Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser. Utredningar avseende trafik, buller, geoteknik och dagvatten samt förprojektering av allmän plats och VA (vatten, avlopp, dagvatten) inklusive höjdsättning - Etapp 1, Nya Stationsst.
Ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Karlshamn
Avser nybyggnad av vårdbyggnad om ca 6900 kvm fördelat på 3 våningar med teknikutrymme på 4 våningen. Psykiatrin kommer att nyttja ca 1 våningsplan till öppen vård. Övriga våningsplan föreslås byggas för generell öppenvårdsverksamhet.
Om- och tillbyggnad av hotell i Karlskrona
Avser ny hotellsektion/flygel, en påbyggnad av en våning på den befintliga byggnaden samt utbyggnad och renovering av den existerande restaurangen, storköket och receptionsdelen. Tillbyggnad med 76 nya rum, inklusive två sviter, samt en restaurangdel, storkök och en wellness-avdelning med utomhuspool och gym. Tillbyggnadens BTA ca 3700 kvm. Projektet håller hög hållbarhetsprofil och kommer att byggas enligt certifieringarna "Svanen" och "Bream in use".
Rivning- och nybyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av befintlig förskola med 3 avdelningar, ca 300 kvm.
Renovering av anläggning för civila försvaret i Karlskrona kommun
Avser ombyggnad och renovering av en anläggning på ca 900 kvm i 2 plan inne i ett berg som är avsedd för det civila försvaret. Entreprenaden omfattar b.la: rivningsarbeten, markarbeten, håltagningar, sanering asbest, nya väggar, golv, tak. Ny elinstallation och ventilation/värme/kyla, nya ytskikt, utbyte av reservkraftverk och nytt VA mm.
Ombyggnation av stadshuset i Ronneby
Avser hyresgästanpassning på ca 2000 kvm i två plan, fasadrenovering samt byggnation av nytt fläktrum på befintligt tak. Utbyte av VS, ventilation, elinstallationer samt styr och övervakning i hela den berörda ytan
Ombyggnad/anpassning av lokaler för Karlshamn Energi AB
Karlshamn Energi AB har dubblerat sin personalstyrka på kort tid, vilket medfört att man nu har behov av att hitta och genomföra en utformning av befintliga lokaler som ersätter de temporära modulerna samt byggnation av nya hygienutrymmen som möter kraven.
Utbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av klassrum på 290kvm totalt.
Tillbyggnad av centrum, Karlshamn
Planer finns för att addera användningen av centrumet för fastigheten, Flaggenhuset.
Ombyggnad av affärshus i Karlshamn
Rivning av gammal möbelaffär och nybyggnad av affär.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Sölvesborg
Avser nybyggnad av en omklädningsbyggnad, byggnad D i anslutning till Strandvallens D- och E-planer Skönabäck 1:268, Hällevik, Sölvesborgs kommun.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola och tillhörande markarbeten på Torstäva 14:17 i Karlskrona kommun.
Renovering av förskola i Karlskrona
Avser renovering av invändigt ytskikt på förskola.
Takomläggning på Vilboksskolan m fl i Olofström
Olofströms kommun ska byta papptak på Vilboksskolan, Kyrkhults gymnastiksal samt Olofströms sim- och idrottshall. Entreprenaden delas upp i fyra etapper.
Ombyggnad av Rådhuset i Karlshamn
Ombyggnad av kontorsbyggnad.
Ramavtal avseende för VVS-tekniska tjänster, Sölvesborg
Avser ramavtal avseende VVS-tjänster. Avtalstid 2 år. Möjlighet till förlängning 1+1.
Om- och tillbyggnad av vaktmästeri i Karlskrona
Tillbyggnad av vaktmästeri med personallokaler och garage. Fasadarbeten samt asfaltering framför byggnaden.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Tillbyggnad av förskola.
Utvändig renovering av Kös på Marinbasen Karlskrona
Avser utvändig renovering av bland annat: -plåttak ink. taksäkerhet. -Takfönster rivs och 3 st takluckor monteras. -Takavvattning -Fasad, tvätt, målning och putslagningar. -Renovering fönster norra sidan ink. fönsterbleck, källarfönster i sockel. Renovering av pardörrar på den norra sidan ink. mittendörr södra sidan. Lagningar av stentrappor ink. förlängning av trappa. Byggnaden ligger inom militärt skyddsobjekt.
Utvändigt underhåll av kyrka i Ronneby
Edestads kyrka i Ronneby får nästan 3,7 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning för en omfattande utvändig renovering av tak och fasader.
Byte av styrsystem i fastigheter i Karlshamn
Avser styrsystem som kopplas till Siemens Desigo CC. Objektets läge: Badhuset 1, Söderport 1, Frisholmen 1, Karlshamn kommun. Desigo CC servern finns på Emigranten 1 som skall interageras.
Nybyggnad av kontor i Sölvesborg
Nybyggnad av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Solenergianläggning på kontorsbyggnad.
Utbyte av armaturer i skola i Karlshamn
Avser byte av befintliga lysrörsarmaturer/kompaktlysrör till ny LED-belysning i fyra byggnader på Väggaskolan i Karlshamn.
Rivning av skorsten i Karlshamn, etapp 1
Rivning av komplementbyggnad, Rivningslov för rivning av skorsten Hällaryd 1:56 Hällaryd 1:56. Etapp 2- 2421006.
Ombyggnad av affärshus i Sölvesborg
Ändrad planlösning samt ändring av ventilation i affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Ändrad användning av lss boende till kontor. Invändiga målningsarbeten.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Utvändig ändring av kontorsbyggnad. Byte av tak.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola/förskola. 2 projekt i ett. Ett kommunalt samt en privatskola som slår ihop samman i ett projekt.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Installation/ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Karlskrona
Ändrad användning av förskola.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Tillbyggnad av museum/kontorsbyggnad. Planen är att det ska bli en ny entré.
Utvändigt underhåll av kontor i Sölvesborg
Bygglov för fasadändring av kontorshus. Avser målningsunderhåll i befintlig kulör.
Utvändigt underhåll av kontor i Sölvesborg
Fasadändring av kontorshus.
Rivning av kontor i Karlskrona
Rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Ändrad användning av kontorsbyggnad. Ombyggnad från förråd till kök.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Yttre ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Yttre ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola i Karlskrona
Fönsterbyte i fasad. 10-talet fönster.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser mindre tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad. En dörr och ett fönster som ska höjas.
Ombyggnad av förskola i Karlshamn, etapp 1
Installation/ändring av ventilation i förskola.
Ombyggnad av skola i Karlskrona
Anmälan om väsentlig ändring av brandskyddet i skola.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Fasadändring av skola. 2 st nya utrymningsdörrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).