Alla aktuella industriprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad och miljöhus.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad och miljöhus.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad och miljöhus.
Nybyggnad av industri, lager mm i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad.
Upprustning/underhåll av Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) i Uppsala
Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) står inför en generell upprustning med underhållsåtgärder samt standardhöjande åtgärder. Projektet är uppdelat i tre huvudprojekt. BMC 3.0 Underhållsåtgärder tak, BMC 3.0 Underhållsåtgärder extra samt BMC 3.0 Standardhöjande åtgärder.
Nybyggnad av återvinningscentral i Uppsala
Anläggning av en återvinningscentral (ÅVC) vid Fyrislund i Uppsala. Upphandlad totalentreprenör utför ramp och byggnader inom området. Den nya containerrampen/plattformen ska bestå av betongmoduler uppställda på asfalt- eller betongyta.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Klimatkammare EkologiCentrum, SLU Ultuna
Avser ombyggnad av befintlig byggnad och i samband med det avser SLU att modernisera och utöka anläggningen med 10 klimatkammare av varierande storlek. Två befintliga växthus i plan 1 (markplan) anpassas till lokaler för nya klimatkammare, kyl-/frysrum och provförvaring m.m.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnader, rivningslov för rivning av byggnad, uppförande av pyloner samt fasadändring för befintliga byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av och riving av del av industribyggnad.
Byte av belysning i växthusen vid Ekologicentrum, SLU Ultuna
Avser byte av belysning i växthusen vid Ekologicentrum, Ultuna.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av biltvättsanläggning och riving av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på industri-/kontorshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av tak över substratdepå vid Lövsta forskningsstation
Avser tak över substratdepå vid Lövsta forskningsstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).