Alla aktuella bostadsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus innehållande 88 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Uppföranden av två st. flerfamiljshus med 69+83=152 lägenheter. Mellan husen är det källare med undercentral/förråd och cykelparkering. Lulebo har som mål att bygga Silver, (ej certifiera). För sophantering är det moloker ”nedgrävda” framför husen. Några av parkeringsplatserna utförs i detta projekt men de flesta parkeringarna är redan gjorda i tidigare projekt.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage, parkeringshus i Luleå
Avser bostäder på 9 våningar och parkering/garage i bottenplan och i våning under mark. Antal lägenheter uppskattas till ca 72 st. Nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Miljöcertifierade hus, 250 parkeringar med platser för el-laddning. Kommer utföras i 3 etapper varav det här är den andra etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus med livsmedelsbutik i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Notviken, Luleå
Mellan 60-70 lägenheter i 2-4 våningar. Totalt 2500 kvadratmeter av området får bebyggas. Bebyggelsen ska bestå av prisvärda bostadsrätter. Området ligger närmast kedjehusen på Hyvelgränd och Stickvägen.
Nybyggnad av bostadshus i Måttsund, Luleå
Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse med 30-50 småhustomter i Lillvikholmen, Måttsund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av ett flerbostadshus och förrådsbyggnad bredvid två befintliga flerbostadshus i Kv. Vindmätaren, Hus C.
Förtätning av bostäder i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus mellan Vårvägen och Midsommarvägen. (Bostadsrätter).
Nybyggnad av parhus/radhus i Luleå
23 st rad och parhus. Husen kommer att ha 5 rum, fördelade på 117 kvm och två plan, och byggs som bostadsrätter.
Tillbyggnad av garage/lager i Luleå
Tillbyggnad av garage/lagerlokal samt rivning av befintligt takplan.
Nybyggnad av gruppbostad på Lövskatan, Luleå
Rivning befintliga byggnader på totalentreprenad samt nybyggnad av gruppboende på utförandeentreprenad.
Ombyggnad till LSS-boende i Luleå
Ombyggnad av befintligt flyktingboende till LSS-boende. Inrymmande 15 stycken lägenheter samt allmänna utrymmen inom Hus 3. Entreprenaden omfattar husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, el- och teleinstallationer och styr- och övervakningsinstallatione
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Utbyggnad och inglasning av 132 balkonger.
Relining i flerbostadshus i Luleå
Avser relining i flerbostadshus.
Ytskiktsrenovering av fasader på flerbostadshus i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Målning av träfasader och kompletterande detaljer av 20 flerbostadshus. Husen består av två våningar och loftgång. Objektet är beläget inom fastigheten Lerbäcken 13:1 inom Luleå kommun på adress Valörvägen 2-56.
Byte av fönster på flerbostadshus i Luleå
Byte av fönster på flerbostadshus. (Magneten, Stopparen, Gjuteriet, Kokillen, Transportören, Fläkten)
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning samt markåterställning av fastigheter på Västra Brunnsgatan 19 samt Bivägen 6 A och 6 B, Bergnäset, Luleå.
Byte av fönster på flerbostadshus i Luleå
Fönsterbyte. flerbostadshus. Hertsön 11:644, 11:645, 11:665, 11:666
Ombyggnad till lägenheter i Luleå
Avser ombyggnad av 3 st lokaler till 3 st lägenheter på Malmuddsvägen 21, 23 och 49 i Luleå.
Rivning av byggnader på Kronan Västra i Luleå
Avser rivning av Kronan Hus A1, A3, B2, & B5 (Garage).
Balkongrenovering på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för balkongrenovering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Renovering av 3 balkonger och byte av balkongdörrar.
Byte av golv i vård- och omsorgsboende i Luleå
Avser byte av ytskikt på golv.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).