Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av häkte i Kalmar
Avser nybyggnad av häktesbyggnad i sju plan. Byggnaden ska innehålla ca 60 bostadsrum (celler för intagna) samt lokaler för aktivitet, friskvård, storkök, kontor, garage m.m. Ca 10000 kvm i LOA
Ny- om- och tillbyggnad av lokaler för strålbehandlingsenhet i Kalmar, hus nr 38
Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2
Nybyggnad av förskola och LSS boende i Snurrom, Kalmar
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar (ca 2031 kvm) samt LSS boende med 7 st lägenheter (ca 731 kvm).
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av förskola i Trekanten, Kalmar
6 avdelningar + tillagningskök.
Om- och tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Kalmar
Om- och tillbyggnad av tillagningskök och matsal. Tillbyggnad ca 547 m², ombyggnad ca 400 m² exkl. arbeten på plan 1.
Rivning av byggnader vid Länssjukhuset i Kalmar
Avser rivning av hus 08, 40 och 41 inom fastigheten Kungsljuset 3 (Länssjukhuset i Kalmar län). Byggnaderna är äldre, uttjänta och rivs för att lämna plats till nybyggnationer. Hus 08 ligger längs med Stensbergsvägen. De andra byggnaderna är Gudmundsgården och den så kallade vaktmästarboden – hus 40 och 41.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av skola för mellanstadie. Tillbyggnad i 2-plan hus 07 avseende 4 klassrum med tillhörande grupprum.
Nybyggnad av bilhall i Kalmar
Rivning för delar av byggnaden samt nybyggnad av bilhall.
In och utvändig renovering av skola i Kalmar
Renovering av skola ca 600 kvm.
Ombyggnad/anpassning av skollokaler i Kalmar
Del av Plan 3 på Telemarken hus A skall byggas om för att anpassas till särskild undervisning (SUG) och även till anpassad grundskola. Entreprenaden kommer att uppdelas i 2 etapper. Invändiga rivningsarbeten.
Ombyggnad av kontorshus i Kalmar
Avser ombyggnation av kontor i Kalmar.
Ombyggnad kontor och kontrollrum i Kalmar
Ombyggnad av kontor ca 350 kvm samt kontrollrum.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av restaurang.
Kompaktförvaring, Kalmar läns museum
Kalmar läns museum är i behov av en kompaktförvaring till museets befintliga samt kontinuerligt växande arkeologiska föremålssamling. Uppdraget omfattar emballering, frakt, lossning, intransport, montage, injustering och utbildning av kompaktlagersystem med tillhörande vagnar, räls och inredning (golvfräsning för räls är exkluderat från uppdraget). Kalmar kommun är enbart annonseringsstöd i denna upphandling.
Tillbyggnad av gym i Kalmar
Tillbyggnad av gym.
Fasadändring på samlingslokal i Kalmar
Fasadändring av samlingslokal.
Ombyggnad av gym i Kalmar
Ändrad användning från lager till gym, fasadändring samt skylt, 4 st.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Mindre tillbyggnad och ombyggnad av kontorslokaler.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).