Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca. 500 bostäder. Igångsättning ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ca 375 lägenheter samt lokaler.
Nybyggnad av bostäder på Örnsro i Örebro
Planer finns för nybyggnation av bostäder i det nya kvarteret Söderport.
Nybyggnad av bostäder i Ormesta, Örebro, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Örebro
Avser nybyggnad flerbostadshus samt lokaler och garage under mark. Samtliga byggnader får en trästomme.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av bostäder i det nya bostadsområdet Tamarinden i Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Örebro
Avser nybyggnad flerbostadshus och en förskola, utemiljöer . Samtliga byggnader får en trästomme.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av totalt ca 300 bostäder i etapp 4A & 4B.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnation av 4 huskroppar med parkeringsgarage och skyddsrum under dessa samt 1 fristående hus. Det totala antalet lägenheter är 131 st. BOA: ca 7 700 m². BTA Bostad: ca 10 700 m². BTA total: ca 16 300 m²
Nybyggnad av höghus i Örebro
Avser nybyggnad av 16 våningar vid Österplan. Planen är att det ska bli 16 våningar och egentligen handlar det om två hus, det andra lite lägre på en tomt där det idag finns en obemannad bensinstation.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Nora
Planer finns på eventuellt nybyggnad av vård- och omsorgsboende med ca 100 lägenheter i 2-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Gustavsvik, Örebro
Avser nybyggnad av ca 106 hyresrätter i 3 till 4 våningar, Källeruds Park vid Gustavsvik.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och centrumanvändning i Örebro
Plaer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 300 lägenheter, lokaler samt övriga ytor till en höjd motsvarande 6 till 10 våningar på den södra och östra delen av kvarteret Fåfängan.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Örebro, huvuddel 3
Huvuddel 3 ”Nyproduktion” omfattar nyproduktion av fyra lamellhus innehållande 90 lägenheter. Lamellhusen står på en sockelvåning. Sockelvåningens tak är ett terrassbjälklag som utgör fri-/grönyta för lamellhusen. Sockelvåning består av lokaler, en daglig varuhandel på ca 2000 kvm med invändig last/lossning, restaurang/café, kontor och butikslokaler. Sockelvåningen i sin tur är placerat på ett nytt parkeringsgarage innehållande ca 120 p-platser och källare som ska byggas för att uppfylla kvarterets parkeringsbehov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Adolfsberg
Avser nybyggnad av 51 lägenheter i 4 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Örebro, etapp 2
Avser nybyggnad av 93 lägenheter. Etapp 1 kallas Österäng och finns på projektid: 1487400.
Nybyggnad av bostäder, handelshus och idrottshall i Askersund
Planer finns på nybyggnad av bostäder, affärslokaler, parkeringsytor samt en idrottshall.
Nybyggnad av bostäder, i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder .
Nybyggnad av trygghetsboende mm, etapp 2
Planer finns för en etapp 2 efter byggnation av etapp 1 som finns på projektid: 1348356. Omfattning i etapp 2 är för dagen oklar.
Nybyggnad av LSS-boende i Karlskoga
Planer för nybyggnad av LSS-boende. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2026
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av bostäder. ca 3 300 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av bostäder. Fastighetens areal är 3 731 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av bostäder. Fastighetens areal är 7 093 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-100 lägenheter i området Österplan, Örebro. Butik i bottenplan samt garage under mark.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 2
Option från projektid: 1518333. Totalrenovering av flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Värme, vatten, ventilation och avlopp bytes i dess helhet inom fastigheterna. Elen i området bytes, varje huskropp får en egen servis. Solcellsanläggning installeras på några av hustaken. Samtliga komplementbyggnader rives och uppföres i ny skepnad. Garage och carportar ingår ej i denna entreprenad. Etapp 2 består av 96 lägenheter fördelat på 8 hus med 12 lägenheter i varje. En ny tvättstuga uppförs på gård 8. Förråds- och cykelhus uppförs på samtliga gårdar. Totalt för alla etapper är det 377 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser stadsutveckling i form av ny- och ombyggnation av flerbostadshus. Omfattar även stora markarbeten med nya GC-vägar, lågfartsgator, utveckling av befintliga grönytor och nya mötesplatser. Denna etapp är option från Etapp A, B och C.
Nybyggnad av bostäder, vårdlokaler mm i Fjugesta, Lekeberg
Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse huvudsakligen i 1-3 våningsbyggnader för cirka 30 bostäder, byggande av vård, skapa goda förutsättningar för rekreation, både inom privat och allmänna platser samt förlängning av Dommarringsvägen som ansluter mot Fjugesta Byväg.
Nybyggnad av flerbostadshus, butiker och lokaler i Örebro
Avser nybyggnad av ett punkthus och kommersiella lokaler i 10 våningar. Varberga Centrum-projektet delas upp i olika delprojekt. Detta avser delprojekt 1. Delprojekt 2 finns på projektid: 1408653.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av bostäder i kvarteret Fjärdingsmannen.
Nybyggnad av generationsboende i Almby , Örebro
Avser nybyggnation av generationsboende för studenter och äldre i Almby kyrkpark. Husen byggs i 3 våningar, den övre våningen får karaktären av vindsvåning – där finns studentlägenheterna. Boendet får 38 lägenheter varav 16 studentlägenheter. Genom en loftgång kan man enkelt ta sig mellan huskropparna och till ett gemensamt vardagsrum, där det finns ett mindre kaffekök och plats för 50 sittande.
Nybyggnad av bostäder i Nora
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Stensnäs i Nora tätort och att på platsen möjliggöra för nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av fyra flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sörby, Örebro
Avser nybyggnad av 38 bostadsrätter i Sörby, Örebro.
Nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse i Åsbro, etapp 1
I etapp 1 planerar man för nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse. Ca 30-40 bostäder. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse i Åsbro, etapp 2
Omfattning i etapp 2 ännu oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1351439. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse i Åsbro, etapp 3
Omfattning i etapp 3 ännu oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1351439
Nybyggnad av bostäder, Storängsstrand i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder i Storängsstrand.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Avser nybyggnad av 24 bostadsrättslägenheter i radhus.
Nybyggnad av småhus i Marieberg, Örebro
Avser nybyggnad av par- och kedjehus med 27 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av villaområde i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av drygt 40 villor. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro, etapp 2
Avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus med 3 våningar. Etapp 1 finns på projektid: 1549718.
Totalupprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser totalupprustning av 1 huskropp inrymmande 60 lägenheter i 6 plan samt lokaler i bottenplan.
Om- och nybyggnad av bostäder och lokaler i Örebro, huvuddel 2
Huvuddel 2 ”Ombyggnation” omfattar en ombyggnation av lamellhusen innehållande 39 lägenheter, dessutom tillskapas ca. 10 lägenheter på vinden. Husen är benämnda ”Tegelhuset” och ”Hörnhuset". Entréplan och våning 2 ovan består av kommersiella lokaler liksom halva våning 3 på Hörnhuset. Ombyggnationen innefattar delvis nya planlösningar och samtliga installationer byts ut. På hörnhuset ingår omfattande fasadarbeten och ett takbyte. Lokalerna innehåller bl.a café/restaurang, butik, kontor och tandläkare.
Nybyggnad av äldreboende i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med 24 lägenheter. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av bostäder i Åbytorp
Detaljplanen möjliggör byggnation av bostäder i Åbytorp, Långgälla. Främst villatomter men även mindre flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus, Kumla
Avser nybyggnad av 14 radhus om 161 kvadratmeter i tre våningar Exploatering finns på projektid: 1522412.
Nybyggnad av bostäder, i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder
Nybyggnad av bostäder, Bricketorp i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder
Nybyggnad av radhus i Karlskoga
Avser nybyggnad av 14 radhus på 112kvm .
Nybyggnad av parhus i Hallsberg
Nybyggnad av 6 st parhus samt 2 st flerbilscarport med teknikrum och förråd.
Nybyggnad av punkthus i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av punkthus.
Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken, Karlskoga
Planer finns för utveckling av Aggerudsvikarna med bostäder. 3 planlagda bostadskvarter markanvisas. Det norra kvarteret (A) - Lärdomen 1 - är avstyckat sedan tidigare. Det mellersta (B) och södra kvarteret (C), utgör delar av fastigheterna Aggrud 2:36, 2:37 och 2:38. Två exploateringskvarter kommer bildas inför kommande marköverlåtelse. Detta projekt avser kvarter A.
Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken, Karlskoga
Planer finns för utveckling av Aggerudsvikarna med bostäder. 3 planlagda bostadskvarter markanvisas. Det norra kvarteret (A) - Lärdomen 1 - är avstyckat sedan tidigare. Det mellersta (B) och södra kvarteret (C), utgör delar av fastigheterna Aggrud 2:36, 2:37 och 2:38. Två exploateringskvarter kommer bildas inför kommande marköverlåtelse. Detta projekt avser kvarter B.
Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken, Karlskoga
Planer finns för utveckling av Aggerudsvikarna med bostäder. 3 planlagda bostadskvarter markanvisas. Det norra kvarteret (A) - Lärdomen 1 - är avstyckat sedan tidigare. Det mellersta (B) och södra kvarteret (C), utgör delar av fastigheterna Aggrud 2:36, 2:37 och 2:38. Två exploateringskvarter kommer bildas inför kommande marköverlåtelse. Detta projekt avser kvarter C.
Nybyggnad av radhus och villor i Nora
Syftet med detaljplanen är huvudsakligen att möjliggöra för bostäder i form av radhus och villor på platsen.
Nybyggnad av radhus, Kumla
Planerar nio radhus om 167 kvadratmer i tre våningar. Exploatering finns på projektid: 1522412.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser fasad och fönsterbyte på fyra hus var av två är på option. Objektet är beläget Majorsgatan 3 och 6, för optionen Majorsgatan 4 och 2 i Örebro
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser stamrenovering, takbyte, tilläggsisolering av ytterväggar, nya fönster, nya entré och tamburdörrar, ny ventilationslösning, nya skärmtak över källarnedgångar, viss förändring av planlösningar och inglasade balkonger på Höglundagatan 10 och Tallbacksvägen 24-26.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser stamrenovering, takbyte, tilläggsisolering av ytterväggar, nya fönster, nya entré och tamburdörrar, ny ventilationslösning, nya skärmtak över källarnedgångar, viss förändring av planlösningar och inglasade balkonger på Norrbygatan 14-34.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av tre flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter i suterräng.
Ombyggnad av restaurang till lägenheter i Örebro
Ombyggnad från restaurang till 6 st lägenheter samt en lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
ROT-renovering på flerbostadshus i Kopparberg
Avser stamrenovering, renovering badrum samt fönsterbyte på flerbostadshus på Gärdet.
Ändrad användning av kyrka till bostäder i Frövi, Lindesberg
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från kyrka till bostadsändamål för att möjliggöra för bostäder på platsen.
Invändig rivning inför upprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser rivning av lägenhetsskiljande väggar, ytskikt samt vissa tekniska installationer och omfattar 83 st lägenheter BOA 2832 kvm och 2 affärslokaler LOA ca 500 kvm. Option finns på fortsatt rivning av källare, entrè och vindsplan som fortlöper i direkt anslutning till rivning av lägenheterna. Avsikten är att förbereda huset inför kommande totalentreprenad med start våren 2022 projekt ID 1053510 .
Renovering av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering och viss ombyggnad av 1 flerbostadshus. Arbetets omfattning: - renovering och viss ombyggnad av källarplan och trapphusplan. - tilläggsisolering och viss ombyggnad av det lägre vindsplanet. - stambyte, ändring och modernisering av byggnadens el-, tele-, ventilations-, vatten-, avlopps- och värmesystem. - utbyte av byggnadens fönster, balkongdörrar, yttertak och takavvattning. - renovering och viss ändring av byggnadens fasad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Örebro
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Byte av fönster i flerbostadshus i Fjugesta, Lekebergs kommun
Avser byte av fönster i 13 lägenhetshus, Kv Tallen, Ekhagagatan 1-13 i Fjugesta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning av byggnader i Hallsbergs tätort
Avser komplett rivning av 5 st byggnader samt eventuell marksanering. Adress: - Elofhuset, Werners väg 3, Hallsberg, (Stocksätter 1:1). - Sommarstuga Kvarsätter, Kvarsätterssjöväg 61, Hallsberg, (Kvarsätter 2:1). - Ladubyggnad, Gränden, Östansjö, (Gatugårda 1:61) - Ladubyggnad och pumphus, Bäcksjögatan, (Östansjö 1:56). - Kv. Berg, Allégatan 78-88, Hallsberg, rivning av husgrund samt eventuell sanering och borttagning av markförlagd behållare (Berg 4-14)
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Kumla
Avser utbyte av frånluftsfläktar utan återvinning till nytt FX-system kopplat till ny värmepump. Objektens läge: Kvarngatan 24 ,26 och 28, 30 i Kumla.
Takbyte på flerbostadshus i Degerfors
Avser byte från platt tak till sadeltak inom fastigheten Jannelund 10:2 och 10:3 i Degerfors.
Installation av boendesprinkler på vårdboende i Örebro
Avser installation av boendesprinkler inom vård och omsorgsboende med 60 st boenderum på Kv. Vilan 2 - Olaus Petri vårdcentral – Hus 12.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser ändring fasader på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser tillbyggnad (takkupor) flerbostadshus, inredning av vind till lägenheter.
Brandlarm i äldreboende och lägenheter i Degerfors
Projektet avser automat brandlarm i äldreboende samt privata hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av flerbostadshus (9 lgh).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hällefors
Utbyte av befintligt luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ändring som påverkar brandskyddet, ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser ventilationsarbete och byte av balkongdörrar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt teknikrum samt installation av eldstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt växthus, skärmtak för cyklar och parkering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus (balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Degerfors
Fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av ytterdörrar till 351 lägenheter.
Tillbyggnad av kedjehus i Örebro
Bygglov, tillbyggnad av kedjehus/radhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Askersund
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus och carport.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.