Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skolbyggnad samt skolkök i Rinkabyholm
Hus 01 (årskurs 4-6) Nybyggnad av en 3-parallellig skola i 4 plan inkl. fläktrum. Träslöjdslokalen förbereds även för framtida högstadiebyggnad. Intilliggande GC-väg och bilväg anläggs för tillgänglighet fram till byggnaden. Inom fastighet Fullträffen 1 anläggs en vändplats och 1 st parkering för personer med funktionsnedsättning. Hus 02 (tillagningskök och matsal) Hus 03 (miljöstation) Tillagningskök för ca 700 portioner. På taket kommer det att installeras solceller. Intill hus 02 byggs även en miljöstation (hus 03). Nuvarande parkeringsplatser intill sporthallen ska vara tillgängliga för besökare till sporthallen under entreprenadtiden.
Nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom, Kalmar. Det blir en anläggning på totalt ca 15.000 kvm
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Ombyggnad av Kalmarsundskolan i Kalmar
Avser invändig ombyggnation av Kalmarsundsskolan och avser bla byte av undertak, golv, nya väggar samt stomkompliteringar, nya ytskikt samt installationsarbeten. Utvändig fasadrenovering och ombyggnad av skolgård och parkering.
Nybyggnad av mobilitetshus i Kalmar
Planförslaget möjliggör ett nytt mobilitetshus som innefattar plats för cyklar och parkering för cirka 500 bilar och kan även inrymma andra funktioner som uthyrning och laddning av fordon.
Nybyggnad av restaurang i Kalmar
Nybyggnad av restaurang, 2st samt anpassning av parkeringsytor.
Nybyggnad av padelhall, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av padelhall med 17 banor samt loungeområde med cafeteria samt en centercourt.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende för möjlig nybyggnad av hotell.
Byta av panna på Länssjukhuset i Kalmar
Avser utbyte av reservpanna samt montage av fjärrvärmeväxlare på Länssjukhuset i Kalmar.
Rivning och nybyggnad av danspaviljong i Kalmar
Avser rivning och nybyggnad av danspaviljong i folkets park. I den nya byggnaden ska seniorföreningarna få husera för att bland annat dansa och spela bridge. I samband med detta finns också planer på att rusta upp den gamla vaktmästarbostaden och låta den bli expeditionslokaler för dessa föreningar.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Objektet avser byte av 2st befintligt glastak på Regionhuset i Kalmar som finns i tillbyggnadsdelen från 1990. Ett glastak är över restaurangdel, ca 190 m² och det andra glastaket är över huvudentrén, ca 200m², där även byte av angränsande glasfasad mot Kanalgatan och strömgatan ingår.
Ombyggnad av lokal i Kalmar
Objektet avser ändrad planlösning kontor ca:1000 m², utökning kontor KLT samt ventilationsarbeten inkl. nytt ventilationsaggregat.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor och lager.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av sjukhus i Kalmar
Tillbyggnad och ändring av planlösning av sjukhus, hus 27 och 28. Tillbyggnad av kulvert och förbindelsebana.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av entré samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av galleria i Kalmar
Fasadändring av köpcentrum samt ombyggnad av lastkaj.
Nybyggnad av automatstation i Kalmar
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage och trapphus.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för 2st byggbodar till och med 2022-07-31.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av bod.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodar.
Ombyggnad av idrottshall i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för ändrad användning från industri till idrottsverksamhet till och med 2026-06-30.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbergänsat lov för 3st byggbodar till och med 2022-07-31.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av två containrar.
Utvändigt underhåll av restaurang i Kalmar
Installation av solcellsanläggning, chop chop.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage.
Rivning av kontor i Kalmar
Rivning av kontor/verkstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.