Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (24)
Halmstad (36)
Hylte (4)
Kungsbacka (13)
Laholm (11)
Varberg (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Totalt 25 hektar markyta. Detaljplan finns.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad samt kemlager för biltema.
Tillbyggnad av produktions- och kontorslokaler i Hyltebruk
Avser tillbyggnad med produktions- och kontorslokaler.
Nybyggnad av livsmedelsindustri i Falkenberg
Avser nybyggnad av anläggning för storskalig produktion av svampprotein i Falkenberg.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Avser tillbyggnad av lager för Biltema på ca 83.000 kvm.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning. Detaljplan finns.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Verksamhetsområde om ca 20 ha till försäljning.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Avser nybyggnad av ett e-handelslager vid Vinbergsmotet.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Förhandsbesked nybyggnad frys- och logistikanläggning.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Projektet avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.
Tillbyggnad av industri i Halmstad
Tillbyggnad av industri på cirka 4500 kvm.
Nybyggnad av besökscentrum i Onsala
Avser nybyggnad av besökscentrum för rymdteknik och astronomi 450 kvm i en våning.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industrifastighet.
Nybyggnad av spillplatta, anslutningsväg etc, Halmstad
Objektet avser i grova drag: Nya vägar med vändplats ca 2050 kvm Ny spillplatta ca 430 kvm Ny oljeavskiljare som ansluts till befintligt dagvattensystem Fundament för utrustning ingående i sidoentreprenaden ny bränsledepå (bestående av 2 tankar + teknikhus) Kanalisation el
Nybyggnad av industriområde i Halmstad
Avser nybyggnad av industri. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny skorsten inklusive ljuddämpare till Vapnöhöjdens panncentral, Halmstad
Avser leverans och montage av ny skorsten till två biooljepannor på 6 respektive 19,2 MW, på Vapnöhöjdens panncentral i Halmstad. l uppdraget ingår även ljuddämpare (en ljuddämpare per panna) totalt 2 st. Samt demontera, transportera och skrota befintlig skorsten.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Laholm
Nybyggnad av lagerhall för byggåtervinning, ersätter tillfälliga tältet. Inga arbeten gällande rör, ventilation och målning.
Nybyggnad av tvätthall i Falkenberg
Nybyggnad av snabbtvättanläggning.
Upphandling avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lager och förråd.
Ramavtal avseende inpassering ÅVC-system m.m i Halmstad
Ramavtal avseende inpassering ÅVC-system med tillhörande terminaler och bommar. Avtalstid 2021-10-01 - 2023-09-30 med möjlighet till 2 + 2 + 2 års förlänging.
Täckning av försedimenteringsbassänger vid reningsverket, i Halmstad
Avser täckning av 4 st försedimenteringsbassänger vid reningsverket, Västra Stranden i Halmstad.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av industri, lager.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Varberg
Nybyggnad av verksamhet samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Takbyte på industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
tillbyggnad av industri / lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av kontor, cirka 100 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Laholm
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av produktionsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falkenberg
Uppföra 1 skylt och fasadändring.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Uppförande av skärmtak och två murar.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad användning.
Utvändigt underhåll av förråd i Halmstad
Ändring av fasad. fönster byts ut mot ytterdörr.
Nybyggnad av sophus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av återvinningshus.
Grundarbeten för tank i Laholm
Gjutning av grund. Man skall komplettera med betongplatta för att sedan kunna ställa dit en nitrogentank.
Nybyggnad av lager i Varberg
Nybyggnad av lagerhall, Panncentral.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad samt uppföra skylt.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad informationsbod.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av komplementbyggnad.
Rivning av ladugård i Halmstad
Rivningslov - rivning av ladugård/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov för tillbyggnad /fasadändring av industrilokal.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av befintlig skjutbod.
Tillbyggnad av förråd i Laholm
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av sågverk i Laholm
Bygglov för tillbyggnad av hyvleri.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov för tillbyggnad av industri Linverket 1.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal samt skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av tvätthall i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet, fordonstvätt.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av komplementbyggnad 2021-06-01 - 2026-06-01.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av förråd i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av lagerbyggnad.
Ombyggnad av lager i Laholm
Bygglov för ändrad användning kontorslokaler till bl.a. lager.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av inklädd toalett som komplementbyggnad av uteservering.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Hyltebruk
Bygglov- nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av skärmtak till förvaring av sopor.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cistern/container.
Rivning av pumpstation i Kungsbacka
Anmälan om rivning av tryckstegringsstation.
Stängsel för inhägnad av ÅVC i Laholm
Avser utökning av befintligt stängsel vid Ahla ÅVC i Laholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.