Alla aktuella industriprojekt i Dalarnas län

Avesta (8)
Borlänge (29)
Falun (19)
Gagnef (5)
Hedemora (3)
Leksand (16)
Ludvika (16)
Mora (11)
Orsa (1)
Rättvik (6)
Säter (5)
Vansbro (7)
Älvdalen (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av anrikningsverk, nya gruvlavar mm i Grängesberg
Projekteringsarbetet startar under 2016. Byggnation i samband med återupptagande av gruvbrytning.
Nybyggnad av fabrik i Mora
Tidiga planer. Avser nybyggnad av naturgasutvinnings fabrik.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av industri i Vansbro
Avser nytt ambulansgarage för Region Dalarna.
Nybyggnad av industri i Dala-Järna
69 400 kvm industritomt - Kvarnåker. Detaljplanelagt för industri. Området är inte avstyckat i tomter.
Nybyggnad av industriområde i Smedjebacken
75 hektar detaljplanelagd industrimark redo att nyttjas av företag.
Nybyggnad av industri i Vansbro
Industritomt på 42 900 kvm.
Nybyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Planer finns för en ny ÅVC i Djurås. Byggstart kan tidigast ske 2021.
Nybyggnad av tekniklokal i Dalarnas län
Tekniklokal för delvis kritisk verksamhet med en yta på ca 1200 m² inklusive personaldel, förråd, och försörjningssystem. Tekniklokalen ska vara en modulär, skalbar och legobaserad lösning.
Utökning av industriområde i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Ingarvets industriområde.
Nybyggnation av verksamhet, Lyviksberget, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av Biltema på Lyviksberget i Ludvika.
Nybyggnation av industrihotell vid Lyviksberget, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av industri i Mockfjärd
TOMTAREA: 12 048 m²
Nybyggnad av industri i Vansbro
Detaljplanelagt för småindustri. Högsta byggnadshöjd är sju meter. Tomtarea: 13 734 m²
Nybyggnad av industri i Vansbro
Detaljplanelagt för småindustri. Högsta byggnadshöjd är åtta meter. Tomtarea: 14 120 m²
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 hektar ledig mark.
Om- och tillbyggnad av vattenverk i Avesta
Avser tillbyggnad och ombyggnad av Brunnbäck vattenverk. Tillbyggnaden görs i direkt anslutning till befintligt vattenverk i källarplan och ska innehålla ny maskinutrustning. Ombyggnation avser ny elutrustning i befintligt vattenverk.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerhall, Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad Sandviken 1:85.
Underhåll av rötkammare på avloppsreningsverk i Falun
Omfattar arbete, tjänster och material för tömning, rengöring, inspektion, reparation och förbättringsåtgärder i båda rötkammarna. Entreprenaden delas upp i två huvuddelar där varje rötkammare avser en huvuddel.
Nybyggnad av tryckstegringsstationer i Idre
Omfattar nybyggnad av två olika tryckstegringsstationer (Djuploken, Neptunus) för att förse både Idre by och Himmelfjäll m.fl. med dricksvatten från den framtida nya vattentäkten ”Storåa”.
Nybyggnad av lokaler i Rättvik
Nybyggnad lagerlokaler.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 1
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. I etapp 2 som finns på projektid: 1550960 och utförs först rustar man upp bioreningen som är i sämst skick. Detta avser etapp 1, upprustning av resterande reningsverk.
Ombyggnad av återvinningscentral i Djurås Gagnef
Projektet avser upprustning av återvinningscentralen, gjutning av betongfickor samt platta till förrådsbyggnad.
Rivning av vattenverk i Malung
Rivning av vattenverk i Öje, Malung.
Nybyggnad av hall i Borlänge
Utförande av markarbeten samt uppförande av tälthall för upplag av stålprodukter. Markarbeten ska tillskapas hårdgjord yta. I entreprenaden ska även en hallbyggnad på 5000m² samt belysning av området levereras och installeras
Lokalanpassning till konditori i Borlänge
Två lokaler i bottenplan ska sammanslås till en lokal och bli ett konditori med bageridel. Tidigare användning av lokalerna har varit skobutik samt secondhandbutik.
Leverans av vätskekylaggregat - AB Borlänge Energi
Avser leverans av ett luftkylt vätskekylaggregat. Kylaggregatet ska fungera som kylkapacitet till ett nytt lokalt fjärrkylasystem.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Hedemora
Nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt rivningslov.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Avesta
Nybyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Säter
Kullsveden 1:15 - tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Malung
Bygglov för tillbyggnad av industri på Mobyarna 10:36. .
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom hantverkaren 3, avesta kommun, Marklov för va-ledningar inom fastigheten hantverkaren 3, avesta kommun Hantverkaren 3. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Malung
Avser tillbyggnad av lager på ca 160 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Vansbro
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av bryggeri i Ludvika
Rivningslov för del av byggnad , p12 gränden/spendrups bryggeri.
Rivning av skorsten i Ludvika
Rivningslov för del av byggnad rivning av skorsten till före detta pannrum.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad (fd scoutstuga) inom fastigheten rutbo 1:1, avesta kommun.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av nedbrunnen komplementbyggnad ("tvättstugan") inom fastigheten avesta 2.54, avesta kommun.
Rivning av skärmtak i Falun
Rivningslov för rivning av väderskydd för elbilsladdare samt reklamtavla.
Rivning av växthus i Falun
Rivningslov för rivning av växthus.
Rivning av förråd i Hedemora
Rivningslov gällande fallfärdig lada.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall samt uppställning av container inom fastigeten krylbo 6.10, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tält 2 st.
Nybyggnad av lager i Borlänge
tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tält.
Tillbyggnad av skärmtak i Malung
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Leksand
Tillbyggnad bilhall, skärmtak över containrar.
Tillbyggnad av industrihus i Leksand
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Älvdalen
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad slogbod, Marklov Foskros 10:6.
Nybyggnad av sophus i Rättvik
Nybyggnad sorteringsskjul för avfall.
Nybyggnad av skärmtak i Rättvik
Nybyggnad takad cykelparkering.
Nybyggnad av pumpstation i Leksand
Nybyggnad tryckstegringsstation för vatten.
Nybyggnad av pumpstation i Leksand
Nybyggnad tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Älvdalen
Nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av förråd i Rättvik
Nybyggnad vindskydd för hästar.
Rivning av pumpstation i Säter
Uggelbo 15:8 - rivning av byggnad (råvattenstation).
Rivning av förråd i Älvdalen
Rivning komplementbyggnad.
Rivning av fläktrum i Älvdalen
Rivning av fläktrum.
Rivning av förråd i Säter
Säter 2:1 (säters ip) - rivning av komplementbyggnad (förråd).
Tillbyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov för att utöka befintlig cykelparkering med tak.
Utvändigt underhåll av lager i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industri-/lagerbyggnad och anmälan för lokalanpassning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av industribyggnad/montering av port.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för montage av utrymningstrapp, Rivningslov för rivning av tält Bågfilen 13.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av cistern i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Rivning av industrihus i Vansbro
Ansökan om rivningslov för industrilokaler.
Ombyggnad av tvätthall i Mora
Anmälan för installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av industrihus i Mora
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning och brandskydd för industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Anmälan nybyggnad förråd.
Rivning av industrihus i Ludvika
Anmälan om rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av förråd i Borlänge
Anmälan om ändring av verksamhet/planlösning i förråd/garage industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad (tälthall) samt rivningslov.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av tryckstegningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation för dricksvatten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.