Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (2)
Boden (7)
Gällivare (14)
Haparanda (2)
Jokkmokk (3)
Kalix (6)
Kiruna (10)
Luleå (34)
Pajala (1)
Piteå (14)
Älvsbyn (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av Kulturbyn för bostäder, mindre verksamheter, kontor samt förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Förutom lägenheter ingår flera större källare som ska kunna fungera som skyddsrum för 800 personer. I avtalet ingår också en option på ytterligare 32 lägenheter i samma område. (2017388)
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
Planuppdrag är beställt för att påbörja exploatering av fastigheten Biet, vid Bergnäsbron i centrala Luleå. Syftet är att bygga både bostäder och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Kiruna nya stadskärna, kvarter 91
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna nya stadskärna kv 91.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Nybyggnad av flerbostadshus, kv 4 Kiruna nya stadskärna.
Förtätning av bostäder i Luleå
Två olika förslag på förtätning har presenterats som skulle innebära 140 alternativt 190 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen i båda alternativen är fyra till fem våningar.
Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Ca 600 nya bostäder planeras totalt i flera etapper.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 brf lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad 88 lägenheter i två flerbostadshus med 5 & 6 våningar.
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Detaljplan för pitholm 1:40 - tillbyggnad av två våningsplan på befintliga huskroppar, munksundsbo.
Förtätning av bostäder i Luleå
Ombyggnad av gårdshus, påbyggnad bef fastighet mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Avser ca 60 lgh i hyresrätt.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Kvarter C. 4-5 våningar.
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av flerbostadshus med 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 3
Fasadrenovering, byte av fönster, installation av ventilationsaggregat inkl elarbeten.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 4
Fasadrenovering, byte av fönster, installation av ventilationsaggregat inkl elarbeten.
Nybyggnad av bostäder, etapp 1 i Kiruna
Det sker en stadsomvandling i Kiruna där en tredjedel av staden ska flyttas. Vi på TitanBygg har fått möjligheten att bygga radhus på två markanvisade tomter. Totalt planerar vi att bygga 35 bostäder i två etapper. Etapp 1 består av 18 radhus med en familjeanpassad planlösning med 4 sovrum i 2-plan på 115 kvm, varje bostad har tillgång till 2 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Gällivare
20 st småhus och ett flerbostadshus med 20 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Totalentreprenör har option från tidigare etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 30-45 lgh. fördelat på 1 st. hus i 4 vån. som ska uppföras på Kv. Mården 5 i Kalix. Upphandlingensker enligt SABOs upphandlingsmodell Flex. Med typhuset JSB:s –Trygga boende som referens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte, renovering av badrum mm i flerbostadshus i Piteå
Avser stambyte, badrumsrenovering samt byte av el och ventilation.
Exploateringsområde för enbostadshus i Haparanda
10-talet tomter. Beställare=markägare.
Nybyggnad av bostäder i Jokkmokk
Det aktuella förslaget handlar om att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse samt tillfällig vistelse i form av lägenhetshotell.
Påbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planer för påbyggnad av Gamen 21.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Planer på att bygga lägenheter på befintligt parkeringhus.
Ombyggnad till trygghetsboende i Luleå
Ändrad användning av äldreboende till trygghetsboende.
Nybyggnad av bostäder i Jokkmokk
Det aktuella förslaget handlar om att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av parhus i Gällivare
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av radhus, parhus i Kiruna
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och avstyckning av cirka 12 nya fastigheter.
ROT-renovering av flerbostadshus på Sveafältet i Boden
Avser ROT renovering av hus belägna på Sveafältet i Boden. Utförs som en partnering i tre etapper. Etapp 1– Sergeantsgatan 10 G – H 18 st lägenheter, Etapp 2 – Sergeantsgatan 10 A-F, 42 lägenheter samt Etapp 3 – Sergeantsgatan 8 A-H, 54 lägenheter plus ev förtätning och en förrådsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten nyköping 15.
Nybyggnad av grupphus i Luleå
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus, garage/carportar och förråd.
Ombyggnad till lägenheter i Boden
Ombyggnad till kontor och lägenheter.
ROT renovering av lägenheter för seniorboende i Gällivare
Entreprenaden avser att på delar av byggnaden inom kvarteret Enen genomföra ROT av ett antal lägenheter. Berörd yta: ca 1700 m2.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i Norrbottens län, paket 1
Ca 60 fastigheter i norra delen av Norrbottens län, paket 1.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i Norrbottens län, paket 2
Ca 60 fastigheter i södra delen av Norrbottens län, paket 2, Jokkmokk, Boden, Luleå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Piteå.
Stambyte och byte av elcentral mm i flerbostadshus i Öjebyn
Avser stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 7 och 9, Öjebyn, Piteå Kommun.
Byte av hissar i flerbostadshus i Piteå
Avser utbyte av totalt 6 st hissystem på Hamnplan 2, 6 och 10 i Piteå.
Ombyggnad av innergårdar i Centrumområdet i Piteå, etapp 2 och 3
Avser restaurering av etapp 2 och etapp 3 på centrumområdet, bostadsområde i centrala Piteå. Arbetet innefattar arbeten på 2 st gårdar på befintligt betongbjälklag samt transportväg på gård utan bjälklag. Aktuella gårdar ligger i centrumområdet nära Rådmanstorget i centrala Piteå. Adress: Wåhlinsgatan 3, 4, 5, 6 och 7. Etapp 2 avser gård 2 och etapp 3 avser gård 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av småhus på Repisvaara i Gällivare
Avser nybyggnad av totalt 3 lgh på Talgoxegränd i Gällivare.
Ombyggnad av HVB-hem till lägenheter i Överkalix
Denna entreprenad avser ombyggnad av HVB-hem till lägenheter samt nybyggnad för hiss.
Utvändig målning av fastigheter i Kiruna
Huvuddel 1: Trafikinspektörsvägen 3, Huvuddel 2: Laestadiigatan 2, Huvuddel 3: Trädgårdsgatan 20, Huvuddel 4: Trädgårdsgatan 24, Huvuddel 5: Trädgårdsgatan 26, Huvuddel 6: Augustmalmsgatan 14, Huvuddel 7: Adolfhedinsvägen 49.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älvsbyn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Gällivare
Avser omläggning av papptak på totalt 10 bostadsbyggnader. I entreprenaden ingår även byggnads-, rör- och elarbeten.
Relining i Thuleområdet i Kiruna
Avser relining i Thuleområdet i Kiruna. Adresser: Hermelinsgatan 74, 78, 79 samt Laestadiigatan 2 och 4.
Selektiv rivning av kv Narcissen i Boden
Avser selektiv rivning av del av Kv. Narcissen och markåterställning samt anordning av tillfälliga parkeringsplatser. Adress: Kvarngatan 10, 12, 14 A och 14 B, Kyrkgatan 49 och Brogatan 11, 13 A och 13 B. Fastighetsbeteckning: Boden 57:16, Boden 57:17, Boden 57:19, Boden 57:20 och Boden 57:21. Option: Selektiv rivning av Sävast 8:58 samt markåterställning.
Takbyte på fastigheter i Kiruna
Avser takbyte på Vaktgatan 3, Kaserngatan 4 och Bromsgatan 41 i Kiruna.
Fönsterbyte i bostadsområde Solbacken i Koskullskulle, etapp 2
Avser fönsterbyte på 4 st fastigheter med adress Långa Raden 19, 21, 28 och 34 på Solbacken i Koskullskulle med option på byte av fönster för Långa Raden 30 och 32.
Byte av yttertak på fastighet i Haparanda
Totalentreprenaden omfattar byte av hela taket på Rosengård/Ängsgården, fastighet Gripen 5. Takbytet omfattar rivning av det gamla plåttaket och sedan lägga papptak.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns, tidigast 2024, att byta dörrar.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Jokkmokk
Projektet omfattar renovering av fasader Kv. Ängen Jokkmokk med adress Solgatan 3-5, Borgargatan 1-7. Fyra huskroppar.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Överkalix
Denna entreprenad avser byte av fönster och fönsterdörrar på tre (3) huskroppar. Entreprenaden kan komma att etappindelas i två etapper: Etapp 1 består av två (2) huskroppar, Bulandsgatan 1-11, etapp 2 består av en (1) huskropp, Lärargatan 1-3.
Byte av tak på äldreboenden i Överkalix
Yttertak på Brännagården, avdelning Moss och Ljung.
Nybyggnad av bostäder i Kalix
Sålt till privat byggherre. 18 stycketomter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inredning av ytterligare bostad/ totalt 9 lägenheter på olika våningsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Övertorneå
Ansökan om ändrad användning, från lokaler till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för fasadändring av balkonger på fastigheten korpen 11.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av nya balkonger med inglasning på fastigheten affärsmannen 2, 3 och 11.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Bygglov för yttre ändring balkonger.
Ombyggnad av enbostadshus i Piteå
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Anmälan om ändring i brandskydd i flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Arjeplog
Ansökan om bygglov - fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Överkalix
Ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal till lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus i Älvsbyn
Ansökan om förhandsbesked för fritidshus samt ansökan om strandskyddsdispens.
Ombyggnad av enbostadshus i Piteå
Ansökan om planbesked- doktorsvillan för bostadsändamål.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad 5 flerbostadshus, komplementbyggnad, parkering samt skyddsrum Jägarskolan 8:9,8:10,8:34,8:36,8:37.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt rivning av befintligt bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Luleå
Selektiv rivning av fritidshus.
Rivning av fritidshus i Boden
Rivning fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Byte av tak flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte/renovering av tak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus, två nya fönsterpartier.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändring som påverkar brandskyddet.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Boden
Ombyggnad till lägenheter.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Ombyggnad till lägenhet i Piteå
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.