Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ronneby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utökning av handelsområde i Ronneby, etapp 3
Planer finns för en tredje etapp avseende utökning av handelsområdet Viggen i Ronneby.
Ombyggnation av stadshuset i Ronneby
Avser hyresgästanpassning på ca 2000 kvm i två plan, fasadrenovering samt byggnation av nytt fläktrum på befintligt tak. Utbyte av VS, ventilation, elinstallationer samt styr och övervakning i hela den berörda ytan
Rivning av fd handelsträdgård i Ronneby
Avser sanering av förorenad mark samt rivning av samtliga byggnader och konstruktioner inom fastigheten Ronneby Risanäs 1:16. En nedlagd handelsträdgård.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Ronneby
Fasadändring av övrigt. Byte från eternittak till listtäckning av papp.
Utvändigt underhåll av förskola i Ronneby
Bygglov för fasadändring av förskola.
Ombyggnad av samlingslokal i Ronneby
Ändrad användning affär till samlingslokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).