Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (12)
Borlänge (12)
Falun (28)
Gagnef (2)
Hedemora (9)
Leksand (13)
Ludvika (16)
Mora (14)
Orsa (5)
Rättvik (4)
Säter (8)
Vansbro (8)
Älvdalen (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industrifastighet med tillhörande kontor för Falu Plast AB.
Nybyggnad av ambulansgarage i Vansbro
Avser nytt ambulansgarage för Region Dalarna.
Nybyggnad av industri i Dala-Järna
69 400 kvm industritomt - Kvarnåker. Detaljplanelagt för industri. Området är inte avstyckat i tomter.
Nybyggnad av industri i Vansbro
Industritomt på 42 900 kvm.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Markanvisning. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av industrihus i Falun, et 1
Avser nybyggnad av industribyggnader som kommer vara uppdelat i 3 olika byggnader som kommer vara i tre etapper. Första etappen 1000 kvm. Andra etappen 1100 kvm Tredje etappen 600 kvm.
Nybyggnad av logistiklokal, kontorsutrymmen mm. i Borlänge
Avser nybyggnad av logistiklokal med tillhörande last- och lossningsfaciliteter samt kontors- och personalutrymmen.
Nybyggnation av verksamhet, Lyviksberget, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av Biltema på Lyviksberget i Ludvika.
Utökning av industriområde i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Ingarvets industriområde.
Nybyggnad av industri i Vansbro
Detaljplanelagt för småindustri. Högsta byggnadshöjd är sju meter. Tomtarea: 13 734 m²
Nybyggnad av industri i Vansbro
Detaljplanelagt för småindustri. Högsta byggnadshöjd är åtta meter. Tomtarea: 14 120 m²
Nybyggnad av industri i Säter
Industrimark i centrala delarna av Stora Skedvi (Kyrkbyn). TOMTAREA: 18 100 m²
Nybyggnad av industri i Säter
Industrimark, belägen på mark med särskilda miljöförutsättningar. Tomtarea: 8 400 m²
Nybyggnad av industri i Vansbro
Byggklara tomter på LååsPers väg och Bergsvägen i Saltvik i Vansbro.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Tilldelad markanvisning.
Nybyggnad av reningsverk i Malung
Nybyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av industri, kontor, handel m.m i Noret, Leksand
Projektet avser ett nytt handelsområde.
Om- och tillbyggnad av vattenverk i Avesta
Avser tillbyggnad och ombyggnad av Brunnbäck vattenverk. Tillbyggnaden görs i direkt anslutning till befintligt vattenverk i källarplan och ska innehålla ny maskinutrustning. Ombyggnation avser ny elutrustning i befintligt vattenverk.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Upprustning av bilprovning i Malung
Avser upprustning av den gamla verkstaden/besiktningslokalen i Malung. Lokalen kommer att besikta personbilar och lätta lastbilar upp till 3 500 kg och kommer få en strategisk placering.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Tilldelad markanvisning.
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 32 ha ledig industrimark.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 1
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. I etapp 2 som finns på projektid: 1550960 och utförs först rustar man upp bioreningen som är i sämst skick. Detta avser etapp 1, upprustning av resterande reningsverk.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av hall i Borlänge
Utförande av markarbeten samt uppförande av tälthall för upplag av stålprodukter. Markarbeten ska tillskapas hårdgjord yta. I entreprenaden ska även en hallbyggnad på 5000m² samt belysning av området levereras och installeras
Rivning av pappersbruk i Fredriksberg, Ludvika
Rivning av ett f.d. pappersmassabruk i Fredriksberg i Ludvika kommun. Ca 20 st byggnader av varierande storlek och skick, samt utomhusinstallationer (cisterner, ledningar mm) samt en ca 60 m hög murad skorsten.
Installation av 3 st fjärrvärmecentraler i Falun
Avser installation av tre nya undercentraler inkl. styr- och övervakning, uppkoppling av styr och övervakningssystem. Entreprenaden är uppdelad i två delar: Del 1: Alla arbeten och allt material till undercentralerna på Kvarnbergsvägen 1G och 2B. Del 2: Alla arbeten och allt material till undercentralen på Källviksvägen 5.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Avesta
Avser nytt fläktrum samt ny ventilation i del av Markusskolan i Avesta.
Byte av överhettare på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser att tillverka en ny komplett ÖH3, demontera befintlig ÖH3 och installera den nya ÖH3. I Anläggningen ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Nybyggnad av panncentral i Sundborn, Falun kommun
Avser nybyggnad av komplett panncentral för fjärrvärmeproduktion i Sundborn.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Malung
Ombyggnad av industrihus. Man skall skapa ett arkiv i befintliga lokaler.
Nybyggnad av vattenverk i Hedemora
Nybyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av bilverkstad i Mora
tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av magasin i Vansbro
tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Tillbyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av lager i Falun
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Mora
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av processverkstad i Ludvika
Nybyggnad av maskinhus/processverkstad. Cirka 95 kvm golvyta.
Nybyggnad av industrihus i Malung
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av virkestork i Säter
Sågen 1 - nybyggnad av industribyggnad (4 virkestorkar).
Tillbyggnad av lager i Malung
Avser tillbyggnad av lager på ca 160 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, Rivningslov för hel byggnad Ludvika 4:55.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Bergbacken 1- tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för ändrad användning/fasadändring av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av vattenkiosk.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad av 4 st slogbodar.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av växthus i Säter
Landa 95:2 - tidsbegränsat bygglov i 10 år för nybyggnad av komplementbyggnad (växthus) samt uppställning av containrar.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (väderskyddad ficka för sandningsgrus) inom fastigheten krylbo 8:21, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerhall (tält).
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av lokal.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av lusthus för bullerskyddad uteplats.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över containrar inom fastigheten åsbo 4:2, avesta kommun.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov för nybyggnad av sophus (flytt av sophus).
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av två förråd.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för cykelparkering.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av växthus samt förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av förråd (nya förskolan balders) inom fastigheten pilen 2, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Orsa
Bygglov för att ändra taklutning.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av enklare byggnad för väderskydd till skyddsrummets entré, samt mindre kallförråd.
Nybyggnad av tvätthall i Orsa
Bygglov för nybyggnad av fordonstvätt.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten Pilen 1, Avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten yxan 1, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd samt cykelställ.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av förråd/komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerlokal, Bygglov för ändrad användning av industrilokal till idrottslokal Väghyveln 2.
Nybyggnad av uthus i Falun
Anmälan av nybyggnad av uthus, Marklov för ändring av marknivå och uppförande av bullervall Ingarvsvreten 4,6.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Falun
Anmälan av tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av panncentral i Orsa
Anmälan för installation av fettavskiljare.
Nybyggnad av förråd i Mora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Orsa
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Anmälan om tillbyggnad av kedjetransportör på stålfackverk över ravin inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun, Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält, väderskydd för mätutrustning inom fastigheten krylbo 8:12, avesta kommun Krylbo 8:9,8:12.
Ombyggnad av industrihus i Mora
Anmälan om väsentligt ändrad planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om ändring planlösning i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vansbro
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerlokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.