Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högskolelokaler, kontor, parkeringshus och studentbostäder i Karlskrona
Planer finns för gällande nybyggnad av högskolelokaler, kontor, parkeringshus och studentbostäder i området Gräsvik i Karlskrona.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringsgarage med 611 platser i Karlskrona där den gamla ambulansstationen på sjukhusområdet tidigare låg. Rivning av ambulansstationen finns på projektid: 2083519.
Nybyggnad av vårdcentral i Karlskrona
Planer i tidigt skede. Vårdcentralen ska även rymma tandvård. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontorslokaler i Karlskrona
Planer finns för nya kontorslokaler.
Nybyggnad av förskola på Saltö, Karlskrona
Syftet med planläggningen är studera möjligheten att uppföra en förskola. Planförslaget aves även pröva möjliggöra för övrig social infrastruktur i form av daglig verksamhet eller särskilt boende.
Nybyggnad av lokaler i Handelshamnen, Karlskrona
Planer finns för nya lokaler för kuöturskolan i Handelshamnen.
Nybyggnad av dagcenter i Rödeby, Karlskrona
Planer finns för nybyggnation av daglig verksamhet i Rödeby, Karlskrona.
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Avser nybyggnad av skola/förskola.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Nybyggnad av kontor/restaurang/konferens
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av affärslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Avser fönsterbyte på kontorshus.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Nybyggnad av sjöräddningsstation.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnation av restaurang
Ombyggnad av gym i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från befintlig entresol till gym.
Uppförande av moduler för barnavårdscentral i Nättraby
Avser tillfälliga moduler för barnavårdscentral i Nättraby. Modulerna ska hyras under fem års tid med möjlighet att förlänga hyran ett år i sänder.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Ramavtal avseende Konsulter bygg; byggprojekt, projektledning, kontroll
Ramavtal avseende byggprojektering. Avtalstid 2022-04-01 - 2026-03-31.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning, restaurang och nattklubb.
Tillbyggnad av ishall i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av omklädningsrum ishall.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad och annan åtgärd, ombyggnad av entré samt tillbyggnad av terass, av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Projektet avser en yttre ändring av skola.
Rivning av toalett i Karlskrona
Anmälan om rivning av utedass Verkö 3:15,3:112.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad, teknikbod/optofibernod.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad, teknikbyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Bygglov för drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av sjukhusbyggnad (igensättande av ett fönster).
Utvändigt underhåll av församlingshus i Karlskrona
Bygglov för tillgänglighetsanpassning/ramp till församlingshem.
Ombyggnad av frisersalong i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor till skönhetssalong samt fasadändring.
Ombyggnad av hotell i Karlskrona
Bygglov för installation av ventilationsaggregat på hotell.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.