Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högskolelokaler, kontor, parkeringshus och studentbostäder i Karlskrona
Planer finns för gällande nybyggnad av högskolelokaler, kontor, parkeringshus och studentbostäder i området Gräsvik i Karlskrona.
Nybyggnad av kulturhus i Karlskrona
Projektet omfattar nybyggnad av ett kulturhus på ca 6000 kvm, i projektet ingår bibliotek, café, restaurang, konsthall m.m
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringsgarage med 611 platser i Karlskrona där den gamla ambulansstationen på sjukhusområdet tidigare låg. Rivning av ambulansstationen finns på projektid: 2083519.
Nybyggnad av kontor, småindustri, handel mm i Nättraby, Karlskrona
Detaljplanen syftar till att skapa ett utökat område för kontor, småindustri, handel och hantverk i anslutning till befintligt verksamhetsområde med kommersiell verksamhet i Nättraby.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ny- och ombyggnad av kontor i Karlskrona.
Nybyggnad av förskola i Karskrona
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-2000 kvm med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola på Saltö, Karlskrona
Syftet med planläggningen är studera möjligheten att uppföra en förskola. Planförslaget aves även pröva möjliggöra för övrig social infrastruktur i form av daglig verksamhet eller särskilt boende.
Nybyggnad av kontorslokaler i Karlskrona
Planer finns för nya kontorslokaler.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever. Nybyggnationen: 1651836
Upprustning av badhus i Karlskrona
Varmbadhuset i Karlskrona byggt 1904 skall renoveras. Det innebär att alla bjälklag, bassänger och innerväggar mm på våning 2 och 3 och skall rivas och nya byggas. Ny el, ny ventilation, ny reningsanläggning av badvatten, nytt Vs, nytt brandlarm, tillbyggnad av byggnad, nya ytskikt m m.
Nybyggnad av dagcenter i Rödeby, Karlskrona
Planer finns för nybyggnation av daglig verksamhet i Rödeby, Karlskrona.
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar nybyggnation av ett flerbostadshus med 67 hyreslägenheter i ett 10 våningshus.
Ombyggnad av lokaler inom Blekingesjukhuset i Karlskrona
Avser ombyggnad av kemlab och blocentralens lokaler i byggnad 02-41 inom BLS Karlskrona. Berörda vångingsplan är plan 2 till plan 6. Arbetena kommer att pågå etappvis som längst t.o.m 15 februari 2023.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringshus på 3 våningar och ca 125 parkeringsplatser.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Avser nybyggnad av skola/förskola.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Nybyggnad av kontor/restaurang/konferens.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ombyggnad av residenset.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Avser fönsterbyte på kontorshus.
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Nybyggnad av sjöräddningsstation.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnation av restaurang
Ombyggnad av gym i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från befintlig entresol till gym.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Avser fasadändring på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Ändrad användning från församlingsverksamhet till kontor.
Ombyggnad av frisersalong i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor till skönhetssalong samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av handelslokal (pizzeria), Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (altantak) Hammarby 5:305.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad, teknikbod/optofibernod.
Tillbyggnad av kulturhus i Karlskrona
Bygglov för stuga och utställning.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Karlskrona
Bygglov för tillgänglighetsanpassning/ramp till församlingshem.
Ombyggnad av butik i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från kontor till hudvårdsverksamhet.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.