Alla aktuella bostadsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, Norra Hamn, Luleå
Ev punkthus och lamellhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, 115 lgh i 4-5 våningar på Kronanområdet. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för om- & tillbyggnad av förskola till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Markanvisningen avser del av fastigheten Kronan 1:1 och Logementet 1 i Luleå kommun, benämnt Kvarteret Skidan, och omfattar cirka 6 500 kvm BTA. Magnolia Bostad planerar här att utveckla cirka 120 boenden. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage, cykelförråd och trädfällning, Rivning av kronan a1, a 3, b2, b5 Kronan 1:221.
Förtätning av bostäder i Luleå
Ombyggnad av gårdshus, påbyggnad bef fastighet mm
Nybyggnad av bostäder Dalbo i Luleå
Tomter för kedjehus och flerbostadshus.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med butikslokaler i husens bottenplan.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Förtätning av bostäder på Gültzauudden i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga del av området mellan Repslagargatan och Älvgatan med bostäder. Prövningen kommer inledningsvis att utgå från att tre nya flerbostadshus uppförs, tre till sex våningar höga. Planområdets exakta omfattning är i dagsläget inte bestämt.
Renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Luleå etapp 4
Stambyte och renovering av kök och badrum. Nya elanläggningar i lägenheter, nya frånluftssystem. Markarbeten inkl utemiljö är färdigställd inom arbetsområdet för etapp 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus samt carport.
Nybyggnad av grupphus i Luleå
Nybyggnad av 3 enbostadshus och garage/carport.
Nybyggnad av stugor i Klubbviken , Luleå
Planer på utbyggnad av flera stugor. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för utveckling av turistisk besöksanläggning, säkra allmänhetens tillgång till badplats och värna höga naturvärden i området.
Renovering av herrgård i Selets bruk, Luleå
Länsstyrelsen avser att genomföra en utvändig renovering (tak, fasad etc.), över en takyta på ca 350 m2 och fasadyta på ca 340 m2. Utöver takrenoveringen ska delar av byggnaden åtgärdas på grund av fuktskador.
Byte av hissar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av hissar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus, ytterligare bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus Hertsön 11:337,11:338,11:5,11:339,11:2,11:4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Kronan 1:221
Rivning av byggnad kronan h7.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Luleå
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Luleå
Bygglovsbefriad tillbyggnad av huvudbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Byte av tak flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte/renovering av tak.
Utvändigt underhåll av kolonistuga i Luleå
Utvändig ändring av kyrkstuga nr. 325.
Utvändigt underhåll av kolonistuga i Luleå
Utvändig ändring/underhåll av kyrkstuga nr.128.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Ändrad användning och ombyggnad av lokal till 2 st bostadslägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Ändrad användning, inredande av ytterligare bostad/lokal.
Tillbyggnad av fritidshus i Luleå
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av enbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.