Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Ormesta, Örebro
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter med 4-6 våningar. Ryssjan 1,2,3 Ormesta Örebro
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och centrumanvändning i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter, lokaler samt övriga ytor till en höjd motsvarande 6 till 10 våningar på den södra och östra delen av kvarteret Fåfängan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad 139 hyresrätter i det nya bostadsområdet Tamarinden i Örebro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av bostäder. Fastighetens areal är 3 731 kvm Tilldelat från markanvisning.
Rot-renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser ROT- renovering av 225 lägenheter En total renovering med ombyggnad ventilation, stambyte, renovering kök och badrum samt fönsterbyte. Etapp 1 innefattar Tengvallsgatan 2-28. Etapp 2 innefattar Tengvallsgatan 32-52 som även är optionsdelen.
Ombyggnation av studentlägenheter och lokaler i Örebro
Avser renovering byggnader innehållande lokaler och studentlägenheter på Studentgatan 4,8 och 12. Studentlägenheter byggs om från korridorsboende till enskilda studentlägenheter samt renovering av övriga korridorslägenheter. Markarbeten kommer att ingå. Etapp 1 innefattar Studentgatan 4, 8, 12. Option: Etapp 2 innefattar Studentgatan 14, 16 som även är optionsdelen. Totala antalet lägenheter efter renovering/ombyggnation är ca 177 lgh i 5 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. med ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Ormesta, Örebro,
Planer för nybyggnad av radhus 45 lägenheter i två plan.
Byggentreprenad för Fortifikationsverket, Örebro län
Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg, mark samt installation. Objektet är beläget inom Örebro län. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av enfamiljshus i Örebro
Nybyggnad av 20st. enbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 8 hyresradhuslägenheter i en länga.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Planer finns för nybyggnad radhus samt rivning av byggnader.
Nybyggnad av parhus i Örebro
Planer för nybyggnad av 12 parhus i två plan.
Nybyggnad av grupphus i Örebro
Nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostäder i Örebro
Avser 6 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
Nybyggnad av gruppbostäder i Örebro
Avser 6 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
Nybyggnad av gruppbostäder i Örebro
Avser 6 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Inredning av 5 stycken vindsvåningar..
Modernisering av fastighetsautomation för Futurum Fastigheter i Örebro
Styr- och övervakningsentreprenad i form av modernisering av övergripande system för fastighetsautomation, Desigo, inom Futurums fastighetsbestånd som utgörs av förskolor, skolor, brandstationer, bostäder, omsorgsboenden och lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av flerbostadshus med fläktrum på tak. Ändrad användning av kontorslokaler till tre lägenheter.
Fasadrenovering i Vivalla, Örebro garnison
Fasadrenovering av två huvudbyggnader inklusive flera mindre byggnader. Målning och putslagning av lättbetongfasad på skyddsobjekt. Inom Örebro garnison.
Nytt system gällande fasadhissar i Örebro
Avser insamlande av information gällande nytt system för fasadunderhåll.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönster, dörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Fasadändring av flerbostadshus, fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Ändring planlösning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Ändring av fasader på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).