Alla aktuella industriprojekt i Hallands län

Falkenberg (24)
Halmstad (38)
Hylte (4)
Kungsbacka (24)
Laholm (17)
Varberg (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Avser tillbyggnad av lager för Biltema på ca 83.000 kvm.
Utbyggnad av fabrik i Slöinge, Falkenberg
Avser utbyggnad av SIA-Glass fabrik i Slöinge med 3000 kvm. Den nya fabriken ska vara i drift under augusti 2023.
Nybyggnad av anläggning för batteriåtervinning i Halmstad
Avser ny anläggning i Halmstad och gör det möjligt att återvinna 95 procent av ett litiumjonbatteri som är det vanligaste batteriet för elfordon.
Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Totalt 25 hektar markyta. Detaljplan finns.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad samt kemlager för biltema.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av jättelager för Aim Apparel AB. Detta efter att Aim Apparel AB har vuxit ur sina befintliga lokaler på Söndrums industriområde där de bedriver e-handel. Fastigheten är på drygt 16500 kvadratmeter.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Programområdet omfattas av befintligt verksamhetsområde i norra delen och sträcker sig söder ut och inkluderar kärret Svarte mosse. Programmet föreslår att programområdet planläggs för verksamheter i två etapper. Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir är inte bestämt. Ambitionen i programarbetet är att ge utrymme för verksamheter av varierande slag. Planeringsläge
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning. Detaljplan finns.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Verksamhetsområde om ca 20 ha till försäljning.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Avser nybyggnad av ett e-handelslager vid Vinbergsmotet.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Utbyggnad och ombyggnad av avloppsreningsverk i Varberg
Avser till- och ombyggnad av Åkulla avloppsreningsverk. Arbetet omfattar bl.a ny utbyggnad med markförlagd utjämningsbassäng, nya processteg, flytt av befintliga rör och komponenter, el och automation samt VVS.
Ombyggnad av vattenverk i Varbergs kommun
Avser installation av ny processinredning samt renovering med bygg- och installationsarbeten av vattenverket i Gunnarsjö, Varbergs kommun. Arbetet omfattar process-, bygg-, VVS- samt el och tele-arbeten.
Nybyggnad av besökscentrum i Onsala
Avser nybyggnad av besökscentrum för rymdteknik och astronomi 450 kvm i en våning.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Hyresgästanpassning av logistikterminal i Halmstad
Avser specialanpassningar av en 11000 kvm logistikfastighet för Hafa Bathroom
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
nybyggnad av industribyggnad/lokal samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av Skottorps vattenverk i Laholm
Avser utbyggnad av Skottorps vattenverk. Vattenverket ska kompletteras med en förfiltrering och avhärdningsanläggning för att behandla vatten från Dömestorpstäkten.
Renovering av brandstation i Hyltebruk
Invändig renovering av brandstation samt mindre tillbyggnad för att fylla kraven.
Nybyggnad av industriområde i Halmstad
Avser nybyggnad av industri. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Avser ny pumpstation för lakvatten vid Ahla ÅVC i Laholms kommun.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av industribyggnad/lokal samt mur och plank.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Nybyggnad av kontor och plåtslageri.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falkenberg
Objektet avser förnyelse och ombyggnation av befintliga försedimenteringsbassänger vid Smedjeholms avloppsreningsverk. Ombyggnaden avser installation av ny mekanisk och elektrisk utrustning samt rivning av gammal befintlig utrustning.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lagerbyggnad. 45x100m.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Man har hittat en befintlig lokal för projektet som skall byggas om.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industrihus kontor.
Ny ventilationsanläggning, vid reningsverk i Varberg
Projektet avser en komplett ventilationsanläggning. Arbetena innefattar rivnings-, bygg-, ventilation-, rör-, och elarbeten.
Ramavtal avseende inpassering ÅVC-system m.m i Halmstad
Ramavtal avseende inpassering ÅVC-system med tillhörande terminaler och bommar. Avtalstid 2021-10-01 - 2023-09-30 med möjlighet till 2 + 2 + 2 års förlänging.
Nybyggnad av serverhallar i befintliga lokaler
Avser nybyggnad av två serverrum i befintliga lokaler. Objektets läge: Västra Strandens reningsverk. Småbåtsgatan 2, Halmstad. Ängstorps reningsverk. Västerleden 80, Laholm.
Täckning av försedimenteringsbassänger vid reningsverket, i Halmstad
Avser täckning av 4 st försedimenteringsbassänger vid reningsverket, Västra Stranden i Halmstad.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Fasadbyte samt byte av 13 fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal med takkupa samt installation av hiss.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Nybyggnad av lager och kontorsdel samt rivning.
Nybyggnad av produktionslokal i Varberg
Nybyggnad av verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Nybyggnad av förrådshall.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av industribyggnad (testlokal)
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Nybyggnad av industribyggnad med kontor.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Renovering av bef lokal.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
tillbyggnad av industri / lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av produktionsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Ändrad användning av verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kungsbacka
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Varberg
Utvändig ändring av industri- och lagerbyggnad. Ändra en vägg till skyltfönster.
Rivning av lager i Laholm
Rivningslov lagerhall/förråd.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad Källstorp 1:78,1:9.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Nybyggnad av lagerbyggnad, marklov och rivningslov samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Nybyggnad av tälthall.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning, fasadändring.
Nybyggnad av sophus i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av kallförråd i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av kyrka, kallförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Varberg
Förhandsbesked för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av pumpstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Laholm
Bygglov för utvändig ändring av industri.
Nybyggnad av förråd till flerbostadshus i Laholm
Nybyggnad av förråd till 6 lgh.
Nybyggnad av sophus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Laholm
Bygglov för nybyggnad av tälthall (kall-lager).
Nybyggnad av lager i Laholm
Bygglov för nybyggnad av tältlagerhallar.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av växthus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av sjöbod i Halmstad
Bygglov för nybyggnad och rivningslov för sjöbod.
Utvändigt underhåll av industrihus i Laholm
Bygglov för fasadändring av industri, insättning av ny port.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Bygglov för nybyggnad av fågeltorn med trappa.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Avser nytt glaspari i fasad med gångdörr.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungsbacka
Anläggande av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Falkenberg
Anordna återvinningsstation.
Mobil pannanläggning, Varberg Energi
Avser en mobil pannanläggning inklusive mobil bränslecistern, som redundans till befintliga fastbränslepannor i Tvååker och Bua närvärmenät.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.