Alla aktuella bostadsprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Projektet Östra Stråket innefattar kvarteren 75, 76, 81 och 82. Avser projektering och byggnation av flerbostadshus uppdelat i två huvuddelar, HD 1 (Kv 75 och 76) och HD 2 (Kv 81 och 82) i Nya Kiruna Centrum. I entreprenaden ska förutom bostadshus även ingå arbeten för parkeringar, cykelparkeringar, förråd, miljörum, skyddsrum samt utemiljö.
Nybyggnad av bostäder, Kiruna, kv 90
De 79 bostäderna i Kirunas nya stadskärna ska bestå av fem lamellhus sammanbygda till två huskroppar i fyra våningar med hiss. Lägenheterna i storlek 1-4 rum och kök har balkong eller uteplats samt gemensam uteplats på innergården. I kvarteret kommer det att finnas tvättstuga, bastu, cykel-förråd samt miljörum med full sopsortering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna nya stadskärna
Avser nybyggnad av flerbostadshus som byggs ovanpå parkeringsgarage, ovan mark.
Avveckling av gamla Kiruna centrum, LKAB
Denna upphandling avser avveckling av kvarter Kattfoten 4, Kattfoten 6 och tidigare Fjällveronikan 1 i gamla Kiruna centrum. I kommande förfrågan ingår rivning av flerfamiljshus i trä och betong samt komplementbyggnader och garage. Även gestaltning av ytan efter rivning kommer att ingå i entreprenaden. Byggnadshöjder varierar, mestadels 9-12 m Byggnadsvolym ca 29 000 m3.
Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Jukkasjärvi
Avser nybyggnation av bostäder och centrumverksamhet samt eventuell rivning av två befintliga byggnader, gamla folkets hus samt en bostadsbyggnad med tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Ombyggnad till 17 st brf lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).