Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (14)
Halmstad (16)
Hylte (1)
Laholm (5)
Varberg (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt verksamhetsområde med bostäder i Kungsbacka
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 ha
Ombyggnad av industrihus i Varberg
Bygglov för fasadändring och ombyggnad av industri.
Nybyggnad skärmtak i Halmstad
Projektet avser två identiska skärmtak med yttermått ca 25x73 meter, 1825 m²/skärmtak 10 dubbelfack per skärmtak, dvs. att respektive skärmtak får plats med 20 fordon m. släp alt. 40 fordon/släp/containrar. Grusad rangeryta på 35 meter på vardera sida av skärmtaken. Dagvattendammar för att hantera ytvatten för hela Hyllan.
Nybyggnad av produktionslokal i Varberg
Nybyggnad av kontor, lager och affärsverksamhet.
Nybyggnad av lagertält i Varberg
Nybyggnad av 4 st lagertält.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Avser nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Avser nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Byggnaden ska innehålla lager. På plan 1-2 är det enskilda lager som nås direkt utifrån. Plan 3-4 ska innehålla lager och förrådsutrymme för långtidsförvaring/magasinering. Dessa lokaler nås via hissar och trapphus.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Man har hittat en befintlig lokal för projektet som skall byggas om.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industri, Falkenberg
Planer finns för nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Planer finns för nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lagerbyggnad och packhall. Plåtbelagd stålstomme.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Avser nybyggnad av industribyggnad/lokal samt miljöhus på 75 kvm i plåt och två stycken cykelförråd á 24 kvm i streckmetall.
Nybyggnad av återvinnings- och deponianläggning i Halmstad
Marknadsundersökningen avser såväl inledande investeringar för nyanläggning/uppbyggnad av återvinnings- och deponianläggningen som för kommande drift av anläggningen.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Avser utvändig ändring samt ombyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Nyetablering av verksamhetsbyggnader om ca 3900 kvm.
Renovering och ommålning av skorsten vid P1/P2, Kristinehedsverket i Halmstad
Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) skall måla om sin skorsten för panna 1 och 2 på Kristinehedsverkets Värmekraftverk. I samband med målningen skall ett antal mindre betonglagningar utföras samt nya flyghinderljus installeras.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Avser nybyggnad av industri/lager.
Rivning av kvarteret Gjutaren i Kungsbacka
På fastigheten finns en industribyggnad som innefattar flera byggnader i ett sammanhängande block om ca 3000 m2 BYA. I en av byggnaderna finns även skyddsrum i källaren som ska rivas.
Nybyggnad av lager i Varberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus till lager och kontor i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av industrihus till 100 m2 lager samt 50 m2 kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad av plåt.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad av industri/lager.
Rivning av industrihus i Halmstad
Avser rivning av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser rivning av del av befintlig byggnad och uppbyggnad av en yttervägg. I projektet ingår även markberedning med spängstensmassor.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Avser nybyggnad av industribyggnad/lokal samt rivning av befintlig byggnad. Intill byggnaden skall det byggas 2 st vattentankar samt rörbrygga däremellan.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Avserr nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser nybyggnad av entresolplan.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Varberg
Avser tillbyggnad av ett soprum.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad/lokal (batterilager).
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser nybyggnation av entresolplan av limträ.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falkenberg
Avser installation av solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Varberg
Aver byte av plåtfasad, öst och väst sidan, samt eventuellt byte av dörrar och fönster.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Tillbyggnad av kompressorhus i Halmstad
Tillbyggnad av kompressorhus samt rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad för elpanna.
Ombyggnad av bageri i Varberg
Avser ändrad användning av del av bageri.
Rivning av lager i Halmstad
Avser rivning av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Insättning av en eldriven industriport.
Byte av portar på industrihus i Hyltebruk
Projektet avser byte av 2 st portar på befintlig industribyggnad.
Ombyggnad av bryggeri i Falkenberg
Avser en bygganmälan för uppförande av serveringstält.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser nybyggnad entresolplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).