Alla aktuella industriprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 hektar ledig mark.
Underhåll av rötkammare på avloppsreningsverk i Falun
Omfattar arbete, tjänster och material för tömning, rengöring, inspektion, reparation och förbättringsåtgärder i båda rötkammarna. Entreprenaden delas upp i två huvuddelar där varje rötkammare avser en huvuddel.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt rivningslov.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av två förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för nybyggnad av väderskydd (tälttak).
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov för rivning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Falun
Tidsbegränsat bygglov för förråd.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i industribyggnad/kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.