Alla aktuella industriprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kretsloppsverk i Tegelviken, Kalmar
Till största del nybyggnation. Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde. Kommer ta 3-4 år att bygga.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalmar
Avser nybyggnad av avloppspumpstation. Objektet är beläget inom norra Kalmar stad, ca 500 m öster om Norra vägen och ca 40 m norr om Norrlidsvägen.
Utvändigt underhåll av förråd i Kalmar
Fasadändring av en byggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Kalmar
Fasadändring av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalmar
Fasadändring samt tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kalmar
Nybyggnad av plank samt uppställning av containrar för återvinning.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstadslokal på 120 kvm.
Rivning av ekonomibyggnader i Kalmar
Rivning, sortering och bortforsling av rivnigsavfall samt återställande av berörd mark på fastigheten Skällby 2:22 i Kalmar län.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.