Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (3)
Heby (1)
Håbo (3)
Knivsta (0)
Tierp (3)
Uppsala (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av laboratorium i Uppsala
Byggnaden skall omvandlas till en modern miljö med kontor, labb och produktutvecklingsytor. Här kommer också att finnas möjlighet till odlingsrum och förvaring samt att byggnaden utrustas med solceller på taket och smarta tekniska lösningar för en minskad energianvändning. Med sex entréer och en generös bottenvåning kommer det att finnas en stor flexibilitet som möjliggör lokalindelningar för många tänkbara verksamheter. Konceptet bygger på tanken om delningsekonomi med gemensamma mötesytor och funktioner i entréplanet.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av logistikanläggning i Uppsala
Logistikanläggning på ca 21 400 kvadratmeter, inklusive ett 2 000 kvadratmeter stort entresolplan.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Tillbyggnad av industribyggnad 60*40 m och i 3 våningar. Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
60 000 kvm byggklar mark i direkt anslutning till E4 an. Avgrusad markyta med kommunalt VA framdragit till tomtgräns.
Nybyggnad av lager i Enköping
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av laboratorium i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för laboratorium, Bygglov för upplag och etablering psu Forsmark 6:8.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av två industribyggnader samt rivningslov för rivning av den befintliga byggnaden.
Nybyggnad av återvinningscentral i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 5050kvm 13 m i höjd. Kan byggas ca 1-3 byggnader på marken. Avser Fullerö backe 107 och 109.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Nybyggnad av lager i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Byte av värmesystem i industrihus i Bålsta
Anmälan om eldstad (eller rökkanal), väsentlig ändring industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av komplementbyggnad samt uppförande av skyltar (2 st.).
Ny silo/utmatningssystem för flygaska vid HVC, Vattenfall Uppsala
Omfattar leverans av silo och utmatningssystem för askhantering med tillhörande system inkluderande stödkonstruktion med gångbryggor och serviceplattformar samt uppförande och prestandaprov på anvisad plats inom Vattenfall AB, Heat Generations produktionsanläggning i Uppsala.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av lagertälthall i Tierp
Enkel PVC-hall med stålram.
Tillbyggnad av stall i Älvkarleby
Tillbyggnad av stall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).