Alla aktuella industriprojekt i Hultsfred

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde för handel och lättindustri, Hultsfred
Planens syfte är att ändra markanvändningen från storindustri till lättindustri, det vill säga verksamheter, handel och kontor samt drivmedelsanläggningar för att möjliggöra nyetableringar och utvidgningar av befintliga verksamheter inom området. En nydaning av industriområdet medför även att trafiksituationen och dagvattenhanteringen ses över och förbättras i detaljplanen. Planområdet ligger cirka 1 kilometer nordväst om Hultsfreds centrum.
Nybyggnad av industribyggnad i Hultsfred
Nybyggnad av industribyggnad. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Hultsfred
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av förråd i Hultsfred
Idrottsplats, nöjespark, camping mm.
Ombyggnad av industrihus i Hultsfred
Installation av ventilation där det i dagsläget inte finns någon.
Rivning av industrihus i Hultsfred
Rivning av gammalt hyvleri/såg.
Rivning av industrihus i Hultsfred
Rivning av industrilokal, dass med mera.
Nybyggnad av förråd i Hultsfred
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Hultsfred
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av förbindelsegång mellan 2 byggnader.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.