Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av centrumverksamhet i Torsås
Mark för centrumverksamhet kommer säljas under hösten 21.
Nybyggnad av industriområde i Färjestaden, Mörbylånga
Planer finns för nybyggnad av industriområde i Färjestaden. Detaljplan fi nns.
Nybyggnad av industriområde i Färjestaden, Mörbylånga
Exploatering av mark för nybyggnad av industriområde i Färjestaden. Detaljplan finns.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Nordöstra delen av samhället, norr om Emån.
Etablering av industri och verksamheter, Nybro
Objektet omfattar bland annat: * Rivning av befintliga vatten-, och avloppsledningar. * Förläggning av nya vatten-, och avloppsledningar samt byggnation av ny pumpstation. * Byggnation av ny gata, mark samt gång och cykelväg. * Ny gatubelysning. * Förläggning av ny kanalisation för el och fiber samt förläggning av nya kraftmatningskablar.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av småföretagslokaler.
Nybyggnad av industrihotell i Oskarshamn
Planer finns för uppförande av industrihotell i Oskarshamn. Plats ej fastställd.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Tillbyggnad av industribyggnad med soprum.
Nybyggnad av industrihotell i Hultsfred, etapp 2
Planer finns för ytterligare nybyggnation av industrihotell/företagshotell på kvarteret Batteriet i Hultsfred.
Ombyggnad och underhåll av industri i Oskarshamn
Objektet innebär en ombyggnad och övergripande underhåll av en befintlig industribyggnad i ett plan om ca 2400 BTA. Även en del utvändiga mark- och vaarbeten på fastigheten ska utföras i entreprenaden. Befintlig tomt består i dag uteslutande av asfaltsytor.
Tillbyggnad av industrihus i Emmaboda
Om- och tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad. Produktionsyta, lager och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industrilager.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kalmar
Tillbyggnad av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Vimmerby
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnader/lagerlokaler.
Nybyggnad av stall i Kalmar
Nybyggnad av stall med lössdriftsfunktion som man även kan göra om till utomhusboxar, 24 boxplatser totalt.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av befintlig fastighet med frysrum och varulager.
Nybyggnad av hall i Västervik
Uppförande av hallbyggnad samt rivning av bef. lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Byggnation av två fristående verksamhetsbyggnader för förvaring av byggmaterial.
Nybyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Tillbyggnad av lager/verkstad.
Ombyggnad av handelshus i Mörbylånga
Som en del av invändig lokalanpassning så kommer ett antal fönster sättas igen för att matcha den nya rumsindelningen. Utöver detta så kommer lokalen även kompletteras med nya utrymningsdörrar i fasad.
Tillbyggnad av sågverk i Kalmar
Tillbyggnad av sågverk för ny hyvellinje i befintlig byggnad.
Nybyggnad av växthus i Borgholm
Högby 2:8 bygglov för nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av lager i Oskarshamn
Tillbyggnad av entresolplan i lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av oisolerat industrilager i plåt.
Tillbyggnad av industrihus i Vimmerby
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av personallokal i Mörbylånga
Nybyggnad av enklare personalboende med toalett, pentry och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Våning 1 byggs på befintlig gymanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vimmerby
Tillbyggnad av industri, råsortering.
Tillbyggnad av industrihus i Vimmerby
Tillbyggnad av industri, hyvling.
Rivning av industrihus i Hultsfred
Rivning av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Mindre invändig ombyggnad och ändrad användning av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Bygglov för fasadändring och installation av toaletter samt justering av ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Vimmerby
Lokalanpassning för hyresgäst.
Ombyggnad av industrihus i Vimmerby
Ändring av planlösning. Man vill installera en mellanvägg för att dela upp ett rum i två delar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hultsfred
Fasadändring. 2st nya utrymningsdörrar samt utrymningstrappor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Rivning av balkar och ändring i takkonstruktion. Byte till större port.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).