Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av företagslokaler Ösra Piren i Karlshamn, etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Rivning, om- och tillbyggnad av skola i Ronneby
Ingår i projektet Framtidens skola. Delar av skolan kommer att rivas, för att ge plats till en ny 4 - 9 skola. Avser även ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök. Ombyggnad av idrottshall till en stor delbar gymnastiksal med multihall på nedre plan. Yta 5000 - 6000 m2. Avser även omfattande markarbeten. Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Ronneby
Avser den fd Skogsgårdsskolansom som skall rivas och ny förskola vid namn Persborgs skall byggas. Förskolan kommer från vårterminen 2024 att kunna ta emot upp till 180 barn som fördelas på tre moduler. Varje modul rymmer 60 barn som kommer att delas upp på fyra små hemvister med tillgång till gemensamhetsytor. Alla hemvister är på nedre plan och nås via sex entréer. En del av förskolan är i två plan och på övre plan finns bibliotek, personalutrymmen samt restaurang och kök.
Nybyggnad av varuhus i Ronneby
Avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av huvudkontor i Stilleryd, Karlshamn
Avser nybyggnad av huvudkontor på industriområdet i Stilleryd, Karlshamn.
Nybyggnad av kontorslokaler i Karlskrona
Avser nybyggnad av nya kontorslokaler.
Nybyggnad av kontor och lager i Sölvesborg
Avser nybyggnad av huvudkontor samt lager för Sölvesborgshem AB. Solcellsanläggning ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av hotell i Karlshamn
Avser nybyggnad av hotell- och restaurang.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Karlshamn
Avser nybyggnad av en större Coop-butik i Karlshamn. Den nya butiken får en dubblerad yta mot den nuvarande butiksytan.
Nybyggnad av dagcenter i Rödeby, Karlskrona
Planer finns för nybyggnation av daglig verksamhet i Rödeby, Karlskrona.
Nybyggnad av lokaler i Handelshamnen, Karlskrona
Planer finns för nya lokaler för kuöturskolan i Handelshamnen.
Nybyggnad av RASTA-anläggning i Ynde, Sölvesborg
Objektet avser ny servicebyggnad innehållande butik, restaurang och fastfood med förråd och personallokaler samt hotell. Lednings- och gatuarbeten för kör- och uppställningsytor samt mastbelysning.
Nybyggnad av padelhall i Ronneby
Avser nybyggnad av åtta inomhusbanor för padel plus 4 banor utomhus med läktare. Anläggningen kommer bli en av Blekinges största anläggningar för padel med totalt 12 banor samt en lounge och konferensanläggning. Kommunens första klättervägg inomhus inkluderas även. Vissa banor har SM-status.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av lokaler på Stumholmen i Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler för Kustbevakningen.
Utvändig renovering av stadshuset, Ronneby
Avser byte av 200 fönster i den (första etappen), samt byte av ventilation och ombyggnad av kontorsytor. Etapp 2: 2073367
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skolbyggnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Svängsta, Karlshamns kommun
Avser om och tillbyggnad av Svängsta förskola samt rivning av del av byggnad.
Nybyggnad av idrottsplats i Karlshamn
Avser nybyggnad av idrottsanläggning samt rivning.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Avser nybyggnad av skola/förskola.
Ombyggnation av folktandvård, Olofström
Ombyggnation av folktandvård i Olofström.
Nybyggnad av restaurang i Karlshamn
Avser nybyggnad av restaurang.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Ronneby
Avser ombyggnad av affär.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Ombyggnad av kommunhuset i Olofström
Avser renovering av kontor i kommunhuset i Olofström.
Renovering och ombyggnad av storkök Nordenbergsskolan, Olofström
Omfattar renovering och ombyggnad av tillagningskök på Nordenbergsskolan i Olofström.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum på Ramadala idrottsplats i Karlskrona
Avser om och tillbyggnad med 2 st omklädningsrum med duschar ca 100 kvm, och andra diverse rum i byggnad på Ramdala idrottsplats, Karlskrona kommun. Omfattar nya väggar, nya rum, toaletter, avlopp, el, VVs etc.
Tillbyggnad av kontor i Ronneby
Avser tillbyggnad av kontor för Kockums Maskin i Ronneby.
ROT-renovering av Kasern Najaden vid Marinbasen i Karlskrona.
Renovering av förläggningsbyggnad och kontor samt utbildningslokaler. Byggnadens BTA är ca 8650 m2 och ursprungligen uppförd kring 1895. Nya installationer och ytskikt ska utföras samt omläggning av högdelarnas yttertak.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona
Planer finns för utvändigt underhåll av fasaden på konserthuset. Byte av tak finns på obj.nr : 1568645
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Tillbyggnad av förskola, marklov för schakt, rivningslov för annan byggnad eller anläggning.
Byte av fasad och fönster på byggnad vid F17, Blekinge Flygflottilj i Kallinge
Avser byte av fasad och fönster med tillhörande kompletteringar för byggnad 47 på F17 Ronneby.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Ändring av befintlig byggnad, ombyggnation i kontor.
Byte av konstgräs vid idrottsplats i Sölvesborg
Avser utbyte av befintligt konstgrässystem på fotbollsplan. Samt installation av ett nytt bevattningssystem och 71 m bollfångstnät.
Ombyggnad av ventilation inom Stadshuset i Sölvesborg
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning inom Sölvesborgs Stadshus samt installation av ny fjärrvärmeanläggning.
Nybyggnad av stugby i Karlskrona
Avser nybyggnad av 5 campingstugor och tillbyggnad av en campingstuga.
Nybyggnad av padelbanor i Ronneby
Avser nybyggnad av sex stycken padelbanor utomhus i Brunnsparken.
Ombyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av ridskola, för tillbyggnad av läkare, domartorn, samt personalrum, omklädningsrum m.m
Nybyggnad av idrottsplats i Karlshamn
Avser nybyggnad av idrottsanläggning.
Ramavtal avseende Konsulter bygg; byggprojekt, projektledning, kontroll
Ramavtal avseende byggprojektering. Avtalstid 2022-04-01 - 2026-03-31.
Ombyggnad av gym i Karlshamn
Ändrad användning av affär till gym.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Karlshamn
Avser fasadändring av samlingslokal.
Ombyggnad av affärshus i Karlshamn
Anmälan installation vatten och avlopp samt ventilation, affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Ronneby
Avser utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av dagcenter i Karlskrona
Projektet avser en yttre ändring av byggnad.
Utvändigt underhåll av butik i Karlskrona
Avser ändring av byggnad och ändrad användning av butik och handel.
Ombyggnad av kontor i Ronneby
Avser ändrad planlösning kontorshus.
Ombyggnad av gym i Ronneby
Avser ändrad användning/ombyggnad av affär till gym.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Avser fasadrenovering på Kättilsmålaskolan och omfattar delvis omfogning av fasad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Avser fasadrenovering på Saltöskolan och omfattar renovering av vissa tegelbalkar över fönster samt delvis omfogning av fasad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Avser fasadändring av skola.
Ombyggnad av samlingslokal i Olofström
Ombyggnad av vårdcentral till besöksanläggning.
Tillbyggnad av restaurang i Ronneby
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av förskola i Karlskrona
Avser ändrad användning från förskola till förskola/skolverksamhet med möjlighet till övernattning.
Utvändigt underhåll av kontor, Karlskrona
Avser fasadändring av byggnad, skyltlov och ändrad planlösning av lokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).