Alla aktuella bostadsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus innehållande 88 hyresrätter.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 3
Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Samt byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus. Förse lägenheterna med separata till- och frånlufts system med värmeåtervinning av typen FTX. Befintligt frånluftssystem byggs om och betjänar allmänna utrymmen i husen. Separata Kanaler till köksfläktar ut på yttertak. Totalt är det 11 hus och 120 lägenheter exl. allmänna utrymmen. Utvändig miljö förses med nya dränering- och dagvattenledningar. Samt även helt omgjorda gårdar, nya genomfartsgator, nya planteringar samt nya lek- och uteplatser till lägenheter. Byggnadsyta (BYA): ca 6 436 m2 Boarea (BOA): ca 7 998 m2 Projektet uppdelas i tre stycken deletapper. Arbeten planeras och utföres enligt följande deletapper. Deletapp 3:1 består av PORSÖN 1:222, Professorsvägen 172-238. Deletapp 3:2 består av PORSÖN 1:223, Professorsvägen 240-316. Deletapp 3:3 består av PORSÖN 1:399, Professorsvägen 318-340.
Renovering mm av studentlägenheter i Luleå
Avser Ombyggnad av befintliga studentrum med gemensamhetskök till lägenheter med egna kök samt tillskapande av ett antal nya lgh med kök/wc/bad. Etapp 1: Plan 4 och 6. Väderleden 9 våning 4–6: oktober 2022 – mars 2023: projektering och ombyggnad. Etapp 2 Väderleden 9 våning 2–4: februari 2023 – maj 2023: projektering och ombyggnad. Etapp 3 Väderleden 11 våning 4–6: juni 2023 - september 2023: projektering och ombyggnad. Etapp 4 Väderleden 11 våning 1–4: oktober 2023 – januari 2024: projektering och ombyggnad. Ändringsyta (BRA): ca 1250 m2
Stambyte samt renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Luleå, etapp 1
Avser ROT-renovering av lägenheter. Utsedd entreprenör har option på kommande etapper.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
23 st rad och parhus. Försäljning beräknas startas innan sommaren 2022. Husen kommer att ha 5 rum, fördelade på 117 kvm och två plan, och byggs som bostadsrätter.
Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Avser nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av gruppbostad på Lövskatan, Luleå
Avser rivning av befintlig förskola med 2 avdelningar och nybyggnation av gruppbostad med utrymme för 7 platsboende och en personallägenhet. Nybyggnad av gruppbostäder + fristående förrådsbyggnad/soprum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad samt ändrad användning av flerbostadshus.
Balkongbyte på flerbostadshus i Luleå
Avser balkongbyte på flerbostadshus Fräsaren 14. Byggstart = markstart.
Nybyggnad av fordonshall i Luleå
I denna entreprenad ingår att anlägga och bygga en fullt färdig fordonshall för gasfordon inkluderat MARK, El-, VVS och SÖ-arbeten. Objektet är beläget på Storheden, Luleå Kommun. Fastighet Storheden 1:48.
Ombyggnad till flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad till flerbostadshus (f.d förskola).
Ombyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad/inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Byte av fönster på flerbostadshus i Luleå
Fönsterbyte. flerbostadshus. Hertsön 11:644, 11:645, 11:665, 11:666
Balkongrenovering på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för balkongrenovering.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).