Alla aktuella industriprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Till största del nybyggnation. Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde. Kommer ta 3-4 år att bygga.
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor.
Om- och tillbyggnad av Nynäs ARV i Mönsterås
Avser om- och tillbyggnad av Nynäs avloppsreningsverk, samt ny personalbyggnad. Entreprenadens omfattning avser huvudsakligen: - Upprustning av inloppsdel med ny mekanisk rening - Upprustning av biosteg med ny luftaranläggning - Ombyggnad för ny kväverening med luftarsystem och etanol. - Nya anläggningar för kem-, polymer samt etanol - Upprustning av blåsmaskinanläggning, nya blåsmasiner. - Nytt kompletterande skivfilter samt flytt av bef. filter till ny tillbyggnad - Ny anläggning för slambehandling - Utbyte av ställverk från hög- till lågspänning - Nytt el- och styrsystem - Ny anläggning för reservkraft - Ny process för tekniskt renat avloppsvatten med dynasandfilter och UV -behandling -Rivning av befintlig personal och ställverkbyggnad. Ny personalbyggnad. - Tillbyggnader för rörförråd, filter, kem, tekniskt vatten samt slambehandling - Uppfräschning av befintligt reningsverk komplett med nya installationer för VVS och allmänel. - Instängsling av området runt reningsverket samt ny asfaltering av området inom stängslet.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Entreprenaden omfattar sanerings- och rivningsarbeten inom byggnader samt erforderliga förstärkningsarbeten. Hantering av lösören och demontering del av skorsten.
Utbyggnad av produktionslokaler i Nybro
Avser utbyggnad av produktionslokaler för Bitus egna varumärke Linax från nuvarande ca 5000 m3/år till 15 000 m3/år.
Nybyggnad av bilverkstad i Nybro
Nybyggnad av bilverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Hultsfred
Nybyggnad av industri. Närmare 3000kvm.
Ombyggnad av vattenverk i Högsby
Avser ombyggnad av Långemåla vattenverk i Högsby kommun.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalmar
Avser nybyggnad av avloppspumpstation. Objektet är beläget inom norra Kalmar stad, ca 500 m öster om Norra vägen och ca 40 m norr om Norrlidsvägen.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad samt rivning av gammalt garage.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av kommunförråd i Torsås
Torsås kommun bygger till kommunförrådet med en tillbyggnad på befintlig hallbyggnad för att kunna få en bättre logistik och förvaring av sina bilar. Inga ventilationsarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad kallhall, 15 x 28m.
Upphandling av båtbottentvätt i Kalmar
Uppdraget består av att leverera en Båtbottentvätt.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Emmaboda
utvändig ändring. Träfasad blir plåtfasad.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industri och lager.
Nybyggnad av industrihus i Vimmerby
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av monteringshall över hamnbassäng.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industrilager.
Rivning av silobyggnad i Emmaboda
En silobyggnaden som har använts för råvaruhantering till glastillverkning ska rivas.
Tillbyggnad av verkstad i Emmaboda
Tillbyggnad av däckhotell och höjning del av tak på befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Rivning och tillbyggnad av komplementbyggnader.
Rivning av lager i Emmaboda
Rivningslov för lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning.
Nybyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak och miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av sopsorteringshus.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöstation.
Utvändigt underhåll av förråd i Västervik
Utvändig ändring av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad samt ändrad användning till bostad från förråd.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak till boulebana i Hultsfred
tillbyggnad av skärmtak för en boulebana.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av truckladdningsrum samt Palletainertvätt.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Anläggande av husbilsparkering, uppsättande av skylt samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borgholm
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Högsby
Ansökan för bygglov av solceller.
Nybyggnad av cistern i Torsås
Ansökan om bygglov för ny dubbelmantlad cistern om 20 m3.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industrimark.
Ombyggnad av kvarn i Borgholm
Bygglov för ändrad placering av väderkvarn.
Nybyggnad av lager i Emmaboda
Bygglovansökan för lagertält.
Ombyggnad av industrihus i Emmaboda
Bygglovansökan för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av cistern i Vimmerby
Cisterner för kemiska produkter.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Västervik
Ny-/ombyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av 2st komplementbyggnader och tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av 3 st skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Utvändigt underhåll av förråd i Kalmar
Fasadändring av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Halltorp 1:20, hus 120, bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/båtförvaring.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av cistern i Kalmar
Nybyggnad av cistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.