Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Till största del nybyggnation. Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde. Kommer ta 3-4 år att bygga.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Ytterligare 12 000 kvadratmeter, varav huvuddelen lageryta, ska adderas till den ursprungliga e-handelslagret, som efter utbyggnaden blir nästan 20 000 kvadratmeter stor.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Vid Rössmålavägen, med infart från Allmogevägen.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Nordöstra delen av samhället, norr om Emån.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Uppskattad byggstart och kostnad.
Etablering av industri och verksamheter, Nybro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av industri och verksamheter i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet. Planområdet ligger i östra Nybro, cirka 2 kilometer från centrum, norr om väg 25.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Entreprenaden omfattar sanerings- och rivningsarbeten inom byggnader samt erforderliga förstärkningsarbeten. Hantering av lösören och demontering del av skorsten.
Nybyggnad av bilverkstad i Nybro
Nybyggnad av bilverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Nybyggnad av industribyggnad kontor, verkstad och lager.
Nybyggnad av affärshus i Mörbylånga
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av lättindustri, kontor mm i Nybro
Mark till försäljning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Hultsfred
Nybyggnad av industri. Närmare 3000kvm.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av bilprovningsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av kommunförråd i Torsås
Torsås kommun bygger till kommunförrådet med en tillbyggnad på befintlig hallbyggnad för att kunna få en bättre logistik och förvaring av sina bilar. Inga ventilationsarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad kallhall, 15 x 28m.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Kalmar kommun
Planerat projekt. Oklart när konsulter för förstudien går ut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av skärmtak samt rivning av förråd i Vimmerby
Rivning av oisolerat förråd. Nybyggnad av skärmtak samt asfaltering av ytor.
Upphandling av båtbottentvätt i Kalmar
Uppdraget består av att leverera en Båtbottentvätt.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Objektet avser nybyggnation, inklusive markarbeten, av ett förråd till brandstationen i Färjestaden. Förrådet ska vara isolerat med min 10cm mineralull, eller motsvarande
Nybyggnad av industrihus i Vimmerby
Ombyggnad i befintlig verksamhet av kontor med mera. Utförs av Vimarhem i egen regi.
Nybyggnad av lagerhall i Hultsfred
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av monteringshall över hamnbassäng.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tilbyggnad av lastramp och 2 lasthus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Emmaboda
utvändig ändring. Träfasad blir plåtfasad.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av (pumphus 1+2) Harby 29:1.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Isolering av lagerdel samt mindre invändiga ytskikt.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Västervik
Ny-/ombyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av cistern i Kalmar
Nybyggnad av bränsletank.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Hultsfred
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Nybyggnad av förråd i Hultsfred
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vimmerby
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/båtförvaring.
Ombyggnad av lager i Västervik
Flytt av befintligt lager/tält.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Förhandsbesked för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Halltorp 1:20, hus 120, bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Anläggande av husbilsparkering, uppsättande av skylt samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borgholm
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Högsby
Ansökan för bygglov av solceller.
Nybyggnad av cistern i Torsås
Ansökan om bygglov för ny dubbelmantlad cistern om 20 m3.
Rivning av lager i Högsby
Ansökan om rivningslov för lagertält.
Ombyggnad av industrihus i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av miljöhus, Bygglov - nybyggnad av förråd Ljunghaga 1.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad med förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Västervik
Bygglov utvändig ändring komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Emmaboda
Bygglovansökan för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av cistern i Vimmerby
Cisterner för kemiska produkter.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Vimmerby
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Mörbylånga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av skärmtak för brandstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av skärmtak samt fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av soprum i Hultsfred
Tillbyggnad av sopkärlsrum.
Utvändigt underhåll av förråd i Västervik
Utvändig ändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Torsås
Uppförande av lagertält.
Tillbyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad av övrig byggnad.
Rivning av skärmtak i Kalmar
Rivning av 2 cykelhus, 3 förråd och skärmtak.
Rivning av industrihus i Hultsfred
Rivning av industrilokal.
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Rivning av verksamhetsbyggnad.
Rivning av lager i Emmaboda
Rivningslov för lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning.
Nybyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sjöbod i Kalmar
Nybyggnad av sjöbod.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av två förråd.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsås
Återvinningsstation i bergkvara.
Ombyggnad av pumpstation, Vimmerby
Ändring i bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.