Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser. Utredningar avseende trafik, buller, geoteknik och dagvatten samt förprojektering av allmän plats och VA (vatten, avlopp, dagvatten) inklusive höjdsättning - Etapp 1, Nya Stationsst.
Ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Karlshamn
Avser nybyggnad av vårdbyggnad om ca 6900 kvm fördelat på 3 våningar med teknikutrymme på 4 våningen. Psykiatrin kommer att nyttja ca 1 våningsplan till öppen vård. Övriga våningsplan föreslås byggas för generell öppenvårdsverksamhet.
Tillbyggnad av galleria i Karlshamn
Det kommer utföras ett förstärkningsarbete av gallerian samt tillbyggnad av 1 lokal.
Ombyggnad av affärshus i Karlshamn
Rivning av gammal möbelaffär och nybyggnad av affär.
Ombyggnad av Rådhuset i Karlshamn
Ombyggnad av kontorsbyggnad.
Utbyte av armaturer i skola i Karlshamn
Avser byte av befintliga lysrörsarmaturer/kompaktlysrör till ny LED-belysning i fyra byggnader på Väggaskolan i Karlshamn.
Byte av styrsystem i fastigheter i Karlshamn
Avser styrsystem som kopplas till Siemens Desigo CC. Objektets läge: Badhuset 1, Söderport 1, Frisholmen 1, Karlshamn kommun. Desigo CC servern finns på Emigranten 1 som skall interageras.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Solenergianläggning på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Ändrad användning av lss boende till kontor. Invändiga målningsarbeten.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Utvändig ändring av kontorsbyggnad. Byte av tak.
Rivning av vårdcentral i Karlshamn
Rivning av vårdbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Installation/ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Ändrad användning av kontorsbyggnad. Ombyggnad från förråd till kök.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser mindre tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad. En dörr och ett fönster som ska höjas.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).