Alla aktuella industriprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industrifastighet med tillhörande kontor för Falu Plast AB.
Utökning av industriområde i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Ingarvets industriområde.
Nybyggnad av industri i Falun
Norr om västra Tallen, delvis mark för mer verksamhet och 20 tal villatomter. Kommunen är exploatör.
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark.
Nybyggnad av panncentral i Sundborn, Falun kommun
Avser nybyggnad av komplett panncentral för fjärrvärmeproduktion i Sundborn.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Tillbyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av lager i Falun
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av lifthus.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov för nybyggnad av sophus och molok samt rivning av befintligt sophus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad samt nybyggnad av tank.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Fasadändring av industribyggnad med ny takskjutport.
Nybyggnad av växthus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av två växthus.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan av installation/ändring av vatten och avlopp i industribyggnad.
Nybyggnad av uthus i Falun
Anmälan om nybyggnad av uthus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd (sandficka).
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd/omklädningsrum samt rivning av förråd.
Rivning av reningsverk i Falun
Rivning av ett litet reningsverk.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumphus.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av växthus i Falun
Nybyggnad av växthus 20 kvm till äldreboende.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.