Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (5)
Gällivare (16)
Haparanda (1)
Jokkmokk (0)
Kalix (2)
Kiruna (7)
Luleå (19)
Pajala (1)
Piteå (5)
Älvsbyn (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kvarter 67 & 69, Kiruna nya stadskärna
Avser projektering och byggnation av ca 240 st lägenheter inkl. mark/infra, parkeringar, säsongsförråd, soprum/miljöstationer, cykelförråd samt skyddsrum på kvarter 67 och 69 i Nya Kiruna Centrum. 4 huskroppar och fördelat på två fastigheter. Innehåller 208 badrum och 22 wc grupper. Utsedd entreprenör som tillgänglighetssakkunnig - Cedervall arkitekter.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Gällivare
Bostadsprojektet omfattar 70-80 lägenheter samt en affärslokal (ca 1200m2) och lokaler för handel/kontor (ca 500m2) i markplan mot Lasarettsgatan. Parkering för boende skall lösas genom ett helt eller delvis underjordiskt parkeringsgarage. Omfattar Gladan 1, 3 och 7 i Gällivare.
Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Gällivare kommun
Planer finns på nybyggnad av cirka 50 villor och 100 lägenheter inom området.
Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Nybyggnad av bostäder planeras i flera etapper. Infrastrukturen är på plats. Avser ca 40 småhustomter, (byggrätter). Varav 5 tomter är sålda.
Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 3
Markanvisningsetapp 3, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus med livsmedelsbutik i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av två flerbostadshus, ett underjordiskt garage med plats för 60 parkerade bilar samt cyklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande utemiljöer och parkeringar.
Förtätning av bostäder i Luleå
Ombyggnad av gårdshus, påbyggnad bef fastighet mm
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av ett våningsplan på alla hus. Befintliga flerbostadshus innefattar 3-5 våningar.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 3
Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Samt byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus. Förse lägenheterna med separata till- och frånlufts system med värmeåtervinning av typen FTX. Befintligt frånluftssystem byggs om och betjänar allmänna utrymmen i husen. Separata Kanaler till köksfläktar ut på yttertak. Totalt är det 11 hus och 120 lägenheter exl. allmänna utrymmen. Lägenheter förses med Utvändig miljö förses med nya dränering- och dagvattenledningar. Samt även helt omgjorda gårdar, nya genomfartsgator, nya planteringar samt nya lek- och uteplatser till lägenheter. Byggnadsyta (BYA): ca 6 436 m2 Boarea (BOA): ca 7 998 m2 Projektet uppdelas i tre stycken deletapper. Arbeten planeras och utföres enligt följande deletapper. Deletapp 3:1 består av PORSÖN 1:222, Professorsvägen 172-238. Deletapp 3:2 består av PORSÖN 1:223, Professorsvägen 240-316. Deletapp 3:3 består av PORSÖN 1:399, Professorsvägen 318-340.
Nybyggnad av hyresrätter i Gällivare
28 kooperativa hyresrätter i sju hus. Planeras att utföras som svanenmärkta.
Förtätning av bostäder i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus mellan Vårvägen och Midsommarvägen. (Bostadsrätter).
Nybyggnad av sammanbyggda småhus/ersättningsbostäder i Kiruna
Avser ersättningsbostäder för LKAB Fastigheter. Sammanbyggda småhus på ca 100 kvm per husenhet med 4-5 rum och kök, garage eller carport och förråd.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
23 st rad och parhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna nya stadskärna, kvarter 93
Avser nybyggnad av ersättningsbostäder och lokaler i Kiruna nya stadskärna kv 93. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar (HD): Huvuddel 1 EaF Frälsningsarmén, Huvuddel 2 EaF Odd Fellow.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Luleå
Nybyggnad av 20 radhus/kedjehus Kronan 1:241,1:236,1:240,1:235,1:239,1:238,1:234,1:237,1:233,1:227,1:232,1:231,1:230,1:226,1:229,1:224,1:225,1:222,1:228,1:223.
Stambyte och renovering av flerbostadshus i Piteå
Avser stambyte och ombyggnad av flerbostadshus Helgenäsgatan 2, 4 & 6, Norrfjärden, Piteå Kommun.
Byte av hissar i flerbostadshus i Piteå
Avser utbyte av totalt 4 st hissystem på Hamnplan 14 & 18 i Piteå.
Ombyggnad/anpassning av garage för biogasdrivna bussar i Luleå
Entreprenaden omfattas av färdigprojektering och ombyggnation av befintligt garage, elrum samt tillhörande ytor. Entreprenaden omfattas av bygg, el, rör, luft, larm- och anläggningsarbeten med tillhörande arbetsmoment.
Stambyte och byte av elinstallationer i flerbostadshus i Öjebyn
Avser stambyte samt byte elinstallationer av flerbostadshus på Rödbläregränd 8 och 10, Öjebyn, Piteå Kommun.
Nybyggnad av garage i Boden
Avser nybyggnad av två två garage varav en som är ihopkopplad med huvudbyggnad, garagebyggnaden innefattar bland annat laddstolpar för laddning av elbilar, solenergi genom solpaneler som integreras i systemet för laddning. Den andra garagebyggnaden är av enklare art.
Fönsterbyte samt fasadarbeten på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att inom Kv. Domherren, Gällivare, byta fönster och fönsterdörrar samt tilläggsisolera och byta delar av fasad på 5 flerbostadshus i två etapper.
Nybyggnad av carportar i Haparanda
Entreprenaden avser rivning av befintliga garage och återställande med 52 nya byggnader innehållandes carportar, förråd, teknikutrymmen och avfallsrum.
Trapphusrenovering på Hermelinsgatan i Kiruna
Avser trapphusrenovering på Hermelinsgatan 74 A-B, 76 A-B, 78 A-B i Kiruna.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus Gällivare 12:763,12:736,12:729,12:735.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus Gällivare 12:729,12:735,12:736,12:763.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och komplementbyggnad, Dundret 5:171,5:173,5:174,5:177.
Relining i Thuleområdet i Kiruna
Avser relining i Thuleområdet i Kiruna. Adresser: Gruvvägen 14, Bengt Lundgrensgatan 5 och 6 samt Gustav Wickmansgatan 3.
Sanering och materialinventering av hyreshus i Malmberget
Omfattar materialinventering och sanering av befintliga byggnader på fastigheterna Alfågeln 9 och 10, Blåduvan 7 i Malmberget.
Renovering av balkonger och loftgångar i Luleå
Avser Renovering av Balkonger totalt 87 st, loftgångar: totalt: ca. 524 meter, räcken på marknivå: totalt ca. 65 meter.
Renovering av fasad och balkonger på äldreboende i Luleå
I huvudsak omfattas: rivning av fyra befintliga balkongplan inklusive bärande pelare, balkar och plintar. Uppförande av nya balkongplan med plintar, pelare och balkar. Nya fasadskivor på befintlig fasad.
Rivning av fastigheter i Malmberget
Sanering, selektiv rivning, maskinrivning och markåterställning av nio lägenhetshus, en bensinstation och 20 villor med tillhörande garage och sidobyggnader i bland annat kvarteret Hjorten, Järven och Smörjaren.
Omläggning av papptak på fastighet i Arvidsjaur
Objektet avser omläggning av papptak, byte plåtdetaljer, taktsäkerhet mm på fastigheten Lappstaden 2.
Ny takbeläggning till Särkivaaragården och hälsocentralen i Övertorneå
På fastigheten Matarengi 1:10, ska Hälsovårdscentralen och Särkivaaragårdens papptak rustas upp, den totala takytan är på ca 4000 m². Ett miljövänligare material av papptak är planerat.
Byte av värmeväxlare vid äldreboende i Råneå
Avser ny prefabricerad värmeväxlare, (tappvarmvatten/värme), ny tvillingpump (värme), ny VVC-pump, VVX-enheten skall ha inbyggd styr som skall kopplas upp mot IFIX. Även befintligt expansionskärl skall ersättas med ett nytt expansionskärl.
Fönsterbyte och målning av fastigheter i Koskullskulle
Avser fönsterbyte samt målning av fasad på fastighet i Koskullskulle: Dennewitzvägen 4.
Utvändig målning av fastigheter i Koskullskulle
Avser utvändig målning på fastigheter i Koskullskulle: Långa Raden 2, 19 och 21.
Omläggning av tak på fastigheter i Koskullskulle
Avser omläggning av yttertak på fastigheter i Koskullskulle: Långa Raden 34.
Fönsterbyte och fasadrenovering på fastigheter i Koskullskulle
Avser fönsterbyte och fasadrenovering på fastigheter i Koskullskulle: Långa Raden 22 och 24.
Byte av yttertak och fönster på flerbostadshus i Luleå
Entreprenadformen är Delad Totalentreprenad. Fönsterbyte är en entreprenad, plåtarbeten är en entreprenad.
Hissrenovering i flerbostadshus i Överkalix
Avser renovering av tre st. hydraulhissar. Respektive hiss ska utföras och färdigställas i en följd utan uppehåll. Objektets läge: Föreningsgatan 4, 6 och Älvgatan 10, Överkalix.
Renovering av balkonger i Kiruna
Balkongrenovering på Dübensgatan 1, Kiruna.
Byte av ventilation mm i Äldreboende i Luleå
Byte av ventilation på äldreboende.
Utvändiga målningsarbeten för Pajalabostäder
Avser utvändig målning av fyra objekt: Objekt 1 – Ladugårdsvägen 1, 984 32 Pajala, radhusbyggnad i två plan Objekt 2 – Ringvägen 18–24, 984 31 Pajala, flerbostadshus i två plan + garage Objekt 3 – Solvägen 13–15, 980 62 Junosuando, flerbostadshus i två huskroppar i ett plan + förråd Objekt 4 – Rönnvägen 8, 980 61 Tärendö, pensionärshem i två huskroppar i ett plan med totalt fyra lägenheter samt en tvättstugebyggnad med förråd mm.
Fasadmålning på flerbostadshus i Överkalix
Avser fasadmålning mm av sju flerbostadshus och en garagebyggnad.
Stamrenovering genom relining av avloppsledningar i flerbostadshus i Arvidsjaur
Objektet avser stamrenovering genom relining av avlopp från toaletter, badrum och kök samt dagvattenledningar i fastigheten Skatan 5 i Arvidsjaurs kommun. Fastigheten består av två byggnader som benämns hus A och hus B. Objekt är beläget på Storgatan 8 i centrala Arvidsjaur.
Byte av tak på flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ombyggnation av fasad och tak på fastigheten korpen 15.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Överkalix kommun
Avser mindre renovering av fasad och fönster.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad/utvändig ändring samt rivning av 5 flerbostadshus Skurholmen 8:64,8:65,8:66,8:62,8:63.
Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande parkering i Piteå
Avser stabilisering av mark och nybyggnad av flerbostadshus innehållande 17 st hyresrätter med en en mix av treor, tvåor, ettor och 1,5:or. Marklov för ändring av marknivå. Placering på Nils Edéns väg mitt emot Piteå stadsbibliotek, med baksidan mot Olof Palmes väg.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Luleå
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Arjeplog
Avser renovering av fasader på Drottninggatan 36 A-E, Drottninggatan 38 A-E.
Renovering av trygghetsboende i Överkalix kommun
Avser mindre renovering av trygghetsboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnation från kontorslokal till 4 stycken lägenheter på fastigheten länsman 6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändrad planlösning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Boden
Planer finns för en OVK-besiktning.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).