Alla aktuella industriprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Huvuddel 1 är en ny anläggningsdel för grovrening (GRAB) för A- och B-blocket som ersätter befintlig anläggning, samt rivning och markarbeten inom entreprenaden. • Huvuddel 2 är rivning av befintlig samt nybyggnad av försedimentering i A-blocket med 2 bassänger.
Nybyggnad av lager- och logistikanläggning i Uppsala
Lager- och logistik-anläggning där den sammanlagda uthyrningsbara ytan kommer att bli omkring 14 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad med plats för 6-7 hyresgäster.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad och miljöhus.
Nybyggnad av vattenverk i Storvreta
Ledningsarbete av vattenledningar, råvattenledningar, ca 1500 ledningsschakt o 4500 meter Va-ledningar. Arbetet omfattar ledningschakt samt arbete med schaktfria metoder, hammarborrning under väg samt styrdborrning under Fyrisån. Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Nybyggnad av industri , kontor eller handelshus i Uppsala
Avser Tomtarea 14 057 m2, totalt 10 hyresgäster.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uppsala
Anläggning av en återvinningscentral (ÅVC) vid Fyrislund i Uppsala.entreprenaden omfattar framtagning av projekterings- och konstruktionsunderlag, produktion, leverans och montage av en modulär containerramp/plattfor. Ingår också projektering, leverans och utförande av en personalbyggnad samt paviljonger för hantering av återbruk, farligt avfall och elavfall.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av fordonsverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av fordonsverksamhet. Går att bygga 2 mindre hallar eller 1 stor.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad med lager, kontor och produktion.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 3200 kvm 13 m i höjd. Avser Fullerö backe 107 och 109.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av två industribyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad med kontor med viss utrustning avseende prov*&analys av bränsleleveranser
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentral vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Projektet avser byggnation av en 16MW fjärrvärmeundercentral i för inkommande fjärrvärme till Akademiska sjukhuset med tillhörande fjärrvärmekulvertar. Fjärrvärmeundercentralen placeras i en ny byggnad C14 på ca 250 kvm som ingår i detta projekt.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Totalentreprenaden omfattar förslag till processlösning utifrån givna parametrar och en ombyggnation av beredningen vid Akademiska sjukhusets vattenverk. I entreprenaden ingår samtliga arbeten för föreslagen processlösning. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, återmontering av befintliga installationer.
Nybyggnad av verkstad i Uppsala
Nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Uppsala
Exploatering för verksamhetsområde på ca 210000 kvm
Nybyggnad av industrihall i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av höglager i Uppsala
Nybyggnad av höglager
Rivning av industribyggnader i Uppsala
Projektet avser rivning av följande fastigheter: Librobäck 7:4, Librobäck 7:5, Librobäck 14:2, Librobäck 14:3 och Librobäck 13:4 (del av). Arbetet gäller total rivning av samtliga byggnader inkl. dess innehåll. Dessutom ska omgivande mark rivas så att en plan grusyta lämnas.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad.
Organisatorisk Livscykelanalys (LCA) av Uppsala Vattens verksamhet
Uppdragets mål är att ta fram organisatorisk Livscykelanalys (LCA) av Uppsala Vattens hela verksamhet samt en miljöutredning inom utvalda delar, som omfattar hela bolaget.
Luktåtgärdsutredning för Kungsängsverket i Uppsala
Utredningen syftar till att ta fram förslag på åtgärder där det finns möjligheter till att minska lukt från Kungsängsverket. Åtgärderna ska sedan bedömas vad gäller effektivitet, kostnad och genomförbarhet.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Uppsala
Fasadändring på bilverkstad.
Nybyggnad av tvätthall i Uppsala
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av förråd i Uppsala
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Uppsala
Nybyggnad av ekonomibyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad, solceller.
Nybyggnad av pumpstation i Uppsala
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uppsala
Uppförande av plank och återvinningsstation samt uppsättning av skylt.
Installation av spånsugsanläggning vid Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna, Uppsala
Upphandlingen omfattar Spånsugsanläggning med integrerad brikettpress samt installation av vald spånsugsanläggning till utbildnings- och jobbcenter i Boländerna, Uppsala.
Rivning av fastighet samt komplementbyggnader i Uppsala
Uppdraget innebär selektiv rivning av huvudbyggnad(bostadshus), mindre garage och förråd, bortforsling till deponi av båt på trailer, diverse bråte och lösöre som tvättmaskin, glaskross, fönster, tegelrester samt diverse rasmassor på fastigheten Hagby-Forsa 1:30, adress Hagby-Forsa Värndal 26 i Vänge.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad, byte av fönster till port.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.