Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kvarter 67 & 69, Kiruna nya stadskärna
Avser projektering och byggnation av ca 240 st lägenheter inkl. mark/infra, parkeringar, säsongsförråd, soprum/miljöstationer, cykelförråd samt skyddsrum på kvarter 67 och 69 i Nya Kiruna Centrum. 4 huskroppar och fördelat på två fastigheter. Innehåller 208 badrum och 22 wc grupper. Utsedd entreprenör som tillgänglighetssakkunnig - Cedervall arkitekter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Förutom lägenheter ingår flera större källare som ska kunna fungera som skyddsrum för 800 personer. 2-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Gällivare
Bostadsprojektet omfattar 70-80 lägenheter samt en affärslokal (ca 1200m2) och lokaler för handel/kontor (ca 500m2) i markplan mot Lasarettsgatan. Parkering för boende skall lösas genom ett helt eller delvis underjordiskt parkeringsgarage. Omfattar Gladan 1, 3 och 7 i Gällivare.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Nybyggnad av flerbostadshus, trygghetsboende mm i Kronandalen, Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus, trygghetsboende, affärsytor i markplan.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av två flerbostadshus, ett underjordiskt garage med plats för 60 parkerade bilar samt cyklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande utemiljöer och parkeringar.
Förtätning av bostäder i Luleå
Ombyggnad av gårdshus, påbyggnad bef fastighet mm
Om- och Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter fördelat på 5 punkthus. Innefattande olika storlekar från ettor upp till fyror.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 3
Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Samt byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus. Förse lägenheterna med separata till- och frånlufts system med värmeåtervinning av typen FTX. Befintligt frånluftssystem byggs om och betjänar allmänna utrymmen i husen. Separata Kanaler till köksfläktar ut på yttertak. Totalt är det 11 hus och 120 lägenheter exl. allmänna utrymmen. Utvändig miljö förses med nya dränering- och dagvattenledningar. Samt även helt omgjorda gårdar, nya genomfartsgator, nya planteringar samt nya lek- och uteplatser till lägenheter. Byggnadsyta (BYA): ca 6 436 m2 Boarea (BOA): ca 7 998 m2 Projektet uppdelas i tre stycken deletapper. Arbeten planeras och utföres enligt följande deletapper. Deletapp 3:1 består av PORSÖN 1:222, Professorsvägen 172-238. Deletapp 3:2 består av PORSÖN 1:223, Professorsvägen 240-316. Deletapp 3:3 består av PORSÖN 1:399, Professorsvägen 318-340.
Stambyte samt renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Luleå, etapp 1
Avser ROT-renovering av lägenheter. Utsedd entreprenör har option på kommande etapper.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
23 st rad och parhus. Försäljning beräknas startas innan sommaren 2022. Husen kommer att ha 5 rum, fördelade på 117 kvm och två plan, och byggs som bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybygg av flerbostadshus med ca 10-14 lgh. Etapp 3 (2204916)
Nybyggnad av personalbostäder i Koskullskulle
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 20-30 enrumslägenheter för korttidsboende på en ca 3 300 m2 tomt på fastigheten Malmberget 8:17, med adress Sligvägen Koskullskulle.
Nybyggnad av flerbostadshus, carport och bilparkering i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av carports och garage i Kiruna
Avser nybyggnad av carports i varierande storlekar, totalt 58 st, nybyggnad av varmgarage i varierande storlekar, totalt 23 st samt nybyggnad av markparkering 90 platser, yta ca 2 450 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande parkering i Piteå
Avser stabilisering av mark och nybyggnad av flerbostadshus innehållande 17 st hyresrätter med en en mix av treor, tvåor, ettor och 1,5:or. Marklov för ändring av marknivå. Placering på Nils Edéns väg mitt emot Piteå stadsbibliotek, med baksidan mot Olof Palmes väg.
Nybyggnad av villaområde i Jokkmokk
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för bostäder.
Renovering mm av studentlägenheter i Luleå
Avser Ombyggnad av befintliga studentrum med gemensamhetskök till lägenheter med egna kök samt tillskapande av ett antal nya lgh med kök/wc/bad. Etapp 1: Plan 4 och 6. Väderleden 9 våning 4–6: oktober 2022 – mars 2023: projektering och ombyggnad. Etapp 2 Väderleden 9 våning 2–4: februari 2023 – maj 2023: projektering och ombyggnad. Etapp 3 Väderleden 11 våning 4–6: juni 2023 - september 2023: projektering och ombyggnad. Etapp 4 Väderleden 11 våning 1–4: oktober 2023 – januari 2024: projektering och ombyggnad. Ändringsyta (BRA): ca 1250 m2
Ombyggnad av kasern i Boden
Avser ombyggnad av kasern och yttre ändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Nyköping 15.
Flytt av kulturhus till Noulajärvi i Gällivare
Avser flytt av 12 st kulturhus samt 10 st uthus från Malmberget till ny placering på området Noulajärvi i Gällivare. Husen som skall flyttar finns nu på Kilen i östra Malmberget samt i runt Malmberget centrum, 6 av husen är flerfamiljshus i två plan med lokaler och/eller lägenheter resterande 6 är småhus varav alla utom ett är i 1,5 plan. Flytten bör ske hösten 2022 och men om det ej är möjligt finns utrymme för att ta några hus 2023.
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Kalix
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ändrad användning för före detta förskolan på fastigheterna Grytnäs 1:157-1:161 till bostads-, kontors- och verksamhetsändamål.
Balkongbyte på flerbostadshus i Luleå
Avser balkongbyte på flerbostadshus Fräsaren 14. Byggstart = markstart.
Nybyggnad av fordonshall i Luleå
I denna entreprenad ingår att anlägga och bygga en fullt färdig fordonshall för gasfordon inkluderat MARK, El-, VVS och SÖ-arbeten. Objektet är beläget på Storheden, Luleå Kommun. Fastighet Storheden 1:48.
Uppställning av moduler för studentboende i Kiruna
Avser modul för studentboende i 2 plan innehållande 44 st lägenheter med gemensamma kök och allrum, minst 1 st tvättstuga om minst 12 kvm.
Byte av tak och tekniska åtgärder av flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnation av fasad och tak samt tekniska åtegärder på fastigheten korpen 15.
Byte av hissar i flerbostadshus i Piteå
Avser utbyte av totalt 4 st hissystem på Hamnplan 14 & 18 i Piteå.
Renovering av fasad och balkonger på äldreboende i Luleå
I huvudsak omfattas: rivning av fyra befintliga balkongplan inklusive bärande pelare, balkar och plintar. Uppförande av nya balkongplan med plintar, pelare och balkar. Nya fasadskivor på befintlig fasad.
Stambyte och byte av elinstallationer i flerbostadshus i Öjebyn
Avser stambyte samt byte elinstallationer av flerbostadshus på Rödbläregränd 8 och 10, Öjebyn, Piteå Kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Ändar på betongväggar på vissa balkonger ska igjutas och därefter förses med täckplåt. Missfärgade fasadplåtar på Residensgatan 6 A-D skall också bytas ut.
Tillbyggnad och invändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Avser byte från F-ventilation till FTX inklusive nytt kanalsystem och nytt fläktrum placerat på taket.
Byte av ventilation mm i Äldreboende i Luleå
Byte av ventilation på äldreboende.
Ny takbeläggning till Särkivaaragården och hälsocentralen i Övertorneå
På fastigheten Matarengi 1:10, ska Hälsovårdscentralen och Särkivaaragårdens papptak rustas upp, den totala takytan är på ca 4000 m².
Balkongrenoveringar på flerbostadshus på Hertsön i Luleå
I huvudsak omfattas renovering av balkonger i betong; tak, väggskärmar och bjälklag samt nya balkongräcken förberedda för inglasning. Nya uteplatser med altandäck samt skärmväggar. Avser två hus på Havsöringsgränd 11-19. Antal balkonger: 12 st Antal uteplatser 12 st Option 1 omfattar 3 st hus på Havsöringsgränd 1-9 och 21-23 samt 6 st hus på Mörtgränd. Option 2 omfattar 11 st hus på Forellgränd och Abborrgränd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för underhåll av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Anmälan om ändring planlösning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Avser en fasadändring ovanför balkonger på flerbostadshus på Snorresgränd och Mjölnersgränd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Rivningslov för rivning av balkonger.
Byte av värmeväxlare vid äldreboende i Råneå
Avser ny prefabricerad värmeväxlare, (tappvarmvatten/värme), ny tvillingpump (värme), ny VVC-pump, VVX-enheten skall ha inbyggd styr som skall kopplas upp mot IFIX. Även befintligt expansionskärl skall ersättas med ett nytt expansionskärl.
Rivning av garage och magasin i Kalix
Arbetet omfattar rivning av en förrådsbyggnad och en garagebyggnad samt en betongramp.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).