Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Mörrum
Nybyggnad av skola för 400-600 elever, bibliotek samt gymnastiksal.
Nybyggnad av kulturhus i Karlskrona
Projektet omfattar nybyggnad av ett kulturhus på ca 6000 kvm, i projektet ingår bibliotek, café, restaurang, konsthall m.m
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringsgarage med 610 platser i Karlskrona där den gamla ambulansstationen på sjukhusområdet tidigare låg. Rivning av ambulansstationen finns på projektid: 2083519.
Tillbyggnad av hotell i Karlskrona
Avser tillbyggnad av hotell med fyra nya byggnader och ca 74 nya hotellrum.
Nybyggnad av kontor, småindustri, handel mm i Nättraby, Karlskrona
Detaljplanen syftar till att skapa ett utökat område för kontor, småindustri, handel och hantverk i anslutning till befintligt verksamhetsområde med kommersiell verksamhet i Nättraby.
Nybyggnad av förskola i Mörrum
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av varuhus i Ronneby
Avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av väderfunktion som påbyggnad på befintligt flygledartorn, Ronneby
Objektet avser i huvudsak nybyggnad av väderfunktion som påbyggnad på befintligt flygledartorn samt med tillbyggnad i markplan på Byggnad 092 inom F17 Ronneby flottiljområde.
Nybyggnad av förskola i Karskrona
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-2000 kvm med 4 avdelningar.
Nybyggnad av kontorslokaler i Karlskrona
Planer finns för nya kontorslokaler.
Nybyggnad av förskola i Skärsjö området, Ronneby
Planer finns för en till ny förskola i Skärsjöområdet, Ronneby kommun.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever. Nybyggnationen: 1651836
Upprustning av badhus i Karlskrona
Varmbadhuset i Karlskrona byggt 1904 skall renoveras. Det innebär att alla bjälklag, bassänger och innerväggar mm på våning 2 och 3 och skall rivas och nya byggas. Ny el, ny ventilation, ny reningsanläggning av badvatten, nytt Vs, nytt brandlarm, tillbyggnad av byggnad, nya ytskikt m m.
Nybyggnad av förskola i Skärsjö området, Ronneby
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 100 barn i Skärsjöområdet, Ronneby kommun.
Byte av apparatbyte och upprustning till anslutning krafttransformator i Karlshamn
Avser konstruktion, leverans, montage och utbyte av apparater, anslutning av ny krafttransformator samt upprustningsåtgärder i ställverksområdet för station Karlshamn Västra.
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Nybyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Nybyggnad av skola f-6 med tillhörande idrottshall, slöjdsal etc. Tillbyggnation : 1518383
Om- och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg.
Ombyggnad av lokaler inom Blekingesjukhuset i Karlskrona
Avser ombyggnad av kemlab och blocentralens lokaler i byggnad 02-41 inom BLS Karlskrona. Berörda vångingsplan är plan 2 till plan 6. Arbetena kommer att pågå etappvis som längst t.o.m 15 februari 2023.
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Avser upprustning av skolkök i Karlshamn på Österlättsskolan.
Nybyggnad av gemensamhetslokal,
Avser nybyggnad av Gemensamhetslokal,
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringshus på 3 våningar och ca 125 parkeringsplatser.
Tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden vid folkhögskola i Bräkne-Hoby
Avser tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivningslov rivning av kontor och affärshus.
Ombyggnation av folktandvård, Olofström
Ombyggnation av folktandvård i Olofström.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Nybyggnad av parkeringshus i Ronneby
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus i Ronneby.
Ombyggnad för Kliniskt Träningscenter , Karlshamn
Avser ombyggnad av kliniskt träningscenter hos Region Blekinge.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Nybyggnad av församlingshus i Karlshamn
Asarum 43:2 prästgårdsallén 8 nybyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av maskinhall i Olofström
Nybyggnad maskinhall.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av affärslokal.
Renovering och ombyggnad av storkök Nordenbergsskolan, Olofström
Omfattar renovering och ombyggnad av tillagningskök på Nordenbergsskolan i Olofström.
Byte av tätskikt i Ronneby simhall
Arbetet omfattar upprustning av simhallen och i huvudsak ytskikten. Simhallen har en 25-meters bassäng.
Nybyggnad av samlingslokal i Karlskrona
Avser nybyggnad av samlingslokal, förråd, parkering, plank/staket, och stödmurar.
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
ROT-renovering av Kasern Najaden vid Marinbasen i Karlskrona.
Renovering av förläggningsbyggnad och kontor samt utbildningslokaler. Byggnadens BTA är ca 8650 m2 och ursprungligen uppförd kring 1895. Nya installationer och ytskikt ska utföras samt omläggning av högdelarnas yttertak.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från industrihall till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Karlskrona
Ombyggnad av kommersiell fastighet. Rivning av butiker och tillbyggnad av en ny privattandläkare.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona
Planer finns för utvändigt underhåll av fasaden på konserthuset. Byte av tak finns på obj.nr : 1568645
Nybyggnad av padelhall i Karlskrona
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor i Karlskrona.
Om- och tillbyggnad av storkök Saxemaraskolan, Ronneby
Avser om- och tillbyggnad av storkök Saxemaraskolan.
Rivning av skola i Olofström
Avser rivning av Holjeskolan i Olofströms kommun.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Ronneby
Ombyggnad av tandläkarmottagning.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Etapp 1 & 2 , 1116879. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av församlingshus i Karlskrona
Avser Utbyggnad av församlingshem på ca 120 kvm.
Rivning av ambulansstation i Karlskrona
Avser rivning av den gamla ambulansstationen i Karlskrona. På platsen kommer en nybyggnation av parkeringshus ske efter rivningen. Nybyggnad finns på projektid: 2082364.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Karlshamn
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från magasin, lager och kontor till visning av föremål för allmänheten.
Ombyggnad av butik i Karlshamn
Bygglov för utvändig och invändig ändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Karlshamn
Fasadändring av vårdbyggnad.
Tillbyggnad av brandstation i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av brandstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Sölvesborg
Avser utvändigt målningsunderhåll på servicehuset Slottsgården.
Ombyggnad av bibliotek i Karlskrona
Avser ändrad användning från centrumlokal till bibliotek.
Ombyggnad till padelhall i Karlskrona
Avser ändrad användning från lager till padelhall.
Utvändigt underhåll av butik i Karlskrona
Avser fasadändring av butikslokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlshamn
Anmälan ändring/installation av ventilation i båtsmansstugan.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Ändrad användning från församlingsverksamhet till kontor.
Ombyggnad av hotell i Karlskrona
Ändrad användning från lokal till 6 st hotellrum.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Karlshamn
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal i hotell- och restaurang.
Utvändigt underhåll av behandlingshem i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av glasat uterum till behandlingshem.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av solceller.
Nybyggnad av telestation i Karlshamn
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Olofström
Fasadändring, byte av befintliga skyltar samt ändrat utseende entrétak.
Nybyggnad av telestation i Olofström
Nybyggnad av teknikhus.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlshamn
Bygglov för utvändig ändring förskola, takkupa och utrymmningstrappa.
Nybyggnad av restaurang i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av restaurang samt installation av eldstad samt mur och plank.
Ombyggnad av barnavårdscentral i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lägenhet till bvc-mottagning.
Nybyggnad av restaurang i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av restaurang.
Nytt brandlarm i kontorshus i Sölvesborg
Avser installation av nytt brandlarm och omfattar framdragning av el, utrustning/komponenter, dokumentering, programmering, intrimning, rivning av tidigare brandlarm.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av kontorslokal dvs en hiss vid entré.
Utvändigt underhåll av sporthall, Karlskrona
Avser takmålning av gymnastiksal
Utvändigt underhåll av skola, Karlskrona
Avser takmålning av skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Tillbyggnad av ett tak över en brandpost och staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.