Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av stadsdel i Örebro
En central men naturnära stadsdel växer fram. Pappersbruket erbjuder unika och natursköna omgivningar i kombination med stadspuls och kultur. Vid det gamla Pappersbruket förvandlas 155 000 kvm industrimark till cirka 2 000 nya bostäder med närhet till Osets naturreservat, Hjälmaren och Svartån med småbåtshamnen. Samtidigt ligger citykärnan bara ett par kilometer härifrån.
Nybyggnad av bostäder i Kumla
Avser nybyggnad av 31 radhus och 2 flerbostadshus med 52 lägenheter. Upplåtelseformen kommer vara blandad. Mellan huskropparna kommer odlingar med enbart ätbara växter att grönska, bilbersåer runt parkeringsytor och medvetna materialval kommer pressa ner kvarterets CO2-tal och blir ett klimatsmart bostadsprojekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus med 54 lägenheter samt komplementbyggnad.
Rot-renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser ROT- renovering av 225 lägenheter En total renovering med ombyggnad ventilation, stambyte, renovering kök och badrum samt fönsterbyte. Etapp 1 innefattar Tengvallsgatan 2-28. Etapp 2 innefattar Tengvallsgatan 32-52 som även är optionsdelen.
ROT-renovering av flerbostadshus i Hallsberg
Avser stambyte, upprustning av kök och badrum, nya ytskikt och ventilation i flerbostadshus med 93 lägenheter och 4 lokaler. Även tvättstugor och allmänna utrymmen ingår. Objektets läge: Nytorgsgatan 6-8 i Hallsberg
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Ombyggnation av studentlägenheter och lokaler i Örebro
Avser renovering byggnader innehållande lokaler och studentlägenheter på Studentgatan 4,8 och 12. Studentlägenheter byggs om från korridorsboende till enskilda studentlägenheter samt renovering av övriga korridorslägenheter. Markarbeten kommer att ingå. Etapp 1 innefattar Studentgatan 4, 8, 12. Option: Etapp 2 innefattar Studentgatan 14, 16 som även är optionsdelen. Totala antalet lägenheter efter renovering/ombyggnation är ca 177 lgh i 5 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Örebro
Avser nybyggnad av 59 bostadsrättslägenheter. I entréplan kommer det att finnas en inspirerande co-working lokal för hemarbete där föreningens medlemmar kan hyra en kontorsplats. Gemensam takterrass byggs.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser invändig renovering av flerbostadshus på Ekängsgatan 3-21, Kv. Nåtlaren 10 Örebro. Kök, badrum och wc/d totalrenoveras med nya installationer, inredning och ytskikt. Övriga rum, hallar och utrymmen renoveras med nya ytskikt, el och värmeinstallationer
Stambyte och badrumsrenivering mm i flerbostadshus, Vivalla i Örebro
Avser bla stambyte, badrumsrenovering, ombyggnad av undercentral samt omfattande ledningsbyte och mark- och finplanering.
Byggentreprenad för Fortifikationsverket, Örebro län
Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg, mark samt installation. Objektet är beläget inom Örebro län. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av parhus i Askersund
Avser nybyggnad av parhus. I första skedet kommer 4 lägenheter att göras klar med planerad inflyttning Q12024.
Nybyggnad av enfamiljshus i Örebro
Nybyggnad av 20st. enbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 8 hyresradhuslägenheter i en länga.
Ombyggnad av befintliga lokaler till trygghetsbostäder i Nora
Avser ombyggnation av befintliga lokaler till trygghetsbostäder vid Åkerby Herrgård i Nora. Kontaktman söker en byggherre som köper marken och sedan driver hela processen till färdiga Trygghetsbostäder. Se även tillhörande id; 1035562, 1089922; 1614190.
Nybyggnad av gruppbostäder i Örebro
Avser 6 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
Nybyggnad av enbostadshus samt flerbostadshus i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 9 villatomter samt en tomt för mindre flerbostadshus. Området är beläget i Ekeby, i korsningen Ekebygatan/Lv 642. Ekeby IP (fotbollsplan) bör även tas med i detaljplanen då området inte detaljplanelagts.
Nybyggnad av parhus i Örebro
Planer för nybyggnad av 12 parhus i två plan.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Planer finns för nybyggnad radhus samt rivning av byggnader.
Nybyggnad av radhusområde i Hallsberg
Entreprenaden avser nybyggnation av ett radhusområde med lägenheter i Hallsberg. Byggnaderna ska uppföras i ett (1) eller två (2) våningsplan. Byggnadernas totala area är cirka 1400 - 2000 m2, BOA.
Ventilation- och takarbeten mm på flerbostadshus i Karlskoga
Arbetena omfattar takarbeten, ventilationsarbeten samt i viss mån el-telearbeten. Ny FTX-ventilation, nya fläktrum samt nya yttertak.
Nybyggnad av gruppbostäder i Örebro
Avser 6 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
Nybyggnad av gruppbostäder i Örebro
Avser 6 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
Nybyggnad av kedjehus i Kumla
Nybyggnad av rad/kedjehus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Örebro
Nybyggnad av tre enbostadshus. Husen ska köpas färdigbyggda och sedan installeras på plats.
Byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus i Kumla
Byte av fönster och balkongdörrar i lägenheterna, plåtarbeten relaterade till fönster/dörr-montage samt utvändiga putslagningar och invändiga målningslagningar. Objektet är beläget på Von Rosensteins väg 7 - 11 och Franzens väg 5, Kumla.
Modernisering av fastighetsautomation för Futurum Fastigheter i Örebro
Styr- och övervakningsentreprenad i form av modernisering av övergripande system för fastighetsautomation, Desigo, inom Futurums fastighetsbestånd som utgörs av förskolor, skolor, brandstationer, bostäder, omsorgsboenden och lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av flerbostadshus med fläktrum på tak. Ändrad användning av kontorslokaler till tre lägenheter.
Relining i flerbostadshus i Degerfors
Objektet avser relining av Åkaregatan 4, 6 och 8 på grund av ålder på befintliga avlopp och dagvattenledningar. Tre hus med tre våningar.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Degerfors
Objektet avser totalentreprenad för installation av solcellsanläggning på Degerforsbyggen:s fastigheter Jannelund 10:2, Stora Valla 6:4, Bruket 7:2 och Bruket 5:3.
Fasadrenovering i Vivalla, Örebro garnison
Fasadrenovering av två huvudbyggnader inklusive flera mindre byggnader. Målning och putslagning av lättbetongfasad på skyddsobjekt. Inom Örebro garnison.
Nytt system gällande fasadhissar i Örebro
Avser insamlande av information gällande nytt system för fasadunderhåll.
Lokalanpassning av korttidsboende i Kumla
Avser mindre verksamhetsanpassningar av delar av befintliga lokaler samt allmänna underhållsåtgärder inom två byggnader på fastigheten Smedstorpet 4 i Kumla kommun. Lokalerna nyttjas av Socialförvaltningen som på platsen driver ett korttidsboende för barn med särskilda behov.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nora
Avser utbyte av fönster, fönsterdörrar, entrédörrar och därtill förenlig målning och plåtbeslagning. Adress: Bergslagsgatan 29 A-H och Trädgårdsgatan 12 A-H, 14 A-H, Nora kommun.
Rivning av enbostadshus i Kopparberg
Rivning av 3 stycken bostads på Nya Vägen 15:1.
Fasad-och fönsterbyte på flerbostadshus i Nora
Avser avser utbyte av fasadpanel samt fönster och balkongdörrar och därtill förenlig målning och plåtbeslagning. Adress: Kungsgatan 22-24 i Nora
Utbyte av värmecentral i flerbostadshus i Degerfors
Avser utbyte av VS-komponenter i Flerbostadshus på Västra Jannelund 1–4 samt Västra Jannelund 17 A och B i Degerfors.
Byte av fönster på seniorbostäder mm i Fjugesta
Fönsterbyte på seniorboende Björken, Letstigen 16 i Fjugesta samt byte av fönster i markplan på Tegelgatan 11 och Storgatan 10.
Utvändigt underhåll flerbostadshus i Karlskoga
Avser utvändigt underhåll på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Fasadändring av flerbostadshus, fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönster, dörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Degerfors
Planer för puts av fasad på flerbostadshus.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Karlskoga
Avser renovering av två hydraulhissar där innerdörrar saknas idag. Renovering inför nya regler som träder i kraft om några år.
Rivning av garage i Örebro
Rivningslov för rivning av garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Installation/ändring av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Ändring planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nora
Installation av hiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Ändring av fasader på flerbostadshus.
Installation av solcellssystem på bostäder i Vretstorp och Pålsboda
Projektet omfattar i huvudsak installation av solcellssystem på Kuggängsvägen 22-27 i Pålsboda och Kristallgatan 21-31 i Vretstorp, Hallsberg kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av takpannor, från lerpannor till betongpannor på en fastighet.
Energisparande åtgärder i flerbostadshus i Karlskoga
Avser energisparande åtgärder. Vill installera prognosstyrning från SMHI för att sänka energiförbrukningen. Fastigheten har idag fjärrvärme med styrning via Armatech.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Askersund
Bygglov för ventilationshuv på taket.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).