Alla aktuella industriprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Tillbyggnad av lager i Ludvika
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager. Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.
Nybyggnad av omklädningsrum, tankhallar och verkstad i Ludvika
Nybyggnad av omklädningsrum, tankhallar och verkstäder.
Nybyggnad av industriradhus i Gonäs, Ludvika
Avser nybyggnad av industriradhus med 26 lokaler på Björnmossens industriområde i Ludvika. Varje lokal blir ca 6x12 m.
Nybyggnad av Affärsverksamheter på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av Affärsverksamheter för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Nybyggnad av lagerlokal i Ludvika
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Uppförande av tillfällig tältbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Uppställning av baracker/byggbodar.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
tillbyggnad av "kur" för ventilationsaggregat.
Nybyggnad av växthus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av förråd i Ludvika
Anmälan om rivning annat.
Rivning av förråd i Ludvika
Anmälan om rivning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.