Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (11)
Heby (5)
Håbo (14)
Knivsta (3)
Tierp (10)
Uppsala (27)
Östhammar (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager och logistiklokaler i Bålsta
Den nya logistikanläggningen omfattar 72 000 kvadratmeter.
Nytt verksamhetsområde i Uppsala
Cirka 50 hektar kvartersmark för olika typer av verksamheter. Den huvudsakliga markanvändningen är industri och verksamheter i kombination med centrumverksamhet och besöksanläggningar på vissa utvalda platser längs huvudgatan där tillgängligheten är hög. Husbyborg 1:84 • Husbyborg 1:1 • Husbyborg 1:4 • Husbyborg 1:7 • Husbyborg 1:9 • Librobäck 1:4 • Librobäck 1:46
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Huvuddel 1 är en ny anläggningsdel för grovrening (GRAB) för A- och B-blocket som ersätter befintlig anläggning, samt rivning och markarbeten inom entreprenaden. • Huvuddel 2 är rivning av befintlig samt nybyggnad av försedimentering i A-blocket.
Nybyggnad av stall för frigående värphöns i Örsundsbro
Avser nybyggande av värphönsstall på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Nybyggnad av en industribyggnad med 26 Brf Portar som kommer att säljas.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uppsala
Anläggning av en återvinningscentral (ÅVC) vid Fyrislund i Uppsala.entreprenaden omfattar framtagning av projekterings- och konstruktionsunderlag, produktion, leverans och montage av en modulär containerramp/plattfor. Ingår också projektering, leverans och utförande av en personalbyggnad samt paviljonger för hantering av återbruk, farligt avfall och elavfall.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
20 nyproducerade bostadsrättslokaler om ca 195 kvm. Lokalerna är i två plan med öppna ytor för t ex verkstad, kontor eller lager.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning av befintliga industribyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad innehållande kontor, verkstad, lager och nybyggnad av carport.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Verksamhetslokaler för handel, lager och industri.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Totalentreprenaden omfattar förslag till processlösning utifrån givna parametrar och en ombyggnation av beredningen vid Akademiska sjukhusets vattenverk. I entreprenaden ingår samtliga arbeten för föreslagen processlösning. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, återmontering av befintliga installationer.
Nybyggnad av verkstad i Knivsta
Nybyggnad av verkstad, restaurang och showroom.
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentral vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Projektet avser byggnation av en 16MW fjärrvärmeundercentral i för inkommande fjärrvärme till Akademiska sjukhuset med tillhörande fjärrvärmekulvertar. Fjärrvärmeundercentralen placeras i en ny byggnad C14 på ca 250 kvm som ingår i detta projekt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uppsala
Nybyggnad av återvinningsanläggning med kontor, skärmtak och uppförande av stödmurar.
Nybyggnad av industri, handel el dyl, Enköping
2 industri/handel/lagertomter.
Ny membrananläggning till vattenverk i Tierp
Objektet avser leverans och montering av membrananläggning i Odens källa. Entreprenaden innefattar maskin, VVS, el- och styrarbeten omfattande leverans, montage och idrifttagning av komplett monteringsklar membrananläggning inklusive kringutrustning.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industrihall
Nybyggnad av torkanläggning för spannmål, Uppsala kommun
Stiftelsen Jälla egendom har för avsikt att upphandla en komplett spannmålsanläggning för torkning och lagring av spannmål. Behovet av total lagringsvolym för anläggningen uppgår till ca 850 m3, lagringen kommer fördelas mellan utlastningsfickor, våtficka samt lagringssilo.
Tillbyggnad av industrihus i Heby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Heby
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av verkstad i Uppsala
Nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Älvkarleby
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad, miljöhus och uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Uppsala
Nybyggnad av skola och förråd.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av två industribyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring och marklov.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt skylt.
Nybyggnad av lager i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning av bilverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bålsta
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad gällande brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för fasadändring samt ny planlösning industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad av byggnad över tippficka.
Nybyggnad av cistern i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Tillbyggnad av uthus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av uthus/verkstad samt rivningslov.
Ombyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för befintlig komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för cisterner.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Anläggande av parkeringsplatser samt uppförande av skärmtak på Tensta-Åsby 30:1 och 2:35.
Tillbyggnad av förråd i Bålsta
Anmälan om bygglovsbefirad åtgärd, tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av fyra förrådstält (3.m17-20).
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av förråd - container.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad av förråd och träningshus.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av grillkåta.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av pumphus samt mur och plank.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av utegym med två boulebanor, parkeringsplats och grillhus.
Tillbyggnad av förråd i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Östhammar
Bygglov för uppsättande av skyltar, skärmtak samt filmning av dörr.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Uppsala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Heby
Nybyggnad av tvätthall för personbilar.
Nybyggnad av pumpstation i Tierp
Nybyggnad av vattenkiosk.
Nybyggnad av förråd i Uppsala
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av väderskydd buss samt rivning.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av väderskydd buss, samt rivning.
Nybyggnad av växthus i Älvkarleby
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av pumpstation i Älvkarleby
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av sanddeponi.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov komplementbyggnad.
Renovering av industrihus i Heby
Renovering av industribyggnad/lagerlokal.
Rivning av växthus i Enköping
Rivning av fyra stycken växthus.
Rivning av förråd i Bålsta
Rivningslov för en byggnad.
Rivning av förråd i Enköping
Rivningslov för rivning av byggnad efter brand.
Rivning av industrihus i Östhammar
Rivningslov för rivning av industri/lagerlokal.
Rivning av lager i Östhammar
Rivningslov för rivning av industritält och förråd.
Nytt skärmtak till lada på Linnés Hammarby
Uppdraget består av att bygga ett skärmtak mot befintlig lada. Plåttak på trästomme förankrad i gjutna plintar. Ytan under taket grusas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.