Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (9)
Gällivare (13)
Haparanda (10)
Jokkmokk (2)
Kalix (13)
Kiruna (16)
Luleå (35)
Pajala (2)
Piteå (20)
Älvsbyn (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Nybyggnad av bostäder i Kvarter 67 & 69, Kiruna nya stadskärna
Avser projektering och byggnation av ca 240 st lägenheter inkl. mark/infra, parkeringar, säsongsförråd, soprum/miljöstationer, cykelförråd samt skyddsrum på kvarter 67 och 69 i Nya Kiruna Centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Förutom lägenheter ingår flera större källare som ska kunna fungera som skyddsrum för 800 personer. I avtalet ingår också en option på ytterligare 32 lägenheter i samma område. (2017388)
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
Planuppdrag är beställt för att påbörja exploatering av fastigheten Biet, vid Bergnäsbron i centrala Luleå. Syftet är att bygga både bostäder och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Förtätning av bostäder i Luleå
Två olika förslag på förtätning har presenterats som skulle innebära 140 alternativt 190 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen i båda alternativen är fyra till fem våningar.
Nybyggnad av särskilt boende i Haparanda
Haparanda kommun är i behov av beslutsunderlag för stiftande av kooperativ hyresrättsförening (ekonomisk förening) i syfte att bygga ett särskilt boende med 80 boenderum inklusive verksamhetsytor, gemensamhetsytor och övriga utvändiga ytor.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 brf lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, 115 lgh i 4-5 våningar på Kronanområdet. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Granngården, Gällivare
Norska vägen; ca 220 lägenheter i 2 till 5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av två flerbostadshus, ett underjordiskt garage med plats för 60 parkerade bilar samt cyklar.
Nybyggnad av flerbostadshus/trygghetsboende i Gällivare
Av de totalt 67 lägenheterna erhålls 32 stycken som trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Avser ca 60 lgh i hyresrätt.
Nybyggnad av seniorbostäder i Kiruna nya stadskärna, kvarter 91
Nybyggnad av flerbostadshus/seniorbostäder i Kiruna nya stadskärna kv 91.
Nybyggnad av parhus i Luleå
Nybyggnad av parhus, carportar och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 3
Fasadrenovering, byte av fönster, installation av ventilationsaggregat inkl elarbeten.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Nybyggnad av bostäder, etapp 1 i Kiruna
Det sker en stadsomvandling i Kiruna där en tredjedel av staden ska flyttas. Vi på TitanBygg har fått möjligheten att bygga radhus på två markanvisade tomter. Totalt planerar vi att bygga 35 bostäder i två etapper. Etapp 1 består av 18 radhus med en familjeanpassad planlösning med 4 sovrum i 2-plan på 115 kvm, varje bostad har tillgång till 2 parkeringsplatser.
Förtätning av bostäder i Luleå
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra bebyggelse med flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Byggs på stenhäll, sprängning krävs. Troligen byggmoduler då det är kort byggtid pga kort sommarsäsong.
Nybyggnad av flerbostadshus mm. i Piteå
Piteå kommun bjuder in till en utökad intresseanmälan för utveckling inom delar av kvarteret Löjan.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Nybyggnad av 20 lgh. fördelat på 1 st. hus i 4 vån.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Luleå etapp 4
Stambyte och renovering av kök och badrum. Nya elanläggningar i lägenheter, nya frånluftssystem. Markarbeten inkl utemiljö är färdigställd inom arbetsområdet för etapp 4.
Stambyte, renovering av badrum mm i flerbostadshus i Piteå
Stambyte och ombyggnad av flerbostadshus.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Kiruna
Avser ombyggnad av 68 balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad.
ROT-renovering av flerbostadshus på Sveafältet i Boden
Avser ROT renovering av hus belägna på Sveafältet i Boden. Utförs som en partnering i tre etapper. Etapp 1– Sergeantsgatan 10 G – H 18 st lägenheter, Etapp 2 – Sergeantsgatan 10 A-F, 42 lägenheter samt Etapp 3 – Sergeantsgatan 8 A-H, 54 lägenheter plus ev förtätning och en förrådsbyggnad.
Ombyggnad till trygghetsboende i Luleå
Befintligt äldreboende ska renoveras och byggas om till ett trygghetsboende.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad av tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Kalix
Avser 142 nya balkonger med inglasning på fastigheten Affärsmannen.
Ombyggnad till lägenheter i Boden
Ombyggnad till kontor och lägenheter.
Ombyggnad av innergårdar i Centrumområdet i Piteå, etapp 2 och 3
Avser restaurering av etapp 2 och etapp 3 på centrumområdet, bostadsområde i centrala Piteå. Arbetet innefattar arbeten på 2 st gårdar på befintligt betongbjälklag samt transportväg på gård utan bjälklag. Aktuella gårdar ligger i centrumområdet nära Rådmanstorget i centrala Piteå. Adress: Wåhlinsgatan 3, 4, 5, 6 och 7. Etapp 2 avser gård 2 och etapp 3 avser gård 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus samt carport.
Nytt fritidshusområde mm i Kiruna
Syftet med planen är att möjliggöra ett attraktivt fritidshusområde i Katterjåkk. I planen utreds även möjligheten att förändra parkeringsområdet för husvagnar till ett fritidshusområde. Planen har även som syfte att öka allmänhetens möjlighet till ett aktivt friluftsliv och tillgänglighet till fjällmiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i Norrbottens län, paket 1
Ca 60 fastigheter i norra delen av Norrbottens län, paket 1.
Fönsteråtgärder längs statliga vägar i Norrbottens län, paket 2
Ca 60 fastigheter i södra delen av Norrbottens län, paket 2, Jokkmokk, Boden, Luleå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Piteå.
Stambyte och byte av elcentral mm i flerbostadshus i Öjebyn
Avser stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 7 och 9, Öjebyn, Piteå Kommun.
Byte av hissar i flerbostadshus i Piteå
Avser utbyte av totalt 6 st hissystem på Hamnplan 2, 6 och 10 i Piteå.
Byte av tak mm på flerbostadshus i Piteå
Avser omyggnad av vind till 1 lgh och byte av tak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av småhus på Repisvaara i Gällivare
Avser nybyggnad av totalt 3 lgh på Talgoxegränd i Gällivare.
Stambyte samt ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser stambyte och ombyggnad av flerbostadshus på Storgatan 12 och 14, Piteå.
Trapphusrenovering på Hermelinsgatan i Kiruna
Avser trapphusrenovering på Hermelinsgatan 80 och 84 i Kiruna.
Tillbyggnad av turistanläggning i Björkliden, Kiruna
Detaljplanen ger möjlighet till en utbyggnad av turistanläggningen i Björkliden med fler bäddar i stugor eller längor i sluttningsläge, samt en fjällbybebyggelse med bostäder och möjlighet till en mindre handelsverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten orion 18.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Gällivare
Avser omläggning av papptak på totalt 10 bostadsbyggnader. I entreprenaden ingår även byggnads-, rör- och elarbeten.
Relining i Thuleområdet i Kiruna
Avser relining i Thuleområdet i Kiruna. Adresser: Hermelinsgatan 74, 78, 79 samt Laestadiigatan 2 och 4.
Nya balkonger på flerbostadshus i Boden
Avser 33 nya balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor och bostäder.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra ombyggnation från befintlig lösning med lägenhetsaggregat till centralt FTX-system i fastigheterna Hörnvägen 14, 16 och 18. Arbeten omfattar i första hand arbeten rörande ventilation och brandtekniska åtgärder.
Renovering av herrgård i Selets bruk, Luleå
Länsstyrelsen avser att genomföra en utvändig renovering (tak, fasad etc.), över en takyta på ca 350 m2 och fasadyta på ca 340 m2. Utöver takrenoveringen ska delar av byggnaden åtgärdas på grund av fuktskador.
Utvändig målning av fastigheter i Kiruna
Huvuddel 1: Trafikinspektörsvägen 3, Huvuddel 2: Laestadiigatan 2, Huvuddel 3: Trädgårdsgatan 20, Huvuddel 4: Trädgårdsgatan 24, Huvuddel 5: Trädgårdsgatan 26, Huvuddel 6: Augustmalmsgatan 14, Huvuddel 7: Adolfhedinsvägen 49.
Dörrbyte på Bolagsområdet i Kiruna
Huvuddel 1 Ytterdörrar Huvuddel 2 Lägenhetsdörrar
Byte av hissar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av hissar.
Relining av avloppsledningar i Ormen Långe, Svappavaara
Avser relining av vertikala och horisontella avloppsledningar, avlopps grodor WC, kök ,källare, Ormen Långe Svappavaara, Kiruna kommun.
Fönsterbyte i bostadsområde Solbacken i Koskullskulle, etapp 2
Avser fönsterbyte på 4 st fastigheter med adress Långa Raden 19, 21, 28 och 34 på Solbacken i Koskullskulle med option på byte av fönster för Långa Raden 30 och 32.
Byte av energieffektivisering av FTX-aggregat i fastigheter i Kalix
Fastigheterna som berörs är Kalix 4:58 Centralgatan 8 D-E, Vargen 4 Lejonsgatan 4, Djuptjärn 1:5 Kamomillstigen 11-13 samt Kv Myran Åkervägen 10. Omfattar byte av samt energieffektivisering av FTX-aggregat i lägenheter, kontorslokaler samt äldreboenden.
Fönsterbyte samt målning av fasad på fastigheter i Koskullskulle
Fönsterbyte och målning av Genvägen 16, 27A, 28 inkl. tillhörande förrådsbyggnader samt målning förråd Malmvägen 8.
Takbyte på fastigheter i Kiruna
Avser takbyte på Vaktgatan 3, Kaserngatan 4 och Bromsgatan 41 i Kiruna.
Utvändig målning på flerbostadshus i Överkalix
Avser utvändig målning på fasader mm på Renstigen 5-15 samt Älgstigen 1, Överkalix.
Utvändig målning på fastigheter på Solbacken i Koskullskulle
Avser Utvändig målning på fastigheter i Koskullskulle: Långa Raden 23, 25, 27, Långa Raden 26 samt Långa Raden 28.
Byte av yttertak på fastighet i Haparanda
Totalentreprenaden omfattar byte av hela taket på Rosengård/Ängsgården, fastighet Gripen 5. Takbytet omfattar rivning av det gamla plåttaket och sedan lägga papptak.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Jokkmokk
Projektet omfattar renovering av fasader Kv. Ängen Jokkmokk med adress Solgatan 3-5, Borgargatan 1-7. Fyra huskroppar.
Takrenovering på flerbostadshus i Jokkmokk
Projektet omfattar renovering av yttertak på tre fastigheter: Kyrkostaden 1:68 Storgatan 17, Jokkmokk 10:85 Åsgatan 29 samt Björksta 1:12 Industrivägen 12.
Utvändiga målningsarbeten för Pajalabostäder
Avser utvändig målning av två objekt. Objekt 1 – Ringvägen 8-16, 984 31 Pajala, flerbostadshus i två plan. Objekt 2 – Tingsgatan 6, 984 31 Pajala, flerbostadshus i två plan
Fönsterbyte på flerbostadshus i Överkalix
Denna entreprenad avser byte av fönster och fönsterdörrar på tre (3) huskroppar. Entreprenaden kan komma att etappindelas i två etapper: Etapp 1 består av två (2) huskroppar, Bulandsgatan 1-11, etapp 2 består av en (1) huskropp, Lärargatan 1-3.
Takomläggning på flerbostadshus i Överkalix
Denna entreprenad avser omläggning av papptak med tillhörande byte av plåtbeslag på sju (7) huskroppar med tillhörande förrådsbyggnader.
Byte av hiss i flerbostadshus i Luleå
Byte av hiss i flerbostadshus.
Utvändig målning på flerbostadshus i Piteå
Avser utvändig målning på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av kasern i Boden
Bygglov för ombyggnad kasern, Bygglov för yttre ändring kontorsbyggnad Boden 1:175.
Konvertering till bergvärme på Rönngården i Pajala
Avser konvertering av värmesystem från pellets till bergvärme. Upphandlingen omfattar borrning av energibrunnar, installation av slangsystem i mark fram till undercentral.
Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kolonistuga i Luleå
Utvändig ändring av kyrkstuga, nr 385, 388,.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkong, 1 st.
Installation av solceller på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av solceller.
Rivning av fritidshus i Boden
Rivning fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av gäststuga i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av stuga.
Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av enbostadshus pga. brand på fastigheten lantjärv 1:60.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av enbostadshus på fastigheten månsbyn 4:43.
Tillbyggnad av enbostadshus i Piteå
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.