Alla aktuella industriprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge
Avser förstärkning av Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge. Verket ska rustas upp och 4 dammluckor ca 8x17 meter stora ska bytas ut. Ingår gör även anläggande av fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.
Nybyggnad av lokverkstad i Borlänge, etapp 2
Avser nybyggnad av lokverkstad för 2 platser. Etapp1 2131020
Nybyggnad av utomhusspår för godsvagnar i Borlänge, etapp 1
Avser utomhusspår för godsvagnsreparationer.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad samt omklädningsrum.
Skruvpress för slamavvattning
Avser att byta ut befintlig slamavvattningsutrustning på Borlänge avloppsreningsverk.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, ändring i brandskydd samt utökning av lokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av lagerlokal, 220 kvm.
Nybyggnad av verkstad i Borlänge
Nybyggnad av verkstad med spolmöjligheter.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad 2 st.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, industrihotell.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält, lagerhall.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.
Tillbyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av byggnad med skärmtak/förråd.
Tillbyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av sophus/källsorteringshus och uppsättande av plank.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Håltagning och montering av en port industri-/lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Mindre tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Borlänge
Ommålning av fasad för industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tälthall.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av hall för uthyrning/lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Ändring av fasad samt ny skylt.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.