Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Örebro
Avser nybyggnad flerbostadshus samt lokaler och garage under mark. Samtliga byggnader får en trästomme. Totalt 182 lägenheter tillsammans i Pimpinellen 1 och Citrongräset 1.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Örebro
Avser nybyggnad flerbostadshus och en förskola, utemiljöer . Samtliga byggnader får en trästomme. Totalt 182 lägenheter tillsammans i Pimpinellen 1 och Citrongräset 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnation av 4 huskroppar med parkeringsgarage och skyddsrum under dessa samt 1 fristående hus. Det totala antalet lägenheter är 131 st. BOA: ca 7 700 m². BTA Bostad: ca 10 700 m². BTA total: ca 16 300 m²
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 180 hyresrätter i det nya bostadsområdet Tamarinden, Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad 139 hyresrätter i det nya bostadsområdet Tamarinden i Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och centrumanvändning i Örebro
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter, lokaler samt övriga ytor till en höjd motsvarande 6 till 10 våningar på den södra och östra delen av kvarteret Fåfängan.
Nybyggnad av vårdboende i Örebro
Avser nybyggnad av ett vård och omsorgsboende med ca 100 lägenheter, Brickebacken Örebro.
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser invändig renovering av flerbostadshus på Ekängsgatan 3-21, Kv. Nåtlaren 10 Örebro. Kök, badrum och wc/d totalrenoveras med nya installationer, inredning och ytskikt. Övriga rum, hallar och utrymmen renoveras med nya ytskikt, el och värmeinstallationer
Totalupprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser totalupprustning av 1 huskropp inrymmande innehåller idag 83 st lägenheter, 2 affärslokaler, verkstad samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus/radhus i Odensbacken, Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar. Ca 400 BTA.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Planer finns för nybyggnad radhus samt rivning av byggnader.
Nybyggnad av garage och carport i Örebro, Etapp 3
Avser garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Befintliga byggnader har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer. Objektets läge: Tengvallsgatan 54-58, 64-68, 74-82 inom kvarteret Pingstliljan 3-5 i Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer för nybyggnad flerbostadshus med 9 lgh samt två förråd till varje huvudbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Örebro
Mycket tidiga planer för nybyggnad av 4 enbostadshus. Kan bli styckebyggda villatomter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser renovera gårdsbjälklag, tätskikt och trädgårdsanläggningen.
Rivning och nybyggnad av garage/carport i Örebro, etapp 3
Avser garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Befintliga byggnader har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser etapp 3. Garageportexperten levererar portar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter ca 30 kvm på vinden.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter ca 30 kvm på vinden
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Örebro
Avser byte av tak på Kliszow 1-3 . Ny taktäckning utförs som dubbelfalsad skivtäckning. Alla plåtklädda delar ska täckas med ny underlagspapp och ny plåt. Det ursprungliga utseendet ska bevaras i största möjliga mån.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer för tillbyggnad av flerbostadshus med att inreda en vind till lägenheter.
Installation av solceller i flerbostadshus i Örebro
Planer finns på installation av solceller
Nybyggnad av solceller i stadsdelen Ladugårdsängen i Örebro
Avser nybyggnation av solcellsanläggning på ett flerbostadshus i stadsdel/område Ladugårdsängen, Loggatan, Ladugatan och Visthusgatan Örebro.
Rivning och nybyggnad av garage/carport i Örebro
Avser garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Befintliga byggnader har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av hisstelefoner i tre hissar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).