Alla aktuella industriprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge
Avser förstärkning av Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge. Verket ska rustas upp och 4 dammluckor ca 8x17 meter stora ska bytas ut. Ingår gör även anläggande av fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.
Nybyggnad av logistiklokal, kontorsutrymmen mm. i Borlänge
Avser nybyggnad av logistiklokal med tillhörande last- och lossningsfaciliteter samt kontors- och personalutrymmen.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Byte av överhettare på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser att tillverka en ny komplett ÖH3, demontera befintlig ÖH3 och installera den nya ÖH3. I Anläggningen ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Skruvpress för slamavvattning
Avser att byta ut befintlig slamavvattningsutrustning på Borlänge avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av lagerlokal, 220 kvm.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av hall för uthyrning/lager.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av lusthus till skyddad uteplats.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av byggnad med skärmtak/förråd.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för ändrad användning/fasadändring av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Nybyggnad av tälthall.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av övrigt.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.