Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (2)
Borlänge (7)
Falun (4)
Gagnef (3)
Hedemora (0)
Leksand (3)
Ludvika (4)
Mora (2)
Orsa (1)
Rättvik (1)
Säter (0)
Vansbro (0)
Älvdalen (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av logistikanläggning i Borlänge
Avser tillbyggnad av logistikanläggning som Catena hyr ut till ICA. Tillbyggnaden blir ca 3570 kvm. Omfattar både tillbyggnad av ytterligare lagerytor och anpassningar i befintlig byggnad, däribland utökning av kylda ytor.
Nybyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Planer finns för en ny ÅVC i Djurås. Byggstart kan tidigast ske 2022.
Sanering av industriområde/rivning av byggnader i Ludvika
Avser sanering samt rivning av byggnader på Fredriksberg industriområde i Ludvika.
Nybyggnad av industriområde i Malung
Planens syfte är att skapa ett industriområde för ca 15-20 industrifastigheter med en sammanlagd areal på ca 10 ha samt ett område för ca 20 bostadstomter.
Nybyggnad av glassfabrik i Rättvik
Rättviksglass expanderar och har nu för avsikt att bygga ny glassfabrik. Lokalerna på Stora Industriområdet har blivit för trånga och nu planerar man för en fabrik utmed riksväg 70 nära centrala Rättvik.
Ombyggnad av pappersbruk till batterifabrik i Kvarnsveden, Borlänge
Northvolt planerar att konvertera Stora Ensos nedlagda pappersbruk i Kvarnsveden till en anläggning för produktion av litiumjonbatterier. Den ansökta verksamheten omfattar produktion av högst 150 000 ton batterier per år (37 GWh), produktion av grafitelektroder till nämnda litiumjonbatterier samt produktion av högst 120 000 ton kvävgas per år. Verksamheten kommer omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå. Anläggningen planeras att vara i drift 2024.
Nybyggnad av industriområde i Borlänge
Planer finns på Ett nytt industri/arbetsplatsområd.
Nybyggnad av industri och kontor i Djurås, Gagnef
Avser nybyggnad av lokaler för Helob Bygg i det nya handelsområdet Stortäppa i Djurås.
Nybyggnad av industriradhus i Avesta
Planer finns för uppförande av 20 lokaler i 1 huskropp på Nordanö industriområde i Avesta. Lokalerna säljs var och en för sig och målgruppen mär såväl företag som privatpersoner. Lokalerna är 72 m2 och kan utökas till 108 m2 med ett halvt entresolplan.
Nybyggnad av industriradhus i Ludvika
Planer finns för uppförande av 20 lokaler i 1 huskropp i Ludvika. Lokalerna säljs var och en för sig och målgruppen är såväl företag som privatpersoner. Lokalerna är 72 m2 och kan utökas till 108 m2 med ett halvt entresolplan.
Nybyggnad av småindustri i Svärdsjö
Tomter finns kvar till småhusbebyggelse. Trygghetsboende finns på id: 2074356,2074644
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark.
Nybyggnad av industriområde i Malung
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya industritomter och gator i anslutning till befintlig verksamhet. Området är beläget på del av Lima besparingsskog S:1.
Nybyggnad av industriradhus i Falun
Avser nybyggnad av 26 industriradhus vid Rissgårdsvägen på Ingarvets industriområde i Falun. Varje lokal är ca 72 – 105 kvm. I grundutförandet är varje lokal ca 72 kvm men önskas större finns möjlighet till tillval av entresolplan för ytterligare ca 33 kvm.
Nybyggnad av parkeringar i Malung
Detaljplanen syftar till att kunna ge permanent bygglov för två parkeringsområden vid Expressvägen som idag har tillfälliga bygglov. Den norra parkeringen är anlagd som ställplats för husbilar och södra för gäster till skidanläggningen. Planen medger även en mindre utökning av befintlig gästparkering samt en ny återvinningsstation längs Hemfjällsvägen söder om Expressvägen.
Nybyggnad av lokverkstad i Borlänge, etapp 2
Avser nybyggnad av lokverkstad för 2 platser. Etapp1 2131020
Nybyggnad av Affärsverksamheter på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av Affärsverksamheter för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder i centrala Malung
Småindustri och handel.
Tillbyggnad av verkstad i Borlänge
Tillbyggnad av verkstad för husbilar samt rivning av befintligt kallförråd.
Ombyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Projektet avser upprustning av återvinningscentralen, gjutning av betongfickor samt platta till förrådsbyggnad.
Nybyggnad av verkstadsbyggnad i Malung
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilager i Ludvika
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Mora
tillbyggnad av verkstad. Avvaktar markförvärv.
Ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung, etapp 3
Avser ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung. Etapp 3 avser delen som återstår mot öster och kommer vara avsedd för lokaler med möjlighet för industri, verkstad, förråd etc. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 2056625 och 2056655.
Nybyggnad av verkstad i Borlänge
Nybyggnad av verkstad med spolmöjligheter.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industri-/lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Mora
Nybyggnad av logistikbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Leksand
Tillbyggnad etage på förråd, anmälan.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Anmälan för installation av ventilation i industribyggnad (byggnad nr: 087 fou) inom fastigheten avesta 2:1, avesta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Orsa
Uppförande av tälthall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).