Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (19)
Borlänge (24)
Falun (29)
Gagnef (0)
Hedemora (2)
Leksand (14)
Ludvika (12)
Mora (15)
Orsa (5)
Rättvik (6)
Säter (6)
Vansbro (4)
Älvdalen (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 156 st.

Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Upprustning av vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge
Avser förstärkning av Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge. Verket ska rustas upp och 4 dammluckor ca 8x17 meter stora ska bytas ut. Ingår gör även anläggande av fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Nybyggnad av tekniklokal i Dalarnas län
Tekniklokal för delvis kritisk verksamhet med en yta på ca 1200 m² inklusive personaldel, förråd, och försörjningssystem. Tekniklokalen ska vara en modulär, skalbar och legobaserad lösning.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industrifastighet med tillhörande kontor för Falu Plast AB.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Markanvisning. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av industrihus i Falun, et 1
Avser nybyggnad av industribyggnader som kommer vara uppdelat i 3 olika byggnader som kommer vara i tre etapper. Första etappen 1000 kvm. Andra etappen 1100 kvm Tredje etappen 600 kvm.
Nybyggnad av logistiklokal, kontorsutrymmen mm. i Borlänge
Avser nybyggnad av logistiklokal med tillhörande last- och lossningsfaciliteter samt kontors- och personalutrymmen.
Utökning av industriområde i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Ingarvets industriområde.
Nybyggnad av industri i Vansbro
Detaljplanelagt för småindustri. Högsta byggnadshöjd är åtta meter. Tomtarea: 14 120 m²
Tillbyggnad av lager i Ludvika
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager. Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.
Utbyggnad av lager i Malung
Syftet med den nya detaljplanen är i första skedet att möjliggöra en utökning av elverkets fastighet för att öka lagerytan och skapa utrymme för en lastbil med släp. Den nya detaljplanen ska även möjliggöra för eventuell framtida byggnation av elverk och där till samhörigt ändamål, såsom ställverk etc.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Tilldelad markanvisning.
Nybyggnad av industri i Falun
Norr om västra Tallen, delvis mark för mer verksamhet och 20 tal villatomter. Kommunen är exploatör.
Nybyggnad av reningsverk i Malung
Nybyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av ambulansgarage i Vansbro
Avser nytt ambulansgarage för Region Dalarna. Ny byggnad ansluts mot befintlig byggnad. Ny ambulansstation är en byggnad i två plan. Plan ett har en area på cirka 260 kvm BTA. Plan två har en area på cirka 240 kvm BTA.
Nybyggnad av industriradhus i Gonäs, Ludvika
Avser nybyggnad av industriradhus med 26 lokaler på Björnmossens industriområde i Ludvika. Varje lokal blir ca 6x12 m.
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av industri, kontor, handel m.m i Noret, Leksand
Projektet avser ett nytt handelsområde.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Tilldelad markanvisning.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 32 ha ledig industrimark.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 1
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. I etapp 2 som finns på projektid: 1550960 och utförs först rustar man upp bioreningen som är i sämst skick. Detta avser etapp 1, upprustning av resterande reningsverk.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Nybyggnad av bostadshus inrymmande 4 åretruntbostäder.
Rivning av vattenverk i Malung
Rivning av vattenverk i Öje, Malung.
Nybyggnad av betongindustri i Malung
Nybyggnad av betongstation.
Byte av överhettare på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser att tillverka en ny komplett ÖH3, demontera befintlig ÖH3 och installera den nya ÖH3. I Anläggningen ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Skruvpress för slamavvattning
Avser att byta ut befintlig slamavvattningsutrustning på Borlänge avloppsreningsverk.
Nybyggnad av panncentral i Sundborn, Falun kommun
Avser nybyggnad av komplett panncentral för fjärrvärmeproduktion i Sundborn.
Ombyggnad av industrihus i Malung
Ombyggnad av industrihus. Man skall skapa ett arkiv i befintliga lokaler.
Ombyggnad av industrihus i Mora
ombyggnad av industribyggnad till 3 kontor.
Nybyggnad av virkestork i Säter
Sågen 1 - nybyggnad av industribyggnad (4 virkestorkar).
Nybyggnad av verkstad i Borlänge
Nybyggnad av verkstad med spolmöjligheter.
Tillbyggnad av industrihus i Vansbro
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Tillbyggnad av verkstadslokal.
Rivning av industrihus i Säter
Säters kommun har beslutat att riva byggnader f.d. plåtslageri i Säter. Byggnaderna består av huvudbyggnad i två plan ca 130 m2-, tillbyggnad i stålkonstruktion i ett plan ca 130 m2-, uthus i ett plan ca 100 m2. och är belägen på fastigheten Säter Dalsbyn 2:18 i Säter.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Anmälan för ändrad planlösning av industribyggnad (verket, industriminne, museum) inom fastigheten avesta 2:43.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Falun
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Mora
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av lagerlokal, 220 kvm.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Mora
Nybyggnad av logistikbyggnad.
Nybyggnad av processverkstad i Ludvika
Nybyggnad av maskinhus/processverkstad. Cirka 95 kvm golvyta.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, industrihotell.
Tillbyggnad av verkstad i Mora
Förhandsbesked för tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av lifthus.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av lusthus till skyddad uteplats.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov för nybyggnad av sophus och molok samt rivning av befintligt sophus.
Nybyggnad av pumpstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation på Västra Sälen 7:323.
Nybyggnad av lager i Orsa
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av molok i Avesta
Bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare (sopstation) inom fastigheten motorn 1, avesta kommun.
Nybyggnad av virkesterminal i Avesta
Bygglov för nybyggnad av volymhall, permanent virkesmagasin inom fasttigheten krylbo 8:16, avesta kommun.
Nybyggnad av växthus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation 7069 inom fastigheten karlbo 15:1, avesta kommun.
Nybyggnad av återvinningsstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av byggnad med skärmtak/förråd.
Tillbyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av förråd inom fastigheten månsbo 1:27, avesta kommun.
Tillbyggnad av panncentral i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (panncentral) inom fastigheten horndalsbyn 19:21, avesta kommun.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av sophus/källsorteringshus och uppsättande av plank.
Nybyggnad av cistern i Malung
Bygglov för uppförande av 2 st cisterner på Holarna 48:1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av fasad på industribyggnad inom fastigheten lastaren 4, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (byggnad 272) inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad inom fastigheten föraren 2, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av pulpettak på industribyggnad inom fastigheten västanfors 7:11, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad samt nybyggnad av tank.
Nybyggnad av förråd i Orsa
Bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av fågelplattform.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Håltagning och montering av en port industri-/lagerlokal.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Säter
Enbacka 1:27 - upplag för uppställning av containrar (återvinningsstation) och nybyggnad av plank.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mora
Fasadbyte på industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Fasadändring av industribyggnad med ny takskjutport.
Ombyggnad av förråd i Älvdalen
Flytt av befintlig skidskolebyggnad och toalettbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av två växthus.
Nybyggnad av sophus i Malung
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av panncentral i Leksand
Nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av pumpstation i Malung
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av förråd i Malung
Bygglov för nybyggnad av byggnad för askupplag på Ryhagen 1:1.
Nybyggnad av förråd i Malung
Bygglov för nybyggnad av eldpallkoja och lada på Rörbäcksnäs 40:50.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd (sandficka).
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.