Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (9)
Borlänge (23)
Falun (14)
Gagnef (6)
Hedemora (1)
Leksand (14)
Ludvika (9)
Mora (10)
Orsa (1)
Rättvik (5)
Säter (4)
Vansbro (4)
Älvdalen (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Nybyggnad av anrikningsverk, nya gruvlavar mm i Grängesberg
Projekteringsarbetet startar under 2016. Byggnation i samband med återupptagande av gruvbrytning.
Nybyggnad av fabrik i Mora
Tidiga planer. Avser nybyggnad av naturgasutvinnings fabrik.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av industriområde i Smedjebacken
65 hektar detaljplanelagd industrimark redo att nyttjas av företag.
Nybyggnad av industri i Dala-Järna
69 400 kvm industritomt - Kvarnåker. Detaljplanelagt för industri. Området är inte avstyckat i tomter.
Nybyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Planer finns för en ny ÅVC i Djurås. Byggstart kan tidigast ske 2021.
Nybyggnad av industri i Vansbro
Industritomt på 42 900 kvm.
Nybyggnation av verksamhet, Lyviksberget, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av Biltema på Lyviksberget i Ludvika.
Nybyggnad av industri i Vansbro
Detaljplanelagt för småindustri. Högsta byggnadshöjd är sju meter. Tomtarea: 13 734 m²
Nybyggnad av industri i Vansbro
Detaljplanelagt för småindustri. Högsta byggnadshöjd är åtta meter. Tomtarea: 14 120 m²
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Nybyggnad av industri i Säter
Industrimark i centrala delarna av Stora Skedvi (Kyrkbyn). TOMTAREA: 18 100 m²
Nybyggnad av industri i Mockfjärd
TOMTAREA: 12 048 m²
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 hektar ledig mark.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Om- och tillbyggnad av vattenverk i Avesta
Avser tillbyggnad och ombyggnad av Brunnbäck vattenverk. Tillbyggnaden görs i direkt anslutning till befintligt vattenverk i källarplan och ska innehålla ny maskinutrustning. Ombyggnation avser ny elutrustning i befintligt vattenverk.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Underhåll av rötkammare på avloppsreningsverk i Falun
Omfattar arbete, tjänster och material för tömning, rengöring, inspektion, reparation och förbättringsåtgärder i båda rötkammarna. Entreprenaden delas upp i två huvuddelar där varje rötkammare avser en huvuddel.
Nybyggnad av lokaler i Rättvik
Nybyggnad lagerlokaler.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 1
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. I etapp 2 som finns på projektid: 1550960 och utförs först rustar man upp bioreningen som är i sämst skick. Detta avser etapp 1, upprustning av resterande reningsverk.
Ombyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Projektet avser upprustning av återvinningscentralen, gjutning av betongfickor samt platta till förrådsbyggnad.
Rivning av vattenverk i Malung
Rivning av vattenverk i Öje, Malung.
Nybyggnad av hall i Borlänge
Utförande av markarbeten samt uppförande av tälthall för upplag av stålprodukter. Markarbeten ska tillskapas hårdgjord yta. I entreprenaden ska även en hallbyggnad på 5000m² samt belysning av området levereras och installeras
Ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung, etapp 3
Avser ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung. Etapp 3 avser delen som återstår mot öster och kommer vara avsedd för lokaler med möjlighet för industri, verkstad, förråd etc. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 2056625 och 2056655.
Leverans av vätskekylaggregat - AB Borlänge Energi
Avser leverans av ett luftkylt vätskekylaggregat. Kylaggregatet ska fungera som kylkapacitet till ett nytt lokalt fjärrkylasystem.
Lokalanpassning till konditori i Borlänge
Två lokaler i bottenplan ska sammanslås till en lokal och bli ett konditori med bageridel. Tidigare användning av lokalerna har varit skobutik samt secondhandbutik.
Nybyggnad av vattenverk i Hedemora
Nybyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i industribyggnad/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Malung
Avser tillbyggnad av lager på ca 160 kvm.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt rivningslov.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pegelkur.
Nybyggnad av pumpstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av pumpstation samt rivningslov för rivning av befintlig pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation för dricksvatten.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av två förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för nybyggnad av väderskydd (tälttak).
Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov för skärmtak på altan.
Tillbyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, skärmtak .
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad med skärmskydd till digital informationsskylt.
Tillbyggnad av lager i Mora
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av lagerlokal.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad planlösning av industribyggnad inom fastigheten målaren 5, avesta kommun.
Ny spånsuganläggning i Gagnef
Bygglov nybyggnad - Spånsuganläggning.
Nybyggnad av cistern i Gagnef
Ansökan om bygglov, nybyggnad ovanjordisk cistern för Adblue.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för anläggande av anläggning, självtvätt för bilar.
Tillbyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov för att utöka befintlig cykelparkering med tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för montage av utrymningstrapp, Rivningslov för rivning av tält Bågfilen 13.
Nybyggnad av cistern i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Rättvik
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Rättvik
Nybyggnad takad cykelparkering.
Nybyggnad av pumpstation i Rättvik
Nybyggnad tryckstegring vatten.
Nybyggnad av pumpstation i Leksand
Nybyggnad tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förråd i Rättvik
Nybyggnad vindskydd för hästar.
Nybyggnad av lager i Säter
Mora 124:2 - tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall (padel) samt anordnande av parkering t.o.m. 2031-02-16.
Nybyggnad av lager i Avesta
Nybyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Fyrken 2 - tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av förråd i Säter
Handsken 1 - rivning av komplementbyggnad (förråd), renovering av jordkällare samt marklov för ändring av markbeläggning (anläggande av parkering samt planteringar).
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad (fd scoutstuga) inom fastigheten rutbo 1:1, avesta kommun.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av nedbrunnen komplementbyggnad ("tvättstugan") inom fastigheten avesta 2.54, avesta kommun.
Nybyggnad av cistern i Mora
Tidsbegränsat bygglov för cistern.
Nybyggnad av förråd i Falun
Tidsbegränsat bygglov för förråd.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält inom fastigheten målaren 5, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall samt uppställning av container inom fastigeten krylbo 6.10, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tält 2 st.
Nybyggnad av lager i Borlänge
tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tält.
Tillbyggnad av skärmtak i Leksand
Tillbyggnad bilhall, skärmtak över containrar.
Tillbyggnad av industrihus i Älvdalen
Tillbyggnad industribyggnad.
Rivning av fläktrum i Älvdalen
Rivning av fläktrum.
Nybyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.