Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning på 15 000 kvm. Kommer att inrymma en 50-metersbassäng, lekbad, vattenrutschbana, spa, café och gym samt en mängd andra funktioner.
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Nybyggnad av parkeringshusi Kalmar
Detaljplanearbetet omfattar p-servicehus och eventuellt bostäder. Området ligger vid Stagnelisskolans matsal.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Nybyggnad av parkeringshus. 116 parkeringsplatser.
Ombyggnad av Kalmarsundskolan i Kalmar
Avser invändig ombyggnation av Kalmarsundsskolan och avser bla byte av undertak, golv, nya väggar samt stomkompliteringar, nya ytskikt samt installationsarbeten. Utvändig fasadrenovering och ombyggnad av skolgård och parkering.
Nybyggnad av kriminalvårdsanstalt i Halltorp, Kalmar
Planer finns för nybyggnation av kriminalvårdsanstalt. Anstalten kommer ha en kapacitet om ca 350 platser-
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av inomhushall i Kalmar
Planer finns för byggande av inomhushall och utökande av fotbollsplaner.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av padelhall, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av padelhall med 12 banor, bistro, bar, gym, golfsimulatorer, konferens och lounge.
Om och tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av värmeverket.
Byta av panna på Länssjukhuset i Kalmar
Avser utbyte av reservpanna samt montage av fjärrvärmeväxlare på Länssjukhuset i Kalmar.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Ett modernt hus ska byggas i Bottorps hamn. Det gamla lotshuset i Bottorps hamn ska ersättas med ett nytt, i glas och puts.
Rivning och nybyggnad av danspaviljong i Kalmar
Entreprenaden omfattar rivning av Danspaviljongen i Folket Park, Kalmar. Byggnaden består av källare, entréplan och ett mindre vindsutrymme med bland annat fläktaggregat. Projektet avser rivning av huset i sin helhet. Ingående delar som rivs är bland annat stomme, installationer, beklädnader, fönster, dörrar, tak, väggar, husgrund.
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall. 48,9 x 32,0 (1565 kvm) Byggnadshöjd 8m.
Nybyggnad av skyddsrum i Kalmar
Nybyggnad av kombinerat miljö- och skyddsrum. Markplanet fungerar som miljörum och planet under mark som cykelförråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av handelshus.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från butik till kontor och fasadändring.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad med cirka 70 kvm. Ideell förening som efter beviljat bygglov kommer att söka investeringsbidrag för genomförande av projektet.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från industri till kontor/lager.
Ombyggnad av butik i Kalmar
Ändrad användning från industri/kontor till butik.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Nybyggnad av komprimatorer.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport/förråd.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.