Alla aktuella bostadsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Avser nybyggnad av 70 st hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 1, 1095705. Etapp 2, 1649117 Etapp 3, 2223433 (denna) Etapp 4, 2412934
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Luleå
Inom kvarteret ska en blandad bebyggelse, till exempel bostäder och centrumändamål, uppföras av aktören. Inom fastigheten ska även ett nytt parkeringsgarage uppföras.
Byte av fasad på flerbostadshus i Luleå
Byte av fasad på Skurholmen 8:62, 8:63, 8:64, 8:65 och 8:66.
Byggentreprenad i Norrbotten, Fortifikationsverket
Fortifikationsverket inbjuder er att lämna ansökan för att för att få avge anbud i upphandling av en generalentreprenör för en byggentreprenad. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg, mark samt installation.
Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gruppboende som utförs som utförandeentreprenad. I kontraktsarbetena ingår även utförandet av en solcellsanläggning som utförs på totalentreprenad.
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Norrbotten, Fortifikationsverket
Avser Förrådsbyggnad i platsgjuten betong. Entreprenaden utförs i Norrbottens län.
Stambyte samt renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Luleå, etapp 4
Stambyte samt renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Stambyte samt renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Luleå, etapp 1
Avser ROT-renovering av lägenheter. Utsedd entreprenör har option på kommande etapper.
Byte och tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus , rivning samt tillbyggnad av balkonger Skurholmen 8:63,8:64,8:66,8:65,8:62.
Ombyggnad/renovering av serviceboende i Luleå
Renovering hus A för Serviceboende. Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, sprinkler-, luftbehandlings- el och tele-, styr och övervaknings- samt transport (hiss) arbeten. Rivning och invändig ombyggnad hus a plan 6-7 f.d äldreboende, Rivning som ej kräver lov samt ändring som påverkar brandskydd, konstruktion, planlösning, hiss och ventilation Örnen 6.
Nybyggnad och renovering av garage i Luleå
Objektet är beläget inom fastigheten Hertsön S:24, Ekorrstigen, Vesslestigen. Fastigheten Hertsön S:22, Rådjurstigen inom Luleå kommun. Nybyggnad och renovering av garage samt hårdgjorda ytor.
Renovering av garage i Luleå
Garagen får ny panel och nya garageportar, samt ny ytterbelysning. Vi byter även ut bärande regelverk mot mark och utför dränering på garagelängornas baksidor. Forskarvägen 152-172, Forskarvägen 52-86 samt Forskarvägen 2-50.
Relining i flerbostadshus i Luleå
Avser relining i flerbostadshus.
Byte av ventilationsaggregat vid äldreboende i Råneå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Byte av tre (3) luftbehandlingsaggregat med tillhörande El-, VS- och SÖ-, och byggarbeten. De nya aggregaten ska anpassas mot ny kravställning gällande ventilationsbrandskydd och ska även ha kyld tilluft.
Nybyggnad av carportar i Råneå
Avser nybyggnad av två (2) stycken carportar med 22 bilplatser till hemtjänsten i Råneå.
Upprustning av belysning i trapphus mm på Hertsön, Luleå
Avser byte av armaturer i trapphus, loftgångar, fasad, kvartersgårdar, garage, cykelförråd mm på Kvarter A, B, 5, 6 och årgångshus på Hertsötorget i Luleå kommun.
Utbyte av hiss i flerbostadshus i Luleå
Avser modernisering av en hiss i fastigheten Kårhus 5, Hiss B. Originalfabrikat Kone, tillverkningsår 2004.
Ytskiktsrenovering fasader på flerbostadshus i Luleå
Kv Fräsaren, Ringgatan 29-39. Ytskiktsrenovering fasader. Målning av träfasader och kompletterande detaljer av 3 st flerbostadshus. Husen består av två våningar.
Selektiv rivning av fastigheter samt markåterställning i Luleå
Avser byggnader på fastigheterna med adress Östra Malmgatan 14 på Östermalm, samt Lantmätarens förskola i Sunderbyn, Luleå kommun.
Installation av hiss i flerbostadshus i Luleå
Avser installation av hiss i flerbostadshus.
Byte av takfläktar på flerbostadshus i Luleå
Avser byte av 10 takfläktar.
Upprustning av golv i tvättstugor i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för upprustning av golv i tvättstugor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).