Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning på 15 000 kvm. Kommer att inrymma en 50-metersbassäng, lekbad, vattenrutschbana, spa, café och gym samt en mängd andra funktioner.
Nybyggnad av livsmedelsbutik och bostäder i Snurrom, Kalmar
Avser byggrätt för flerbostadshus med livsmedelsbutik och eventuell annan verksamhet i bottenplan och eventuellt kontor eller annat ovanpå. Området som markanvisningen kommer att rymmas inom är på del av fastigheten Kläckeberga 10:1, med ett läge söder om den kommande bad- och friskvårdsanläggningen samt på del av fastigheten Krafslösa 5:1 intill Norra vägen och entrén in till Snurrom.
Nybyggnad av förskola i Snurrom, Kalmar
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av skola för mellanstadie. Tillbyggnad i 2-plan hus 07 avseende 4 klassrum med tillhörande grupprum.
Nybyggnad av serverhall och regionarkiv vid sjukhus i Kalmar
Avser byggnation av en ny serverhall med redundant geoseparation och hög säkerhet om ca. 4 700 m² inkl. att byggnaden också planeras för framtida komplettering med länsgemensamt regionarkiv. Objektet är beläget vid Länssjukhuset i Kalmar, Hus 47.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontors- och verkstadslokal.
Nybyggnad av bilhall i Kalmar
Nybyggnad av försäljningslokal för bilar med tvätt och mindre verkstad.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Befintlig kontorsbyggnad rivs och ersätts med ny.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad och anpassning till kontorslokaler på Länssjukhuset Kalmar
Avser ombyggnation av Vallmon 1, gamla barnpsykiatrin byggs om och anpassas till kontorslokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Del av befintlig byggnad skall rivas samt ombyggnad/nybyggnad av affärslokal.
Utvändigt underhåll av förskola i Kalmar
Fasadändring av förskola. Byte av kulör.
Ventilationsarbeten i församlingshus i Kalmar
Projektet avser byte av luftbehandlingsaggregat (ftx) och fläktar för S:ta Birgitta kyrka som en totalentreprenad.
Byte av fasad på idrottshall i Kalmar
Fasadändring av idrottshall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).