Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ny- och ombyggnad av kontor i Karlskrona.
Nybyggnad av förskola på Saltö, Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av förskola på 6 avdelningar.
Nybyggnad av kontorslokaler, i Karlskrona
Avser nybyggnad av nya kontorslokaler.
Nybyggnad av idrottshall/allhall i Listerby, Ronneby
Behov finns för en idrottshall eller allhall i Listerby i takt med att området expanderas .
Utbyggnad av skola i Karlskrona
Det finns ett stort behov av fler skolplatser i centrala Karlskrona. Därför ska byggrätten på Wämöskolan ses över, så att ytterligare lokaler kan planeras.
Nybyggnad av skola, Sölvesborg
Avser nybyggnad av skola i Sölvesborg.
Renovering av anläggning för civila försvaret i Karlskrona kommun
Avser ombyggnad och renovering av en anläggning på ca 900 kvm i 2 plan inne i ett berg som är avsedd för det civila försvaret. Entreprenaden omfattar b.la: rivningsarbeten, markarbeten, håltagningar, sanering asbest, nya väggar, golv, tak. Ny elinstallation och ventilation/värme/kyla, nya ytskikt, utbyte av reservkraftverk och nytt VA mm.
Nybyggnad av dagcenter i Rödeby, Karlskrona
Planer finns för nybyggnation av daglig verksamhet i Rödeby, Karlskrona.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger samt rivning av det gamla badet.
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell .
Ombyggnation av stadshuset i Ronneby
Avser hyresgästanpassning på ca 2000 kvm i två plan, fasadrenovering samt byggnation av nytt fläktrum på befintligt tak. Utbyte av VS, ventilation, elinstallationer samt styr och övervakning i hela den berörda ytan
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av förskola med en utbyggnad på ca 400-500 kvm samt två våningar.
Tillbyggnad av byggnad på Ramdala idrottsplats, Karlskrona (omgång 3)
Projektet avser tillbyggnad med 2 st omklädningsrum med duschar på ca 90 m2, och ombyggnad av andra diverse rum i befintlig byggnad avseende nya väggar, nya rum, toaletter, el, VVs ytskikt etc
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skolbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av kontorsfastighet upp till 70 kontorsplatser.
Tillbyggnad av centrum, Karlshamn
Planer finns för att addera användningen av centrumet för fastigheten, Flaggenhuset.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Renovering/ombyggnation av kontor i Karlskrona
Avser renovering/ombyggnation av Socialförvaltningen vid Karlskrona kommuns kontor på fastigheten Viborg 34 i Karlskrona.
Byte av fotbollsplan från grus till gräsplan i Karlshamn
Befintlig Grusplan ska bli gräsplan
Renovering och ombyggnad av storkök Nordenbergsskolan, Olofström
Omfattar renovering och ombyggnad av tillagningskök på Nordenbergsskolan i Olofström.
Till-och ombyggnation av omklädningsrum och föreningsytor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av omklädningsrum på NKT Arena. Arbetet omfattar 3 omklädningsrum i markplan och två större rum för uppvärmning, möten och samling på plan 1.
Renovering av kontorshus i Sölvesborg
Avser in- och utvändiga renoveringar av Kontorshuset (fd badhuset) i Sölvesborg. Omfattar bl.a nytt ventilations aggregat med ny styr och övervakning samt VS arbeten.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlskrona
Avser ombyggnad av yttre ändring av byggnad av förskola.
Ombyggnad till utbildningslokal i Karlskrona
Avser en ändrad användning från kontor till utbildningslokaler.
Tillbyggnad av idrottshall i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av idrottshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Projektet avser en yttre ändring av byggnad.
Tillbyggnad av storkök, i Karlskrona
Avser tillbyggnad av storkök.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Ronneby
Fasadändring av vårdlokaler.
Ombyggnad av gym i Karlskrona
Avser ändrad användning från kontor till gym.
Rivning av skola i Lyckeby, Karlskrona
Avser rivning för byggnad, skola.
Ombyggnad av samlingslokal i Olofström
Från butik till samlingslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Avser utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av skola i Olofström
Avaer en ny ventilationsanläggning på delar av skolan.
Byte av tak på kontor i Karlskrona
Byte av tak på byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
Ombyggnad av butik i Karlskrona
Ändring i detta fall kommer vara avsedd till för den bemannas butik med försäljning av närproducerade livsmedel samt blommor. Utbudet av blommorna kommer vara stort.
Ombyggnad av hotell i Karlshamn
Ändrad användning av hotell- och restaurang.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).