Alla aktuella industriprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt verksamhetsområde i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka
Totalt 25 hektar markyta. Detaljplan finns.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Programområdet omfattas av befintligt verksamhetsområde i norra delen och sträcker sig söder ut och inkluderar kärret Svarte mosse. Programmet föreslår att programområdet planläggs för verksamheter i två etapper. Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir är inte bestämt. Ambitionen i programarbetet är att ge utrymme för verksamheter av varierande slag. Planeringsläge
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka etapp 2
Markområde till försäljning. Detaljplan finns.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Verksamhetsområde om ca 20 ha till försäljning.
Nybyggnad av besökscentrum i Onsala
Avser nybyggnad av besökscentrum för rymdteknik och astronomi 450 kvm i en våning.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Man har hittat en befintlig lokal för projektet som skall byggas om.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Nybyggnad av industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Nybyggnad av lager och kontorsdel samt rivning.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - skärmtak.
Tillbyggnad av kallförråd i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av kyrka, kallförråd.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning, fasadändring.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Nybyggnad av lagerbyggnad, marklov och rivningslov samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungsbacka
Anläggande av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Kungsbacka
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.