Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och tillbyggnad av skola i Ronneby
Ingår i projektet Framtidens skola. Delar av skolan kommer att rivas, för att ge plats till en ny 4 - 9 skola. Avser även ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök. Ombyggnad av idrottshall till en stor delbar gymnastiksal med multihall på nedre plan. Yta 5000 - 6000 m2. Avser även omfattande markarbeten. Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver .
Ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Karlshamn
Avser nybyggnad av vårdbyggnad om ca 4350 kvm fördelat på 3 våningar. Psykiatrin kommer att nyttja ca 1 våningsplan till öppen vård. Övriga våningsplan föreslås byggas för generell öppenvårdsverksamhet.
Utveckling av hotell och nybyggnad av bostäder i Karlshamn
Avser utökning av Hotel Carlshamn med gym och spaavdelning på husets översta plan, ett så kallat rooftop spa, med utsikt över vattnet. Planer finns även för en generös uteservering och byggnation av moderna bostäder i de centrala delarna av staden .
Tillbyggnad av hotell i Karlskrona
Avser tillbyggnad av hotell med fyra nya byggnader och ca 74 nya hotellrum.
Nybyggnad av fordonsservice mm i Ronneby
Området Gärdet är den nya östra entrén till Ronneby stad. Ett unikt strategiskt och tillgängligt läge, i direkt anslutning till E22 och östra infarten som anknyter mot Karlskrona, med 15 000 fordon som passerar per dygn. Området får bebyggas med detaljhandel, verksamheter, fordonsservice, högsta totalhöjd 18,0 meter. Yta 35 000 kvm.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ny- och ombyggnad av kontor i Karlskrona.
Nybyggnad av varuhus i Ronneby
Avser nybyggnad av varuhus.
Om- och tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser om- och tillbyggnaden av befintlig byggnad och omfattar i stora drag: − Nybyggnad av matsal och kontorsplatser − Ombyggnad av kontor, omklädnad, lager och verkstäder Tillbyggnadsarea BTA 2250 kvm. Ombyggnadsarea BTA 1100 kvm.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sölvesborg
Avser nybyggnation av Willys-butik på Kämpaslätten i Solvesborg.
Utökning av handelsområde i Ronneby, etapp 3
Planer finns för en tredje etapp avseende utökning av handelsområdet Viggen i Ronneby.
Nybyggnad av förskola i Karskrona
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-2000 kvm med 4 avdelningar
Nybyggnad av förskola på Saltö, Karlskrona
Syftet med planläggningen är studera möjligheten att uppföra en förskola. Planförslaget aves även pröva möjliggöra för övrig social infrastruktur i form av daglig verksamhet eller särskilt boende.
Nybyggnad av idrottshall/allhall i Listerby, Ronneby
Behov finns för en idrottshall eller allhall i Listerby i takt med att området expanderas .
Nybyggnad av hotell i Karlshamn
Avser nybyggnad av hotell- och restaurang.
Nybyggnad av förskola i Ronneby
Planer finns för ny förskola norr om Ronneby med ca 10 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Ronneby
Planer finns för ny förskola norr om Ronneby med ca 10 avdelningar.
Utbyggnad av skola i Karlskrona
Det finns ett stort behov av fler skolplatser i centrala Karlskrona. Därför ska byggrätten på Wämöskolan ses över, så att ytterligare lokaler kan planeras.
Utveckling av bostadsområde och förskola
Planer finns för utveckling av bostadsområde och nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av idrottsplats i Karlshamn
Avser nybyggnad av idrottsanläggning samt rivning.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Karlshamn
Avser nybyggnad av en större Coop-butik i Karlshamn. Den nya butiken får en dubblerad yta mot den nuvarande butiksytan .
Renovering av kontorslokaler i Olofström
Avser ombyggnad av befintliga lokaler för Socialmyndigheten i Olofström .
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger samt rivning av det gamla badet.
Nybyggnad av padelhall i Ronneby
Avser nybyggnad av åtta inomhusbanor för padel plus 4 banor utomhus med läktare. Anläggningen kommer bli en av Blekinges största anläggningar för padel med totalt 12 banor samt en lounge och konferensanläggning. Kommunens första klättervägg inomhus inkluderas även. Vissa banor har SM-status.
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell .
Om- och tillbyggnad av förskola i Svängsta, Karlshamns kommun
Avser om och tillbyggnad av Svängsta förskola samt rivning av del av byggnad .
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad i två våningsplan och innehåller två nya avdelningar, torg/matsal och serveringskök samt lek och allrum. Plats för utesov och förråd byggs till och för den befintliga byggnaden görs en mindre ombyggnation och renovering samt att solceller installeras. Den totala byggytan uppgår till ca 600 kvm (BTA) .
Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby
Projektet omfattar om och tillbyggnad av särskola i Mjällby.
Tillbyggnad av byggnad på Ramdala idrottsplats, Karlskrona (omgång 3)
Projektet avser tillbyggnad med 2 st omklädningsrum med duschar på ca 90 m2, och ombyggnad av andra diverse rum i befintlig byggnad avseende nya väggar, nya rum, toaletter, el, VVs ytskikt etc
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Nybyggnad av kontorsbyggnad samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av lokaler på Stumholmen i Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler för Kustbevakningen .
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av befintlig förskola med 3 avdelningar, ca 300 kvm. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Planarbete - maj 19 Projektering våren 2019 Byggnation hösten 2020
Byte av fotbollsplan från grus till konstgräsplan i Karlshamn
Befintlig Grusplan ska bli konstgräsplan.
Nybyggnad av stugby i Karlskrona
Avser nybyggnad av åtta uthyrningsstugor
Till-och ombyggnation av omklädningsrum och föreningsytor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av omklädningsrum på NKT Arena. Arbetet omfattar 3 omklädningsrum i markplan och två större rum för uppvärmning, möten och samling på plan 1.
Nybyggnad av konstgräsplan i centrala Olofström
Ombyggnad av befintlig grusplan till ny konstgräsplan. Entreprenaden omfattar mark, VA, samt el- och belysningsarbeten
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum på Ramadala idrottsplats i Karlskrona
Avser om och tillbyggnad med 2 st omklädningsrum med duschar ca 100 kvm, och andra diverse rum i byggnad på Ramdala idrottsplats, Karlskrona kommun. Omfattar nya väggar, nya rum, toaletter, avlopp, el, VVs etc.
Utvändigt underhåll av kyrka i Ronneby
Edestads kyrka i Ronneby får nästan 3,7 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning för en omfattande utvändig renovering av tak och fasader.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Tillbyggnad av förskola, marklov för schakt, rivningslov för annan byggnad eller anläggning .
Byte av fasad och fönster på byggnad vid F17, Blekinge Flygflottilj i Kallinge
Avser byte av fasad och fönster med tillhörande kompletteringar för byggnad 47 på F17 Ronneby.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av handelslokal.
Byte av konstgräs vid idrottsplats i Sölvesborg
Avser utbyte av befintligt konstgrässystem på fotbollsplan. Samt installation av ett nytt bevattningssystem och 71 m bollfångstnät.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal .
Renovering av friidrottsanläggning i Karlskrona
Avser renovering av friidrottsanläggningen Västra Mark.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Olofström
Ändrad användning från butik till livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola/förskola. 2 projekt i ett. Ett kommunalt samt en privatskola som slår ihop samman i ett projekt.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Karlshamn
Avser fasadändring av vårdbyggnad.
Ombyggnad av kyrka i Ronneby
Ombyggnad av kyrka.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av butik i Karlskrona
Avser ändring av byggnad och ändrad användning av butik och handel.
Ombyggnad av vandrarhem i Ronneby
Avser ombyggnad av ventilation i vandrarhem.
Renovering av fönster på skola i Karlshamn
Utvändigt underhåll av skola, måla spröjs.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).