Alla aktuella industriprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge
Avser förstärkning av Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge. Verket ska rustas upp och 4 dammluckor ca 8x17 meter stora ska bytas ut. Ingår gör även anläggande av fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.
Nybyggnad av logistiklokal, kontorsutrymmen mm. i Borlänge
Avser nybyggnad av logistiklokal med tillhörande last- och lossningsfaciliteter samt kontors- och personalutrymmen.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av hall i Borlänge
Utförande av markarbeten samt uppförande av tälthall för upplag av stålprodukter. Markarbeten ska tillskapas hårdgjord yta. I entreprenaden ska även en hallbyggnad på 5000m² samt belysning av området levereras och installeras
Byte av överhettare på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser att tillverka en ny komplett ÖH3, demontera befintlig ÖH3 och installera den nya ÖH3. I Anläggningen ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Lokalanpassning till konditori i Borlänge
Två lokaler i bottenplan ska sammanslås till en lokal och bli ett konditori med bageridel. Tidigare användning av lokalerna har varit skobutik samt secondhandbutik.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om ändring planlösning i industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerlokal, Bygglov för ändrad användning av industrilokal till idrottslokal Väghyveln 2.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av lusthus för bullerskyddad uteplats.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerlokal.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av skrotficka till värmeisolerat utrymme.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av byggnad och marklov för schaktning.
Nybyggnad av kylanläggning i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kylmaskin.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.