Alla aktuella bostadsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus innehållande 88 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus, trygghetsboende mm i Kronandalen, Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus, trygghetsboende, affärsytor i markplan.
Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 3
Markanvisningsetapp 3, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av två flerbostadshus, ett underjordiskt garage med plats för 60 parkerade bilar samt cyklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande utemiljöer och parkeringar.
Nybyggnad av bostäder Dalbo i Luleå
Tomter för kedjehus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder Dalbo i Luleå
Tomter för kedjehus och flerbostadshus. Beställare= tilltänkt markägare
Förtätning av bostäder i Luleå
Ombyggnad av gårdshus, påbyggnad bef fastighet mm
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
48 lägenheter i ett lamellhus med 2 trappuppgångar
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 3
Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Samt byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus. Förse lägenheterna med separata till- och frånlufts system med värmeåtervinning av typen FTX. Befintligt frånluftssystem byggs om och betjänar allmänna utrymmen i husen. Separata Kanaler till köksfläktar ut på yttertak. Totalt är det 11 hus och 120 lägenheter exl. allmänna utrymmen. Lägenheter förses med Utvändig miljö förses med nya dränering- och dagvattenledningar. Samt även helt omgjorda gårdar, nya genomfartsgator, nya planteringar samt nya lek- och uteplatser till lägenheter. Byggnadsyta (BYA): ca 6 436 m2 Boarea (BOA): ca 7 998 m2 Projektet uppdelas i tre stycken deletapper. Arbeten planeras och utföres enligt följande deletapper. Deletapp 3:1 består av PORSÖN 1:222, Professorsvägen 172-238. Deletapp 3:2 består av PORSÖN 1:223, Professorsvägen 240-316. Deletapp 3:3 består av PORSÖN 1:399, Professorsvägen 318-340.
Förtätning av bostäder i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus mellan Vårvägen och Midsommarvägen. (Bostadsrätter).
Stambyte samt renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Luleå, etapp 1
Avser ROT-renovering av lägenheter. Utsedd entreprenör har option på kommande etapper.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
23 st rad och parhus. Försäljning beräknas startas innan sommaren 2022. Husen kommer att ha 5 rum, fördelade på 117 kvm och två plan, och byggs som bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Luleå
Nybyggnad av 20 radhus/kedjehus Kronan 1:241,1:236,1:240,1:235,1:239,1:238,1:234,1:237,1:233,1:227,1:232,1:231,1:230,1:226,1:229,1:224,1:225,1:222,1:228,1:223.
Renovering av balkonger och loftgångar i Luleå
Avser Renovering av Balkonger totalt 87 st, loftgångar: totalt: ca. 524 meter, räcken på marknivå: totalt ca. 65 meter.
Byte av yttertak och fönster på flerbostadshus i Luleå
Entreprenadformen är Delad Totalentreprenad. Fönsterbyte är en entreprenad, plåtarbeten är en entreprenad.
Byte av hissar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av hissar.
Renovering av fasad och balkonger på äldreboende i Luleå
I huvudsak omfattas: rivning av fyra befintliga balkongplan inklusive bärande pelare, balkar och plintar. Uppförande av nya balkongplan med plintar, pelare och balkar. Nya fasadskivor på befintlig fasad.
Byte av ventilation mm i Äldreboende i Luleå
Byte av ventilation på äldreboende.
Balkongrenoveringar på flerbostadshus på Hertsön i Luleå
I huvudsak omfattas renovering av balkonger i betong; tak, väggskärmar och bjälklag samt nya balkongräcken förberedda för inglasning. Nya uteplatser med altandäck samt skärmväggar. Avser två hus på Havsöringsgränd 11-19. Antal balkonger: 12 st Antal uteplatser 12 st Option 1 omfattar 3 st hus på Havsöringsgränd 1-9 och 21-23 samt 6 st hus på Mörtgränd. Option 2 omfattar 11 st hus på Forellgränd och Abborrgränd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad/utvändig ändring samt rivning av 5 flerbostadshus Skurholmen 8:64,8:65,8:66,8:62,8:63.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Luleå
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Byte av värmeväxlare vid äldreboende i Råneå
Avser ny prefabricerad värmeväxlare, (tappvarmvatten/värme), ny tvillingpump (värme), ny VVC-pump, VVX-enheten skall ha inbyggd styr som skall kopplas upp mot IFIX. Även befintligt expansionskärl skall ersättas med ett nytt expansionskärl.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).