Alla aktuella industriprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Avser tillbyggnad av lager för Biltema på ca 83.000 kvm.
Nybyggnad av produktionsanläggning och lager i Getinge, Halmstad
Projektet avser nybyggnad av produktionsanläggning och lagerlokal.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Utbyggnad och ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industri i Halmstad
Tillbyggnad av industri på cirka 4500 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Nybyggnad av industriområde i Halmstad
Avser nybyggnad av industri. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av spillplatta, anslutningsväg etc, Halmstad
Objektet avser i grova drag: Nya vägar med vändplats ca 2050 kvm Ny spillplatta ca 430 kvm Ny oljeavskiljare som ansluts till befintligt dagvattensystem Fundament för utrustning ingående i sidoentreprenaden ny bränsledepå (bestående av 2 tankar + teknikhus) Kanalisation el
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Ombyggnad av industribyggnad/lokal till kontorslager, restaurangkök och gymlokal.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Nybyggnad av väderskydd till kollektivtrafikhållplatser i Halland
Region Halland är myndighet för kollektivtrafiken i Hallands län enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065). Region Halland är ensam ägare till Hallandstrafiken AB. Hallandstrafiken ansvarar för kollektivtrafikens infrastruktur i hela Hallands län, även Kungsbacka kommun.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lager och förråd.
Modernisering av racknära kyla i en serverhall, Halmstad
köp av en partiell modernisering av racknära kyla i en av Halmstads kommuns befintliga serverhallar.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av produktionsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnader.
Rivning av lager i Halmstad
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Halmstad
Ändring av fasad. fönster byts ut mot ytterdörr.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av inklädd toalett som komplementbyggnad av uteservering.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och installation av eldstad -ateljé.
Nybyggnad av växthus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning och planritning i industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Fasadändring och ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal samt skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.