Alla aktuella bostadsprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Nybyggnad av 20 lgh. fördelat på 1 st. hus i 4 vån.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Exploatering för villabebyggelse i Kalix
Exploatering för villabebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Nyköping 15.
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Kalix
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ändrad användning för före detta förskolan på fastigheterna Grytnäs 1:157-1:161 till bostads-, kontors- och verksamhetsändamål.
Nya tomter för bostäder i Kalix
Ny detalplan för området Matholmen, Kalix-Nyborg. Planen möjliggör för 14 tomter inom kommunens fastighet Ytterbyn 20:1
Byte av energieffektivisering av FTX-aggregat i fastigheter i Kalix
Fastigheterna som berörs är Kalix 4:58 Centralgatan 8 D-E, Vargen 4 Lejonsgatan 4, Djuptjärn 1:5 Kamomillstigen 11-13 samt Kv Myran Åkervägen 10. Omfattar byte av samt energieffektivisering av FTX-aggregat i lägenheter, kontorslokaler samt äldreboenden.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Kalix
Ombyggnation av ca 50 balkonger. Ev start november 2021, med färdigställande våren 2022.
Rivning av flerbostadshus i Kalix
Arbetet omfattar rivning av ett flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning efter brand. fastighet töre 12:139.
Flytt av lokal i Kalix
Avser flytt av klubblokal.
Renovering av fasader på flerbostadshus i Kalix
Avser fasadåtgärder på Kv. Länsman 6 & Kalix 4:56 i Kalix. Befintlig tegelfasad ska kompletteras med ny fasadbeklädnad.
Byte av lägenhetsdörrar i flerbostadshus i Kalix
Planer finns för byte av dörrar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.