Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus innehållande 88 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage, parkeringshus i Luleå
Avser bostäder på 9 våningar och parkering/garage i bottenplan och i våning under mark. Antal lägenheter uppskattas till ca 72 st. Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Det blir miljöcertifierade hus och också plats för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Kommer utföras i 3 etapper varav det här är den andra etappen.
Förtätning av bostäder i Luleå
Avser nybyggnad av 135 lägenheter i 4 huskroppar som kommer vara lägenheter samt LSS boende.
Nybyggnad av flerbostadshus, trygghetsboende mm i Kronandalen, Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus, trygghetsboende, affärsytor i markplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Karbinen 6 & 7 Ca 96 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder Dalbo i Luleå
Tomter för kedjehus och flerbostadshus.
Nybyggnad av punkthus i Boden
2 punkthus med ca 54 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 54 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvarter 2, Kiruna nya stadskärna
Avser projektering och byggnation av flerbostadshus på Kvarter 2 i Nya Kiruna Centrum. I entreprenaden ingår även bl.a. markarbete, parkeringslösning, förråd, miljöstation, utemiljö och på option skyddsrum.
Nybyggnad av bostäder i del av södra Repisvaara, etapp 2
Tecknande av markanvisningsavtal februari 2023
Nybyggnad av bostadshus i Måttsund, Luleå
Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse med 30-50 småhustomter i Lillvikholmen, Måttsund.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Haparanda
3-4 vån och butik. Centrumbebyggelse.
Nybyggnad av carports och garage i Kiruna
Avser nybyggnad av carports i varierande storlekar, totalt 58 st, nybyggnad av varmgarage i varierande storlekar, totalt 23 st samt nybyggnad av markparkering 90 platser, yta ca 2 450 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Piteå
Villatomter, hyreshus mm
Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Avser nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av gruppbostad på Lövskatan, Luleå
Avser rivning av befintlig förskola med 2 avdelningar och nybyggnation av gruppbostad med utrymme för 7 platsboende och en personallägenhet. Nybyggnad av gruppbostäder + fristående förrådsbyggnad/soprum.
Ombyggnad till LSS-boende i Luleå
Ombyggnad av befintligt flyktingboende till LSS-boende. Inrymmande 15 stycken lägenheter samt allmänna utrymmen inom Hus 3. Entreprenaden omfattar husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, el- och teleinstallationer och styr- och övervakningsinstallatione
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Utbyggnad och inglasning av 132 balkonger.
Nybyggnad av fordonshall i Luleå
I denna entreprenad ingår att anlägga och bygga en fullt färdig fordonshall för gasfordon inkluderat MARK, El-, VVS och SÖ-arbeten. Objektet är beläget på Storheden, Luleå Kommun. Fastighet Storheden 1:48.
Ombyggnad till flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad till flerbostadshus (f.d förskola).
Stambyte m.m. i flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra stambyte samt byte elinstallationer i flerbostadshus Rödbläregränd 4 och 6, samt renovering av utvändiga entréer Rödbläregränd 4, 6, 8, 10 Öjebyn
Ombyggnad av ventilation i fastighet i Luleå
Avser ombyggnad av ventilation med byte av aggregat inkl tillhörande el- och VS-arbeten.
Fasadbyte på flerbostadshus i Piteå
Byte av fasad på flerbostadshus.
Byte av fönster på flerbostadshus i Luleå
Fönsterbyte. flerbostadshus. Hertsön 11:644, 11:645, 11:665, 11:666
Ventilationsbyte till FTX i flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utöra konvertering av befintliga frånluftssystem till FTX-system i fastigheten Lasarettsvägen 3.
Nya tomter för bostäder i Kalix
Ny detalplan för området Matholmen, Kalix-Nyborg. Planen möjliggör för 14 tomter inom kommunens fastighet Ytterbyn 20:1
Rivning av flerbostadshus i Pajala
Ansökan om förhandsbesked rivning (flerbostadshus).
Nybyggnad av carport samt parkeringar i Kalix
Entreprenaden avser nybyggnad av carport med cykelförråd, nya parkeringsplatser, ny infartsväg samt uteplats och grönytor.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Byte av radiatorer/termostater i flerbostadshus i Piteå
Avser byte av radiatorer/termostater.
Byte av fönster i flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av fönster.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av lägenhetsdörrar.
Byte av luftbehandlingsaggregat i fastighet i Arvidsjaur
Avser byte av Luftbehandlingsaggregat på fastigheten Lommen 10 i Arvidsjaur.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).