Alla aktuella industriprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och tillbyggnad vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala
Tillbyggnad av hus 9 innehållande kontor och undervisningslokaler. Nybyggnad av hus 10 innehållande kontor och undervisningslokaler samt ca 300 p-platser i ett underjordiskt garage. Även ca 160 p-platser ovan jord planeras. Miljöbyggnad Silver.
Nytt verksamhetsområde i Uppsala
Cirka 50 hektar kvartersmark för olika typer av verksamheter. Den huvudsakliga markanvändningen är industri och verksamheter i kombination med centrumverksamhet och besöksanläggningar på vissa utvalda platser längs huvudgatan där tillgängligheten är hög. Husbyborg 1:84 • Husbyborg 1:1 • Husbyborg 1:4 • Husbyborg 1:7 • Husbyborg 1:9 • Librobäck 1:4 • Librobäck 1:46
Ny, till och ombyggnad av avloppsreningsverk i Uppsala
Ny, till och ombyggnad av framtida Kungsängsverket
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Huvuddel 1 är en ny anläggningsdel för grovrening (GRAB) för A- och B-blocket som ersätter befintlig anläggning, samt rivning och markarbeten inom entreprenaden. • Huvuddel 2 är rivning av befintlig samt nybyggnad av försedimentering i A-blocket.
Nybyggnad av stall för frigående värphöns i Örsundsbro
Avser nybyggande av värphönsstall på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning av befintliga industribyggnader.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 3200 kvm 13 m i höjd.
Nybyggnad av fordonsverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av fordonsverksamhet. 1600 kvm+250 kvm entresolplan.
Nybyggnad av industri och lagerlokaler i Uppsala
Nybyggnad av industri och lager
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad innehållande kontor, verkstad, lager och nybyggnad av carport.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Avser förslag till processlösning utifrån givna parametrar och en ombyggnation av beredningen vid Akademiska sjukhusets vattenverk. I entreprenaden ingår samtliga arbeten för föreslagen processlösning. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, samt återmontering av befintliga installationer. Anläggningen är belägen inom Akademiska sjukhusets område.
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentral vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Projektet avser byggnation av en 16MW fjärrvärmeundercentral i för inkommande fjärrvärme till Akademiska sjukhuset med tillhörande fjärrvärmekulvertar. Fjärrvärmeundercentralen placeras i en ny byggnad C14 på ca 250 kvm som ingår i detta projekt.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industrihall
Nybyggnad av torkanläggning för spannmål, Uppsala kommun
Stiftelsen Jälla egendom har för avsikt att upphandla en komplett spannmålsanläggning för torkning och lagring av spannmål. Behovet av total lagringsvolym för anläggningen uppgår till ca 850 m3, lagringen kommer fördelas mellan utlastningsfickor, våtficka samt lagringssilo.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning på industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av laboratorium i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av laboratorielokaler.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Bygglov för uppförande av väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Uppsala
Bygglov för uppsättning av sopskåp.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser samt väderskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring av industribyggnad, solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad, solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad.
Rivning av förråd i Uppsala
Rivning av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.