Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (6)
Gällivare (12)
Haparanda (5)
Jokkmokk (4)
Kalix (13)
Kiruna (9)
Luleå (43)
Pajala (2)
Piteå (12)
Älvsbyn (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nybyggnad av bostäder i Kvarter 67 & 69, Kiruna nya stadskärna
Avser projektering och byggnation av ca 240 st lägenheter inkl. mark/infra, parkeringar, säsongsförråd, soprum/miljöstationer, cykelförråd samt skyddsrum på kvarter 67 och 69 i Nya Kiruna Centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Förutom lägenheter ingår flera större källare som ska kunna fungera som skyddsrum för 800 personer.
Nybyggnad av bostäder i Kiruna nya stadskärna, kvarter 93
Planer för nybyggnad av bostäder och lokaler i Kiruna nya stadskärna kv 93.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, Norra Hamn, Luleå
Ev punkthus och lamellhus
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 brf lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, 115 lgh i 4-5 våningar på Kronanområdet. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Markanvisningen avser del av fastigheten Kronan 1:1 och Logementet 1 i Luleå kommun, benämnt Kvarteret Skidan, och omfattar cirka 6 500 kvm BTA. Magnolia Bostad planerar här att utveckla cirka 120 boenden. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för om- & tillbyggnad av förskola till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planerna omfattar fyra huskroppar, med sex, åtta och tio våningar.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage, cykelförråd och trädfällning, Rivning av kronan a1, a 3, b2, b5 Kronan 1:221.
Nybyggnad av bostäder Dalbo i Luleå
Tomter för kedjehus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus/trygghetsboende i Gällivare
Av de totalt 67 lägenheterna erhålls 32 stycken som trygghetsboende.
Förtätning av bostäder i Luleå
Ombyggnad av gårdshus, påbyggnad bef fastighet mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Avser ca 60 lgh i hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, 60-70 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Boden
Bodens kommun har beslutat om planuppdrag inom fastigheterna Björken 3, Guldhamstern 1, Boden 56:43 samt Boden 56:19 som syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och samhällsservice.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Om- och tillbyggnad av seniorboende i Arjeplog
Avser om- och tillbyggnad av seniorboende. Tillbyggnadsyta: 600kvm och ombyggnadsyta: 5000kvm. Avser även byte av yttertak. Beställare= fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Förtätning av bostäder på Gültzauudden i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga del av området mellan Repslagargatan och Älvgatan med bostäder. Prövningen kommer inledningsvis att utgå från att tre nya flerbostadshus uppförs, tre till sex våningar höga. Planområdets exakta omfattning är i dagsläget inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus mm. i Piteå
Uppdraget är att omvandla det gamla parkeringsdäcket till ett attraktivt område mitt i centrala Piteå. Det blir en mix av bostäder, verksamhetslokaler och umgängesytor, där ett torg ska förena det nya området med parkeringshuset Stadsbergets trappavsatser och pulkbacke.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer för 92 lgh från 2 till 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Byggs på stenhäll, sprängning krävs. Troligen byggmoduler då det är kort byggtid pga kort sommarsäsong.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Nybyggnad av 20 lgh. fördelat på 1 st. hus i 4 vån.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Haparanda
3-4 vån och butik. Centrumbebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Jokkmokk, etapp 3
Avser nybyggnation av äldreboende vid Kaitumgården. Kommer efter etapp 2 (1567859).
Nybyggnad av radhus i Luleå
Nybyggnad av 20 radhus/kedjehus Kronan 1:241,1:236,1:240,1:235,1:239,1:238,1:234,1:237,1:233,1:227,1:232,1:231,1:230,1:226,1:229,1:224,1:225,1:222,1:228,1:223.
Om- och Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus vid Västergatan.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Luleå etapp 4
Stambyte och renovering av kök och badrum. Nya elanläggningar i lägenheter, nya frånluftssystem. Markarbeten inkl utemiljö är färdigställd inom arbetsområdet för etapp 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus. Beställare = markägare.
Tillbyggnad av äldreboende i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Nybyggnad av bostäder/fritidshus i Kvikkjokk
Det aktuella förslaget handlar om att möjliggöra område för fritidshus/bostäder.
Stambyte, renovering av badrum mm i flerbostadshus i Piteå
Stambyte och ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Älvsbyn
Avser nybyggnad av bostäder.
Exploatering för villabebyggelse i Kalix
Exploatering för villabebyggelse.
Nybyggnad av parhus i Gällivare
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Nyköping 15.
Ombyggnad av kasern i Boden
Avser ombyggnad av kasern och yttre ändring av kontorsbyggnad.
Renovering av äldreboende i Jokkmokk, etapp 4
Renovering av en huskropp vid Kaitumgården. Kommer efter etapp 3 (1567860). Renovering av 2 ytterligare huskroppar finns på projektid: 1624014 och 1624015.
Renovering av äldreboende i Jokkmokk, etapp 5
Renovering av en huskropp vid Kaitumgården. Kommer efter etapp 4 (1567861).
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Kalix
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ändrad användning för före detta förskolan på fastigheterna Grytnäs 1:157-1:161 till bostads-, kontors- och verksamhetsändamål.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus samt carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Pajala
Ansökan om förhandsbesked avvikkelse mot plan bostäder, kontor/butik.
Nybyggnad av grupphus i Luleå
Nybyggnad av 3 enbostadshus och garage/carport.
Stambyte samt ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser stambyte och ombyggnad av flerbostadshus på Storgatan 12 och 14, Piteå.
Nybyggnad av stugor i Klubbviken , Luleå
Planer på utbyggnad av flera stugor. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för utveckling av turistisk besöksanläggning, säkra allmänhetens tillgång till badplats och värna höga naturvärden i området.
Nya tomter för bostäder i Kalix
Ny detalplan för området Matholmen, Kalix-Nyborg. Planen möjliggör för 14 tomter inom kommunens fastighet Ytterbyn 20:1
Renovering av herrgård i Selets bruk, Luleå
Länsstyrelsen avser att genomföra en utvändig renovering (tak, fasad etc.), över en takyta på ca 350 m2 och fasadyta på ca 340 m2. Utöver takrenoveringen ska delar av byggnaden åtgärdas på grund av fuktskador.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för tak- och fasadändring av flerbostadshus.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra ombyggnation från befintlig lösning med lägenhetsaggregat till centralt FTX-system i fastigheterna Hörnvägen 14, 16 och 18. Arbeten omfattar i första hand arbeten rörande ventilation och brandtekniska åtgärder.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Kalix
Ombyggnation av ca 50 balkonger. Ev start november 2021, med färdigställande våren 2022.
Byte av energieffektivisering av FTX-aggregat i fastigheter i Kalix
Fastigheterna som berörs är Kalix 4:58 Centralgatan 8 D-E, Vargen 4 Lejonsgatan 4, Djuptjärn 1:5 Kamomillstigen 11-13 samt Kv Myran Åkervägen 10. Omfattar byte av samt energieffektivisering av FTX-aggregat i lägenheter, kontorslokaler samt äldreboenden.
Loftgångsrenovering på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att på totalentreprenad genomföra loftgångsrenovering golv-väggar-tak på Lasarettsgatan 47.
Byte av hissar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av hissar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus, ytterligare bostäder.
Byte av yttertak på fastighet i Haparanda
Haparanda Stad avser att på totalentreprenad utföra takrenoveringar på delar av fastighet Gripen 5. Den totala takytan är ca 2000 m2.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Gällivare
Bygglov tillbyggnad balkonger Bergtallen 2,Stinsen 7,Höken 3.
Rivning av flerbostadshus i Kalix
Arbetet omfattar rivning av ett flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av äldreboende i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av balkong och fasadändring.
Konvertering till bergvärme på Rönngården i Pajala
Avser konvertering av värmesystem från pellets till bergvärme. Upphandlingen omfattar borrning av energibrunnar, installation av slangsystem i mark fram till undercentral.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus Hertsön 11:337,11:338,11:5,11:339,11:2,11:4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Kronan 1:221
Rivning av byggnad kronan h7.
Rivning av fritidshus i Arvidsjaur
Rivningsanmälan fritidshus - efter brand.
Rivning av fritidshus i Piteå
Rivningsanmälan för rivning av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Boden
Rivningslov för rivning enbostadshus.
Byte av tak flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte/renovering av tak.
Utvändigt underhåll av kolonistuga i Luleå
Utvändig ändring av kyrkstuga nr. 325.
Utvändigt underhåll av kolonistuga i Luleå
Utvändig ändring/underhåll av kyrkstuga nr.128.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Ändrad användning och ombyggnad av lokal till 2 st bostadslägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Ändrad användning, inredande av ytterligare bostad/lokal.
Tillbyggnad av fritidshus i Luleå
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning efter brand. fastighet töre 12:139.
Rivning av enbostadshus i Övertorneå
Anmälan om rivning av enbostadshus och garage/förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för inglasning av två balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad- en- eller tvåbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage Gällivare 12:656,5:69.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad flerbostadshus (flytt av kulturbyggnader).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.