Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Örebro
Avser nybyggnad flerbostadshus samt lokaler och garage under mark. Samtliga byggnader får en trästomme.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av bostäder i det nya bostadsområdet Tamarinden i Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Örebro
Avser nybyggnad flerbostadshus och en förskola, utemiljöer . Samtliga byggnader får en trästomme.
Nybyggnad av flerbostadshus och park i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ca 200 bostäder samt att anlägga en allmän park. Byggtiden beräknas till 2 1/2 - 3 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 180 hyresrätter i det nya bostadsområdet Tamarinden, Örebro.
Påbyggnad av fastighet med bostäder i Karlskoga
Avser påbyggnad av Galleria Kulan och biblioteket med nya bostäder och funktioner
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad 139 hyresrätter i det nya bostadsområdet Tamarinden i Örebro.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Mosås, Örebro
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse och en förskola i den nordvästra delen av Mosås. Förslaget beräknas möjliggöra cirka 70 bostäder i form av friliggande villor, parhus och radhus samt en mindre andel flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Örebro, etapp 2
Avser nybyggnad av 93 lägenheter. Etapp 1 kallas Österäng och finns på projektid: 1487400.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i botten. Lokaler finns på hela bottenplan och ovanpå byggs 4 huskroppar i våningar mellan 4-6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 49 lägenheter i CV-området i Örebro. Brf Fabriken blir 3-5 våningar höga. Huskropparna binds ihop med inglasade balkonger.
Nybyggnad av trygghetsboende mm, etapp 2
Planer finns för en etapp 2 efter byggnation av etapp 1 som finns på projektid: 1348356. Omfattning i etapp 2 är för dagen oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av bostäder i kvarteret Fjärdingsmannen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad flerbostadshus med 54 lägenheter och som högst 6 våningar. Byggnaden kommer att vara L formad och i källare kommer det bli teknikrum och förråd . Ett cykelförråd kommer att byggas separat.
Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 26 lgh, Karlskoga.
Nybyggnad av flerbostadshus, butiker och lokaler i Örebro
Avser nybyggnad av ett punkthus och kommersiella lokaler i 10 våningar. Varberga Centrum-projektet delas upp i olika delprojekt. Detta avser delprojekt 1. Delprojekt 2 finns på projektid: 1408653.
Nybyggnad av bostäder, vårdlokaler mm i Fjugesta, Lekeberg
Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse huvudsakligen i 1-3 våningsbyggnader för cirka 30 bostäder, byggande av vård, skapa goda förutsättningar för rekreation, både inom privat och allmänna platser samt förlängning av Dommarringsvägen som ansluter mot Fjugesta Byväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnation av fler lägenheten vid Västra Strandparken i Askersund.
Totalupprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser totalupprustning av 1 huskropp inrymmande innehåller idag 83 st lägenheter, 2 affärslokaler, verkstad samt förråds.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Avser nybyggnad av fyra stycken flerbostadshus med totalt 16 lägenheter i två plan, samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken, Karlskoga
Avser nybyggnad av radhus i två plan.
Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken, Karlskoga
Avser nybyggnad av radhus i 2 plan. Området kommer att byggas tillsammans med Kvarter A. Id 1397557
Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken, Karlskoga
Avser nybyggnad av radhus i 2 plan. Området kommer att byggas tillsammans med Kvarter B ID 2129488
Rivning, renovering och nybyggnad på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus B byggs om från vårdboende och administration till lokaler för administration och hemvård/hemsjukvård. Hus D och E som idag inrymmer gruppbostäder ska rivas och sedan byggas på nytt. Hus E kommer vara vård- och omsorgsboende på ca 1781 kvm/BTA och 20 boenderum. Nybyggnad av Hus D entré/vinterträdgård, på övervåningen blir det lokaler för dagvård, huset är på ca 576 kvm/BTA. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622541, 1224313
Nybyggnad av flerbostadshus/radhus i Odensbacken, Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar. Ca 400 BTA.
Stam- och badrumsrenovering i flerbostadshus , Örebro
Granrisvägen 25 handlas upp som en option från projektid: 2024982 och är seniorboende består av 82 lägenheter och 1 gemensamhetslokal, varav 69 av lägenheterna ingår i entreprenaden eftersom man i ett tidigare projekt renoverade övriga lgh samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av radhus i Nora
Avser nybyggnad av 9 enplans-radhus i Nora.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer för nybyggnad flerbostadshus med 9 lgh samt två förråd till varje huvudbyggnad.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontorshus i Örebro
Avser nybyggnad av 8 lägenheter, Örebro.
Nybyggnad av LSS boende i Örebro
Avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter samt 3 st enfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter i suterräng i Kumla.
ROT-renovering av förläggning inom Villingsberg skjutfältsområde, Karlskoga kommun
Avser renovering och invändig ombyggnation BTA ca 345 kvm. Samt tillhörande komplementbyggnad BTA ca 34 kvm. Entreprenaden avser främst, förutom renovering av ytskikt, att åtgärda fuktskador i husgrund, vissa rumsförändringar och brandskyddsåtgärder. Samtliga tekniska installationer byts ut. Utvändigt renoveras fasad, fönster och yttertak. Byte av serviser för el och VA, nya markförlagda kanalisationer förekommer och befintliga borrhål för bergvärme kompletteras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Örebro
Avser nybyggnad 4 enbostadshus Höckerkulla 3:44,3:38,3:45,3:37.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Degerfors
Avser ombyggnadsåtgärder av 16st balkonger vid Slingan 6, på de 4 översta våningarna av 7 våningar. Balkongernas djup ska ökas samt byggas in med glasparti.
ROT-renovering på flerbostadshus i Kopparberg
Avser ROT renovering å flerbostadshus, stamrenovering, renovering badrum samt fönsterbyte på flerbostadshus på Gärdet.
Nybyggnad av grupphus i Kumla
Avser nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Lövet 11,10,Barken 9.
Ombyggnad till LSS och kortidsboende i Örebro
Avser ombyggnation. Hyresgästanpassning för korttidsboende och LSS verksamhet för barn och ungdomar.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning och nybyggnad av garage/carport i Örebro, etapp 2
Avser garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Befintliga byggnader har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser etapp 2. Garageportexperten levererar portar.
Ombyggnad värme och ventilation i flerbostadshus i Kumla
Avser installation av FX-aggregat och värmepumpar i flerbostadshus på Andréns väg 2-10 och 12-20 i Kumla.
Ramavtal avseende hantverkstjänster El, Hällefors
Ramavtal avseende hantverkstjänster El. Avtalstid 2022-07-01 - 2024-06-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende hantverkstjänster Rör, Hällefors
Ramavtal avseende hantverkstjänster Rör. Avtalstid 2022-07-01 - 2024-06-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Byte av fönster och balkongdörrar Franzensväg 14 - 18 i Kumla.
Renovering av gruppboenden i Kopparberg
Avser ytskiktsrenovering i gemensamhets- och personalutrymmen på två gruppboenden. Objekt: Bergmansvägen 12, 714 30 Kopparberg Bergmästaregatan 22, 714 30 Kopparberg
Renovering av gruppboenden i Kopparberg
Avser renovering av ytskikt två gruppboenden i Kopparberg. Objekt: Bergmansvägen 12, 714 30 Kopparberg Bergmästaregatan 22, 714 30 Kopparberg
Installation av solceller i flerbostadshus i Örebro
Planer finns på installation av solceller på radhus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Karlskoga.
Renovering av 12 st badrum om c.a 3 kvm st. Badrumen var rotrennoverad 1994 på enkelt sätt så gamla kaklet och klinkert sitter kvar bakom plastmattor och måste rivas nu. Brunnar ska bytas och värmerörs genomgångar ska flyttas in i väggen. Föreningen tar på sig dessa kostnader medan den boende står för ny vägg och golvbeklädnad plastmattor ev kakel o klinkert samt ev. nya vvs artiklar. Ingen asbets har hitills hittats i de renoveringar som har gjorts. Offert önskas då på föreningens kostnad och för de boende separat.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hällefors
Avser att bygga om/till från 4 små lägenheter till 2 lite större.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av balkonger Almen 20 Örebro
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av balkonger ,Vallmon 8. Örebro
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
OVK besiktning. Planerat projekt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Ändrad användning samlingslokal till bostäder.
Ombyggnad av lokal i Nora
Avser en mindre ändring av lokal för anpassa till flyktingboende
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Planer på att byta fönster samt målning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av skärmtak på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).