Alla aktuella industriprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Nybyggnad av industri/lager Enköping
Industritomt färdig för byggnation
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Enköpig
Nybyggnad av lager med miljöcertifieringen BREEAM Excellent.
Nybyggnad av industri, handel el dyl, Enköping
2 industri/handel/lagertomter.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Anläggande av parkering och förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd till bränslekross.
Nybyggnad av återvinningsstation i Enköping
Nybyggnad av återvinningsstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.