Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Uppföranden av två st. flerfamiljshus med 69+83=152 lägenheter. Mellan husen är det källare med undercentral/förråd och cykelparkering. Lulebo har som mål att bygga Silver, (ej certifiera). För sophantering är det moloker ”nedgrävda” framför husen. Några av parkeringsplatserna utförs i detta projekt men de flesta parkeringarna är redan gjorda i tidigare projekt.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 5
Planer för nybyggnad av flerfamiljshus med bostadsrätter på två till fem rum i kvarteren Kåsan och Ryggsäcken, totalt cirka 170 lägenheter, samt 18 radhus i kvarteret Termosen. Kvarteret Vandraren blir parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och butik i Luleå
Omfattning anpassas efter eventuell hyresgäst. Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Det blir miljöcertifierade hus och också plats för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Kommer utföras i 3 etapper varav det här är den sista.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i en tre- till femvåningsskala, men även stadsradhus i 2-3 våningar är tänkbara. Ytan för delområdet är ca 11 000 kvm.
Nybyggnad av särskilt boende i Kalix
Avser nybyggnation av ett särskilt boende samt markarbeten på omkringliggande markytor
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus. Ca 96 st lägenheter. Karbinen 6 & 7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Avser nybyggnation av flerbostadshus. 66 lägenheter med inglasade balkonger.
Nybyggnad av punkthus i Boden
2 punkthus med ca 50 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus. Boden 56:16,56:9,56:20.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bodens kommun har beslutat om planuppdrag inom fastigheterna Björken 3, Guldhamstern 1, Boden 56:43 samt Boden 56:19 som syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och samhällsservice.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av ett flerbostadshus och förrådsbyggnad bredvid två befintliga flerbostadshus i Kv. Vindmätaren, Hus C.
Byte av fasad på flerbostadshus i Luleå
Byte av fasad på Skurholmen 8:62, 8:63, 8:64, 8:65 och 8:66.
Byggentreprenad i Norrbotten, Fortifikationsverket
Fortifikationsverket inbjuder er att lämna ansökan för att för att få avge anbud i upphandling av en generalentreprenör för en byggentreprenad. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg, mark samt installation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 30 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Avser nybyggnad av gruppboende.
Ombyggnad/renovering av serviceboende i Luleå
Renovering hus A för Serviceboende. Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, sprinkler-, luftbehandlings- el och tele-, styr och övervaknings- samt transport (hiss) arbeten.
Nybyggnad av gruppbostad på Lövskatan, Luleå
Rivning befintliga byggnader på totalentreprenad samt nybyggnad av gruppboende på utförandeentreprenad.
Ombyggnad av LSS-boende i Gällivare
Ombyggnad av LSS-boende, 7-8 lgh.
Stam- och rotrenovering i flerbostadshus i Luleå
Entreprenaden omfattar ombyggnad och ytskiktsrenovering av 17 lägenheter fördelade på två plan. Relining utförs i bottenplattan, nya stammar till övre plan samt nytt ventilationsaggregat installeras.
Återuppbyggnad av parhus i Kiruna
Entreprenören åter sig att projektera, och återuppbygga B5 och B6. i arbetet ingår även rivning av kvarvarande delar.
Ombyggnad av LSS-boende vid Hedgården i Gällivare
Entreprenaden omfattar till- och ombyggnad av befintlig lokal till ett LSS-boende med personalutrymme.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Balkongerna får ny balkongplatta, nytt räcke och nytt skärmtak ovanför balkongerna som är högst upp. Professorsvägen 11–15 och 17-21
Ventilationsåtgärder i flerbostadshus i Gällivare
Nytt fläktrum på taket, ventilationsåtgärder
Byte av hissar i flerbostadshus i Piteå
Avser utbyte av totalt 4 st hissystem på Hamnplan 24 och Wåhlinsgatan 11 i Piteå.
Ombyggnad till flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad till flerbostadshus (tidigare dagis-/fritidsverksamhet).
Renlinig i flerbostadshus i Arvidsjaur
Relining i 3 hus på Kv Lärkan och Ärlan
Balkongbyte på Hermelinsgatan i Kiruna
Avser balkongbyte på Hermelinsgatan i Kiruna.
Utbyte av bergvärmeanläggning i bostadshus i Nikkala
Avser utbyte av befintlig värmeanläggning till ny bergvärmeanläggning i byggnaderna på fastigheten som är belägen på Lövvägen 2 och 4 i Nikkala by. Arbetena omfattar förutom leverans och montage av ny bergvärmeanläggning, även rivning och demontering av befintlig värmeanläggning.
Modernisering av hissar i Arvidsjaurs kommun
Avser modernisering av hissar i delar av Arvidsjaurhem AB:s fastigheter. Grupperna/entreprenader som avses: 1. Stationsgatan 10 A och 10 C 2. Nygatan 26 och Ö Skolgatan 8 3. Sjukstugegatan 2
Byte av plåttak på flerbostadshus i Boden
Planer finns på byte av plåttak på flerbostadshus.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns, tidigast 2024, att byta dörrar.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av elsystem/elsanering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Rivning av lager samt nybyggnad av specialbostäder.
Installation av solceller på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av solceller.
Installation av solceller på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av solceller.
Byte av yttertak på flerbostadshus i Piteå
Taken på Torggatan 2 och 4
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Rivning och återställning lika befintligt efter brand i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Installation eller ändring av va i flerbostadshus. avser installation av oljeavskiljare i befintligt garage för avledning av smältvatten.
Ny utrymningstrappa på fastighet i Överkalix
Ansökan om bygglov för utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Energisparande åtgärder i flerbostadshus i Luleå
Energisparande åtgärder i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Åtgärder för vattenavrinning på flerbostadshus i Piteå
Vattenavrinning/hängrännor/stuprör.
Installation av porttelefon på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av porttelefon.
Nya markiser flerbostadshus i Luleå
Planer finns för nya markiser.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av dörrar.
Installation av bredband/fiber i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av bredband/fiber.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).