Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Karskrona
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-2000 kvm med 4 avdelningar
Nybyggnad av kontorslokaler i Karlskrona
Avser nybyggnad av nya kontorslokaler .
Utbyggnad av skola i Karlskrona
Det finns ett stort behov av fler skolplatser i centrala Karlskrona. Därför ska byggrätten på Wämöskolan ses över, så att ytterligare lokaler kan planeras.
Nybyggnad av dagcenter i Rödeby, Karlskrona
Planer finns för nybyggnation av daglig verksamhet i Rödeby, Karlskrona
Nybyggnad av lokaler i Handelshamnen, Karlskrona
Planer finns för nya lokaler för kuöturskolan i Handelshamnen.
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad i två våningsplan och innehåller två nya avdelningar, torg/matsal och serveringskök samt lek och allrum. Plats för utesov och förråd byggs till och för den befintliga byggnaden görs en mindre ombyggnation och renovering samt att solceller installeras. Den totala byggytan uppgår till ca 600 kvm (BTA).
Ombyggnad av lokaler på Stumholmen i Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler för Kustbevakningen.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skolbyggnad.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet
Nybyggnad av konferensanläggning i Karlskrona, etapp 5
Projektet avser nybyggnation av konferensanläggning. Har tidigare ingått i objektnummer 800730. Detaljplan finns. Oviss byggstart.
Nybyggnad av stugby i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av åtta uthyrningsstugor .
Till-och ombyggnation av omklädningsrum och föreningsytor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av omklädningsrum på NKT Arena. Arbetet omfattar 3 omklädningsrum i markplan och två större rum för uppvärmning, möten och samling på plan 1.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum på Ramadala idrottsplats i Karlskrona
Avser om och tillbyggnad med 2 st omklädningsrum med duschar ca 100 kvm, och andra diverse rum i byggnad på Ramdala idrottsplats, Karlskrona kommun. Omfattar nya väggar, nya rum, toaletter, avlopp, el, VVs etc .
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
ROT-renovering av Kasern Najaden vid Marinbasen i Karlskrona.
Renovering av förläggningsbyggnad och kontor samt utbildningslokaler. Byggnadens BTA är ca 8650 m2 och ursprungligen uppförd kring 1895. Nya installationer och ytskikt ska utföras samt omläggning av högdelarnas yttertak.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona
Planer finns för utvändigt underhåll av fasaden på konserthuset. Byte av tak finns på obj.nr : 1568645
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Tillbyggnad av förskola, marklov för schakt, rivningslov för annan byggnad eller anläggning .
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Karlskrona
Avser fasadändring av omvårdnadsboende (takbyte).
Renovering av friidrottsanläggning i Karlskrona
Avser renovering av friidrottsanläggningen Västra Mark.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola/förskola. 2 projekt i ett. Ett kommunalt samt en privatskola som slår ihop samman i ett projekt.
Utvändigt underhåll av butik i Karlskrona
Avser ändring av byggnad och ändrad användning av butik och handel.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Karlskrona
Avser ändrad användning från lokal till tandläkarmottagning.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av konserthus i Karlskrona
Avser solcellsanläggning på konserthus.
Ombyggnad av hunddagis i Karlskrona
Avser inredande av ytterligare handelslokal.
Ombyggnad av förskola i Karlskrona
Avser ändrad användning från förskola till förskola/skolverksamhet med möjlighet till övernattning.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Avser fasadrenovering på Kättilsmålaskolan och omfattar delvis omfogning av fasad.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Avser fasadrenovering på Saltöskolan och omfattar renovering av vissa tegelbalkar över fönster samt delvis omfogning av fasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).