus 03 och hus 21. Totalt ombyggnation på plan 4, 5 och 6 ca 3900 kvm.
Nybyggnad av uthyrningsstugor i Västervik
Entreprenaden gäller byggnation och 11 st stugor för uthyrningsverksamhet. Stugorna ska levereras helt klara och i ett stycke, ej i moduler. Beställaren ombesörjer plintar och anslutning av vatten, el , avlopp och datanätverk.
Fasadrenovering på S:t Petri kyrka
Fasadrenovering koret, södersidan.
Tillbyggnad av vattenrutschbana med byggnad vid Västerviks simhall
Entreprenaden avser nybyggnad av Vattenrutschbana med tillhörande byggnad på befintlig ny platta på mark. Vattenrutschbanan skall ansluta in i befintlig simhall bredvid undervisningsbassängen på anvisad plats.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt rivning. Man vill utöka restaurangen med 50 platser.
Nybyggnad av konstgräsplan i Västervik
Entreprenaden omfattar anläggning av en 11-manna konstgräsplan inkl. dränering, uppvärmning, nätstängsel, asfaltering, belysning, undercentral och carport, granulatfällor mm.
Rivning av skola i Västervik
Entreprenaden omfattar rivning av Hus 1 och Hus 2 inkl. installationer, dvs. nedtagning och bortforsling av byggnader samt dess inventarier och kvarvarande lösöre.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Anmälan om ändring av planlösning i kontor.
Rivning av kontor i Västervik
Rivningsanmälan för rivning av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Avser tillbyggnad av ventilationsrum med fläktrum samt ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).