Alla aktuella industriprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lagerbyggnad samt kontor i 2 plan 850 x2.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema.
Nybyggnad av produktionsanläggning och lager i Getinge, Halmstad
Projektet avser nybyggnad av produktionsanläggning och lagerlokal.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Utbyggnad och ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industri i Halmstad
Tillbyggnad av industri på cirka 4500 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Nybyggnad av industriområde i Halmstad
Avser nybyggnad av industri. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av spillplatta, anslutningsväg etc, Halmstad
Objektet avser i grova drag: Nya vägar med vändplats ca 2050 kvm Ny spillplatta ca 430 kvm Ny oljeavskiljare som ansluts till befintligt dagvattensystem Fundament för utrustning ingående i sidoentreprenaden ny bränsledepå (bestående av 2 tankar + teknikhus) Kanalisation el
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Nybyggnad av väderskydd till kollektivtrafikhållplatser i Halland
Region Halland är myndighet för kollektivtrafiken i Hallands län enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065). Region Halland är ensam ägare till Hallandstrafiken AB. Hallandstrafiken ansvarar för kollektivtrafikens infrastruktur i hela Hallands län, även Kungsbacka kommun.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lager och förråd.
Modernisering av racknära kyla i en serverhall, Halmstad
köp av en partiell modernisering av racknära kyla i en av Halmstads kommuns befintliga serverhallar.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, biltema.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning och planritning i industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnader.
Rivning av lager i Halmstad
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, 2020-09-29 -- 2022-08-15 uppsättning komplementbyggnad, 13 st byggbodar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av bageri i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad till café och bageri, Bygglov för utvändig ändring av samlingslokal Snöstorp 19:376.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cistern/container.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och installation av eldstad -ateljé.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Fasadändring och ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av växthus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.