Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (11)
Borlänge (20)
Falun (25)
Gagnef (2)
Hedemora (4)
Leksand (3)
Ludvika (11)
Mora (11)
Orsa (1)
Rättvik (6)
Säter (3)
Vansbro (2)
Älvdalen (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge
Avser förstärkning av Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge. Verket ska rustas upp och 4 dammluckor ca 8x17 meter stora ska bytas ut. Ingår gör även anläggande av fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av industri i Dala-Järna
69 400 kvm industritomt - Kvarnåker. Detaljplanelagt för industri. Området är inte avstyckat i tomter.
Nybyggnad av industri i Vansbro
Industritomt på 42 900 kvm.
Nybyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Planer finns för en ny ÅVC i Djurås. Byggstart kan tidigast ske 2022.
Nybyggnation av verksamhet, Lyviksberget, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av Biltema på Lyviksberget i Ludvika.
Nybyggnad av logistiklokal, kontorsutrymmen mm. i Borlänge
Avser nybyggnad av logistiklokal med tillhörande last- och lossningsfaciliteter samt kontors- och personalutrymmen.
Nybyggnad av företagshotell i Falun
Avser nybyggnation av företagshotell i Östra Tallen, Falun.
Tillbyggnad av lager i Ludvika
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager. Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.
Ombyggnad av Främby reningsverk i Falun
Avser ombyggnad av Främby reningsverk för att säkerställa driften av reningsverket sett ur ett långsiktigt perspektiv. Det gäller både teknisk drift och miljötillstånd för verksamheten, Ombyggnationen är planerat att genomföras som en utförandeentreprenad.
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 hektar ledig mark.
Om- och tillbyggnad av vattenverk i Avesta
Avser tillbyggnad och ombyggnad av Brunnbäck vattenverk. Tillbyggnaden görs i direkt anslutning till befintligt vattenverk i källarplan och ska innehålla ny maskinutrustning. Ombyggnation avser ny elutrustning i befintligt vattenverk.
Upprustning av bilprovning i Malung
Avser upprustning av den gamla verkstaden/besiktningslokalen i Malung. Lokalen kommer att besikta personbilar och lätta lastbilar upp till 3 500 kg och kommer få en strategisk placering.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 1
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. I etapp 2 som finns på projektid: 1550960 och utförs först rustar man upp bioreningen som är i sämst skick. Detta avser etapp 1, upprustning av resterande reningsverk.
Nybyggnad av lokaler i Rättvik
Nybyggnad lagerlokaler.
Underhåll av rötkammare på avloppsreningsverk i Falun
Omfattar arbete, tjänster och material för tömning, rengöring, inspektion, reparation och förbättringsåtgärder i båda rötkammarna. Entreprenaden delas upp i två huvuddelar där varje rötkammare avser en huvuddel.
Ombyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Projektet avser upprustning av återvinningscentralen, gjutning av betongfickor samt platta till förrådsbyggnad.
Nybyggnad av hall i Borlänge
Utförande av markarbeten samt uppförande av tälthall för upplag av stålprodukter. Markarbeten ska tillskapas hårdgjord yta. I entreprenaden ska även en hallbyggnad på 5000m² samt belysning av området levereras och installeras
Rivning av pappersbruk i Fredriksberg, Ludvika
Rivning av ett f.d. pappersmassabruk i Fredriksberg i Ludvika kommun. Ca 20 st byggnader av varierande storlek och skick, samt utomhusinstallationer (cisterner, ledningar mm) samt en ca 60 m hög murad skorsten.
Installation av 3 st fjärrvärmecentraler i Falun
Avser installation av tre nya undercentraler inkl. styr- och övervakning, uppkoppling av styr och övervakningssystem. Entreprenaden är uppdelad i två delar: Del 1: Alla arbeten och allt material till undercentralerna på Kvarnbergsvägen 1G och 2B. Del 2: Alla arbeten och allt material till undercentralen på Källviksvägen 5.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Avesta
Avser nytt fläktrum samt ny ventilation i del av Markusskolan i Avesta.
Byte av överhettare på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser att tillverka en ny komplett ÖH3, demontera befintlig ÖH3 och installera den nya ÖH3. I Anläggningen ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Nybyggnad av panncentral i Sundborn, Falun kommun
Avser nybyggnad av komplett panncentral för fjärrvärmeproduktion i Sundborn.
Lokalanpassning till konditori i Borlänge
Två lokaler i bottenplan ska sammanslås till en lokal och bli ett konditori med bageridel. Tidigare användning av lokalerna har varit skobutik samt secondhandbutik.
Nybyggnad av vattenverk i Hedemora
Nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerlokal, Bygglov för ändrad användning av industrilokal till idrottslokal Väghyveln 2.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, Rivningslov för hel byggnad Ludvika 4:55.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av virkestork i Säter
Sågen 1 - nybyggnad av industribyggnad (4 virkestorkar).
Tillbyggnad av lager i Malung
Avser tillbyggnad av lager på ca 160 kvm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt rivningslov.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Leksand
Tillbyggnad skärmtak.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av byggnad och marklov för schaktning.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Utvändig ändring, byte av avloppspumpstation.
Ombyggnad av stall i Rättvik
Ändrad användning från förråd till djurstall.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerhall (tält).
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av lusthus för bullerskyddad uteplats.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pegelkur.
Nybyggnad av pumpstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av pumpstation samt rivningslov för rivning av befintlig pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över containrar inom fastigheten åsbo 4:2, avesta kommun.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av två förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten yxan 1, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av förråd/komplementbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för anläggande av anläggning, självtvätt för bilar.
Tillbyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov för att utöka befintlig cykelparkering med tak.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i industribyggnad/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av uthus i Falun
Anmälan av nybyggnad av uthus, Marklov för ändring av marknivå och uppförande av bullervall Ingarvsvreten 4,6.
Nybyggnad av förråd i Mora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Anmälan om tillbyggnad av kedjetransportör på stålfackverk över ravin inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun, Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält, väderskydd för mätutrustning inom fastigheten krylbo 8:12, avesta kommun Krylbo 8:9,8:12.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om ändring planlösning i industribyggnad.
Nybyggnad av cistern i Gagnef
Ansökan om bygglov, nybyggnad ovanjordisk cistern för Adblue.
Nybyggnad av cistern i Mora
Tidsbegränsat bygglov för cistern.
Nybyggnad av förråd i Falun
Tidsbegränsat bygglov för förråd.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av kylanläggning i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kylmaskin.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält inom fastigheten målaren 5, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Falun
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bod för (hygienmodul).
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerlokal.
Nybyggnad av pumpstation i Rättvik
Nybyggnad tryckstegring vatten.
Nybyggnad av förråd i Rättvik
Nybyggnad övernattningsstuga.
Tillbyggnad av lager i Mora
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av lagerlokal.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad planlösning av industribyggnad inom fastigheten målaren 5, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av skrotficka till värmeisolerat utrymme.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov och marklov för tillbyggnad av industribyggnad/ affärshus/kontorshus.
Rivning av förråd i Säter
Handsken 1 - rivning av komplementbyggnad (förråd), renovering av jordkällare samt marklov för ändring av markbeläggning (anläggande av parkering samt planteringar).
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (väderskyddad ficka för sandningsgrus) inom fastigheten krylbo 8:21, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av värmeväxlare för ventilation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad avloppspumpstation.
Nybyggnad av lager i Säter
Mora 124:2 - tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall (padel) samt anordnande av parkering t.o.m. 2031-02-16.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad av 4 st slogbodar.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Nybyggnad av industritält.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av komplementbyggnad och rivning av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov för att plocka ner modulfabrik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.