Alla aktuella industriprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tekniklokal i Dalarnas län
Tekniklokal för delvis kritisk verksamhet med en yta på ca 1200 m² inklusive personaldel, förråd, och försörjningssystem. Tekniklokalen ska vara en modulär, skalbar och legobaserad lösning.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av hall i Borlänge
Utförande av markarbeten samt uppförande av tälthall för upplag av stålprodukter. Markarbeten ska tillskapas hårdgjord yta. I entreprenaden ska även en hallbyggnad på 5000m² samt belysning av området levereras och installeras
Byte av överhettare på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser att tillverka en ny komplett ÖH3, demontera befintlig ÖH3 och installera den nya ÖH3. I Anläggningen ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Leverans av vätskekylaggregat - AB Borlänge Energi
Avser leverans av ett luftkylt vätskekylaggregat. Kylaggregatet ska fungera som kylkapacitet till ett nytt lokalt fjärrkylasystem.
Lokalanpassning till konditori i Borlänge
Två lokaler i bottenplan ska sammanslås till en lokal och bli ett konditori med bageridel. Tidigare användning av lokalerna har varit skobutik samt secondhandbutik.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för anläggande av anläggning, självtvätt för bilar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för montage av utrymningstrapp, Rivningslov för rivning av tält Bågfilen 13.
Nybyggnad av cistern i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tält 2 st.
Nybyggnad av lager i Borlänge
tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tält.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pegelkur.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och uppställning av modulskåp.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, skärmtak .
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal på tak.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad med skärmskydd till digital informationsskylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.