Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av brandstation i Karlshamn
Ny brandstation i Karlshamn med därtill tillhörande kringarbeten. Brandstationen blir en huvudbrandstation för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Brandstationen planeras att uppföras på Tubbarydområdet i karlshamn.
Ny-, om- och tillbyggnad F-3 i Karlskrona
Omfattar nyproduktion, ombyggnad och tillbyggnad av Jändelskolan på fastigheten Hammarby 14:1 m fl, i Jämjö, Karlskrona Kommun, inkl markarbeten. Total bruttoarea nybyggnad är 1800 m² samt om- och tillbyggnad ca 800 m², fördelat ungefär enligt: Nybyggnad av F-3, Byggnad 8, med BTA 1360+422 m². Nybyggnad garage, Byggnad 9, 50 m². Tillbyggnad Byggnad 2, 180 m², plus överbyggnad ca 27 m ². Tillbyggnad idrottshall, Byggnad 3, 600 m². Utöver detta är det ombyggnader i by 1, 2 och 5, samt en nybyggnad av en entréportal. Markarbeten enligt handlingar med bl a entréstråk till byggnad 8, ny lekplats och
Nybyggnad av förskola i Mörrum
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av varuhus i Ronneby
Avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av väderfunktion som påbyggnad på befintligt flygledartorn, Ronneby
Objektet avser i huvudsak nybyggnad av väderfunktion som påbyggnad på befintligt flygledartorn samt med tillbyggnad i markplan på Byggnad 092 inom F17 Ronneby flottiljområde.
Nybyggnad för psykiatrimottagning mm i Ronneby
Avser nybyggnad för psykiatrimottagning och mellanvård.
Nybyggnad av utomhusbassäng i Karlshamn
Avser rivning samt nybyggnad av utomhusbassäng 50 meter samt rivning/renovering/nybyggnation av resterande delar av utedel med där tillhörande kringarbeten och vattenrening samt rivning/renovering/nybyggnation av bassänger, entréer, café/kök, administrativa utrymmen och där tillhörande kringarbeten samt vattenrening på innomhusdelen.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever.
Nybyggnad av förskola i Skärsjö området, Ronneby
Planer finns för ny förskola med 6 avdelningar för ca 100 barn i Skärsjöområdet, Ronneby kommun.
Nybyggnad av förskola i Ronneby
Planer finns för ny förskola söder om Risatorp.
Upprustning av badhus i Karlskrona
Varmbadhuset i Karlskrona byggt 1904 skall renoveras. Det innebär att alla bjälklag, bassänger och innerväggar mm på våning 2 och 3 och skall rivas och nya byggas. Ny el, ny ventilation, ny reningsanläggning av badvatten, nytt Vs, nytt brandlarm, tillbyggnad av byggnad, nya ytskikt m m.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Nybyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Nybyggnad av skola f-6 med tillhörande idrottshall, slöjdsal etc.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger samt rivning av det gamla badet.
Nybyggnad av veterinärklinik i Sölvesborg
Avser nybyggnad av veterinärklinik på ca 356 kvm.
Om- och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg.
Nybyggnad av Asarums IP, Karlshamn
Avser nybyggnad av klubbhus, kiosk samt markarbeten för Asarums IF samt rivning av byggnader. Klubbhuset är på 979m2 och kioskbyggnaden på 75m2.
Ombyggnad och rivning av förskola i Karlskrona
Avser inre rivning/sanering av förskolan Sjöstjerna i första delen. Andra delen påbörjas i höst och omfattar ombyggnation. Byggnaden är en äldre tvåplansbyggnad i trä på ca 25x10 m
Ombyggnad av Österslättskolan kök, Karlshamn
Avser ombyggnad då hela skolköket skall göras om.
Nybyggnad av gemensamhetslokal,
Avser nybyggnad av Gemensamhetslokal,
Om- och tillbyggnation av Kanehall, Sölvesborgs
Avser tillbyggnad av 2 st klassrum tillsammans med tillhörande lokaler.
Tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden vid folkhögskola i Bräkne-Hoby
Avser tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden.
Nybyggnad av varuhus i Karlshamn
Lokaler för uthyrning. Byggstart är avhängig kontrakterande av hyresgäst. Placering oklar.
Nybyggnad av varuhus på Sörby, Ronneby
Planerat projekt, placering oklar.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av befintlig förskola med 3 avdelningar, ca 300 kvm. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Planarbete - maj 19 Projektering våren 2019 Byggnation hösten 2020
Ombyggnad Storkök, i Karlskrona
Avser storköksrenovering. Berörd yta är ca 650 m².
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser omfattar installation och ombyggnad av ventilationsanläggning för kontor, omklädningsrum.
Nybyggnad av församlingshus i Karlshamn
Asarum 43:2 prästgårdsallén 8 nybyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av affärslokal.
Ombyggnad av låg- och mellanstadieskola i Sölvesborg
Projektet ligger vilande. Uppskattad kostnad.
Renovering och ombyggnad av storkök Nordenbergsskolan, Olofström
Omfattar renovering och ombyggnad av tillagningskök på Nordenbergsskolan i Olofström.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Karlskrona
Bygglov för aktivitetsbyggnad.
Nybyggnad av padelhall i Karlskrona
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor i Karlskrona.
Ombyggnad av affärshus i Karlskrona
Ombyggnad av kommersiell fastighet. Rivning av butiker och tillbyggnad av en ny privattandläkare.
Ramavtal avseende EL-arbeten
Falkenberg, Hallands län; Gävle, Gävleborgs län; Hudiksvall, Gävleborgs län; Härnösand, Västernorrlands län; Karlskrona, Blekinge län; Luleå, Norrbottens län; Lysekil, Västra Götalands län; Malmö, Skåne län; Oskarshamn, Kalmar län; Oxelösund, Södermanlands län; Stockholm, Stockholms län; Strömstad, Västra Götalands län; Södertälje, Stockholms län; Umeå, Västerbottens län; Vaxholm, Stockholms län; Visby, Gotlands län; Vänersborg, Västra Götalands län; Västervik, Kalmar län; Örnsköldsvik, Västernorrlands län Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2024-10-31
Rivning av skola i Olofström
Avser rivning av Holjeskolan i Olofströms kommun.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Ändring av befintlig byggnad, ombyggnation i kontor.
ROT-renovering av Kasern Najaden vid Marinbasen i Karlskrona.
Uppdraget avser att som generalkonsult genomföra projektering av bygghandlingar inom teknikfacken: Arkitekt, Bygg, Akustik, Konstruktion, RÖS-skydd, VVS (inkl kylsystem, yttre värme samt brandsläckningssystem), Styr och övervakning, El (inkl Tele och El yttre, transport, samt larmer), MARK (inkl yttre VA)samt markarbetsdelen yttre värme och el).
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Etapp 1 & 2 , 1116879. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av ridskola, för tillbyggnad av läkare, domartorn, samt personalrum, omklädningsrum m.m
Nybyggnad av carport i Karlshamn
Avser nybyggnation av carport för uppställning av verksamhetens bilar. Carporten ska även inrymma plats för sopkärl och återvinningskärl, samt en ny grind.
Nybyggnad av paviljong avsedd för skolverksamhet i Karlskrona
Avser ny komplett paviljong i 2 våningar för elever och personal (ca 149 personer) som är avsedd för skolverksamhet på Wämö, i Karlskrona Kommun. BTA ca 350 kvm.
Tillbyggnad av församlingshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Renovering av Betongstomme Lyckeby Medborgarhus
Renovering av Betongstomme Lyckeby Medborgarhus.
Upphandling av toalettbyggnad i Ronneby kommun
Avser direktupphandling av toalettbyggnad i Ronnebykommun.
Rivning av kontor i Karlshamn
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av residenset.
Tillbyggnad av affärshus i Ronneby
Tillbyggnad av affär.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Ändrad användning affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Karlshamn
Ändrad användning av affär.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlshamn
Utvändig ändring affärshus och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Olofström
Tillfälligt ändrad användning från elevhem till kontor.
Ombyggnad av kyrka i Olofström
Om- och tillbyggnad av kyrkobyggnad samt ändrad användning till bostad.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggand av restaurang.
Tillbyggnad av hotell i Karlshamn
Bygglov för tillbyggnad av hotell- och restaurang.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Karlshamn
Bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Karlshamn
Avser en utvändig ändring av samlingslokal.
Nybyggnad av garage i Karlshamn
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av personallokal i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor och lunchrum till vilorum.
Nybyggnad av garage i Olofström
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kiosk i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmodul och lagertält under byggarbetstid.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmodul.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Anmälan om ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Om-och tillbyggnad av Hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.