Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (7)
Gällivare (16)
Haparanda (8)
Jokkmokk (2)
Kalix (12)
Kiruna (11)
Luleå (32)
Pajala (2)
Piteå (18)
Älvsbyn (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Förutom lägenheter ingår flera större källare som ska kunna fungera som skyddsrum för 800 personer. I avtalet ingår också en option på ytterligare 32 lägenheter i samma område. (2017388)
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
Planuppdrag är beställt för att påbörja exploatering av fastigheten Biet, vid Bergnäsbron i centrala Luleå. Syftet är att bygga både bostäder och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Förtätning av bostäder i Luleå
Två olika förslag på förtätning har presenterats som skulle innebära 140 alternativt 190 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen i båda alternativen är fyra till fem våningar.
Nybyggnad av särskilt boende i Haparanda
Haparanda kommun är i behov av beslutsunderlag för stiftande av kooperativ hyresrättsförening (ekonomisk förening) i syfte att bygga ett särskilt boende med 80 boenderum inklusive verksamhetsytor, gemensamhetsytor och övriga utvändiga ytor.
Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, 115 lgh i 4-5 våningar på Kronanområdet. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av två flerbostadshus, ett underjordiskt garage med plats för 60 parkerade bilar samt cyklar.
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Detaljplan för pitholm 1:40 - tillbyggnad av två våningsplan på befintliga huskroppar, munksundsbo.
Nybyggnad av flerbostadshus/trygghetsboende i Gällivare
Av de totalt 67 lägenheterna erhålls 32 stycken som trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Avser ca 60 lgh i hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Nybyggnad av flerbostadshus.
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av flerbostadshus med 3-5 våningar.
Om- och tillbyggnad av seniorboende i Arjeplog
Avser om- och tillbyggnad av seniorboende. Tillbyggnadsyta: 600kvm och ombyggnadsyta: 5000kvm. Avser även byte av yttertak. Beställare= fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 3
Fasadrenovering, byte av fönster, installation av ventilationsaggregat inkl elarbeten.
Nybyggnad av bostäder, etapp 1 i Kiruna
Det sker en stadsomvandling i Kiruna där en tredjedel av staden ska flyttas. Vi på TitanBygg har fått möjligheten att bygga radhus på två markanvisade tomter. Totalt planerar vi att bygga 35 bostäder i två etapper. Etapp 1 består av 18 radhus med en familjeanpassad planlösning med 4 sovrum i 2-plan på 115 kvm, varje bostad har tillgång till 2 parkeringsplatser.
Förtätning av bostäder i Luleå
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra bebyggelse med flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Byggs på stenhäll, sprängning krävs. Troligen byggmoduler då det är kort byggtid pga kort sommarsäsong.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Gammelstad, Luleå
Nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus. Rivning av 2 befintliga flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Nybyggnad av 20 lgh. fördelat på 1 st. hus i 4 vån.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Luleå etapp 4
Stambyte och renovering av kök och badrum. Nya elanläggningar i lägenheter, nya frånluftssystem. Markarbeten inkl utemiljö är färdigställd inom arbetsområdet för etapp 4.
Stambyte, renovering av badrum mm i flerbostadshus i Piteå
Stambyte och ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad.
ROT-renovering av flerbostadshus på Sveafältet i Boden
Avser ROT renovering av hus belägna på Sveafältet i Boden. Utförs som en partnering i tre etapper. Etapp 1– Sergeantsgatan 10 G – H 18 st lägenheter, Etapp 2 – Sergeantsgatan 10 A-F, 42 lägenheter samt Etapp 3 – Sergeantsgatan 8 A-H, 54 lägenheter plus ev förtätning och en förrådsbyggnad.
Ombyggnad till trygghetsboende i Luleå
Befintligt äldreboende ska renoveras och byggas om till ett trygghetsboende.
Nybyggnad av parhus i Gällivare
Nybyggnad av parhus.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad av tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Luleå
Nybyggnad av parhus, garage/carportar och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten nyköping 15.
Nybyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Kalix
Avser 142 nya balkonger med inglasning på fastigheten Affärsmannen.
Ombyggnad till lägenheter i Boden
Ombyggnad till kontor och lägenheter.
Ombyggnad av innergårdar i Centrumområdet i Piteå, etapp 2 och 3
Avser restaurering av etapp 2 och etapp 3 på centrumområdet, bostadsområde i centrala Piteå. Arbetet innefattar arbeten på 2 st gårdar på befintligt betongbjälklag samt transportväg på gård utan bjälklag. Aktuella gårdar ligger i centrumområdet nära Rådmanstorget i centrala Piteå. Adress: Wåhlinsgatan 3, 4, 5, 6 och 7. Etapp 2 avser gård 2 och etapp 3 avser gård 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus samt carport.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i Norrbottens län, paket 1
Ca 60 fastigheter i norra delen av Norrbottens län, paket 1.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i Norrbottens län, paket 2
Ca 60 fastigheter i södra delen av Norrbottens län, paket 2, Jokkmokk, Boden, Luleå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Piteå.
Stambyte och byte av elcentral mm i flerbostadshus i Öjebyn
Avser stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 7 och 9, Öjebyn, Piteå Kommun.
Byte av hissar i flerbostadshus i Piteå
Avser utbyte av totalt 6 st hissystem på Hamnplan 2, 6 och 10 i Piteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av småhus på Repisvaara i Gällivare
Avser nybyggnad av totalt 3 lgh på Talgoxegränd i Gällivare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten orion 18.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Gällivare
Avser omläggning av papptak på totalt 10 bostadsbyggnader. I entreprenaden ingår även byggnads-, rör- och elarbeten.
Relining i Thuleområdet i Kiruna
Avser relining i Thuleområdet i Kiruna. Adresser: Hermelinsgatan 74, 78, 79 samt Laestadiigatan 2 och 4.
Konvertering till bergvärme på Rönngården i Pajala
Avser konvertering av värmesystem från pellets till bergvärme. Upphandlingen omfattar borrning av energibrunnar, installation av slangsystem i mark fram till undercentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor och bostäder.
Utvändig målning av fastigheter i Kiruna
Huvuddel 1: Trafikinspektörsvägen 3, Huvuddel 2: Laestadiigatan 2, Huvuddel 3: Trädgårdsgatan 20, Huvuddel 4: Trädgårdsgatan 24, Huvuddel 5: Trädgårdsgatan 26, Huvuddel 6: Augustmalmsgatan 14, Huvuddel 7: Adolfhedinsvägen 49.
Trapphusrenovering på Hermelinsgatan i Kiruna
Avser trapphusrenovering på Hermelinsgatan 80 och 84 i Kiruna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älvsbyn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra ombyggnation från befintlig lösning med lägenhetsaggregat till centralt FTX-system i fastigheterna Hörnvägen 14, 16 och 18. Arbeten omfattar i första hand arbeten rörande ventilation och brandtekniska åtgärder.
Byte av hissar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning och planlösning av flerbostadshus samt ombyggnad och utvändig ändring och parkeringsplatser.
Dörrbyte på Bolagsområdet i Kiruna
Huvuddel 1 Ytterdörrar Huvuddel 2 Lägenhetsdörrar
Fönsterbyte samt målning av fasad på fastigheter i Koskullskulle
Fönsterbyte och målning av Genvägen 16, 27A, 28 inkl. tillhörande förrådsbyggnader samt målning förråd Malmvägen 8.
Fönsterbyte i bostadsområde Solbacken i Koskullskulle, etapp 2
Avser fönsterbyte på 4 st fastigheter med adress Långa Raden 19, 21, 28 och 34 på Solbacken i Koskullskulle med option på byte av fönster för Långa Raden 30 och 32.
Utvändig målning på flerbostadshus i Överkalix
Avser utvändig målning på fasader mm på Renstigen 5-15 samt Älgstigen 1, Överkalix.
Utvändig målning på fastigheter på Solbacken i Koskullskulle
Avser Utvändig målning på fastigheter i Koskullskulle: Långa Raden 23, 25, 27, Långa Raden 26 samt Långa Raden 28.
Takbyte på fastigheter i Kiruna
Avser takbyte på Vaktgatan 3, Kaserngatan 4 och Bromsgatan 41 i Kiruna.
Selektiv rivning av kv Narcissen i Boden
Avser selektiv rivning av del av Kv. Narcissen och markåterställning samt anordning av tillfälliga parkeringsplatser. Adress: Kvarngatan 10, 12, 14 A och 14 B, Kyrkgatan 49 och Brogatan 11, 13 A och 13 B. Fastighetsbeteckning: Boden 57:16, Boden 57:17, Boden 57:19, Boden 57:20 och Boden 57:21. Option: Selektiv rivning av Sävast 8:58 samt markåterställning.
Byte av yttertak på fastighet i Haparanda
Totalentreprenaden omfattar byte av hela taket på Rosengård/Ängsgården, fastighet Gripen 5. Takbytet omfattar rivning av det gamla plåttaket och sedan lägga papptak.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Jokkmokk
Projektet omfattar renovering av fasader Kv. Ängen Jokkmokk med adress Solgatan 3-5, Borgargatan 1-7. Fyra huskroppar.
Takrenovering på flerbostadshus i Jokkmokk
Projektet omfattar renovering av yttertak på tre fastigheter: Kyrkostaden 1:68 Storgatan 17, Jokkmokk 10:85 Åsgatan 29 samt Björksta 1:12 Industrivägen 12.
Utvändiga målningsarbeten för Pajalabostäder
Avser utvändig målning av två objekt. Objekt 1 – Ringvägen 8-16, 984 31 Pajala, flerbostadshus i två plan. Objekt 2 – Tingsgatan 6, 984 31 Pajala, flerbostadshus i två plan
Fönsterbyte på flerbostadshus i Överkalix
Denna entreprenad avser byte av fönster och fönsterdörrar på tre (3) huskroppar. Entreprenaden kan komma att etappindelas i två etapper: Etapp 1 består av två (2) huskroppar, Bulandsgatan 1-11, etapp 2 består av en (1) huskropp, Lärargatan 1-3.
Takomläggning på flerbostadshus i Överkalix
Denna entreprenad avser omläggning av papptak med tillhörande byte av plåtbeslag på sju (7) huskroppar med tillhörande förrådsbyggnader.
Byte av hiss i flerbostadshus i Luleå
Byte av hiss i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inredning av ytterligare bostad/ totalt 9 lägenheter på olika våningsplan.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändring som påverkar brandskyddet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus, två nya fönsterpartier.
Renovering av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för renovering av tak.
Rivning av fritidshus i Boden
Rivning fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av gäststuga i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av stuga.
Ombyggnad av lägenhet i Överkalix
Ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal till lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av enbostadshus pga. brand på fastigheten lantjärv 1:60.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av enbostadshus på fastigheten månsbyn 4:43.
Tillbyggnad av enbostadshus i Piteå
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Bygglov för yttre ändring balkonger.
Ombyggnad av enbostadshus i Piteå
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad 5 flerbostadshus, komplementbyggnad, parkering samt skyddsrum Jägarskolan 8:9,8:10,8:34,8:36,8:37.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt rivning av befintligt bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av gäststuga i Gällivare
Bygglov nybyggnad gäststuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.