Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skolbyggnad samt skolkök i Rinkabyholm
Hus 01 (årskurs 4-6) Nybyggnad av en 3-parallellig skola i 4 plan inkl. fläktrum. Träslöjdslokalen förbereds även för framtida högstadiebyggnad. Intilliggande GC-väg och bilväg anläggs för tillgänglighet fram till byggnaden. Inom fastighet Fullträffen 1 anläggs en vändplats och 1 st parkering för personer med funktionsnedsättning. Hus 02 (tillagningskök och matsal) Hus 03 (miljöstation) Tillagningskök för ca 700 portioner. På taket kommer det att installeras solceller. Intill hus 02 byggs även en miljöstation (hus 03). Nuvarande parkeringsplatser intill sporthallen ska vara tillgängliga för besökare till sporthallen under entreprenadtiden.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Nybyggnad av restaurang i Kalmar
Nybyggnad av restaurang, 2st samt anpassning av parkeringsytor.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av padelhall, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av padelhall med 17 banor samt loungeområde med cafeteria samt en centercourt.
Ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar
ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar.
Ramavtal avseende driftentreprenad för Kalmar Slott
Driftentreprenad för Kalmar Slott gällande utemiljö, VA, VVS, kyl/processmediesystem, elsystem och sprinkler. Option:2023-02-01 - 2024-01-31 Option:2024-02-01 - 2025-01-31
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor-, verkstad- och lagerlokal.
Om- och nybyggnad av kontor, butiksyta och lager i Kalmar
Projektet avser ändrad planlösning kontor (ca 180 kvm), nybyggnad av butiksyta (ca 170 kvm) och lageryta (ca 260 kvm).
Ombyggnad av grundskola i Kalmar
Finsnickeri till Tallhagsskolan.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Renovering samt kundanpassning av kontor.
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ombyggnation för att skapa en mer funktionell och attraktiv miljö för de boende.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av stenfasad.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Tillbyggnad av räddningscentral i Kalmar
Tillbyggnad av sjöräddningsstation i egen regi. ca 124 kvm.
Ramavtal avseende driftentreprenad för Kalmar Slott
Avser ramavtal för driftentreprenad för Kalmar Slott gällande: -Utemiljö -VA, VVS, Kyl- och processmediesystem-Elsystem -Sprinkler Avtalstid: 2021-02-01 - 2022-01-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov till och med 2031-02-01 för obemannad livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av bilhall i Kalmar
Fasadändring av bilhall.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Kalmar
Fasadändring av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontor och lager samt nybyggnad av uteplats.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Nybyggnad av offentlig toalettbyggnad samt rivning.
Ombyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padelbana samt fasadändring.
Nybyggnad av läktare i Kalmar
Nybyggnad av 2st läktare.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av gym i Kalmar
Tillbyggnad, ändrad användning från bilrecondering till gymverksamhet samt skylt, 1 st.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av butik i Kalmar
Ändrad anvädning från lager/kontor till butik.
Ombyggnad av cafeteria i Kalmar
Ändrad användning från grishus till gårdsbutik med café.
Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Ändrad användning från padelhall till restaurang.
Ombyggnad av pizzeria i Kalmar
Ändrad användning från samlingslokal till pizzabutik.
Ombyggnad av utbildningslokal i Kalmar
Ändrad användning till utbildningslokaler.
Utvändigt underhåll av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov av fasadändring glasveranda.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbod och materialupplag.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbodar och materialupplag.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad/kvarterslokal.
Tillbyggnad av kyrka i Kalmar
Tillbyggnad av lanterin på krematorium.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.