Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högskolelokaler, kontor, parkeringshus och studentbostäder i Karlskrona
Planer finns för gällande nybyggnad av högskolelokaler, kontor, parkeringshus och studentbostäder i området Gräsvik i Karlskrona.
Nybyggnad av kulturhus i Karlskrona
Projektet omfattar nybyggnad av ett kulturhus på ca 6000 kvm, i projektet ingår bibliotek, café, restaurang, konsthall m.m
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringsgarage med 611 platser i Karlskrona där den gamla ambulansstationen på sjukhusområdet tidigare låg. Rivning av ambulansstationen finns på projektid: 2083519.
Utveckling av hotell och nybyggnad av bostäder i Karlshamn
Avser utökning av Hotel Carlshamn med gym och spaavdelning på husets översta plan, ett så kallat rooftop spa, med utsikt över vattnet. Planer finns även för en generös uteservering och byggnation av moderna bostäder i de centrala delarna av staden.
Nybyggnad av logistikcenter i Karlshamns hamn
Avser nybyggnad av logistikcentral på 23.000 kvm för rederi- och logistikbolaget DFDS i Karlshamns hamn.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ny- och ombyggnad av kontor i Karlskrona.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sölvesborg
Avser nybyggnation av Willys-butik på Kämpaslätten i Solvesborg.
Nybyggnad av förskola i Karskrona
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-2000 kvm med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola på Saltö, Karlskrona
Syftet med planläggningen är studera möjligheten att uppföra en förskola. Planförslaget aves även pröva möjliggöra för övrig social infrastruktur i form av daglig verksamhet eller särskilt boende.
Nybyggnad av förskola i Karlshamn
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar på 1200 kvm. Oviss byggstart.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever. Nybyggnationen: 1651836
Nybyggnad av förskola i Ronneby
Planer finns för ny förskola norr om Ronneby med ca 10 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Skärsjö området, Ronneby
Planer finns för en till ny förskola i Skärsjöområdet, Ronneby kommun.
Upprustning av badhus i Karlskrona
Varmbadhuset i Karlskrona byggt 1904 skall renoveras. Det innebär att alla bjälklag, bassänger och innerväggar mm på våning 2 och 3 och skall rivas och nya byggas. Ny el, ny ventilation, ny reningsanläggning av badvatten, nytt Vs, nytt brandlarm, tillbyggnad av byggnad, nya ytskikt m m.
Nybyggnad av dagcenter i Rödeby, Karlskrona
Planer finns för nybyggnation av daglig verksamhet i Rödeby, Karlskrona.
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell.
Nybyggnad av RASTA-anläggning i Ynde, Sölvesborg
Objektet avser ny servicebyggnad innehållande butik, restaurang och fastfood med förråd och personallokaler samt hotell. Lednings- och gatuarbeten för kör- och uppställningsytor samt mastbelysning.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger samt rivning av det gamla badet.
Byte av apparatbyte och upprustning till anslutning krafttransformator i Karlshamn
Avser konstruktion, leverans, montage och utbyte av apparater, anslutning av ny krafttransformator samt upprustningsåtgärder i ställverksområdet för station Karlshamn Västra.
Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby
Projektet omfattar om och tillbyggnad av särskola i Mjällby.
Ombyggnad av lokaler inom Blekingesjukhuset i Karlskrona
Avser ombyggnad av kemlab och blocentralens lokaler i byggnad 02-41 inom BLS Karlskrona. Berörda vångingsplan är plan 2 till plan 6. Arbetena kommer att pågå etappvis som längst t.o.m 15 februari 2023.
Utvändig renovering av stadshuset, Ronneby
Avser byte av 200 fönster i den (första etappen), samt byte av ventilation och ombyggnad av kontorsytor. Etapp 2: 2073367
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringshus på 3 våningar och ca 125 parkeringsplatser.
Om- och tillbyggnad av förskola i Svängsta, Karlshamns kommun
Avser om och tillbyggnad av Svängsta förskola samt rivning av del av byggnad.
Tillbyggnad av låg-och mellanstadieskola SÖlvesborg
Planer finns för tillbyggnad. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av varuhus i Karlshamn
Lokaler för uthyrning. Byggstart är avhängig kontrakterande av hyresgäst. Placering oklar.
Nybyggnad av varuhus på Sörby, Ronneby
Planerat projekt, placering oklar.
Tillbyggnad av skola i Olofström
Tillbyggnad av kapprum på varje våning i hus C, högavångskolan. BTA ca 600 kvm.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Olofström
Nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad.
Ombyggnation av folktandvård, Olofström
Ombyggnation av folktandvård i Olofström.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Avser nybyggnad av skola/förskola.
Byte av ventilationsaggregat mm vid sjukhus i Karlshamn
Avser utbyte av ventilationsaggregat för byggnad 25-20 på med tillhörande byggnadsarbeten som omfattar rivningsarbeten, håltagningar i yttertak för ny takpåbyggnad och nya huvar, golvbeläggning och invändig ommålning mm. vid Blekingesjukhuset.
Renovering av badhus i Olofström
Planer finns på att renovera Holjebadet. Omfattning oklar.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Tillbyggnad modulbyggnader som kommer innehålla kontor.
Renovering av tak på kyrka i Karlshamn
Avser renovering av koppartak på Carl Gustafs kyrka i Karlshamn.
Renovering och ombyggnad av storkök Nordenbergsskolan, Olofström
Omfattar renovering och ombyggnad av tillagningskök på Nordenbergsskolan i Olofström.
Byte av tätskikt i Ronneby simhall
Arbetet omfattar upprustning av simhallen och i huvudsak ytskikten. Simhallen har en 25-meters bassäng.
Om- och tillbyggnad av storkök Saxemaraskolan, Ronneby
Avser om- och tillbyggnad av storkök Saxemaraskolan.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Avser fönsterbyte på kontorshus.
Nybyggnad av idrottshall i Karlshamn
Nybyggnad av idrottshall samt rivning.
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Nybyggnad av sjöräddningsstation.
Ombyggnad av Kallinge simhall
Upprustning av i huvudsak ytskikt.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Ändring av befintlig byggnad, ombyggnation i kontor.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnation av restaurang
Renovering av Bokelundsskolans aula i Sölvesborg
Avser renovering på Bokelundsskolan.
Ombyggnad av gym i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från befintlig entresol till gym.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Avser byte av ventilation vid högavångsskolan.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Ombyggnad av kontor i Olofström
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor och utbildningssal.
Tillbyggnad av restaurang i Karlshamn
Avser tillbyggnad av restaurang.
Rivning av hotell i Karlshamn
Avser rivning av hotell- och restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus.
Nybyggnad av automatstation i Karlshamn
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, skylt, skärmtak samt mur.
Ombyggnad av affärshus i Olofström
Mindre ändring av planlösning för befintlig affärslokal.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Nybyggnad av övrigt, frisersalong , lager och elfirma.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlshamn
Fasadändring av affär och skyltar.
Tillbyggnad av kontor i Olofström
Ombyggnad från postkontor till kontor.
Ombyggnad av butik, Blekinge
Bygglov för nybyggnad av pool.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Avser fasadändring på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Ändrad användning från församlingsverksamhet till kontor.
Tillbyggnad av servering i Olofström
Tillbyggnad av restaurangverksamhet med uteservering/trädäck.
Rivning av telestation i Karlshamn
Anmälan om rivning av mast- och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad, teknikbod/optofibernod.
Tillbyggnad av kulturhus i Karlskrona
Bygglov för stuga och utställning.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Karlskrona
Bygglov för tillgänglighetsanpassning/ramp till församlingshem.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av handelslokal (pizzeria), Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (altantak) Hammarby 5:305.
Nybyggnad av automatstation i Karlshamn
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivning av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av garage i Olofström
Fasadändring, byte av entrédörrar och garageportar.
Ombyggnad av frisersalong i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor till skönhetssalong samt fasadändring.
Nybyggnad av servicebyggnad i Olofström
Nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av carport i Olofström
Nybyggnad av carport med förråd.
Ombyggnad av butik i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor till hudvårdsverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Olofström
Byte av ventilationsaggregat.
Nytt brandlarm i kontorshus i Sölvesborg
Avser installation av nytt brandlarm och omfattar framdragning av el, utrustning/komponenter, dokumentering, programmering, intrimning, rivning av tidigare brandlarm.
Renovering av fönster på skola i Karlshamn
Utvändigt underhåll av skola, måla spröjs.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.