Alla aktuella industriprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industrifastighet med tillhörande kontor för Falu Plast AB.
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industriområde. Totalt 3 tomter till försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Falun, et 1
Avser nybyggnad av industribyggnader som kommer vara uppdelat i 3 olika byggnader som kommer vara i tre etapper. Första etappen 1000 kvm. Andra etappen 1100 kvm Tredje etappen 600 kvm.
Utökning av industriområde i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Ingarvets industriområde.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 hektar ledig mark.
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark.
Installation av 3 st fjärrvärmecentraler i Falun
Avser installation av tre nya undercentraler inkl. styr- och övervakning, uppkoppling av styr och övervakningssystem. Entreprenaden är uppdelad i två delar: Del 1: Alla arbeten och allt material till undercentralerna på Kvarnbergsvägen 1G och 2B. Del 2: Alla arbeten och allt material till undercentralen på Källviksvägen 5.
Nybyggnad av panncentral i Sundborn, Falun kommun
Avser nybyggnad av komplett panncentral för fjärrvärmeproduktion i Sundborn.
Nybyggnad av växthus i Falun
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Tillbyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av lager i Falun
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad samt nybyggnad av tank.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov för rivning av förråd och timmersorteringsbana inkl. hus.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation med plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan av installation/ändring av vatten och avlopp i industribyggnad.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Falun
Anmälan av tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd samt cykelställ.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av lifthus.
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov för nybyggnad av sophus (flytt av sophus).
Nybyggnad av sophus i Falun
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för cykelparkering.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av växthus samt förråd.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.